2019 DATN CB 2

120 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU IN PROOF CHO VẬT LIỆU KHÔNG THẤM HÚT SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG THANH BÙI THỊ THANH NGỌC ĐẶNG HỮU THẮNG Khóa: 2015-2019 Ngành: CƠNG NGHỆ IN GVHD: ThS LÊ CÔNG DANH MSSV: 15148045 MSSV: 15148033 MSSV: 15148048 TP Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** -TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: NGUYỄN THỊ HỒNG THANH MSSV: 15148045 BÙI THỊ THANH NGỌC MSSV: 15148033 ĐẶNG HỮU THẮNG MSSV: 15148048 Ngành: Công nghệ in Lớp: 15148CL_CB Giảng viên hướng dẫn: ThS LÊ CÔNG DANH ĐT: 0903344837 Ngày nhận đề tài: Ngày nộp đề tài: 05/08/2019 Tên đề tài: Nghiên cứu in Proof cho vật liệu không thấm hút Các số liệu, tài liệu ban đầu: - Các tiêu chuẩn: ISO 12647-2, ISO 12647-7 ISO 13655 - Đặc điểm tính chất loại vật liệu khơng thấm hút - Quy trình tạo tờ in thử với máy in KTS Epson Stylus 4900 - Phần mềm RIP Fiery XF với công cụ Verifier Color Tool - Cách sử dụng thiết bị: đo màu, đo quang phổ đo độ bóng Nội dung thực đề tài: - Tạo ICC profile máy in thử dành cho vật liệu: decal nhựa trong, decal nhựa có in mực lót trắng decal nhựa đục - Tạo tờ in proof với ICC profile - So sánh đánh giá tờ in proof Sản phẩm: - Ba ICC profile máy in Ricoh Pro C7200x dành cho vật liệu: + Decal nhựa + Decal nhựa có in mực lót trắng Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM + Decal nhựa đục - Ba tờ testform sử dụng ICC profile TRƯỞNG NGÀNH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN) Tên đề tài: Nghiên cứu in Proof cho vật liệu không thấm hút Tên sinh viên 1: NGUYỄN THỊ HỒNG THANH MSSV: 15148045 Chuyên ngành: Chế Tên sinh viên 2: BÙI THỊ THANH NGỌC MSSV: 15148033 Chuyên ngành: Chế Tên sinh viên 3: ĐẶNG HỮU THẮNG MSSV: 15148048 Chuyên ngành: Chế Tên GVHD: LÊ CÔNG DANH Chức danh: Trưởng khoa Học vị: Thạc sĩ In Truyền thông Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM NHẬN XÉT VỀ THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 2.1 Về cấu trúc đề tài: -2.2 Về nội dung đề tài: - Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM 2.3 Về ưu nhược điểm đề tài: -3 ĐIỂM ĐÁNH GIÁ Điểm tối đa 30 Nội dung đánh giá STT Kết cấu luận án Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung của các mục(theo hướng dẫn của khoa In TT) Tính sáng tạo của đồ án 10 10 10 50 Tính cấp thiết của đề tài Điểm Nội dung nghiên cứu Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hợi… 10 Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế 10 Khả cải tiến phát triển 10 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành… 10 Ứng dụng vào đời sống thực tế Sản phẩm đồ án Tổng điểm 10 10 100 KẾT LUẬN ☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Không đồng ý cho bảo vệ Ngày……tháng 08 năm 2019 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN) Tên đề tài: Nghiên cứu in Proof cho vật liệu không thấm hút Tên sinh viên 1: NGUYỄN THỊ HỒNG THANH MSSV: 15148045 Chuyên ngành: Chế Tên sinh viên 2: BÙI THỊ THANH NGỌC MSSV: 15148033 Chuyên ngành: Chế Tên sinh viên 3: ĐẶNG HỮU THẮNG MSSV: 15148048 Chuyên ngành: Chế Tên GVHD: TRẦN THANH HÀ Chức danh: Trưởng ngành Học vị: Thạc sĩ Công nghệ In, khoa ĐT CLC Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM NHẬN XÉT Về cấu trúc đề tài: Về nội dung đề tài: Về sản phẩm đề tài: Về ưu nhược điểm đề tài: Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM Các câu hỏi cần trả lời đề nghị chỉnh sửa: ĐÁNH GIÁ Điểm tối đa 30 Nội dung đánh giá STT Kết cấu luận án Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung của các mục(theo hướng dẫn của khoa In TT) Tính sáng tạo của đồ án 10 10 10 50 Tính cấp thiết của đề tài Điểm Nội dung nghiên cứu Khả ứng dụng kiến thức toán học, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội,… 10 Khả thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá 10 Khả thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần, quy trình đáp ứng yêu cầu đưa với ràng buộc thực tế 10 Khả cải tiến phát triển 10 Khả sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành,… 10 Ứng dụng vào đời sống thực tế Sản phẩm đồ án Tổng điểm 10 10 100 KẾT LUẬN ☐ Đồng ý cho bảo vệ ☐ Không đồng ý cho bảo vệ Ngày……tháng 08 năm 2019 Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Khoa ĐT CLC – ĐH SPKT TP.HCM LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình nghiên cứu thực đề tài tốt nghiệp, chúng em nhận nhiều giúp đỡ, bảo tận tình Q thầy cơ, anh chị khóa trước, giúp đỡ quý báu Quý công ty TNHH Song Tạo, nỗ lực thân giúp chúng em hoàn thành đề tài Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, nhóm thực xin bày tỏ lời cảm ơn đến thầy cô Khoa In & Truyền Thông Khoa Đào tạo chất lượng cao truyền đạt cho chúng em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện trường Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Lê Công Danh - Giáo viên hướng dẫn tận tình, đóng góp ý kiến giúp đỡ chúng em hoàn thành đề tài Bên cạnh đó, thầy tạo điều kiện cho chúng em thực tập, nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài Công ty TNHH Song Tạo Xin cảm ơn Ban lãnh đạo, cô chú, anh chị nhân viên Quý công ty TNHH Song Tạo, tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng em thực tập, khảo sát thực tế sản xuất giải đáp thắc mắc, phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song lần đầu tiếp cận với trình nghiên cứu thực tế sản xuất, hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót định Chúng em mong góp ý quý thầy, cô bạn sinh viên để đề tài hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! Trân trọng Nhóm sinh viên thực Bùi Thị Thanh Ngọc Nguyễn Thị Hồng Thanh Đặng Hữu Thắng i BẢNG TĨM TẮT TIẾNG VIỆT Trong tình hình phát triển ngành công nghiệp in giới nói chung Việt Nam nói riêng, ấn phẩm sách, báo, tạp chí ngày bị thay liệu số, lĩnh vực bao bì nhãn hàng giữ vững chỗ đứng tiếp tục phát triển mạnh mẽ Nhu cầu khách hàng ngày tăng cao, nhà in bắt đầu ý đến việc tạo tờ in thử duyệt mẫu màu, nội dung chi tiết nhằm mô cho khách hàng, thân nhà in, kết xem sản phẩm in Các sản phẩm bao bì nhãn hàng khơng dừng việc in vật liệu giấy thông thường mà in lên loại vật liệu đặc biệt như: màng, decal nhựa, kim loại… Với mục đích nghiên cứu tính ứng dụng vật liệu in thử nhằm liên hệ đến thực tế, nhóm thực lựa chọn đề tài “Nghiên cứu in proof cho vật liệu không thấm hút” Chi tiết tìm hiểu nghiên cứu đặc điểm, phương pháp tạo tờ in thử ký mẫu vật liệu decal nhựa (nhựa trong, nhựa đục) Thơng qua q trình tìm hiểu thực nghiệm Cơng ty TNHH Song Tạo, nhóm nghiên cứu với phương pháp: - Nghiên cứu đặc điểm, tính chất phân loại loại vật liệu không thấm hút, đặc biệt decal nhựa - Nghiên cứu mục đích ứng dụng tờ in proof - Xây dựng quy trình tạo ICC Profile cho decal nhựa trong, decal nhựa có lót trắng, decal nhựa đục máy in kỹ thuật số Ricoh Pro C7200x - So sánh đánh giá profile tạo với profile PSOCoated_v3.icc Sau q trình thực nghiệm, nhóm thực tạo ba ICC profile cho ba loại vật liệu (decal nhựa trong, decal nhựa có in mực lót trắng, decal nhựa đục) Tuy nhiên qua so sánh đánh giá, ba profile không thõa mãn yêu cầu ISO 12647-7:2016 quy định Nguyên nhân khách quan điều kiện thực nghiệm không đạt theo chuẩn ISO 12647-2:2013 mực in, bề mặt vật liệu máy in có khả in năm màu, bốn màu truyền thống CMYK màu trắng đục (khơng có khả phục chế màu sắc), nên khả tái tạo khơng gian màu hạn chế Do khơng thể ứng dụng profile tạo vào thực tế sản xuất ii BẢNG TÓM TẮT TIẾNG ANH In the current development of the world printing industry and Vietnam, in particular, publishes like books and magazines are slowly replaced by e-books But in the other hand, the packaging still remains in our daily life and is on its way to be continuously growing The demand of customers is increasing, printing companies have started to pay more attention to creating print proofs (for color, content and more) for the purpose of simulating results of the about-to-print products to the customers and as well as the operators themselves Packaging products and labels does not only stop at printing on ordinary paper substrates but also on some other kind of materials, such as plastic film, decal, metalized paper… For purposes of researching about the usable of these materials in proofing system and relating to the real life, our team has brought to the choice of this topic - "Studying about proofing for non-absorbent substrates" For more specific, we want to study about the characteristics and methods of creating proof sheets on plastic decal materials (clear and white ones) Through the process of learning and experimenting at Song Tao Co., Ltd., the team studied with methods: - Study about characteristics, properties and classification of non-absorbent substrates, especially clear and white plastic decal - Study the purpose and application of printing proof - Develop the profiling process for digital printing on clear decal, clear decal with printed-white and white plastic decal, using Ricoh Pro C7200x press - Compare and evaluate these created profiles with available standard profile, PSOCoated_v3.icc After the experimental process, the team created three ICC profiles for these three types of materials However, by comparison and evaluation, these three profiles not meet the requirements set by ISO 12647-7:2016 The objective reason is that the experimental conditions not meet ISO 12647-2: 2013 standards for printing ink, substrates and printers is only capable of printing five colors, including four process colors CMYK and opaque white (which is not a color for color reproduction), so the ability of reproducing color gamut is limited Therefore, it is not possible to apply these created profiles to the actual production iii Hình PL 3.15 Thiết lập Preferences Bước 4: Bấm Measure để tiến hành đo Hình PL 3.16 Tiến hành đo bảng IT 8.7/4R ES-2000 Bước 5: Đặt tên lưu giá trị đo thành file txt 88 Bảng PL 3.2 Tên file đo cho loại Decal Giấy Decal Tên Decal RICOH_PRO_C7200x-DECALTRONG Decal lót trắng RICOH_PRO_C7200x_DECALTRONG_WHITE Decal đục RICOH_PRO_C7200x_DECALDUC Hình PL 3.17 Kết đo bảng IT 8/7.4R ES-2000 3.2.3 Tạo profile Dùng công cụ Color Tool phần mềm Fiery XF để tạo Profile cho máy in KTS Ricoh Pro C7200x Bước 1: Chọn Create Profile from Measurement để tạo Profile bảng giá trị đo có sẵn 89 Hình PL 3.18 Giao diện Color Tool Bước 2: Chọn Measurement file để chọn file liệu đo có sẵn Chọn file vừa đo cơng đoạn Tiến hành Hình PL 3.19 Giao diện Create Profile from Measurement 90 Bước 3: Thiết lập loại mực, điều kiện đo sử dụng Hình PL 3.20 Giao diện Apply setting Bước 4: Đặt tên lưu Profile Bảng PL 3.3 Tên Profile cho loại Decal Giấy Decal Tên Decal Toner CMYK_RICOH_PROC7200X_DECALTRONG_24.7 Decal in lót trắng TONER_CMYK_WHITE_RICOH_PROC7200X_ DECALTRONG_30.7 Decal đục Toner CMYK_RICOH_PROC7200X_DECALDUC_31.7 3.3 Gán Profile in Testpage  Gán Profile vào phần mềm RIP EFI Fiery Command Workstation Bước 1: Trong Device Center chọn mục Profiles  Import  Output để thêm profile vào danh sách profile đầu 91 Hình PL 3.21 Giao diện Device Sever Bước 2: Trong hộp thoại Output Profile Settings, thiết lập thông số cần thiết: - Profile Description: Toner CMYK (Profile sử dụng cho mực Toner) - Media Type: Any Uncoated Media (Dùng cho vật liệu khơng tráng phủ) Hình PL 3.22 Thiết lập Output Profile Settings Bước 3: Bấm OK để hoàn thành việc gán Profile  In Testform In Testform với Profile vừa tạo 92 Bước 1: Mở Testform bấm Print để thiết lập thông số in Bảng PL 3.4 Thiết lập in bảng Testform Đặc điểm Media Thông số Paper Catalog Decal 330x390 thien Input Tray Tray Paper type Normal Paper weight Paper weight (163.1-220 g/m2) Paper size 330x390 (mm) Color Mode CMYK Output Profile Toner (1) CMYK Source ISOCoated_v2_300_eci (2) RGB Source sRGB (PC) RGB rendering intent Photographic (3) CMYK rendering intent Absolute Colorimetric Color Hình PL 3.23 Thiết lập thẻ Media 93 Hình PL 3.24 Thiết lập thẻ Color Hình PL 3.25 Thiết lập thẻ Color 94 Hình PL 3.26 Thiết lập thẻ Color 95 PHỤ LỤC 4.1 Bảng Testchart Canh chỉnh máy in Ricoh Pro C7200x cách in bảng test chart nhà sản xuất cung cấp đo giá trị Lab, phần mềm Fiery Command WordStation tự tính tốn giá trị Hình PL 4.1 Bảng Testchart Bảng PL 4.1 Bảng Thông tin tờ Testchart Đặc điểm Thông số Page 1/1 Color Space CMYK Created 2019-07-31 Instrument EFI ES 2000 Instrument Filter M1 – D50 UV included Patch set 51 random Server 192.168.1.198/192.168.1.198 Printer Pro C7200Sseries E-45A PS US1.0 Job name Fiery Calibrator_20190731_103406 96 4.2 Bảng màu IT8.7/4 Hình PL 4.2 Bảng màu EFI Profing IT8.7-4R ES 2000 Có nhiều loại test chart khác nhau, loại có số lượng màu giá trị thông số khác nhau, số lượng ô nhiều tính xác cao Bảng màu EFI Profing IT8.7-4R ES 2000 gồm có 1638 ( 26 ô hàng ngàn x 63 ô hàng dọc) màu gồm trang bảng màu kích thước 334 x 257 mm 97 4.3 Testform Hình PL 4.3 Tờ in in thử Testpage_fogra EFI (1) Hình trắng đen - Hình chia thành hai phần: nửa gồm ba thành phần màu CMY nửa lại chế độ Grayscale (chỉ có màu Black) Kiểm tra cân xám, chất lượng hình ảnh grayscale (2) Hình tơng sáng - Hình gồm hai người mặc chủ yếu đồ len (nhiều chi tiết nhỏ) người phụ nữ có tóc màu vàng hoe Kiểm tra khả tái tạo tông sáng, màu da người chi tiết nhỏ (len) (3) Gamut màu - Hình chân dung người phụ nữ cầm chong chóng bảy màu (các màu với độ bão hòa trải khắp gamut màu) Kiểm tra giới hạn gamut màu máy in, tái tạo màu da người, kiểm tra tơng màu sáng, tối (shadow) trung tính (midtones) 98 (4) Hình rau củ - Hình bao gồm nhiều loại rau củ quen thuộc với tông màu khó tái tạo (như cam, tím, xanh ) Kiểm tra khả tái tạo màu sắc ngồi rìa gamut màu (khó tái tạo) màu mang tính gợi nhớ (như màu đỏ cà chua, màu nâu vỏ hành tây) (5) Hình chân dung - Hình em bé có đơi mắt xanh dương, đội khăn màu xanh với trắng Kiểm tra khả tái tạo màu da người, màu nhạy với mắt người (RGB), chi tiết nhỏ (lông khăn) (6) Hình tơng tối - Hình ảnh em bé tóc xoăn nâu với đen Kiểm tra khả tái tạo màu chi tiết nhỏ (tóc) vùng tơng tối khả tái tạo tông màu nâu (7) Hình tơng khó tái tạo - Hình bao gồm tơng màu khó tái tạo (như cam, nâu, tím, da người…) Kiểm tra khả tái tạo màu sắc (8) Hình xánh trung tính - Hình cận mặt mèo xám Kiểm tra khả tái tạo màu chi tiết nhỏ (lông mèo) vùng xám trung tính (9) Thang đo màu Ugra/Fogra Media Wedge CMYK EPS V3.a Proof Các yếu tố kiểm soát thang màu máy in kỹ thuật số CMYK, để cung cấp khả tương thích với liệu đặc tính, nên chọn nhiều màu kiểm sốt từ tổ hợp giá trị mực ISO 12642-2 Các loại ô cần có màu - tơng ngun C, M, Y, K, R, G, B 12 ô tông màu trung tính tơng tối màu C, M, Y, K, R, G, B Ô màu đen 100% ô tông xám ô chồng màu CMY tương ứng ô tông xám bên ô mô màu vật liệu in Các màu khó phục chế như: màu da người, màu nâu, màu tím,… 99 PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐO THANG MÀU UGRA FOGRA-MEDIAWEDGE V3.0A Bảng PL 5.1 Giá trị đo thực nghiệm STT TN TN a TN L a b L b L a b 49.75 -21.36 -49.42 50.71 -22.57 -45.13 51.6 -25.06 -49.39 60.9 -23.07 -41.13 62.21 -20.6 -34.93 63.73 -21.05 -38.02 76.89 -12.12 -23.15 77.27 -12.72 -17.33 77.73 -11.59 -21.64 85.75 -4.48 -11.55 85.45 -5.57 -4.09 86.11 -6.77 -11.37 89.22 0.28 -6.46 88.52 -1.97 -1.63 92.05 -3.51 -4.43 49.71 65.43 -3.23 50.23 63.15 -3.05 50.33 71.09 -5.56 57.47 53.99 -11.5 60.29 45.54 -6.64 60.63 52.05 -8.45 74.55 24.48 -10.81 73.53 23.33 -5.7 75.84 25.99 -7.13 84.14 9.83 -9.09 82.38 9.27 -3.1 85.09 11.16 -4.82 10 89.48 1.65 -5.91 87.38 2.02 -1.24 88.8 5.81 -3.71 11 87.76 -12.16 78.71 86.02 -14.42 73.84 91.92 -12.79 87.39 12 87.73 -11.92 67.85 87.32 -12.14 61.23 92.34 -11.98 64.21 13 88.11 -7.69 33.16 88.1 -7.12 26.41 93.84 -6.57 28.01 14 88.7 -3.24 11.27 88.76 -4.01 10.94 94.43 -2.96 10.85 15 89.3 -0.59 0.85 89.01 -0.92 0.32 94.76 -0.78 2.08 16 89.71 1.39 -6.06 88.81 -0.4 -0.64 90.17 0.81 -4.09 17 85.11 0.21 -5.86 82.12 1.44 -7.1 84.97 0.57 -4.59 18 70.82 -1.58 -3.03 69.85 0.07 -4.23 71.32 0.2 -3.59 19 55.97 -0.88 -0.1 55.54 0.72 -1.7 56.73 0.49 -0.62 20 38.66 -0.59 -1.26 39.97 1.71 -1.45 41.17 1.12 -0.74 21 18.89 -0.24 -0.23 16.94 0.47 -0.99 16.7 1.51 -0.72 22 18.32 5.93 2.98 18.28 5.94 2.2 16.7 9.56 2.53 23 32.94 23.73 20.65 36.16 24.34 23.74 35.58 24.45 23.72 100 Bảng PL 5.1 Giá trị đo thực nghiệm (tiếp theo) STT TN TN TN L a b L a b L a b 24 34.8 -5.73 18.37 36.69 -4.22 21.96 37.39 -4.33 23.52 25 22.83 19.22 -36.27 27.3 14.33 -32.42 24.19 23.45 -41.19 26 36.95 19.95 -39.28 36.54 17.87 -34.04 37.73 21.04 -36.97 27 63.43 12.13 -26.77 58.73 11.33 -22.95 62.38 12.32 -23.8 28 80 6.09 -14.33 74.45 4.24 -12.94 78.01 4.65 -14.23 29 87.01 2.83 -8.31 85.84 4.64 -2.2 86.67 1.98 -7.55 30 48.42 51.99 37.97 50.92 48.73 34.34 50.84 55.9 48.47 31 51.78 54.88 38.99 56.62 43.33 39.79 59.7 45.37 40.87 32 71.7 19.58 26.44 71.3 20.21 19.48 75.16 21.52 21.54 33 83.27 5.32 8.92 81.78 7.37 7.09 86.08 9.16 7.68 34 88.71 0.79 -2.11 87.58 1.64 -1.19 90.29 5.24 1.25 35 48.07 -51.65 16.97 49.51 -49.42 19.56 51.63 -58.26 26.8 36 57.63 -48.92 20.18 60.3 -41.76 18.16 63.23 -43.02 22.47 37 75.92 -22.69 8.31 76.08 -18.85 6.83 79.01 -20.53 7.45 38 83.49 -9.03 0.53 84.81 -6.84 0.42 87.21 -9.7 -0.01 39 88.05 -0.08 -4.92 88.28 -1.61 -1.91 91.57 -3.82 -2.2 40 87.08 0.2 -4.92 86.68 1.02 -2.52 89.28 0.16 -4.3 41 82.13 -0.61 -7.3 80.82 1.24 -8.22 82.39 -0.69 -6.22 42 66.04 -3.29 -3.34 66.21 -1.16 -4.38 67.3 -1.43 -3.48 43 50.75 -4.66 -2.95 51.32 -1.44 -2.85 51.93 -1.78 -1.91 44 38.48 -4.63 -2.64 39.48 -3.2 -4.3 39.68 -3.77 -3.01 45 27.9 -7.35 -2.71 27.19 -7.88 -5.54 28.62 -7.24 -4.27 46 16.4 -0.04 -5.64 17.27 -0.96 -6.44 14.51 -0.62 -7.86 47 28.22 23.68 13.23 33.5 24.95 13.59 28.03 26.44 13.99 48 25.77 -15.77 6.89 26.22 -16.41 7.2 27.13 -16.8 8.7 49 22.34 -0.81 -3.38 21.47 0.51 -3.24 22.86 -0.24 -1.6 101 Bảng PL 5.1 Giá trị đo thực nghiệm (tiếp theo) STT TN TN TN L a b L a b L a b 50 36.89 5.12 3.36 38.55 8.61 4.41 38.29 6.8 4.64 51 60.28 4.06 3.35 58.61 6.4 2.87 60.88 4.05 2.17 52 80.3 1.32 -2.22 77.69 3.46 -0.95 79.27 2.73 -2.17 53 87.16 1.56 -4.06 84.56 3.99 -2.68 88.29 1.79 -3.6 54 51.08 35.28 29.66 52.62 34.15 27.95 54.29 31.25 31.03 55 39.41 20.79 18.15 40.39 21.59 20.28 41.23 20.48 19.6 56 33.77 29.56 18.54 36.86 30.07 20.98 33.5 35.3 23.67 57 34.17 37.48 -3.35 36.57 39.52 -4.45 33.61 42.18 -4.84 58 53.04 -4.79 41.48 51.35 -2.32 38.62 52.06 -4.63 42.76 59 32.96 -31.29 9.6 34.96 -31.37 9.78 34.46 -35.62 12.58 60 33.9 -18.84 -23.95 35.26 -18.41 -23.26 34.48 -20.44 -23.74 61 21.54 8.48 -27.38 21.91 9.83 -25.75 20.04 10.19 -27.14 62 71.83 15.97 20.32 70.8 18.8 15.35 72.74 16.18 14.3 63 71.33 15.09 61.49 71.9 12.94 60.13 75.95 13.16 70.31 64 51.69 56.45 16.91 52.01 55.27 9.68 52.81 62.25 14.22 65 39.02 48.08 -19.93 40.61 40.5 -16.68 41.2 50.51 -20.13 66 76.41 -25.92 52.62 74.37 -26.97 54.26 77.1 -29.74 62.7 67 52.97 -38.3 -22.63 51.3 -33.18 -21.43 54.82 -41.11 -22.44 68 41.88 -2.28 -46.78 42 -6.4 -39.92 43.55 -7.4 -44.41 69 89.77 1.25 -5.34 89.32 -0.42 -0.67 94.63 -0.29 0.18 70 20.36 -3.23 1.36 19.31 -1.49 3.09 19.35 -3.4 6.88 71 36.31 28.26 -3.82 37.41 29.42 -4.04 37.63 29.82 -4.15 72 27.6 -5.54 -18.69 27.3 -7.14 -16.58 27.63 -7.63 -16.43 102
- Xem thêm -

Xem thêm: 2019 DATN CB 2 , 2019 DATN CB 2