TOM TAT DO AN TOT NGHIEP NGUYEN XUAN TUNG 15148062

31 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TĨM TẮT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ SVTH: LÊ PHẠM VĂN LUẬT NGUYỄN XUÂN TÙNG 15148027 15148062 KHÓA: 2015 – 2019 NGÀNH: CƠNG NGHỆ IN GVHD: HỒNG THỊ THÚY PHƯỢNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ SVTH: LÊ PHẠM VĂN LUẬT NGUYỄN XUÂN TÙNG 15148027 15148062 KHĨA: 2015 – 2019 NGÀNH: CƠNG NGHỆ IN GVHD: HỒNG THỊ THÚY PHƯỢNG Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Nhiệm vụ đề tài 1.5 Giới hạn đề tài 1.6 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan phương pháp in kỹ thuật số 2.2 In kỹ thuật số phương phap in tĩnh điện 2.3 Sản phẩm nhãn hangtag 2.4 Nhãn hangtag giấy 10 2.4.1 Vật liệu 10 2.4.2 Yêu cầu thiết kế, in ấn, thành phẩm 12 2.5 Tiêu chuẩn áp dụng in kỹ thuật số 14 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL 15 3.1 Quy trình kiểm sốt thực tế 15 3.2 Quản lý chất lượng công ty 15 3.3 Đánh giá quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng 17 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG 19 4.1 Quy trình đề xuất 19 4.2 Đánh giá quy trình 20 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 21 5.1 Kết luận 21 5.2 Hướng phát triển 21 PHỤ LỤC 22 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài Một sản phẩm người tiêu dùng đón nhận ngồi việc chất lượng sản phẩm mang lại mà cách nhà sản xuất quảng bá Vào thời kì mạng Internet, thiết bị kỹ thuật số bùng, nổ phát triển mạnh mẽ, nơi nơi sắm cho smartphone, máy tính cá nhân tivi thông minh để truy cập vào giới mạng chia sẻ thông tin lẫn Lợi dụng yếu tố nhà sản xuất cố gắng quảng bá sản phẩm đến người tiêu dùng thông qua nhiều cách, chẳng hạn trang web brandsvietnam.com với viết “63 cách quảng bá thương hiệu miễn phí (hoặc gần miễn phí)” với phần lớn cách tác giả liệt kê có liên hệ tới mạng Internet Nhưng dù làm quảng cáo ngồi mục đích thu hút khách hàng biết, mua sản phẩm cách để xác nhận tên thương hiệu Vòng đời sản phẩm ngắn với tên thương hiệu, đơn cử lĩnh vực thời trang, may mặc sản phẩm bán theo mùa hết mùa sản phẩm trở nên lỗi thời bị cho dừng sản xuất thương hiệu gắn liền sản phẩm lại tiếp tục tồn từ mùa mày sang mùa khác Ngoài cách quảng cáo thơng qua truyền thơng điện tử ấn phẩm in ấn cách xác nhận thương hiệu trực tiếp brochure, tờ rơi, catalogue,…và đặc biệt nhãn, cụ thể nhãn treo hangtag Sản phẩm có niềm tin từ người tiêu dùng số lượng in hangtag tăng lên để đáp ứng nhu cầu lớn Lúc lựa chọn phương pháp in truyền thống hay dùng in nhãn hangtag Offset Flexo phù hợp Nhưng sản phẩm cho thị trường với số lượng ít, giới hạn q trình khảo sát thị trường, lựa chọn in hangtag theo cách truyền thống khơng phù hợp chí đội chi phí lên, gây khó khăn kinh tế cho nhà sản xuất, họ không lo cho vấn đề quảng bá sản phẩm mà nhiều vấn đề khác Việc lựa chọn phương pháp in kỹ thuật số coi giải pháp tốt cho vấn đề này, phương pháp đáp ứng đơn hàng nhỏ, lẻ mà giá thành không cao, in nhanh dễ dàng sửa đổi nội dung Tuy nhiên q trình kiểm sốt chất lượng lại chưa đảm bảo, phần lớn người thợ sử dụng mắt cảm tính để đánh giá Vậy câu hỏi đặt ra, liệu quy trình sản phẩm hangtag nhà in kỹ thuật số nào? Những yêu cầu bước thực hiện, kiểm sốt q trình sản xuất nhà in sao? Chất lượng sản phẩm bảo đảm theo quy trình thực khơng? Qua nhóm nhóm nghiên cứu thực đề tài “Đề xuất cải tiến quy trình kiểm sốt chất lượng cho in nhãn giấy phương pháp in kỹ thuật số” 1.2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu phương pháp in kỹ thuật số - phương pháp in tĩnh điện - Nghiên cứu quy trình quy trình kiểm sốt chất lượng - Đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng cho in nhãn hangtag giấy - Đề ưu, nhược điểm quy trình đề xuất 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Quy trình kiểm sốt chất lượng - Sản phẩm nhãn giấy (Hangtag) - Phương pháp in kỹ thuật số (In tĩnh điện) 1.4 Nhiệm vụ đề tài - Nghiên cứu phương pháp in kỹ thuật số (In tĩnh điện) - Khảo sát thực tế quy trình in nhãn giấy - Nghiên cứu tài liệu kiểm sốt chất lượng - Đề xuất quy trình in nhãn giấy đưa ưu, điểm so với quy trình cũ 1.5 Giới hạn đề tài Do thời gian q trình thực nghiệm khơng nhiều, kinh nghiệm nghiên cứu nhóm nhiều hạn chế nên nhóm sâu vào mảng sản phẩm nhãn hangtag chất liệu giấy couche in phương pháp in tĩnh điện 1.6 Phương pháp nghiên cứu - Thực quan sát trực tiếp công ty kiến tập - Phân tích tổng hợp lý thuyết - Phân loại hệ thống hóa lý thuyết CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan phương pháp in kỹ thuật số Phương pháp in kỹ thuật số biết đến kỹ thuật in khơng bản, mà in hình ảnh khác giấy Sở dĩ gọi phương pháp in không sử dụng in “cứng” Cách đặt tên kỹ thuật in dựa chất vật lý hay hóa học mà kỹ thuật in áp dụng lên in Cách đặt tên kỹ thuật in dựa chất vật lý hay hóa học mà kỹ thuật in áp dụng lên in Ví dụ kỹ thuật Ionography, lượng ion truyền tới bề mặt thích hợp để tạo hình ảnh; kỹ thuật Magetography dựa vào cách tạo từ tính bề mặt mang hình ảnh in; trình in phun, mực in thơng qua vòi phun trung gian truyền trực tiếp lên bề mặt,…Và tương tự vậy, kỹ thuật In tĩnh điện đặt tên dựa nguyên lý nó, việc ghi hình ảnh dựa vào tác động tế bào quang điện Kỹ thuật in NIP xử lý liệu số xuất liệu dạng số thông qua hệ thống máy in ma trận điểm điều khiển máy tính trung tâm Ở máy in ma trận điểm chữ kiểm sốt điện tử Các thông tin truyền lên giấy qua dải ruy băng mực Hệ thống nâng cấp kỹ thuật Electrophotography (kỹ thuật in tĩnh điện) thơng tin khơng truyền lên giấy qua chữ in (ví dụ máy in dùng chữ) khơng truyền đầu kim (như máy in ma trận điểm) có sử dụng phận truyền mực, mà truyền tới vật mang hình ảnh trung gian Đó ống phủ lớp chất nhạy sáng (ống quang dẫn), chiếu tia laser lên ống khơng có tiếp xúc hình ảnh truyền qua khơng phải áp lực, truyền photon Hình ảnh (ẩn) lưu trữ lại ống trung gian, hình ảnh truyền lên giấy nhờ loại mực đặc biệt Vì thực tế có tiếp xúc ống mang mực (lưu trữ thông tin) giấy, thông tin không truyền phần tử truyền trung gian Đây khởi đầu kỹ thuật in không dùng in Mô hình bước khác quy trình in NIP Phụ thuộc vào quy trình chọn mà ta có bước khác nhau, khơng thiết phải qua tất bước Hầu hết quy trình phải có chức ghi hình (tạo hình ảnh ẩn), cấp mực cho hình ảnh ẩn (còn gọi trình develop, dựa nguyên tắc hình ẩn sau phủ dung dịch lên bề mặt), chức truyền mực lên bề mặt vật liệu Ngồi số chức khác như: Ổn định hình ảnh, làm khơ, lau chuẩn bị bề mặt mang hình ảnh Cấu hình hệ thống in NIP bao gồm vật thể mang hình ảnh trung gian để truyền mực lên giấy (như in Offset ống cao su) Một chức có tính chất định trình vật mang hình ảnh (vật mang hình ảnh với vật mang trung gian ống cố định hay dải dây băng linh hoạt) 2.2 In kỹ thuật số phương phap in tĩnh điện Electrophotography (tên gọi khác Xerography) gọi in Laser hay gọi kỹ thuật in tĩnh điện cho phép chiếu tia laser lên bề mặt ống trục phủ chất quang dẫn, sau nhận mực nhiều tông độ khác từ chuyền lên bề mặt giấy Một số hãng có máy in sử dụng kỹ thuật này: HP, Xerox, Kodak, Konica Minolta,… Về q trình trải qua bước chính: - Bước 1: Sạc điện Đầu tiên phận sạc điện tích điện âm đồng lên bề mặt ống quang dẫn phận sạc điện corona, điện tích dương bị hút Nếu bề mặt ống quang dẫn khơng đồng điện tích chất lượng sản phẩm sau in bị ảnh hưởng - Bước 2: Ghi ảnh Khi nhận tín hiệu hình ảnh phận ghi ảnh chiếu tia laser lên bề mặt ống quang dẫn tạo hình ảnh ẩn Nhờ tính đồng ống quang dẫn nên vị trí chiếu tích điện trai dấu với chỗ khơng Tia laser chiếu vào ống có bước sóng vào 700 nm, lớp phủ ống phải phù hợp - Bước 3: Truyền mực Bộ phận cấp mực truyền mực in vào ống quang dẫn, dù mực in kỹ thuật Electrophotography sử dụng loại mực bột hay lỏng hạt mực bắt buộc phải có diện tích trái dấu với phần tử in, phần khơng in bị đẩy - Bước 4: Truyền hình ảnh Truyền hình ảnh truyền trực tiếp thông qua ống quang dẫn hay gián tiếp thông qua hệ thống trung gian (lô cao su, băng chuyền, ), phía vật liệu có thêm phận corona tạo lực hút tĩnh điện trái dấu với hạt mực giúp truyền mực xuống bề mặt vật liệu - Bước 5: Ổn định hình ảnh in Thông qua sử dụng nhiệt làm chảy hạt mực sau áp lực lơ ép để mực bám lên bề mặt vật liệu chắn - Bước 6: Vệ sinh Sau thực in, bề mặt ống quang dẫn sót vài hạt mực thừa, vệ sinh học chổi lơng vòi hút điện cách chiếu sáng trung hòa điện lại bề mặt ống khơng giữ hạt mực 2.3 Sản phẩm nhãn hangtag Hangtag (nhãn treo) xem dạng nhãn phụ có chức cung cấp thông tin tới khách hàng lĩnh vực may mặc thời trang, hàng tiêu dùng… Nhờ có hangtag mà người tiêu dùng biết đến thương hiệu sản phẩm,giá cả, thông hướng dẫn sử dụng, thơng tin từ nhà sản xuất,…vì hangtag giống yếu tố ln khách hàng tìm kiếm để xem xét lựa chọn có mua sản phẩm hay không - Theo thông tin hiển thị: Thơng tin hiển thị hangtag tên thương hiệu với slogan cùng, thông tin dạng chuyển đổi hiển thị thiết bị khác,… Hình Phân loại theo hiển thị - Theo loại vật liệu sử dụng: Hangtag dùng nhiều loại vật liệu khác nhau, tùy theo mong muốn nhà sản xuất Vật liệu sử dụng phải phù hợp với tính chất sản phẩm, chi phí sản xuất hangtag theo vật liệu Một số vật liệu để làm hangtag: + Chất liệu giấy: Loại vật liệu thường để sản xuất hangtag, dễ in, dễ thành phẩm chi phí cho vật liệu giấy khơng cao Ứng dụng cho vật liệu giấy rộng rãi lĩnh vực thời trang may mặc, loại nhãn giá cả, thơng tin treo chai rượu,… Hình 2 Hangtag chất liệu giấy + Chất liệu kim loại: Ít sản xuất để làm hangtag chi phí đầu tư nhiều cho vật liệu sản xuất hangtag Nhóm vật liệu ứng dụng vào sản phẩm cao cấp sang trọng, làm phụ kiện, trang sức,… Hình Hangtag chất liệu kim loại + Chất liệu da: Vật liệu có đặc điểm mềm, dẻo, biến dạng trình sử dụng Hangtag dạng thường sản xuất cách cắt, dập Thông tin hangtag thường thực phương pháp ép nhũ dập chìm để tăng tính sang trọng Các sản phẩm thời trang, sản phẩm túi da, ba lô,… thường áp dụng cho vật liệu giá cả, kích cỡ, hướng dẫn sử dụng,…tuy nhiên phải cần xếp nội dung cho hợp lí tuyệt đối khơng lộn xộn, khó đọc gây cảm cảm tình tới khách hàng Nếu nội dung có q nhiều nên lựa chọn mặt sau nhãn, hangtag booklet, fold over dây treo có nhiều tag - Trang trí, bổ sung: Trang trí thêm cho hangtag khiến trở nên bớt nhạt nhẽo, tạo tính sinh động, thu hút người mua Có thể bổ sung vài kí hiệu, đường kẻ, tạo khung, Ngồi hangtag thêm phần nội dung thay đổi barcode mã vạch (có thể in ngồi dán vào hangtag)  Yêu cầu in ấn Coi nhẹ quan trọng hangtag xem sai lầm nghiêm trọng, kể thương hiệu hãng có chỗ đứng thị trường hay chưa Nói hangtag cầu nối trực tiếp tới khách hàng lựa chọn khơng sai, giả sử đồ liên quan đến may mặc thương hiệu bán trung tâm thương mại, siêu thị, nơi mua sắm đơng người hangtag giúp người mua tìm nhanh theo tâm lí khách hàng bỏ qua mặt hàng khác họ tìm thương hiệu quen thuộc Cho nên hangtag cần phải in với chất lượng cao, màu sắc bật, thiết kế hợp lí, thu hút ý khách hàng cung cấp đầy đủ thơng tin để quảng bá hình ảnh thương hiệu  Yêu cầu thành phẩm Một nhãn treo hangtag giấy có hai phần phần giấy in thông tin sản phẩm phần dây treo Đối với phần giấy có phương pháp thành phẩm gồm: - Cắt: sử dụng để cắt thành hangtag có dạng tứ giác - Cấn bế: sử dụng để tạo hình dạng khác cho hangtag, bo góc cho hangtag dạng tứ giác - Gấp: sử dụng làm hangtag dạng booklet fold over - Kết hợp RFID (Radio Frequency Identification): kỹ thuật sử dụng chíp cố định thẻ nhựa mỏng, có tác dụng đầu đọc nhận dạng chứa liệu từ xa Với việc sử dụng RFID tốn thời gian cho việc tìm kiếm sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm xác hơn, bảo mật cao, chống trộm Thông thường sử dụng để dán cố định vào hangtag, phù hợp hangtag dạng fold over  Các phương pháp gia tăng giá trị bề mặt - Cán màng: sử dụng cán màng mờ, cán màng bóng hai lên tồn hangtag hay vị trí để tăng giá trị sản phẩm hay bảo vệ bề mặt in 13 - Ép nhũ nóng: tạo độ sang trọng cho hangtag tạo hiệu ứng lóng lánh, thường dành cho thương hiệu tiếng Vị trí ép vào logo, dòng chữ hay hình ảnh quan trọng - Dập chìm nổi: độ hay chìm bề mặt hangtag, vị trí thực tương tự ép nhũ 2.5 Tiêu chuẩn áp dụng in kỹ thuật số ISO: 12647, 13511 Fogra: Sách hướng dẫn PSD 14 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CƠNG TY WUNDERLABEL 3.1 Quy trình kiểm sốt thực tế Hình Quy trình sản xuất kiểm sốt chất lượng 3.2 Quản lý chất lượng cơng ty  Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng in hangtag + Điều kiện môi trường: điều kiện phòng u cầu 25℃, cao gây ảnh hưởng đến giấy in + Giấy: giấy in cần bảo đảm trước cho vào máy để in bề mặt khơng dính bẩn, cong vênh, tránh gây lỗi in gây kẹt giấy máy 15 + Mực: mực in cần có kiểm tra thời gian sử dụng, kiểm sốt thành phần bên trong, cần có đề xuất thời gian thay hộp mực kiểm tra bổ sung tiếp mực + Dây băng chuyền: vật trung gian để chuyển mực lên giấy, cần có đề xuất thời gian kiểm tra bảo trì Khơng tự ý sửa chữa, bảo trì khơng có nhân viên bảo trì ủy quyền từ cơng ty bán máy gây sai hỏng, khiến chất lượng in sau không bảo đảm + Áp lực in: chế truyền mực thông qua băng chuyền cần có kiểm tra áp lực khơng phù hợp khiến cho giấy qua bị lỗi + Máy móc: cần có thời gian bảo trì bảo dưỡng theo yêu cầu công ty sản xuất, xảy vấn đề máy nên liên hệ phía cơng ty bán máy cử người xuống kiểm tra, tránh tự ý sửa chữa Trong suốt trình thực quy trình số lỗi phát sinh từ yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân hướng khắc phục: Bảng Một số nguyên nhân gây lỗi trình sản xuất cách khắc phục Các lỗi thường gặp Nguyên nhân Lệch in Do canh chỉnh giấy đơn vị đầu vào chưa xác -Do giấy kiểm tra khơng Mực in truyền kĩ, có lỗi bề mặt giấy kém, chi tiết -Do lỗi từ đơn vị truyền mực lên giấy Kẹt giấy Cách khắc phục -Thực lại thao tác canh chỉnh giấy đầu vào -Bù trừ độ lệch giấy lúc bình trang -Tiến hành bảo trì máy in -Kiểm tra thay giấy -Kiểm tra lại băng chuyền, phát lỗi tiến hành bảo trì đơn vị Xem hình điều khiển vị -Bộ phận vận chuyển trí kẹt giấy Lấy giấy Vệ sinh, giấy hoạt động không tốt kiểm tra canh chỉnh lại -Hệ thống cấp giấy Vỗ giấy kỹ thước in -Giấy bị cong vênh Kiểm soát lại nhiệt độ độ ẩm bảo quản phòng gây ảnh hưởng đến giấy in 16 Mực bị tróc mặt Một phần phận Giảm độ dày giấy xem lại in trước in hai đảo trở máy in làm hướng xớ giấy mặt xước tróc mực Kiểm tra lại phần đảo trở 3.3 Đánh giá quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng Dựa vào kiến thức học thực tế quan sát quy trình sản xuất kiểm tra chất lượng, nhóm nghiên cứu phân tích số vấn đề hạn chế bước quy trình này: - Cơng đoạn kiểm tra file đầu vào + File đầu vào có định dạng Jpeg, hạn chế khả kiểm tra file nhân viên Họ tác động vào bên phần tử bị lỗi phát + Định dạng file Jpeg phát lỗi hay thiếu nội dung sửa lỗi nên phải chờ khách hàng gửi file lại, thời gian sản xuất + Định dạng file Jpeg cho phép nhân viên thu phóng hình ảnh, gây lỗi sai kích thước nội dung hangtag - Công đoạn kiểm tra in thử + Chỉ sử dụng mắt cảm quan để đánh giá tổng thể chất lượng in + Có khả sai lệch màu mắt cảm nhận màu người khác + Có khả sai lệch chồng màu đơn hàng cần in màu, lỗi nhỏ dùng mắt đánh giá khách quan có kiểm tra kĩ tốn nhiều thời gian đánh giá + Chưa kiểm tra khả khả bám mực, để có đánh giá khả mực khô bề mặt giấy hệ thống làm khô máy in + Đơn hàng in hai mặt kiểm tra khách quan mắt, không đảm bảo hai mặt in khớp với nhau, nội dung bị thiếu sai lệch Từ dẫn đến việc khách hàng thông báo trả hàng để in lại vừa thời gian lần chi phí sản xuất + Thiếu bước kiểm tra sau in sản lượng đơn hàng lớn: Sau in sản lượng đơn hàng có số lượng hangtag lớn nhân viên sau in chuyển sang cắt thành phẩm bỏ qua công đoạn kiểm tra lại Thiếu bước kiểm tra sản lượng không đảm bảo tờ in thật có chất lượng tờ in thử - Công đoạn kiểm tra thành phẩm: Nhân viên thực cơng đoạn cắt, xé rìa máy cắt Graphtec FC 2000 chuyển sang cho phía nhân viên đóng gói, chưa có đánh giá thơng báo chất lượng hangtag sau cắt từ phía nhân viên cắt giấy 17 Do thiếu bước kiểm soát chất lượng, thiếu thiết bị kiểm tra, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng chương 18 CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG 4.1 Quy trình đề xuất Hình Quy trình kiểm sốt chất lượng cụ thể 19 4.2 Đánh giá quy trình Trong quy trình nhóm nghiên cứu đề xuất giải số vấn đề quy trình cũ bao gồm: + Thay đổi file đầu vào định dạng Jpeg sang định dạng PDF giải công đoạn kiểm tra file tốt Nhân viên dựa vào bước kiểm tra file phần đề xuất nhóm để kiểm tra file PDF + Cơng đoạn in thử có thêm bước kiểm tra để đánh giá tờ in tốt trước mang in sản lượng Kèm với có thêm cách kiểm tra khác thay sử dụng mắt thơng thường Đề xuất bổ sung thêm máy móc hỗ trợ trình kiểm tra chất lượng bề mặt in, màu sắc,… + Bổ sung thêm công đoạn bước kiểm tra in sản lượng quy trình cũ khơng có Điều giúp nhân viên đánh giá tờ in sản lượng có đạt yêu cầu tờ in thử kiểm tra trước + Cơng đoạn thành phẩm cắt, nêu số tiêu chí cho nhân viên dựa vào nhận xét chất lượng sản phẩm sau thành phẩm đạt chưa Dựa vào quy trình với bước cần kiểm tra cơng đoạn, nhóm đề xuất thêm phiếu kiểm tra hỗ trợ nhân viên phần phụ lục 20 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 5.1 Kết luận Hiện nhu cầu cần in nhãn hangtag số lượng vừa nhỏ ngày tăng, nên phương pháp in kỹ thuật số mạnh để giải vấn đề Nhận lợi thế, số công ty doanh nghiệp tham gia đầu tư vào lĩnh vực Tuy nhiên có cơng ty, doanh nghiệp chưa có quan tâm đến việc bảo đảm chất lượng sản phẩm Dựa vào thực tế đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực đề tài với nội dung sau: Chương Tổng quan: phân tích vấn đề thực tế để lựa chọn hướng cho đề tài, xác định đối tượng nghiên cứu, thực mục tiêu đề nhãn in kỹ thuật số cụ thể nhãn hangtag thông qua thực tế quan sát, phân tích tổng hợp tài liệu, phân loại hệ thống hóa lại lý thuyết Chương Cơ sở lý thuyết: tìm hiểu phương pháp in tĩnh điện Tìm hiểu chung loại nhãn hangtag, đặc biệt chất liệu giấy Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu hiểu tầm quan trọng thiết kế để thu hút khách hàng Nhóm nghiên cứu có tìm hiểu thêm yếu tố tác động, chuẩn kiểm tra sử dụng in kỹ thuật số Chương Khảo sát thực tế: nhóm nhiên cứu quan sát thực tế sản xuất công ty Wunderlabel, phân tích vấn đề quy trình sản xuất kiểm sốt chất lượng Từ đó, nhóm nghiên cứu đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng Chương Đề xuất quy trình: nhóm đề xuất quy trình kiểm sốt chất lượng Bên cạnh đó, nhóm đề xuất sử dụng phiếu kiểm tra thiết kế dựa vào đối tượng cần kiểm tra yêu cầu Phiếu kiểm tra nhằm mục đích giúp nhân viên tránh thiếu sót q trình kiểm tra, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo người Để đảm bảo tính khoa học khả thi đề tài, nhóm nghiên cứu cần phải triển khai quy trình kiểm sốt chất lượng nhiều cơng ty Tuy nhiên thời gian có hạn nên nhóm chưa thực việc thực nghiệm đánh giá, hạn chế thiếu sót đề tài 5.2 Hướng phát triển Hy vọng với đề xuất kiểm soát chất lượng của nhóm nghiên cứu, đánh giá tính khả thi quy trình cần thực nhiều cơng ty, doanh nghiệp để cải tiến điều chỉnh Đồng thời phát triển cho kiểm sốt chất lượng in nhãn giấy với số lượng trung bình lớn, kết hợp phương pháp in kỹ thuật số thành phẩm theo hướng công nghiệp 21 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU KIỂM TRA FILE THIẾT KẾ Đối tượng kiểm tra Khổ trải Tràn Số màu Chữ Font Layer Hiệu ứng Hình ảnh bitmap Đường line Yêu cầu Kiểm tra Artboard ☐ Kiểm tra cạnh sản phẩm file…………… ☐ Bleed: 3mm ☐ 5mm ☐ Khác:………… ☐ Màu process: ☐ màu ☐ >2 màu ☐ Overprint chữ đen ☐ Knockout chữ trắng ☐ Type ☐ Type ☐ True Type ☐ (phải creat outline có) Kiểm tra ☐ Độ phân giải 300 ppi ☐ Place hình ☐ ICC profile ☐ Định dạng ảnh: PSD ☐ TIFF ☐ Khác ☐ Độ phân giải: Nén hình ảnh ☐ màu 0.15pt ☐ >2 màu 0.3pt ☐ Ghi chú: Đánh vào ☒ có Ngày tháng năm Nhân viên kí tên 22 Phụ lục PHIẾU KIỂM TRA FILE PDF Đối tượng Chuẩn PDF Yêu cầu Trang Rendering Kiểm tra Page size ☐ Kiểm tra Page Box ☐ Kiểm tra TrimBox ☐ Đúng với số màu cần in ☐ TAC 280% ☐ (giấy không tráng phủ) TAC không 400% ☐ (giấy có tráng phủ) Khơng gian màu CMYK ☐ Không chứa không gian màu RGB, Lab ☐ Kiểm tra tách màu ☐ Hình ảnh ☐ Text ☐ Line art☐ Transparency Không Transparency ☐ Layer Font Không Layer ☐ Kiểm tra Font ☐ màu 3pt ☐ >2 màu trở lên 5pt ☐ Overprint chữ đen ☐ Knockout chữ trắng ☐ màu 0.15pt ☐ >2 màu 0.3pt ☐ Độ phân giải tối đa: 300 ppi ☐ Độ phân giải tối thiểu: 225 ppi ☐ Nén hình ảnh ☐ Độ phân giải tối đa: 1200 ppi ☐ Độ phân giải tối thiểu: 800 ppi ☐ Nén hình ảnh ☐ Kiểm tra đủ theo yêu cầu ☐ Không cài đạtt bảo mật vào file ☐ Màu Chữ Đường line Hình ảnh màu Grayscale Hình ảnh Monochrome Chú thích đối tượng khác Ghi chú: PDF/X-4 (PDF 1.6) ☐ Chuẩn khác: ☐ Đánh vào ☒ có Ngày tháng năm Nhân viên kí tên 23 Phụ lục PHIẾU KIỂM TRA TRƯỚC KHI IN Đối tượng Yêu cầu Bề mặt giấy vào: Đạt ☐ Không đạt ☐ Cạnh giấy: Đạt ☐ Khơng đạt ☐ Giấy Kích thước: Đạt ☐ Không đạt ☐ Định lượng:……………… Độ dày:………………… Mực Kiểm tra: Đạt ☐ Không đạt ☐ Đầu giấy: Đạt ☐ Không đạt ☐ Đơn vị in Đơn vị bên trong: Đạt ☐ Không đạt ☐ Lỗi phát sinh:……………………………… Ghi chú: Đánh vào ☒ có Ngày tháng năm Nhân viên kí tên 24 Phụ lục PHIẾU KIỂM TRA IN THỬ Đối tượng Kiểm tra đường giấy Kiểm tra toàn vẹn tờ in Kiểm tra chi tiết tờ in Kiểm tra khả bám mực Kiểm tra bong tróc mực Kiểm tra khơ mực, lem mực Kiểm tra chồng màu xác Kiểm tra chồng khít mặt tờ in Ghi chú: Kết Đạt ☐ Không đạt ☐ Đạt ☐ Không đạt ☐ (Mép giấy khơng bị chạm, tưa, rách,gấp góc, phải thẳng) Đạt ☐ Không đạt ☐ (chất lượng chi tiết tờ in) Đạt ☐ Không đạt ☐ (Dùng băng keo kéo mạnh kiểm tra mực tróc) Đạt ☐ Không đạt ☐ (Dùng tay chà lên bề mặt) Đạt ☐ Không đạt ☐ (Kiểm tra bề mặt) Đạt ☐ Không đạt ☐ (Độ lệch cho phép 0.05 mm) Đạt ☐ Không đạt ☐ Đánh vào ☒ có Ngày tháng năm Nhân viên kí tên 25 Phụ lục PHIẾU KIỂM TRA IN SẢN LƯỢNG Đối tượng Kiểm tra màu đồng Kiểm tra chồng màu Chất lượng in Số lượng Ghi chú: Yêu cầu Kiểm tra ΔE
- Xem thêm -

Xem thêm: TOM TAT DO AN TOT NGHIEP NGUYEN XUAN TUNG 15148062 , TOM TAT DO AN TOT NGHIEP NGUYEN XUAN TUNG 15148062 , CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 3 Sản phẩm nhãn hangtag, CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHO IN NHÃN GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN KỸ THUẬT SỐ TẠI CÔNG TY WUNDERLABEL, 3 Đánh giá quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng, 2 Đánh giá quy trình mới, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Từ khóa liên quan