Phan bảo khang hồ sơ NCKH

10 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 17:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SVTH: PHAN BẢO KHANG MSSV: 15148017 KHĨA: K15 NGÀNH: CƠNG NGHỆ IN THÁNG 8/ 2019 - TP HỒ CHÍ MINH MỤC LỤC PORTFOLIO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHOA IN THAM DỰ CÁC TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH PORTFOLIO - Thời gian thực hiện: 4/3/2019 - Mục đích thực hiện: • Giới thiệu sơ lược thân • Trình bày kỹ sản phẩm thực trình học trường - Minh chứng sản phẩm: Mục lục portfolio Phần thông tin cá nhân Phần ArtiosCad Phần AI Phần Indesign Bộ nhận diện thương hiệu - Chi tiết tham khảo tệp đính kèm: Phan Bảo Khang – Portfolio.pdf ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Tên đề tài: “Tìm hiểu tính khả thi áp dụng tiêu chuẩn first để cải thiện trình chế cho in nhãn decal” - Tóm tắt đề tài: In Flexo phương pháp in đời sau so với phương pháp in truyền thống khác, điều có nghĩa tiêu chuẩn dành cho in Flexo không phong phú phương pháp in khác Tuy nhiên, in Flexo nói chung in nhãn nói riêng đã, phát triển mạnh tương lai gần Do đó, việc cải thiện chất lượng in để đáp ứng nhu cầu thị trường điều cần thiết, công đoạn quan trọng cần quan tâm đến cơng đoạn chế Bởi lý trên, đề tài nhóm chúng em nghiên cứu chuẩn FIRST, sau áp dụng chuẩn FIRST vào quy trình chế nhằm khắc phục vấn đề thường đối mặt in nhãn decal Cuối cùng, nhóm chúng em đánh giá mức độ khả thi chuẩn FIRST áp dụng cho quy trình sản xuất cụ thể Đồ án nghiên cứu dựa việc tham khảo nguồn tài liệu internet, xử lý thông tin giúp đỡ giáo viên hướng dẫn, đồng thời tham khảo ý kiến nhân viên phòng chế nơi thực tập Sau tháng nghiên cứu, nhóm chúng em hồn thành mục đích đề đồ án Kết nhóm chúng em tìm hiểu thông số cần lưu ý thiết kế xử lý file thơng qua chuẩn FIRST Bên cạnh đó, nhóm chúng em tiếp cận đánh giá khó khăn thường gặp phải chế cho in nhãn decal đơn vị cụ thể Cuối cùng, nhóm chúng em áp dụng chuẩn FIRST vào vài sản phẩm công ty đánh giá mức độ khả thi áp dụng chuẩn FIRST vào sản xuất - Minh chứng sản phẩm: Nhãn Blueberry Nhãn Ellips - Poster: Poster đồ án tốt nghiệp - Chi tiết tham khảo tệp đính kèm: DATN-KKT-Tìm hiểu tính khả thi áp dụng tiêu chuẩn first để cải thiện trình chế cho in nhãn decal.pdf KKT - Poster đồ án tốt nghiệp.pdf THAM DỰ HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH - Giới thiệu phần mềm EngView • Thời gian: 13/11/2017 • Địa điểm: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh • Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh THAM DỰ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT CỦA KHOA IN - Tên chương trình: Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa in truyền thơng • Thời gian: 08/12/2017 • Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh • Đơn vị tổ chức: Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh • Các cơng việc thực hiện: Tham gia dọn vệ sinh xưởng để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 30 năm thành lập khoa in truyền thông THAM DỰ CÁC TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH - Triển lãm: Printpack • Thời gian: 6/10/2017 • Địa điểm: Trung tâm hội chợ triển lãm Sài Gòn SECC Quận 7, Tp Hồ Chí Minh • Đơn vị tổ chức: Cơng ty Cổ phần Quảng cáo Hội chợ thương mại Vinexad phối hợp với Cơng ty Yorker Hong Kong • Mơ tả triển lãm: Giới thiệu loại máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, đại nhiều Tập đồn Cơng nghiệp khu vực giới Đem lại hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với cơng nghệ tiên tiến, tìm kiếm thị trường, đối tác kinh doanh, nâng cao chất lượng tạo đà phát triển cho doanh nghiệp ... hiệu - Chi tiết tham khảo tệp đính kèm: Phan Bảo Khang – Portfolio.pdf ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - Tên đề tài: “Tìm hiểu tính khả thi áp dụng tiêu chuẩn first để cải thiện trình chế cho in nhãn decal” -. .. áp dụng chuẩn FIRST vào sản xuất - Minh chứng sản phẩm: Nhãn Blueberry Nhãn Ellips - Poster: Poster đồ án tốt nghiệp - Chi tiết tham khảo tệp đính kèm: DATN-KKT-Tìm hiểu tính khả thi áp dụng tiêu... CHUYÊN NGÀNH PORTFOLIO - Thời gian thực hiện: 4/3/2019 - Mục đích thực hiện: • Giới thiệu sơ lược thân • Trình bày kỹ sản phẩm thực trình học trường - Minh chứng sản phẩm: Mục lục portfolio
- Xem thêm -

Xem thêm: Phan bảo khang hồ sơ NCKH , Phan bảo khang hồ sơ NCKH , ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP