123doc huong dan ghi am bang phan mem ispring suite 9

7 89 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 16:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ISPRING SUITE NGÀNH: Sư phạm Tin học LỚP: ĐHSTIN18L2 Đồng Tháp, tháng 06 năm 2019 A Ghi âm trực tiếp: (Chỉ khuyến khích sử dụng máy tính có chất lượng thu âm tốtđể tránh bị tạp âm tiếngrè) Bước 1: Chọn slide cần ghi âm Bước 2: Vào Ispring Suite 9, chọn Record Audio Bước 3: Xuất hộp thoạiRecord Audio Narration, bên dưới: Bước 4: Để tiến hành ghi âm bạn nhấn vào nút Start Record →Chọn Next Animation → Chọn →Chọn OK Ghi chú: + Khi chọn vào Next Animation hiệu ứng xuất bạn bắt đầu giảng Giảng xong lại bấm vào Next Animation hiệu ứng slide xuất bạn lại tiếp tục giảng, lặp lại hết + Số lần bấm Next Animation số hiệu ứng mà bạn thiết lập slide Sau hoàn tất việc thu âm, muốn nghe lại chỉnh sửa xóa đoạn âm ta vào nút Manage Narration Nhấn vào nút để nghe thử Muốn làm câm âm chèn ta nhấn phải chuột vào phần Audio (sóng âm) trang chọn Mute clip, để chèn âm khác ta chọn nút Record Audio phía để ghi âm lại nhấn phải chuột vào đối tượng, chọn Change Audio Clip tìm file cần chèn nhấn Open Muốn xóa đoạn âm thanh, ta nhấn phải chuột vào slide chứa chọn Delete Muốn cửa sổ lưu lại ta nhấn chọn nút Save & Close phía bêntrái Để ghi âm lại bắt đầu thực lại từ bước có thơng báo hình bên dưới, bạn chọn Yes B.Ghi âm gián tiếp Cách ghi âm sử dụng bạn khơng có laptop máy tính để bàn bạn khơng có microphones lí mà bạn khơng thể khơng muốn sử dụng cách ghi âm trực tiếp Cách tốn thêm thời gian để đồng lời giảng nhiên có ưu điểm bạn tuỳ chỉnh lại lời giảng to nhỏ hơn, cắt bỏ số phần không cần thiết, lọc tiếng ồn,… Các bước thực sau: Bước 1: Vào thẻ Ispring Suite 9, thẻ công cụ chọn Manage Narration, Bước 2:Chọn slide cần chèn nhấn vào nút Import Audio Bước 3: Tìm đến ổ đĩa chứa thư mục có file cần chèn vào, chọn file cần chèn Nhấn Open hồn tất Nếu thấy xuất cửa sổ hìnhbên dưới, ta để nguyên lựa chọn At thebeginning of the slide tích vào dòng Adjustslide durationbên (để trang tự điều chỉnh có độ dài độ dài âm thanh) nhấn Insert để hoàn tất Vào nút nhấn nút Play bên slide hiển thị để xem kết Để chèn vào trang khác ta chọn slide lặp lại thao tác hồn tất nhấn nút Save & Close để kếtthúc Bước 4: Muốn nghe âm slide ta nhấn chọn slide nhấn vào nút dưới, để dừng xem ta nhận vào nút Stop Play Bước 5: Muốn làm câm âm chèn ta nhấn phải chuột vào phần Audio (sóng âm) trang chọn Mute clip Bước 6: Muốn thay đoạn Audio khác ta nhấn phải chuột vào vùng sóng âm, chọn Change Audio Clip, tìm đến ổ đĩa chứa file âm cần chèn, chọn nhấn Open Hoặc nhấn phải chuột chọn Delete để xóa âm thực lại thao tác chèn “Bước1” Bước 7: Để cắt ngắn đoạn âm ta đưa chuột phần sóng âm slide bên dưới, nhấn phải chuột, chọn Edit Clip, cửa sổ bên xuất nhấn chuột vào sóng âm, giữchuột trái di chuột để chọn đoạn cần xử lý, ta thực tác thao tác sau để chỉnh sửa đoạn âm trang: Trong đó: - Delete: Dùng để cắt bỏ đoạn âm - Silence: Làm câm đoạn âm bôiđen - Trims: Giữ lại đoạn âm chọn, bỏ đoạn âm khác - AdjustVolume: Chỉnh âm lượng to nhỏ - Fade in: Âm to dần lên - Fade Out: Âm bé dần Sau hoàn tất nhấn chọn Save and Close Bước 8: Để hoàn tất việc chèn âm ta nhấn chọn Save & Close C Đồng âm với văn vàảnh: Bước 1: Chèn văn hình ảnh vào trang Powerpoint Bước 2: Tạo hiệu ứng xuất biến cho ảnh văn Tùy theo dụng ý xuất mà để chế độ On click (ra đối tượng) hay With Previous (ra cùng) Bước Chọn nút Manage Narration, chọntrang vào Audio chèn âm vào (giốngphầnB), chọn nút Sync , công cụ bên trang nhấn nút Start Sync để bắt đầu đồng bộ, âm chạy, nút Start Sync chuyểnsangchế độ Next Animation, nghe âm đến vị trí cần xuất hiệu ứng văn ta nhấn vào nút đó, nghe nhấn chuyển sang Stop nhấn nút Done để kếtthúc.NhấnnútPlay(tamgiác)để xemkếtquả,nếuổnthìnhấnvàoDoneđểhồntất,nếu khơng ổn nhấn lại nút Start Sync để thao tác lại Muốn chuyển sang đồngbộtrang nhấn nút mũi tên Next bên phải lặp lại thao tác Sau hoàn tất nhấn nút Save & Close để hoàn tất ... Trong đó: - Delete: Dùng để cắt bỏ đoạn âm - Silence: Làm câm đoạn âm bôiđen - Trims: Giữ lại đoạn âm chọn, bỏ đoạn âm khác - AdjustVolume: Chỉnh âm lượng to nhỏ - Fade in: Âm to dần lên - Fade
- Xem thêm -

Xem thêm: 123doc huong dan ghi am bang phan mem ispring suite 9, 123doc huong dan ghi am bang phan mem ispring suite 9