GA tin 6 phát triển năng lực

144 61 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 16:08

Giáo án Tin học lớp Tuần:1 Tiết: Ngày soạn: 11/08/2019 Chương I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: THƠNG TIN VÀ TIN HỌC (T1) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm thông tin hoạt động thơng tin người - Biết máy tính công cụ hỗ trợ người hoạt động thông tin Kĩ - Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Thái độ: - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học Năng lực - Qua học học sinh cần biết thông tin trình xử lí thơng tin người - Biết vận dụng liên hệ thực tế II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn viết bảng, thước kẻ - Học sinh: SGK, viết, vở, thước kẻ, xem trước nội dung trước đến lớp III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động * Giới thiệu mới: Hằng ngày em tiếp nhận nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác như: báo, đèn tín hiệu giao thơng, biển đường, Q trình tiếp nhận xử lý thơng tin người Và để hiểu rõ thông tin em vào “ Thông Tin Tin Học” Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm thông tin MT: Hs hiểu khái niệm thông tin cho ví dụ GV: Giới thiệu vài nét thơng tin Thơng tin gì? ngày mà học sinh thường hay bắt gặp GV: Hằng ngày em thường xem tivi, phim xem như: bão, sóng thần, tai nạn, liên quan người thơng tin GV: Vậy thơng tin ? Em lấy vài ví dụ - Thơng tin tất đem lại thơng tin hiểu biết giới xung quanh (sự HS: Suy nghĩ tiên hệ thực tế sống trả lời vật, kiện ) người GV: Đưa ví dụ GV: Em nêu số ví dụ thơng tin mà VD: Đèn giao thơng, Tiếng trống người thu nhận mắt, tai, mũi, trường, tiếng gà gáy, lưỡi HS:Mắt: Đèn giao thông Tai: Tiếng gà gáy Mũi: Ngửi thấy mùi thơm chín Lưỡi: Vị chua, ngọt, GV: Nhận xét câu trả lời hs GV: Thông tin thường lưu trữ đâu? - Thông tin thường lưu trữ trong: + Sách báo, tạp chí, Giáo án Tin học lớp + Các thiết bị lưu trữ thông tin như: Băng đĩa nhạc, internet, máy tính Hoạt động 2: Giới thiệu hoạt động thông tin người HT: Hs hiểu hoạt động thông tin người GV: Quan sát mơ hình xử lí thơng tin Cho biết mơ Hoạt động thơng tin hình q trình xử lí thơng tin gồm giai đoạn ? người HS: Mơ hình xử lí thơng tin gồm giai đoạn: thơng tin vào, xử lí, thơng tin GV: Thông tin trước xử lý Thông tin vào Thông tin sau xử lí thơng tin - Việc tiếp nhận, xử lý, lưu trữ GV: Nêu khái niệm hoạt động thơng tin ? truyền (trao đổi) thông tin gọi chung hoạt động thông tin Thơng tin vào GV: Lấy ví dụ Xử lí Thơng tin (Mơ hình q trình xử lí thơng tin) Vd: Thấy tín hiệu đèn tín hiệu giao thơng đèn đỏ em dừng lại GV: Hãy xác định thông tin vào câu sau? Khi nghe tiếng trống trường học sinh vào lớp HS:-Thơng tin vào: Nghe tiếng trống trường -Thông tin : học sinh vào lớp GV: Nhận xét Hoạt động luyện tập - Nêu lại khái niệm thơng tin ? Cho ví dụ ? - Trình bày hoạt động thơng tin người ? - Trình bày mơ hình q trình xử lír thơng tin ? Hoạt động vận dụng - Học lý thuyết, tìm hiểu trước phần - Giao tập nhà 1, (SGK/tr 9) Giáo án Tin học lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: 11/08/2019 Bài 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC (T2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học Kĩ - Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Thái độ: - Có ý thức học tập, rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học Năng lực - Qua học học sinh cần biết thơng tin q trình xử lí thơng tin người.nhận biết nhiệm vụ tin học II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn viết bảng, thước kẻ - Học sinh: SGK, viết, vở, thước kẻ, xem trước nội dung trước đến lớp III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động * Giới thiệu mới: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu hoạt động thông tin tin học MT: HS Biết khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học GV: Yêu cầu học sinh đọc qua nội dung Hoạt động thông tin tin học: Hoạt động thông tin tin học GV: Con người tiếp nhận thông tin qua giác quan nào? HS: - Thị giác - Thính giác - Khứu giác - Vị giác - Xúc giác GV: Con người nhờ phận để lưu trữ xử lí thơng tin? HS Bộ não GV: Nói hoạt động thông tin người chủ yếu nhờ giác quan não Tuy nhiên khả hoạt động thông tin giác quan não có giới hạng VD: Khơng thể nhìn thấy vật vô nhỏ GV: Làm ta nhìn thấy vật nhỏ ? Làm ta thấy xa mà mắt thường khơng nhìn thấy ? Khi đau ốm Bố, mẹ thường dùng dụng cụ để đo nhiệt độ thể em ? HS Để nhìn thấy vật nhỏ ta dùng kính hiển vi để quan sát -Để nhìn thấy vật xa mà mắt thường Giáo án Tin học lớp khơng nhìn thấy ta dùng kính thiên văn - Khi đau ốm Bố, mẹ thường dùng dụng cụ nhiệt kế để đo nhiệt độ thể em Một nhiệm vụ GV: Nhận xét tin học nghiên cứu việc thực GV: Đó nhiệm vụ hoạt động thơng tin hoạt động thông tin tin học cách tự động nhờ trợ giúp máy tính điện tử Hoạt động luyện tập Em lấy ví dụ thơng tin ? Nhiệm vụ tin học gì? Sơ đồ tư Thơng tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, kiện ) người Thơng tin gì? THƠNG TIN VÀ TIN HỌC Tiếp nhận Hoạt động thơng tin người Xử lí Lưu trữ Trao đổi Hoạt động thông tin tin học Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ trao đổi thơng tin Nhiệm vụ tin học nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách tự động Hoạt động vận dụng nhờ trợ giúp máy tính điện tử - Về nhà học bài, tìm thêm ví dụ khác để minh hoạ - Chuẩn bị : Thông tin biểu diễn thơng tin + Tìm hình ảnh, sách báo có ảnh đẹp, chuyện tranh để tiết sau học - Về nhà học tìm hiểu trước “thơng tin biểu diễn thông tin” Giáo án Tin học lớp Tuần:2 Tiết: Ngày soạn: 18/08/2019 Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (T1) I Mục tiêu học Kiến thức - Phân biệt dạng thông tin Kĩ - Lấy ví dụ thực tế Thái độ - Rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học lực - Rèn kỹ nhận dạng loại thông tin II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn viết bảng, thước kẻ - Học sinh: SGK, viết ghi, thước kẻ, học cũ, xem trước nội dung tiết học III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động * Giới thiệu mới: Ở tiết học trước em tìm hiểu thơng tin, hoạt động thơng tin người, hoạt động thông tin tin học, để hiểu rõ thông tin tồn dạng nào, cách biểu diễn thông tin nào, em sang “Thông tin biểu diễn thông tin” Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu dạng thông tin MT: HS Phân biệt dạng thông tin GV: Ở tiết học trước em tìm hiểu Các dạng thơng tin bản: thông tin GV: Hãy lấy cho thầy số ví dụ thơng tin ? HS:Trả lời: Các báo, tín hiệu đèn giao thơng … GV: Những thông tin em tiếp nhận nhờ quan cảm giác nào? HS:Bằng thị giác thính giác VD: Những văn, truyện, tiểu thuyết… GV: Các dạng thơng tin mà em tiếp nhận Có dạng thông tin bản: khác - Dạng văn GV: Như theo em có dạng VD: Những văn, truyện, tiểu thông tin ? HS: Suy nghĩ trả lời có dạng thơng tin bản: Văn bản, Hình ảnh Âm thuyết… GV: Nhấn mạnh có ba dạng thông tin GV: Em lấy cho thầy ví dụ thơng tin - Dạng hình ảnh dạng văn -VD: Hình vẽ, ảnh bạn, GV: Em lấy cho thầy số ví dụ thơng tin dạng hình ảnh HS:Tấm ảnh người bạn, hình ảnh người bà - Dạng âm VD: Tiếng gọi cữa, tiếng nhạc, tiếng Giáo án Tin học lớp GV: Em lấy ví dụ thơng tin dạng âm HS:Tiếng đàn piano, hát chim hót… GV: Nhận xét Hoạt động luyện tập Thơng tin có dạng nào? Cho ví dụ dạng thơng tin cụ thể ? Hoạt động vận dụng - Học kỹ vấn đề vừa học Giáo án Tin học lớp Tuần :2 Tiết : Ngày soạn: 18/08/2019 Bài 2: THÔNG TIN VÀ BIỂU DIỄN THÔNG TIN (T2) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khái niệm biểu diễn thông tin cách biểu diễn thơng tin máy tính Kĩ - Lấy ví dụ thực tế Thái độ - Rèn luyện tinh thần cần cù, ham thích tìm hiểu tư khoa học Năng lực - Rèn kỹ nhận dạng loại thông tin II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn viết bảng, thước kẻ - Học sinh: SGK, viết ghi, thước kẻ, học cũ, xem trước nội dung tiết học III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động * Giới thiệu mới: Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 2: Giới thiệu cách biểu diễn thơng tin vai trò MT: HS Biết khái niệm biểu diễn thông tin GV: Giới thiệu cách biểu diễn thông tin Biểu diễn thông tin: GV: Ngồi cách thể văn bản, hình ảnh, âm thơng tin thể nhiều cách khác như: dùng sỏi để tính, dàng nét mặt thể điều muốn nói GV: Vậy biểu diễn thơng tin ? HS: Là thể thông tin dạng cụ thể Biểu diển thơng tin cách thể thơng tin dạng cụ thể GV: Em lấy ví dụ biểu diễn thông tin ? VD: Người nguyên thủy dùng sỏi để HS: Như người khiếm thính dùng nét mặt, cử số lượng thú săn động tay để thể điều muốn nói GV: Nhận xét GV: Biểu diễn thơng tin có vai trò quan trọng việc truyền tiếp nhận thông tin - Biểu diễn thông tin giúp cho việc truyền GV: Lấy VD: Em tìm nhà bạn em nhanh tiếp nhận thông tin dễ dàng, nhờ địa xác GV: Đó cách biểu diễn thơng tin Vậy biểu * Vai trò biểu diễn thơng tin: diễn thơng tin có lợi ích gì? - Biểu diễn thơng tin có vai trò định GV: Qua ví dụ nêu cho biết biểu diễn hoạt động thông tin thông tin có vai trò ? người Hoạt động 3: Tìm hiểu cách biểu diễn thơng tin máy tính điện tử MT: HS hiểu cách biểu diễn thông tin máy tính GV: Đối với người khiếm thị em dùng Biểu diễn thơng tin máy tính: hình ảnh để trao đổi thơng tin khơng? Vì sao? HS: Khơng Vì người khiếm thị khơng nhìn thấy Giáo án Tin học lớp GV: Nhận xét GV:Ví dụ qua hình ảnh thực tế - Thơng tin biểu diễn máy tính điện tử dạng bit gồm hai ký tự GV: Để máy tính hiểu giúp đỡ người hoạt động thông tin, thông tin cần -Để máy tính xử lý, thơng tin cần biểu diễn dạng phù hợp Đối với máy tính biểu diễn dạng dãy bit gồm hai thông dụng nay, dạng biểu diễn dãy ký hiệu bit Dãy bit gồm hai kí tự GV: Như vậy, thông tin máy tính biểu diễn thành dạng bit ? Hoạt động luyện tập Biểu diễn thông tin ? Biểu diễn thơng tin có vai trò sống ? Thông tin máy tính biểu diễn ? Tại thơng tin máy tính biểu diễn thành dạng bit ? Hoạt động vận dụng - Học kỹ vấn đề vừa học - Làm tập SGK – 14 - Xem trước nội dung bài: Em làm nhờ máy tính Giáo án Tin học lớp Tuần: Tiết: Ngày soạn: 25/08/2019 Bài 3: EM CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ NHỜ MÁY TÍNH? (1T) I Mục tiêu học Kiến thức - Biết khả ưu việt máy tính - Biết tin học ứng dụng lĩnh vực khác xã hội - Biết máy tính cơng cụ thực người dẫn Kĩ - Học sinh cần nhận biết tầm quan trọng tin học Thái độ - Nghiêm túc học tập, có tinh thần học hỏi, sáng tạo Năng lực - Bước đầu làm quen với máy tính sử dụng máy tính vào số cơng việc lĩnh vực xã hội Hình thành kỹ làm việc với máy tính II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học - Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, phấn viết bảng, thước kẻ - Học sinh: SGK, viết ghi, thước kẻ, học cũ, xem trước nội dung tiết học III Tổ chức hoạt động học học sinh Khởi động * Giới thiệu Ở tiết học trước em tìm hiểu dạng thơng tin,biểu diễn thơng tin vai trò biểu diễn thông tin, cách biểu diễn thông tin máy tính Tiết học hơm thầy giúp em hiểu rõ máy tính số khả máy tính, em sang “Em làm nhờ máy tính điện tử” Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên - Học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Giới thiệu số khả máy tính MT: HS Biết khả ưu việt máy tính GV: Khi em thực phép tốn nhân có 10 số Một số khả máy tính: máy tính em tính tay cách nhanh ? HS: Thực phép tính máy tính nhanh -Khả tính tốn nhanh GV: Máy tính thực hàng tỷ phép tốn VD: máy tính thực hàng tỷ giây, cho kết phép tính giây chốc lát GV: Máy tính thực phép tính nhanh, kết -Tính tốn với độ xác cao có xác không ? GV: Thực hành máy để Hs so sánh GV: Các máy tính đại cho phép khơng tính tốn nhanh mà có độ xác cao - Khả lưu trữ lớn GV: Giới thiệu khả lưu trữ máy tính VD: Bộ nhớ máy tính thơng dụng cho phép lưu trữ vài chục triệu trang sách GV: Máy tính hoạt động ngày khơng cần - Khả “làm việc” không mệt nghỉ ngơi mỏi  Máy tính cơng cụ đa dụng có khả to lớn Hoạt động 2: Hướng dẫn làm việc máy tính MT: HS Biết tin học ứng dụng nhiều lĩnh vực đời sống xã hội Giáo án Tin học lớp Có thể dùng máy tính điện tử vào việc gì: GV: Giới thiệu lại khả máy tính điện tử GV: Hướng dẫn cách vận dụng khả máy tính điện tử để thực cơng việc cụ thể - Thực tính tốn thơng qua hình ảnh , cơng việc thực tế GV: VD Nhờ khả tính tốn nhanh, ta sử dụng máy tính vào cơng việc giải tốn GV: Hãy lấy ví dụ việc vận dụng khả làm việc khơng mệt mỏi máy tính? HS: Có thể làm việc suốt ngày đêm GV: Nhận xét -Tự động hố cơng việc văn phòng - Hổ trợ cơng tác quản lí - Cơng cụ học tập giải trí - Điều khiển tự động Robot 10 Giáo án Tin học lớp Tuần:30 Tiết : 60 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỌNG BẰNG BẢNG I Mục tiêu học Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Biết cách tạo bảng thao tác tạo bảng, biết thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng - Sử dụng thành thạo kỹ vào việc tạo văn có sử dụng bảng làm cho văn thêm sinh động - Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực Năng lực hình thành phát triển cho học sinh: II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Học sinh: - Học cũ, xem trước trước thực hành III Tổ chức hoạt động học học sinh Hoạt động dẫn dắt vào Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo bảng GV: Cho hs quan sát văn sgk so sánh? Tạo bảng: HS: Quan sát trả lời/ * Cấu tạo bảng: Văn : Cô đọng hơn, dễ hiểu - Dễ so sánh GV: Để tạo bảng biểu trước hết ta phải biết cấu tạo bảng biểu - Đây cấu tạo bảng biểu (Hình ảnh minh hoạ (văn 2) GV:Vậy em cho thầy biết cấu tạo bảng nào? HS: Ghi nhớ nội dung cấu tạo bảng GV:Như em tìm hiểu cấu tạo bảng biểu Vậy cách tạo bảng nào? Các em tìm hiểu cách tạo bảng biểu GV: Tạo bảng thơng thường có hai cách bản: Dùng hộp thoại Insert table dùng biểu tượng cơng cụ Đầu tiên em tìm hiểu cách tạo bảng nút lệnh công cụ GV: Treo tranh cách tạo bảng Cách1: Dùng biểu tượng công cụ B1: Chọn nút cơng cụ B2: Nhấn giữ phím trái chuột di chuyển để chọn số hàng số cột thả chuột - Bảng gồm có hàng cột Giao hàng cột gọi ô * Tạo bảng: - Đặt trỏ vị trí cần chèn Cách1: Dùng biểu tượng công cụ B1: Chọn nút cơng cụ B2: Nhấn giữ phím trái chuột di chuyển để chọn số GV: Đây nút lệnh Insert table công cụ Để tạo hàng số cột thả bảng ta nháy chuột vào nút lệnh, ta giữ nút trái chuột di chuột 130 Giáo án Tin học lớp chuyển sang ngang chọn số cột di chuyển xuống để chọn số hàng, thả chuột GV: Nếu ta chọn bảng ta tạo có máy hàng cột? GV: Nhận xét VD: Tạo bảng gồm hàng cột GV: Treo tranh cách Cách 2: Dùng Menu lệnh - Đặt dấu nháy vị trí cần tạo bảng B1: Chon Table Insert TableXuất hộp thoại Insert Table B2: Number of columns: Chọn số cột + Number of rows: Chọn số dòng B3: Chọn OK đồng ý kết thúc Cách 2: Dùng Menu lệnh - Đặt dấu nháy vị trí cần tạo bảng B1: Chon Table Insert TableXuất hộp thoại Insert Table B2: Number of columns: Chọn số cột + Number of rows: Chọn số dòng B3: Chọn OK đồng ý GV: Đối với cách 2, để tạo bảng ta sử dụng hộp thoại Insert kết thúc Table GV: Vừa giảng giải vừa vào tranh hướng dẫn HS cách vào hộp thoại * Gõ nội dung vào: Nháy + Number of columns: số cột chuột để đặt trỏ soạn + Number of rows: số hàng thảo vào ô tiến hành Nháy OK để kết thúc soạn thảo VD: Tạo bảng gồm cột hàng GV: Muốn nhập nội dung vào ta làm ? Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thay đổi kích thước cột hàng GV: Khi tạo bảng kích thước cột, hàng quy định Thay đổi kích thước sẵn Nhưng có trường hợp liệu trình cột hàng bày dài ngắn ta phải làm nào? HS: Điều chỉnh lại độ rộng cột độ cao hàng GV: Nhận xét, gặp trường hợp ta phải thay đổi kích thước cho phù hợp GV: Hướng dẫn học sinh thực công việc hình thức treo tranh Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng Hoạt động tìm tòi, mở rộng IV Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Trí Lực, ngày……tháng… năm…… KÝ DUYỆT Lê Văn Đáng 131 Giáo án Tin học lớp Tuần: 31 Tiết : 61 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 21: TRÌNH BÀY CƠ ĐỘNG BẰNG BẢNG(tt) I Mục tiêu học Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Biết thao tác chèn thêm cột hàng, thao tác xóa cột hàng - Biết thơng tin nên tổ chức dạng bảng biểu - Rèn kỹ chèn thêm cột hàng, thao tác xóa hàng, xóa cột - Thực số thao tác với bảng - Học sinh nghiêm túc Hình thành phong cách làm việc chuẩn mực Năng lực hình thành phát triển cho học sinh: II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học Giáo viên: - Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Học sinh: - Học cũ, xem trước trước thực hành III Tổ chức hoạt động học học sinh Hoạt động dẫn dắt vào * Kiểm tra cũ ( Kiểm tra 15 phút) Câu hỏi: - Có cách tạo bảng? Hãy nêu bước để tạo bảng văn bảng Đáp án: - Có hai cách để tạo bảng biểu a) Cách 1:Dùng biểu tượng công cụ - Chọn nút cơng cụ Nhấn giữ phím trái chuột di chuyển để chọn số hàng số cột thả chuột b) Cách 2: Dùng Menu lệnh - Đặt dấu nháy vị trí cần tạo bảng - Chon Table Insert Table Xuất hộp thoại Insert Table + Number of columns: Chọn số cột + Number of rows: Chọn số dòng  Chọn OK đồng ý kết thúc Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động Giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chèn thêm cột hàng GV: Giả sử danh sách lớp học có thay 3.Chèn thêm cột dòng đổi Ví dụ nhà trường muốn bổ sung vào lớp vài bạn nữa, theo em ta làm nào? HS: Có thể trả lời Xố bảng đánh lại danh sách - Đặt trỏ vị trí cần chèn cột hay dòng GV: Nếu làm được, khơng - Vào Table -> Insert nhiều thời gian không khoa học + Columns to the left: Chèn cột Trong bảng biểu cho phép chèn thêm cột bên trái hay dòng mà khơng cần phải xoá bảng đánh lại + Columns to the right: Chèn GV: Treo tranh minh hoạ hướng dẫn chi tiết cột bên phải GV: Đưa ví dụ: Chèn dòng vào dòng cuối + Rows Above: Chèn hàng phía cùng? HS: Vào Table -> Insert -> Rows Below + Rows Below: Chèn hàng phía 132 Giáo án Tin học lớp GV: Nhận xét, giải thích đưa ý * Chú ý Để chèn thêm dòng vào cuối bảng cách nhanh chóng ta thực hiện:Đặt trỏ vào góc bên phải nhấn Tab bàn phím Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xố hàng, cột bảng Xoá hàng, cột bảng * Để xố hàng, cột bảng GV: Chúng ta vừa hồn thành xong nội dung chèn thêm cột dòng, ta chèn bị nhầm, ta sử dụng lệnh sau: hay bảng biểu có chỗ khơng cần thiết lúc ta làm gì? HS: Xoá - Chọn khối văn cần xoá GV: Nhận xét - Vào Table -> Delete GV: Nếu chọn hai cột bảng nhấn phím Delete + Table: Xố bảng để xố hai cột nội dung cột bị + Columns: Xố cột xố thơi, cột khơng + Rows: xố hàng GV:Để xố chúng thí quan sát tranh - Treo tranh cho học sinh xem thao tác - Hướng dẫn học sinh thao tác xoá hàng, cột, bảng Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng Hoạt động tìm tòi, mở rộng IV Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 133 Giáo án Tin học lớp Tuần: 31 Tiết : 62 Ngày soạn: Ngày dạy: BÀI TẬP I Mục tiêu học Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Củng cố lại thao tác bảng - Sử dụng bảng để biểu thị thông tin liên quan - Tạo bảng biểu mục đính sử dụng - Thực số thao tác với bảng - Rèn luyện đức tính cẩn thận, tư thẫm mỹ - Rèn luyện kỹ soạn thảo văn bản, trình bày văn Năng lực hình thành phát triển cho học sinh: II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Phấn viết bảng, thước kẻ, phòng máy vi tính Học sinh: Học cũ, xem trước trước thực hành III Tổ chức hoạt động học học sinh Hoạt động dẫn dắt vào * Kiểm tra cũ ( Kiểm tra 15 phút) Thực theo mẫu sau STT HỌ VÀ TÊN ĐIỂM VĂN HK1 ĐIỂM TOÁN HK1 01 NGUYỄN THỊ HUYỀN THU 02 MAI LÊ NGỌC THUYÊN 8 03 NGUYỄN ÁNH HUYỀN 04 SƠ THỊ NGỌC LOAN 8 05 TRẦN MỸ DUYÊN 9 06 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 07 NGUYỄN TRUNG HIẾU 08 NGUYỄN TRUNG THÀNH 8 09 NGUYỄN MINH QUÂN 10 NGÔ THỊ THÚY KIỀU 9 ĐÁP ÁN: - Tạo bảng theo yêu cầu: 2.5 điểm - Gõ đầy đủ nội dung: 3,5 điểm - Tạo màu chữ điểm - Tạo màu nền: điểm Hoạt động hình thành kiến thức Giáo viên yều cầu hs thực hành heo mẫu sau: BẢNG ĐIỂM LỚP EM STT 01 02 03 04 05 06 07 08 HỌ VÀ TÊN NGUYỄN CÔNG QUẢNG LƯƠNG THẢO QUỲNH LÊ DUYÊN NGUYỄN THỊ ĐOAN THÙY TRẦN QUỐC VƯƠNG ĐẶNG NHƯ THẾ KỈ LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO VÕ THỊ TÚ TOÁN 9 134 LÍ 6 7 7 SỬ 8 8 8 8 ANH 9 9 TIN 8 9 9 TBM 7.8 8.0 7.0 8.1 7.8 6.8 7.0 7.0 Giáo án Tin học lớp 09 VÕ HÀ ĐỨC Ý 8 7.5 10 TRƯƠNG THU PHƯƠNG 8 7.6 Câu 1: Tạo bảng biểu Câu 2: Tạo tiêu đề đầu trang: tập thực hành 2, tiêu đề cuối trang ; Người thực hiên Câu 3: Yêu cầu Font vni-time, cỡ chữ 13, màu xanh đỏ Câu 4: Chèn them cột văn Tốn Lí Câu 5: Lưu với tên BT THUC HANH 2.doc Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng Hoạt động tìm tòi, mở rộng IV Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Trí Lực, ngày……tháng… năm…… KÝ DUYỆT Lê Văn Đáng 135 Giáo án Tin học lớp Tuần :34 Tiết : 63 Ngày soạn: 28/04/2013 Ngày dạy: 2/05/2013 Bài thực hành số 9: DANH BẠ RIÊNG CỦA EM I MỤC TIÊU Kiến thức: Thực hành tạo bảng, soạn thảo biên tập nội dung ô bảng Thay đổi độ rộng cột độ cao hàng bảng Kỹ : Vận dụg kĩ định dạng để trình bày nội dung ô bảng Thái độ : Rèn luyện đức tính cẩn thận, tư thẫm mỹ Rèn luyện kỹ soạn thảo văn bản, trình bày văn II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Mẫu thực hành, phòng máy vi tính Chuẩn bị học sinh: Học cũ, xem trước trước thực hành III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp Ổn định lớp (1’) Kiểm tra cũ (5) * Câu hỏi: - Có cách tạo bảng? Nêu bước để tạo bảng có cột hàng văn bảng * Trả lời: - Có hai cách để tạo bảng biểu: Dùng Menu lệnh, Dùng biểu tượng công cụ - Đặt dấu nháy vị trí cần tạo bảng - Chon Table Insert Table Xuất hộp thoại Insert Table + Number of columns: + Number of rows:  Chọn OK đồng ý kết thúc Bài : (1’) Ở tiết học trước em tìm hiểu thao tác liên quan đến bảng biểu Tiết học hôm em áp dụng kiến thức học để hoàn thành tập thực hành * Hoạt động dạy học T Hoạt động Giáo viên Hoạt động học L sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn tạo danh bạ em 0’ - Em cho biết, bảng biểu trang 108, tạo -Quan sát phát biểu hàng cột? - Nhận xét – Phân tích diễn - Lắng nghe câu hỏi giải - Phát biểu - Vậy em cho biết bước để tạo bảng biểu gồm hàng cột ? - Lắng nghe, ghi nhớ - Giới thiệu lại cách tạo bảng nội dung có cột hàng - Thực hành 136 Nội dung Tạo danh bạ riêng em: Tạo bảng biểu gồm hàng cột Giáo án Tin học lớp - Yêu cầu HS lên tạo bảng - Quan sát so sánh - Quan sát so sánh bảng vừa tạo với bảng trang 108 - Nhận xét: Khi ta tạo - Lắng nghe ghi nhớ - Thay đổi kích thước bảng biểu độ rộng cao nội dung cột hàng cột, hàng nhau, ta cần thây đổi độ rộng cột độ cao hàng lại cho phù hợp 0’ - Vậy để đưa nội dung vào - Phát biểu - Nhập nội dung bảng ta thực nào? - Nhập nội dung vào - Nhận xét- Hướng dẫn cách bảng nhập nội dung vào bảng - Phát biểu - Căn lề văn Thế nội dung bảng kiểu lề nào? - Tô màu văn - Như giống với mẫu - Quan sát phát biểu danh bạ chưa? - Chúng ta cần thêm màu cho giống mẫu danh bạ - GV vừa diễn giải, vừa thực thao tác mẫu * Soạn báo cáo kết * để tạo báo cáo kết quả học tập học tập ta thực tương tự tạo danh bạ em Hoạt động 2: Củng cố ’ - Hệ thống lại toàn kiến - Lắng nghe thức tiết học - Để chèn thêm cột hàng - Trả lời ta làm nào? Dặn dò (2’) - Xem trước nội dung thực hành lại ———»??«——— Tuần :34 Tiết : 64 Ngày soạn: 28/04/2013 Ngày dạy: 3/04/2013 Bài thực hành số 9: DANH BẠ RIÊNG CỦA EM (tt) I MỤC TIÊU Kiến thức: Tiếp tục với thao tác tạo bảng, soạn thảo biên tập nội dung ô bảng thay đổi độ rộng cột độ cao hàng bảng Kỹ : Tiếp tục rèn luyện thao tác bảng biểu Thái độ : Rèn luyện đức tính cẩn thận, tư thẫm mỹ II CHUẨN BỊ Chuẩn bị giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa Mẫu thực hành, phòng máy vi tính Chuẩn bị học sinh: Học cũ, xem trước trước thực hành 137 Giáo án Tin học lớp III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Tổ chức lớp (1’) Ổn định lớp Kiểm tra sĩ số học sinh Kiểm tra cũ (5) * Câu hỏi: - Có cách tạo bảng? Nêu bước để tạo bảng có cột hàng văn bảng * Trả lời: - Có hai cách để tạo bảng biểu: Dùng Menu lệnh, Dùng biểu tượng công cụ - Đặt dấu nháy vị trí cần tạo bảng - Chon Table Insert Table Xuất hộp thoại Insert Table + Number of columns: + Number of rows:  Chọn OK đồng ý kết thúc Bài : (1’) Ở tiết học trước em tìm hiểu thao tác liên quan đến bảng biểu Tiết học hôm em áp dụng kiến thức học để hoàn thành tập thực hành * Hoạt động dạy học T Hoạt động Giáo viên Hoạt động học Nội dung L sinh Hoạt động 1: Hướng dẫn tạo danh bạ em 0’ Tạo danh bạ riêng - Em cho biết, bảng biểu trang 108, tạo -Quan sát phát biểu em: hàng cột? - Nhận xét – Phân tích diễn - Lắng nghe câu hỏi Tạo bảng biểu gồm giải - Phát biểu hàng cột - Vậy em cho biết bước để tạo bảng biểu gồm hàng cột ? - Lắng nghe, ghi nhớ - Giới thiệu lại cách tạo bảng nội dung có cột hàng - Thực hành - Yêu cầu HS lên tạo bảng - Quan sát so sánh - Quan sát so sánh bảng vừa tạo với bảng trang 108 - Nhận xét: Khi ta tạo - Lắng nghe ghi nhớ - Thay đổi kích thước ’ bảng biểu độ rộng cao nội dung cột hàng cột, hàng nhau, ta cần thây đổi độ rộng cột độ cao hàng lại cho phù hợp - Vậy để đưa nội dung vào - Phát biểu - Nhập nội dung 5’ bảng ta thực nào? - Nhập nội dung vào - Nhận xét- Hướng dẫn cách bảng nhập nội dung vào bảng - Phát biểu - Căn lề văn Thế nội dung bảng kiểu lề nào? - Tô màu văn - Như giống với mẫu - Quan sát phát biểu danh bạ chưa? - Chúng ta cần thêm màu cho giống mẫu danh bạ 138 Giáo án Tin học lớp - GV vừa diễn giải, vừa thực thao tác mẫu Hoạt động 2: Củng cố ’ - Hệ thống lại toàn kiến - Lắng nghe thức tiết học - Để chèn thêm cột hàng - Trả lời ta làm nào? Dặn dò (2’) - Xem trước nội dung thực hành lại ———»??«——— 139 Giáo án Tin học lớp Bài * Kiểm tra cũ (Không kiểm tra) GV: Nêu khái niệm thơng tin gì? Lấy ví dụ? HS: - Thơng tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, kiện ) người Ví dụ: Nghe nhạc, đọc báo, xem tivi, Bài 2: GV: Các dạng thơng tin ? Hãy nêu ví dụ cụ thể? HS: Có Dạng thông tin: + Dạng văn bản: truyện, tiểu thuyết + Dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng nhạc + Dạng hình ảnh: Hình vẽ, tranh ảnh, Bài * Kiểm tra cũ: (5’) GV: Hãy nêu dạng thông tin? Tại thông tin máy tính biểu diễn thành dãy bit? HS: Các dạng thơng tin: văn bản, hình ảnh, âm Để máy tính hiểu xử lý Bài * Kiểm tra cũ: GV: Hãy liệt kê số khả máy tính? Đâu hạn chế lớn máy tính ? HS: Trả lời - Khả tính tốn nhanh - Tính tốn với độ xác cao - Khả lưu trữ lớn - Khả “làm việc” không mệt mỏi Hạn chế lớn máy tính nay: - Chỉ làm mà người dẫn thông qua câu lệnh Bài 4, Tiết * Kiểm tra cũ: Kiểm tra (15’) GV: Câu Hãy liệt kê số khả máy tính? Đâu hạn chế lớn máy tính? Câu Trình bày cấu trúc chung máy tính? Vì CPU coi não máy tính * Trả lời: Một số khả máy tính: (6 điểm) 140 Giáo án Tin học lớp - Khả tính tốn nhanh - Tính tốn với độ xác cao - Khả lưu trữ lớn - Khả “làm việc” không mệt mỏi * Hạn chế lớn máy tính nay: - Khơng phân biệt mùi vị - Chỉ làm mà người dẫn thơng qua câu lệnh Cấu trúc máy tính gồm ba khối chức chủ yếu: (4 điểm) + Bộ xử lí trung tâm + Bộ nhớ + Thiết bị vào ra: Vì CPU thực chức tính tốn, điều khiển phối hợp hoạt động máy tính theo dẫn chương trình BTH * Kiểm tra cũ: (5’) GV: Phần mềm ? Có loại phần mềm ? HS: Để phân biệt với phần cứng máy tính thiết bị vật lí kèm theo, người ta gọi chương trình phần mềm hay ngắn gọn phần mềm Có hai loại phần mềm: + Phần mềm hệ thống + Phần mềm ứng dụng Bài * Kiểm tra cũ: GV: Cấu trúc máy gồm khối chức ? HS : Gồm khối chức chính- Bộ xử lí trung tâm (CPU) - Bộ Nhớ - Thiết bị vào/ 141 Giáo án Tin học lớp Tuần :13 Tiết : 25 Ngày soạn: Ngày dạy: Bài 12: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS (tt) I Mục tiêu học Kiến thức, kĩ năng, thái độ: - Biết hình (Desktop), nút Start, biểu tượng chương trình ứng dụng khái niệm cửa sổ (windows) hệ điều hành - Biết hiểu chức số thành phần cửa sổ hệ điều hành Windows Chú ý, nghiêm túc, có ý thức học tập, phát biểu xây dựng Năng lực hình thành phát triển cho học sinh: II Chuẩn bị tài liệu phương tiện dạy học Giáo viên :- Giáo án, sách giáo khoa - Một số hình ảnh biểu tượng hệ điều hành máy tính, phòng máy Học sinh :- Sách giáo khoa, viết III Tổ chức hoạt động học học sinh Hoạt động dẫn dắt vào Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Hoạt động 3: Giới thiệu Thanh công việc 142 Giáo án Tin học lớp GV: Quan sát hình làm vệc Windows Cho Thanh cơng việc biết công việc nằm đâu? GV:Giới thiệu công việc -Thanh công việc nằm đáy hình - Chứa biểu tượng GV: Quan sát cơng việc, cho biết chứa ? chương trình chạy HS: Phát biểu: Chứa nút start, chương trình - Để chuyển đổi nhanh chương trình chạy GV: Khi chạy chương trình, biểu tượng xuất ta nháy chuột vào biểu cơng việc Em chuyển đổi nhanh tượng chương trình tương chương trình cách nháy chuột vào biểu tượng ứng chương trình tương ứng GV: Yêu cầu HS lên thực chuyển đổi qua lại chương trình chạy cách sử dụng công việc Hoạt động 4: Giới thiệu cửa sổ làm việc GV: Trong Windows, chương trình thực Cửa sổ làm việc cửa sổ riêng, người sử dụng giao tiếp (ra lệnh hay nhận thơng tin) với chương trình thơng qua cửa sổ GV: Cửa sổ làm việc Windows gồm điểm chung nào? - Thanh bảng chọn: chứa HS: Phát biểu: Cửa sổ làm việc gồm điểm chung: nhóm lệnh (menu) tiêu đề, cơng cụ, bảng chọn chương trình - Thanh cơng cụ: chứa biểu tượng lệnh Dùng để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng công việc Dùng để phóng to hay thu nhỏ hình Dùng để đóng cửa sổ kết thúc chương trình thời - Thanh dọc ngang giúp ta di chuyển toàn vùng làm GV: Nhận xét: việc lên, xuống, sang phải Các cửa sổ làm việc hệ điều hành Windows có sang trái điểm chung sau: + Thanh tiêu đề: chứa tên chương trình 143 Giáo án Tin học lớp + Thanh bảng chọn: chứa nhóm lệnh (menu) chương trình + Thanh cơng cụ: chứa biểu tượng lệnh + Nhóm nút: đóng, phóng to, thu nhỏ nằm góc phải cửa sổ GV:Yêu cầu HS lên thu nhỏ chương trình thành biểu tượng công việc Hoạt động luyện tập Hoạt động vận dụng Hoạt động tìm tòi, mở rộng IV Rút kinh nghiệm …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………… 144 ... thiệu hoạt động thông tin tin học MT: HS Biết khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học GV: Yêu cầu học sinh đọc qua nội dung Hoạt động thông tin tin học: Hoạt động thông tin tin học GV: Con người... tin gì? THƠNG TIN VÀ TIN HỌC Tiếp nhận Hoạt động thông tin người Xử lí Lưu trữ Trao đổi Hoạt động thông tin tin học Hoạt động thông tin bao gồm việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ trao đổi thơng tin. .. tìm hiểu thơng tin, hoạt động thông tin người, hoạt động thông tin tin học, để hiểu rõ thông tin tồn dạng nào, cách biểu diễn thông tin nào, em sang “Thông tin biểu diễn thông tin Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: GA tin 6 phát triển năng lực, GA tin 6 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan