Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005

51 104 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thành Đức Sinh viên thực : Trần Thị Hoàng MSSV: 1411270158 Lớp: 14DLK03 TP Hồ Chí Minh, năm 2018 i 1.1 Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Người xưa có câu” Muốn sang bắt cầu kiều, muốn hay chữ yêu mến thầy” Khơng phải ngẫu nhiên người đời lại nói mà dân tộc ta ln có truyền thống nhớ ơn người dưỡng dục ni dạy Thầy, cô người sinh thành có cơng dạy dỗ, giáo dục ta nên người thành cơng hơm có phần gắn bó giúp đỡ thầy, lời em xin gởi lời cảm ơn đến tất thầy, cô giúp đỡ em suốt quãng đường ngồi ghế nhà trường điều hạnh phúc em Để hồn thành khóa luận em xin gởi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo trường, Q thầy Trường đại học Công Nghệ, thầy cô Khoa Luật tạo điều kiện hỗ trợ em suốt thời gian qua để em hồn thànhkhóa luận tốt nghiệp Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn đến người thầy tận tâm hướng dẫn, trao đổi dẫn em nhiệt tình để em hồn thành Luận văn Thầy Nguyễn Thành Đức Trong suốt thời gian qua nhờ có dạy thầy mà em rút nhiều kinh nghiệm cho thân hoàn thành tốt Luận văn tốt nghiệp, em biết ơn thầy em coi lời dạy thầy hành trang để em bước vào sống Trong trình viết bài, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên khơng tránh khỏi sai sót mong Q thầy, cô thông cảm, em mong thầy cô cho em nhiều ý kiến đóng góp để em học hỏi rút kinh nghiệm tích lũy để hồn thiện Đồng thời, em xin cảm ơn toàn thể anh chị văn phòng Luật sư Khang Hưng, Giám Đốc Lê Huy Hoàng, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cung cấp nhiệt tình hồ sơ, số liệu để em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp Thời gian qua nhiều thiếu sót mong Q cơng ty thơng cảm đóng góp ý kiến để em chỉnh sửa tốt Cuối cùng, em kính chúc Quí thầy cô sức khỏe, thành công nghiệp trồng người Đồng kính chúc văn phòng Luật sư Khang Hưng làm ăn phát đạt, anh chị công ty mạnh khỏe thành công công việc Em xin chân thành cảm ơn ii 1.2 Lời cam đoan LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Trần Thị Hồng, MSSV: 1411270158 Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin sử dụng Luận văn tốt nghiệp thu thập từ nguồn thực tế Đơn vị thực tập, sách báo khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo qui định); Nội dung Luận văn kinh nghiệm thân rút từ trình nghiên cứu thực tế văn phòng Luật sư Khang Hưng KHƠNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu, báo cáo khác Nếu sai sót Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo qui định Nhà Trường Pháp luật iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN I LỜI CAM ĐOAN II MỤC LỤC III DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT V MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Các yêu cầu việc nghiên cứu Đối tượng, mục tiêu đề tài nghiên cứu 3.1 Đối tượng đề tài nghiên cứu 3.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục Luận văn CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật thương mại 2005 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa 1.1.2 Đặc điểm mua bán hàng hóa 1.1.3 Phân loại hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 1.2 Đối tượng nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa LTM 2005 12 1.2.1 Đối tượng hợp đồng mua bán hàng hóa 12 1.2.2 Nội dung hợp đồng mua bán hàng hóa 13 1.3 Nguyên tắc thực hợp đồng mua bán hàng hóa LTM 2005 23 CHƢƠNG 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 26 2.1 Quyền nghĩa vụ bên 26 2.1.1 Quyền nghĩa vụ bên bán 26 2.1.2 Quyền nghĩa vụ bên mua 28 iv 2.2 Chuyển quyền sở hữu rủi ro hàng hóa 29 2.3 Những bất cập việc thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 32 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 36 3.1 Thực tiễn tranh chấp thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 36 3.2 Đánh giá thực trạng thực hợp đồng mua bán hàng hóa Doanh nghiệp theo LTM 2005 40 3.3 Đề xuất hoàn thiện pháp luật 40 KẾT LUẬN 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT LTM 2005: Luật thương mại 2005 BLDS : Bộ luật dân HĐMBHH: Hợp đồng mua bán hàng hóa DN: Doanh nghiệp MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Trong năm gần đây, sách Đảng Nhà nước ta đẩy mạnh việc hội nhập hóa, mở cửa kêu gọi nhà đầu tư nước nước đầu tư mở rộng phát triển kinh tế, nên vấn đề giao tiếp trao đổi người với người thông qua hợp đồng mua bán việc thiết yếu Nước ta dần đổi phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa từ tạo nhiều hội thách thức cho nhiều doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế song song với hình thức giao dịch thương mại phong phú đa dạng Bên cạnh đó, lợi nhuận rút ngắn thời gian mà chủ thể kinh doanh tạo cho luật lệ riêng khơng tn theo pháp luật điều nhiều gây nên cản trở việc thực thi pháp luật hành Chính vậy, việc hoàn thiện pháp luật thương mại điều cần thiết Và thực tế cho thấy chưa có LTM cụ thể trước LTM năm 1997 ban hành hoạt động thương mại nước ta quy định số văn quy phạm Chính phủ ngành, thiếu vắng văn có giá trị pháo lý cao hạn chế phát triển hoạt động thương mại Từ LTM 1997 đời đánh dấu bước ngoặc lớn việc hoàn thiện thống HĐMBHH lãnh thổ Việt Nam, bước đưa hoạt động thương mại vào nề nếp, khuyến khích phát triển kinh tế xử lý hành vi vi phạm ảnh hưởng xấu đến hoạt động thương mại Tuy nhiên, với phát triển kinh tế Việt Nam thời gian qua, LTM 1997 bộc lộ hạn chế định từ đòi hỏi cần có thay đổi, bổ sung quy định pháp luật lý đời LTM 2005 Tuy áp dụng thời gian qua LTM hành nhiều bất cập nhiều vần đề phải nghiên cứu sâu Mặc dù, doanh nghiệp ngày đầu tư, phát triển kinh doanh mạnh Việt Nam, chủ thể tham gia vào hoạt động thương mại chưa hiểu biết đầy đủ pháp luật Việt Nam nói chung Luật thương mại nói riêng Xét thấy, từ Luật thương mại 2005 đời đến giải nhiều vấn đề lĩnh vực thương mại đồng thời trình áp dụng nảy sinh vấn đề bấp cập, vấn đề mới, phức tạp Vì vậy, cần phải nhanh chóng giải vấn đề em thấy vấn đề cần đươc làm rõ nên lý em chọn đề tài “Thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật thương mại 2005” Trên thực tế, giao kết hợp đồng mua bán cá thương nhân ngày phát triển kéo theo nhiều mâu thuẫn nảy sinh là: thời gian thực hiện, phương thức tốn, giải cơng nợ, địa giao hàng, số lượng chất lượng hàng hóa Điều chốt lõi cần phải làm rõ vấn đề nâng cao hiệu pháp luật để việc thực hợp đồng mua bán đảm bảo, nhanh chóng xác Các u cầu việc nghiên cứu Sinh viên hiểu nắm bắt chuyên môn ngành học kiến thức bổ trợ khác Nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn áp dụng nội dung học vấn đề liên quan Nhận xét đánh giá thực tiễn áp dụng luật, so sánh thực lý thuyết với việc áp dụng thực tế Vận dụng hiểu biết, nghiên cứu giải đề xuất phương pháp giải Đối tƣợng, mục tiêu đề tài nghiên cứu 3.1 Đối tƣợng đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vấn đề thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005, tìm hiểu nghiên cứu tình hình thực tiễn áp dụng, vướng mắc DN thực HĐMBHH Những bất cập áp dụng LTM thực tế 3.2 Mục tiêu đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài tiếp cận cách có hệ thống quy định pháp luật phân tích sâu yếu tố việc thưc HĐMBHH đồng thời tìm hiểu thêm quy định pháp luật hành quyền nghĩa vụ chủ thể quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 Nghiên cứu thực tiễn áp dụng quy định tình cụ thể Từ tìm thiếu sót, bất cập quy định luật vấn đề Tìm hướng giải quyết, đề xuất phương hướng để nâng cao hiệu pháp luật HĐMBHH thương mại Phạm vi nghiên cứu Về nội dung hướng tiếp cận: Đề tài thực mua bán hàng hóa theo LTM 2005, giới hạn nghiên cứu LTM 2005, bổ sung kèm theo BLDS 2015 văn hướng dẫn khác, phân tích khía cạnh hợp đồng, mua bán hàng hóa, thành phần cấu tạo nên HĐMBHH hướng giải bất cập LTM hành Về không gian: Được nghiên cứu lãnh thooer Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Các nhà khoa học, triết học vận dụng nhiều phương pháp đề phân tích nghiên cứu vấn đề, luận văn em sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thu thập thông tin: + Phương pháp thu thập thơng tin sơ cấp: Mục đích việc tìm cứ, số liệu để làm sở pháp lý phân tích chuyên sâu vấn đề Trong trình làm em sử dụng phương pháp thu thập quy định, văn pháp luật thông tin pháp luật, thu thập thông tin số liệu hồ sơ đơn vị + Phương pháp thu thập tin thứ cấp:  Lấy thông tin thống kê internet để có số liệu, thơng tin văn luật hành  Quan sát trực tiếp tiếp cận vụ việc thương mại đời sống - Phương pháp phân tích tổng hợp: Dựa thông tin, tài liệu thu thập đánh giá nội dung cụ thể, mổ xẻ vấn đề cuối tổng hợp lại kết luận vấn đề giải - Phương pháp so sánh: Trong pháp luật không so sánh quy định luật hay so sánh ngành luật khác nghiên cứu cần có phương pháp so sánh quy định nước khác giới, tập quán… Bố cục Luận văn Gồm Chương sau đây: CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 CHƢƠNG 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật thƣơng mại 2005 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa Để hiểu rõ HĐMBHH cần phải biết hàng hóa Hàng hóa theo Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin sản phẩm lao động, thỏa mãn nhu cầu người thơng qua trao đổi mua, bán Hàng hóa dạng hữu hình như: sắt, thép, lương thực, thực phẩm dạng vơ hình như: dịch vụ thương mại, dịch vụ giao thông vận tải… Nhưng dù dạng hàng hóa mang hai thuộc tính giá trị sử dụng hàng hóa giá trị hàng hóa Dưới lĩnh vực kinh tế hàng hóa hiểu bao gồm “Tất loại động sản, kể động sản hình thành tương lai; vật gắn liền với đất đai”1 Thông qua hai khái niệm ta thấy lĩnh vực có quan điểm khác nhau, góc độ kinh tế hàng hóa định nghĩa bao quát nhìn nhận hình thức hàng hóa hữu hình có diện đời sống khơng quy định hàng hóa vơ Chủ Nghĩa Mác-Lê Nin Nên thông thường thực tế áp dụng hoạt động kinh doanh người hiểu nghĩa hàng hóa theo LTM mang tính chất cụ thể, liệt kê rõ ràng dễ áp dụng đời thực Dưới góc độ Triết học, mua bán hàng hóa xuất sớm với phát triển văn hóa kinh tế hình thức mua bán hàng hóa dần thay đổi theo thời gian Từ thời sơ khai, người tự sản xuất hàng hóa trao đổi hàng hóa làm để lấy hàng hóa khác hình thức gọi hàng đổi hàng (H-H) Đến tiền tệ xuất trở thành phương tiện lưu thơng lúc người sử dụng hình thức hàng- tiền- hàng (H-T-H), tức họ lấy hàng hóa tạo đem trao đổi lấy tiền người ta muốn mua loại hàng hóa khác họ sử dụng tiền mua hàng hóa cần, qua hai giai đoạn hàng- tiền (H-T), tiền-hàng (T-H)2 Và việc người chuyển đổi hàng hóa qua vật thể khác tiền tệ gọi mua bán Thực chất mua bán hiểu việc chuyển đổi giá trị hàng hóa để lấy tiền hình thức giao dịch hàng-tiền để thỏa mãn cầu người Nhưng quan điểm nhìn Triết học Luật học hiểu sau Khoản Điều Luật thương mại 2005 https://loigiaihay.com/hoc-thuyet-kinh-te-cua-chu-nghia-mac-lenin-c132a2061.html 31 hư hỏng hàng hóa chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng38 Với quy định thực tế bên thường hay nhầm lẫn khó xác định bên chịu trách nhiệm Trong trường hợp đối tượng hợp đồng hàng hóa vận chuyển, nghĩa hàng hóa khơng phải hàng hóa cố định kho hàng mà di chuyển giao kết hợp đồng, nhiều người nhầm lẫn với trường hợp hàng hóa kho trở thành đối tượng giao kết hợp đồng trình vận chuyển cho bên mua Quy định không áp dụng cho hàng hóa kho, áp dụng cho đối tượng hàng hóa lưu thơng - Chuyển rủi ro trường hợp khác là:  Trừ trường hợp có thỏa thuận khác khơng thuộc trường hợp trình bày rủi ro mát hư hỏng hàng hóa chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt bên mua bên mua vi phạm hợp đồng không nhận hàng Vậy cụm từ “ Quyền định đoạt” có nghĩa pháp lý hàng hóa chuyển quyền sở hữu qua bên mua giao nhận giao chứng từ sở hữu Còn vấn đề vi phạm nhận hàng bên mua, lý thuyết bên mua phải nhận hàng thời gian thỏa thuận thực tế việc nhận hàng thời, gian địa điểm hai bên thông báo cho dựa hợp đồng bên mua không nhận hàng nhận hàng chậm phải chịu rủi ro hàng hóa  Rủi ro mát hư hỏng hàng hóa khơng chuyển cho bên mua, hàng hóa khơng xác định rõ ràng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không thông báo cho bên mua không xác định cách thức khác39 Trường hợp tách riêng quy định rủi ro không chuyển cho bên mua, bên bán thông báo, xác định chứng từ vận tải rủi ro chuyển cho bên mua  Tóm lại, tranh giới rủi ro hàng hóa mong manh, mua bán khơng muốn xảy ra, việc xác định trách nhiệm chịu rủi ro quan trọng đồng thời khó áp dụng Với quy định LTM hành nhà nước tơn trọng thỏa thuận bên, có khơng thỏa thuận tùy vào điều kiện hợp đồng mà áp dụng quy định cụ thể LTM 2005 Việc áp dụng điều kiện chuyển giao rủi khó xác định hàng hóa mua bán thương mại bên cần dùng biện pháp phòng ngừa bảo quản cách, quy trình, đóng gói cẩn thận, kỹ lưỡng bên thỏa thuận với bỏ 38 39 Điều 60 Luật thương mại 2005 Khoản Điều 61 Luật thương mại 2005 32 khoản chi phí nhât định để việc bảo quản hàng hóa chu đáo, đạt tiêu chuẩn Điều giúp phòng ngừa hàng hóa hư hỏng, tránh mâu thuẫn xảy bên 2.3 Những bất cập việc thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005 Ngày không kinh tế phát triển mà vấn đề ngoại thương đẩy mạnh, nước ta mở cửa cho nước vào đầu tư phát triển mở rộng thị trường kinh tế nước, để đảm bảo cho việc thực giao dịch ngồi nước khơng thể thiếu cơng cụ hỗ trợ hữu ích pháp luật.Song song với phát triển kinh tế nay, khơng DN nước mà DN nước ngồi ngày xuất nhiều lãnh thổ Việt Nam, nên nhiều vấn đề cấp thiết cần đặt có nhiều vướng mắc nảy sinh Vấn đề quan trọng hết việc thực thi pháp luật đời sống nay, cụ thể việc áp dụng LTM 2005 Trên thực tế để thực thi pháp luật quan nhà nước cần phải kiên trì đốn đời sống phát sinh nhiều yếu tố khách quan khác mà pháp luật không quy định Đối với pháp luật Việt Nam nói chung LTM 2005 nói riêng dù văn luật có giá trị pháp lý cao áp dụng thực tế có nhiều vấn đề nảy sinh, vướng mắc thực thi yếu tố đólà cầu nốiđể nhà làm luật bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta Cụ thể LTM hành áp dụng nhiều năm qua đưa vào thực tế có tranh chấp khơng quy định rõ pháp luật, có nhiều trường hợp Tòa án phải sử dụng tiền lệ án để giải tranh chấp tương tự Qua hồ sơ tranh chấp thực tiễn hầu hết mâu thuẫn xảy đa số mức trần phạt vi phạm, chậm giao hàng khơng tốn cơng nợ Những bất cập LTM với quy định chung chung, chưa cụ thể khiến bên giao kết nhầm lẫn hiểu sai chất mua bán thương mại Nói chung với phát triển hội nhập nước ta việc áp dụng thực thi pháp luật khó khăn Qua trình thực thi, xét thấy nhiều vấn đề mà pháp luật nước ta nên đổi bổ sung Như vấn đề chuyển rủi ro hàng hóa trường hợp có địa điểm giao hàng xác định, LTM quy định rủi ro hàng hóa chuyển cho bên mua hàng hóa chuyển cho bên mua người bên mua ủy quyền nhận hàng, thực tế quy định có phần bất lợi cho bên bán Vì hợp đồng thương mại với giá trị lớn, doanh nghiệp có nhiều phận nhiều nhân viên, lý nhân viên doanh nghiệp nhận hàng bên mua xác định người ủy quyền, có xác định nhiều thời gian Ngồi có vấn đề nan giải việc tốn hạn Đã 33 có vài trường hợp bên mua khơng có đủ tài để tốn cho bên bán mà họ tìm nhiều lý do, viện dẫn để trốn tránh tránh nhiệm, thực tế bên bán có quyền khởi kiện bên mua việc chậm tốn, có án việc thi hành án gặp nhiều khó khăn với lý bên phải thi hành án khơng có tiền khơng tài sản phong tỏa Vậy vấn đề gây tổn thất cho bên bán nhiều không thời gian mà tài sản Nên dù văn pháp luật có tính quản lý, ngăn chặn cao quy định thực thi lý thuyết khó áp dụng thực tiễn văn pháp luật khơng coi hồn thiện, không giải vấn đề thiết xã hội có nên hay khơng có văn pháp luật này, vấn đề cần giải đáp Nhà nước ta Trong nhiều năm qua LTM 2005 đánh dấu bước ngoặc ngoại mục đưa kinh tế nước nhà vào ổn định tạo tiền đề hành trang để Việt Nam gia nhập WTO, bên cạnh vai trò quan trọng LTM 2005 có nhiều bất cập chưa hồn thiện nhiều mặt Trong điều kiện kinh tế nước nhà hội nhập kinh tế phát triển nhiều vấn đề pháp lý sinh giao dịch thương mại ngày gia tăng, điều cho thấy pháp luật hành ngày xa rời với thực tiễn, LTM 2005 áp dụng 13 năm nhiều vấn đề bất cập xã hội cụ thể sau: - LTM 2005 xem luật tư khơng có điểm đặc trưng bật mà bên cạnh bị pha lẫn trùng lặp với quy định Luật khác BLDS Bên cạnh quy định chồng chéo LTM hành có nhiều vấn đề mâu thuẫn với BLDS Cụ thể, quy định phạt vi phạm bồi thường thiệt hại LTM BLDS không thống nhất, xảy vi phạm bên không hợp ý kiến dẫn đến nhiều tranh chấp xảy - Nhiều vấn đề LTM quy định chung chung, khơng đầy đủ sơ sài nên hầu hết phải sử dụng văn hướng dẫn, điều làm nên rời rạc khơng thống việc áp dụng pháp luậtcụ thể là:  Quy định tạm ngường hợp đồng chưa rõ ràng, quy định không cụ thể khiến bên không xác định nghĩa vụ thời điểm thực  Quy định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp hàng hóa lưu thơng nước nhiều vướng mắc, áp dụng khó khăn, quy định khơng cụ hóa, quy định sơ khái quát không sâu tình cụ thể Điều làm cho bên mua bán không xác định nghĩa vụ, trách nhiệm bên dẫn đến tranh chấp  LTM hành quy định vi phạm vi phạm bên cho bên khiến bên khơng đạt mục đích việc giao kết hợp đồng,quy 34 định có phần trừu tượng, đâu gọi hành vi vi phạm đâu hành vi vi phạm không bản, để DN phân biệt hai khái niệm Vì giao kết hợp đồng bên tiến tới mục đích nhiều mục đích khác nhau, trường hợp bên thương nhân bên khơng phải thương nhân khơng nhằm mục đích sinh lợi xảy vi phạm cần phải xác định mục đích bên bị vi phạm gì, thực tế điều khó xác định.Tương đối khác cách tư LTM 2005,Công ước Viên 1980( Điều 25 CISG) xác định: “Một vi phạm hợp đồng bên gây vi phạm vi phạm làm cho bên bị thiệt hại mà người bị thiệt hại, chừng mực đáng kể bị mà họ có quyền chờ đợi sở hợp đồng, bên vi phạm không tiên liệu người có lý trí minh mẫn khơng tiên liệu họ vào hoàn cảnh tương tự” Cách quy định khiến “vi phạm bản” hậu việc lợi ích mà bên bị vi phạm “chờ đợi sở hợp đồng” trở nên cụ thể dễ xác định so với hậu không rõ ràng việc “khơng đạt mục đích việc giao kết hợp đồng”như quy định LTM 200540.Do cần quy định cụ thể hành vi vi phạm cần thiết nhà làm luật liệt kê đưa dấu hiệu nhận biết rõ ràng Điều làm khó khăn cho bên tham gia áp dụng chế tài chẳn hạn bên bị vi phạm không áp dụng chế tài tạm ngừng thực hợp đồng, đình thực hợp đồng hủy bỏ hợp đồng vi phạm không bản, khơng gây cản trở khó khăn cho bên tham gia mà cho quan áp giả tranh chấp  40 Trong quy định LTM khoản Điều 37 có nói rằng: “Trường hợp có thỏa thuận thời gian giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm thời hạn phải thơng báo trước cho bên mua” Qua quy định ta thấy LTM 2005 chưa đảm bảo tính hợp lý, hợp đồng bên thỏa thuận thời hạn mà khơng thỏa thuận thời điểm giao hàng hàng hóa giao thời điểm thời hạn Trong trường hợp này, pháp luật yêu cầu người bán phải có nghĩa vụ thơng báo trước cho bên mua thời điểm giao hàng Một câu hỏi đặt cần có chấp thuận người mua thơng báo, điều chưa khẳng định Trong LTM 2005 khơng quy định vấn đề này41 Phan Thị Thanh Thủy/ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số (2014) 50-60 Tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/chuyen-de-chuyen-sau/item/560-mot-so-kien-nghi-ve-sua-doibo-sung-cac-quy-dinh-lien-quan-den-mua-ban-hang-hoa-theo-luat-thuong-mai-nam-2005 41 35 - Trường hợp miễn trừ trách nhiệm trình thực hợp đồng kiện bất khả kháng, LTM 2005 quy định sơ sài, thực tế khó xác minh chứng minh kiện bất khả kháng thương mại Luật cần quy định chi tiết thời gian cách thức xác định kiện bất khả kháng - Phương thức thời gian toán HĐMBHH LTM phụ thuộc vào thỏa thuận bên Điều tạo hội cho doanh nghiệp trục lợi bên thỏa thuận điều khoản có lợi cho vi phạm nguyên tắc hoạt động thương mại Nhà làm luật nên phân tích quy định thêm hình thức tốn thương mại - Hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa nhiều vấn đề khơng phù hợp, chưa đáp ứng nhu cầu người dùng luật Tóm lại: Kí kết hợp đồng việc xác lập mối quan hệ hai bên, cụ thể hình thành quyền nghĩa vụ bên giao kết HĐMBHH, bên mua có nghĩa vụ tốn nhận hàng, bên bán có nghĩa vụ giao hàng chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua Nói cách dễ hiểu quyền bên nghĩa vụ bên 36 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 3.1 Thực tiễn tranh chấp thực hợp đồng mua bán hàng hóa theo LTM 2005  Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa bà Đặng Diệp A bà Trần Thị B Tóm tắt vụ việc tranh chấp Từ ngày 02/7/2014 đến ngày 30/1/2016 bà Đặng Diệp A, ông Lâm Văn C (Chủ sở Trung tâm mua săm giày dép Hoàng A) bà Trần Thị B (Chủ sở Nghĩa B) có giao dịch với việc mua bán hàng hóa giày dép thành phẩm Hình thức giao dịch khơng thơng qua hợp đồng kinh tế mà theo hình thức giao nhận hàng ghi hóa đơn bán lẻ Khi bên mua có đơn hàng mới, bên bán báo giá, bên mua đồng ý xác nhận vào đơn đặt hàng, sau bên mua có trách nhiệm toán tiền hàng cho bên bán Trong trình mua bán, từ tháng 8/2015 bà A, ơng C vi phạm việc toán tiền hàng Ngày 30/01/2016, bà A có ký Bảng đối chiếu cơng nợ, nội dung xác nhận nợ bà B số tiền 424.716.000 đồng cam kết trả dần tháng 30.000.000 đồng vào ngày 15 hàng tháng cam kết trả lãi suất 05% số tiền hàng nợ Tuy nhiên nhiều lần bên mua né tránh không thực nghĩa vụ, bà B khởi kiện bà A ơng C tòa án nhân dân huyện Hóc Mơn, TP Hồ Chí Minh với u cầu bà A ơng C phải tốn cho bà B số tiền hàng nợ 424.716.000 đồng lãi phát sinh theo lãi suất hạn ngân hàng nhà nước quy định tính từ tháng 06/2016 đến tháng 12/2016 38.224.000 đồng, tổng cộng 462.940.000 đồng Nguyên nhân tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa - Thứ nhất, nguyên nhân tranh chấp bên việc tốn Bên mua khơng thực nghĩa vụ tốn tiền cho bên bán, ngồi có ý muốn trốn tránh khơng muốn thực nghĩa vụ tốn cho bên bán Do bên mua vi phạm nghĩa vụ tốn - Thứ hai, hình thức hợp đồng mua bán không qua hợp đồng dẫn đến việc bên không thực lời cam kết không giao kết hợp đồng văn điều khoản thỏa thuận khơng thể cụ thể, minh bạch - Các bên mua bán tin tưởng mua bán qua hóa đơn bán lẻ dẫn đến việc tranh chấp khơng đáng có 37 Giải tranh chấp + Bà A ông c chịu 22.517.000 đồng tiền án phí - Bản án phúc thẩm: án số 307/2018/KDTM-PT ngày 23/3/2018 Toà án định giữ y án sơ thẩm  Nhận xét: Kết giải Tòa án Hóc Mơn hồn tồn hợp tình, hợp lý, hai bên giao kết với khơng qua hình thức văn Điều 24 LTM quy định HĐMBHH thơng qua hình thức lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể nên trường hợp coi HĐMBHH theo LTM 2005, thỏa thuận hai bên thời gian toán, phương thức toán phải thực cam kết bên mua vi phạm Điều 50 LTM 2005 nghĩa vụ toán bên mua toán chậm vượt thời gian bên bán gia hạn, bên bán có quyền u cầu bên mua trả lãi số tiền tốn chậm Vì phán Tòa án hợp lý  Hợp đồng kinh tế Công ty Cổ phần Công Nghiệp Nhựa A Cơng ty TNHH-DV-SX B Tóm tắt vụ việc Ngày 01/11/2017, trụ sở Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa A tọa lạc đường số Phạm Văn Đồng, P.Hải Phòng, Q.Kinh Dương Kinh Cơng ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa A ( Bên A) Ông Trần Văn A làm đại diện Công ty TNHH TM-DV-SX B (Bên B) Ông Lý Vĩnh B đại diện, hai bên thỏa thuận tới việc ký kết hợp đồng số: HD501/HĐKT với nội dung sau:  Bên A bên B đồng ý ký hợp đồng mua bán với loại hàng hóa Da PVC nhân tạo, với đơn vị tính mét  Giá bên A quy định, trường hợp đặc biệt bên A thông báo phải có thỏa thuận hai bên  Việc toán toán lần bên A giao đủ số lượng hàng chất lượng bên B tốn đủ số tiền cho bên A Ngày 02/12/2017 bên A thông báo giá cho bên B loại hàng hóa nhựa PVC 1xx mét giao hàng khoảng tháng sau Bên B nhận thông báo chấp nhận với mức giá bên B đưa Đến ngày 30/1/2018 bên A gởi công văn thông báo cho bên B việc tăng giá hàng hóa với nội dung tăng hàng hóa PVC giá lúc ban đầu 1xx lên 2xx, bên A đưa lý cho việc tăng giá thiếu nhân công nên công ty trả lương ca 38 tăng ca cho công nhân để làm việc kịp tiến độ, bên cạnh lý ngun liệu sản xuất tăng giá cộng với phí vận chuyển bốc vác tăng lên Với lý bên B không đồng ý với mức giá cho bên A không thỏa thuận trước với bên B, nên đến ngày nhận hàng bên B không nhận hàng Bên A khởi kiện bên B khơng thực nghĩa vụ nhận hàng toán tiền hàng cho bên A Nguyên nhân xảy tranh chấp Nguyên nhân cốt lõi việc giao kết hợp đồng hai bên không thỏa thuận, xác định giá hàng hóa cụ thể nên dẫn đến việc khơng ý chí dẫ đến tranh chấp Hướng giải Vụ việc chưa có án theo ý kiến cá nhân giải vụ việc sau:  Thứ nhất, thức hợp đồng văn theo quy định LTM  Thứ hai,về nội dung việc quy định giá hợp đồng pháp luật khơng bắt buộc Việc có ghi giá hợp đồng hay không bên thỏa thuận, bên A làm nghĩa vụ thông báo giá cho bên B biết trước bên B chấp nhận nên hợp đồng mua bán bên A bên B tiếp tục thực Nhưng bên A bất ngờ tăng giá hàng hóa lên gấp đơi so với giá thơng báo cũ với lý chủ quan nhân sự, giá nguyên liêu, phí vận chuyển bất hợp lý Nên việc bên B không chấp nhận với bên A thay đổi hợp lý, bên B thông báo cho bên A không chấp nhận giá nhận hàng bên A giữ nguyên giá cũ 1xx, giao hàng bên A giữ nguyên mức giá 2xx yêu cầu bên B tốn việc bên B khơng nhận hàng khơng tốn cho bên A hoàn toàn hợp lý  Thứ ba, hướng giải quyết, xét theo hợp đồng bên A vi phạm điều khoản giá trường hợp đặc biệt phải có thỏa thuận hai bên, trường hợp bên A tự ý nâng giá hàng hóa lên khơng thơng qua thỏa thuận bên B Xét pháp lý thì, trường hợp bên khơng quy định giá xác định giá theo quy định LTM cụ thể Điều 52 LTM 2005, trường hợp giá hàng hóa xác định theo giá loại hàng hóa điều kiện tương tự phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hóa, thị trường địa lý, phương thức tốn điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá 39  Hợp đồng kinh tế Công ty Cổ phần Công Nghiệp Nhựa A Cơng ty TNHH-DV-SX B Tóm tắt vị việc Ngày 01/11/2017, trụ sở Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Nhựa A tọa lạc đường số Phạm Văn Đồng, P.Hải Phòng, Q.Kinh Dương Kinh Cơng ty Cổ Phần Cơng Nghiệp Nhựa A ( Bên A) Ơng Trần Văn A làm đại diện Công ty TNHH TM-DV-SX B (Bên B) Ông Lý Vĩnh B đại diện, hai bên thỏa thuận tới việc ký kết hợp đồng số: HD501/HĐKT với nội dung sau:  Bên A bên B đồng ý ký hợp đồng mua bán với loại hàng hóa Da PVC nhân tạo, với đơn vị tính mét  Giá bên A quy định, trường hợp đặc biệt bên A thông báo phải có thỏa thuận hai bên  Việc toán toán lần bên A giao đủ số lượng hàng chất lượng bên B toán đủ số tiền cho bên A Trong thời gian thực hợp đồng mua bán bên A giao đủ số lượng hàng hóa bên B kiểm tra đầy đủ số lượng chất lương hàng hóa Nhưng lý tài bên B khơng đủ khả toán số tiền cho bên A Bên B định chấp tài sản cho bên A để đảm bảo nghĩa vụ thực hợp đồng Bên A đồng ý nhận chấp bên B, tài sản chấp nhà số Bình Long, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, doong Lý Vĩnh Bình đứng tên Căn nhà thẩm định tỷ, giá trị mà bên B có nghĩa vụ tốn tỷ nên bên A nhận chấp bên B Nhận xét, quan điểm nhân Trong trường hợp bên đồng ý thỏa thuận với hình thức chấp tài sản đê đảm bảo cho nghĩa vụ toán, xét theo mặt pháp lý trường hợp ko trái với quy định pháp luật bên chấp để thực nghĩa vụ Vì, LTM hành khơng có quy định cụ thể việc biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ, quy định cá nhân tổ chức chấp cho nhau, nên trường hợp ta áp dụng BLDS luật chuyên ngành khác Theo Luật Ngân hàng Viêt Nam 2010 cá nhân, tổ chức chấp tổ chức tín dụng, quay lại với việc bên A nhận chấp bên B, mà hai DN khơng phải tổ chức tín, theo Luật Ngân hàng Việt Nam khơng quy định Nhưng theo Luật đất đai 2013 có quy định hộ gia đình, cá nhân có quyền chấp tài sản tài sản thuộc sở hữu gắn với đất th tổ chức tín dụng phép hoạt động Việt Nam, tổ chức kinh tế khác 40 cá nhân theo quy định pháp luật42 Vậy, xét quy đinh Luật đất đai việc chấp bên A bên B không trái với quy định pháp luật Việt Nam  Tóm lại, hoạt động thương mại không muốn tranh chấp xảy ra, việc giao kết hợp đồng bên nên bỏ thời gian đọc kĩ hợp đồng thỏa thuận cụ thể vấn đề việc thực hợp đồng khơng khó khăn Trong trường hợp trên, bên chịu thỏa thuận với cách thương lượng lại với mức giá không tốn thời gian, tiền bạc bên, không hòa khí bên với 3.2 Đánh giá thực trạng thực hợp đồng mua bán hàng hóa Doanh nghiệp theo LTM 2005 Trong doanh nghiệp có hệ thống, đội ngũ nhân viên pháp lý nên việc soạn thảo HĐMBHH khơng có khó, đa phần hợp đồng có lợi cho bên soạn thực tế cho thấy nhiều tranh chấp mua bán hàng hóa xảy việc bên khơng đồng thỏa thuận trước ký kết hợp đồng mua bán điều khoản thỏa thuận không rõ ràng Thực tiễn ta thấy nhiều tranh chấp xảy đề vi phạm nghĩa vụ giao hàng toán, từ cho thấy ý thức thực HĐMBHH doanh nghiệp Khơng nhiều doanh nghiệp lợi dụng thiếu sót quy định pháp luật mà bẻ gãy nguyên tắc thực hợp đồng tự nguyện, minh bạch tôn trọng thỏa thuận 3.3 Đề xuất hoàn thiện pháp luật 3.3.1 Đề xuất giải pháp hỗ hợ kiến thức pháp luật cho ngƣời dùng luật Thời kì kinh tế chưa phát triển pháp luật nước ta nhiều thiếu sót, qua nhiều giai đoạn phát triển với đẩy mạnh kinh tế mà pháp luật dần hoàn thiện hơn, để pháp luật nước ngày hồn thiện khơng đổi nội dung mà thay đổi hình thức, quan trọng ý thức áp dụng pháp luật người dùng luật Không phải người kinh doanh cần tìm hiểu pháp luật xã hội tiên tiến tất người phải trang bị cho kiến thức pháp luật Kiến thức không ngủ quên mà không thất tỉnh giúp người dân có kiến thức pháp luật, nhà nước Nhà nước cần thường xuyên tổ chức buổi hội thảo hay thành lập hội xung phong tuyên truyền pháp luật cho người dân, đồn có nhiều người 42 Khoản Điều 179 Luật đất đai 2013 41 cung cấp nhiều ngành luật khác để người hiểu pháp luật, từ pháp luật nâng cao xảy tranh chấp 3.3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật - Bên cạnh nhà làm luật cần bổ sung quy định điều khoản LTM cách rõ ràng cụ thể hóa là:  Bổ sung quy định áp dụng, thời điểm chấm dứt áp dụng tạm ngừng thực hợp đồng Trong điều khoản tạm ngừng thực hợp đồng cần thiết phải quy định nghĩa vụ bên sau thời điểm áp dụng tạm ngừng hợp đồng chấm dứt, điều có tầm quan trọng xác định trách nhiệm bên bên có ý muốn trốn tránh nghĩa vụ tiếp tục thực hợp đồng, dẫn đến việc xảy tranh chấp khơng đáng có  Trong q trình hội nhập, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế giữ vai trò quan trọng bên cạnh ko thể ko nhắc đến hợp đồng mua bán hàng hóa nước giữ vị trí tiên quyết, hình thức hợp đồng lời nói, văn xác lập hành vi cụ thể nên bổ sung thêm hình thức mua bán hàng hóa hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương LTM có nói rõ hình thức có giá trị tương đương văn điện báo, telex, fax, thơng điệp liệu……Khơng có mua bán hàng hóa quốc tế quy định hình thức Khoản Điều 27 LTM 2005, xét thấy với nhu cầu tiên tiến xã hội phát triển việc mua bán hàng hóa nước giao kết hình thức thông qua fax, telex…nhằm tiết kiệm thời gian bước tiến đổi cho mua bán hàng hóa nước, việc bổ sung quy định hình thức mua bán hàng hóa cần thiết  Xét thấy TLM nên quy định thêm việc bên bán thông báo cho bên mua thời điểm giao hàng thời gian hợp lý Thời gian hợp lý pháp luật thương mại khơng có sở, tiêu chí xác định Nên cần có điều khoản quy định thời gian thơng báo này, bên cạnh khơng thể thiếu việc quy định bên mua không chấp nhận lời thông báo giao hàng bên mua xử lý Thông thường việc giao hàng tưởng chừng đơn giản lại khó thực thi, nhận hàng bên mua cần phải dọn kho chứa hàng bên mua cần phải chuận bị nhân lực để bốc vác hàng hóa việc bên bán thông báo thời gian giao hàng cho bên mua bên mua không đủ điều kiện nhận hàng bên mua thơng báo lại cho bên bán giao hàng vào khoảng thời gian khác hợp lý Quy định đơn 42 gian giúp cho thương nhân khơng mắc phải vướng mắc hay xảy xung đột trình thực HĐMBHH theo LTM - LTM nên cần đổi mới, quy định tách biệt nội dung luật có liên quan, quy định nội dung mang cụ thể mang tính thương mại nhiều hơn, đặc thù thương mại hơn, bỡi lẽ pháp luật thương mại hành có nhiều điểm chung hòa lẫn với luật chun ngành khác LTM nên cần có sắc, tiếng nói riêng Có lẽ nhiều người nhận điều, có nhiều quy định LTM 2005 “ngủ quên” không khơi dậy nhiều năm qua có quy định khơng dẫn chiếu trùng với quy định luật chuyên ngành, nên cần lọc bỏ quy định chồng chéo LTM luật liên quan khác - Khắc phục bất cập thực tiễn xảy ra, cách nhìn vào thực tế vướng mắc đời sống để đúc kết, liệt kê lỗ hổng cơng tác thực thi để tìm hướng giải hồn thiện - Tăng cường hệ thống quản lý pháp luật đồng thời đẩy mạnh công tác quản lý giám sát thi hành công vụ - Biện pháp thi hành sau có án cần nâng cao quy định khắt khe hơn, cần có biện pháp mạnh để răn đe buộc thực thi án 3.3.3 Cơ chế phạt vi phạm bồi thƣờng thiệt hại Xử phạt biện pháp răn đe, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng xử phạt LTM thương nhân hoạt động kinh doanh thường xuyên pháp luật đưa mức xử phạt nhẹ dẫn đến việc chủ thể không ý thức hành vi làm tiếp tục sai phạm, pháp luật cần nên mạnh tay răn đe đồng thời ngăn chặn hành vi vi phạm đó, cần thiết nhà làm luật nên thêm biện pháp xử lý hình Bên cạnh pháp luật tiên tiến cần đề cao tính chất bảo vệ bên yếu lương thiện, xét thương mại pháp luật hành chưa làm điều LTM 2005 quy định mức phạt trần 8% bên mạnh sẵn sàng bỏ số tiền để chịu phạt để đạt đươc mục đích cao hơn, không thực hợp đồng lý khác có lợi cho Vì việc quy định mức phạt vi phạm LTM vừa không thống với BLDS mà lỗ hổng để bên mạnh hay kẻ gian trục lợi nhà làm luật cần đưa giải pháp phù hợp để hoàn thiện lỗ hổng nằm thống hệ thống pháp luật, giải pháp cho vấn đề nhà nước nên bỏ mức phạt trần 8% thay vào quy định mức phạt bên thỏa thuận vừa thống với BLDS vừa tôn trọng hợp tác thỏa thuận bên thực hợp đồng Hai là, nên nâng mức phạt trần vi phạm lên nhằm răn đe, ngăn chặn hành vi lách luật trực lợi kẻ mạnh 43 KẾT LUẬN Trải qua bao thời kì nước ta dần khẳng định nhiều lĩnh vực, thơng qua việc phát triển kinh tế, ổn định xã hội, đẩy mạnh quân khơng thể ko nhắc đến vai trò to lớn hệ thống pháp luật Việt Nam nay, nhiều thiếu sót khơng thể phủ nhận thành to lớn pháp luật nước ta qua việc đưa đời sống, quan hệ xã hội vào đường lối khuôn khổ chuẩn mực, ổn định xã hội, quản lý giám sát chặt chẽ giao dịch dân lẫn thương mại, pháp luật nước ta làm tốt điều Vì xã hội lĩnh vực có pháp luật quy định riêng để dễ dàng cho việc quản lý, áp dụng thực thi điển LTM 2005, đời đánh dấu trang sử cho kinh tế Việt Nam, mở rộng quan hệ quốc tế đồng thời bình ổn thị trường thương mại nước, suy cho LTM hành có nhiều điểm tương đồng với BLDS có điểm nhấn riêng quy định hoạt đồng mua bán mang tính thương mại thương nhân với thông qua HĐMBHH thương mại Bản chất HĐMBHH việc thỏa thuận bên mua bán, nói dân gian có câu thuận mua vừa bán,nên việc thực hợp đồng thương mại chủ yếu bên thỏa thuận không trái với quy định pháp luật, bên không thỏa thuận áp dụng quy định LTM 2005, giao dịch thương mại có yếu tố nước ngồi bên thỏa thuận áp dụng pháp luật Việt Nam chọn pháp luật nước ngoài, giống BLDS hợp đồng thương mại mang tính “ưng thuận, đền bù, song vụ” Chủ thể HĐMBHH thương mại thương nhân; tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại(điều 1) chủ thể có phần khác biệt với BLDS, khơng đơn giao dịch thông thường hợp đồng dân Mục đích HĐMBHH lợi nhuận giá trị hợp đồng mua bán cao hợp đồng dân Trong thương mại có hai loại hợp đồng HDMNHH nước HĐMBHH quốc tế, ngồi hợp đồng mua bán hàng hóa thơng thường biết đến ngồi thời gian gần HĐMBHH quốc tế phát triển mạnh, nhu cầu thực tế nước ta mở cửa hội nhập doanh nghiệp nước đầu tư ạt vào Việt Nam nhờ kinh tế nước ta ngày phát triển Bên cạnh đó, q trình thực tập áp dụng pháp luật vào đời sống gặp nhiều khó khăn, khó khơng cách tiếp nhận mà quan điểm nhận thức người vấn đề Nhưng cốt lõi bên ký với hợp đồng mua bán hàng hóa xác lập quan hệ song vụ, quyền bên mua nghĩa vụ bên bán ngược lại Các bên phải tơn trọng có ý thức thực hợp đồng theo thỏa thuận Mặc dù pháp luật cho bên thỏa thuận 44 phải theo khuôn khổ cho phép pháp luật Việt Nam, đồng thời tôn trọng nguyên tắc LTM quy định 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT  TÀI LIỆU VĂN BẢN PHÁP LUẬT LUẬT Luật thương mại 2005 Bộ luật dân 2015 Luật đất đai 2013 NGHỊ ĐỊNH Nghị định 39/2007/ NĐ-CP ngày 16/03/2007 quy định cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên đăng ký kinh doanh Nghị định 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 quy định hòa giải thương mại  TÀI LIỆU SÁCH, TẠP CHÍ Trần Quỳnh Anh (2009), “Pháp luật hợp đồng Singapore”, Tạp chí Luật học số 12/2009 Phan Thị Thanh Thủy (2014)/ Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 3, tr.50-60  TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC https://loigiaihay.com/hoc-thuyet-kinh-te-cua-chu-nghia-mac-leninc132a2061.html https://luatduonggia.vn/phan-tich-va-so-sanh-giua-hop-dong-muaban-hang-hoa-quoc-te-va-trong-nuoc https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/vi-du-hop-dong-ky-hanva-hop-dong-quyen-chon-trong-thuong-mai-nhu-the-nao-.aspx Tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tai-lieu/chuyen-de-chuyensau/item/560-mot-so-kien-nghi-ve-sua-doi-bo-sung-cac-quy-dinhlien-quan-den-mua-ban-hang-hoa-theo-luat-thuong-mai-nam-2005 ... TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 CHƢƠNG 2: THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 CHƢƠNG 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HĨA VÀ... THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA 4 CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật thƣơng mại. .. HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA THEO LUẬT THƢƠNG MẠI 2005 1.1 Khái quát hợp đồng mua bán hàng hóa theo Luật thương mại 2005 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa 1.1.2 Đặc điểm mua
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005 , Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa theo luật thương mại 2005

Từ khóa liên quan