Pháp luật về thẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam

69 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP PHÁP LUẬT VỀ THẺ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM Ngành: LUẬT KINH TẾ Giảng viên hướng dẫn : ThS PHAN THỴ TƯỜNG VI Sinh viên thực MSSV: 1411271050 : PHAN HÙNG VĨ Lớp: 14DLK14 TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Qua năm học tập mái trường Đại Học Công Nghệ TP.HCM, truyền đạt tận tình quý thầy cơ, em tích lũy nhiều kiến thức bổ ích làm quen nhiều phương thức học Chính nhờ tảng tri thức này, em dễ dàng tiếp thu kiến thức qúa trình thực làm hành trang cho em bước vào đời Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin chân thành cảm ơn: Giảng viên hướng dẫn: Cô ThS Phan Thỵ Tường Vi tận tình bảo, sửa chữa sai sót, giúp em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Khoa Luật trường Đại Học Cơng Nghệ TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi để em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Trong q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi sai sót Em mong nhận bảo quý thầy cô để đề tài hoàn chỉnh Một lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc quý thầy khoa Luật có nhiều sức khỏe, hạnh phúc thành đạt TP.HCM, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Phan Hùng Vĩ LỜI CAM ĐOAN Tôi tên:…… Phan Hùng Vĩ……………… MSSV:… 1411271050……… Tôi xin cam đoan số liệu, thơng tin sử dụng khóa luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn thực tế sách báo khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo qui định) ; KHÔNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu, khóa luận khác Nếu sai sót Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo qui định Nhà Trường Pháp luật TPHCM ngày 06 tháng 09 năm 2018 Sinh viên Phan Hùng Vĩ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài 2.Tình hình nghiên cứu 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 4.Phương pháp nghiên cứu 5.Kết cấu khóa luận .4 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 1.1 Lược sử hình thành phát triển thẻ ngân hàng 1.2 Khái niệm, đặc điểm thẻ ngân hàng 1.2.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm thẻ ngân hàng 1.3 Phân loại thẻ ngân hàng 1.3.1 Thẻ ghi nợ (debit card) 1.3.2 Thẻ tín dụng ( credit card) 1.4 Vai trò thẻ ngân hàng 10 1.4.1 Đối với ngân hàng phát hành 10 1.4.2 Đối với chủ thẻ 11 1.4.3 Đối với ngân hàng toán 11 1.4.4 Đối với sở chấp nhận toán 11 1.5 Cơ sở toán 12 1.5.1 Thực tế toán giới 12 1.5.2 Chủ trương nhà nước việc đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt 13 1.5.3 Cách mạng công nghiệp 4.0 .14 1.6 Nội dung pháp luật thẻ ngân hàng 14 1.6.1 Chủ thể liên quan đến thẻ ngân hàng 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 18 CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 19 2.1 Qui trình phát hành thẻ ngân hàng thương mại cổ phần 19 2.1.1 Thẻ ghi nợ (debit card) 19 2.1.2 Thẻ tín dụng (credit card) 29 2.2 Quyền nghĩa vụ bên quan hệ pháp luật thẻ ngân hàng .34 2.2.1 Quyền nghĩa vụ Chủ thẻ Tổ chức phát hành thẻ 34 2.2.2 Quyền nghĩa vụ Chủ thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ 38 2.2.3 Quyền nghĩa vụ Tổ chức phát hành thẻ Tổ chức toán thẻ 39 2.2.4 Quyền nghĩa vụ Tổ chức toán thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ 39 2.3 Một số lưu ý sử dụng thẻ ngân hàng 41 2.3.1 Qui trình tốn thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ 41 2.3.2 Bất cập thu phí toán thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ 41 2.3.3 Các nguyên tắc sử dụng thẻ 44 2.4 Thực trạng sử dụng thẻ 46 2.4.1 Thẻ dùng chip EMV (Euro Pay, MasterCard Visa) 47 2.4.2 Tính bí mật thơng tin khách hàng 48 2.5 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thẻ ngân hàng 53 2.5.1 Giải pháp cho phát triển thẻ ngân hàng 53 2.5.2 Kiến nghị để hoàn thiện nghiệp vụ thẻ 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 58 KẾT LUẬN 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KH Khách hàng NHNN Ngân hàng nhà nước ATM Máy giao dịch tự động (Automated Teller Machine) POS Điểm bán hàng đơn vị chấp nhận thẻ PIN Số nhận dạng cá nhân TCPHT Tổ chức phát hành thẻ TCTTT Tổ chức toán thẻ ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ TMĐT Thương mại điện tử TTKDTM Thanh tốn khơng dùng tiền mặt LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Đất nước Việt Nam đường hội nhập với giới, ngành ngân hàng một ngành “xương sống” quan trọng Để tăng sức mạnh cạnh tranh hội nhập, ngành ngân hàng không ngừng đổi mới, cải tiến phát triển dịch vụ tài ngân hàng Trong đó, nghiệp vụ phát hành thẻ dịch vụ kinh doanh ngân hàng Việt Nam, phát triển khoảng ba thập kỉ gần kể từ năm 1990 có bước tiến thành công định Chủ thẻ ngân hàng tiếp cận tài khoản cá nhân đâu chấp nhận thẻ cách nhập mã số cá nhân Thẻ ngân hàng cung cấp cho khách hàng sử dụng thẻ khả giao dịch làm việc, ngân hàng khả tự phục vụ Công nghệ đại giúp giải phóng sức lực người, giúp chủ thẻ xử lí nhanh chóng dễ dàng nhu cầu tài ngày, tiết kiệm khoản thời gian quí báu để tận hưởng sống cách ý nghĩa Hiện nay, diễn chạy đua gay gắt ngân hàng để mở rộng dịch vụ sản phẩm thẻ, quảng bá rộng rãi hiệu sử dụng thẻ cho người dân Để đáp ứng nhu cầu ngày tốt cho người dùng, ngân hàng hoàn thiện sở hạ tầng kĩ thuật người để hòa nhập tốt với tài khu vực giới Đề tài này, tơi nói khía cạnh phát hành thẻ tổ chức tín dụng mà khơng đề cập đến cơng ty tài Bên cạnh đó, nhà nước khuyến khích sử dụng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt, cụ thể cho nhận định trên, thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Đề án tập trung trọng phát triển tốn điện tử Qua qúa trình tìm hiểu tơi nhận thấy nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng dịch vụ non trẻ ngành ngân hàng, văn pháp luật qui định hạn chế, nhiều thiếu sót tơi bổ sung vài kiến nghị để hoàn thiện pháp luật nghiệp vụ thẻ ngân hàng Xuất phát từ lí em định chọn đề tài “Pháp luật thẻ ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp 2.Tình hình nghiên cứu Tại Việt Nam, thẻ toán biết đến 25 năm trước đây, phải chờ đến năm 1998 thị trường thẻ trở nên sơi động có tham gia nhiều ngân hàng Bởi lợi nhuận từ dịch vụ hấp dẫn ngân hàng hội để Ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao khả cạnh tranh nghiệp vụ ngân hàng đại giúp Việt Nam tắt đón đầu dịch vụ ngân hàng, giúp hoạt động ngân hàng nước có sức mạnh cạnh tranh cơng nghệ với ngân hàng nước lĩnh vực mẻ Tuy nhiên, dịch vụ toán thẻ đem lại khơng khó khăn cho ngân hàng Việt Nam như: khó khăn kinh tế xã hội, khoa học cơng nghệ nói chung thân ngân hàng nói riêng gây nhiều trở ngại việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh thẻ đạt tới giá trị tiềm vốn có nó, buộc ngân hàng phải khơng ngừng tự nhìn lại đưa biện pháp giải để đứng vững khẳng định vị thị trường Hoạt động sôi thị trường thẻ năm qua thu hút ý nhiều nhà nghiên cứu Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề thẻ, tổng hợp cơng trình sau: - Nguyễn Danh Lương (2003), Luận án tiến sĩ kinh tế, Hà Nội “Những giải pháp nhằm phát triển hình thức tốn thẻ Việt Nam”, cơng trình phân tích đánh giá thực trạng hình thức tốn nước ta, đặc biệt nghiên cứu, phân tích tranh chấp rủi ro nghiệp vụ thẻ Qua đưa học kinh nghiệm, giải pháp kiến nghị nhằm giảm thiểu tổn thất, hạn chế rủi ro, mở rộng hồn thiện thị trường tốn thẻ nước ta - Trần Tấn Lộc (2004), Luận án tiến sĩ Khoa học, Thành phố Hồ Chí Minh “Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam” cơng trình đề cập lý luận tổng quan thẻ ngân hàng Khảo sát thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam từ đưa giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam - Lê Văn Tề, Trương Thị Hồng (1999), NXB trẻ Thành phố Hồ Chí Minh “Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ toán quốc tế Việt Nam”,cuốn sách đề cập lịch sử đời quy trình phát hành tốn thẻ quốc tế Một số giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ tương lai Việt Nam Nghiệp vụ kinh doanh thẻ quốc tế ứng dụng thẻ tốn VCB – Hồ Chí Minh - Trần Mai Ước (01 -02/2006), “Phát triển toán thẻ Việt Nam thách thức hội” đăng tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, tác giả tổng quan tình hình phát triển lĩnh vực toán thẻ Việt Nam thời gian qua, bên cạnh đề cập tiện ích, thách thức đưa gợi ý phát triển lĩnh vực thời gian tới - Nguyễn Đức (8/2006), “Để phát triển thị trường thẻ ngân hàng” đăng Diễn đàn Thị trường chủ nhật, tác giả nêu lên thực trạng hoạt động thị trường thẻ ngân hàng ngân hàng đưa giải pháp để phát triển thị trường thẻ ngân hàng - Trần Tấn Lộc (2003), “Một số vấn đề phát triển hệ thống ATM Việt Nam” đăng Chuyên đề Tạp chí ngân hàng, tác giả đưa nguyên nhân dẫn đến hạn chế thực kết nối hệ thống ATM để khắc phục đề xuất số giải pháp, bốn phương án góp phần đưa dịch vụ ATM phát triển mạnh mẽ Việt Nam thời gian tới - Trung Kiên (02/2006), “Thị trường thẻ ATM nhiều thách thức” đăng tạp chí Thời báo kinh tế Việt Nam, báo đề cập đến khó khăn sử dụng thẻ ATM - Lê Ngọc Sơn (08/2006), “Thẻ ATM- ví đại” đăng Xã hội thông tin, viết nêu lên ưu điểm, tiện ích sử dụng thẻ ATM số cách thức để sử dụng thẻ an toàn - Hồng Sương (2012), “Người tiêu dùng thích rút thẻ trả tiền”, Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị - Bùi Quang Tiên (2013), “Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014”, Tạp chí Tài điện tử 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: - Các văn pháp luật hành điều chỉnh nghiệp vụ thẻ - Nhu cầu khách hàng sử dụng thẻ - Thực tiễn việc sử dụng thẻ việc áp dụng pháp luật * Phạm vi nghiên cứu: Pháp luật đề tài nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng có phạm vi nghiên cứu rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác Tuy nhiên khn khổ khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật, giới hạn phạm vi nghiên cứu nội dung cụ thể sau: - Nghiên cứu, tìm hiểu qui định nghiệp vụ phát hành thẻ ngân hàng thương mại cổ phần theo luật ngân hàng nhà nước 2010, luật tổ chức tín dụng 2010 văn hướng dẫn thi hành qui định nghiệp vụ phát hành thẻ - Tìm hiểu thực tiễn thi hành pháp luật nghiệp vụ phát hành thẻ vướng mắc trình áp dụng pháp luật - Các ngân hàng ( ngân hàng thương mại, ngân hàng sách, ngân hàng hợp tác xã) công ty cho thuê tài quyền phát hành thẻ, đề tài nghiên cứu phạm vi ngân hàng thương mại cổ phần 4.Phương pháp nghiên cứu Trong phạm vi đề tài nghiên cứu chủ yếu vận dụng phương pháp nghiên cứu pháp luật truyền thống phổ biến phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, là: Phương pháp khai thác tài liệu sẵn có văn pháp luật, giáo trình, tạp chí chun ngành (ngân hàng), cơng trình nghiên cứu khoa học có liên quan đến đề tài nghiên cứu, số liệu thống kê báo cáo tài chính… - Phương pháp phân tích so sánh luật - Phương pháp diễn dịch quy nạp - Phương pháp tổng hợp; Từ rút nhận xét kết luận trình giải nhiệm vụ mà khóa luận đề 5.Kết cấu khóa luận Lời cảm ơn, lời cam đoan, lời mở đầu, nội dung khóa luận gồm chương: - Chương i : Tổng quan thẻ ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chương ii : Những vấn đề pháp lí thẻ ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 49 đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác (Điều 38) - Đảm bảo bí mật thông tin đề cập cụ thể quy định giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ bao gồm: + Trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin không sử dụng thông tin cho mục đích riêng cho mục đích trái pháp luật khác trình giao kết hợp đồng (Điều 387) + Bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin mà biết thời gian thực cơng việc, có thoả thuận pháp luật có quy định (Điều 517) + Bên ủy quyền có nghĩa vụ giữ bí mật thơng tin mà biết thực việc uỷ quyền (Điều 565) - Quy định chế tài bồi thường thiệt hại vi phạm nghĩa vụ, cách thức xác định trách nhiệm dân chủ thể vi phạm: Điều 387, Điều 517, Điều 565, Điều 351, 361, 364, 584 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 - Ghi nhận quyền NHNNVN từ chối cung cấp thông tin số trường hợp luật định Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 - Ghi nhận nghĩa vụ phải bảo đảm bí mật thơng tin liên quan đến tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi giao dịch khách hàng TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngồi; khơng cung cấp thơng tin cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật chấp thuận khách hàng (Điều 13, Điều 14) - Quy định trách nhiệm cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước phải giữ bí mật thơng tin hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước, TCTD bí mật tiền gửi tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật (Điều 38) - Quy định trách nhiệm từ chối việc điều tra, phong tỏa, cầm giữ, trích chuyển tiền gửi khách hàng, trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 50 pháp luật chấp thuận khách hàng (Điều 10) Luật Công nghệ thông tin năm 2006 - Ghi nhận nghĩa vụ phải tiến hành biện pháp quản lý, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm thông tin cá nhân không bị mất, đánh cắp, tiết lộ, thay đổi phá huỷ thu thập, xử lý sử dụng thông tin cá nhân môi trường mạng (Điều 21); không cung cấp thông tin cá nhân người khác cho bên thứ ba, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác có đồng ý người (Điều 22) - Nghĩa vụ phải bảo đảm bí mật thơng tin riêng hợp pháp tổ chức, cá nhân trao đổi, truyền đưa, lưu trữ môi trường mạng theo quy định pháp luật (Điều 72) - Ghi nhận quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại hành vi vi phạm việc cung cấp thông tin cá nhân (Điều 22) - Quy định hình thức xử lý vi phạm nghĩa vụ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định pháp luật (Điều 77) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 - Ghi nhận quyền người tiêu dùng bảo đảm an tồn, bí mật thơng tin tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu trách nhiệm tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ việc thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin người tiêu dùng (Điều 6) - Quy định biện pháp chế tài tùy theo tính chất, mức độ 51 hành vi vi phạm: bị xử lý kỷ luật, phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, phải bồi thường thiệt hại (Điều 11) Luật An tồn thơng tin mạng năm 2015 - Ghi nhận ngun tắc bảo vệ thông tin cá nhân mạng: - Chủ thể xử lý thơng tin cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an tồn thơng tin mạng thơng tin xử lý; phải xây dựng công bố công khai biện pháp xử lý, bảo vệ thơng tin cá nhân tổ chức, cá nhân (Điều 16) - Quy định trách nhiệm chủ thể thu thập sử dụng thông tin cá nhân: thu thập thơng tin cá nhân sau có đồng ý chủ thể thông tin cá nhân phạm vi, mục đích việc thu thập sử dụng thơng tin đó; sử dụng thơng tin cá nhân thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu sau có đồng ý chủ thể thông tin cá nhân; không cung cấp, chia sẻ, phát tán thơng tin cá nhân mà thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có đồng ý chủ thể thơng tin cá nhân theo u cầu quan nhà nước có thẩm quyền (Điều 17) - Quy định trách nhiệm quan quản lý nhà nước bảo vệ thông tin cá nhân mạng như: thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh tổ chức, cá nhân liên quan đến bảo đảm an tồn thơng tin cá nhân mạng Định kỳ năm tổ chức tra, kiểm tra tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân; tổ chức tra, kiểm tra đột xuất trường hợp cần thiết (Điều 20) Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 - Quy định chủ thể, mức phạt tiền tối đa lĩnh vực có lĩnh vực tiền tệ ngân hàng từ làm sở pháp lý để xác định trách nhiệm hành có liên quan hoạt động đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng tổ chức hoạt động ngân hàng2 (Điều 24) 52 Bộ luật Hình năm 2015 - Ghi nhận tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn; tội lạm quyền thi hành công vụ Điều 356, Điều 357; tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán tiêu hủy tài liệu bí mật cơng tác (Điều 361); tội vơ ý làm lộ bí mật cơng tác; tội làm tài liệu bí mật cơng tác (Điều 362) - Ngồi ra, BLHS năm 2015 quy định cụ thể tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, cơng khai hóa trái phép thơng tin tài khoản ngân hàng (Điều 291) Hiện nay, việc sử dụng giao dịch trực tuyến, ngân hàng điện tử,… sử dụng dịch vụ môi trường mạng internet, người sử dụng phải kê khai thông tin cá nhân - thông tin gắn với việc xác định rõ ràng danh tính, nhân thân người cụ thể, nhằm phân biệt người với người khác Dù pháp luật có quy định nghĩa vụ đảm bảo bí mật thơng tin tổ chức cung cấp dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh ngân hàng theo hợp đồng ký kết với ngân hàng, bí mật thơng tin khách hàng bị chủ thể thứ ba tiết lộ trình trách nhiệm ngân hàng - với tư cách chủ thể trực tiếp hợp đồng cung cấp dịch vụ cho khách hàng phải chịu trách nhiệm đến đâu, lại chưa thấy pháp luật đề cập; trách nhiệm bên liên quan cung cấp dịch vụ môi trường mạng thiệt hại rò rỉ thơng tin khách hàng khơng quy định chi tiết Trong số vụ rò rỉ thơng tin khách hàng, phía ngân hàng cho hệ thống mã PIN xây dựng hoạt động dựa thiết bị đảm bảo bí mật phần cứng, khơng có can thiệp nhân viên ngân hàng Khi đó, giao dịch nghi ngờ lỗi từ phía khách hàng Khi có tranh chấp pháp lý xảy ra, ngân hàng thường khẳng định chắn vào tính tin cậy hệ thống đảm bảo bí mật họ, nên khơng phát lỗ hổng lấy lý an ninh để trốn tránh việc phải cung cấp thông tin hệ thống Có thể thấy rủi ro khách hàng giao dịch với ngân hàng trực tuyến phổ biến, cần phải xác định thiệt hại tài xảy giao dịch ngân hàng internet (trong trường hợp lỗi TCTD, khách hàng bên liên quan khác) để xác định phải chịu trách nhiệm cho tổn thất Bên cạnh đó, để nâng cao hiêu việc áp dụng biện pháp bảo vệ khách hàng quyền đảm bảo bí mật thơng tin họ cần quy 53 định rõ ràng trình tự, thủ tục để khách hàng thực quyền bị chủ thể nắm giữ thông tin vi phạm cần thiết 2.5 Một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thẻ ngân hàng 2.5.1 Giải pháp cho phát triển thẻ ngân hàng Căn vào Quyết định số 2545/QĐ-TTg ban hành ngày 30/12/2016 phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Đề án tập trung trọng phát triển tốn điện tử, tơi có vài đóng góp sau: *Đối với nghiệp vụ phát hành thẻ: - Nhiệm vụ trọng tâm ngân hàng tập trung nổ lực đẩy mạnh, công tác phát hành thẻ, phối hợp phòng thẻ với phòng ban khác phòng tín dụng, phòng hối đối nhằm tạo nên nhịp nhàng phát hành thẻ, nhằm cải tiến chất lượng số lượng hoạt động - Nhằm giới thiệu rộng rãi hình thức tốn tiên tiến này, chương trình tiếp thị, quảng cáo cần xúc tiến chiều rộng chiều sâu - Bên cạnh việc củng cố sản phẩm có, việc đưa sản phẩm điều kiện tiên để chiếm lĩnh thị trường tiềm - Nhanh chóng đưa thẻ chip EMV vào sử dụng để đảm bảo an toàn cho khách hàng thời đại số *Đối với nghiệp vụ toán thẻ: Đảm bảo cho phần mền quản lí xử lí cấp phép, tốn hoạt động ổn định, tăng cường phối hợp với hoạt động bưu điện đối tượng nước ngồi có liên quan nhằm khắc phục lỗi hệ thống, khai thác toàn diện hệ thống thẻ chuẩn quốc tế Sama, giảm chương trình giao diện để nâng cao khả an toàn ổn định hệ thống công nghệ thẻ Đầu tư vào chiến lược Marketing để mở rộng thị trường sử dụng tốn thẻ hình thức: tăng chi phí cho Marketing để nghiên cứu phát triển loại thẻ mới, tranh thủ kinh nghiệm nguồn lực đối tác Nghiên cứu kết hợp toán thẻ với nghiệp vụ khác cảu ngân hàng nhằm đảm bảo cung cấp sản phẩm cảu ngân hàng cách đồng có sức cạnh tranh *Về tổ chức người: 54 Tổ chức tập huấn nước cho đội ngũ cán nhân viên để đáp ứng với nhu cầu ngày cao thay đổi công nghệ trẻ giới Gây dựng tinh thần đoàn kết, học hỏi giúp đỡ lẫn mục tiêu chung hồn thành tốt cơng việc nhân viên *Giải pháp kĩ thuật cơng nghệ: Thẻ phương tiện tốn đại với trợ giúp công nghệ tiên tiến giới Chính đầu tư cho kĩ thuật cơng nghệ có ý nghĩa quan trọng việc phát triển hoạt động toán này, chiến lược nhằm đem lại hiệu cao Trình độ cơng nghệ yếu tố định chất lượng dịch vụ toán thẻ nhân tố quan trọng việc cạnh tranh với ngân hàng TMCP khác Đây vũ khí chống lại bọn tội phạm chuyên giả mạo thẻ Ngân hàng cần lực chọn công nghệ đại công nghệ ứng dụng rộng rãi giới phụ họp với ngân hàng để qn lí thơng tin, nâng cao chất lượng số lượng hoạt động tốn thẻ đồng thời phát ngăn chặn giả mạo thẻ bọn tội phạm *Giải pháp người: Kĩ thuật công nghệ phát triển khơng có đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn đủ đáp ứng thực tốt nghiệp vụ kinh doanh thẻ Bên cạnh nâng cao trình độ chun mơn, nhân viên cần trang bị vốn ngoại ngữ thành thạo kết hợp với việc bổ sung kịp thời cán trẻ có lực phẩm chất tốt Đa dạng hoá việc đào tạo kỹ chuyên nghiệp cho đội ngũ giao dịch viên chuyên viên quan hệ khách hàng PGD nhằm tạo dựng phong cách kinh doanh đại, đáp ứng yêu cầu phẩm chất cần có mạng lưới bán lẻ Phải coi trọng việc đào tạo kỹ mềm cho cán tác nghiệp nhằm biến tiềm kiến thức thành hiệu công việc Đồng thời cần quan tâm thích đáng tới việc đào tạo ngoại ngữ (đặc biệt tiếng Anh) PGD đóng thị lớn để đón trước thời mở rộng giao dịch với khách hàng nước Cần đa dạng hóa phương thức đào tạo, quan tâm thích đáng đến hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng người học kiến thức, không gian, thời gian Ngồi cần có kế hoạch, chiến lược đẩy mạnh đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành tài chính, nâng cao tính chuyên nghiệp hoạt động kinh doanh Theo đó, sở đào tạo nguồn nhân lực cho ngành cần bước tổ 55 chức đa dạng chương trình đào tạo cấp độ nâng cao, nghiên cứu ban hành giáo trình chuẩn, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên,… *Giải pháp hoạt động marketing: Sự tiến khoa học công nghệ khiến cho thị trường Thẻ khơng có ranh giới khơng gian thời gian, chiến lược Marketing ngân hàng lĩnh vực cần có thay đổi để thúc đẩy hoạt động phát triển *Đa dạng hình thức thẻ, phù hợp với điều kiện Việt Nam: Một vài ngân hàng thành viên hiệp hội thẻ Việt Nam thỏa thuận với phát hành loại thẻ nội địa dùng chung cho ngân hàng dùng lãnh thổ Việt Nam Mọi giao dịch toán thẻ sử dụng đồng Việt Nam tốn tập trung thơng qua hiệp hội thẻ Các giao dịch khơng tốn chi phí cho việc truyền nhận liệu ngân hàng nước tổ chức thẻ quốc tế Để giúp cho khách hàng làm quen với thẻ, ngân hàng cần đẩy mạnh quảng cáo, giới thiệu dịch vụ thẻ để đông đảo dân chúng biết đến lợi ích kinh tế tiện lợi dùng thẻ thông qua biện pháp khác Quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng ( zalo, facebook, truyền hình…) việc làm cần thiết tác động mạnh mẽ vào nhận thức người, phá vỡ tâm lí ngần ngại người dân trước dịch vụ 2.5.2 Kiến nghị để hoàn thiện nghiệp vụ thẻ - Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định TTKDTM, bao gồm quy định phương tiện, dịch vụ TTKDTM mới, dịch vụ trung gian toán, tiền điện tử, hoạt động thương mại điện tử - Nghiên cứu, áp dụng chuẩn tin điện tài quốc tế ISO 20022 - Hồn thành xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa, cập nhật thành tựu cơng nghệ tốn thẻ thực kế hoạch chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip Việt Nam - Thúc đẩy việc kết nối liên thông tiêu chuẩn hóa lĩnh vực tốn Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp đảm bảo an ninh, an tồn, bảo mật tốn hệ - NHNN cần tăng cường quản lý, giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn tin cậy hệ thống toán; tổ chức triển khai Chiến lược giám sát 56 hệ thống toán Việt Nam đến năm 2020; tăng cường hoạt động giám sát hệ thống toán theo nguyên tắc giám sát quốc tế - Pháp luật đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng quy định cần thiết phải đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng, quy định chung chung, chưa rõ ràng, cụ thể, điều luật luật chuyên ngành quy định theo hướng “không cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp có yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật chấp thuận khách hàng” Vậy quan theo luật định quyền cầu ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng chưa liệt kê cách cụ thể - Việc quy định trách nhiệm hành vi vi phạm nghĩa vụ đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng chưa pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể Thông qua liệt kê bảng trên, nhận thấy rằng, quy định xử lý vi phạm vấn đề đảm bảo bí mật thơng tin khách hàng chung chung, dẫn chiếu “theo quy định pháp luật”; đồng thời văn quy phạm pháp luật hành chưa dự liệu hành vi vi phạm thơng tin bí mật khách hàng, chế tài tương xứng với hành vi vi phạm Do đó, việc ban hành đồng quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi vi phạm bí mật thơng tin khách hàng, quy định khung pháp lý xử phạt đủ mạnh mức độ vi phạm, mức phạt, mức độ bồi thường trường hợp ngân hàng để lộ bí mật thơng tin khách hàng không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật công nghệ thông tin dù cố ý hay vô ý cần thiết Đồng thời, cần xác định rõ trường hợp vi phạm phải xử phạt vi phạm hành chính, trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình Từ phân định rõ vụ việc thuộc trách nhiệm cụ thể quan nào, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khiếu kiện, tránh trường hợp đùn đẩy quan có thẩm quyền, đồng thời giúp quan có thẩm quyền giải vụ việc dễ dàng - Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung khn khổ pháp lý chế sách liên quan đến TTKDTM để đáp ứng yêu cầu thực tế, dịch vụ, phương tiện toán điện tử tiền điện tử, thẻ ảo…Quy định mức phí tốn chuyển khoản mức phí nộp, rút tiền mặt tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo hướng tăng mức phí giao dịch tiền mặt giảm phí TTKDTM; Giảm mức phí áp dụng cho giao dịch tốn liên ngân hàng… - Có kế hoạch nâng cấp hệ thống toán điện tử liên ngân hàng theo hướng: Điều chỉnh mơ hình xử lý bù trừ, chuyển sang mơ hình xử lý tập trung Trung 57 tâm Xử lý Quốc gia; Nâng cao lực, hiệu suất xử lý hệ thống Trung tâm Xử lý Quốc gia; Tiến tới bổ sung thêm chức toán ngoại tệ, xây dựng cấu phần hệ thống toán ngoại tệ liên ngân hàng; Mở rộng kết nối hệ thống toán điện tử liên ngân hàng với hệ thống toán khác - Tiếp tục phát triển, kết hợp xếp, hợp lý hóa mạng lưới ATM POS; Phát triển mạnh dịch vụ tốn thẻ thơng qua thiết bị kết nối với điện thoại di động; Xây dựng ban hành tiêu chuẩn chung thẻ chip nội địa, tạo tiêu chuẩn chung cho thị trường thẻ Việt Nam nhằm thống việc quản lý, định hướng kỹ thuật hoạt động phát hành thẻ ngân hàng Việt Nam; Nghiên cứu xây dựng hệ thống toán bù trừ điện tử tự động phục vụ giao dịch bán lẻ phù hợp với xu hướng quốc tế - Tăng cường dịch vụ toán thẻ; Xây dựng, phát triển Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho giao dịch tốn bán lẻ; Hồn thiện hệ thống toán nội ngân hàng; Phát triển toán điện tử phục vụ TMĐT; Phát triển TTKDTM khu vực nơng thơn Trong đó, tăng cường dịch vụ toán thẻ, tiếp tục phát triển (cả số lượng chất lượng) kết hợp với xếp hợp lý, nâng cao chất lượng, hiệu mạng lưới POS; Phát triển mạng lưới POS dùng chung, toán POS thiết bị di động; tăng cường chấp nhận toán thẻ giao dịch toán trực tuyến; Mở rộng sở y tế, bệnh viện, trường học 21 21 Tạp chí tài kì 2, số tháng 3/2017 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG II Qua chương ii tác giả mong muốn chủ thẻ nắm vững nguyên tắc sử dụng thẻ, đặc biệt cách bảo quản thẻ thông tin thẻ nhằm ngăn chặn hiệu việc lộ thông tin thẻ Hơn hết chủ thẻ người phải biết rõ tồn thơng tin thẻ phải có biện pháp bảo mật để nâng cao hiệu sử dụng, góp phần bảo đảm tài cá nhân, thẻ tín dụng Hãy người tiêu dùng thông minh tốn thẻ đơn vị chấp nhận thẻ, số cửa hàng thu phí quẹt thẻ, mà trái qui định pháp luật, nên có ý kiến báo cáo ngân hàng tốn để có cách xử lí, mang lại lợi ích cho chủ thẻ đảm bảo kế hoạch, chủ trương nhà nước đến năm 2020, tăng trưởng toán điện tử Ngân hàng nhà nước cần có chế tài mạnh tay để đe, xử lí tội phạm lấy tiền qua thẻ để giúp người dân an tâm đảm bảo cho người tiêu dùng toán qua thẻ, tạo cho hệ thống mua sắm, siêu thị, cửa hàng…đỡ phải tốn chi phí kho trữ tiền mặt, nhân cơng…và giúp nhà nước quản lí tiền tệ tốt hơn, sâu xa việc thu thuế trở nên dễ dàng tiện lợi Qua tác giả đưa giải pháp giúp cho ngân hàng hoàn thiện nghiệp vụ phát hành thẻ công tác bảo mật thông tin giai đoạn số hóa Bên cạnh đó, tác giả bổ sung số kiến nghị cho quan có thẩm quyền ngân hàng mà đứng đầu Ngân hàng Nhà nước có tra, giám sát, quản lí có chế tài đủ mạnh để giúp cho ngành ngân hàng phát triển tương lai 59 KẾT LUẬN Trong thời đại thứ đại hóa việc tốn điện tử dần trọng đáp ứng nhu cầu toán tối thiểu người hóa đơn tiền nước, tiền điện, tiền ăn ngân hàng, khách sạn, book vé máy bay, trung tâm thương mại, thập chí cửa hàng mua bán đổ thông thường: quần áo, giày dép, đồ tiêu dùng…Các ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ toán điện tử Điều thể rõ ràng ngân hàng nhà nước thực đề án đổi dần sang thẻ chip EMV, (thay thẻ từ truyền thống) mang tính bảo mật cao thời cơng nghệ thơng tin phát triển với nhiều hacker có trình độ cao Bên cạnh quan có thẩm quyền cần hồn thiện khung pháp lí tăng cường hợp tác lẫn để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Mặt khác, ngân hàng cần quan tâm tốt cho khách hàng ưu tiên quyền lợi khách hàng lên hết Mọi nỗ lực bên nhằm giúp cho việc hạn chế thẻ giả, thẻ rác khách hàng cần cung cấp thơng tin xác ngân hàng cần quản lí thẩm định thơng tin cách kĩ để đảm bảo thông tin bảo mật Chủ thẻ trước mở thẻ ngân hàng nên cân nhắc kĩ tính khoản phí mà phải trả sử dụng thẻ, điều vơ cần thiết mà tốn điện tử dần trở nên thuận tiện an toàn hết Người dân nên thường xuyên theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt thơng tin, tình hình an ninh mạng thủ đoạn lừa đảo để trước hết bảo vệ sau cho người khác Việt Nam đường xây dựng đất nước đại, thông minh giàu mạnh nên cách sử dụng công cụ thông minh thẻ ATM ảnh hưởng lớn đến trình Hy vọng, tương lai khơng xa, tốn giao dịch thẻ ví điện tử nhằm tối ưu hóa lợi ích mà đất nước đại mang lại 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A) Văn pháp luật: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Bộ luật Dân năm 2015 Bộ luật Hình năm 2015 Luật An tồn thơng tin mạng năm 2015 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 Luật Cơng nghệ thông tin năm 2006 Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010 Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 10 Nghị định 222/2013/NĐ-CP quy định tốn tiền mặt 11 Thơng tư số 19/2016/TT - NHNN ngày 30/06/2016 Ngân hàng Nhà Nước qui định hoạt động thẻ ngân hàng 12 Thông tư số 35/2012/TT - NHNN ngày 28/12/ 2012 Ngân hàng Nhà Nước qui định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa 13 Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010, “Phát triển dịch vụ toán thẻ” 14 Quyết định số 2545/QĐ-TTg, “phê duyệt Đề án phát triển TTKDTM Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Đề án tập trung trọng phát triển toán điện tử” B) Sách, tạp chí, cơng trình nghiên cứu: Huyền Anh (2018), “ Hãm phanh tăng phí dịch vụ”, Thời báo kinh doanh, số 16/05/2018 http://thoibaokinhdoanh.vn/ngan-hang/ham-phanh-tang-phi-dich-vu-1047342.html Hội nghị thường niên Hội thẻ ngân hàng Việt Nam năm 2018 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/m/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWi dth=0%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV335788&righ tWidth=0%25¢erWidth=100%25&_afrLoop=4212082666239000#%40%3F_a 61 frLoop%3D4212082666239000%26centerWidth%3D100%2525%26dDocName%3 DSBV335788%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFo oter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dd17ol2v8h_9 Linh Anh (2018), “ Vì ngân hàng tăng phí dịch vụ”, Báo Người Lao Động số 04/03/2018 https://nld.com.vn/kinh-te/vi-sao-ngan-hang-tang-phi-dich-vu-20180303212616989 htm Một số thông tin thẻ ngân hàng, www.sbv.gov.vn https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/pbkt/ndpbktcd/chdttqnh/mstt vtnh?_afrLoop=4212175024292000#%40%3F_afrLoop%3D4212175024292000% 26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2 525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dd17 ol2v8h_27 Những kết bật hoạt động toán giai đoạn 2011-2015, Tạp chí ngân hàng, Số tháng 1/2016, www.sbv.gov.vn Nguyễn Thị Kim Thoa (2017), “Một số vấn đề pháp lí bảo mật thơng tin khách hàng hoạt động ngân hàng”, Tạp chí ngân hàng, Số 08/2017 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?center Width=80%25&dDocName=SBV288985&leftWidth=20%25&rightWidth=0%25& showFooter=false&showHeader=false&_adf.ctrl-state=cperahfke_9&_afrLoop=421 2532273161000#%40%3F_afrLoop%3D4212532273161000%26centerWidth%3D 80%2525%26dDocName%3DSBV288985%26leftWidth%3D20%2525%26rightWi dth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrlstate%3Dd17ol2v8h_148 Nguyễn Thị Trúc Phương (2017), “ Phát triển dịch vụ toán ngân hàng giai đoạn phát triển công nghệ nay”, Tạp chí ngân hàng , số 19/2017 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV312984&rig htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=4212571991310000#%40%3F_a frLoop%3D4212571991310000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3 DSBV312984%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showF ooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dd17ol2v8h_190 62 Thanh Thanh Lan (2014), “Nhiều cửa hàng thu phụ phí khách quẹt thẻ dù bị cấm”, Báo điện tử vnexpress, số 06/06/2014 https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/thanh-toan-dien-tu/nhieu-cua-hang-th u-phu-phi-khach-quet-the-du-bi-cam-3000843.html TS Tô Huy vũ Ths Vũ Xuân Thanh (2016), “ Ngành ngân hàng nhà nước trước cách mạng cơng nghiệp lần thứ 4”, Tạp chí ngân hàng, Số 15/2016 https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWi dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV342263&rig htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=4212643503765000#%40%3F_a frLoop%3D4212643503765000%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3 DSBV342263%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showF ooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dd17ol2v8h_232 10 Tác giả Vân li, “Thẻ ATM Việt Nam có độ bảo mật kém”, thời báo kinh tế sài gòn online, số ngày 20/05/2015 https://www.thesaigontimes.vn/130512/The-ATM-tai-Viet-Nam-co-do-bao-mat-ke m.html 11 Tạp chí tài kì 2, số tháng 3/2017 12 Xu hướng toán tiền thẻ, tiền điện tử giới Việt Nam, Tạp chí ngân hàng, Số tháng 04/2017, https://www.tapchitaichinh.vn http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/xu-huong-thanh-toan-bang-the-tien-dien-tu-tr en-the-gioi-va-o-viet-nam-113849.html TÊN BẢNG BIỂU TÊN BẢNG BIỂU BẢNG 2.1 BIỂU KHUNG MỨC PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) BẢNG 2.2 KHUNG BIỂU PHÍ ĐANG SỬ DỤNG THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VIETCOMBANK CONNECT 24 BẢNG 2.3 KHUNG BIỂU PHÍ CĨ HIỆU LỰC TỪ 15/07/2018 THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA VIETCOMBANK CONNECT 24 TRANG 20 24 24 BẢNG 2.4 VIETNAM AIRLINES PLATINUM AMERICAN EXPRESS 31 BẢNG 2.5 NỘI DUNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO BÍ MẬT THƠNG TIN KHÁCH HÀNG THUỘC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG CÁC ĐẠO LUẬT DO QUỐC HỘI BAN HÀNH 48 ... quan thẻ ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - Chương ii : Những vấn đề pháp lí thẻ ngân hàng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG... CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 19 2.1 Qui trình phát hành thẻ ngân hàng thương mại cổ phần 19 2.1.1 Thẻ ghi nợ (debit card)... mong muốn chủ thẻ hiểu rõ thẻ ngân hàng việc sử dụng thẻ hiệu giúp đất nước đại 19 CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM 2.1 Qui trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam , Pháp luật về thẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại việt nam , CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THẺ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN, CHƯƠNG II: NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÍ VỀ THẺ NGÂN HÀNG C, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm