Pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu

63 35 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:13

BỘ GIÁO DỤC V RƯỜ ẠO ẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ậ Ệ Ngành: Ậ Giảng viên hướng dẫn : h Sinh viên thực : MSSV: 1511270853 Lớp: 15DLK13 TP Hồ Chí Minh, 2019 CHÍ MINH Ờ CẢM Ơ rong suốt thời gian từ bắt đầu học tập giảng đường đại học đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa uật – rường ại học Công ghệ P CM với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường ể hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến hu tận tình hướng dẫn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp ếu khơng có lời hướng dẫn, dạy bảo em nghĩ khóa luận tốt nghiệp em khó hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô! Em xin chân thành cảm ơn Ban ãnh ạo, phòng ban òa án nhân dân quận Bình hạnh tạo điều kiện thuận lợi cho em tìm hiểu thực tiễn suốt q trình viết khóa luận tốt nghiệp Vì kiến thức thân hạn chế, q trình tìm hiểu, hồn thiện khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi sai sót, kính mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) Nguyễn Lê Quỳnh Hoa Ờ CAM OA Tôi tên: YỄ ÊQ Ỳ OA, MSSV: 1511270853 ôi xin cam đoan số liệu, thơng tin sử dụng Khóa luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn thực tế ơn vị thực tập, sách báo khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo qui định); ội dung khóa luận kinh nghiệm thân rút từ trình nghiên cứu thực tế òa án nhân dân quận Bình hạnh, KHƠNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu, báo cáo khác ếu sai sót tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm theo qui định nhà trường pháp luật Sinh viên (ký tên, ghi đầy đủ họ tên) Nguyễn Lê Quỳnh Hoa MỤC LỤC Ậ Ệ TRANG PHẦN MỞ ẦU 1 Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài .2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài hương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .4 Chương Q C H NG DÂN S VÔ HIỆU 1.1 Lý luận chung hợp đồng dân vô hiệu 1.1.1 Định nghĩa hợp đồng dân vô hiệu 1.1.2 Phân loại hợp đồng dân vô hiệu 1.2 Các luật định hợp đồng dân vô hiệu 12 1.2.1 Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm luật, trái đạo đức xã hội 12 1.2.2 Hợp đồng vô hiệu vi phạm tự nguyện .16 1.2.3 Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều kiện chủ thể 24 1.2.4 Hợp đồng vơ hiệu khơng tn thủ quy định hình thức 28 Chương ẬU QUẢ CỦA H NG DÂN S VÔ HIỆU THEO QUY ỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VÀ MỘT SỐ KI N NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT .33 2.1 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu 33 2.1.1 Vấn đề hoàn trả tài sản 35 2.1.2 Vấn đề xác định thiệt hại xảy 37 2.1.3 Hậu pháp lý theo thỏa thuận chủ thể Tòa án cơng nhận 37 2.2 Bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình hợp đồng dân bị tuyên vô hiệu .41 2.2.1 Nhận thức chung người thứ ba tình 41 2.2.2 Điều kiện để xác định người thứ ba tình hợp đồng dân vô hiệu .42 2.2.3 Giải hậu pháp lý hợp đồng dân vơ hiệu có người thứ ba tình .43 2.3 Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu số giải pháp hoàn thiện pháp luật 46 2.3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu 46 2.3.2 Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật 49 K T LUẬN 54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .56 A MỤC C C Ừ BLDS: Bộ luật dân D : ợp đồng dân PLDS: Pháp luật dân TAND: Tòa án nhân dân UBND: Ắ ỷ ban nhân dân Ầ MỞ Ầ Lý chọn đề tài Việc xác lập hợp đồng dân phương thức hiệu chủ thể tham gia xác lập quan hệ pháp luật dân (PLDS) nhằm hướng tới quyền, lợi ích muốn đạt ơn thế, đặt tương quan với pháp luật giới phát sinh nhiều quan hệ dân hợp đồng dân ( D ) lại có ý nghĩa quan trọng, hợp đồng ghi nhận ràng buộc quyền, nghĩa vụ bên quan hệ Bởi PLDS Việt am quy định chi tiết, cụ thể, phù hợp với điều kiện xã hội, hoàn cảnh pháp luật giới hợp đồng ây sở trì tính ổn định quan hệ dân giao lưu dân ể pháp luật cơng nhận bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bên hợp đồng phải tuân thủ số điều kiện định - điều kiện có hiệu lực hợp đồng Việc vi phạm điều kiện có hiệu lực dẫn tới hậu hợp đồng bị vô hiệu Tuy nhiên, vận dụng quy định PLDS tính vơ hiệu hợp đồng vào thực tế, người áp dụng pháp luật có cách hiểu khác nhau, vận dụng khác dẫn tới đường lối xử lý chưa thống nhất, chưa rõ ràng gay nội chế định hợp đồng vô hiệu việc hiểu "nhầm lẫn" để coi yếu tố tuyên bố hợp đồng vô hiệu điều xảy ra? ay việc xác lập D người chưa thành niên giao dịch giá trị khơng lớn có bị coi vơ hiệu hay không? Giá trị hợp đồng coi giá trị nhỏ giá trị lớn; Hoặc hai bên mua bán tài sản hình thành tương lai cuối đối tượng hợp đồng lại khơng thể thực giải theo hướng nào?… goài ra, theo xu hướng phát triển kinh tế với trình phát triển cách nhanh chóng liên quan đến bất động sản hàng loạt giao dịch bất động sản diện thực tế đời sống xã hội iều kéo theo lách luật - nghĩa vụ nộp thuế chuyển nhượng, sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà Do giá trị hợp đồng so với giá trị thực tế mà bên giao dịch có khơng đồng việc mua bán bên không lập hợp đồng văn theo quy định Cho nên số lượng tranh chấp liên quan đến D có xu hướng gia tăng, mà vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng chiếm tỷ lệ không nhỏ ơn việc xử lý hậu D vô hiệu nhiều hạn chế Chẳng hạn việc hồn trả cho nhận bên chủ thể hợp đồng thực thực tế nào? Hay tài sản chuyển giao theo hợp đồng mua bán đất đai mà người mua xây dựng nhà kiên cố sử dụng thời gian dài hợp đồng vơ hiệu bên hồn trả sao? Chính vậy, nghiên cứu cách có hệ thống quy định giúp làm rõ lý luận nguyên tắc chung cho việc áp dụng vào thực tế ua khái quát vấn đề để đề xuất quan, ban, ngành có liên quan hướng hồn thiện định nhằm đảm bảo lợi ích chủ thể tham gia quan hệ dân sự, cao xa lợi ích kinh tế, bình ổn xã hội Chính vậy, khóa luận lựa chọn vấn đề: “ ợp đồng dân vô hiệu – Lý luận thực tiễn” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp 2.Mục tiêu nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp nhằm làm sáng tỏ khía cạnh liên quan đến chế định D vơ hiệu quy định PLDS Việt Nam, từ phát triển chế định áp dụng vào thực tiễn Bên cạnh luận giải khái niệm, đặc điểm pháp lý hậu D vô hiệu chế định chung hợp đồng Ngoài ra, khóa luận phân tích thực tiễn giải hậu pháp lý D vô hiệu Từ nội dung nêu đặt cạnh quy định pháp luật giới để thấy tính ưu nhược quy định hành, nhằm có cách nhìn nhận đánh giá hiệu mà PLDS hành quy định Khóa luận tốt nghiệp có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu xét xử hợp đồng dân vơ hiệu, góp phần thúc đẩy giao lưu dân đời sống xã hội kinh tế đất nước Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Khóa luận nghiên cứu vấn đề D vô hiệu theo quy định BLDS 2015, hậu pháp lý hợp đồng vơ hiệu, từ đưa số giải pháp hoàn thiện pháp luật Cụ thể khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề sau: • Khái niệm chung vấn đề lý luận liên quan đến hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu theo khoa học pháp lý pháp luật số nước giới; • Phân tích quy định pháp luật dân Việt am, đặc biệt quy định B D năm 2015 hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Nghiên cứu mối quan hệ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu với quy định khác tổng thể nội dung BLDS • rên sở, phân tích, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, đưa kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nghiên cứu, phân tích quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu vấn đề Việc nghiên cứu hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu nhiều nhà khoa học pháp lý quan tâm thời kỳ, góc độ khác rước thời điểm B D năm 2015 có hiệu lực, hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu đề cập tới nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học, như: uận văn thạc sỹ luật học năm 2013 tác giả Phạm Bá ông: “Một số vấn đề hợp đồng dân vô hiệu- Thực trạng hướng hoàn thiện”, uận văn thạc sĩ luật học năm 2008 tác giả Nguyễn Phương húy: “ iao dịch dân vô hiệu việc giải hậu pháp lý giao dịch dân vô hiệu”, “ iao dịch dân vô hiệu lừa dối theo pháp luật Việt Nam” Ths Vũ hị Khánh - Khoa luật đại học Luật Hà Nội 2014 Một số vấn đề có liên quan tới hợp đồng dân vơ hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vơ hiệu góc độ hẹp, trình bày báo, tạp chí, đề tài nghiên cứu khoa học Tuy nhiên, sau thời điểm B D năm 2015 có hiệu lực, quan điểm quy định pháp luật Việt Nam hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu, việc áp dụng quy định vào thực tế có thay đổi, lại có cơng trình nghiên cứu, đặc biệt cơng trình khoa học nghiên cách hệ thống vấn đề Vì vậy, đề tài: “Pháp luật h ợp đồng dân vơ hiệu” có giá trị lý luận thực tiễn định hương pháp nghiên cứu Với mục tiêu nghiên cứu nêu trên, khóa luận dựa phương pháp luận vật biện chứng phương pháp luận vật lịch sử chủ nghĩa Mác - ênin để nghiên cứu, tìm hiểu mối liên hệ vấn đề nghiên cứu tượng xã hội khác nằm mối liên hệ biện chứng lịch sử ồng thời tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học truyền thống như: phân tích, tổng hợp, logic, thống kê, so sánh để làm rõ chất thấy phát triển chế định Khóa luận vận dụng phương pháp phân tích để khía cạnh khác quy định pháp luật, qua nêu bật tinh thần điều luật góp phần giải thích luật thực tế trình áp dụng thực tiễn Một phương pháp quan trọng khơng phương pháp so sánh luật học So sánh luật học không dừng lại việc so sánh quy định pháp luật nước với mà đề tài hướng tới so sánh với pháp luật D vô hiệu số nước giới, nhằm tìm thấy điểm tương đồng quy định vấn đề; mặt tồn hay mặt tiên tiến cần phải điều chỉnh, tiếp thu để quy định pháp luật hành D vô hiệu phù hợp với thực tế quan hệ dân tồn xã hội Ngoài số phương pháp nghiên cứu nêu đề tài sử dụng cách thức tiếp cận truyền thống từ nghiên cứu lý thuyết thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phần nội dung đề tài khóa luận tốt nghiệp cấu trúc thành chương, cụ thể sau: - Chương 1: Khái quát chung hợp đồng dân vô hiệu - Chương 2: ợp đồng dân vô hiệu hậu hợp đồng dân vô hiệu theo quy định pháp luật việt nam hành - Chương 3: hực trạng giải tranh chấp hợp đồng dân vơ hiệu Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh giải pháp nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp hợp đồng dân vơ hiệu • Khi xem xét người tham gia giao dịch có tình hay khơng, trước hết phải xem xét ý chí họ ý chí thể bên khách quan bảng hành vi cụ thể Nếu điều kiện thơng thường họ biết tài sản đưa vào giao dịch xác lập giao dịch dân vô hiệu trước hay khơng? rong trường hợp họ biết trái pháp luật quy định họ buộc phải biết họ khơng phải người tình Nếu họ pháp luật không quy định buộc phải biết tham gia giao dịch họ chiếm giữ tài sản khơng có biểu người tiêu thụ tài sản bất minh họ người tình; • gười thứ ba tham gia giao dịch dân phải người có đầy đủ lực pháp luật lực hành vi Nếu trường hợp mà họ khơng có đầy đủ lực hành vi họ phải có người giám hộ người đại diện hợp pháp; • ọ thực nghĩa vụ hưởng quyền dân giao dịch họ xác lập, có nghĩa họ nhận tài sản từ giao dịch mục đích giao dịch đạt ây nói điều kiện thiếu loại giao dịch này; • Mục đích nội dung giao dịch khơng trái quy định pháp luật đạo đức xã hội; • ối tượng giao dịch tài sản không thuộc loại tài sản mà pháp luật cần giao dịch; • rình tự xác lập giao dịch tn thủ theo trình tự pháp luật cho phép; • Khi có tranh chấp xảy người thứ ba tình phải có u cầu độc lập hưởng tài sản hay yêu cầu bồi thường thiệt hại, tài sản bị trả cho chủ sở hữu hoạc bị tịch thu sung công quỹ 2.2.3 Giải hậu pháp lý hợp đồng dân vơ hiệu có người thứ ba tình Khi giải hậu pháp lý giao dịch vơ hiệu mà có người thứ ba tham gia giao dịch cần bảo vệ cần phải xem xét số yếu tố ó xem xét tính có hiệu lực giao dịch dân người thứ ba xác lập: đánh giá khả nhận thức hành vi, tính có lỗi hay khơng có lỗi bên tham gia giao dịch người thứ ba phải có nghĩa vụ chứng minh tham gia giao dịch họ hồn tồn 43 tình: xem xét đánh giá tài sản có Việc đánh giá vào đặc điểm tính chất loại tài sản so sánh với tài sản trước đó, vào quy định pháp luật điều chỉnh loại giao dịch đồng thời quy định khác pháp luật liên quan tới tài sản tranh chấp iều 133 B D 2015 quy định cụ thể bảo vệ quyền lợi người thứ ba tình giao dịch dân vô hiệu: + rong trường hợp giao dịch dân vô hiệu tài sản giao dịch động sản đăng ký quyền sở hữu chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba có hiệu lực + rong trường hợp tài sản giao dịch bất động sản động sản phải đăng ký quyền sở hữu chuyển giao bàng giao dịch khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thơng qua bán đấu giá giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau người chủ sở hữu tài sản án, định bị huy, sửa ” Trong khoa học pháp lý giải hậu loại giao dịnh phải vào đặc điểm, tính chất tài sản quy định hà nước tài sản Các nhà khoa học thường phân làm hai trường hợp, là: + Thứ nhãt: ối với loại tài sản theo pháp luật phép đưa vào giao dịch thị trường loại tài sản thông dụng, người tham gia giao dịch không thiết phải điều tra xác minh nguồn gốc tài sản oà án vào đặc điểm, tính chất loại tài sản giao dịch cụ thể để phán bảo đảm tính chất mềm dẻo, linh hoạt khơng trái pháp luật đồng thời đáp ứng nguyện vọng bên tham gia giao dịch ối với tài sản mang tính chất thiết yếu chủ sở hữu tài sản không để lâu, lấy lại tuyên bố giao dịch vơ hiệu cần buộc bên hồn lại cho theo giá trị, theo nguyên tắc bù trừ nghĩa vụ Ví dụ, bị ép buộc ơng A bán cho ông B thức ăn gia súc với giá rẻ, sau ơng B bán lại cho ơng C theo giá trị trường sở tự nguyện, đầy đủ điều kiện theo pháp luật quy định, bên tốn tiền cho ơng C mang số thức ăn gia súc để chăn nuôi Sau thời gian ông A_ khởi kiện cho ông B đe doa, buộc ông phải 44 B án số thức ăn gia súc rong trường hợp này, Toà án tuyên bố hợp đồng mua bán ơng A ơng B vơ hiệu Vì ông B có hành vi ép buộc ông A phải bán thức ăn gia súc cho ông B buộc ông B phải trả cho ông A khoản tiền tương đương với khoản tiền mà ơng B thiểu ông A theo giá thị trường Không cần xem xét tới hợp đồng mua bán ông B ơng C, ơng C người thứ ba tình cần bảo vệ, số thức ăn gia súc tài sản thông thường sử dụng nên không cần thiết phải áp dụng hậu trả lại tài sản cho ông A +Thứ hai: ối với tài sản hà nước cấm đưa vào lưu thông thị trường vị thuộc diện hà nước quản lý tài sản mà thiết phải trả cho chủ sở hữu ối với tài sản thuộc quyền sở hữu hà nước, không thuộc diện hà nước cấm, tun bố giao dịch vơ hiệu Tồ án vào pháp luật quy định loại tài sản để buộc người thứ ba tham gia giao dịch phải trả lại cho hà nước Buộc người chuyển giao tài sản cho người thứ ba tình phải bồi thường thiệt hại cho người thứ ba tình theo thời giá ối với giao dịch mà đối tượng giao dịch tài sản đặc trưng chủ sở hữu mà chủ sở hữu yêu cầu phải trả lại (ví dụ bất động sản nhà cửa, đất đai ) giải hậu giao dịch vô hiệu, cần giao tài sản lại cho chủ sở hữu buộc người tham gia giao dịch bất hợp pháp phải hoàn trả lại tiền cho người thứ ba tương đương với thời điểm giao dịch chịu thiệt hại mà họ gây nên Nhìn chung, pháp luật nước ta khơng có quy định chi tiết cho trường hợp cụ thể, tài sản bắt buộc phải trả cho chủ sở hữu trường hợp khơng cần thiết phải trả cho chủ sở hữu bồi thường cho người thứ ba tình bồi thường thời điểm Do vậy, giải cụ thể thẩm phán dựa nguyên tắc chung pháp luật dân để giải Tuy nhiên, thực tiên giải quyết, số cán làm công tác pháp luật lúng túng định xét xử ây nguyên nhân dân đến nhiều vụ án dân phải xét xử qua nhiều lần, nhiều cấp mà không giải dứt điểm 45 2.3 Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu số giải pháp hoàn thiện pháp luật 2.3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng dân vô hiệu Qua thực tiễn thi hành Bộ luật dân sự, quy định pháp luật quan hệ D cho thấy, qui định pháp luật dân nước ta, nhìn chung có tiến bộ, tương đối hồn thiện đầy đủ, điều chỉnh hầu hết vấn đề quan hệ dân sự, kỷ thuật lập pháp có tiếp thu tinh hoa lập pháp qua thời kỳ, nội dung phù hợp với đặc thù kinh tế, trị, xã hội đất nước, đặc thù dân tộc ong qui định quan hệ D khơng tránh khỏi thiếu sót, bất cập kinh tế thị trường đa dạng, động, phức tạp vận động phát triển, đời sống lên, trình độ dân trí nâng cao, nhu cầu giao dịch ngày phát sinh, trở nên cấp thiết cá nhân tổ chức, chịu áp lực lớn q trình hội nhập Quốc tế, tồn cầu hoá kinh tế giới Kết tồn dẫn đến thực trạng D vô hiệu đáng kể, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền lợi ích hợp pháp bên chủ thể, ảnh hưởng mạnh mẽ đến ổn định , phát triển kinh tế, xã hội, nguy hại đến pháp chế xã hội chủ nghĩa hư bên cạnh số lượng D có hiệu lực thi hành đem lại lợi ích đáng cho bên, số D vô hiệu nhỏ, vấn đề giao kết vơ hiệu không quan thẩm quyền quản lý, đa số thực thực tế; Bàn thực trạng D vô hiệu, cần phải đề cập đến hai vấn đề bản: Thứ nhất: D vô hiệu D vô hiệu - Thực trạng vấn đề quản lý, giám sát ua điều tra khảo sát thực tế cho thấy, quan hệ D giao kết không qui định pháp luật tồn với số lượng lớn giao lưu dân sự, nhiên vấn đề là, số D vô hiệu số ẩn , nghĩa D vô hiệu giao kết lớn, giao kết hàng ngày, hàng giờ, hợp đồng thực hiện, chấm dứt; Số D vô hiệu giải quan có thẩm quyền khơng nhiều, để lại hậu phức tạp, xâm hại đến quyền lợi hợp pháp bên, người khác có liên quan, gây khó khăn cho việc giải quan có thẩm quyền, xáo trộn trật tự đạo đức, xã hội 46 Bằng phương pháp tra cứu, thống kê số liệu tòa án cấp: Theo hồ sơ thụ lý án dân oà án, đơn thư khiếu nại quan có thẩm quyền, khiếu nại, khởi kiện D lại thể số lớn, thật vậy: Theo thống kê Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh năm 2018 òa án thụ lý 1.123 vụ án dân sự, tăng 80 vụ so với năm 2017 rong tranh chấp hợp đồng dân 726 vụ chiếm 64,64% tổng số vụ án dân năm 2018 Và số vụ việc tranh chấp hợp đồng dân số hợp đồng bị Tòa tun vô hiệu chiếm 50% tổng số vụ tranh chấp hợp đồng dân Mặc dù tăng số lượng, theo báo cáo chất lượng giải vụ việc dân có tiến chuyển biến tích cực năm trước.Qua thống kê cho thấy, D vô hiệu tồn nhiều, song vấn đề nghiêm trọng là, thực trạng không nằm quản lý quan chức năng, D vô hiệu thực ngồi tầm kiểm sốt, giám sát quan có thẩm quyền, không tuân theo điều chỉnh pháp luật ; Khi D vô hiệu giao kết, thực hiện, có nghĩa hành vi vi phạm pháp luật thực thi thực tế, gây xâm hại đến quyền lợi ích đáng đương sự, ảnh hưởng đến quản lý nhà nước, vi phạm nghiêm trọng pháp chế XHCN Chúng cần phải kịp thời điều chỉnh giám sát D vô hiệu Thứ hai: Thực trạng dạng hơng qua điều tra thực tiễn, thăm dò ý kiến quần chúng, kết hợp việc nghiên cứu hồ sơ vụ án D, đơn thư khiếu nại, tố cáo UBND cấp, quan ban ngành khác, tổng kết sau: Căn vào phạm vi QHXH D pháp luật tác động, hay chưa, thực trạng D vô hiệu tồn hai loại : D vô hiệu vi phạm pháp luật D ( oại hợp đồng pháp luật dự liệu có quy phạm pháp luật điều chỉnh, việc giao kết hợp đồng vi phạm qui định pháp luật ) ; H D vô hiệu đối tượng giao kết hợp đồng chưa pháp luật điều chỉnh( Một số QHXH D chưa đượcpháp luật dự liệu, chưa có PP điều chỉnh,nên việc giao kết hợp đồng khơng có sở pháp lý ), nói cách khác, đối tượng giao kết hợp đồng chưa pháp luật dân nói chung, pháp luật D nói riêng dự liệu đến, chưa có qui phạm pháp luật khác đề cập, chẳng hạn : hợp đồng mang bầu thuê, tặng cho trứng, ADN, hay loại D ký qua fax, giao kết thư điện tử 47 Lấy ví dụ hợp đồng dân vô hiệu giả tạo: guyên đơn: Bà Vũ yên hi Bị đơn: Bà Dư ương an gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Dư hị Châu, ơng Dư Chí, ơng Dư Kim ang - Tóm tắt án: Bà Thi kiện bà Lan òa để tranh chấp tiền đặt cọc mua bán nhà Bà Thi cho vào tháng 5/2005, bà an bán cho bà nhà số 402 Xô Viết Nghệ ĩnh, phường 25 quận Bình Thạnh Bà hi đặt cọc gần 400 triệu đồng Sau giao tiền cọc, bà Thi phát bà an bán nhà cho người khác Do đó, bà hi kiện yêu cầu bà Lan phải trả lại gần 400 triệu đồng tiền đặt cọc Bà Lan bảo bà vay tiền người khác khơng trả nên trước bà làm hợp đồng bán nhà cho chủ nợ Hợp đồng mua bán nhà cơng chứng vào tháng 11/2005 au đó, bà hi đồng ý đứng tranh chấp nhà để bà Lan không bị nhà Vì tháng 12/2005, bà Lan bà Thi làm hợp đồng mua bán nhà ghi lùi ngày vào tháng 5/2005 để thể bà an bán nhà cho bà Thi trước bán cho chủ nợ - Phán tòa: Xử sơ thẩm vụ án vào tháng 5/2007, TAND quận Bình Thạnh tuyên bố hợp đồng đặt cọc bà Thi bà Lan vô hiệu Tháng 82007, TAND Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án giải theo hướng tương tự cấp sơ thẩm Cấp phúc thẩm cho bà Thi xuất trình tòa hợp đồng đặt cọc ghi lập vào tháng 5/2005 Tuy nhiên, phần hợp đồng bị cắt Bà Lan xuất trình cho tòa phơtơ hợp đồng đặt cọc phần (phần mà bị cắt bỏ) có dòng chữ cho thấy hợp đồng fax từ văn phòng luật sư vào tháng 12/2005 Văn phòng luật sư nơi làm hợp đồng đặt cọc cho bà Thi lại khai có làm hợp đồng đặt cọc fax cho bà Thi vào tháng 12/2005, vào tháng 5/2005 Bà hi không lý giải hợp đồng đặt cọc bà nói hai bên tự làm lại có dòng chữ fax từ văn phòng luật sư Do hợp đồng đặt cọc giả tạo - Nhận xét: Việc tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm tuyên bố hợp đồng bà Lan bà Thi vơ hiệu hồn tồn phù hợp với quy định pháp 48 luật Xét diễn biến vụ án bà hi đặt cọc cho bà Lan 400 triệu để thực việc mua bán nhà, sau giao tiền bà phát bà an chuyển nhượng nhà cho người khác tháng 11/2005 Bà an bà hi thống lập hợp đồng mua bán ghi lùi ngày vào tháng 5/2005 (trước tháng) với mục đích cho hợp đồng mà bà Lan bà Thi ký hợp đồng có trước bà Lan ký hợp đồng chuyển nhượng với bên Rõ ràng bà an bà hi xác lập giao dịch giả tạo nhằm triệt tiêu hiệu lực hợp đồng mà bà an ký trước Bà Lan bà Thi muốn hợp đồng ký hai người hợp đồng xuất trước che giấu hợp đồng bà an ký với chủ thể Mặt khác òa án đánh giá tính giả tạo sở chứng vụ án phù hợp tố tụng luật thực định: bà Thi xuất trình tòa hợp đồng đặt cọc ghi lập vào tháng 5/2005 Tuy nhiên, phần hợp đồng bị cắt Bà Lan xuất trình cho tòa phơtơ hợp đồng đặt cọc phần (phần mà bị cắt bỏ) có dòng chữ cho thấy hợp đồng fax từ văn phòng luật sư vào tháng 12/2005 Văn phòng luật sư nơi làm hợp đồng đặt cọc cho bà Thi lại khai có làm hợp đồng đặt cọc fax cho bà Thi vào tháng 12/2005, vào tháng 5/2005 Bà hi không lý giải hợp đồng đặt cọc bà nói hai bên tự làm lại có dòng chữ fax từ văn phòng luật sư 2.3.2 Một số giải pháp hồn thiện pháp luật Thực tế cho thấy, quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu B D năm 2015 sở kế thừa có chọn lọc quy định B D năm 2005 B D năm 1995, có sửa đổi, bổ sung điều chỉnh hiệu quan hệ liên quan đến hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Tuy nhiên, thực tiễn chứng minh phát triển mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm nảy sinh quan hệ mà pháp luật khơng thể dự liệu bao qt tồn Mặt khác, quan hệ cũ có thay đổi, quy định trước phù hợp trở nên khơng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội nay, khơng thể phát huy hết tác dụng thực tế Qua q trình tìm hiểu nghiên cứu, khóa luận đề xuất số giải pháp sau: - Từ thực tiễn phát triển đa dạng quan hệ dân đặt yêu cầu pháp luật dân nói chung, quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân nói riêng cần phải sửa đổi theo hướng đại hơn, phù hợp với chuyển biến xã hội, phải dự đoán trước 49 chuyển biến Bởi vậy, kế thừa phát triển quy định phù hợp BLDS hệ thống pháp luật hợp đồng u cầu khơng thể thiếu q trình hồn thiện pháp luật - ăng cường chất lượng công tác giải hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu.Thực tế cho thấy, giải tranh chấp hợp đồng dân vô hiệu điểm bất cập Một mặt, vấn đề có nguyên nhân nội từ quy định pháp luật, mặt khác, xuất phát từ lực đội ngũ người làm công tác xét xử Sự nhận thức chưa thực sâu sắc hợp đồng dân nói chung, hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý nói riêng dẫn đến việc áp dụng cơng tác xét xử có lúng túng, giải chưa thỏa đáng đặc biệt vấn đề giải hậu hợp đồng dân vơ hiệu Từ làm ảnh hưởng tới việc bảo vệ quyền lợi ích đáng, hợp pháp bên Chính vậy, để đảm bảo xử lý hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý pháp luật, cơng hợp lý, cần thiết phải nâng cao lực đội ngũ cán Tòa án thơng qua đề tài nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, chương trình tập huấn đảm bảo việc giải khơng hợp lý, hợp tình mà phải nhanh chóng để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bên -Khi xử lý D vơ hiệu, Tồ án không giải hậu pháp lý đơn khởi kiện đương khơng có u cầu iều gây nên khó khăn cho đương sau vụ án kết thúc Bên cạnh giải hậu pháp lý D vơ hiệu nhiều tranh cải sử dụng nghị định, thông tư Trong vụ án tranh chấp hợp đồng dân vơ hiệu, Tòa cần nhắc, hỏi ngun đơn hậu sau giải hợp đồng dân vô hiệu Tòa án nhân dân Tối cao cần ban hành án lệ giải hậu tuyên hợp đồng vô hiệu để tránh xảy tranh cải sử dụng Nghị định, hông tư -Trong thời gian tới Pháp luật cần hoàn thiện lý luận điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu khơng tn thủ quy định điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Cụ thể sau +Về khái niệm hợp đồng vô hiệu ể khắc phục hạn chế có hợp đồng vơ hiệu khái niệm hợp đồng vơ cần phải có nội dung sau: 50 Một là, hợp đồng vô hiệu hợp đồng khơng có giá trị mặt pháp lý Sự vô hiệu hợp đồng không làm phát sinh quyền nghĩa vụ pháp lý bên chủ thể Hai là, vô hiệu hợp đồng xác định thời điểm hình thành hợp đồng, kể trường hợp hợp đồng thực Ba là, nguyên tắc hợp đồng không đủ điều kiện quy định pháp luật có hiệu lực khắc phục khiếm khuyết coi có hiệu lực kể từ thời điểm khiếm khuyết khắc phục kể từ thời điểm hợp đồng xác lập +Về hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu Bộ luật dân Việt am quy định hậu pháp lý hợp đồng vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng (hợp đồng vô hiệu) thể thống mối quan hệ biện chứng Bởi vậy, xem xét hợp đồng phải đặt tổng thể mối quan hệ biện chứng Nếu hợp đồng vô hiệu phần mà không ảnh hưởng đến phần khác, phần vơ hiệu khơng có hiệu lực, phần lại có hiệu lực thi hành Về nguyên tắc chung, hợp đồng dân vô hiệu không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ bên từ thời điểm xác lập Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu (hồn ngun) chưa xác lập giao dịch Cho nên, hợp đồng chưa thực bên khơng thực hợp đồng ếu hợp đồng thực tồn hay phần, bên khơng tiếp tục thực hợp đồng phải hoàn trả cho lợi ích vật chất nhận Nếu khơng hồn trả vật, phải hồn trả tiền Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại ( iều 137, Bộ luật dân sự) heo chúng tôi, quy định iều 137 chưa hợp lý, cần có cách giải thống thuyết phục Nếu hiểu khái niệm khơi phục tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận, trả nguyên cho nhận áp dụng quyền dân mà bên chuyển giao cho bên nắm giữ nguyên vẹn, chưa có biến đổi cả, khơng phù hợp quyền dân mà bên chuyển giao khơng "nguyên vẹn" như: giá trị nhà biến động giá đồng tiền trượt giá, có thay đổi hình dạng bên ngồi hay nội dung bên vật… mà biến đổi không cân nhắc xem xét giải vụ án bất hợp lý 51 Do vậy, theo quan điểm chúng tôi, giải hậu giao dịch vơ hiệu nên tính đến trượt giá đồng tiền để đảm bảo công cho bên đương Qua phân tích trên, cần khẳng định hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu xử lý hợp đồng vô hiệu khái niệm đồng nghĩa Xử lý hợp đồng vô hiệu thực chất nội dung hậu pháp lý mà +Về phân loại hợp đồng vô hiệu Mặc dù khoa học pháp lý thừa nhận cách phân loại hợp đồng vơ hiệu vào tính chất trái pháp luật hợp đồng vô hiệu để phân chia thành hợp đồng vô hiệu tuyệt đối hợp đồng vô hiệu tương đối Song mặt lý luận pháp luật thực định thực tiễn áp dụng cách phân chia lại chưa quan tâm Bộ luật dân có cách phân chia trường hợp dẫn đến vô hiệu hợp đồng dân cách xử lý trường hợp hợp đồng vô hiệu Tuy nhiên cần khẳng định, việc phân loại hợp đồng vô hiệu phần hay toàn nhằm xác định giá trị hợp đồng có tồn hay khơng khơng phải để xử lý hợp đồng dân vô hiệu +Về biện pháp xử lý với hợp đồng khơng tn thủ quy định điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Khi hợp đồng khơng tn thủ điều kiện có hiệu lực hợp đồng theo quy định pháp luật rơi vào trường hợp vơ hiệu hợp đồng quyền nghĩa vụ bên không phát sinh Việc đưa bên trở vị trí ban đầu trước hết thực thơng qua việc hồn trả cho nhận được, trường hợp khơng thể thực việc hồn trả áp dụng chế tài hồn trả lợi khơng có pháp luật trường hợp có thiệt hại bên có hành vi trái pháp luật phải bồi thường thiệt hại hư vậy, việc hoàn trả nguyên tắc áp dụng dựa chế định sở hữu tài sản Tài sản thuộc sở hữu thuộc người Chế định lợi khơng pháp luật áp dụng việc hồn trả tài sản khơng thể thực Tuy nhiên, cần có phân biệt việc hoàn trả tiền hoàn trả theo chế định lợi khơng pháp luật Việc hồn trả tiền hiểu hoàn trả giá trị tài sản hồn trả lợi khơng có pháp luật hoàn trả giá trị tài sản bên 52 hưởng từ hợp đồng vô hiệu Chính cần làm rõ khái niệm tránh việc hoàn trả tiền đưa đến hệ bất hợp lý thừa nhận việc tốn hợp đồng vơ hình trung thừa nhận hợp đồng vơ hiệu có hiệu lực 53 Ậ Pháp luật hợp đồng nói chung, hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vơ hiệu nói riêng có vai trò quan trọng giao lưu dân sự, góp phần ổn định phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên tham gia quan hệ rên sở nghiên cứu, pháp luật Việt Nam nước, khóa luận tốt nghiệp làm rút số kết luận sau : - Hợp đồng dân vô hiệu chế định pháp lý quan trọng hệ thống PLDS nước ta nhiều nước giới, nhằm xác định tính chất giao dịch, mục đích đích thực chủ thể tham gia giao dịch để hướng tới bảo đảm quyền, lợi ích tôn trọng nghĩa vụ chủ thể quan hệ pháp luật hợp đồng D vô hiệu vấn đề liên quan tới nhiều nội dung quan trọng, hài hòa lợi ích cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm cá nhân quan, tổ chức khác nhận thức quan áp dụng pháp luật trình thực thi pháp luật nội dung vụ việc Thơng qua phân tích D vô hiệu cho thấy cách tổng quan vấn đề pháp lý quy định hiểu nào, bên cạnh hạn chế, thiếu sót; nói cách khác vấn đề pháp lý phức tạp có mối quan hệ biện chứng với nhiều vấn đề pháp lý quan trọng khác pháp luật hợp đồng nội dung thể tỳ ố - khiếm khuyết tồn giao kết xác lập hợp đồng Việc nghiên cứu hồn thiện quy định liên quan đến D vơ hiệu giúp cho trình lập pháp sửa đổi, bổ sung, thay nội dung liên quan đến chế định có tính định hướng, phù hợp hiệu mối tương quan với quan hệ PLDS nội nảy sinh tương lai - rong quy định cụ thể nội dung chưa thật hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội diễn biến thực tiễn sống, chưa rõ ràng Khi giải việc rồi, thẩm phán thường lúng túng, cân nhắc có nên hủy hay khơng, hủy hợp đồng dân vơ hiệu phù hợp với pháp luật không phù hợp với thực tiễn ngược lại, chí có trường hợp tun bố hủy thực chất thừa nhận - ể khuyến khícg hợp đồng dân phát triển giảm bớt tình trạng hợp đồng dân vô hiệu nay, thời gian tới cần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật hợp đồng nói chung hợp đồng dân nói riêng Pháp luật thực định phải thể thống pháp luật, không hiểu đa nghĩa, 54 khơng gây bất bình đẳng giao dịch kinh tế, dân thương mại phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội nước ta ồng thời phải phù hợp với xu hướng chung giới với công tác hồn thiện pháp luật cần làm tốt cơng nghệ lựa chọn áp dụng pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tăng cường trình độ chun mơn nghiệp vụ cán công tác pháp luật - Bên cạnh khóa luận phân tích làm sáng tỏ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu theo pháp luật dân Việt Nam nói chung B D năm 2015 nói riêng ghiên cứu mối quan hệ quy định hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý với quy định khác tổng thể nội dung B D ồng thời, điểm phù hợp chưa phù hợp quy định điều kiện kinh tế, xã hội Khóa luận nêu lên đề xuất nhằm nâng cao hiệu quy định pháp luật liên quan đến D vô hiệu đưa khắc phục hạn chế điều luật cụ thể Mặt khác, bối cảnh ngày gia tăng xu hướng hội nhập tồn cầu hóa kinh tế, phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh tế thương mại quốc gia nhiều tác động làm thay đổi sâu rộng quan hệ pháp luật có tư quan hệ pháp luật hợp đồng Do việc hồn thiện tìm chế pháp lý điều chỉnh, giải có tính định hướng u cầu cụ thể dài lâu Sự đề xuất xây dựng nguyên tắc tự hợp đồng hay sử dụng án lệ để giải trường hợp vi phạm nguyên tắc chung hay trường hợp giải tương tự chưa quy định; yếu tố bổ sung quan trọng q trình giải thích hợp đồng mà hợp đồng khơng có rõ ràng có nhiều cách hiểu khác 55 A MỤC À Ệ AM ẢO I TÀI LIỆU TI NG VIỆT Bộ luật dân ức Bộ luật dân Nhật Bản Bộ luật dân ức Bài bình luận: https://luatsuphamtuananh.com/tu-van-soan-thao kyket-hop-dong/hop-dong-vo-hieu-do-vi-pham-dieu-cam-cua-phap-luat-hoac-trai-daoduc-xa-hoi/vn Bình luận án: “Quyết định giám đốc thẩm 40/2014/DS-GĐT ngày 18/02/2014 tranh chấp hợp đồng dân sự” Công văn số: 01/2017/ -TANDTCcủa TANDTC giải đáp số vấn đề nghiệp vụ iều 3.5 Nguyên tắc luật hợp đồng thương mại quốc tế, iều 4-103 Nguyên tắc luật hợp đồng châu Âu inh Văn hanh Phạm Công Lạc (1999), "Thuật ngữ Luật dân sự", Trong sách: Từ điển Giải thích thuật ngữ Luật học, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Luật số 33/2005/QH11, ngày 14.6.2005 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt am quy định Dân (Bộ luật dân năm 2005) 10 Lê Thị Bích Thọ (2001), "Lừa dối - yếu tố vô hiệu hợp đồng kinh tế", Khoa học pháp lý 11 Ngô Quốc Chiến (2013), “Bộ luật dân cần bổ sung quy định chuyển giao hợp đồng”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng uốc hội, Số 23(234- 235) 12 Nghị định số 193/2013/ -CP ngày 21-11-2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật hợp tác xã năm 2012 13 Nghị số 02/2004/ P ngày 10/08/2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC) 14 Nghị 01/2003/NQ- P D C (ngày 16 2003) 15 Nguyễn hư ý (1998), “Từ điển tiếng Việt thông dụng”, NXB Giáo dục trang 527 16 Viện ngôn ngữ học (1994), Từ điển Tiếng Việt, NXB Giáo dục Hà Nội 17 Nguyễn Mạnh Bách (1995) “Pháp luật hợp đồng” Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 56 18 icole Perry (1992) “Làm để tránh rủi ro pháp lý mua bán” Nxb Pháp lý, Hà Nội 19 Tác giả Dương nh ơn "Hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn theo Bộ Luật Dân năm 2015" đăng tạp chí Dân chủ & Pháp luật năm 2017 20 Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Nhung Trích: “Bình luận số điểm phần Quy định chung Bộ luật Dân năm 2015”, Khoa Luật, rường ại học Kinh tế – Luật, ại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kiểm sát số 14/2017 21 Tạp chí khoa học: “Chế định giao dịch Dân vấn đề sửa đổi bổ sung Bộ luật Dân năm 2005” 22 Tạp chí khoa luật: “Bình luận số quy định chấm dứt hợp đồng Bộ luật dân 2015” 23 Từ điển Tiếng Việt năm 2003 Viện Ngôn ngữ học, xb ẵng II TÀI LIỆU TI NG ANH 24 R Alexy (1989), A Theory of Legal Argumenttation, Oxford Claredon Press 25 Dobson, Paul (1997), Charlesworth’s Business aw, 6th ed, weet & Maxwell, London 26 John Bell, Sophie Boyron, and Whittaker (with contributing authors Andrew Bell, Mark Freeland and Helen Stalford) (2008), Principles of French Law, Second Edition, Oxford University Press 27 MacMillan C.A & R.Stone (2004), Elements of the Law of Contract, University of London, London 57 ... chung hợp đồng dân vô hiệu - Chương 2: ợp đồng dân vô hiệu hậu hợp đồng dân vô hiệu theo quy định pháp luật việt nam hành - Chương 3: hực trạng giải tranh chấp hợp đồng dân vô hiệu Tòa án nhân dân. .. cấm pháp luật dẫn đến hợp đồng dân vô hiệu để phân thành hợp đồng dân vô hiệu tuyệt đối hợp đồng dân vơ hiệu tương đối Bên cạnh để hiểu rõ hợp đồng dân vô hiệu, cần phải có phân biệt D vơ hiệu. .. lý hợp đồng dân vô hiệu theo khoa học pháp lý pháp luật số nước giới; • Phân tích quy định pháp luật dân Việt am, đặc biệt quy định B D năm 2015 hợp đồng dân vô hiệu hậu pháp lý hợp đồng dân vô
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu , Pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn