Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

67 109 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:13

LỜI CẢM ƠN Em xin gửi đến quý Thầy, Cô, Ban lãnh đạo khoa Luật trường Đại học Công nghệ Tp Hồ Chí Minh (HUTECH) lời chào trân trọng nhất, kính chúc q Thầy Cơ sức khỏe lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất! Với quan tâm, dạy dỗ, bảo tận tình từ q Thầy Cơ đến em hồn thành chương trình học tập với Khóa luận tốt nghiệp “Pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hơn” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em nhận hỗ trợ, giúp đỡ nhiều quan, tổ chức cá nhân Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép em xin bày tỏ biết ơn sâu sắc đến tất quan, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ em thời gian qua Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Cô ThS Lê Thị Minh Thư – Giảng viên trực tiếp hướng dẫn em hồn thành đề tài Cơ quan tâm, tận tình giúp đỡ, khơng qng ngại thời gian, cơng sức để giúp đỡ em hồn thành khóa luận Với trình độ kinh nghiệm hạn chế, điều kiện khách quan khác ảnh hưởng nên khóa luận tốt nghiệp khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo, đóng góp ý kiến từ q Thầy Cơ để em có điều kiện bổ sung, nâng cao khả ngày tốt hơn, phục vụ cho cơng tác thực tế sau Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Trần Thị Ngọc Diệu LỜI CAM ĐOAN Tôi tên – Trần Thị Ngọc Diệu, MSSV: 1511270023 Tôi xin cam đoan số liệu, thông tin sử dụng Khoá luận tốt nghiệp thu thập từ nguồn tài liệu khoa học chun ngành (có trích dẫn đầy đủ theo quy định) Nội dung khố luận KHƠNG SAO CHÉP từ nguồn tài liệu khác Nếu sai sót, Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm theo quy định nhà trường pháp luật Sinh viên Trần Thị Ngọc Diệu DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT STT Thuật ngữ viết tắt Thay cho BLDS Bộ luật Dân TTDS Tố tụng dân HĐTP Hội đồng thẩm phán HĐXX Hội đồng xét xử HN&GĐ Hơn nhân gia đình TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao VKS Viện kiểm sát UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận Chương KHÁI QUÁT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 1.1 Khái quát tài sản chung vợ chồng 1.1.1 Chế độ tài sản vợ chồng 1.1.2 Các loại tài sản chung vợ chồng 1.1.3 Quyền nghĩa vụ vợ chồng tài sản chung 13 1.2 Khái quát ly hôn 14 1.2.1 Khái niệm ly hôn 14 1.2.2 Các trường hợp ly hôn theo quy định pháp luật 17 1.2.3 Hậu pháp lý ly hôn 19 1.3 Khái quát giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 20 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 22 2.1 Nội dung pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 22 2.1.1 Phương thức, nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 22 2.1.2 Hậu pháp lý việc chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 25 2.1.3Một số trường hợp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 27 2.2 Nội dung pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn theo quy định Bộ luật Tố tụng dân 2015 29 2.2.1 Các nguyên tắc giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn theo quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 29 2.2.2 Thẩm quyền giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly 31 2.2.3 Trình tự, thủ tục giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 34 Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 38 3.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 38 3.1.1 Bất cập việc xác định thẩm quyền Tòa án, trình tự thủ tục tố tụng giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 38 3.1.2 Bất cập việc định giá tài sản, xác định lỗi bên vi phạm quyền nghĩa vụ vợ chồng 41 3.1.3 Bất cập việc xác định tài sản chung tài sản riêng vợ chồng, xác định cơng sức đóng góp vợ chồng việc tạo lập trì phát triển tài sản chung ly hôn 46 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 52 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật xác định thẩm quyền Tòa án, trình tự thủ tục tố tụng giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 52 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật xác định lỗi, xác định tài sản chung tài sản riêng vợ chồng, xác định cơng sức đóng góp vợ chồng việc hình thành phát triển tài sản chung ly hôn 53 3.2.3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 55 KẾT LUẬN 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chế độ tài sản vợ chồng chế định quan trọng hệ thống pháp luật Việt Nam Ở Việt Nam, từ năm 1945 đến có nhiều quy định chế độ tài sản vợ chồng Về bản, tài sản vợ chồng xác định dựa hai yếu tố: thỏa thuận văn vợ chồng (chế độ tài sản ước định) theo quy định pháp luật (chế độ tài sản pháp định) Dưới tác động kinh tế thị trường, tài sản vấn đề yếu xã hội, có mối quan hệ mật thiết người nói chung thành viên gia đình nói riêng Trong xã hội đại, đảm bảo đời sống chung gia đình lợi ích cá nhân thành viên gia đình, đặc biệt vợ chồng cần phải tham gia vào quan hệ xã hội pháp luật điều chỉnh tạo lập tài sản chung, từ phát sinh quyền nghĩa vụ tài sản vợ chồng Các quan hệ tài sản nghĩa vụ thành viên gia đình gắn kết với nhau, quan hệ nhân kết thúc tài sản quyền lợi chủ thể họ khơng tự thỏa thuận với cần phải áp dụng quy định pháp luật nhân gia đình để giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng điều cần thiết để đảm bảo quyền lợi ích bên Trong năm gần đây, vấn đề ly hôn nước ta ngày nhiều theo phát sinh nhiều vấn đề khác như: tài sản, quyền nuôi con,… Trong đó, việc tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ngày nhiều tài sản thứ quan trọng mật thiết người Những tranh chấp thường kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình cảm thành viên gia đình Qua nghiên cứu việc giải vụ án ly có tranh chấp tài sản chung, thấy việc áp dụng đắn quy định pháp luật Tòa án góp phần nâng cao chất lượng giải tranh chấp, hạn chế bất cập giải vụ án ly hôn có tranh chấp tài sản chung Theo số liệu thống kê cổng thơng tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 01/01/2019, tổng số vụ án giải TAND cấp huyện là: Hình - 33942 vụ án, Dân - 27892 vụ án, Hơn nhân gia đình – 107991 vụ án, Kinh doan thương mại – 3020 vụ án, Hành – 422 vụ án, Lao động – 607 vụ án, Quyết định tuyên bố phá sản – 17 định, Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành – 14516 định.[1] Ví dụ năm trở lại đây, tình hình ly hôn TAND huyện Chơn Thành ngày tăng cao, đặc biệt ly vợ chồng có tranh chấp tài sản chung Nguyên nhân chủ yếu người dân chưa nắm bắt quy định pháp luật dẫn đến việc ly hôn muốn giành quyền tài sản thuộc mình, khơng có thỏa thuận hay thống với Theo thống kê TAND huyện Chơn Thành, tính từ đầu năm 2017 đến tháng năm 2019 có gần khoảng 2759 đơn xin ly nộp Tòa án chiếm khoảng 61,7% số đơn khởi kiện Tòa án Trong đó, thuận tình ly 874 vụ chiếm 31,7%, ly có tranh chấp quyền ni 618 vụ chiếm 22,4%, ly có tranh chấp tài sản chung 1062 vụ chiếm 38,5%, ly có tranh chấp khác 205 vụ chiếm 7,4%.[2] Tình trạng gia tăng tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn cho thấy quy định pháp luật vấn đề hạn chế, bất cập Vì lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hơn” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp phân tích, đánh giá quy định pháp luật việc giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn theo lý luận thực tiễn Thơng qua đó, khóa luận đưa biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Phạm vi, đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn theo quy định Luật HN&GĐ năm 2014, Bộ luật TTDS năm 2015 văn quy phạm pháp luật hướng dẫn giải tranh tài sản chung vợ chồng ly hôn Tòa án nhân dân tối cao (2019), Trang thơng tin điện tử công bố án, đinh Tòa án (từ 01/01/2017 đến 01/01/2019) Nguồn http://congbobanan.toaan.gov.vn/6tatcvn/Thong-ke download ngày 01/05/2019 Số liệu thống kê Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước Đối tượng nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu nội dung pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly – góc độ chế độ tài sản chung vợ chồng theo luật định, quy định pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly Từ đó, đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề cho phù hợp với tình hình thực tế Khóa luận khơng nghiên cứu vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly có yếu tố nước ngồi Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn xã hội quan tâm giới nghiên cứu học thuật Thời gian qua, có nhiều cơng trình nghiên cứu giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân, tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Ở cấp độ luận văn, có số cơng trình như: - Nguyễn Thị Hạnh (2012), “ Chia tài sản chung vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện”, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Học viện khoa học xã hội; - Đinh Thị Minh Mẫn (2014), “Giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn”, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội Dưới dạng tài liệu chuyên khảo, báo tạp chí đề cập đến vấn đề tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly như: - Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam (Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức, 2018); - Bình luận khoa học Luật nhân gia đình Việt Nam – tập 2: Các quan hệ tài sản vợ chồng (Nguyễn Ngọc Điện, NXB Trẻ, 2018); - Bình luận Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 (Nguyễn Thị Chi, NXB Lao động, 2018) Các viết đăng tạp chí chun ngành kể đến như: - Đoàn Thị Phương Diệp (2006), “Về nguyên tắc suy đoán tài sản chung pháp luật Hơn nhân gia đình Việt Nam Luật dân Pháp”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2006:6, tr.182-185 - Trần Cơng Thịnh (2015), Hòa giải việc giải vụ việc nhân gia đình theo quy định Bộ luật TTDS Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, tập 31-số 1, tr.23-29 Các cơng trình nghiên cứu kể tài liệu tham khảo hữu ích cho tác giả q trình thực khóa luận tốt nghiệp Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể để nghiên cứu đề tài như: Phương pháp phân tích tổng hợp để phân tích tổng hợp quy định pháp luật giải tranh chấp nhân gia đình; Phương pháp diễn giải; Phương pháp so sánh; Phương pháp đánh giá, thống kê Trong đó, phương pháp phân tích sử dụng hiệu trình nghiên cứu làm đề tài khóa luận nhằm đánh giá điều bất cập theo quy định pháp luật hành Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung khóa luận gồm chương: Chương 1: Khái quát giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Chương 2: Thực trạng quy định pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn thống sở để xác định tài sản riêng vợ, chồng tài sản “hoa lợi, lợi tức” phát sinh từ tài sản riêng bên vợ, chồng để tránh tình trạng mâu thuẫn cách xác định tài sản loại tài sản có nguồn gốc theo quy định Luật HN&GĐ hành.[37] Theo thông tin báo Pháp luật ngày 26/10/2017 vụ án Nàng dâu không chia vàng đính vợ chồng ly có tranh chấp tài sản “vàng cưới” Thông tin vụ việc báo Pháp luật đăng tải sau: Ngày 24/10/2017, TAND TP Cần Thơ đưa xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp ly hôn nguyên đơn anh NAD bị đơn chị LKP (do chị P có kháng cáo) Phiên xử sơ thẩm vào tháng 8/2017, TAND quận Ơ Mơn chấp nhận u cầu xin ly hôn anh D Về tài sản chung, Tòa cho đơi bơng tai loại nữ trang phụ nữ cần phải có, đồng thời trọng lượng khơng lớn nên cần cho dâu hưởng hết Tòa chia đơi số vàng lại 29 chỉ, người 14,5 chỉ, quy tiền 49,3 triệu đồng Tòa giao vàng cho chị P buộc chị trả cho anh D 49,3 triệu đồng Không đồng ý, chị P kháng cáo án phần chia tài sản này.[38] Tranh chấp xác định xuất phát từ mẹ chồng mượn vàng cưới Anh D kể anh chị P quen từ năm 2014, sau trình tìm hiểu anh chị tiến tới nhân, có đăng ký kết hôn vào năm 2016 Thời gian đầu vợ chồng chung sống hạnh phúc Khoảng năm sau ngày kết phát sinh mâu thuẫn, xuất phát từ việc mẹ anh hỏi mượn vàng vợ chồng chị P khơng cho mượn Chị có lời lẽ thiếu tơn trọng gia đình anh Chị P bỏ nhà cha mẹ sống, anh nhiều lần khuyên chị chị khơng đồng ý Từ đó, vợ chồng ly thân dẫn đến tình cảm khơng Anh người nộp đơn xin ly hôn Về tài sản chung, anh D cho ngày lễ ăn hỏi, cha mẹ anh có cho vợ chồng anh ba vàng (30 chỉ) gồm đôi tai chỉ, lại lắc, vòng, kiềng, dây chuyền Anh yêu cầu chia đôi số tài sản Chị P lại nói mâu thuẫn vợ chồng mẹ chồng yêu cầu đưa vàng cưới để trả nợ cho anh D Theo chị, nợ anh D có trước cưới nên anh D phải tự chịu, mẹ chồng yêu cầu chị trả nợ chung cho anh D không hợp lý Từ đó, chị P khơng đồng ý đưa vàng cho 37 Bùi Thị Mừng (2017), Hội thảo khoa học: Một số vấn đề thực Luật Hôn nhân gia đình năm 2014, Nguồn http://hcth.hlu.edu.vn/SubNews/Details/14954 download ngày 21/6/2019 38 Nhẫn Nam (2017), Vụ án nàng dâu không chia vàng đính hơn, báo Pháp luật, nguồn https://plo.vn/phapluat/vu-an-nang-dau-quyet-khong-chia-vang-dinh-hon-735704.html down load ngày 22/6/2019 47 mẹ chồng mượn nên dẫn đến mâu thuẫn ba người Chị P cho biết anh D mê game, không quan tâm đến vợ nên chị cảm thấy sống với anh khơng có hạnh phúc Vì vậy, chị chấp nhận u cầu ly với anh D Chị P thừa nhận lễ hỏi cha mẹ chồng có cho ba vàng tài sản riêng chị thời điểm lễ hỏi, đại diện nhà trai nói số vàng cho cô dâu Hơn nữa, thời điểm làm lễ hỏi, chị anh D chưa đăng ký kết hôn nên pháp luật anh D chị chưa phải vợ chồng Do vậy, số vàng có trước thời kỳ hôn nhân nên tài sản riêng chị Tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND TP Cần Thơ nhận định: số vàng 30 mà gia đình anh D cho chị P ngày lễ đính nên xem tài sản chung vợ chồng Chị P cho tài sản riêng chị khơng có sở Bởi lẽ theo phong tục, tập quán có từ trước đến nay, kể từ ngày làm lễ đính trở sau, có đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hay chưa dâu rể người công nhận vợ chồng Trường hợp anh D chị P không ngoại lệ Như vậy, kể từ đám hỏi, anh D chị P vợ chồng nên tài sản tranh chấp nói cho dâu tài sản cha mẹ cho chung hai vợ chồng để xây dựng hạnh phúc gia đình sau Cấp sơ thẩm xác định tài sản tài sản chung vợ chồng chia đơi có cứ, quy định pháp luật… Do đó, kháng cáo chị P khơng có sở để chấp nhận Tuy nhiên, tòa phúc thẩm, anh D đồng ý cho chị P đôi tai vàng khối tài sản chung vợ chồng nên tòa ghi nhận Còn lại 29 vàng, tòa phúc thẩm chia đơi buộc chị P phải có nghĩa vụ trả cho anh D 14,5 vàng 24K loại vàng nữ trang Vàng cưới tài sản chung hay riêng Và định TAND TP Cần Thơ có với quy định pháp luật Hiện nay, tình trạng ly xảy tương đối phổ biến, bên cạnh việc chấm dứt nhân có tranh chấp tài sản Trên thực tế, có nhiều tranh chấp xảy xung quanh quà cưới vàng, trang sức bố mẹ, họ hàng hai bên tặng Việc phân chia tài sản ly hôn khiến người tranh cãi gay gắt Trước đây, theo Nghị 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân – Gia đình, vụ án ly mà vợ chồng có tranh chấp tài sản nữ trang ngày cưới pháp luật quy định sau: “Đồ trang sức mà người vợ người chồng cha mẹ vợ chồng tặng, cho riêng ngày cưới tài sản riêng Nhưng thứ cho chung hai người với tính 48 chất tạo dựng cho vợ chồng số vốn, coi tài sản chung Khi chia tài sản chung, trang sức có giá trị khơng lớn so với tài sản chung chia cho người sử dụng” Hiện nay, Nghị 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 thay Nghị 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/2000 Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23/12/2000 hướng dẫn áp dụng số quy định Luật HN&GĐ Tuy nhiên, Nghị hết hiệu lực chưa có văn thay hướng dẫn cụ thể vấn đề Luật HN&GĐ năm 2014 quy định việc chia tài sản chung vợ chồng ly mà khơng có chế định việc yêu cầu bên trả lại tiền sính lễ hay chi phí cưới hỏi Khoản Điều 33 Luật HN&GĐ năm 2014 quy định: “Tài sản chung vợ chồng gồm tài sản vợ, chồng tạo ra, thu nhập lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thu nhập hợp pháp khác thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp quy định khoản Điều 40 Luật này; tài sản mà vợ chồng thừa kế chung tặng cho chung tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung” Pháp luật quy định trường hợp khơng có để chứng minh tài sản mà vợ, chồng có tranh chấp tài sản riêng bên tài sản coi tài sản chung Theo Điều 43 Luật HN&GĐ năm 2014 “Tài sản riêng vợ, chồng gồm tài sản mà người có trước kết hơn; tài sản thừa kế riêng, tặng cho riêng thời kỳ hôn nhân; tài sản chia riêng cho vợ, chồng, tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu vợ, chồng tài sản khác mà theo quy định pháp luật thuộc sở hữu riêng vợ, chồng.” Từ cho thấy, ngày cưới cha mẹ chồng cho dâu vàng, đồ trang sức khác mà khơng nói cho hai vợ chồng tài sản riêng người vợ, ly mà xảy tranh chấp tài riêng người vợ, khơng chia Trường hợp có thỏa thuận cho hai vợ chồng, coi tài sản chung ly hôn, chia theo quy định Luật HN&GĐ năm 2014 Xuất phát từ chất tài sản chung vợ chồng sở hữu chung hợp nhất, hình thức sở hữu quyền đồng sở hữu không xác định với khối tài sản chung, ly tài sản chia đơi trực tiếp làm Tuy nhiên, nhằm đảm bảo cách công công đóng góp hồn cảnh thực tế bên mà luật quy định: “… có xem xét tới hồn cảnh bên, tình trạng tài sản, cơng sức đóng góp bên vào việc tạp lập, trì phát triển tài sản này” Đây quy định mang tính định tính khơng mang tính định 49 lượng việc áp dụng tùy thuộc vào người xét xử Đa số sai sót Tòa án áp dụng điều khoản hiểu chưa xác “cơng sức đóng góp” dẫn đến việc sai lầm chia tài sản chung vợ chồng Mặt khác, chưa có văn hướng dẫn cụ thể vấn đề nên khó cho việc áp dụng pháp luật mà giải Thẩm phán Ví dụ thực tiễn: án số 127/2015/DS-ST ngày 23/4/2015 v/v chia tài sản chung vợ chồng, ngày 23/4/2015 trụ sở TAND quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân thụ lý số 617/2012/TLST-DS ngày 18/12/2012 việc “Chia tài sản chung vợ chồng” theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 115.2/2015/QĐXX-DS ngày 7/4/2015 đương sự:[39] Nguyên đơn: ông Huỳnh Văn Tiến – sinh năm 1969; Bị đơn: bà Võ Thị Đoan – sinh năm 1972; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị Linh – sinh năm 1969 Ông Huỳnh Văn Sâm – sinh năm 1967 Anh Huỳnh Bạch – sinh năm 1992.4 Chị Huỳnh Thị Ngoan – sinh năm 1994 Tóm tắt nội dung vụ án: Theo đơn khởi kiện ngày 16/12/2012 ông Huỳnh Văn Tiến lời khai bên đương Tòa tài liệu, chứng khác thu thập có hồ sơ nội dung vụ án xác định sau: ông Huỳnh Văn Tiến ngun đơn trình bày: Ơng bà Võ Thị Đoan lý hôn theo án số 02/2012/HNGĐ-PT ngày 27/2/2012 TAND tỉnh QN Theo án này, thời kỳ nhân, ơng bà Đoan tạo lập tài sản chung nhà 74/13/21 Liên khu 2-5, phường BTĐ, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh Ơng bà Đoan xin tự thỏa thuận giải nhà bà Đoan không đồng ý giữ ln giấy tờ nhà, gây khó khăn cho ơng chỗ tài Ơng cho biết nhà QSHNO QSDĐ có tên ơng bà Đoan tự ý giữ giấy tờ nên ơng khơng có giấy tờ cung cấp cho Tòa án Ơng khơng biết việc bà Đoan mược tiền bà 39 Bản án số 127/2015/DS-ST ngày 23/4/2015 v/v chia tài sản chung vợ chồng TAND quận Bình Thạnh , thành phố Hồ Chí Minh 50 Linh để mua đất xây nhà Ông biết việc ông bà Đoan làm thủ tục ly QN, ơng có u cầu chia nhà lúc giấy tờ nhà vợ chồng ông Sâm bà Linh (ông Sâm anh ơng Tiến) giữ Ơng Sâm có báo cho ông biết muốn lấy giấy tờ nhà phải trả nợ 100.000.000đ Khi ơng khơng có tiền nên u cầu Tòa án tách riêng phần nhà này, khơng yêu cầu giải Tiền mua đất xây nhà tiền ơng bà Đoan thời gian vợ chồng dành dụm mua, ông Sâm người dẫn hai vợ chồng ơng mua đất Chính ơng người dẫn thợ xây từ QN vào xây nhà Nay ông yêu cầu đưa cho bà Đoan số tiền 236.766.000đ để ông sở hữu nhà 74/13/21 Liên khu 2-5, phường BTĐ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Ơng thống với giá trị nhà đất theo biên định giá ngày 02/4/2013 236.766.000đ (hai trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) Bị đơn bà Võ Thị Đoan trình bày: Nguồn gốc nhà 74/13/21 Liên khu 25, phường BTĐ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bà bỏ tiền mua đất vào năm 2003 chủ đất cũ (bà không nhớ rõ họ tên địa chỉ) với giá 29.000.000đ (hai mươi chín triệu đồng) diện tích 16,5m2 Đến năm 2004 bà tiến hành xây dựng nhà cấp phần đất mua cấp số nhà 74/13/21 Liên khu 2-5 Ngoài ra, trình mua đất làm nhà bà thiếu tiền nên có mượn bà Đỗ Thị Linh chị dâu ông Tiến số tiền 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) Như nhà công sức tạo lập cá nhân bà, ơng Tiến khơng có đóng góp nhà Việc ơng Tiến yêu cầu lấy nhà đưa cho bà 236.766.000đ bà không đồng ý Bà Đoan đồng ý chia cho ơng Tiến ¼ giá trị nhà theo giá hội đồng định giá định Bà thống với biên định giá giá trị nhà đất theo biên định giá ngày 02/4/2013 236.766.000đ Tòa xét xử: Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Huỳnh Văn Tiến yêu cầu phân chia tài sản chung ông bà Võ Thị Đoan Xác định nhà quyền sử dụng đất nhà 74/13/21 Liên khu 2-5, phường BTĐ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận hồ sơ gốc số H00945/2009/BTĐ ngày 20/7/2009 Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh cấp) tài sản chung ông Huỳnh Văn Tiến bà Võ Thị 51 Đoan Giá trị nhà đất xác định là: 236.766.000đ (hai trăm ba mươi sáu triệu bảy trăm sáu mươi sáu nghìn đồng) Ơng Huỳnh Văn Tiến hưởng 40% giá trị nhà đất tương đương 94.706.400đ (chín mươi bốn triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn bốn trăm đồng) Bà Võ Thị Đoan toàn quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất nhà 74/13/21 Liên khu 2-5, phường BTĐ, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh sau tốn cho ơng Tiến 40% giá trị nhà đất tương đương 94.706.400đ (chín mươi bốn triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn bốn trăm đồng) án có hiệu lực pháp luật Việc nhận định HĐXX yêu cầu nguyên đơn bà Võ Thị Đoan có tính đến cơng sức đóng góp vợ chồng tài sản chung chưa hợp lý lẽ, từ ông Tiến bà Đoan sống ly thân đến có định ly Tòa án bà Đoan người trực tiếp sử dụng, gìn giữ nhà số 74/13/21 Liên khu 2-5, phường BTĐ, quận BT, thành phố Hồ Chí Minh ơng Tiến khơng có đóng góp cơng sức việc gìn giữ nhà Tuy tài sản thuộc sở hữu chung vợ chồng cơng sức đóng góp bà Đoan có đóng góp cơng sức nhiều ơng Tiến, bên cạnh bà Đoan trực tiếp ni dưỡng hai chung bà Đoan có quyền u cầuTòa án chấp nhận chia cho ơng Tiến ¼ giá trị nhà 3.2 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật việc xác định thẩm quyền Tòa án, trình tự thủ tục tố tụng giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly Hồn thiện quy định pháp luật xác định thẩm quyền Tòa án Có thể thấy, Luật HN&GĐ năm 2014 chưa đề cập đến quan hệ “nam, nữ sống chung với vợ chồng mà khơng có đăng ký kết hơn” Vấn đề hướng dẫn Khoản Điều Thông tư liên tịch số 01/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 Hướng dẫn thi hành số quy định Luật HN&GĐ năm 2014: “Trường hợp nam, nữ chung sống với vợ chồng mà khơng có đăng ký kết (khơng phân biệt có vi phạm điều kiện kết hay khơng) có u cầu hủy việc kết trái pháp luật 52 u cầu ly Tòa án thụ lý, giải áp dụng Điều Điều 14 Luật HN&GĐ năm 2014 tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân họ Nếu có u cầu Tòa án giải quyền, nghĩa vụ cha, mẹ, con; quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng bên giải theo quy định Điều 15 Điều 16 Luật HN&GĐ năm 2014” Điều cho thấy pháp luật không phân biệt việc nam, nữ chung sống với vợ chồng không trái pháp luật việc nam, nữ chung sống với vợ chồng trái pháp luật Khi vợ, chồng yêu cầu chia tài sản chung, bên chết việc giải phải áp dụng quy định Điều 16 Luật HN&GĐ năm 2014, cụ thể: “Giải quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn: Quan hệ tài sản, nghĩa vụ hợp đồng nam, nữ chung sống với vợ chồng mà không đăng ký kết hôn giải theo thỏa thuận bên; trường hợp khơng có thỏa thuận giải theo quy định BLDS năm 2015 quy định khác pháp luật có liên quan Việc giải quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp phụ nữ con; công việc nội trợ cơng việc khác có liên quan để trì đời sống chung coi lao động có thu nhập Vì vậy, yêu cầu chia tài sản chung xác định tranh chấp hôn nhân gia đình thuộc thẩm quyền giải TAND theo quy định khoản Điều 28 Bộ Luật TTDS năm 2015 phù hợp Hoàn thiện quy định pháp luật trình tự thủ tục tố tụng giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Về vấn đề thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định Điều 179 Bộ luật TTDS năm 2015, việc giải nhanh chóng kịp thời để hạn chế tối đa thiệt hại bảo đảm quyền lợi ích đương Để tránh tình trạng kéo dài vụ án, cần quy định chặt chẽ thời hạn chuẩn bị xét xử, cụ thể: cần có cơng tác rút kinh nghiệm thực tiễn để có kiến nghị, sửa đổi kịp thời với tình hình thực tế 3.2.2 Hồn thiện quy định pháp luật xác định lỗi, xác định tài sản chung tài sản riêng vợ chồng, xác định cơng sức đóng góp vợ chồng việc hình thành phát triển tài sản chung ly hôn Hoàn thiện quy định pháp luật xác định lỗi bên vi phạm quyền nghĩa vụ vợ chồng Một nguyên tắc xây dựng, ban hành văn 53 quy phạm pháp luật phải đảm bảo tính thống hệ thống pháp luật Văn quy phạm pháp luật phải đảm bảo tiêu chí: qui định phải dễ áp dụng, thi hành thực tế đời sống Như phân tích trên, rõ ràng việc qui định yếu tố lỗi mỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng để Tồ án xem xét tính tốn đến tỉ lệ chia tài sản chung ly hôn không khả thi thực tế Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng cho ly hôn tức không nhận định khẳng định vợ hay chồng có lỗi nhiều hay ít, tỉ lệ mà hệ kéo theo nhận định việc chia tài sản với tỉ lệ Cả phương diện thực tiễn, chưa có qui định qui định có lỗi tỉ lệ chia tài sản Trên sở phân tích phần trên, tác giả có kiến nghị sau: nên có văn quy phạm pháp luật hướng dẫn định điểm d khoản Điều 59 Luật HN&GĐ năm 2014 Cụ thể hướng dẫn xác định nội dung: “Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng quy định” Đồng thời, hướng dẫn chi tiết quy định Điểm d Khoản Điều Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016, cụ thể: “Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng” lỗi vợ chồng vi phạm quyền, nghĩa vụ nhân thân, tài sản vợ chồng dẫn đến ly Hồn thiện quy định pháp luật xác định tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng Để tránh trường hợp vợ, chồng ly hôn tranh chấp tài sản mà tài sản “sính lễ” tặng, cho ngày cưới Pháp luật cần phải có văn hướng dẫn cụ thể “sính lễ” xác định tài sản chung, xác định tài sản riêng hay tất “sính lễ” tặng, cho ngày cưới xác định tài sản chung ngược lại Như vậy, việc giải Tòa án có tranh chấp tránh tình trạng áp dụng sai pháp luật giải Hoàn thiện quy định pháp luật xác định cơng sức đóng góp vợ chồng việc tạo lập trì phát triển tài sản chung Việc xác định cơng sức đóng góp vợ chồng khối tài sản chung vụ án nhân gia đình vấn đề khó khăn, phức tạp Cho đến nay, chưa có văn hướng dẫn quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn trường hợp tính cơng sức, trường hợp khơng tính cơng sức việc định lượng công sức cho hợp lý Cần xác định có cơng sức hay khơng? cơng sức tạo lập, phát triển tài sản; cơng sức giữ gìn, bảo quản tài sản; hay cơng sức chăm sóc, ni dưỡng… việc tính cơng sức phải dựa vào tiêu chí: nguồn gốc tài sản, sức lực, thời gian bảo quản, giữ gìn; kết chi phí sức lực, 54 thời gian cho việc bảo quản, giữ gìn; giá trị tài sản Đặc biệt, người tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn cần ưu tiên xem xét tới yếu tố cơng sức đóng góp để chia tài sản chung vợ chồng ly hôn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên 3.2.3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng pháp luật nhân gia đình đặc biệt quy định tài sản chung vợ chồng nói chung quy định chia tài sản chung vợ chồng ly nói riêng Cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức vợ chồng quy định liên quan đến tài sản vợ chồng quy định pháp luật tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng, hình thức, thủ tục thực giao dịch tài sản, quy định đăng ký quyền sở hữu tài sản chung… Khi ý thức pháp luật vợ chồng nâng cao họ hiểu thực hậu pháp lý nào,…làm cho bên thận trọng định vấn đề, không xảy hậu đáng tiếc Như vậy, việc nâng cao trình độ pháp lý vợ chồng thơng qua hình thức tun truyền, giải thích pháp luật hạn chế phần tranh chấp đương nói chung vợ chồng nói riêng lĩnh vực, lĩnh vực tài sản Khi có tranh chấp xảy ra, Tòa án có nhiều chứng xác thực để giải nhanh chóng, khách quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên 55 KẾT LUẬN Bản chất việc phân chia tài sản chung vợ chồng việc chấm dứt quyền sở hữu chung hợp vợ chồng khối tài sản chung đồng thời xác định quyền sở hữu riêng vợ, chồng khối, phần tài sản riêng phân chia Tài sản chung vợ chồng vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản Tài sản chung vợ chồng bao gồm bất động sản động sản Tài sản chung vợ chồng tài sản thuộc hình thức sở hữu chung hợp phân chia Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang tài sản chung Việc xác định tài sản chung vợ chồng dựa vào hai phương thức sau: phương thức tự thỏa thuận, phương thức giúp bên tiết kiệm thời gian, tiền bạc, giúp cho việc chia tài sản tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, tránh tranh chấp mâu thuẫn Đặc biệt, pháp luật HN&GĐ Việt Nam thừa nhận quyền tự thỏa thuận phân chia tài sản vợ chồng ly mà khuyến khích bên thực theo phương thức này; hai yêu cầu Tòa án giải việc chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Hiện nay, Luật HN&GĐ năm 2014 thừa nhận chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận Vì vậy, vợ chồng có thỏa thuận tài sản có thỏa thuận việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly ly tài sản chung vợ chồng phân chia theo thỏa thuận tài sản đó; trường hợp thỏa thuận khơng đầy đủ, rõ ràng áp dụng quy định tương ứng pháp luật để giải Đây quy định hoàn toàn Luật HN&GĐ năm 2014 phù hợp với quan niệm lập pháp nước giới Tuy nhiên, để quy định bước vào thực tế cần có q trình tun truyền, phổ biến pháp luật cần có quy định cụ thể, rõ ràng Trong trình xét xử tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly Tòa án ngành Tư pháp đạt nhiều kết việc áp dụng pháp luật vào thực tiễn giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành án lệ số 03/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 06 tháng năm 2016 công bố theo Quyết định số 220/QĐ-CA ngày 06 tháng năm 2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xác định quyền sử dụng đất vợ chồng ba mẹ tặng cho vợ chồng sử dụng mảnh đất thời gian dài không gia đình có ý kiến Bên cạnh kết đạt 56 việc áp dụng pháp luật vào giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly Tòa án tồn nhiều hạn chế Phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn điều thiếu pháp luật Hơn nhân gia đình Việc phân chia khơng phải khuyến khích ly mà thể ly hôn điều không tranh khỏi phải hạn chế đến mức tối thiểu hậu mà mang lại cho vợ, chồng thành viên khác gia đình Tài sản vấn đề quan trọng tiền đề vật chất bảo đảm sống sau vợ chồng thành viên khác gia đình Những quy định pháp luật quan hệ ảnh hưởng tới công bằng, dân chủ quyền nghĩa vụ vợ chồng bảo đảm quyền lợi ích đáng thành viên Các quy định pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly cho thấy trách nhiệm vợ chồng tạo lập, chăm lo xây dựng gia đình, quan tâm đến lợi ích chung gia đình lợi ích riêng người sở pháp luật đạo đức tình cảm vợ chồng khơng Trong điều kiện nay, mà kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước, kinh tế phát triển kèm theo ảnh hưởng to lớn tới quan hệ gia đình tích cực lẫn tiêu cực việc hồn thiện pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly có ý nghĩa quan trọng khơng phương diện pháp lý mà có ý nghĩa thực tiễn Việc hoàn thiện quy định tạo pháp lý vững chắc, chi tiết, thống phù hợp với thực tiễn Việc hoàn thiện thực có ý nghĩa cán xét xử phải có phẩm chất đạo đức chuyên môn vững vàng, am hiểu thực tế Các đương phải hiểu biết tôn trọng pháp luật để giúp cán xét xử hoàn thành tốt nhiệm vụ Vì bên cạnh việc hồn thiện quy định pháp luật, Nhà nước cần trọng tới việc đào tạo đội ngũ Thẩm phán, người làm công tác áp dụng pháp luật, đẩy mạnh công tác nghiên cứu kế hoạch pháp lý, tăng cường công tác giải thích pháp luật kết hợp với việc tuyên truyền pháp luật nói chung Luật Hơn nhân gia đình 2014 nói riêng thực vào sống góp phần xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2011), Bộ luật tố tụng dân năm 2004 (sửa đổi, bổ sung 2011), nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng dân 2015, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2015), Bộ luật dân 2015, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (1986), Luật Hơn nhân gia đình 1986, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2000), Luật Hôn nhân gia đình 2000, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2014), Luật hôn nhân gia đình 2014, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Các công cụ chuyển nhượng 2005, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội Quốc hội (2010), Luật chứng khoán 2006 (sửa đổi, bổ sung 2010), nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội 10 Quốc hội (2007), Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội 11 Quốc hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, nhà xuất trị quốc gia thật, Hà Nội 58 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ Về giao dịch bảo đảm 13 Chính phủ (2012), Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 Chính phủ giao dịch bảo đảm 14 Chính phủ (2014), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy định chia tiết số điều biện pháp thi hành Luật Hơn nhân gia đình 15 Tòa án nhân dân tối cao (1972), Thơng tư số 112-NCPL ngày 19/8/1972 TANDTC hướng dẫn xử lý dân tranh chấp việc kết hôn vi phạm điều kiện kết theo LHNGĐ 1959 16 Tòa án nhân dân tối cao (1981), Thông tư số 81-DS ngày 27/4/1981 TANDTC hướng dẫn giải tranh chấp thừa kế, cơng nhân “hơn nhân thực tế” vợ, chồng hưởng thừa kế di sản theo Luật định 17 Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao-Bộ tư pháp (2016), Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNCTC-BTP hướng dẫn thi hành quy định Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 18 Tòa án nhân dân tối cao (2016), Thơng tư số 01/2016/TT-CA ngày 21/1/2016 Quy định tổ chức tòa chuyên trách Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh đương tương 19 Hội đồng thẩm phán (1986), Nghị 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 HĐTP TANDTC hướng dẫn TAND cấp số quy định củ LHNGĐ năm 1986 20 Hội đồng thẩm phán (1988), Nghị 01/NQ-HĐTP ngày 20/1/1988 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng số quy định Luật Hôn nhân – Gia đình 21 Ủy ban thường vụ Quốc hội (2002), Pháp lệnh số 02/2002/PL-UBTVQH11 ngày 04/10/2012 Thầm phán Hội thẩm nhân dân 59 21 Hội đồng thẩm phán (2016), Án lệ số 03/2016/AL Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thơng qua ngày 06 tháng năm 2016 công bố theo Quyết định 220/QĐ-CA ngày 06 tháng năm 2016 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 22 Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Luật Hơn nhân gia đình, Nhà xuất Hồng Đức, TP.HCM 23 Đinh Thị Minh Mẫn (2014), “Giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn”, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 24 Lã Thị Tuyền (2014), Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Chi (2018), Bình luận Luật Hơn nhân gia đình (sách chun khảo), Nhà xuất Lao động 26 Nguyễn Ngọc Điện (2018), Bình luận khoa học Luật nhân gia đình Việt Nam – tập 2: Các quan hệ tài sản vợ chồng (sách chuyên khảo), Nhà xuất Trẻ 27 Nguyễn Thị Hạnh (2012), “ Chia tài sản chung vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện”, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Học viện khoa học xã hội 28 Tòa án nhân dân tối cao (2019), Trang thông tin điện tử cơng bố án, định Tòa án (từ 01/01/2017 đến 01/01/2019) Nguồn http://congbobanan.toaan.gov.vn/6tatcvn/Thong-ke 29 Bùi Thị Mừng (2017), Hội thảo khoa học: Một số vấn đề thực Luật Hơn nhân gia đình năm 2014, Nguồn http://hcth.hlu.edu.vn/SubNews/Details/14954 30 LanBkd (2017), Yếu tố “Lỗi” ly hôn theo pháp luật HN&GĐ, nguồn https://lawnet.thukyluat.vn/posts/t6043-yeu-to-loi-trong-ly-hon-theo-phap-luat-honnhan-gia-dinh 60 31 Nguyễn Hưng Nam (2019), Những vấn đề bất cập định giá tài sản, thẩm định giá tài sản Bộ luật TTDS năm 2015, nguồn https://www.tapchitoaan.vn/baiviet/nghien-cuu/nhung-bat-cap-ve-dinh-gia-tai-san-tham-dinh-gia-tai-san-trong-blttdsnam-2015 32 Nhẫn Nam (2017), Vụ án nàng dâu khơng chia vàng đính hơn, báo Pháp luật, nguồn https://plo.vn/phap-luat/vu-an-nang-dau-quyet-khong-chia-vang-dinh-hon735704.html 33 Trương Thanh Hòa (2019), Yếu tố lỗi ảnh hưởng đển tỉ lệ tài sản chia vợ chồng ly hôn, nguồn https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/yeu-to-loi-anh-huongden-ti-le-tai-san-duoc-chia-khi-vo-chong-ly-hon 61 ... quát giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 20 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 22 2.1 Nội dung pháp luật chia tài sản. .. chung vợ chồng ly hôn Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 1.1 Khái quát tài sản chung vợ chồng 1.1.1 Chế độ tài sản vợ chồng Tài sản vợ chồng nội... tài sản chung vợ chồng việc vợ chồng không thống với tài sản chung quyền tài sản tài sản Khi ly hôn, vợ chồng không thống với phân chia tài sản chung u cầu Tòa án giải tranh chấp Giải tranh chấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn , Pháp luật về giải quyết tranh chấp tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn

Từ khóa liên quan