Báo cáo tham luận đại hội công đoàn

4 122 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:01

Tham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyệnTham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyệnTham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyệnTham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyệnTham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyệnTham luận tại Đại hội Liên đoàn lao động huyện THAM LUẬN CƠNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO RÈN LUYỆN SỨC KHỎE THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI TRONG CÁN BỘ, CƠNG CHỨC KHỐI ĐẢNG Kính thưa: - Đồn chủ tịch - Quý vị đại biểu Về dự Đại hội hôm nay, lời gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể vị đại biểu, đồng chí đồn viên cơng đồn, chúc đại hội thành công tốt đẹp! Được phân công Đại hội, tơi xin trình bày tham luận cơng tác giáo dục trị tư tưởng Đảng, tổ chức hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại cán bộ, cơng chức khối Đảng Kính thưa: - Đồn chủ tịch - Quý vị đại biểu Tuyên truyền giáo dục ba chức tổ chức cơng đồn, thông qua công tác tuyên truyền giáo dục để giúp cán bộ, công chức, người lao động hiểu nhận thức đắn lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước thời kỳ cách mạng, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Có nhận thức hành động thực cá nhân đúng, vượt qua khó khăn để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng cơng tác tun truyền, giáo dục trị tư tưởng, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng, thời gian qua Cơng đồn sở khối Đảng chủ động đổi nội dung hình thức, biện pháp truyền tải, đồng thời đa dạng hoá, quần chúng hoá hoạt động để sát với nhu cầu, nguyện vọng đối tượng, thu hút đơng đảo đồn viên tham gia Những năm qua, Cơng đồn sở khối Đảng bám sát nhiệm vụ quan kiện trị đất nước, địa phương, bước đổi nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước với nhiều nội dung hình thức đa dạng phong phú; qua giúp cho tồn thể cán bộ, cơng chức, người lao động khối Đảng thấy niềm tự hào truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng giai cấp công nhân Việt Nam; nâng cao nhận thức, thực tốt chủ trương, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; tạo khơng khí phấn khởi, đoàn kết thống quan, đơn vị, khắc phục khó khăn, thách thức để thực tốt nhiệm vụ giao Kính thưa Đại hội! Bên cạnh cơng tác tun truyền, giáo dục trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động; việc tổ chức hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe CĐCS Khối Đảng Cơng đồn sở khối Đảng trọng, nội dung sinh hoạt quan trọng nhiều năm qua Đây hoạt động bổ ích, giải trí lành mạnh giúp đoàn viên phát huy khiếu, sở trường, nâng cao thể chất, rèn luyện kỹ sống, mở rộng mối quan hệ, tránh xa cám dỗ tệ nạn xã hội Được quan tâm LĐLD huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Cơng đồn sở khối Đảng chủ động phối hợp với Cơng đồn sở khối vận đồn thể trị tập hợp đồn viên tham gia nhiều hoạt động phong phú, nhận hưởng ứng nhiệt tình đơng đảo cán bộ, đồn viên quan, đơn vị Kính thưa Đại hội! Bên cạnh kết tích cực đạt được, còn số tồn tại, hạn chế chưa khắc phục: - Thực tế cho thấy, nội dung phương pháp tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng chưa phù hợp Còn nặng lý luận, chưa sát với yêu cầu cụ thể quan, đơn vị Việc tuyên truyền, giáo dục sách, pháp luật lao động, tổ chức cơng đồn hạn chế Do phận cơng nhân viên chức lao động chưa hiểu rõ vai trò, vị trí, chức tổ chức cơng đồn, chưa gia nhập gắn bó với cơng đồn - Việc tổ chức hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe nhiều khó khăn Đồn viên cơng đồn công tác nhiều quan khác nhau, khối lượng công việc, thời gian thực nhiệm vụ với nhiều đặc thù nên việc bố trí thời gian để luyện tập thời điểm khó khăn, khơng chủ động Kinh phí cho hoạt động thể dục thể thao hạn chế Kính thưa Đại hội! Để nâng cao chất lượng công tác giáo dục trị tư tưởng, tổ chức hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đạo cán bộ, công chức, người lao động Cơng đồn sở khối Đảng nhiệm kỳ 2017 - 2022, cần thực số giải pháp cụ thể sau: * Về công tác tuyên truyền, giáo dục trị tư tưởng: Một là, cần gắn công tác tuyên truyền, vận động với bồi dưỡng tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, công chức, người lao động Phải hướng mục tiêu công tác tuyên truyền giáo dục nhằm tạo chuyển biến mặt tư tưởng để cán bộ, công chức, người lao động nhận thức vai trò, sứ mệnh lịch sử nghiệp cách mạng dân tộc, nhận thức vị trí tổ chức tổ chức Cơng đồn giai đoạn cách mạng Hai là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời Chỉ thị, Nghị Đảng, sách pháp luật Nhà nước, Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 Bộ Chính trị đẩy mạnh việc thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước”; tổ chức có hiệu việc thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ trị “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Tuyên truyền sâu rộng vấn đề Bộ Luật Lao CĐCS Khối Đảng động (2012), Luật Cơng đồn (2012), Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp cán bộ, công chức, người lao động Tiếp tục quán triệt tham gia thực Nghị Trung ương (khóa XII) tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Chú trọng hình thức tun truyền vận động phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc như: Coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt việc tốt lồng ghép vào hội nghị, sinh hoạt, giao ban quan hình thức tổ chức hội thi, đối thoại, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giải đố câu hỏi pháp luật, hái hoa dân chủ Việc lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với tổ cơng đồn, sát hợp loại đối tượng Đặc biệt, cần trọng công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý, phổ biến, giáo dục pháp luật, làm cho họ hiểu chế độ sách, quyền lợi mà họ hưởng, nghĩa vụ mà họ phải đóng góp, phải thực cho xã hội, cho quan, đơn vị Ba là, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng đoàn viên, kịp thời giải quyết, uốn nắn biểu sai lệch tư tưởng đạo đức lối sống góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động khối Đảng ngày sạch, vững mạnh Bốn là, đề xuất LĐLĐ huyện tăng cường phối hợp với Phòng Lao động -TB&XH, Phòng Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật huyện để tuyên truyền rộng rãi đến người sử dụng lao động người lao động Bộ luật lao động, Luật Cơng đồn năm 2012, chế độ sách có liên quan đến người lao động Quan tâm, đào tạo, bỗi dưỡng đội ngũ cán cơng đồn làm cơng tác tun truyền vận động Đây phải hạt nhân có phẩm chất đạo đức lối sống lành mạnh, tâm huyết, nhiệt tình, phải thực người có lực, hiểu biết kiến thức pháp luật, có phương pháp tuyên truyền sinh động * Về việc tổ chức hoạt động thể dục thể thao: Một là, cần làm tốt cơng tác tun truyền để đồn viên nhận thức thể dục thể thao hoạt động bổ ích, có tác dụng to lớn thân người Đoàn viên quan cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, xếp thời gian khoa học để tham gia hoạt động cổ vũ cho phong trào thể dục thể thao Đảng ủy, cơng đồn đồn thể trị khác phát động Hai là, tùy theo hội thao thi đua chào mừng ngày lễ lớn, tổ chức đa dạng môn thi đấu nữa, tránh lặp lặp lại số môn thi đấu gây cảm giác nhàm chán; đồng thời phát huy sở trường đồn viên tham gia, lơi kéo nhiều đồn viên cổ vũ cho phong trào Ba là, đề xuất lãnh đạo LĐLĐ huyện, Đảng ủy, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện mặt vật chất, tinh thần cho hoạt động việc hỗ trợ thêm kinh phí luyện tập, động viên, khen thưởng kịp thời đồn viên nhiệt tình, nổ có thành tích tốt phong trào thể dục thể thao Đồng thời, đơn đốc, nhắc nhở đồn viên thờ CĐCS Khối Đảng ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm với hoạt động tập thể Kính thưa Đại hội! Bài tham luận đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn đồng chí ý lắng nghe Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin thân kính chào ... nhở đoàn viên thờ CĐCS Khối Đảng ơ, thiếu tinh thần trách nhiệm với hoạt động tập thể Kính thưa Đại hội! Bài tham luận tơi đến kết thúc Xin chân thành cảm ơn đồng chí ý lắng nghe Chúc Đại hội. .. Lao CĐCS Khối Đảng động (2012), Luật Công đoàn (2012), Luật bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm thất nghiệp cán bộ, công chức, người lao động Tiếp tục quán triệt tham gia thực Nghị Trung ương (khóa... hưởng sâu sắc như: Coi trọng công tác tuyên truyền miệng, công tác nêu gương người tốt việc tốt lồng ghép vào hội nghị, sinh hoạt, giao ban quan hình thức tổ chức hội thi, đối thoại, tọa đàm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tham luận đại hội công đoàn, Báo cáo tham luận đại hội công đoàn

Từ khóa liên quan