Nội dung ôn tập môn kỹ năng làm việc nhóm

19 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 14:20

Tính làm việc đồng đội chỉ được phát triển thực sự khi Ban lãnh đạo xây dựng một môi trường khuyến khích làm việc cho nó.Mức độ khuyến khích làm việc sẽ giúp cho tập thể hướng những bước đi cần thiết đầu tiên về tính làm viêc đồng đội. Những bước đi này sẽ đóng góp vào việc cộng tác, tin tưởng và tương thích hơn nữa. NỘI DUNG ƠN TẬP MƠN KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHĨM CẤU TRÚC ĐỀ THI: CÂU TỰ LUẬN TRONG ĐÓ CĨ CÂU CƠ ĐÃ CHO THẢO LUẬN TRÊN LỚP THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 PHÚT CHƯƠNG 1: Khái niệm nhóm :????? • -Nhóm tập hợp người có hành vi tương tác sở kỳ vọng chung có liên quan đến lối ứng xử người khác Bao gồm số vị trí vai trò để thực mục tiêu (chung riêng) thỏa mãn nhu cầu cá nhân Sự thỏa mãn nhu cầu cá nhân phải phụ thuộc vào việc thực mục tiêu chung nhóm mức độ thỏa mãn tất nhiên phụ thuộc vào nhóm hiệu hay hiệu • Sự tác động hỗ tương nhóm có nhờ cá nhân phát triển vai trò mình, thể cá tính củng cố vị trí nhóm qua tương tác cơng việc hàng ngày VD: Chèo thuyền nhóm, Nhóm học tập mơn kỹ nhóm,… Ngun nhân gia nhập nhóm: Sự lơi cá nhân Mục tiêu nhóm/Mục tiêu cá nhân Phương tiện để đạt lợi ích Sự an tồn Địa vị tự trọng (muốn tham gia đóng góp có hãnh diện) Sự tương tác liên minh (Có phát triển mối quan hệ xã hội) • Quyền lực sức mạnh • • • • • • Hiện bạn tham gia hoạt động nhóm ? cho ví dụ tiêu chuẩn nhóm : • thành viên trở lên:Có tối thiểu hai người làm việc, tức phải gánh vác trách nhiệm công việc Phụ thuộc lẫn : Các thành viên phải dựa vào để đạt mục tiêu thành cơng nhóm phải cao thành công cá nhân • Có chung mục đích : Các thành viên phải tiến đến mục tiêu chung trí làm việc để đạt mục tiêu chung • Tự quản : Nhóm phải có khả điều chỉnh hoạt động hành vi mình, mà khơng bị ảnh hưởng yếu tố tác động từ bên ngồi Nhóm phải biết tự quản Nhóm phân loại nào, so sánh giống khác • So sánh nhóm thức & khơng thức Nhóm thức Nhóm khơng thức Tổ chức cao phân cơng rõ ràng Tổ chức chặt chẽ Thực công việc hàng ngày Hoạt động theo yêu cầu dự án Hoạt động lâu dài Ngắn hạn Có kế hoạch kỷ luật cao Cơng việc đột xuất, thời vụ Cùng chung chuyên môn để giải vấn đề mục tiêu tương đối chuyên biệt Thường khác chun mơn, văn hóa Tn theo quy tắc, chuẩn mực thông thường Không tuân theo quy tắc, chuẩn mực Thường quan điểm Góc nhìn đa dạng thơng thường Tuy nhiên, cần nhớ là, dù thức hay khơng thức, việc lãnh đạo nhóm ln phải hướng việc hồn thành mục tiêu có phối hợp hiệu thành viên với Các vị trí nhóm (nhóm trưởng, nhóm phó, thành viên) có vai trò, nhiệm vụ nào?  Người lãnh đạo nhóm (team leader): • • • • • • Nhiệm vụ: lãnh đaọ , hướng dẫn, dẫn dắt nhóm đạt mục tiêu đề Có uy tín lực đốn Khả điều hành cơng việc Khả phán đốn lực cá tính thành viên nhóm Giỏi tìm cách vượt qua điểm yếu Biết tạo bầu khơng khí hưng phấn lạc quan nhóm • • • • • • • • Biết khích lệ động viên  Người phó lãnh đạo (assistant team leader): Nhiệm vụ: hỗ trợ thay mặt teamleader việc lãnh đạo,hướng dẫn, dẫn dắt nhóm đạt mục tiêu đề Có khả điều hành cơng việc Biết tạo bầu khơng khí hưng phấn lạc quan nhóm Biết khích lệ động viên  Thành viên (activemember): Nhiệm vụ:tham gia hoạt động nhóm đảm trách cơng việc phân cơng Có khả hồn thành cơng việc giao Tích cực tham gia hoạt động nhóm hỗ trợ thành viên khác (khi cần) Các phong cách lãnh đạo nhóm : • Độc đốn : tất cả, tập trung vào công việc, không quan tâm đến ý kiến thành viên • Dân chủ: tham khảo, lắng nghe ý kiến nhóm viên trước, cho biểu theo số đơng • Tự do: thành viên tự hoạt động, nhóm trở thành vơ phủ CHƯƠNG 2:  Các yếu tố để xây dựng tính làm việc hiệu nhóm : Yếu tố ngoại vi bao gồm yếu tố ? o Môi trường khuyến khích làm việc: Tính làm việc đồng đội phát triển thực Ban lãnh đạo xây dựng mơi trường khuyến khích làm việc cho nó.Mức độ khuyến khích làm việc giúp cho tập thể hướng bước cần thiết tính làm viêc đồng đội Những bước đóng góp vào việc cộng tác, tin tưởng tương thích o Nêu rõ vai trò kỹ thành viên: Mỗi thành viên nhóm phải thực có lực để thực tốt cơng việc có thiện chí cộng tác Bên cạnh đó, sau hiểu rõ vai trò thành viên khác mà làm việc tất thành viên chung sức làm việc tinh thần đồng đội Một thông hiểu thành viên tự giác làm việc dựa yêu cầu công việc mà không cần đợi đến mệnh lệnh Hay nói cách khác, thành viên tự nguyện đáp ứng nhu cầu công việc hành động cách thích hợp nhằm thực tốt mục tiêu nhóm o Mục tiêu tiên quyết: mục tiêu cao hơn, đòi hỏi hợp nỗ lực hay nhiều người Mục tiêu đạt người chung sức để tiến đến mối quan tâm, hợp nỗ lực khuyến khích nhóm làm việc liên kết o Khen thưởng: Một yếu tố khác góp phần đáng kể việc khuyến khích tinh thần làm việc đồng đội phần thưởng Nó kim, hình thức biểu dương Yếu tố nội vi bao gồm yếu tố ? o Sự tin tưởng lẫn : Sự tin tưởng lẫn nhaucần phải có thời gian dài để xây dựng nên, dễ bị phá vỡ giây lát Sự tin tưởng thiết lập tập thể thành viên tự diễn đạt ý kiến, thảo luận vấn đề nêu câu hỏi tinh thần xây dựng o Sự ủng hộ lẫn nhau: ủng hộ lẫn thể việc thành viên thực quan tâm đến từ công việc, phúc lợi, đến thành tích cá nhân Nếu ủng hộ hình thành nhóm thành viên khơng cần phải phí thời gian sức lực để "giữ khư khư" vị trí Tất "cho nhận" giúp đỡ thành viên nhằm hồn tất cơng việc mà nhóm thực o Kỹ giao tiếp: kỹ giao tiếp thể mặt: mặt chất lượng, mức độ thẳng thắn tính xác thực người nói mặt khác chất lượng lắng nghe tích cực người nghe.Cuộc nói chuyện cởi mở, chân thực thẳng thắn xảy tin tưởng ủng hộ lẫn thiết lập tốt đến độ không thành viên cảm nhận người nói phải dè dặt e ngại lời nói o Sự tơn trọng lẫn nhau: Trong cách làm việc đồng đội hướng đến mục đích chung, có định cần đến định tập thể Vì định đòi hỏi chung sức người thành viên phải tôn trọng ý kiến cá nhân khác  nguyên tắc làm việc nhóm: Tạo đồng thuận: Những buổi họp cách thức tuyệt hảo để bồi đắp tinh thần đồng đội thói quen làm việc theo nhóm từ lúc đầu thành lập nhóm Những loạt buổi họp giúp thành viên làm quen với nhau, tạo trí mục tiêu giao vấn đề cần giải mặt tổ chức • Những điểm cần ghi nhớ:  Mọi thành viên nhóm cần thống mục tiêu phải nhắm tới  Sau thảo luận các biện pháp thực mục tiêu  Tạo đồng thuận mục tiêu, giải pháp, phân công phân nhiệm  Để đạt kết cao nhất, mục tiêu phải thử thách cách kết hợp mục tiêu chung mục tiêu riêng Thiết lập mối quan hệ với BQT Mọi nhóm cần có cam kết hỗ trợ từ BGĐ/ quan chủ quản/ cấp Ba mối quan hệ chủ yếu mà nhóm cần tới là: - Người bảo trợ nhóm Người đầu ngành phòng ban có liên quan Bất kỳ quản lý tài nhóm Khuyến khích óc sáng tạo Hãy phá bỏ “Sức ì”, chủ quan tạo tính sáng tạo Đừng để nhóm bạn bị phân lớp thành người chuyên sáng tạo kẻ thụ động Muốn vậy, bạn biết hoan nghênh tính đa dạng quan điểm ý tưởng, để lái buổi tranh luận đến chỗ thống Phát sinh ý kiến Việc có sáng kiến đòi hỏi có người lãnh đạo cần hình thức tổ chức đó, để kết buổi họp mở hướng Mọi ý kiến cần ghi chép lên biểu đồ hay bảng để người nhìn thấy Sau đó, loại bỏ ý kiến bất khả thi tóm tắt ý khả thi Thảo luận theo phương pháp Brain Storming: • Phương pháp brain storming  Thảo luận mở, tự đưa ý kiến, kể ý kiến điên rồ  Yêu cầu tất thành viên tham gia  Mỗi thành viên phải đưa giải pháp riêng  Team leader tập hợp sáng kiến  Ghi lên bảng, thảo luận mở lựa chọn sáng kiến tốt đồng thuận cao nhóm  Khơng có sai mà chọn lựa giải pháp tốt  Những ý kiến sáng tạo tập hợp buổi họp thường tốt ý kiến sáng tạo cá nhân đưa Học cách ủy thác Sự ủy thác có hai hình thức: ủy thác cơng việc ủy thác quyền điều hành Ủy thác công việc phân nhỏ kế hoạch thành phần việc riêng với mục tiêu riêng, phân chúng cho thành viên nhóm Sau đó, họ triển khai can thiệp phát sinh vấn đề không đạt mục tiêu Việc ủy thác quyền điều hành sau tham khảo ý kiến, trao cho người ủy quyền đầy đủ quyền hạn để xử lý cơng việc nhóm Khi ủy thác, cần nhận diện loại đặc tính ủy thác: Chỉ giao việc cho hai đối tượng : Người có khả muốn thực hiện, Người thiếu khả muốn thực hiện: Khuyến khích người phát biểu Người lãnh đạo cần động viên người bàn thảo, với ý kiến nghịch lại có giá trị Có tinh thần phản biện khoa học& đóng góp xây dựng tích cực Chia sẻ trách nhiệm Chia sẻ trách nhiệm thành viên nhóm - Khi có thành viên gặp khó khăn Khi áp lực công việc nhiều Mục tiêu: Tạo đồn kết, thơng hiểu và… Cần linh hoạt Mỗi thành viên phải có khả đảm nhiệm vài (hoặc tất cả) công việc thành viên khác Mỗi người phải phân nhiệm để hành động chủ động nhóm Mọi người khuyến khích làm theo phương cách hiệu  Cách thức tổ chức họp hiệu Các yêu cầu trước, sau buổi họp nào? Tại lần họp đầu tiên: • Thảo luận chung, tìm ý tưởng hay, phát biểu đóng góp ý kiến • Phân công, thảo luận công việc cho phù hợp với khả người Những lần gặp sau: • Tiếp tục có nhiều họp khác để bổ sung thêm ý kiến, giải đáp thắc mắc • Biên soạn, chỉnh sửa đóng góp, tài liệu thành viên Lần họp cuối trước hồn thành cơng việc: • Người trưởng nhóm tổng hợp lại tồn phần việc thành viên • Viết báo cáo slide trình bày • Chuẩn bị sẵn câu hỏi trả lời • Chọn người thuyết trình đề tài, trả lời câu hỏi, ghi số người dự bị Yêu cầu trước buổi họp: Gửi nội dung buổi họp cho tất thành viên tham dự họp Gửi báo cáo trình bày buổi họp cho thành viên xem trước Thông báo thời gian địa điểm họp Tất thành viên phải xem trước báo cáo trình bày Yêu cầu buổi họp: Có người chủ trì Kéo dài chừng 90-120p Tôn trọng ý kiến Tránh xung đột, thời gian, lạc đề Có thư ký ghi biên họp Yêu cầu sau buổi họp: Gửi Biên cho thành viên Theo dõi tiến trình cơng việc triển khai buổi họp CHƯƠNG Các giai đoạn hình thành phát triển nhóm + Hình thành + Mâu thuẫn Nêu đặc điểm hiệu suất làm việc giai đoạn +Hợp +Thể hiên HÌNH THÀNH: Trong giai đoạn này, thành viên xem xét thái độ chấp nhận nhóm • Đối với nhóm thành lập, giai đoạn bước khởi đầu chuyển từ tính cá nhân sang tinh thần đồng đội • Đối với nhóm tồn mà thay đổi lãnh đạo, thành viên hay phương châm làm việc, giai đoạn thời kì kiểm tra thái độ tính phụ thuộc vào việc hướng dẫn người lãnh đạo thức hay bán thức mơi trường làm việc chưa định hình Đặc điểm: • Thăm dò: Các thành viên biểu lộ thái độ thăm dò xem nhóm có chấp nhận hay phản đối khơng nhằm đánh giá tính tương thích với nhóm cá nhân khác nhóm • Tính phụ thuộc: Các thành viên khơng tự định hay làm điều Họ chờ đợi cần hướng dẫn người lãnh đạo thức hay bán thức • Nghi ngờ, lo lắng sợ hãi: Các thành viên điều có cảm giác khơng biết có chấp nhận nhóm hay khơng, liệu có nên tin tưởng thành viên khác hay khơng hay có đáp ứng mà tổ chức mong đợi • Phàn nàn, thắc mắc:Trong giai đoạn này, thành viên thường hay phàn nàn điều kiện làm việc, tình hình nhóm mối quan hệ thành viên • Mức độ hồn thành cơng việc thấp: Hiệu suất cơng việc thấp bỏ phí nhiều thời gian, sức lực vào việc chờ đợi hướng dẫn, bầu người lãnh đạo, thăm dò thái độ chấp nhận, thái độ không chấp nhận giải nghi ngờ, lo lắng sợ hãi MÂU THUẪN: Sau giai đoạn làm quen, thành viên thể cá tính riêng mình, va chạm với đơi ganh tỵ lẫn để thể chống lại gò bó Đặc điểm: • Mâu thuẫn nội bộ: Các thành viên tự cho chỗ đứng người lãnh đạo mở rộng phạm vi điều hành ảnh hưởng cơng việc Trong q trình này, nỗi bất hòa ngày phát triển thành viên thành viên nhận thấy cần phải bảo vệ vị trí • Ganh đua tự vệ : Các thành viên thẳng thừng ganh đua vị trí lãnh đạo có ảnh hưởng Vì mối bất hòa thể rõ rệt thành viên tạo hàng rào chắn (ví dụ nói chuyện thì, lảng tránh v.v ) cách tự vệ chống lại mối bất hòa • Phân chia bè phái: Các thành viên bắt đầu phân chia bè phái với người có quan điểm vị trí Trong q trình này, nhóm bè phái ganh đua lẫn giành vị trí đối nghịch mâu thuẫn với • Than phiền: Các thành viên thường dành thời gian sức lực để theo dõi tình hình nhóm mối quan hệ nhóm sau biểu lộ mối quan tâm đến người mà họ xem lãnh đạo Bản thân thành viên bắt đầu có thói quen phàn nàn thân mà khơng có hành động cụ thể để giải than phiền Điều ảnh hưởng đến cơng việc gây bất hòa nhóm • Thờ ơ:Các thành viên cố gắng đương đầu với tình bất thuận nhóm thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm đến nhóm vấn đề cá nhân Các định phát triển ảnh hưởng đến nhóm khơng vấn đề họ Hơn nữa, chất lượng công việc trung bình suất thấp • u cầu công việc xen lẫn vào nhu cầu cá nhân:Yêu cầu công việc đối nghịch lại nhu cầu cá nhân khiến thành viên thường xuyên né tránh yêu cầu công việc để đáp ứng nhu cầu riêng • Dao động rõ rệt quan hệ: Quan hệ thành viên khơng bền vững Tình cảm người người khác dao động từ tích cực sang tiêu cực Sự dao động giải thích vấn đề nảy sinh, khác ý nghĩ điều kiện chung tồn nhóm • Thiếu tin tưởng: Các thành viên không tin tưởng lẫn thiếu ủng hộ cần thiết Vì ý nghĩ này, họ không thiết tha thử nghiệm hành vi củng cố quan hệ cá nhân giúp nhóm thực cơng việc hiệu • Năng suất làm việc thấp:: Các thành viên dành thời gian sức lực để tranh giành quyền lực nhóm tranh chấp dẫn đến việc hiệu thực công việc thấp HỢP NHẤT: Trong giai đoạn này, thành viên chấp nhận làm việc theo nhóm, tuân theo nội quy nhóm, chấp nhận vai trò phong cách riêng cá nhân nhóm Đặc điểm: • Đi vào nề nếp: Các thành viên bắt đầu tìm cách làm việc Họ bắt đầu xây dựng các hệ thống thủ tục để giúp đạt mục tiêu cách hiệu Họ đề vị trí chịu trách nhiệm khía cạnh khác cơng việc • Nói chuyện cởi mở với nhau: Tại thời điểm này, thành viên tỏ cởi mở với Họ bộc lộ lắng nghe ý nghĩ tâm tư tình cảm nhau, đồng thời bàn bạc bất đồng công việc để tìm hướng giải • Đối đầu với vấn đề: Các thành viên nhận thấy họ phải nêu vấn đề khó khăn mâu thuẫn để phòng tránh Đồng thời họ bắt đầu vào thực tế nhận định, thảo luận giải điều • Tinh thần ý chí chung: Các thành viên bắt đầu có suy nghĩ đồng cảm phân biệt rõ ràng nhóm với nhóm khác Từng cá nhân hòa nhập mục đích riêng khát vọng vào cơng việc chung • Xây dựng trì quy định cảu nhóm: Xây dựng nội quy, quy định cho hành vi, thái độ chấp nhận khơng chấp nhận cho nhóm • Mức độ thực cơng việc trung bình: Nhóm thực mức độ công việc vừa phải Sức lực phân bố đồng để thực công việc xây dựng mối quan hệ thành viên hệ thống làm việc THỂ HIỆN: Đặc điểm: • Có sang tạo đổi mới: Các thành viên tìm cách tốt hiệu để đạt mục đích Họ đặt câu hỏi mang tính chất xây dựng, thu thập ý kiến, nêu rõ cách thức phương tiện làm việc cách hiệu có lợi Họ khơng bị thói quen cũ ràng buộc Những ý kiến khái niệm thảo luận & thực thi • Thống phương châm, mục đích mục tiêu: Các thành viên tham gia vào hoạt động đề để hiểu rõ, chấp hành đóng góp ý kiến cho phương châm, mục đích mục tiêu tổ chức Phương châm, mục đích mục tiêu cá nhân phải phù hợp với phương châm, mục tiêu mục đích tổ chức • Tự thay đổi để trau dồi thân: Các thành viên liên tục tìm tòi để trao dồi thân, thường xuyên đánh giá thân kiến thức, kỹ thái độ Đồng thời thành viên phải tiếp nhận thông tin phản hồi góp ý để trao dồi thân Họ tự đào tạo va phát triển thơng qua chương trình cơng ty thân • Quan tâm sâu sắc lẫn nhau: Các thành viên có mối quan tâm thực lẫn nhau, giúp đỡ ủng hộ đồng nghiệp để có cởi mở thi đua lành mạnh, để công việc suôn sẻ quan hệ cá nhân tốt Thể tháo vát: Các thành viên tỏ tháo vát để hồn thành cơng việc cho dù có bế tắc, có khả tìm kiếm cách thức phương tiện để thoát khỏi hạn chế đơn giản hóa thiết lập hệ thống cho hoạt động làm việc đa dạng Thể sáng tạo: Các thành viên không thụ động mà chủ động Họ đốn trước nhu cầu tương lai chuẩn bị nhân lực phương tiện để đáp ứng nhu cầu Và họ tự bắt đầu công việc để đạt mục tiêu mục đích Niềm tin tưởng tăng cao: Các thành viên tin tưởng vào trưởng thành nhóm đồng nghiệp Chính tin tưởng mở đường cho lần nói chuyện cởi mở, khơng e dè Thường xuyên trao đổi thông tin phản hồi: Các thành viên thường xuyên đưa tiếp nhận thông tin phản hồi Cả việc trao lẫn việc nhận thơng tin phản hồi khuyến khích cải tiến mối quan hệ và/ giải vấn đề phát sinh thơng tin mang tính chất chiều Thực hành hành vi, thái độ mới: Các thành viên thử nghiệm hành vi, thái độ mà họ trải qua để khuyến khích mối quan hệ cá nhân với Họ tiếp tục thực hành áp dụng hành vi, thái độ Mức độ hồn thành cơng việc cao hơn: Các thành viên làm việc hiệu Năng suất chất lượng công việc cao Hầu hết công việc hoàn thành trước hay vào khoảng thời gian dự định • • • • • • CHƯƠNG 4:  Việc hoạt động nhóm có thuận lợi khó khăn ? Thuận lợi làm việc nhóm: • • • • • Một tập hợp tài Giúp đỡ lẫn Hợp tác diện rộng Đổi sáng tạo Giao tiếp tốt • Quyết định sáng suốt Khó khăn làm việc nhóm: Lạm dụng nhóm: Có số cơng việc, cá nhân thực tốt phân công cho nhóm Nếu để nhóm thực cơng việc gây tình trạng lạm dụng điều khơng cần thiết tốn nhiều thời gian sức lực thành viên khác Lây truyền cảm tình cá nhân.: Có vấn đề nảy sinh nhóm lại lan truyền tổ chức Mâu thuẫn thành viên trở nên thù địch thường xuyên, nhiều lan sang đồng nghiệp phận khác Tránh trách nhiệm ỷ lại: Các thành viên nhóm làm việc khơng hiệu hay tìm cách trốn tránh trách nhiệm, đẩy trách nhiệm cho người khác Vì mục tiêu nhóm khó đạt ngun nhân thất bại khó tìm Giảm hiệu quả: Nhóm làm việc khơng hiệu cần nhiều thời gian thực tế để thực cơng việc Vì nhóm hay họp hành điều dẫn đến giảm hiệu cơng việc  Đặc điểm nhóm làm việc hiệu quả? • 5P gì? • o Mục đích(purpose) o Vị trí(position) o Quyền hạn(power) o Kế hoạch(plan) o Con người(people) đặc điểm nhóm làm việc hiệu quả? : Mục đích/qui định vai trò rõ ràng Tham gia đồng Đồn kết Kỷ luật Tơn trọng Thái độ tích cực Đồng thuận Quan hệ bên ngồi: Nhóm phát triển trì quan hệ tốt với khơng bên mà bên ngồi tổ chức Tự đánh giá: Nhóm thường xuyên xem lại tiến thành nhóm để điều chỉnh cơng việc cần  Quản lý xung đột nhóm • Khái niệm , vai trò xung đột? Khái niệm : Xung đột q trình bên nhận quyền lợi đối lập bị ảnh hưởng tiêu cực bên khác Vai trò xung đột  Một thống kê Mỹ, nhà quản lý dùng 21% thời gian tuần để giải xung đột mâu thuẫn  Mâu thuẫn điều khơng thể tránh Xung đột mâu thuẫn có nơi, cấp độ, từ nhỏ đến lớn  Tuy nhiên, xung đột nguồn gốc cho cách tân,tăng trưởng phát triển • Có loại xung đột nào? a Xung đột chức (Positive conflict) Xung đột xuất phát từ bất đồng lực chuyên môn  Nâng cao chất lượng định  Kích thích sáng tạo đổi  Khuyến khích quan tâm tò mò  Cung cấp phương tiện theo vấn đề lộc làm giảm căng thẳng  Thúc đẩy tự đánh giá thay đổi môi trường làm việc b Xung đột phi chức (Negative conflict) Là xung đột tinh thần,cảm xúc,mang tính chất cảm tính  Tốn nhiều thời gian giải  Dẫn tới theo đuổi lợi ích cá nhân hy sinh lợi ích tổ chức  Làm tổn hại tình trạng tâm lý sức khỏe thành viên tổ chức  Tốn tiền bạc  Mệt mỏi • chiến lược giải xung đột ? Nhượng Né tránh Ép buộc sử dụng chiến lược ? Thỏa hiệp Hợp tác  Né tránh: Rút lui khỏi xung độ lờ tồn      Khi chưa có hướng xử lý rõ ràng Khi xung đột nhỏ không đáng kể để giải Khi xúc cảm mức cao độ đòi hỏi phải có thời gian để làm dịu Khi ảnh hưởng đến quyền lợi thành viên, nhóm Khi cần thời gian để thu thập thêm thông tin  Nhượng bộ: Duy trì quan hệ hài hòa việc đặt lợi ích quan tâm đối tác lên lợi ích bạn  Khi thấy sai  Khi tranh chấp không quan trọng  Khi hòa thuận quan trọng  Khi muốn có quan hệ cho vấn đề tiếp sau to lớn cho lợi ích bạn  Ép buộc: Những nỗ lực thỏa mãn nhu cầu quan tâm cá nhân cách hy sinh lợi ích đối tác  Khi cần giải pháp nhanh chóng cho tình  Khi bạn biết  Khi vấn đề quan trọng với tổ chức  Khi tích cực nhiệt tình tham gia đối tác với giải pháp bạn không quan trọng  Thỏa hiệp: Mỗi bên từ bỏ nhượng lẫn  Khi hai bên tương đồng quyền lực, sức mạnh  Khi mục tiêu tương đối quan trọng  Khi cần giải pháp tạm thời cho vấn đề phức tạp  Khi áp lực thời gian đòi hỏi giải pháp thích hợp  Một giải pháp dự trữ chiến lược khác thất bại  Hợp tác.: Các bên tham gia, theo đuổi việc thỏa mãn lợi ích quan tâm tất bên  Khi không bị áp lực thời gian  Khi quan tâm, lợi ích hai bên quan trọng  Khi bên thực quan tâm tới lợi ích muốn đạt đến tình bên thắng  Khi vấn đề quan trọng đến mức thỏa hiệp không đáp ứng Tùy thuộc vào Tầm quan trọng vấn đề xung đột tình xung đột để chọn lựa chiến lược phù hợp Lưu ý: Quan tâm việc trì mối quan hệ hữu hảo lợi ích sau • Nguyên nhân kết việc xảy xung đột nhóm? a Nguyên nhân  Mục tiêu khác biệt  Dấu hiệu đe dọa  Thành viên nhóm xung đột dẫn đến nhóm xung đột  Thái độ thắng thua cao b Kết  Những thay đổi nhóm  Sự vững tăng lên  Sự trung thành tăng lên  Độc đoán tăng lên lãnh đạo  Những thay đổi nhóm  Thơng tin giảm  Nhận thức bị bóp méo  Sự khái quát hóa tiêu cực, khơng nhìn thấy khía cạnh tích cực CHƯƠNG 5: Thơng tin nhóm : Có phương pháp thơng tin nào? • Trực tiếp : tương tác trực tiếp thành viên a Gặp trực tiếp thành viên b Điện thoại c Chat d Họp (gặp trực tiếp, teleconference, video conference) • Gián tiếp: tương tác gián tiếp thành viên a Nhờ chuyển thông tin b Báo cáo, sổ sách c Fax, email, forum, tin nhắn, video, voice… Chọn phương pháp thông tin nào? Tùy u cầu, tính chất cơng việc, lựa chọn cách thức thông tin phù hợp: Vấn đề quan trọng: gặp trực tiếp, họp Vấn đề phức tạp: họp, gặp trực tiếp, báo cáo Vấn đề bảo mật: gặp trực tiếp, họp Khẩn cấp: điện thoại Trao đổi thông thường: chat, forum, email, nhắn tin, chuyển thông tin - Báo cáo định kỳ: họp , forum, email - Liên quan tài chính: giấy tờ xác nhận, email, fax, tin nhắn (sử dụng phương pháp có khả lưu trữ) Chia sẻ bảo mật thông tin nào? Bảo mật thông tin: - Xếp loại thông tin bảo mật Phương tiện cách thức lưu trữ Công nghệ bảo mật… Chia sẻ thông tin Xếp loại thông tin cần chia sẻ Đối tượng chia sẻ… kỹ để làm việc nhóm cách hiệu ? Lắng nghe: Đây kỹ quan trọng Các thành viên nhóm phải biết lắng nghe ý kiến Kỹ phản ánh tôn trọng (hay xây dựng) ý kiến thành viên Chất vấn: Qua cách thức người đặt câu hỏi, nhận biết mức độ tác động lẫn nhau, khả thảo luận, đưa vấn đề cho thành viên khác họ Thuyết phục: Các thành viên phải trao đổi, suy xét ý tưởng đưa Đồng thời họ cần biết tự bảo vệ thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến Tơn trọng: Mỗi thành viên nhóm phải tơn trọng ý kiến người khác thể qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành thực Trợ giúp: Các thành viên phải biết giúp đỡ Sẻ chia: Các thành viên đưa ý kiến tường thuật cách họ nghĩ cho Chung sức: Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực thực kế hoạch đề CHƯƠNG 6: Lựa chọn tiêu chuẩn đánh nào? Hãy tìm tiêu chuẩn đánh giá Có thể đo lường Ví dụ: Doanh thu, Lợi nhuận, Mức giảm chi phí, Thị phần, Hồn thành kịp thời gian, Điểm số Có tiêu chí đánh giá lãnh đạo thành viên? Đánh giá lãnh đạo:Đánh giá hiệu lãnh đạo nhóm việc hỗ trợ hướng dẫn nhóm Tiêu chí đánh giá:  Mức độ hồn thành mục tiêu cơng việc chung  Mức độ đồn kết, chung sức chung lòng nhóm  Mức độ phát triển lực thành viên Đánh giá thành viên : Tiêu chí đánh giá:  Mức độ hồn thành cơng việc giao  Ý thức trách nhiệm, tinh thần chia sẻ hỗ trợ  Các đóng góp hữu ích khác ( ngồi trách nhiệm mình) cho cơng việc chung CHƯƠNG 7:  Đào tạo nhóm Xác định nhu cầu Xác định nhu cầu đào tạo • Đào tạo kỹ phục vụ công việc làm • Nội tự đào tạo • Mời chuyên gia từ quan chủ quản, phòng ban khác • Gởi đào tạo bên ngồi • Kết hợp hai Xác định mức độ hỗ trợ (100%, 50% ) bồi thường nghỉ việc Lên số lượng & dự trù ngân sách Lên số lượng nhân viên cần đào tạo phòng ban năm Tính tốn chi phí đào tạo, nội bên ngồi… Lập dự trù ngân sách đào tạo • • • Đào tạo nhân viên Trao đổi kỹ với nhân viên : Mục tiêu đào tạo Nội dung đào tạo Mong đợi tổ chức sau đào tạo Các quy định bồi thường • • • • • • Đào tạo lãnh đạo Tập trung khóa đào tạo kỹ quản lý nhân sự, thu phục nhân tâm, kỹ điều hành Bên cạnh đào tạo, nhà lãnh đạo cần có “tố chất lãnh đão” bẩm sinh Sử dụng ngày gặp gỡ Định kỳ tổ chức hoạt động picnic, outing, café party, karaoke Xem hội để tăng cường thông hiểu, đồn kết nhóm  Phát Triển Nhóm Phát triển nhóm bạn Người lãnh đạo nhóm giỏi cần hiểu rõ thành cơng nhóm tùy thuộc hoàn toàn vào phát triển thành viên Hãy quan tâm đến việc bồi dưỡng đào tạo thành viên nhóm Hãy giúp họ thăng tiến tay nghề cách phát triển tài tự nhiên tăng cường việc đào tạo, đưa thử thách mục tiêu thiết thực Phương châm “người giỏi người làm tất cả” Để người phát triển Đào tạo tái đào tạo Luân chuyển công việc Xây dựng nghiệp Dù bạn hay đồng nghiệp việc đến đâu vấn đề thành viên phải biết họ có trách nhiệm hồn tồn nghiệp họ Hãy khuyến khích thành viên coi việc làm việc nhóm phần việc thăng tiến lúc mở hội để học hỏi, giúp họ tiến tới đường nghiệp – dù họ có thuyên chuyển đâu Việc xây dựng nghiệp ln hiệu đích nhắm người có đầu óc cầu tiến để họ vững vàng bước tới thành công The END Chúc may mắn ! ... cơng việc cao hơn: Các thành viên làm việc hiệu Năng suất chất lượng công việc cao Hầu hết công việc hoàn thành trước hay vào khoảng thời gian dự định • • • • • • CHƯƠNG 4:  Việc hoạt động nhóm. .. khơng chấp nhận cho nhóm • Mức độ thực cơng việc trung bình: Nhóm thực mức độ công việc vừa phải Sức lực phân bố đồng để thực công việc xây dựng mối quan hệ thành viên hệ thống làm việc THỂ HIỆN:... dựng tính làm việc hiệu nhóm : Yếu tố ngoại vi bao gồm yếu tố ? o Môi trường khuyến khích làm việc: Tính làm việc đồng đội phát triển thực Ban lãnh đạo xây dựng mơi trường khuyến khích làm việc cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung ôn tập môn kỹ năng làm việc nhóm, Nội dung ôn tập môn kỹ năng làm việc nhóm

Từ khóa liên quan