Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

158 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:57

̀ng ươ Tr BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ ại Đ H THË KHẠNH PHỈÅNG ̣c K ho h in HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN TRË RI RO TRONG DËCH VỦ NGÁN HNG ÂIÃÛN TỈÍ TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM – CHI NHẠNH HÚ ́H tê ́ uê LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HOÜC KINH TÃÚ HÚ, 2017 BÄÜ GIẠO DỦC V ÂO TẢO ÂẢI HC HÚ ̀ng ươ Tr TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ H THË KHẠNH PHỈÅNG ại Đ CHUN NGNH in ̣c K ho HON THIÃÛN CÄNG TẠC QUN TRË RI RO TRONG DËCH VỦ NGÁN HNG ÂIÃÛN TỈÍ TẢI NGÁN HNG THỈÅNG MẢI CÄØ PHÁƯN NGOẢI THỈÅNG VIÃÛT NAM – CHI NHẠNH HÚ h : QUN TRË KINH DOANH M SÄÚ 60 34 01 02 : tê ́H LUÁÛN VÀN THAÛC SÉ KHOA HC KINH TÃÚ ́ HÚ, 2017 NGỈÅÌI HỈÅÏNG DÁÙN KHOA HOÜC: TS HOAÌNG TRIÃÛU HUY ̀ng ươ Tr LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn không chép bất Đ kỳ công trình nghiên cứu ại ̣c K ho Tác giả luận văn Hà Thị Khánh Phương h in ́H tê ́ uê i ̀ng ươ Tr LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Đ Tôi xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ mặt suốt ại trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Hồng Triệu Huy - người ho Thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình tơi q trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, phòng ban Ngân hàng ̣c K TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Huế tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, nghiên cứu, đóng góp cho tơi ý kiến q báu để hoàn thành luận văn in Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, động viên gia đình, bạn bè người thân suốt thời gian học tập, nghiên cứu luận văn h Tác giả luận văn ́H tê Hà Thị Khánh Phương ́ uê ii ̀ng ươ Tr TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: HÀ THỊ KHÁNH PHƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Niên khóa: 2015 - 2017 Người hướng dẫn khoa học: TS HOÀNG TRIỆU HUY Đ Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) ngân hàng tiên phong việc cung cấp dịch vụ NHĐT, với sản phẩm dịch vụ NHĐT cung ̣c K cấp như: hệ thống giao dịch tự động ATM/POS, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động, dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn điện thoại di động dịch vụ ngân hàng qua hệ thống mạng toàn cầu Từ cung cấp dịch vụ NHĐT nay, VCB phải đối in mặt với rủi ro trình kinh doanh dịch vụ, ảnh hưởng nhiều đến uy tín hiệu kinh doanh Do đó, đòi hỏi ngân hàng cần phhải có quan tâm thích h đáng đến hoạt động quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT ngân hàng Là chi nhánh thuộc hệ thống VCB, VCB chi nhánh Huế (VCB – CN Huế) khơng nằm tê ngồi xu hướng ́H Trong bối cảnh vậy, qua thực tiễn công tác, nhận thấy cần thiết việc hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT, với mong muốn cho uê hoạt động dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế ngày an tồn, hiệu tơi chọn đề tài: “ Hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàng điện tử đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh tế Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp nghiên cứu định lượng Mơ hình nghiên cứu xây dựng dựa việc tham khảo ý kiến chuyên gia (DELPHI) văn pháp luật có liên quan Nghiên iii ́ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam- Chi Nhánh Huế” làm ̀ng ươ Tr cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu để suy rộng kết cho tổng thể, thu 150 bảng hỏi hợp lệ Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích: thu thập số liệu; tổng hợp xử lý số liệu: thống kê mô tả, kiểm tra độ tin cậy thang đo Cronbah’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố EFA, hồi quy tương quan Kết nghiên cứu đóng góp luận văn Đ Luận văn góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn công tác quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng Làm rõ thực trạng ại công tác quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàng điện tử ngân hàng VCB – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016, từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện ho cơng tác quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT ngân hàng VCB – CN Huế đến năm 2020 h in ̣c K ́H tê ́ uê iv ̀ng ươ Tr DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ATM Automatic Teller Machine Máy rút tiền tự động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển BH Bảo hiểm Đ BIDV Bảo hiểm tiền gửi BHTG CN ại CMND Chứng minh nhân dân Chi nhánh ho Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở liệu Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập DongA Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á DELPHI Phỏng vấn chuyên gia ĐH Đại học HCM Hồ Chí Minh LĐ Lao động Maritimebank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải NHĐT Ngân hàng điện tử NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PIN Personal Identification Number h in ̣c K CNTT ́H tê Point of Sale ́ POS uê Mã số định danh cá nhân Máy chấp nhận tốn thẻ PGD Phòng giao dịch PGS TS Phó Giáo Sư Tiến Sĩ QĐ Quyết định Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín v ̀ng ươ Tr SMS Short Message Services Tin nhắn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương TMCP Thương mại cổ phần TP Thành phố TT Thông tư USD Đ Techcombank United States Dollar ại Đô la Mỹ VCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương ho VIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh ̣c K vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VCB – CN Huế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương – Chi VND in nhánh Huế Việt Nam Đồng h ́H tê ́ uê vi ̀ng ươ Tr MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU v Đ MỤC LỤC .vii ại DANH MỤC BẢNG x DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ xi ho PHẦN I:ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấpthiết đề tài ̣c K Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp đề tài .8 in Kết cấu luận văn h PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO DỊCH tê VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ 10 1.1 Tổng quan dịch vụ NHĐT 10 ́H 1.1.1 Khái niệm NHĐT .10 1.1.2 Khái niệm dịch vụ NHĐT 10 uê 1.1.3 Các sản phẩm dịch vụ NHĐT 12 1.1.4 Ưu điểm nhược điểm việc ứng dụng dịch vụ NHĐT hệ thống ́ ngân hàng 14 1.2 Quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT 17 1.2.1 Khái niệm rủi ro loại hình rủi ro dịch vụ NHĐT 17 1.2.2 Quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT .22 1.2.3 Các yếu tố cần lưu ý quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT 27 vii ̀ng ươ Tr 1.2.4 Các tiêu chí đo lường rủi ro dịch vụ NHĐT 29 1.3 Thực trạng quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT giới Việt Nam 30 1.3.1 Thực trạng quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT giới 30 1.3.2 Thực trạng quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 Đ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT ại NAM – CHI NHÁNH HUẾ 36 2.1 Giới thiệu tổng quan VCB – CN Huế 36 ho 2.1.1 Lịch sử hình thành lĩnh vực hoạt động VCB – CN Huế 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VCB – CN Huế .37 ̣c K 2.1.3 Tình hình lao động VCB – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 38 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh VCB – CN Huế giai đoạn 2014 – 2016 40 2.2 Thực trạng dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 45 in 2.2.1 Tình hình phát triển dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 46 2.2.2 Kết giao dịch qua dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 49 h 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 51 2.3.1 Cơ chế quản lý vận hành dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 51 tê 2.3.2 Thực trạng rủi ro dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 63 ́H 2.4 Kết khảo sát hoạt động quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế 67 uê 2.4.1 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 67 2.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 71 2.4.4 Phân tích hồi quy tuyến tính bội .78 2.4.5 Đánh giá hoạt động quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT VCB – Huế thông qua thống kê mô tả giá trị trung bình nhân tố .81 2.5 Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT VCB – CN Huế82 2.5.1 Thuận lợi 82 viii ́ 2.4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 74 ̀ng ươ Tr Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions GIÁM SÁT, KIỂM Đ TRA KHÁC ại H HÀNG, ĐẢM TRỊ TRỊ TRỊ BẢO RỦI RỦI RỦI AN RO RO NỘI BỘ DỮ H h t) TOÀN KHÁC BÊN in n Index N N RO Mod Dimensio Eigenval Conditio (Constan QUẢ QUẢ BỘ VÀ QUẢN ̣c K ho NỘI LIỆU HÀNG THỨ n ue BA 1 1.000 1.000 50 50 00 00 00 1.000 1.000 00 00 99 01 00 1.000 1.000 00 00 00 1.000 1.000 00 01 01 1.000 1.000 50 50 00 00 1.00 98 00 00 00 ́ uê a Dependent Variable: QUẢN TRỊ RỦI RO NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ ́H tê el 131 ̀ng ươ Tr PHỤ LỤC 2.4: GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH CÁC ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO NHĐT  Nhóm nhân tố “Quản trị rủi ro nội bộ” Statistics Đ NB5.Ngân hàng có ại biện pháp quản lý hàng phân loại rủi ro cụ NB3.Ngân định rõ thể phát sinh NB1.Ngân hàng dự tính hàng có kế phạm vi ho NB4.Ngân NB2.Ngân ̣c K hàng xây rủi hoạch đánh trách nhiệm, ứng sản đủ phương phát sinh hiệu của án hoạt thực hoạt động phận, động hoạt NHĐT nhân viên đồng thời yêu NHĐT động NHĐT thông qua tham gia vào cầu bên thứ trước biện tiêu chí quy ba phải áp triển khai pháp quản tối trình dụng biện hoạt động lý rủi ro thiểu hoạt động pháp tương NHĐT tương ứng năm lần NHĐT tự phẩm, dịch vụ NHĐT; 150 150 150 150 150 0 0 4.7533 4.7600 4.8067 4.7533 4.7933 50417 50074 45901 50417 50894 132 ́ uê Deviation quyền hạn ́H Std giá định kỳ tê Mean ro h Missing dựng đầy in N Valid trình cung ̀ng ươ Tr NB1.Ngân hàng xây dựng đầy đủ phương án hoạt động NHĐT trước triển khai hoạt động NHĐT Frequency Valid trung lập Percent 3.3 3.3 27 18.0 18.0 21.3 118 78.7 78.7 100.0 150 100.0 100.0 ại Total Percent 3.3 Đ ý Cumulative đồng ý hoàn toàn đồng Percent Valid ho NB2.Ngân hàng dự tính rủi ro phát sinh thực hoạt ̣c K động NHĐT biện pháp quản lý rủi ro tương ứng Frequency trung lập hoàn toàn 3.3 3.3 17.3 17.3 20.7 119 79.3 79.3 100.0 150 100.0 100.0 ́H Total 26 Percent tê đồng ý 3.3 Percent h đồng ý Cumulative in Valid Percent Valid 133 ́ uê NB3.Ngân hàng có kế hoạch đánh giá định kỳ hiệu hoạt động NHĐT thông qua tiêu chí tối thiểu năm lần Valid Cumulative Frequency Percent Percent Percent Valid trung lập 2.7 2.7 2.7 đồng ý 21 14.0 14.0 16.7 hoàn toàn 125 83.3 83.3 100.0 đồng ý Total 150 100.0 100.0 ̀ng ươ Tr NB4.Ngân hàng phân định rõ phạm vi trách nhiệm, quyền hạn phận, nhân viên tham gia vào quy trình hoạt động NHĐT Valid Frequency không đồng ý Đ đồng ý Percent 7 1.3 1.3 2.0 30 20.0 20.0 22.0 117 78.0 78.0 100.0 ho Total Percent ại hoàn toàn Cumulative trung lập đồng ý Percent Valid 150 100.0 100.0 ̣c K NB5.Ngân hàng có biện pháp quản lý loại rủi ro cụ thể phát sinh trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ NHĐT; đồng thời yêu cầu bên thứ ba phải áp dụng biện pháp tương tự trung lập đồng ý 4.7 4.7 17 11.3 11.3 126 84.0 84.0 150 100.0 100.0 4.7 16.0 100.0 uê Total Percent ́H hoàn toàn Percent tê đồng ý Cumulative h Valid Percent in Frequency Valid  Nhóm nhân tố “Giám sát, kiểm tra khách hàng, nội đảm bảo an ́ toàn sữ liệu” 134 ̀ng ươ Tr Statistics NB7.Ngân hàng KH1.Ngân hàng biện pháp thích hợp xây dựng, điều chỉnh tiến hành phân loại để đảm bảo liệu quy trình kiểm tra, giao dịch, giao giao dịch kiểm soát, kiểm toán dịch quan trọng phải NHĐT lưu trữ nội phù hợp với người có thẩm an tồn, đầy đủ, tồn đặc điểm hoạt quyền phận động NHĐT kiểm tra, giám sát ại Đ NB6.Ngân hàng có vẹn xác N Valid 150 Mean Deviation 0 4.5600 4.6067 4.6133 72796 ̣c K Std 150 ho Missing 150 74091 65320 in NB6.Ngân hàng có biện pháp thích hợp để đảm bảo liệu giao dịch NHĐT lưu trữ an toàn, đầy đủ, toàn vẹn xác h Valid khơng đồng ý Percent Cumulative Percent Percent tê Frequency Valid 1.3 trung lập 15 10.0 10.0 đồng ý 30 20.0 20.0 103 68.7 68.7 150 100.0 100.0 hoàn toàn đồng ý 1.3 11.3 31.3 uê 1.3 ́H 100.0 ́ Total 135 ̀ng ươ Tr NB7.Ngân hàng xây dựng, điều chỉnh quy trình kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội phù hợp với đặc điểm hoạt động NHĐT Valid Frequency không đồng ý Percent Valid Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 2.0 trung lập 14 9.3 9.3 11.3 đồng ý 22 14.7 14.7 26.0 111 74.0 74.0 100.0 ại Đ hoàn toàn đồng ý ho Total 150 100.0 100.0 ̣c K KH1.Ngân hàng tiến hành phân loại giao dịch, giao dịch quan trọng phải người có thẩm quyền phận kiểm tra, giám sát Valid không đồng ý Percent trung lập 11 7.3 đồng ý 33 22.0 22.0 105 70.0 70.0 150 100.0 100.0 Total 7.3 8.0 30.0 ́H đồng ý tê hoàn toàn 100.0 ́ uê Percent h Valid Percent in Frequency Cumulative 136 ̀ng ươ Tr  Nhóm nhân tố “Quản trị rủi ro bên thứ ba” Statistics BTB3.Ngân hàng xác định rõ Đ trách nhiệm, quyền hạn ại BTB1.Ngân ho hàng bên hợp hàng thường đồng thuê, hợp xuyên đánh giá đồng hợp tác; vướng trọng đầy hàng lưu ý đảm bảo ngân mắc, cố, đủ rủi đến vấn hàng có quyền vấn đề tiềm ẩn kiểm tra, giám quan hệ ̣c K BTB2.Ngân bảo mật sát định kỳ với bên thứ ba in sinh; có kế hoạt phòng trường bên thứ ba hoạt động cung động NHĐT hợp dịch vụ phép cấp dịch vụ hỗ để có biện bên thứ ba tiếp cận với trợ kỹ thuật pháp quản lý cung cấp bị hệ thống bên thứ ba có rủi ro thích gián đoạn NHĐT qu hợp hoạch dự nhân viên đột xuất h ́H tê 150 150 150 0 Mean 4.5733 4.6133 4.7733 4.7400 Std Deviation 65893 62161 45090 52367 Missing ́ 137 150 uê Valid BTB4.Ngân đánh giá thận ro phát đề an ninh, N nghĩa vụ ̀ng ươ Tr BTB1.Ngân hàng đánh giá thận trọng đầy đủ rủi ro phát sinh; có kế hoạch dự phòng trường hợp dịch vụ bên thứ ba cung cấp bị gián đoạn Đ Cumulative Frequency Percent ại Valid trung 14 lập Valid Percent 9.3 9.3 9.3 24.0 33.3 66.7 66.7 100.0 100.0 100.0 ho đồng ý 36 hoàn 24.0 ̣c K toàn 100 đồng ý Total 150 Percent in BTB2.Ngân hàng lưu ý đến vấn đề an ninh, bảo mật nhân viên h bên thứ ba phép tiếp cận với hệ thống NHĐT Frequency Percent Percent trung lập 11 7.3 7.3 đồng ý 36 24.0 24.0 ́H Valid Percent Cumulative tê Valid 103 68.7 68.7 100.0 150 100.0 100.0 đồng ý 31.3 ́ uê hoàn toàn 7.3 Total 138 ̀ng ươ Tr BTB3.Ngân hàng xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ bên hợp đồng thuê, hợp đồng hợp tác; đảm bảo ngân hàng có quyền kiểm tra, giám sát định kỳ đột xuất hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật bên thứ ba có qu trung lập đồng ý Percent Cumulative Percent Percent 1.3 1.3 1.3 30 20.0 20.0 21.3 118 78.7 78.7 100.0 150 100.0 100.0 hoàn toàn đồng ý Total ̣c K ho ại Valid Đ Frequency Valid BTB4.Ngân hàng thường xuyên đánh giá vướng mắc, cố, vấn đề tiềm ẩn quan hệ với bên thứ ba hoạt động NHĐT để có biện pháp in quản lý rủi ro thích hợp ý trung lập đồng ý Total 7 2.0 2.0 30 20.0 20.0 116 77.3 77.3 100.0 150 100.0 100.0 2.7 22.7 ́ đồng ý uê hồn tồn Percent ́H khơng đồng Percent tê Valid Percent Cumulative h Frequency Valid 139 ̀ng ươ Tr  Nhóm nhân tố “Quản trị rủi ro khách hàng” Statistics KH2.Ngân hàng bảo KH6.Ngân đảm cung hàng ngăn KH4.Ngân ngừa, phát khách hàng hàng đảm kịp thời ại Đ cấp cho thơng tin xác, KH3.Ngân KH5.Ngân giả minh nhân hàng xác mạo, sửa đổi ho giúp KH có bảo xác hàng quy dạng, quyền lập công thông hiểu định cụ thể tiếp cận khả thủ tục thiết khoản, trạng tiếp nhận giới hạn hạn quan đến ngân hàng, xử lý giao phép khách hàng quyền lợi, quyền lợi dịch NHĐT giao dịch đưa nghĩa vụ với khách khách hàng hàng nghĩa vụ đề nghị giao ngân hàng dịch khách hàng 150 150 150 0 0 4.7067 4.4667 4.6467 4.7200 49895 69192 62538 49317 150 4.7267 uê 150 ́H 54214 ́ Deviation cam kết liên tê Std quyền h Mean kế toán, tài in Missing nghĩa vụ, trách nhiệm và thực lập quan hệ, phạm vi N Valid tin, liệu ̣c K biết, đánh giá trình tự, thông tin, tài bố rõ ràng 140 ̀ng ươ Tr KH2.Ngân hàng bảo đảm cung cấp cho khách hàng thơng tin xác, giúp KH có hiểu biết, đánh giá khả thực trạng ngân hàng, quyền lợi nghĩa vụ trung lập đồng ý Percent Cumulative Percent Percent 2.0 2.0 2.0 ại Valid Đ Frequency Valid 38 25.3 25.3 27.3 109 72.7 72.7 100.0 150 100.0 100.0 hoàn toàn ho đồng ý Total ̣c K KH3.Ngân hàng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thiết lập quan hệ, tiếp nhận xử lý giao dịch NHĐT với khách hàng không đồng ý Cumulative Percent Percent h Valid Percent in Frequency Valid 14 9.3 9.3 đồng ý 49 32.7 32.7 86 57.3 57.3 150 100.0 100.0 đồng ý Total 10.0 42.7 100.0 ́ uê trung lập hoàn toàn ́H tê 141 ̀ng ươ Tr KH4.Ngân hàng đảm bảo xác minh nhân dạng, quyền tiếp cận thông tin, tài khoản, phạm vi giới hạn phép giao dịch khách hàng Percent Cumulative Percent Percent không đồng ý 1.3 1.3 1.3 trung lập 4.0 4.0 5.3 35 23.3 23.3 28.7 107 71.3 71.3 100.0 150 100.0 100.0 ại Đ Valid Frequency Valid đồng ý hoàn toàn ho đồng ý Total ̣c K KH5.Ngân hàng xác lập công bố rõ ràng nghĩa vụ, trách nhiệm quyền hạn khách hàng đưa đề nghị giao dịch trung lập hoàn toàn Total 36 Percent 2.0 2.0 24.0 24.0 26.0 111 74.0 74.0 150 100.0 100.0 100.0 ́H đồng ý 2.0 Percent tê đồng ý Cumulative h Valid Percent in Frequency Valid ́ uê 142 ̀ng ươ Tr KH6.Ngân hàng ngăn ngừa, phát kịp thời giả mạo, sửa đổi thơng tin, liệu kế tốn, tài cam kết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ ngân hàng khách hàng Percent Percent 4.7 4.7 4.7 27 18.0 18.0 22.7 77.3 77.3 100.0 đồng ý hoàn toàn đồng ý Percent Cumulative ại trung lập Đ Valid Frequency Valid 116 ho Total 150 100.0 100.0  Nhóm nhân tố “Quản trị rủi ro ngân hàng điện tử” ̣c K Statistics trị rủi ro trị rủi ro trị rủi ro quản trị rủi ro nội Ngân giao dịch với bên thứ ba dịch vụ hàng thực khách hàng Ngân hàng thực NHĐT tốt đảm bảo tốt thực tốt 150 150 150 150 0 4.5933 4.6067 4.6333 72442 63348 64938 71672 4.5800 ́ uê Deviation chung, công tác ́H Std QTRR3.Quản tê Mean QTRR2.Quản h Missing QTRR1.Quản in N Valid QTRR4.Nhìn 143 ̀ng ươ Tr QTRR1.Quản trị rủi ro nội Ngân hàng thực tốt Valid không đồng ý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 trung lập 12 8.0 8.0 10.0 đồng ý 28 18.7 18.7 28.7 hoàn toàn đồng ý 107 71.3 71.3 100.0 Total 150 100.0 100.0 ại Đ ho QTRR2.Quản trị rủi ro giao dịch với khách hàng đảm bảo 12 8.0 8.0 8.0 35 23.3 23.3 31.3 hoàn toàn đồng ý 103 68.7 68.7 100.0 Total 150 100.0 100.0 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent đồng ý h in ̣c K Valid trung lập QTRR3.Quản trị rủi ro bên thứ ba Ngân hàng thực tốt Valid không đồng ý trung lập 11 7.3 7.3 đồng ý 30 20.0 20.0 hoàn toàn đồng ý 108 72.0 72.0 Total 150 100.0 100.0 8.0 28.0 uê ́H tê Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 100.0 ́ 144 ̀ng ươ Tr QTRR4.Nhìn chung, công tác quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT thực 2.0 2.0 2.0 11 7.3 7.3 9.3 32 21.3 21.3 30.7 104 69.3 69.3 100.0 150 100.0 100.0 Đ đồng ý hoàn toàn đồng Total h in ̣c K ho trung lập ý Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ại Valid không đồng ý tốt ́H tê ́ uê 145 ... RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ại NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUẾ Tính cấp thiết đề tài ho Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) ngân hàng. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh ̣c K vượng Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương VCB – CN Huế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương – Chi VND in nhánh Huế Việt Nam. .. quản trị rủi ro dịch vụ NHĐT Việt Nam 31 Đ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT ại NAM – CHI NHÁNH HUẾ
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min , Luận văn thạc sĩ HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ rủi RO TRONG DỊCH vụ NGÂN HÀNG điện tử tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾ min

Từ khóa liên quan