Phát triển ngành sản xuất hoa trên địa bàn thành phố mỹ tho

127 87 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẾ H U Ế LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG N H PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA ẠI H Ọ C KI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO MÃ SỐ: 31 01 10 Ư Ờ N G Đ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ TR LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn khoa học TS Hồ Thị Hương Lan Các nội dung nghiên cứu, kết đề tài trung thực chưa cơng bố hình thức trước Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu tham khảo U Ế Ngồi luận văn sử dụng số số liệu, đánh giá tác giả H khác, quan tổ chức khác có trích dẫn thích nguồn gốc TẾ Nếu phát có gian lận tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội H Ọ C KI N H dung luận văn Ư Ờ N G Đ ẠI Người cam đoan TR Lê Thị Hà Phương i LỜI CẢM ƠN Tôi Lê Thị Hà Phương, tác giả đề tài nghiên cứu Để hoàn thành đề tài này, tác giả xin chân thành cảm ơn giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hỗ trợ truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian học đặc biệt TS Hồ Thị Hương Lan, người trực tiếp hướng dẫn định hướng cho suốt thời gian thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, anh chị, em công tác U Ế quan: Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Chi cục Thống kê thành phố H Mỹ Tho, Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho, Ủy ban TẾ nhân dân xã Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Phường 8, Phường 9, Trạm Khuyến nông - N H Khuyến ngư, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Tiền Giang, Tổ hợp tác trồng hoa xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong hỗ trợ, tạo điều kiện KI thuận lợi cho việc điều tra, thu thập số liệu, tài liệu cần thiết để phục vụ cho Ọ C việc nghiên cứu đề tài H Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nông hộ sản xuất hoa Hội Nông dân ẠI xã Mỹ Phong, xã Tân Mỹ Chánh, Phường 8, Phường tích cực trao đổi Đ vấn để đề tài mang tính thực tiễn G Cuối xin cảm ơn gia đình bạn bè hỗ trợ, động viên, chia sẻ, giúp đỡ để Ờ N tơi hồn tất luận văn thời gian Ư Xin kính chúc q Thầy, Cơ sức khỏe thành công nghiệp đào tạo TR hệ tri thức tương lai Kính chúc anh, chị công tác đơn vị nêu hộ dân trồng hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho đạt nhiều thành công công việc Một lần xin chân thành cảm ơn! Người cảm ơn Lê Thị Hà Phương ii TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên học viên: LÊ THỊ HÀ PHƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ THỊ HƯƠNG LAN Tên đề tài: PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích: Trên sở phân tích thực trạng ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho năm gần, hệ thống sở lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển ngành sản xuất hoa, đề xuất số giải pháp để phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho thời gian tới Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề liên quan đến phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho Các phương pháp nghiên cứu sử dụng + Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp: thu thập từ quan ban ngành địa phương giai đoạn 2015-2017 Số liệu sơ cấp: thu thập thông qua điều tra vấn trực tiếp 156 hộ dân trồng hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho theo bảng hỏi thiết kế sẵn, ý kiến lãnh đạo ban ngành cán chuyên môn liên quan đến lĩnh vực sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho + Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích số liệu: Phương pháp tổng hợp: số liệu thu thập điều tra tổng hợp theo tiêu chí hệ thống tiêu liên quan đến nội dung hoạt động sản xuất hoa Phương pháp phân tích: Thơng qua việc phân tích, xử lý số liệu tổng hợp, số tài liệu có liên quan để từ có đánh giá tổng hợp, nhận xét, so sánh đưa giải pháp nhằm thực mục tiêu đặt Phương pháp so sánh: xem xét tiêu phân tích cách dựa việc so sánh số liệu với tiêu sở (chỉ tiêu gốc) Phương pháp thống kê mô tả: sử dụng để phân tích kết ngành sản xuất hoa qua năm Các kết nghiên cứu kết luận Qua q trình khảo sát, nghiên cứu thấy ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố qua nhiều năm đứng vững phát triển ngày lớn mạnh Hàng năm, hộ trồng hoa địa bàn thành phố cung cấp cho thị trường khoảng 1.000.000 giỏ hoa, nhiều Cúc loại, hoa Hồng, Mào gà, Trạng nguyên, Vạn thọ, Thược dược, Cát tường, Đồng tiền Trong giai đoạn phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị ngành sản xuất hoa có nhiều hội phát triển, bên cạnh gặp khơng khó khăn, thử thách Thành phố Mỹ Tho có nhiều điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất hoa phát triển, có đầu ổn định, qui mơ sản xuất lớn, sản xuất tập trung có đầu tư lớn khoa học kỹ thuật, hẳn ngành sản xuất hoa thành phố có vị cao khu vực Và, để ngành sản xuất hoa thật vươn xa ngồi lợi có địa phương, phải nhờ vào quan tâm nhiều cấp quyền địa phương cố gắng bà nông dân trồng hoa Có ngành sản xuất hoa thành phố vững bước vươn lên tầm cao iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Đồng sông Cửu Long GDP: Gross Domestic Product GTSX: Giá trị sản xuất GTSXNN: Giá trị sản xuất nông nghiệp HTX: Hợp tác xã KHKT: Khoa học kỹ thuật TP: Thành phố WB: World Bank TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế ĐBSCL: iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC .v DANH MỤC BẢNG ix Ế DANH MỤC BIỂU ĐỒ - HÌNH VẼ .x U PHẦN 1: MỞ ĐẦU H TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 TẾ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI N H 2.1 Mục tiêu chung KI 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Ọ C 3.1 Đối tượng nghiên cứu H 3.2 Phạm vi nghiên cứu ẠI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 Đ 4.1 Phương pháp thu thập liệu G 4.2 Phương pháp tổng hợp, xử lý phân tích liệu Ờ N Câu hỏi nghiên cứu Ư Kết cấu luận văn TR PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA 1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA 1.1.1 Lý luận liên quan đến ngành sản xuất hoa .8 1.1.2 Lý luận phát triển tiêu chí đánh giá mức độ phát triển .12 1.2 TÌNH HÌNH NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN THẾ GIỚI VÀ MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG NƯỚC .30 v 1.2.1 Khái quát tình hình sản xuất tiêu thụ hoa tươi giới 30 1.2.2 Kinh nghiệm sản xuất hoa số quốc gia giới 31 1.2.3 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa tươi nước .36 1.2.4 Các mơ hình tổ chức liên kết sản xuất hoa mang lại hiệu cao .38 1.2.5 Bài học kinh nghiệm phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho .40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO 42 U Ế 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO 42 H 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên thành phố Mỹ Tho 42 TẾ 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội thành phố Mỹ Tho 43 N H 2.1.3 Đặc điểm hoạt động sản xuất nông nghiệp thành phố Mỹ Tho .44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN ĐỊA BÀN KI THÀNH PHỐ MỸ THO TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 46 Ọ C 2.2.1 Thực trạng sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 46 H 2.2.2 Đặc điểm ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 47 ẠI 2.2.3 Các yếu tố đầu vào hoạt động sản xuất hoa 48 Đ 2.2.4 Phân bố điểm sản xuất hoa địa bàn .53 G 2.2.5 Quy mô sản xuất số vụ canh tác năm 54 Ờ N 2.2.6 Chủng loại hoa sản xuất sản lượng hoa qua năm 55 Ư 2.2.7 Lực lượng lao động 60 TR 2.2.8 Thị trường tiêu thụ 61 2.2.9 Các sách quyền thành phố hỗ trợ ngành sản xuất hoa phát triển 62 2.2.10 Mơ hình trồng hoa kiểu địa bàn thành phố 64 2.2.11 Đánh giá hiệu kinh tế - xã hội ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 65 2.2.12 Những thuận lợi khó khăn sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 71 2.3 Ý kiến nơng hộ liên quan đến sách phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 74 vi 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 74 2.3.2 Tình hình sản xuất hoa nông hộ điều tra 75 2.3.3 Các yếu tố đầu vào phục vụ ngành sản xuất hoa 75 2.3.4 Đặc điểm lao động tham gia sản xuất hoa 77 2.3.5 Đặc điểm hoạt động sản xuất hoa hộ dân 79 2.3.6 Kết sản xuất tiêu thụ hoa nông hộ 82 2.3.7 Đánh giá nơng hộ sách hỗ trợ phát triển sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho 86 U Ế 2.3.8 Những đề xuất nơng hộ liên quan đến sách phát triển sản xuất hoa H địa bàn thành phố Mỹ Tho 87 TẾ 2.3.9 Nhận xét 89 N H CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO .92 KI 3.1 Tiềm thách thức ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Ọ C Tho thời gian tới 92 H 3.1.1 Tiềm .92 ẠI 3.1.2 Thách thức 93 Đ 3.2 Mục tiêu phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho thời G gian tới 93 Ờ N 3.2.1 Mục tiêu chung .93 Ư 3.2.2 Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 .94 TR 3.3 Những giải pháp chủ yếu phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho .94 3.3.1 Cơ chế, sách khuyến khích đầu tư phát triển, hỗ trợ người dân vay vốn đầu tư sản xuất 94 3.3.2 Về cung ứng giống vật tư cho sản xuất 95 3.3.3 Tổ chức sản xuất, quảng bá tiêu thụ sản phẩm 96 3.3.4 Về nguồn nhân lực 96 3.3.5 Về ứng dụng khoa học cơng nghệ, phòng trừ sâu bệnh .97 vii PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .98 KẾT LUẬN .98 KIẾN NGHỊ .99 2.1 Đối với thành phố 99 2.2 Đối với nông dân 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 PHỤ LỤC 104 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN U Ế BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN N H BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN viii TẾ H BẢN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Dữ liệu thứ cấp Bảng 1.2 Cơ cấu mẫu theo địa bàn khảo sát .6 Bảng 2.1 Phân bố cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật phân bón địa bàn thành phố Mỹ Tho 51 Bảng 2.2 Sự phân bố vùng trồng hoa sản lượng hoa vùng địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2017 53 Sản lượng thu hoạch hoa năm 57 Bảng 2.4 Sản lượng thu hoạch, cấu loại hoa qua năm 59 Bảng 2.5 Thị trường tiêu thụ hoa năm 2017 61 Bảng 2.6 Đóng góp ngành sản xuất hoa vào ngành nông nghiệp thành phố qua TẾ H U Ế Bảng 2.3 Bảng 2.7 N H năm .66 Chi phí, lợi nhuận giống hoa trồng diện tích KI 01 vụ 68 Đặc điểm người lao động tham gia sản xuất hoa 78 Bảng 2.9 Diện tích trồng hoa hộ dân 79 H Ọ C Bảng 2.8 ẠI Bảng 2.10 Chủng loại hoa canh tác 81 Đ Bảng 2.11 Lợi nhuận hộ trồng hoa 83 G Bảng 2.12 Thị trường tiêu thụ hoa 83 Ờ N Bảng 2.13 Phương thức tiêu thụ sản phẩm .84 Ư Bảng 2.14 Tỷ lệ hộ dân tham gia tổ hợp tác trồng hoa 85 TR Bảng 2.15 Tỷ lệ người dân dược hưởng sách hỗ trợ quyền thành phố .86 Bảng 2.16 Kế hoạch sản xuất thời gian tới hộ dân .88 Bảng 2.17 Nội dung hộ dân trồng hoa cần hỗ trợ 88 ix 14 Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Thị Kim Lý (2005), Ứng dụng công nghệ sản xuất hoa, Nhà xuất Lao động 15 Nhà xuất Từ điển bách khoa Hà Nội (2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam tập 16 Nhà xuất Chính trị Quốc gia, 2006, Giáo trình Triết học Mác Lê Nin 17 Phạm Thị Hoa (2009), Nghiên cứu phát triển sản xuất tiêu thụ nấm ăn địa bàn huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình 18 Phạm Văn Duệ (2005), Kỹ thuật trồng hoa cảnh, Sở Giáo dục Đào U Ế tạo Hà Nội H 19 Phòng Kinh tế thành phố Mỹ Tho (2015-2017), Báo cáo kết hoạt động TẾ năm 2015-2016-2017 đơn vị 20 Tạp chí Việt Nam hương sắc (tháng 3, 2018) N H 21 Thành ủy Mỹ Tho (2017), Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03 tháng năm 2017 KI phát triển sản xuất hoa, kiểng chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi theo Ọ C hướng nông nghiệp thị 22 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 124/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 H Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 Đ ẠI tầm nhìn đến 2030 G 23 Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 N phê duyệt đề án “Tái cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị phát Ờ triển bền vững” Ư 24 Trần Đăng Khoa (2010), Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất tiêu TR thụ cam sành Hà Giang 25 Trần Phạm Tuấn Anh (2015), Giải pháp phát triển sản xuất cam huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An 26 Trương Đức Toàn (2011), Điều tra tình hình sản xuất kinh doanh hoa lan địa bàn tỉnh Tây Ninh 27 Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (2015-2017), Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, 2016, 2017 102 28 Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho (2017), Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 13 tháng năm 2017 thực Đề án tái cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 định hướng 2030 29 Vũ Thị Hương (2009), Nghiên cứu phát triển nghề trồng cảnh huyện TR Ư Ờ N G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ H U Ế Nam Trực, tỉnh Nam Định 103 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT Hộ nông dân sản xuất hoa Họ tên người vấn: Lê Thị Hà Phương Họ tên người vấn Khu phố, Ấp: Xã: thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Ế Giới tính: □ Nam □ Nữ TẾ thông tin hoạt động sản xuất hoa gia đình H U Tơi mong muốn gia đình Ông/Bà cung cấp cho số Gia đình ơng/bà có khẩu: ……………………………… N H Gia đình ơng/bà có lao động tham gia sản xuất hoa:…… KI Gia đình có th thêm nhân công để phục vụ sản xuất hoa hay Ọ C khơng Nếu có số lượng chi phí th nhân cơng bao H nhiêu ẠI Độ tuổi lao động tham gia sản xuất hoa hộ gia đình:……… Đ Trình độ học vấn:…………………………………………………… N G Diện tích canh tác gia đình: Ờ Hộ bắt đầu trồng hoa từ thời gian nào: Từ năm 2011 đến năm 2015 TR Ư Trước năm 2005 Từ năm 2006 - đến năm 2010 Từ 2015 đến Hộ gia đình tham gia Tổ hợp tác hay khơng: Có Khơng Hộ dân mua giống đâu? 104 10 Giống sản lượng hoa gia đình trồng: Cúc loại Vạn Thọ Mồng gà Cúc đồng tiền Hoa dừa Cẩm tú cầu Hoa hồng Dạ yến thảo Trạng nguyên Cát tường Lily Hướng dương Hoa lan Sống đời Loại hoa khác Ế Số lượng:…………………………………………………………… giỏ U 11 Hộ mua phân bón đâu: H 12 Loại phân bón dùng cho hoa: TẾ 13 Hộ dân sử dụng nguồn nước đâu để tưới cho hoa…………… N H 14 Chi phí đầu vào 01 vụ hộ gia đình khoảng bao nhiêu:………… KI 15 Hộ sử dụng loại giỏ để trồng hoa:…………………………… H sản xuất hoa hộ gia đình Ọ C 16 Theo Ông (Bà) yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Sâu bệnh G Đ Chất lượng giống Thị trường tiêu thụ ẠI Thời tiết, khí hậu Kỹ thuật canh tác Ư Đất canh tác TR Vốn Ờ N Chất lượng phân bón, thuốc BVTV Nhu cầu người tiêu dùng Yếu tố khác:……………………… 17 Trong năm, hộ gia đình tham gia sản xuất vụ hoa 01 vụ 03 vụ 02 vụ 04 vụ 105 18 Lợi nhuận từ trồng hoa 01 năm hộ gia đình: Dưới 05 triệu Trung bình 60 triệu Trung bình 20 triệu Trung bình 80 triệu Trung bình 40 triệu Trên 100 triệu 19 Thị trường tiêu thụ sản phẩm gia đình: Trong tỉnh Xuất Ế Ngoài tỉnh U 20 Phương thức tiêu thụ sản phẩm hoa hộ gia đình TẾ H Hộ tự tìm thương lái người tiêu dung để bán sản phẩm Ngành chức thành phố hỗ trợ, giới thiệu doanh nghiệp, sở đến N H thu mua sản phẩm hộ gia đình KI Thương lái tự tìm đến để thu mua sản phẩm gia đình Ọ C 21 Số lần /năm hộ tham gia buổi hội thảo chuyển giao khoa H học công nghệ, giới thiệu biện pháp canh tác mới, giống hoa mới, giống nuôi ẠI cấy mô, trồng hoa cắt cành, kỹ thuật trồng hoa nhiệt đới cận nhiệt đới, cách Đ gieo hạt, giâm cành, vô giỏ, tỉa cơi, bón phân, xử lý đất, phòng trừ sâu bệnh; Từ đến lần Từ đến lần Trên lần Ờ N G Không tham gia Ư 22 Số lần hộ ngành thành phố tham quan, học tập mơ TR hình trồng hoa theo công nghệ cao tỉnh nước giới thiệu, hỗ trợ mua giống hoa trồng Không tham gia Từ đến lần Từ đến lần Trên lần 23 Sồ lần hộ gia đình nhà nước hỗ trợ vay vốn để đầu tư cho sản xuất Không hỗ trợ vay vốn Từ đến lần Từ đến lần Trên lần 106 24 Theo ý kiến hộ số vốn vay có đáp ứng nhu cầu cần thiết để phục vụ hoạt động sản xuất hộ hay không 25 Kế hoạch sản xuất tới hộ Giữ nguyên diện tích, chủng loại hoa Trồng thêm giống hoa Mở rộng thị trường tiêu thụ Áp dụng công nghệ vào sản xuất Mở rộng diện tích canh tác 26 Khó khăn hộ đề xuất thành phố hỗ trợ nội dung để U H Hỗ trợ cung cấp giống hoa mới, đạt chất lượng cao Ế phát triển sản xuất TẾ Hỗ trợ tìm thị trường tiêu thụ N H Hỗ trợ vay vốn với lãi suất thấp Ọ C dụng khoa học công nghệ KI Hỗ trợ mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng mới, chuyển giao ứng H Hỗ trợ tổ chức cho người dân tham quan mơ hình sản xuất Mỹ Tho, ngày tháng năm 2018 Người vấn TR Ư Ờ N G Đ ẠI Nội dung khác:……………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin cảm ơn gia đình Ơng (Bà) cho biết số thông tin! 107 PHỤ LỤC Ế BẢNG TỔNG HỢP H U Kết điều tra ý kiến hộ dân trồng hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho năm 2018 44 49 633 92 31 35 469 154 66 15 21 308 14 17 11 53 Từ 30 đến 50 tuổi 25 98 31 11 174 Trên 50 tuổi 13 39 24 81 TẾ 303 71 240 N H 102 35 156 KI Đặc điểm lao động phục vụ sản xuất trồng hoa a Số gia đình (người) b.Số người độ tuổi lao động (người) 78 Ọ C 25 135 H Số mẫu điều tra (hộ) TỔNG Ư Ờ 52 TR c Số lao động gia đình tham gia sản xuất trồng hoa (người) d Độ tuổi lao động (số người) Dưới 30 tuổi G Đ ẠI NỘI DUNG N SỐ TT CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC 10 TÂN MỸ MỸ PHƯỜNG PHƯỜNG CHÁNH PHONG 108 58 22 Nam 37 96 44 e Trình độ học vấn (người) Tốt nghiệp cấp TẾ Tốt nghiệp cấp 32 79 36 Tốt nghiệp cấp 16 67 25 18 199 26 164 118 H U Ọ C KI 13 ẠI 53 22 102 14 2 28 11 26 78 35 10 156 G N Ư Ờ Địa điểm mua giống trồng (hộ) Viện nghiên cứu ăn miền Nam Từ Đà Lạt, Sa Đéc Các công ty giống Từ người dân ươm trồng bán Phân bón a Nguồn mua phân bón (hộ) Các cửa hàng địa bàn thành phố TR 109 H Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học Ế 15 N H Nữ Đ d Giới tính (số người) 25 109 Ngoài tỉnh 78 35 10 156 Phân gia súc 22 67 31 132 Nước kênh, mương 24 77 34 10 153 Nước máy, nnước mưa 01 01 01 0 Giỏ tre 15 38 20 84 Giỏ nhựa 10 40 15 72 Diện tích trồng hoa hộ Nhỏ 1000 m2 14 23 12 56 37 13 4 65 15 30 0 05 Từ 1000 m2 đến 3000 m2 Từ 5000 m2 trở lên KI Ọ C H ẠI G Đ TR Từ 3000 m2 đến 5000 m2 N Giỏ đựng hoa (hộ) Ư Ờ Nguồn nước tưới (hộ) N H Khác H U 25 TẾ NPK Ế b Loại phân bón (hộ) Thời gian bắt đầu trồng hoa hộ dân (hộ) 110 2 31 Giai đoạn 2006-2010 4 1 12 Giai đoạn 2010-2015 16 11 3 37 Giai đoạn từ 2015 đến Chủng loại, sản lượng hoa canh tác (giỏ) Cúc loại vạn thọ 49 17 76 49.600 409.300 65.600 TẾ 11.300 545.000 22.800 194.300 29.400 6.500 5.600 258.600 12.800 132.300 15.700 1.500 3.700 166.000 9.600 67.700 Ọ C 1.200 2.000 93.000 4.400 15.000 8.000 0 27.400 56 24 105 15 35 16 0 0 0 Hai vụ Bốn vụ 11 TR Ba vụ Yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hoa hộ gia đình (ý kiến) Thời tiết, khí hậu KI H 12.500 H U N H 9.200 ẠI 14 Đ Số vụ canh tác năm (hộ) Một vụ Ư Ờ 10 G Mào gà, trạng nguyên, hướng dương, sống đời Cát tường, Ly ly, Dạ yến thảo, cúc đồng tiền Lan Cắt cành Ế 12 N Trước năm 2005 156 111 0 10 2 26 Chất lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Vốn phục vụ sản xuất 1 06 16 2 32 Nhu cầu người tiêu dùng Thị trường tiêu thụ 11 17 17 1 25 Sâu bệnh 1 11 Kỹ thuật canh tác 13 Đất canh tác 16 Lợi nhuận hộ năm (hộ) Trung bình triệu Đ 4 27 Trung bình 20 triệu 34 G 11 2 56 Trung bình 40 triệu 11 29 13 24 0 11 0 TR Trên 100 triệu 13 H U TẾ N H KI Ọ C ẠI Trung bình 60 triệu Trung bình 80 triệu N Ư Ờ 12 H Yếu tố khác Ế Chất lượng giống Thị trường tiêu thụ (hộ) 112 48 Ngoài tỉnh 1 13 Vừa tỉnh vừa tỉnh Phương thức tiêu thụ (hộ) Tự đem bán 15 54 18 95 12 TẾ 36 Thương lái tự tìm đến 12 51 17 85 Các ngành chức giới thiệu Số lượng hộ dân tham gia tổ hợp tác (hộ) Có 21 35 14 44 15 0 73 Không 11 34 20 10 83 Số lần tham gia hội thảo (số hộ) Không tham gia 13 10 12 44 10 61 21 4 100 12 Từ 3-4 Trên 17 Đ KI ẠI H H U Ọ C TR Từ 1-2 Ế N H 12 G 16 22 N 15 Ư Ờ 14 Trong tỉnh Số lần tham quan, học tập kinh nghiệm (hộ) 113 18 33 20 84 Từ 1-2 45 15 72 Số lần hỗ trợ vay vốn (hộ) Không 14 57 20 105 Từ 1-2 12 2 31 Từ 3-4 0 17 Trên 1 0 41 4 57 30 4 49 16 42 12 34 19 11 46 Ế Không tham gia H U Từ 3-4 N H KI Ọ C H ẠI Đ G N Kế hoạch sản xuất thời gian tới (lượt ý kiến) Giữ nguyên diện tích, chủng loại hoa trồng thị trường tiêu thụ Mở rộng thị trường tiêu thụ Trồng thêm giống hoa Áp dụng công nghệ vào sản xuất Mở rộng diện tích đất sản xuất Ư Ờ 19 TR 18 TẾ Trên 114 20 11 2 25 24 10 38 2 19 Ế H U G Đ ẠI H Ọ C KI N H TẾ N Thường xuyên mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng mới, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, hướng dẫn phòng, trừ loại sâu bệnh Tham quan, học tập kinh nghiệm vùng trồng hoa chun canh có điều kiện khí hậu, thời tiết, tập quán canh tác tương đồng với thành phố Ư Ờ Nội dung cần hỗ trợ(lượt hộ) Cung cấp giống hoa mới, chất lượng cao Mở rộng thị trường tiêu thụ Vay vốn với lãi suất thấp TR 20 115 116 TR Ư Ờ G N Đ ẠI H Ọ C N H KI TẾ H U Ế ... đến phát triển ngành sản xuất hoa - Chương 2: Thực trạng phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho; - Chương 3: Một số giải pháp nhằm phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố. .. đến phát triển ngành sản xuất hoa U Ế + Phân tích thực trạng ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho giai H đoạn 2015-2017 TẾ + Đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành. .. 1.2.5 Bài học kinh nghiệm phát triển ngành sản xuất hoa địa bàn thành phố Mỹ Tho .40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT HOA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO 42 U Ế 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển ngành sản xuất hoa trên địa bàn thành phố mỹ tho , Phát triển ngành sản xuất hoa trên địa bàn thành phố mỹ tho