luận văn thạc sĩ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh quảng ngãi

13 71 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:47

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc U Ế Tác giả Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Ngô Thị Thùy Dung i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn PGS TS Nguyễn Xuân Khoát - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế Người tận tình hướng dẫn, bảo cho suốt thời gian thực đề tài Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, đặc biệt thầy Khoa Kinh tế trị, Phòng sau đại học, người Ế truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích q trình học tập rèn luyện U trường ́H Trong trình học tập thực luận văn nhiều giúp đỡ TÊ bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm quý báu Để thực luận văn, thân tơi cố gắng tìm tòi, học hỏi, tự nghiên cứu H với tinh thần cầu thị Tuy nhiên, với nhiều lý chủ quan khách quan, chắn N luận văn không tránh khỏi hạn chế thiếu sót định Tơi kính mong q KI thầy, giáo tiếp tục đóng góp ý kiến để luận văn ngày hoàn thiện O ̣C Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! H Tác giả Đ ẠI Ngơ Thị Thùy Dung ii TĨM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: NGƠ THỊ THÙY DUNG Chun ngành: Kinh tế trị Niên khóa: 2016 – 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN XUÂN KHOÁT Tên đề tài: THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) Ở TỈNH QUẢNG NGÃI Tính cấp thiết đề tài Ế Trong tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc hội nhập kinh tế U quốc tế việc vơ cần thiết Chính nhờ mở cửa hội nhập với giới ́H giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn lớn, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước TÊ Trong năm trở lại nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước xem nguồn ngoại lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế (CCKT), thúc H đẩy chuyển giao công nghệ đại, tạo điều kiện nâng cao suất lao động N Trong năm trở lại nguồn vốn FDI xem nguồn KI ngoại lực quan trọng để phát triển KT-XH Nhận thức tầm quan trọng hoạt O ̣C động xúc tiến thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi không ngừng phát huy lợi đồng thời khơng ngừng khắc phục khó khăn hạn chế để biến tỉnh H thành điểm đến hấp dẫn, thu hút nhiều DN đến đầu tư Bên cạnh ưu điểm mà vốn FDI mang lại thời gian gần việc thu ẠI hút FDI gặp số hạn chế định Từ thực tiễn tác giả chọn đề tài "Thu Đ hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) tỉnh Quảng Ngãi" làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Phương pháp nghiên cứu: Trên sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, đề tài sử dụng phương pháp cụ thể sau: - Phương pháp thu thập số liệu + Số liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng số liệu thứ cấp công bố iii giáo trình, văn kiện Đảng, sách pháp luật nhà nước, niên giám thống kê, sách chuyên khảo, tạp chí cộng sản, tạp chí chuyên ngành kinh tế, báo cáo tổng kết cuối năm UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi + Số liệu sơ cấp: Luận văn thu thập số liệu sơ cấp hai cách: Tiến hành phát phiếu điều tra ngẫu nhiên cho 30 doanh nghiệp (DN) FDI đầu tư 05 DN có dự định đầu tư tỉnh Quảng Ngãi Ế Thu thập ý kiến 25 chuyên gia nhà lãnh đạo, quản lý địa phương, U cán Ban quản lý KCN tỉnh, cán sở KH&ĐT, cán sở Công thương đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi ́H tỉnh Quảng Ngãi Từ làm sở để phân tích đánh giá khả thu hút vốn TÊ Ngồi ra, đề tài sử dụng số phương pháp khác như: Phương pháp Kết nghiên cứu: N vấn chuyên gia H phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu; Phương pháp thống kê mô tả; Phương pháp KI Trên sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh O ̣C Quảng Ngãi, từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút vốn Đ ẠI H đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, việc hội nhập kinh tế quốc tế việc vơ cần thiết Chính nhờ mở cửa hội nhập với giới giúp Việt Nam thu hút nguồn vốn lớn, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Trong năm trở lại nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước xem nguồn Ế ngoại lực quan trọng để phát triển KT-XH, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, U chuyển dịch CCKT, thúc đẩy chuyển giao công nghệ đại, tạo điều kiện nâng cao ́H suất lao động Quảng Ngãi tỉnh có vị trí chiến lược vùng kinh tế trọng điểm miền Trung TÊ Tỉnh vào vị trí trung độ đất nước, nằm trục giao thông Bắc - Nam đường sắt, đường bộ, đường biển đường hàng không, có đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1A, H 24A, 24B nối đồng ven biển qua huyện trung du miền núi tỉnh đến biên giới N Việt - Lào tỉnh Tây Nguyên; tương lai gần nối với hệ thống đường xuyên KI Á, tạo vị trí thuận lợi cho tỉnh giao lưu kinh tế với bên ngồi Bên cạnh đó, Quảng Ngãi có cảng nước sâu Dung Quất, Cảng biển Sa Kỳ, gần sân bay Chu Lai, ̣C với diện tích mặt đất cát ven biển rộng, gần hệ thống lưới điện quốc gia, có nguồn H O nước dồi tạo thuận lợi cho việc hình thành khu công nghiệp (KCN), dịch vụ du lịch, thị ẠI Hiện Quảng Ngãi có KCN tập trung 15 cụm công nghiệp, làng nghề đầu tư kết cấu hạ tầng đáp ứng đủ nhu cầu cho nhà đầu tư đầu tư, sản xuất kinh Đ doanh Trong KCN này, Khu phức hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị VSIP dự án mới, kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư nước Năm 2016, Quảng Ngãi thành lập KCN Đồng Dinh với loại hình cơng nghiệp ảnh hưởng mơi trường Ngồi ra, Quảng Ngãi có khu kinh tế (KKT) Dung Quất quy hoạch với diện tích 45.000 ha, KKT ven biển Chính phủ ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng có sách ưu đãi cao Việt Nam Chính thế, Quảng Ngãi có điều kiện thuận lợi việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước Thời gian qua, xác định tầm quan trọng hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn đạo triển khai tập trung đẩy mạnh hoàn thiện chế, sách, cải cách hành chính, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn tỉnh từ mơi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện đáng kể Cùng với việc phát huy lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, đồng thời không ngừng khắc phục khó khăn hạn chế, Quảng Ngãi dần khẳng định điểm đến thật hấp dẫn, thu hút nhiều DN Ế nước nước ngồi đến khảo sát, tìm hiểu đầu tư địa bàn tỉnh U Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ́H ngồi tỉnh Quảng Ngãi số hạn chế như: tỷ lệ thu hút vốn vào ngành TÊ không đồng đều, chuyển giao công nghệ cao chiếm tỷ lệ chưa cao, để xảy cố môi trường nhiều vấn đề khác Từ thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu kinh H nghiệm, thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngồi, từ đưa giải pháp để thu N hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Quảng Ngãi điều cần thiết giai đoạn Vì vậy, tác giả chọn vấn đề "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước KI (FDI) tỉnh Quảng Ngãi" làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế ̣C Tình hình nghiên cứu đề tài H O Ở nước ta từ đầu năm 2000 trở lại có nhiều cơng trình nghiên cứu vấn đề thu hút đầu tư trực tiếp nước tiêu biểu như: - Trần Xuân Tùng (2005), Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, thực trạng ẠI giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội Cơng trình phân tích chất Đ xu vận động đầu tư trực tiếp nước ngoài, vai trò với q trình phát triển KT-XH nước ta q trình đổi Cơng trình nêu số nguyên nhân thành tựu hạn chế việc thu hút đầu tư trực tiếp nước Việt Nam Đồng thời, cơng trình đề xuất số giải pháp nhằm huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước - Nguyễn Văn Tuấn (2005), Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội Đây đề tài nghiên cứu có phạm vi rộng lịch sử hình thành, phát triển hoạt động đầu tư trực tiếp nước Trên sở tác giả đưa số giải pháp nhằm huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước kinh tế Việt Nam - Trương Quang Dũng (2011), Thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Đề tài khái quát lý luận vốn đầu tư, đầu tư vốn, nguồn vốn đầu tư vai trò vốn đầu tư để phát triển cơng nghiệp nói chung phát triển cơng nghiệp địa phương nói riêng để hình thành khung nội dung nghiên cứu cho đề tài Xác định tồn Ế nguyên nhân thu hút vốn đầu tư vào phát triển công nghệp tỉnh Quảng Ngãi U Tác giả đưa giải pháp để thu hút vốn đầu tư vào phát triển công ́H nghệp tỉnh Quảng Ngãi TÊ - Nguyễn Thị Diễm Phương (2012), Thu hút trực tiếp đầu tư nước FDI vào KKT Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại học kinh tế - Đại H học Đà Nẵng Đề tài nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề liên quan đến KKT N hoạt động thu hút FDI vào KKT Bên cạnh đó, đề tài đánh giá, phân tích KI thực trạng thu hút FDI vào KKT Dung Quất thời gian qua, sở phát mặt tích cực, thành công tồn với nguyên nhân chúng Từ ̣C lý luận thực tiễn đề tài đề xuất số giải pháp phương diện môi H O trường vĩ mô lực nội nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào KKT Dung Quất - Ngô Trung Hùng (2013), Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ẠI địa bàn tỉnh Bến Tre, luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đề Đ tài hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi Phân tích thực trạng mơi trường đầu tư, thực trạng thu hút đóng góp vốn đầu tư trực tiếp nước vào phát triển KT-XH tỉnh Bến Tre Từ nêu nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bến Tre Từ thực tiễn đó, đề tài đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Bến Tre thời gian đến - Phan Thị Quốc Hương (2014), Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước vào Việt Nam, luận văn tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam yếu tố ảnh hưởng phân bố không gian vốn FDI địa phương Việt Nam Từ thực tiễn nghiên cứu đó, tác giả gợi ý số sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi cấp độ cấp quốc gia địa phương đề xuất - Lê Hoài Thanh (2015), Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đề tài hệ thống hóa sở Ế lý luận nêu số kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Ngãi Từ đó, U đề xuất số giải pháp thu hút vốn đầu tư vào KCN tỉnh Quảng Ngãi thời ́H gian đến TÊ Ngồi ra, có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học nhiều có đề cập đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Việt Nam H Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu thu hút vốn đầu tư trực tiếp N nước vào tỉnh Quảng Ngãi cách tồn diện có hệ thống Vì vậy, việc nghiên cứu KI thực trạng đưa giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi vấn đề cấp thiết H O 3.1 Mục tiêu chung ̣C Mục tiêu nghiên cứu Trên sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi, ẠI từ đưa số giải pháp kiến nghị nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp Đ nước tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững 3.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước - Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi - Đề xuất định hướng số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Ế Đối tượng phạm vi nghiên cứu U 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Địa bàn tỉnh Quảng Ngãi TÊ ́H Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi H - Về thời gian: Nghiên cứu, phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước KI Phương pháp nghiên cứu N tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ 2013 - 2017 đề xuất giải pháp đến năm 2022 Trên sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ̣C đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, đề tài sử dụng phương pháp H O cụ thể sau: 5.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng số liệu thứ cấp công bố ẠI giáo trình, văn kiện Đảng, sách pháp luật nhà nước, niên giám thống Đ kê, sách chuyên khảo, tạp chí cộng sản, tạp chí chuyên ngành kinh tế, báo cáo tổng kết cuối năm UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi - Số liệu sơ cấp: Luận văn thu thập số liệu sơ cấp hai cách: + Tiến hành phát phiếu điều tra ngẫu nhiên cho 30 doanh nghiệp (DN) FDI đầu tư 05 DN có dự định đầu tư tỉnh Quảng Ngãi + Thu thập ý kiến 25 chuyên gia nhà lãnh đạo, quản lý địa phương, cán Ban quản lý KCN tỉnh, cán sở KH&ĐT, cán sở Cơng thương tỉnh Quảng Ngãi Từ làm sở để phân tích đánh giá khả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi 5.2 Phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê để hệ thống hóa, sau tiến hành tổng hợp, phân tích nội dung cần nghiên cứu Các bảng hỏi xử lý phần mềm Ế Excel U 5.3 Phương pháp thống kê mô tả ́H Phương pháp sử dụng để mô tả đặc tính liệu thu thập TÊ từ việc nghiên cứu thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Phương pháp sử dụng để đánh giá tác động FDI đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng H Ngãi N 5.4 Phương pháp vấn chuyên gia KI Tham khảo ý kiến chuyên gia lĩnh vực kinh tế, sách, lãnh đạo sở, ban ngành, giám đốc DN có vốn đầu tư nước ngồi từ đưa phân tích tình hình H O vấn đề nghiên cứu ̣C thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh đưa kết luận đề xuất cho Kết cấu luận văn chương: ẠI Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm Đ Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Phương hướng giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi 10 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong giai đoạn đầu tư nước ngồi đóng vai trò quan trọng q trình phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi Qua phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi, qua khảo sát ý kiến đánh giá Ế DN FDI chuyên gia, luận văn giải vấn đề sau: U - Bằng việc nghiên cứu sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ́H nước ngoài, đề tài rút số học kinh nghiệm tỉnh Quảng Ngãi TÊ - Thông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013 - 2017, chương cho thấy hiệu H KT-XH dự án FDI thông qua tiêu như: đóng góp cho tổng vốn đầu tư xã N hội dao động khoảng từ 6-12%; đóng góp phần khơng nhỏ vào tăng trưởng KI kinh tế tỉnh nhân tố giúp tỉnh ngày có tốc độ phát triển kinh tế nhanh; giúp chuyển dịch cấu ngành kinh tế theo hướng đại phù hợp với định hướng ̣C tỉnh; Góp phần tăng kim ngạch xuất tỉnh Tuy nhiên phần lớn dự án H O tỉnh Quảng Ngãi dự án nhỏ trong q trình xây dựng nên có đóng góp vào ngân sách tỉnh số nhỏ ẠI - Trên sở phân tích kết khảo sát ý kiến đánh giá môi trường thu hút vốn Đ đầu tư trực tiếp nước tỉnh Quảng Ngãi, đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng định đầu tư nhà đầu tư định đầu tư Quảng Ngãi Qua kết phân tích đưa thành tựu, hạn chế nguyên nhân từ làm sở đề xuất giải pháp Từ phân tích hạn chế nguyên nhân, đồng thời vào mục tiêu phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2017 định hướng đến năm 2020, luận văn đề giải pháp Chương nhằm cải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Tùy điều kiện, đặc trưng 11 vùng, thời gian định mà lựa chọn, vận dụng giải pháp cho phù hợp mối quan hệ với địa phương khác nước Tuy nhiên, để phát huy hiệu giải pháp trình triển khai cần có phối hợp thống nhất, đồng quan tỉnh hỗ trợ từ phía Chính phủ Bộ, ngành Trung ương Mặc dù có nhiều cố gắng q trình thực đề tài, nhiên hoàn cảnh, điều kiện thời gian chắn đầ tài không tránh khỏi hạn chế định, tác giả mong nhận thơng cảm góp ý từ nhà khoa học Ế quan tâm đến vấn đề U Kiến nghị ́H Để tỉnh Quảng Ngãi có điều kiện tốt thực giải pháp đẩy mạnh thu hút TÊ vốn đầu tư trực tiếp nước phục vụ phát triển KT-XH thời gian đến, tác giả xin đưa số kiến nghị sau: H 2.1 Đối với Trung ương N - Chính phủ cần tiếp tục hồn thiện sách quy hoạch đầu tư, ban hành KI cụ thể nghị định thông tư luật đầu tư, thường xuyên sửa đổi, cách hành nhằm tạo điều kiện cho DN nước ngồi có nhu cầu đầu tư ̣C - Các ngành cần phối hợp với để đưa chương trình xúc tiến đầu tư phù H O hợp cho địa phương, xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư có tính chất liên vùng để kêu gọi đầu tư từ nguồn vốn nước - Đề nghị Bộ KH&ĐT quan tâm, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ngãi tham gia ẠI hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngồi Trung ương để tỉnh có khả tiếp cận Đ với nhà nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn nước ngoài, từ tỉnh quảng bá, giới thiệu tiềm mạnh tỉnh 2.2 Đối với tỉnh Quảng Ngãi - Để đảm bảo quyền nghĩa vụ, trách nhiệm nhà đầu tư lợi ích hài hòa nhà nước, nhân dân DN FDI thời gian đến tỉnh cần rà soát, điều chỉnh bổ sung số chế sách như: sách liên quan đến đất đai, sách hỗ trợ, đào tạo cung ứng nguồn lao động, sách hỗ trợ sau đầu tư, gắn với thẩm quyền giải quan, đơn vị cụ thể nhằm tránh tình trạng có 12 chế thiếu phận giải chồng chéo chức năng, nhiệm vụ - Trong trình đột phá phát triển, chuyển từ chế quản lý DN sang phục vụ DN kiến nghị UBND tỉnh đạo tiến hành xem xét rà sốt đánh giá cơng tác cải cách hành để giảm, xóa bỏ thủ tục không cần thiết đáp ứng phù hợp với tình hình thực tiễn mơi trường kinh doanh - Công tác tuyên truyền, quảng bá đầu tư tỉnh nhà thời gian qua thực chưa tạo lan tỏa mạnh mẽ, thiết thực Thời gian đến, cần nâng cao tần Ế suất quảng bá thương hiệu, nâng cao vị Tập đoàn, DN lớn đẩy U mạnh tuyên truyền sách thu hút đầu tư tỉnh nước ́H - Chủ động tiếp cận thu hút DN đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, đầu TÊ tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm tạo DN vệ tinh cho tập đoàn lớn, tập đoàn đa quốc gia khai thác nguồn lực dồi khu vực nông thôn để phát H triển tương xứng với CCKT kinh tế chung tỉnh N - Trong công tác lập quy hoạch cần mang tính chiến lược, ổn định lâu dài; KI tránh tình trạng điều chỉnh cục nhiều Đồng thời, kế oạch sử dụng đất năm địa phương cần thông tin công bố rộng rãi để Nhà đầu tư tìm ̣C hiểu, lựa chọn cho phù hợp đề xuất địa điểm đầu tư dự án mang lại tính khả thi cao Đ ẠI H O công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 13 ... Phương pháp KI Trên sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước tỉnh O ̣C Quảng Ngãi, từ đưa số giải... trạng đầu tư trực tiếp nước ngồi, từ đưa giải pháp để thu N hút vốn đầu tư trực tiếp nước vào tỉnh Quảng Ngãi điều cần thiết giai đoạn Vì vậy, tác giả chọn vấn đề "Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước. .. Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm Đ Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Chương 2: Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh quảng ngãi , luận văn thạc sĩ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan