Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min

114 55 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế LÊ XUÂN HÀ N H TÊ GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ H O ̣C KI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS TS NGUYỄN THỊ MINH HỊA HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác ngồi tài liệu thơng tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn Ế cảm ơn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo theo hình thức U đoạn trích dẫn nguyên văn lời diễn giải luận văn kèm theo thông ́H tin nguồn tham khảo rõ ràng Các số liệu thông tin luận văn hoàn toàn dựa kết thực TÊ tế địa bàn nghiên cứu, có nguồn gốc rõ ràng chưa sử dụng cho việc TÁC GIẢ LUẬN VĂN ̣C KI N H bảo vệ học vị Đ ẠI H O Lê Xuân Hà i LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường kết hợp với nỗ lực cố gắng thân; đạt kết này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Quý Thầy, Cô giáo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế truyền đạt kiến thức, nhiệt tình giúp đỡ cho thân tơi năm học vừa qua Với lòng kính trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hòa, người Ế trực tiếp hướng dẫn khoa học, dành nhiều thời gian tâm huyết, quý báu để giúp đỡ U suốt trình nghiên cứu, thực luận văn ́H Xin chân thành cảm ơn Ban đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị; Ban đạo Chương trình giảm nghèo bền vững huyện Hướng Hóa, đặc biệt Sở TÊ Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị (cơ quan Thường trực Ban đạo Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị), quan, địa phương địa N vùng nghiên cứu thực luận văn H bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giúp tơi hồn thành nội dung, số liệu KI Mặc dù có nhiều cố gắng nỗ lực luận văn khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót, kính mong q thầy, giáo góp ý, bổ sung O ̣C Tôi xin chân thành cảm ơn Đ ẠI H Tác giả luận văn Lê Xuân Hà ii Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Lê Xuân Hà Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 - 2019 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ MINH HÒA Tên đề tài: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích thực trạng giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng, đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác giảm nghèo thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Bao gồm vấn đề liên quan đến công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Phương pháp nghiên cứu Thảo luận ngắn gọn thu thập liệu thứ cấp sơ cấp (khảo sát 110 hộ nghèo địa bàn huyện phương pháp vấn phát phiếu điều tra) Sử dụng phương pháp thống kê toán học, tỷ lệ phần trăm (%), giá trị trung bình, so sánh giá trị tuyệt đối… để để tính tốn, so sánh phân tích số liệu Các kết nghiên cứu kết luận Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề nghèo giảm nghèo số nước giới Việt Nam Nghiên cứu tổng kết công tác giảm nghèo số địa phương nước để rút học kinh nghiệm q trình thực cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Phân tích, đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo nhân dân địa bàn huyện Phân tích nguyên nhân hạn chế, thành tựu đạt tác động đến tình hình thực cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện Đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu công tác giảm nghèo địa bàn huyện Đề tài góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề nghèo giảm nghèo số nước giới Việt Nam Phân tích, đánh giá cách khách quan thực trạng nghèo, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nghèo nhân dân địa bàn huyện Đề xuất giải pháp phù hợp góp phần giúp quyền địa phương nâng cao cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 năm iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU : n sinh xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BTXH : Bảo trợ xã hội CBCC : Cán công chức CN - TTCN - XD : Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - ây dựng GD & ĐT : Giáo dục đào tạo HĐND : Hội đồng nhân dân U : óa đói giảm nghèo ́H ĐGN Ế ASXH : ã hội chủ nghĩa KBNN : ho bạc nhà nước KT-XH : inh tế - xã hội LĐ-TB&XH : Lao động - Thương binh xã hội LHQ : Liên hiệp quốc NSNN : Ngân sách nhà nước TDTT : Thể dục thể thao TM-DV-DL : Thương mại - Dịch vụ - Du lịch H N KI ̣C H UBND O TN-MT TÊ XHCN : y ban nhân dân : ây dựng Đ ẠI XDCB : Tài nguyên môi trường iv MỤC LỤC LỜI C M ĐO N i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý HIỆU iv MỤC LỤC v Ế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii U PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu .3 N Kết cấu luận văn KI PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẤN ĐỀ NGHÈO VÀ ̣C GIẢM NGHÈO O 1.1 Nghèo chuẩn nghèo H 1.1.1 Một số khái niệm nghèo .6 ẠI 1.1.2 Chuẩn nghèo Đ 1.1.3 Chuẩn nghèo Việt Nam 10 1.2 hái niệm, sách giảm nghèo 14 1.2.1 hái niệm giảm nghèo 14 1.2.2 Nội dung, quan điểm giảm nghèo 16 1.2.3 Tiêu chí đánh giá chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 .22 1.2.4 Kinh nghiệm giảm nghèo số địa phương học kinh nghiệm .23 v CHƯƠNG II THỰC TRẠNG GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓA, TỈNH QUẢNG TRỊ .29 2.1 Tổng quan địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị .30 2.2 Vị trí địa lý điều kiện tự nhiên 30 2.2.1 Vị trí địa lý 30 2.2.2 Điều kiện tự nhiên 31 2.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 32 Ế 2.3.1 Các tiêu kinh tế 32 U 2.3.2 Văn hóa - xã hội 32 ́H 2.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến cơng tác giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 33 TÊ 2.4.1 Những thuận lợi 33 2.4.2 hó khăn, hạn chế nguyên nhân 35 H 2.5 Thực trạng nguyên nhân liên quan đến công tác giảm nghèo địa N bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016-2017 37 KI 2.5.1 Thực trạng công tác giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016 - 2017 .37 ̣C 2.5.2 Đánh giá hộ điều tra kết thực công tác giảm nghèo địa O bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 50 H 2.5.3 Nhận xét, đánh giá hộ điều tra dẫn tới nguyên nhân nghèo địa bàn ẠI huyện Hướng Hóa .55 2.6 Đánh giá kết đạt cơng tác giảm nghèo huyện Hướng Hóa giai Đ đoạn 2016-2017 59 2.6.1 Một số kết đạt 59 2.6.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân .63 CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG C O CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN HƯỚNG HÓ , TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG THỜI GIAN TỚI 67 3.1 Một số để định hướng xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác giảm nghèo thời gian tới 67 vi 3.2 Mục tiêu giảm nghèo Chính phủ 67 3.3 Mục tiêu giảm nghèo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 69 3.3.1 Mục tiêu tổng quát 69 3.3.2 Mục tiêu, tiêu giảm nghèo cụ thể huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 70 3.4 Giải pháp giảm nghèo địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thời gian tới .72 3.4.1 Giải pháp tuyên truyền 72 3.4.2 Giải pháp nguồn vốn vay cho hộ nghèo .73 Ế 3.4.3 Hỗ trợ đất sản xuất, đất cho hộ nghèo 75 U 3.4.4 Phát triển giáo dục, đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực; thực công tác đào ́H tạo nghề giải việc làm cho hộ nghèo 75 TÊ 3.4.5 Giải pháp nâng cao tiếp cận số dịch vụ xã hội cho hộ nghèo 77 3.4.6 Giải pháp tập huấn khoa học kỹ thuật hỗ trợ sản xuất cho nông dân .78 H 3.4.7 Phát triển kinh tế nông hộ, kinh tế vườn, khai thác bảo vệ tài nguyên rừng N .78 KI 3.4.8 Tăng cường đầu tư phát triển mạnh lĩnh vực dịnh vụ, du lịch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa tạo động lực thức ̣C đẩy phát triển kinh tế - xã hội 79 O 3.4.9 Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho công tác giảm nghèo 80 H 3.4.10 Các giải pháp khác 81 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 83 ẠI Kết luận 83 Đ Kiến nghị .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 92 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN C A HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ INH TẾ NHẬN ÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ C A PHẢN BIỆN NHẬN ÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ C A PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN ÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại kinh tế dựa theo GNI/người .10 Bảng 1.2: Chuẩn nghèo Việt Nam giai đoạn 1993 đến 2015 12 Bảng 1.3: Chuẩn nghèo Việt Nam giai đoạn 2016 đến 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều .13 Bản đồ hành huyện Hướng Hóa 29 Bảng 2.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2017 .31 Bảng 2.3: Số hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo cũ năm 2016 38 Bảng 2.4: Bảng số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hướng Hóa năm 2016 ́H U Ế Bảng 2.1: theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng từ 01/01/2016 .39 Diễn biến kết tăng, giảm số hộ nghèo năm 2016 41 Bảng 2.6: Diễn biến kết tăng, giảm số hộ cận nghèo năm 2016 42 Bảng 2.7: Hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội năm 2016 huyện H TÊ Bảng 2.5: Tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội năm 2016 KI Bảng 2.8: N Hướng Hóa 43 huyện Hướng Hóa .43 Diễn biến kết tăng, giảm số hộ nghèo năm 2017 45 Bảng 2.10: Diễn biến kết tăng, giảm số hộ cận nghèo năm 2017 46 Bảng 2.12: Tỷ lệ hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội năm 2017 H O ̣C Bảng 2.9: ẠI huyện Hướng Hóa .47 Đ Bảng 2.13: Bảng 2.14: inh phí ngân sách nhà nước đầu tư cho cơng tác giảm nghèo huyện Hướng Hóa giai đoạn 2016 2017 49 Hộ nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội xã Tân Thành xã Xing, huyện Hướng Hóa .51 Bảng 2.15: Số liệu điều tra tiêu chí thu nhập hộ nghèo xã Tân Thành xã Bảng 2.16: ing huyện Hướng Hóa 54 Các nguyên nhân dẫn đến nghèo 02 xã Tân Thành xã ing huyện Hướng Hóa .56 viii Bảng 2.17: Tổng hợp kết vấn nguyên nhân dẫn đến nghèo 02 xã Tân Thành xã Bảng 2.18: ing huyện Hướng Hóa 56 Tổng hợp tỷ lệ nhu cầu, nguyện vọng hộ nghèo để nghèo xã Tân Thành xã ing huyện Hướng Hóa 58 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế No table of figures entries found ix 13 Nghị số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 Chính phủ định hướng giảm nghèo bền vững, thời kỳ từ năm 2011 đến 2020 14 Quyết định 1772/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 15 Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ, Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dựng cho giai đoạn 2016 - 2020 16 Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ Ế việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 U 17 Quyết định 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 Thủ tướng Chính phủ phê ́H duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo nhân cận huyết vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2015 - 2020” TÊ 18 Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 Thủ tướng Chính phủ, tộc thiểu số thời kỳ H ban hành phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân N 19 Quyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 Thủ tướng Chính phủ, KI Ban hành sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, thôn, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 hỗ ̣C trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình O 20 Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - H 2020; Chỉ thị số 07/CT-BTV ngày 22/06/2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Trị ẠI tăng cường lãnh đạo Đảng công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 Đ 21 UBND tỉnh Quảng Trị, Kế hoạch thực Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 22 UBND huyện Hướng Hóa, Chương Trình hành động UBND huyện thực nghị đại hội Đảng huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát triển Kinh tế - ã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 23 Kế hoạch 341/KH-UBND ngày 07/09/2017 UBND Huyện Hướng Hóa, hướng dẫn thực Nghị Quyết 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 Chính phủ 90 24 UBND huyện Hướng Hóa (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020,huyện Hướng Hóa 25 UBND huyện Hướng Hóa (2016), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2016 -2020, huyện Hướng Hóa 26 UBND huyện Hướng Hóa (2015, 2016, 2017), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, huyện Hướng Hóa cơng tác giảm nghèo, giai đoạn 2016 - 2020, Hướng Hóa Ế 27 Huyện ủy Hướng Hóa (2016), Tăng cường lãnh đạo Đảng Đ ẠI H O ̣C KI N H ́H TÊ Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huyện Hướng Hóa U 38 UBND huyện Hướng Hóa (2015, 2016, 2017), Báo cáo kết thực 91 PHỤ LỤC PHỤ LỤC I PHIẾU ĐIỀU TRA BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA HỘ Chào Ông/Bà, để có thơng tin cung cấp cho nhà quản lý địa phương, tiến hành điều tra nghiên cứu đề tài: “Giải pháp giảm nghèo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị” Vì vậy, tính xác ơng/bà cung cấp có vai trò quan trọng q trình hoạch định sách giúp phát Ế triển kinh tế địa phương Ông/bà yên tâm thông tin cung cấp Ngày ………/……………/2018 ́H Số phiếu: U sử dụng cho mục đích nghiên cứu hồn tồn bảo mật tuyệt đối Tên người vấn: ……………………………………………………………… TÊ PHẦN A: THÔNG TIN CHUNG I NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA HỘ H - Họ tên chủ hộ…………………………………………………………………… □ Nam - Tuổi: □Nữ KI - Giới tính: N - Địa chỉ: Thơn…………… …… ã…………….……… Huyện: Hướng Hóa O - Dân tộc: □ inh ̣C - Trình độ văn hóa: lớp ………………… □ Thiểu số H - Tổng số thành viên gia đình:……………… ….người ẠI (trong đó: ………………nam,…………… nữ) - Tổng số lao động chính:(15-60 nam 15 – 55 nữ)………người Đ - Số người độ tuổi lao động tham gia lao động, sản xuất kinh doanh(Trẻ em từ 13 – 15 tuổi, Nam 60, nữ 55 tuổi)…… người - Phân loại hộ năm 2017 □ Nghèo □ Cận nghèo □ Trung bình 92 □ há PHẦN B: THƠNG TIN TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN I VỀ TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ (KHÁM CHỮA BỆNH) hi người thân gia đình ốm đau, có khám bệnh sở y tế khơng? □ Có □ hơng Nếu có, xin ơng/bà cho biết có hài lòng với dịch vụ khám chữa bệnh sở y tế khơng? □ Có □ hơng II CẤP PHÁT THẺ BHYT Ế Các nhân gia đình cấp thẻ BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước □ hơng ́H □ Có U khơng? Nếu có, xin ơng (bà) cho biết việc cấp thẻ BHYT có định kỳ (kịp thời) theo quy TÊ định khơng? □ Có □ hơng H III TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC CỦA NGƯỜI LỚN N in ông/bà cho biết ơng/bà có cấp sau đây? KI □ ………người có cao đẵng trở lên □ ………người có trung cấp nghề trung học chuyên nghiệp ̣C □ ………người có sơ cấp nghề, đào tào nghề O □ ………người có PTTH H IV TÌNH TRẠNH ĐI HỌC CỦA TRẺ EM ẠI Gia đình ơng/bà có người độ tuổi đến trường khơng? □ Có □ hơng Đ Nếu có, xin ơng/bà cho biết có người học? □ Có……./……người gia đình học in ông/bà cho biết ông/bà học cấp học sau đây? □ ………người học mầm non □ ………người học tiểu học □ ………người học THCS in ơng/bà cho biết ơng/bà có học thường xun khơng? □ Có □ hơng 93 V CHẤT LƯỢNG NHÀ Ở in ông/bà cho biết nhà của ông/bà thuộc kiểu nhà sau đây? □ Làm vật liệu tường nhà bê tông; gạch/đá; xi măng; gỗ bền □ Nhà tạm bợ VI DIỆN TÍCH NHÀ Ở in ông/bà cho biết nhà của ơng/bà có diện tích m2 /người? □ Từ 20-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min , Giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị min

Từ khóa liên quan