Bê tông tự lèn chuyen dề vật liệu mới

47 129 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY - MTU - TRÌNH BÀY VỀ BÊ TƠNG TỰ LÈN MƠN : GVHD : SVTH : LỚP : CHUYÊN ĐỀ VẬT LIỆU MỚI LƯƠNG VĂN ANH ĐỖ MINH KHOA XD15D05 NĂM HỌC : 2018- 2019 Mục Lục I Khái Niệm Bê Tông Tự Lèn II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn III Vật Liệu Chế Tạo Bê Tông Tự Lèn IV Yêu Cầu Kỹ Thuật V Thí Nghiệm Hỗn Hợp Bê Tông Tự Lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn VII Hiệu Quả Kỹ Thuật - Kinh Tế - Xã Hội VIII Tài Liệu Tham Khảo I. Khái niệm bê tông tự lèn Bê tông tự lèn bê tơng có khả chảy trọng lượng thân làm đầy hồn tồn cốp pha thậm chí nơi dầy đặc cốt thép mà không cần tác động học mà đảm bảo tính đồng Nói cách khác, bê tơng tự lèn bê tơng có khả tự lèn chặt.Khả tự lèn chặt lực tiềm  tàng  bê tơng có liên quan đến khả đổ Với khả này, bê tơng làm đầy lèn chặt góc cạnh cốp pha trọng lượng thân mà khơng cần  đầm  q trình đổ bê tơng I. Khái niệm bê tơng tự lèn Hình ảnh minh họa bê tơng tự lèn II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn  Bê tông tự lèn giống như  bê tông thông thường chế tạo từ vật liệu cấu thành chất kết dính xi măng, cốt liệu, nước phụ gia.Sự khác công nghệ thi công bê tông tự lèn khơng có cơng đoạn tạo chấn động lèn chặt bê tông Ðể làm đầy cốp pha trọng lượng thân nó, bê tơng tự lèn cần đạt khả chảy cao đồng thời không bị phân tầng Vì đặc trưng loại bê tông cân độ chảy không phân tầng hỗn hợp bê tông.  Ðạt điều này, bê tơng tự lèn  cần có yêu cầu sau:     II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn  - Sử dụng phụ gia siêu dẻo để đạt khả chảy dẻo cao hỗn hợp bê tông; - Sử dụng hàm lượng lớn phụ gia mịn để tăng độ linh động vữa xi măng;  - Hàm lượng cốt liệu lớn bê tơng so với bê tơng thơng thường.  Ngồi đặc tính nói trên, đặc tính chế tạo thi cơng bê tông tự lèn khác so với bê tông thường sau: II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn      - Sự bắt đầu kết thúc ninh kết bê tơng tự lèn có khuynh hướng chậm so với bê tông thường    - Khả bơm bê tông tự lèn cao so với bê tông thường     - Do nhạy cảm lớn dẫn đến dao động chất lượng cố trộn vật liệu nên bê tơng tự lèn có u cầu kiểm tra chất lượng, kiểm tra sản xuất kiểm tra thi công khắt khe bê tông thường     - Do không thực việc rung động làm chặt, yêu cầu quan tâm đến thời gian trì chất lượng độ chảy lớn bê tông  thường.    II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn  Hình ảnh minh họa bê tơng tự lèn III Vật Liệu Chế Tạo Bê Tông Tự Lèn Nguyên vật liệu để chế tạo bê tông tự lèn gồm xi măng,  phụ gia mịn làm đầy, cốt liệu nhỏ, cốt liệu lớn phụ gia siêu dẻo Chất lượng bê tông tự lèn phụ thuộc vào chất lượng nguyên vật liệu thành phần Hiện nay, nguồn nguyên liệu để chế tạo bê tông nước ta phong phú Ðể sử dụng chúng cách hiệu quả, vật liệu trước sử dụng cần lựa chọn kiểm tra chất lượng Ngoài yêu cầu chất lượng vật liệu sử dụng cho bê tông thường, chế tạo bê tông tự lèn  số tiêu vật liệu được  yêu cầu mức cao III Vật Liệu Chế Tạo Bê Tông Tự Lèn Xi măng Hiện nay, loại xi măng thông dụng dùng bê tơng tự lèn xi măng pc lăng thơng thường, xi măng giàu belite (thành phần C2S = 4070%), xi măng toả nhiệt thấp có thành phần C3A C4AF nhỏ Ðặc biệt việc dùng xi măng có thành phần khoáng C3A C4AF nhỏ chế tạo bê tông tự lèn cho hiệu ảnh hưởng  phân tán phụ gia cao VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn TT Tên vật liệu Chỉ tiêu kỹ thuật khống chế Yêu cầu Xi măng Lô sản phẩm Cùng lô Phụ gia mịn Lô sản phẩm Cùng lô - Nguồn gốc Cùng nguồn - Mơ đun độ lớn 2,6 ÷ 3,3 - Độ ẩm bề mặt ± 0,5% - Nguồn gốc Cùng nguồn - Thành phần hạt,Dmax < 20mm - Độ ẩm bề mặt ± 0,5% Cốt liệu nhỏ Cốt liệu lớn Phụ gia siêu dẻo Chủng loại, lô Không sai số Nước trộn Nguồn gốc Cùng nguồn Bảng 2 Chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu chế tạo bê tông tự lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Trộn bê tông Phương pháp trộn bê tông tự lèn phải thiết kế phù hợp sở kinh nghiệm thực tế qua thí nghiệm Khơng có u cầu loại máy trộn đặc biệt Có thể dùng máy trộn cưỡng bức, máy trộn rơi tự Tuy nhiên phải tuân theo nguyên tắc khai thác tối đa từ 80 – 90% công suất máy trộn Thời gian trộn bê tông tự lèn cần thiết phải xác định mẻ trộn thử thường lớn so với bê tơng thường Qui trình thời gian trộn bê tơng tự lèn cho máy trộn cưỡng tham khảo sau: (hình 6) VI Sản Xuất Và Thi Cơng Bê Tơng Tự Lèn Hình Quy trình trộn bê tông VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Phân phối vận chuyển bê tông tự lèn Khi vận chuyển hỗn hợp bê tông tự lèn từ trạm trộn đến cơng trình dùng xe trộn tự hành Đưa hỗn hợp bê tông tự lèn vào khối đổ, tùy trường hợp dùng bơm, cẩu móc thùng đựng hỗn hợp bê tơng phễu có vòi voi, máng Trong tất trường hợp chiều cao từ miệng hỗn hợp bê tông tự lèn đến đáy khối đổ không vượt 0,5m Cần đảm bảo thời gian vận chuyển thi công bê tông tự lèn không vượt thời gian mà hỗn hợp đảm bảo khả tự điền đầy khuôn độ đồng Phương thức phân phối vận chuyển bê tông tự lèn phụ thuộc vào kích thước kết cấu bê tơng đổ, khoảng cách từ  trạm trộn đến nơi thi cơng Cần tính tốn  thời gian trì tính cơng tác (tổn thất độ chảy xoè) cho bê tông tự lèn thiết kế thành phần bê tông -Thời gian trì tính chảy cao khả tự lèn chặt 90 phút -Các thiết bị vận chuyển  phân phối bê tông tự lèn tương tự như  bê tông  thi công công nghệ bơm VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Đổ bê tông Trước đổ bê tơng tự lèn, cần đảm bảo vị trí cốt thép ván khuôn Việc lắp đặt ván khuôn đảm bảo ngăn chặn vữa thi công Công nghệ bơm tiên tiến từ đáy ván khuôn khuyến cáo sử dụng Việc đổ bê tông tự lèn dễ so với bê tông thường, nguyên tắc đổ khuyến cáo cho việc phân tầng nhỏ là: - Giới hạn chiều cao đến 5m; - Giới hạn chiều ngang dòng chảy từ nơi bắt đầu đổ 10m Các khoảng cách đổ lớn chấp nhận đảm bảo tính bê tơng tự lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Hình minh họa đổ bê tơng tự lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Hình Ứng dụng bê tơng tự lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Bão dưỡng bê tơng Do bê tơng tự lèn có hàm lượng hạt mịn cao nên để hạn chế co ngót nứt, việc bảo dưỡng ban đầu cho bê tông thực sớm tốt Việc bảo dưỡng bê tông phải tuân theo TCVN 4453:1995 TCVN 5592:1991 ‘‘Bê tông nặng’’ ‘‘Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên’’ VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Phạm vi ứng dụng bê tông tự lèn   Lĩnh vực sử dụng bê tơng tự lèn bao gồm: kết cấu đổ chỗ; phận đường hầm; trụ cầu; cấu  kiện đúc sẵn; cột; tường; bê tơng bên ngồi; thi cơng bê tơng khối lượng lớn; vị trí cốt thép dày đặc, vị trí góc cạnh cơng trình VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn Hiện nay, tốc độ xây dựng Việt nam phát triển mạnh mẽ.  Các ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, cầu đường mở rộng với thiết kế đa dạng, phong phú  đó  có nhiều dạng kết cấu mà việc đầm bê tơng khó thực Có thể kể tới cọc khoan nhồi, cấu kiện có chiều cao lớn, cấu kiện có mật độ cốt thép dày, cấu kiện có hình dạng phức tạp nhiều góc cạnh Việc sử dụng loại bê tơng với  đặc tính  tự lèn chặt trường hợp cho  hiệu đặc biệt cao.  Ngoài ra, bê tông tự lèn sử dụng thi cơng cơng trình khu thị nơi sản xuất cấu kiện đúc sẵn  cho hiệu quả  kinh tế - xã hội cao.  VII Hiệu kỹ thuật - kinh tế - xã hội Hiệu kỹ thuật  - Việc sử dụng bê tông tự lèn làm tăng độ bền kết cấu bê tông bê tông cốt thép dùng xây dựng - Giải giải pháp thi công bê tông điều kiện bê tông thường sử dụng mà đảm bảo chất lượng cơng trình.  VII Hiệu kỹ thuật - kinh tế - xã hội Hiệu kinh tế - Giá thành 1m3 bê tông tự lèn lớn gấp 1,2-1,5 lần so với bê tông thường tiết kiệm 60-70% chi phí lao động cho thi cơng bê tơng, giảm chi phí  máy móc rút ngắn 1,2-1,5 lần thời gian thi cơng cơng trình xây dựng nhờ làm giảm khoảng 8-10% tổng giá thành cơng trình xây dựng, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước nâng cao lợi nhuận nhà đầu tư.  VII Hiệu kỹ thuật - kinh tế - xã hội Hiệu xã hội  - Nâng cao mức an toàn lao động cho người  trong xây dựng nhờ việc giảm chi phí nhân cơng; - Hạn chế đáng kể độ ồn thi công xây dựng sử dụng thiết bị đầm chặt cho bê tơng, nhờ giảm nhiễm mơi trường; VIII Tài Liệu Tham Khảo  https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ua ct=8&ved=2ahUKEwj5ys6A1ObdAhUCgI8KHVHtDbYQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww mard.gov.vn%2FLists%2Fappsp01_lawdocumentlist%2FAttachments%2F1224%2FTCVN-Thi cong.doc&usg=AOvVaw0lT5lAZigwumFmK2_lm4zI   https://oct.vn/thi-cong-be-tong-tu-len https://oct.vn/be-tong-tu-len  BÊ TÔNG TỰ LÈN SẢN XUẤT KIỂM NGHIỆM VÀ THI CÔNG -Nguyễn Văn Chánh -Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM ... Khái Niệm Bê Tông Tự Lèn II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn III Vật Liệu Chế Tạo Bê Tông Tự Lèn IV Yêu Cầu Kỹ Thuật V Thí Nghiệm Hỗn Hợp Bê Tơng Tự Lèn VI Sản Xuất Và Thi Công Bê Tông Tự Lèn VII Hiệu... mà khơng cần  đầm  q trình đổ bê tơng I. Khái niệm bê tơng tự lèn Hình ảnh minh họa bê tông tự lèn II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn Bê tông tự lèn giống như  bê tông thông thường chế tạo từ vật... công bê tông tự lèn khác so với bê tông thường sau: II.Đặc Điểm Của Bê Tông Tự Lèn     - Sự bắt đầu kết thúc ninh kết bê tơng tự lèn có khuynh hướng chậm so với bê tông thường    - Khả bơm bê tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bê tông tự lèn chuyen dề vật liệu mới, Bê tông tự lèn chuyen dề vật liệu mới

Từ khóa liên quan