Giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam

101 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 07:25

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VINH GIAO RỪNG CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH THEO PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGÔ VINH GIAO RỪNG CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH THEO PHÁP LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG Ở VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN PHƯƠNG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Vậy viết lời cam đoan đề nghị Khoa Luật – Học viện Khoa học xã hội xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn./ Tác giả Ngô Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT GIAO RỪNG CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH 1.1 Sự cần thiết giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình 1.2 Khái niệm, đặc trưng vai trò pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo luật bảo vệ phát triển rừng .12 1.3 Khung pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng 15 1.4 Yếu tố tác động đến việc giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng 17 1.5 Phương thức quản lý việc giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng 20 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ GIAO RỪNG CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH QUẢNG NAM .23 2.1 Thực trạng pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình 23 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình tỉnh Quảng Nam 34 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO RỪNG CHO CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI TẠI TỈNH QUẢNG NAM .63 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình .63 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình địa bàn tỉnh Quảng Nam 67 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ v KCN UBND NN&P TN&M HĐND DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 Diện tích rừng Phạm vi qu giao khoán DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình 2.1 2.2 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, tình trạng khai thác tài nguyên thiên nhiên bừa bãi, trái pháp luật vấn đề xúc đời sống Nhân dân nước nói chung, địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng, việc khai thác lâm sản, phá rừng, lấn rừng làm nương rẫy hồi chng kéo dài chưa dứt Từ tạo nhiều thách thức tác động khơng đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ảnh hưởng mơi trường, gây biến đổi khí hậu, hạn hán, lũ lụt xảy thất thường làm xói lỡ đất nơng nghiệp, làm diện tích đất sản xuất ngày giảm đáng kể, người dân khó khăn lại khó khăn Đối với hộ nơng dân xã miền núi tỉnh Quảng Nam đất rừng nguồn sống, nguồn việc làm, địa bàn gắn bó đời người dân Đối với doanh nghiệp đất rừng sở để họ thực mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận góp phần xây dựng đất nước Do vậy, tình trạng lấn chiến đất rừng, khai thác lâm sản trái phép phá rừng cách tùy tiện xảy diễn biến phức tạp, nhiều khu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ bị lấn dần làm thu nhỏ diện tích Đây nguyên nhân để xảy thiên tai mà phải gánh chịu Bởi vậy, để sử dụng tài nguyên rừng cách bền vững hợp lý, việc thực pháp luật bảo vệ phát triển rừng nhiệm cấp, ngành mà toàn xã hội Giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình chủ trương lớn Đảng Nhà nước, nhằm phân chia trách nhiệm, phân quyền quản lý theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng Quá trình giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình phát huy việc quản lý, bảo vệ phát triển rừng, đất giao cho hộ gia đình cá nhân phát huy hiệu việc cải thiện sinh kế cho hộ, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, thông qua việc mở rộng diện tích rừng trồng Những năm qua tỉnh Quảng Nam thực giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình nhiều chương trình, dự án như: Chương trình 327; Dự án bảo vệ quản lý tổng hợp hệ sinh thái rừng KFW Chính phủ Cộng hồ Liên Bang Đức, thơng qua Ngân hàng Tái thiết Đức tài trợ với tổng diện tích 4.900 ha;Giao khoán cho ban quản lý rừng Khu Bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Khu bảo tồn loài sinh cảnh Voi Khu Bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thành Vườn Quốc gia [64] Thông qua chương trình, dự án người dân hưởng nhiều chế, sách tạo điều kiện việc chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng theo tổ nhóm hộ, bước gắn kết mối quan hệ người dân, với chủ rừng quan chức quản lý kịp thời Từ đó, người dân hạn chế việc phát rừng làm nương rẫy, lấy củi, đốt than, đặc biệt ngăn chặn tình trạng tự thỏa thuận lâm tặc khai thác gỗ trái phép.Song, diện tích rừng hầu hết tập trung huyện, xã miền núi, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ văn hóa thấp, nhận thức người dân pháp luật bảo vệ phát triển rừng nhiều hạn chế, mà người đồng bào dân tộc thiểu số, nên số hộ nhân dân chiếm đất lâm nghiệp để trồng nông sản, trồng rừng để phát triển kinh tế Bên cạnh đó, diện tích rừng rộng đến hàng trăm, hàng nghìn km, điều kiện lại chia cắt sơng, suối gặp nhiều khó khăn, đối tượng khai thác lâm sản trái phép ngày tinh vi, xảo nguyệt, dẫn đến tượng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra, chưa ngăn chặn triệt để Xuất phát từ thực tiễn nêu thân mong muốn nghiên cứu để tìm hiểu, đánh giá thực trạng pháp luật bảo vệ phát triển rừng hoạt động giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình cần thiết Đó lý tác giả chọn đề tài “Giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Nam” để nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Việc giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình chế định quan trọng pháp luật bảo vệ phát triển rừng, việc giao rừng triển khai từ nhiều năm trước, dư luận xã hội, cấp, ngành ln quan tâm, trọng, tạp chí, báo, nhiều đề tài khoa học nghiên cứu việc giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng nhiều góc độ, khía cạnh khác như: Luận án tiến sĩ năm 2006 tác giả Hà Công Tuấn với đề tài “Quản lý nhà nước pháp luật lĩnh vực bảo vệ rừng”; Luận án năm 2012 tác giả Nguyễn Thanh Huyền với đề tài “Hoàn thiện pháp luật quản lý bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam nay”; Luận văn Tiến sỹ năm 2013 tác giả Nguyễn Thị Mỹ Vân với đề tài “Chính sách quản lý rừng sinh kế bền vững cho cộng đồng dân tộc thiểu số vùng núi tỉnh Thừa Thiên Huế”; Luận văn năm 2014 tác giả Phạm Thị Thủy với đề tài “Pháp luật bảo vệ tài nguyên rừng Việt Nam”;Luận văn năm 2017 tác giả Nguyễn Văn Quảng với đề tài “Giao khoán đất rừng theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn” Qua tham khảo cơng trình nghiên cứu nhiều tác giả, cơng trình nghiên cứu khía cạnh, đề cập đến vấn đề có liên quan đến pháp luật Về định hướng, giải pháp tác giả đưa nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ phát triển rừng, giải tồn tại, hạn chế, đưa chế, sách nhằm thu hút thành phần tham gia Bản thân nhận thấy vấn đề giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình thực tiễn nhiều phức tạp Trong Đảng Nhà nước ban hành nhiều chế ưu đãi để người dân niềm núi tập trung phát triển kinh tế rừng, quản lý rừng, bảo vệ môi trường rừng sau Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực, lúc cần có cơng trình nghiên cứu giao rừng cho cá nhân, 72 hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BNNPTNT); kế hoạch quản lý khu rừng biên họp cộng đồng dân cư thôn thống đề nghị giao rừng - UBND cấp xã có trách nhiệm: + Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng; viết giấy xác nhận thành phần hồ sơ tiếp nhận hẹn ngày trả kết + Xem xét đề nghị giao rừng, cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn; kiểm tra thực địa (vị trí, ranh giới, tranh chấp) khu rừng theo đề nghị hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đảm bảo điều kiện, giao rừng theo quy định pháp luật + Xác nhận chuyển đề nghị giao rừng, cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn đến UBND cấp huyện Thời gian thực Bước không 10 (mười) ngày làm việc kể từ UBND cấp xã nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn Bước 2: Thẩm định xác định trạng rừng Hạt Kiểm lâm cấp huyện quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ởnơi khơng có Hạt Kiểm lâm tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn UBND cấp xã chuyển đến, có trách nhiệm: - Thẩm định hồ sơ đề nghị giao rừng, cho thuê rừng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn - Phối hợp với UBND cấp xã tổ chức xác định đánh giá trạng khu rừng thực địa Kết kiểm tra đánh giá trạng phải lập thành biên xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, trạng, trữ lượng, đồ khu rừng, có xác nhận ký tên đại diện UBND cấp xã, chủ rừng liền kề - Trình UBND cấp huyện xem xét, định giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn Thời gian thực Bước 73 không 20 (hai mươi) ngày làm việc Bước 3: Quyết định giao rừng, cho thuê rừng Sau nhận hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng Hạt Kiểm lâm cấp huyện quan chun mơn cấp huyện trình, UBND cấp huyện xem xét, định giao rừng, cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn theo mẫu Quyết định Phụ lục Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thơn (sau viết tắt Thông tư số 38/2007/TTBNN); ký Hợp đồng cho thuê rừng trường hợp thuê rừng (Phụ lục Thông tư số 38/2007/TT-BNN) Thời gian thực Bước không 03 (ba) ngày làm việc Bước 4: Bàn giao rừng Sau nhận Quyết định giao, cho thuê rừng UBND cấp huyện, Hạt Kiểm lâm cấp huyện quan chuyên môn cấp huyện phối hợp với UBND cấp xã tổ chức bàn giao rừng thực địa cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Việc bàn giao phải xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích, trạng, trữ lượng, đồ khu rừng giao lập thành biên bản, có ký tên đại diện UBND cấp xã, đại diện chủ rừng liền kề theo mẫu Biên Phụ lục Thông tư số 38/2007/TT-BNN Thời gian thực Bước không 03 (ba) ngày làm việc Trong trình thực bước cơng việc nêu trên, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thơn khơng đủ điều kiện giao, th rừng quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thông báo rõ lý không giao, thuê rừng 74 Tiểu kết chương Giao đất giao rừng chủ trương đắn đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu nhân dân Tỉnh Quảng Nam địa phương triển khai thực sớm sách giao đất giao rừng nước Quảng Nam chủ động tham mưu, vận dụng ban hành văn hướng dẫn để triển khai thực sách giao đất giao rừng Quá trình thực bên cạnh thành tựu đạt có bất cập, khó khăn sách mà huyện khó triển khai lúng túng thực Với sở lý luận chương sở đánh giá việc thực giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình địa bàn tỉnh Quảng Nam chương 2, đưa kết quả, tồn tại, nội dung chương trọng xây dựng giải pháp nhằm hoàn thiện, khắc phục hạn chế, tồn tại, tạo điều kiện để công tác giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình địa bàn tỉnh Quảng Nam thực có hiệu 75 KẾT LUẬN Trong năm gần đây, Nhà nước ban hành sách với số lượng văn quy phạm pháp luật tăng lớn, phản ánh nỗ lực Nhà nước việc ban hành sách để giải vấn đề đặt liên quan đến giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình Các quy định Nhà nước có tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội Và sách đắn sách giao đất giao rừng Chính sách huyện Hòa Vang triển khai thực đến với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bước đầu mang lại kết định Sự thành cơng góp phần đưa sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống thể tính cộng đồng việc chăm sóc bảo vệ rừng Chính sách có tác động tích cực đến việc định canh định cư cho đồng bào dân tộc miền núi, nâng cao kỹ thuật trồng chăm sóc loại rừng, tăng thu nhập cho hộ dân kích thích phát triển sản xuất đất rừng, làm cho rừng có chủ thật Đồng thời góp phần thực sách giảm nghèo, thay đổi mặt nơng thơn Vai trò rừng tồn công tác bảo vệ phát triển rừng, yêu cầu đặt phải bảo vệ phát triển rừng xu thời đại đòi hỏi phải khắc phục sớm tồn công tác bảo vệ phát triển rừng 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Võ Mai Anh (2006), Vai trò pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực bảo vệ rừng Việt Nam nay, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban Bí thư Trung ương Đảng (1983), Chỉ thị 29-CT/TW ngày 12/11/1983 việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng, xây dựng rừng tổ chức kinh doanh theo phương thức nơng - lâm kết hợp Ban Bí thư Trung ương Đảng (2017), Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng Báo cáo Hội đồng dân tộc số 396/BC-HĐDT14 ngày 31/10/2017 kết giám sát việc thực sách, pháp luật giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006 - 2016 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2001), Lâm Nghiệp Việt Nam (1945-2000) - Quá trình phát triển học kinh nghiệm,Nxb Nông nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2002), Văn quy phạm pháp luật quản lý, bảo vệ rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2005), Khoa học công nghệ nông nghiệp phát triển nông thôn, 20 năm đổi mới, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Báo cáo số 2387/BC-BNN-KL ngày 11/8/2009 báo cáo tình hình bảo vệ rừng, chống người thi hành công vụ biện pháp cấp bách quản lý bảo vệ rừng tư số Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2009), Thông 34/2009/TT-BNNPTNT, ngày 10/6/2009 quy định tiêu chí xác định phân loại rừng 10 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2011), Thông tư Liên tịch 07/2011/TTLT-BNN-BTNMT 11 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2016), Quyết định số 3158/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/7/2016 công bố trạng rừng năm 2015 12 Bộ NN&PTNT, (2016), Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT- BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí nghiệp thực Nghị định số 75/2015/NĐ-CP Chính phủ 13 Bộ NN&PTNT, (2017), Thơng tư 22/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 hướng dẫn số nội dung thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 14 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam (từ năm 2014 đến năm 2018), Báo cáo tổng kết cơng tác năm 15 Chính phủ (2006), Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 thi hành Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 16 Chính phủ (2007), Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007, Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 17 Chính phủ (2009), Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản 18 Chính phủ (2014), Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 phê duyệt chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 19 Chính phủ (2015), Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 chế, sách bảo vệ phát triển rừng, gắn với sách giảm nghèo nhanh, bền vững hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 20 Chính phủ (2016), Nghị định số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định khoán rừng, vườn diện tích mặt nước Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước 21 Chính phủ (2017), Nghị số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 ban hành Chương trình hành động thực Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 tăng cường lãnh đạo Đảng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng 22 Chính phủ (2018), Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp năm 2017 23 Nguyễn Ngọc Dũng (2005), Hỏi đáp Luật Bảo vệ phát triển rừng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 01- Đảng tỉnh Quảng Nam lần thư XXI (2015), Nghị số NQ/ĐH ngày 27/11/2015 Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI 29 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứm XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 30 Hội đồng Bộ trưởng (1972), Pháp lệnh Bảo vệ rừng 31 Hội đồng Bộ trưởng (1982), Quyết định ngày 6/11/1982 Hội đồng Bộ trưởng việc đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập thể nhân dân trồng cây, gây rừng 32 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2015), Nghị số 168/2015/NQ-HĐND khuyến khích bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh quy định cho thuê môi trường rừng để trồng Sâm Ngọc Linh 33 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Nghị số 44/NQHĐND ngày 08/12/2016 việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011 - 2020 34 Nguyễn Thanh Huyền (2005), Một số vấn đề pháp luật bảo vệ rừng Việt nam nay, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Hành quốc gia Hồ Chí Minh 35 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991), Luật Bảo vệ Phát triển rừng 36 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004), Luật bảo vệ phát triển rừng năm 2004 37 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 38 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật hình Việt Nam 39 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Luật Lâm nghiệp năm 2017 40 Lê Văn Quyến (2009), Thực pháp luật bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Bình Phước, Luận văn thạc sỹ luật học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ chí Minh 41 Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thôn Quảng Nam (2008), Báo cáo số 1009/BC-NN&PTNT ngày 29/8/2008 báo cáo tình hình triển khai thực sếp đổi phát triển nông lâm trường quốc doanh 42 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam (2008), Báo cáo số 195/BC-NN&PTNT ngày 04/3/2010, việc quản lý rừng đất rừng địa bàn tỉnh Quảng Nam 43 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam (2016), Báo cáo số 245/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 việc tình hình quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh địa phương tỉnh tỉnh Quảng Nam với tỉnh, thành phố lân cận 44 Tạp chí Kiểm lâm, số 1- năm 2010 45 Phạm Hồng Thái (2008), Lý luận chung Nhà nước Pháp luật, Nxb giao thông vận tải năm 46 Tỉnh uỷ Quảng Nam (2015), Báo cáo tổng kết năm 2010-2015 47 Tỉnh uỷ Quảng Nam (2015), Văn kiện đại hội đại biểu đảng tỉnh lần thứ XXI 48 Tỉnh ủy Quảng Nam (2016), Nghị số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tài nguyên khoáng sản địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 49 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 50 Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 phê duyệt Đề án tăng cường lực quản lý hệ thống khu bảo tồn đến năm 2025, tầm nhìn 2030 51 ngày Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg 14/9/2016 ban hành số sách BVPTR đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ cơng ích công ty nông, lâm nghiệp 52 Trường Đại học luật Hà Nội (2005), Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật 53 Trường Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa luật (2006), Giáo trình lý luận chung Nhà nước pháp luật, Hà Nội 54 Hà Công Tuấn (2006), Quản lý nhà nước pháp luật lĩnh vực bảo vệ rừng Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 55 TS.Trần Hậu Thành, TS.Nguyễn Thế Thuấn (2006), Hỏi & đáp Nhà nước pháp luật, phần I, Nxb Lý luận trị Hà Nội 56 GS.TS Đào Trí Úc PGS.TS Phạm Hữu Nghị (đồng chủ biên) (2009), Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn - số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Từ điển Bách khoa Hà Nội 57 UBND tỉnh Quảng Nam (2014), Quyết định số 1628/QĐ- UBND ngày 09/6/2014 UBND Quảng Nam việc phê duyệt kết theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2013 58 UBND tỉnh Quảng Nam (2015), Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 28/02/2015 UBND Quảng Nam việc phê duyệt kết theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2014 59 UBND tỉnh Quảng Nam (2016), Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 UBND Quảng Nam việc phê duyệt kết theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2015 60 UBND tỉnh Quảng Nam (2009), Quyết định số 3079/2009/QĐ- UBND ngày 08/10/2009 việc ban hành quy định số sách phát triển rừng sản xuất địa bàn tỉnh Quảng Nam 61 UBND tỉnh Quảng Nam (2017), Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 UBND Quảng Nam việc phê duyệt kết theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016 62 UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 11/1/2018 UBND Quảng Nam việc phê duyệt kết theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2017 63 UBND tỉnh Quảng Nam (2017), Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 UBND Quảng Nam việc ban hành chương trình hành động tăng cường cơng tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh nhằm thực Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng Nghị số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI 64 UBND tỉnh Quảng Nam (2017), Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 65 UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 66 UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo kết thực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 67 UBND tỉnh Quảng Nam (2018), Báo cáo kết phát triển công nghiệp - Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam 68 Vụ Khoa học - kỹ thuật - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn (1994), Thuật ngữ lâm nghiệp, Nxb Hà Nội 69 Lê Thị Xuân (2012), Phát triển rừng huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng ... vai trò pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo luật bảo vệ phát triển rừng .12 1.3 Khung pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng ... niệm, đặc trưng pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng Pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình phận pháp luật bảo vệ phát triển rừng xây dựng dựa... pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ phát triển rừng Pháp luật giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình điều chỉnh quan hệ phát sinh lĩnh vực giao rừng, nhằm tạo chế pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam , Giao rừng cho cá nhân, hộ gia đình theo pháp luật bảo vệ và phát triển rừng ở việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan