soạn write unit 2 lớp 9

3 88 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 05:32

This is how to present one side of an argument. It is used to persuade readers to believe or do something. An argument should have: (Sau đây bài giảng sẽ giới thiệu cho các bạn một cách trình bày một khía cạnh của cuộc tranh luận. Nó được dùng để thuyết phục người đọc tin hoặc làm một điều gì đó. Bài tranh luận nên có những phần sau:)a. Read the topic and Outline A. Then read the passage. (Đọc chủ đề và Dàn Bài A. Sau đó đọc đoạn văn.)Hướng dẫn dịch:Học sinh trung học nên mặc đồng phụcDàn bài AMặc đồng phục: khích lệ học sinh tự hào về trường của họ bởi vì đồng phục mang tên trường. giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng về mọi phương diện, dù họ có giàu hay nghèo. là mang tính thực tiễn. Không cần phải nghĩ xem phải mặc gì mỗi ngày.Tôi nghĩ với học sinh trung học thì việc mặc đồng phục khi ở trường là cần thiết. This is how to present one side of an argument It is used to persuade readers to believe or something An argument should have: (Sau giảng giới thiệu cho bạn cách trình bày khía cạnh tranh luận Nó dùng để thuyết phục người đọc tin làm điều Bài tranh luận nên có phần sau:) a Read the topic and Outline A Then read the passage (Đọc chủ đề Dàn Bài A Sau đọc đoạn văn.) Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc đồng phục Dàn A Mặc đồng phục: - khích lệ học sinh tự hào trường họ đồng phục mang tên trường - giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng phương diện, dù họ có giàu hay nghèo - mang tính thực tiễn Khơng cần phải nghĩ xem phải mặc ngày Tơi nghĩ với học sinh trung học việc mặc đồng phục trường cần thiết Trước hết, việc mặc đồng phục khích lệ học sinh tự hào học sinh trường đồng phục mang tên trường Thứ hai, việc mặc đồng phục giúp đỡ học sinh cảm thấy bình đẳng phương diện, dù họ có giàu hay nghèo Cuối cùng, việc mặc đồng phục mang tính thực tiễn Bạn khơng cần phải nghĩ xem phải mặc ngày Do đó, học sinh trường trung học nên mặc đồng phục b Now write a paragraph of 100-150 words But this time you support the argument that secondary school students should wear casual clothes Outline B may help you (Bây bạn viết đoạn văn khoảng 100 đến 150 từ Nhưng lần bạn ủng hộ cho ý kiến học sinh trung học nên mặc thường phục Dàn Bài B giúp bạn.) Hướng dẫn dịch: Học sinh trung học nên mặc thường phục Dàn B Mặc thường phục: - làm học sinh cảm thấy thoải mái - giúp học sinh tự lựa chọn (kích cỡ, màu sắc, phong cách, ) - giúp học sinh cảm thấy tự tin họ mặc quần áo ưa thích tới trường - làm trường học đầy màu sắc sống động Gợi ý: I think it is desirable for secondary school students to wear casual clothes when they are at school Firstly, casual clothes make all students feel comfortable They don't feel constrainted to wear uniform that they don not like Secondly, for one thing, casual clothes can also give students freedom of choice They can choose what sizes, colors, and fashions of clothing they love And for the other, parents not worry about their clothes because their children can wear any clothing to school as long as it is clean and tidy It can be said it is the positive aspect for the poor people in the present difficult economic condition Finally, casual clothes can make students feel self-confident when they are in their favorite clothes And what's more it makes the school more colorful and lively In conclusion, in my opinion, all the secondary school students should wear casual clothes
- Xem thêm -

Xem thêm: soạn write unit 2 lớp 9, soạn write unit 2 lớp 9