listen and read unit 2 lớp 9

2 155 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 05:27

Qua bao thế kỉ, các nhà thơ, nhà văn và nhạc sĩ đă đề cập đến áo dài trong các bài thơ, sách tiểu thuyết và bài hát. Áo dài là y phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Nó gồm có một tà áo lụa dài xẻ hai bên và được mặc với quần dài rộng. Theo truyền thống, áo dài thường được mặc bởi đàn ông và phụ nữ. Kiểu vải dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu vải dùng cho phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ thường mặc nó, nhất là vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày nay thường thích mặc y phục hiện đại hơn lúc làm việc, vì nó tiện lợi hơn. Hướng dẫn dịch: Qua bao kỉ, nhà thơ, nhà văn nhạc sĩ đă đề cập đến áo dài thơ, sách tiểu thuyết hát Áo dài y phục truyền thống phụ nữ Việt Nam Nó gồm có tà áo lụa dài xẻ hai bên mặc với quần dài rộng Theo truyền thống, áo dài thường mặc đàn ông phụ nữ Kiểu vải dùng cho đàn ông khác biệt với kiểu vải dùng cho phụ nữ Ngày nay, phụ nữ thường mặc nó, vào dịp đặc biệt Tuy nhiên, nhiều phụ nữ Việt Nam ngày thường thích mặc y phục đại lúc làm việc, tiện lợi Ngày nay, nhà thiết kế thời trang muốn thay đổi áo dài truyền thống Một số nhà thiết kế in câu thơ áo dài, chúng trơng đại hợp thời trang Các nhà thiết kế khác lấy nguồn cảm hứng từ tộc thiểu số Việt Nam Họ thăm làng nghiên cứu kiểu biếu tượng truyền thống : mặt trời, chữ thập, sọc Họ thêm mẫu vào áo dài, phụ nữ Việt Nam tiếp tục mặc áo dài độc đáo, ngày vừa có tính truyền thống vừa hợp thời trang a) Complete the sentences Use the information from the passage (Hoàn thành câu Sử dụng thông tin đọc.) For a long time the ao dai has been the subject of poems, novels and songs The ao dai is described as a long silk tunic with slits up the sides worn over loose pants The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work Some designers have modernized the ao dai by printing lines of poetry on it 5 Another alternative is to add symbols such as suns, stars, crosses and stripes b) Answer the questions (Trả lời câu hỏi.) Who used to wear the ao dai by tradition? (Những mặc áo dài truyền thống?) => By tradition, Vietnamese men and women used to wear the ao dai Why the majority of Vietnamese women prefer to wear modem clothing at work these days? (Tại phần lớn phụ nữ Việt thích mặc quần áo đại nơi làm việc ngày nay?) => The majority of Vietnamese women prefer to wear modern clothing at work these days because it is more convenient What have fashion designers done to modernize the ao dai? (Những nhà thiết kế thời trang đại hóa áo dài nào?) => Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional ao dai by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them ... stars, crosses and stripes b) Answer the questions (Trả lời câu hỏi.) Who used to wear the ao dai by tradition? (Những mặc áo dài truyền thống?) => By tradition, Vietnamese men and women used... nào?) => Fashion designers have changed the designs and patterns of the traditional ao dai by printed lines of poetry or adding the designs and symbols of ethnic minorities to them
- Xem thêm -

Xem thêm: listen and read unit 2 lớp 9, listen and read unit 2 lớp 9