PHAP LUAT VE THOI GIAN LAM VIEC DOI VOI LAO DONG DAC THU

20 72 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 22:21

Đề tài Pháp luật về thời gian làm việc đối với lao động đặc thùTrong pháp luật về lao động, thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi là một trong những vấn đề rất quan trọng, là cơ sở để bảo vệ sức lao động của người lao động nói riêng và quyền của người lao động nói chung. Trong đó, có những ngành nghề đòi hỏi phải bố trí thời giờ làm việc khác so với công việc bình thường (vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, thăm dò khai thác dầu khí trên biển; làm việc trên biển. Sự khác biệt này tạo nên một chế định đặc thù trong pháp luật về lao động, trong sự đặc thù đó, thời giờ làm việc là đặc trưng cơ bản, tạo nên sức hút đặc biệt lớn đối với người viết để phân tích, đánh giá và tìm ra giải pháp khắc phục những bất cập, tồn tại. Với mong muốn phân tích, đánh giá quy định về thời giờ làm việc đối với lao động đặc thù từ đó chỉ ra những hạn chế trong quy định và hướng giải pháp hoàn thiện quy định về thời giờ làm việc đối với lao động đặc thù, người viết chọn đề tài “Pháp luật về thời giờ làm việc đối với công việc đặc thù” để hoàn thành tiểu luận của mình.2. Phạm vi nghiên cứuLao động đặc thù là một chế định trong pháp luật lao động, tuy nhiên với giới hạn của Tiểu luận, người viết tập trung nghiên cứu về thời giờ làm việc đối với công việc đặc thù nhằm làm sáng tỏ những đặc trưng chính của đối tượng.3. Sơ lượt về tài liệuTrên cơ sở nguồn của ngành luật lao động, người viết bám sát vào các văn bản quy phạm pháp luật, chủ đạo là Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ngoài ra, người viết còn tham khảo các tài liệu khác như: sách, báo, tạp chí,…4. Bố cụcBố cục luận văn ngoài mục lục, lời nói đầu, kết luận và tài liệu tham khảo thì nội dung chính được chia thành 2 chương:Chương 1: Khái quát về thời giờ làm việc đối với công việc đặc thùChương 2: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thời giờ làm việc đối với công việc đặc thù Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA SAU ĐẠI HỌC HỌC PHẦN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG TRONG KINH DOANH TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ Giảng viên giảng dạy TS Đoàn Thị Phương Diệp Học viên thực Trần Lãm MSHV: M3418028 Lớp: Cao học Luật K25 Cần Thơ, tháng 12 năm 2018 GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐẶC THÙ A LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Trong pháp luật lao động, thời làm việc thời nghỉ ngơi vấn đề quan trọng, sở để bảo vệ sức lao động người lao động nói riêng quyền người lao động nói chung Trong đó, có ngành nghề đòi hỏi phải bố trí thời làm việc khác so với cơng việc bình thường (vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng khơng, thăm dò khai thác dầu khí biển; làm việc biển Sự khác biệt tạo nên chế định đặc thù pháp luật lao động, đặc thù đó, thời làm việc đặc trưng bản, tạo nên sức hút đặc biệt lớn người viết để phân tích, đánh giá tìm giải pháp khắc phục bất cập, tồn Với mong muốn phân tích, đánh giá quy định thời làm việc lao động đặc thù từ hạn chế quy định hướng giải pháp hoàn thiện quy định thời làm việc lao động đặc thù, người viết chọn đề tài “Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù” để hồn thành tiểu luận Phạm vi nghiên cứu Lao động đặc thù chế định pháp luật lao động, nhiên với giới hạn Tiểu luận, người viết tập trung nghiên cứu thời làm việc công việc đặc thù nhằm làm sáng tỏ đặc trưng đối tượng Sơ lượt tài liệu Trên sở nguồn ngành luật lao động, người viết bám sát vào văn quy phạm pháp luật, chủ đạo Bộ luật Lao động năm 2012 văn hướng dẫn thi hành Ngồi ra, người viết tham khảo tài liệu khác như: sách, báo, tạp chí, … Bố cục Bố cục luận văn ngồi mục lục, lời nói đầu, kết luận tài liệu tham khảo nội dung chia thành chương: Chương 1: Khái quát thời làm việc công việc đặc thù Chương 2: Thực trạng giải pháp hoàn thiện pháp luật thời làm việc công việc đặc thù GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù B PHẦN NỘI DUNG Chương KHÁI QUÁT VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ Khái niệm thời làm việc công việc đặc thù Thời làm việc độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể theo hợp đồng lao động.1 Thời làm việc bình thường - Thời làm việc bình thường khơng q 08 01 ngày 48 01 tuần - Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo ngày tuần; trường hợp theo tuần thời làm việc bình thường khơng 10 01 ngày, không 48 01 tuần Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực tuần làm việc 40 - Thời làm việc không 06 01 ngày người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục Bộ Lao động Thương binh Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành Thời làm việc đặc thù Theo Điều 117 Bộ luật Lao động quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi người làm công việc có tính chất đặc biệt “Đối với cơng việc có tính chất đặc biệt lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, thăm dò khai thác dầu khí biển; làm việc biển; lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật xạ hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; công việc thợ lặn, công việc hầm lò; cơng việc sản xuất có tính thời vụ công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng; cơng việc phải thường trực 24/24 bộ, ngành quản lý quy định cụ thể thời làm việc, thời nghỉ ngơi sau thống với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội phải tuân thủ quy định Điều 108 Bộ luật Lao động năm 2012” Như vậy, hiểu thời làm việc đặc thù độ dài thời gian lao động đặc biệt quy định chế độ lao động riêng Cụ thể đối tượng ThS Diệp Thành Nguyên, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, 2012 GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù quy định Điều 177 Bộ luật Lao động năm 2012 thể chi tiết văn hướng dẫn thi hành Đặc điểm thời làm việc công việc đặc thù Chế độ pháp lý thời làm việc lao động đặc thù có tính chất riêng so với thời làm việc bình thường, khác biệt tạo nên đặc trưng riêng: - Thời làm việc công việc đặc thù áp dụng cho đối tượng đặc biệt Tuy nhiên, pháp luật lao động Việt Nam không đưa tiêu chí cụ thể cơng việc đặc thù mà thể dạng liệt kê, nghĩa đưa công việc quy định riêng (vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng khơng, thăm dò khai thác dầu khí biển; làm việc biển; lĩnh vực nghệ thuật; sử dụng kỹ thuật xạ hạt nhân; ứng dụng kỹ thuật sóng cao tần; công việc thợ lặn, công việc hầm lò; cơng việc sản xuất có tính thời vụ công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng), theo cơng việc phải thường trực 24/24 phối hợp quan quản lý chuyên môn với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội - Thời làm việc công việc đặc thù khơng cố định Do tính chất cơng việc, thời làm việc công việc đặc thù thường mang tính chất thường xuyên liên tục, bên cạnh có cơng việc linh hoạt tùy theo yêu cầu người sử dụng lao động, tạo nên bất định quy định thời Bên cạnh đó, thời làm việc lao động đặc thù mang tính nguy hiểm, rủi ro cao so với nhóm lao động khác như: thời vào ban đêm, thời kéo dài liên tục, kết hợp với môi trường nguy hiểm, độc hại Tầm quan trọng quy định thời làm việc công việc đặc thù Là sở để đảm bảo quyền người lao động Hiện nay, pháp luật lao động Việt Nam chưa đưa tiêu chí cố định để xác định cơng việc đặc thù, quy định cơng việc đặc thù nói chung mà đặc biệt quy định thời làm việc nói riêng quan trọng, sở quan trọng để đảm bảo bảo vệ Một số văn quy định thời làm việc công việc đặc thù Thông tư 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định thời làm việc thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt vận tải đường sắt; GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù Thông tư 05/2012/TT-BGTVT ngày 06/3/2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi, áp dụng cho thuyền viên làm việc tàu biển Việt Nam; Thông tư 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/6/2011 Bộ Giao thông vận tải việc hướng dẫn thực chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc thù ngành hàng không; Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí biển; Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Công ước lao động hàng hải năm 2006 chế độ lao động thuyền viên làm việc tàu biển; Thông tư 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn thực chế độ thời làm việc thời nghỉ ngơi người lao động làm công việc xạ, hạt nhân; Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch việc quy định số nội dung an toàn, vệ sinh lao động người lao động làm việc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao; Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc sản xuất có tính thời vụ cơng việc gia cơng hàng theo đơn đặt hàng Chương GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ Quy định thời làm việc số công việc đặc thù 1.1 Công việc vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng khơng, thăm dò khai thác dầu khí biển * Thời làm việc người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt vận tải đường sắt Thời làm việc nhóm cơng việc quy định dựa vào chức danh nhân viên đường sắt làm việc theo ban, theo đặc tính đặc thù (nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, liên tục ngày đêm, khối lượng công việc nhiều, bận rộn liên tục ngày đêm tùy theo mức độ); nhân viên đường sắt làm việc đoàn tàu để xác định thời làm việc cụ thể - Quy định nhân viên làm việc theo ban Các chức danh làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, liên tục ngày đêm, thời thực công việc cần thiết thực tế ngày 24 giờ: Thời gian lên ban không 06 giờ, thời gian xuống ban 12 giờ, số ban tối đa tháng 26 ban thời gian lên ban không 12 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 13 ban; Các chức danh làm việc nơi có khối lượng cơng việc nhiều, bận rộn liên tục ngày đêm có thời thực công việc cần thiết thực tế ngày 24 (khơng tính thời gian giao nhận ban): Thời gian lên ban không 08 giờ, thời gian xuống ban 16 giờ, số ban tối đa tháng 22,5 ban; thời gian lên ban không 12 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 15 ban; Các chức danh làm việc nơi có khối lượng công việc nhiều, liên tục ngày đêm, thời thực công việc cần thiết thực tế ngày 24 giờ: Thời gian lên ban không giờ, thời gian xuống ban 16 giờ, số ban tối đa tháng 26 ban; thời gian lên ban không 12 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 17 ban; Các chức danh làm việc nơi có khối lượng cơng việc tương đối nhiều, không liên tục, thời thực công việc cần thiết ngày không 16 giờ: Thời gian lên ban không 12 giờ, thời gian xuống ban 12 giờ, số ban tối đa tháng 21 ban; người sử dụng lao động bố trí để người lao GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù động làm ban liên tục sau thực nghỉ xuống ban (thời gian lên ban không 24 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 10,5 ban); Các chức danh làm việc nơi có khối lượng cơng việc khơng nhiều, không liên tục, thời thực công việc cần thiết thực tế ngày không 12 giờ: Thời gian lên ban không 12 giờ, thời gian xuống ban 12 giờ, số ban tối đa tháng 26 ban; người sử dụng lao động bố trí để người lao động làm ban liên tục sau thực nghỉ xuống ban (thời gian lên ban không 24 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 13 ban); Các chức danh làm việc nơi có khối lượng cơng việc ít, khơng liên tục, thời thực cơng việc cần thiết thực tế ngày không 08 giờ: Thời gian lên ban không 16 giờ, thời gian xuống ban 08 giờ, số ban tối đa tháng 26 ban; người sử dụng lao động bố trí để người lao động làm 03 ban liên tục sau thực nghỉ xuống ban (thời gian lên ban không 48 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ, số ban tối đa tháng 08 ban - Trường hợp phải đồng ý người lao động) - Quy định nhân viên làm việc đoàn tàu Các chức danh lái tàu, phụ lái tàu: Thời làm việc không 09 ngày không 156 tháng Thời làm việc tính từ lên ban đến xuống ban Nếu làm công việc chuyên dồn chuyên đẩy cố định ga áp dụng thời làm việc, thời nghỉ ngơi quy định điểm a khoản Điều Thông tư này; Các chức danh Trưởng tàu Nhân viên, công nhân đường sắt làm việc trực tiếp đoàn tàu khách đoàn tàu hàng: Thời làm việc không 12 ngày không 208 tháng Trường hợp hành trình chạy tàu dài 12 áp dụng theo chế độ làm việc theo ban sau: thời gian lên ban giờ, thời gian nghỉ chỗ Tại ga đơng khách theo quy định nhân viên nghỉ chỗ có trách nhiệm tăng cường cơng tác đón tiễn khách với nhân viên lên ban GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù * Thời làm việc áp dụng cho thuyền viên làm việc tàu biển Việt Nam Thuyền viên làm việc tàu biển Việt Nam theo ca trì 24 liên tục ngày, kể ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ Thời làm việc tối đa: 14 làm việc 24 liên tục; 72 làm việc ngày liên tục Trường hợp khẩn cấp liên quan đến an ninh, an toàn tàu, người tàu, hàng hóa, giúp đỡ tàu khác cứu người bị nạn biển, thuyền trưởng có quyền yêu cầu thuyền viên thực làm việc thời gian cần thiết Ngay sau thực xong nhiệm vụ trường hợp khẩn cấp tình hình trở lại bình thường, thuyền trưởng phải bảo đảm thuyền viên thực xong nhiệm vụ thời phép nghỉ ngơi họ hưởng đủ thời nghỉ ngơi theo quy định Thời làm việc thuyền viên tàu phải lập thành bảng theo quy định Bảng ghi thời làm việc thuyền viên tàu phải lập hai ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh thông báo nơi dễ thấy Thuyền viên phải phát bảng ghi thời làm việc họ có chữ ký thuyền trưởng người ủy quyền kiểm soát chữ ký thuyền viên * Thời làm việc người lao động làm công việc có tính chất đặc thù ngành hàng khơng - Thời làm việc Thành viên tổ lái, Tiếp viên hàng không Thời làm việc Thành viên tổ lái, Tiếp viên hàng không thực theo quy chế An tồn hàng khơng dân dụng lĩnh vực tàu bay khai thác tàu bay - Thời làm việc nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không làm việc đài, trạm vùng xa, vùng cao, hải đảo khơng có điều kiện ngày (làm việc theo chu kỳ) quy định sau: Chu kỳ làm việc tính từ ngày người lao động bắt đầu làm việc ngày kết thúc nơi làm việc (bao gồm thời gian đường từ quan đến đài, trạm ngược lại) Căn tính chất cơng việc, điều kiện lại, người sử dụng lao động người lao động thỏa thuận làm việc theo chu kỳ, thời gian làm việc tối thiểu ngày tối đa không 15 ngày, tổng số làm việc làm thêm người lao động không 12 giờ/ngày, 232 giờ/tháng; tổng số làm thêm không 300 năm; - Thời làm việc nhân viên hàng không khác GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc cơng việc đặc thù Ngồi thời làm việc, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động để làm thêm nhằm thực công việc theo yêu cầu hoạt động hàng không thời gian ban ngày ban đêm, ngày nghỉ hàng tuần ngày lễ, phải đảm bảo nguyên tắc: tổng số làm việc làm thêm người lao động không 12 giờ/ngày, 232 giờ/tháng; tổng số làm thêm không 300 năm Thời làm việc nêu bao gồm số tính thời làm việc quy định khoản Điều Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Lao động thời làm việc thời nghỉ ngơi; Người sử dụng lao động có quyền huy động người lao động làm việc mà không bị giới hạn số làm việc, số làm thêm ngày, trường hợp khẩn cấp gây uy hiếp đến tính mạng, an ninh, an tồn hàng khơng tài sản, trang thiết bị hàng không * Thời làm việc người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí biển - Thời làm việc người lao động làm việc thường xuyên (theo phiên theo ca làm việc), cụ thể sau: Ca làm việc tối đa 12 giờ; Phiên làm việc tối đa 28 ngày Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể ca làm việc phiên làm việc cơng trình dầu khí biển vào Nội quy lao động thơng báo cho người lao động trước đến làm việc - Thời làm việc người lao động làm việc không thường xuyên + Thời làm việc tiêu chuẩn Tổng số làm việc tiêu chuẩn năm người lao động làm việc không thường xuyên tính sau: SGLVN= (SNN – SNHN) x 12h Trong đó: SGLVN: Số làm việc chuẩn năm GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù SNN: Số ngày năm SNHN: Số ngày nghỉ hàng năm người lao động theo quy định Bộ luật lao động Trường hợp người lao động chưa làm đủ 12 tháng năm, số ngày năm (SNN) số ngày nghỉ hàng năm (SNHN) tính tỷ lệ theo thời gian làm việc từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động năm + Khi làm việc cơng trình dầu khí biển, người lao động làm việc khơng thường xuyên theo phiên theo ca làm việc, cụ thể sau: Ca làm việc tối đa 12 giờ; Phiên làm việc tối đa 45 ngày + Người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động ca làm việc phiên làm việc trước cử người lao động làm việc không thường xuyên công trình dầu khí biển + Trong thời gian khơng làm việc cơng trình dầu khí biển, người lao động làm việc khơng thường xun bố trí nghỉ bù thực công việc đất liền theo quy định pháp luật lao động + Tổng số làm việc bình thường năm người lao động làm việc không thường xuyên không vượt thời làm việc tiêu chuẩn quy định Khoản Điều - Làm thêm Thời gian làm việc ca làm việc phiên làm việc người lao động làm việc thường xuyên tính thời gian làm thêm Thời gian làm việc ca làm việc phiên làm việc thời gian làm việc vượt số làm việc tiêu chuẩn năm người lao động làm việc khơng thường xun tính thời gian làm thêm Tổng số làm việc làm thêm người lao động không 14 giờ/ngày Số làm thêm người lao động không vượt 50 giờ/phiên làm việc trường hợp không vượt 300 giờ/năm - Làm thêm trường hợp đặc biệt Trường hợp đặc biệt gồm: thực lệnh động viên, huy động đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tình trạng khẩn cấp quốc phòng, an ninh; thực GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 10 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc cơng việc đặc thù cơng việc nhằm bảo vệ tính mạng người, tài sản môi trường xung quanh cơng trình dầu khí phòng ngừa khắc phục hậu thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, thảm họa Trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm vào ngày mà khơng bị tính vào giới hạn số làm thêm ngày số ngày làm việc phiên theo quy định * Thời làm việc lao động thuyền viên làm việc tàu biển Thời làm việc bố trí theo ca trì 24 liên tục ngày, kể ngày nghỉ tuần, ngày lễ, tết Trường hợp khẩn cấp an ninh, an tồn tàu người, hàng hóa tàu, giúp đỡ tàu khác cứu người bị nạn biển, thuyền trưởng có quyền yêu cầu thuyền viên làm vào thời điểm Sau hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp, thuyền trưởng bố trí cho thuyền viên nghỉ ngơi đủ thời gian theo quy định Thời làm việc, thời nghỉ ngơi lập thành Bảng phân công công việc tàu tiếng Việt tiếng Anh theo mẫu Phụ lục I Nghị định cơng bố vị trí dễ thấy tàu 1.2 Thời làm việc lĩnh vực nghệ thuật Thời làm việc lĩnh vực nghệ thuật áp dụng diễn viên, đạo diễn người lao động khác tham gia sáng tạo nghệ thuật Theo đó, thời làm việc quy định nội quy người sử dụng lao động 1.3 Thời làm việc người lao động làm công việc xạ, hạt nhân Thời làm việc hàng ngày rút ngắn 02 nhân viên xạ làm nghề, công việc quy định Nhóm Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH Nghề, công việc quy định Nhóm Phụ lục ban hành kèm theo Thơng tư nghề, cơng việc có mức độ ảnh hưởng xạ ion hóa cao làm việc trực tiếp với nguồn phóng xạ hở, nguồn phóng xạ, thiết bị xạ có cường độ lớn Thời làm việc hàng ngày rút ngắn 01 nhân viên xạ làm nghề, công việc xạ, hạt nhân khác quy định Nhóm Phụ lục ban hành kèm theo Thơng tư 54/2015/TT-BLĐTBXH GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 11 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù Nhân viên xạ không phép làm thêm Trường hợp đặc biệt (như khắc phục cố, tai nạn nghiêm trọng), đơn vị sử dụng lao động phép huy động nhân viên xạ làm thêm giờ, không ngày 1.4 Thời làm việc người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ cơng việc gia cơng hàng theo đơn đặt hàng - Quỹ thời làm việc tiêu chuẩn năm TQ = [TN - (Tt + Tp + TL)] X tn (giờ) Trong đó: TQ: Quỹ thời làm việc tiêu chuẩn năm người lao động; TN: Số ngày năm tính theo năm dương lịch 365 ngày 366 ngày năm nhuận; Tt: Tổng số ngày nghỉ tuần năm xác định theo quy định Điều 110 Bộ luật lao động; Tp: Số ngày nghỉ năm 12, 14 16 ngày tăng theo thâm niên làm việc theo quy định Điều 111, Điều 112 Bộ luật lao động Điều Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động; TL: Số ngày nghỉ lễ năm 10 ngày; tn: Số làm việc bình thường ngày giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành - Lập kế hoạch xác định số làm việc tiêu chuẩn ngày Hằng năm, vào quỹ thời làm việc tiêu chuẩn năm (TQ) tính, người sử dụng lao động lập kế hoạch xác định số làm việc tiêu chuẩn ngày người lao động theo trường hợp sau: + Ngày làm việc có số làm việc tiêu chuẩn là người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; + Ngày làm việc có số làm việc tiêu chuẩn nhiều không 12 nhiều không người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 12 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc cơng việc đặc thù + Ngày làm việc có số làm việc tiêu chuẩn từ đến từ đến người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; - Giới hạn làm việc tiêu chuẩn ngày làm thêm Tổng số làm việc tiêu chuẩn số làm thêm ngày không 12 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không Giới hạn làm việc tiêu chuẩn làm thêm theo tuần, tháng quy định sau: + Tổng số làm việc tiêu chuẩn số làm thêm tuần không 64 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không 48 + Tổng số làm thêm tháng không 32 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không 24 + Người sử dụng lao động định lựa chọn áp dụng giới hạn làm việc tiêu chuẩn làm thêm theo tuần quy định điểm a giới hạn làm thêm theo tháng quy định điểm b khoản phải ghi vào kế hoạch thời làm việc, thời nghỉ ngơi năm quy định khoản 1, Điều Thông tư Trường hợp định áp dụng giới hạn làm thêm theo tháng quy định điểm b khoản đồng thời tổng số làm việc tiêu chuẩn tuần không 56 giờ; riêng người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không 42 Tổng số làm thêm năm người lao động không 300 Một số vấn đề lao động đặc thù 2.1 Chưa có tiêu chí xác định cụ thể cho thời làm việc đặc thù Mặc dù Bộ luật Lao động năm 2012 văn hướng dẫn ban hành nhằm quy định trường hợp cụ thể thời làm việc đặc thù Song, thực tế lại phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến thời làm việc đặc thù chưa điều chỉnh, điều dẫn đến “hoài nghi” việc đảm bảo quyền lao động chủ thể tham gia vào quan hệ lao động Thiết yếu cần phải có quy định rõ ràng, chặt chẽ để phân định thời gian làm việc cơng việc GVHD: TS Đồn Thị Phương Diệp Page 13 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù đặc thù, lẻ quy định pháp luật lao động Việt Nam chưa điều chỉnh toàn diện mối quan hệ nhóm 2.2 Quy định thời làm việc công việc đặc thù riêng lẻ Sự rời rạc công việc đặc thù gây manh mún xác định thời làm việc, điều tạo rào cản lớn chế đảm bảo bảo vệ quyền, lợi ích người lao động công việc đặc thù, dẫn đến khó khăn quản lý nhà nước cơng việc đặc thù Trên thực tế nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật lao động, người lao động chưa thể tự bảo vệ riêng lẻ quy định cơng việc đặc thù Hồn thiện quy định thời gian làm việc công việc đặc thù 3.1 Xây dựng quy định cụ thể thời làm việc công việc đặc thù Cần có luận vững để người lao động đảm bảo quyền thời làm việc lao động đặc thù, việc xây dựng tiêu chí cụ thể lắp khe hở quy định pháp luật lao động, tạo tiền đề cho quan quản lý nhà nước dễ quản lý hơn, tạo khung pháp lý cho người lao động vững hơn, đồng thời hạn chế tranh chấp lao động, đặc biệt xâm hại công việc đặc thù Như vậy, quy định tiêu chí cơng việc đặc thù hạn chế phát sinh nhu cầu thêm mới, bổ sung quy định Ví dụ: Đề xuất xây dựng chế đặc thù cho lĩnh vực truyền tài điện Trong đại đa số người lao động (NLĐ) có ngày nghỉ lễ Quốc tế lao động năm để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế đời sống, hàng nghìn NLĐ ngành Điện phải làm việc, trực vận hành suốt 24/24h ngày, tìm khiếm khuyết để sửa chữa, nối liền huyết mạch đường dây Lái xe công việc nguy hiểm, loại hình lao động nặng nhọc, tham gia giao thông người lái xe điều khiển ô tô nguồn nguy hiểm cao độ (quy định Điều 601 BLDS năm 2015) Lái xe khách 40 chỗ ngồi, xe tải 7,5 chủ thể đặc biệt theo quy định khoản Điều 104 BLLĐ năm 2012 thời làm việc lái xe phải “không 06 01 ngày” Tuy nhiên điều luật lại mẫu thuẫn với quy định khoản Điều 65 Luật Giao thông đường là: “Thời Trang điện tử ngành điện, Cần xây dựng chế đặc thù cho NLĐ làm việc lĩnh vực truyền tải điện, [Ngày truy cập 04/05/2015], http://icon.com.vn/vn-s83-124503-574/Can-xay-dung-co-chedac-thu-cho-NLD-lam-viec-trong-linh-vuc-truyen-tai-dien.aspx GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 14 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù gian làm việc người lái xe ô tô không 10 ngày không lái xe liên tục giờ”.3 3.2 Thống quy định thời làm việc cơng việc đặc thù Để xây dựng tiêu chí, cần có thống quan quản lý chuyên môn công việc đặc thù thông qua Hội thảo, tọa đàm có ý kiến tham vấn trực tiếp từ người lao động người sử dụng lao động, từ có nguyên tắc chung để xác lập nên mối liên hệ thời làm việc cách chung nhất, lẻ, bất định thời làm việc công việc đặc thù xoay quanh mối quan hệ với thời làm việc bình thường Như vậy, đối chiếu với thời làm việc bình thường, quan quản lý chuyên môn phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh Xã hội có quy định chung để hợp công việc đặc thù, mà trọng tâm thời làm việc hợp lý Việc đòi hỏi có tập hợp quy định từ luật chuyên ngành khác mối liên hệ với pháp luật lao động, từ có sở hợp quy định lại với nhau, đảm bảo chế áp dụng hiệu thực tiễn, hỗ trợ cho quan nhà nước quản lý lao động Tạp chí Tòa án nhân dân, Bất cập quy định pháp luật thời gian làm việc lái xe đề xuất, kiến nghị sửa đổi nhằm hạn chế tai nạn giao thông, Hải Hà [Ngày truy cập 01/8/2018], https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/thoi-gian-lam-viec-thoi-gian-nghi-ngoi-cua-lai-xe-thuctrang-va-nhung-kien-nghi-nham-han-che-tai-nan-giao-thong GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 15 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù C KẾT LUẬN Thời làm việc công việc đặc thù tồn bất cập, chưa thống quy định, xuất phát từ đặc biệt lĩnh vực thuộc quản lý quan khác nhau, từ dễ dẫn đến thiếu đảm bảo quyền người lao động mối quan hệ lao động Giải bất đó, kết hợp với việc xây dựng chế thống thời làm việc công việc đặc thù tạo nên khung pháp lý vững người lao động làm việc lĩnh vực đặc thù GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 16 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù TÀI LIỆU THAM KHẢO I Văn quy phạm pháp luật Bộ luật Lao động năm 2012; Thông tư số 03/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/08/2017 Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch việc quy định số nội dung an toàn, vệ sinh lao động người lao động làm việc lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao; Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2015 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc sản xuất có tính thời vụ công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng Thông tư 24/2015/TT-BCT ngày 31/7/2015 Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí biển; Thông tư 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định thời làm việc thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc biệt vận tải đường sắt; Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24/12/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều Công ước lao động hàng hải năm 2006 chế độ lao động thuyền viên làm việc tàu biển; Thông tư 05/2012/TT-BGTVT ngày 06/3/2012 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định thời làm việc, thời nghỉ ngơi, áp dụng cho thuyền viên làm việc tàu biển Việt Nam; Thông tư 42/2011/TT-BGTVT ngày 01/6/2011 Bộ Giao thông vận tải việc hướng dẫn thực chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi người lao động làm cơng việc có tính chất đặc thù ngành hàng khơng; Thơng tư 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn thực chế độ thời làm việc thời nghỉ ngơi người lao động làm công việc xạ, hạt nhân II Giáo trình ThS Diệp Thành Nguyên, Giáo trình Luật lao động Việt Nam, 2012 III TRANG ĐIỆN TỬ GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 17 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù Trang điện tử ngành điện, Cần xây dựng chế đặc thù cho NLĐ làm việc lĩnh vực truyền tải điện, [Ngày truy cập 04/05/2015], http://icon.com.vn/vns83-124503-574/Can-xay-dung-co-che-dac-thu-cho-NLD-lam-viec-trong-linh-vuctruyen-tai-dien.aspx Tạp chí Tòa án nhân dân, Bất cập quy định pháp luật thời gian làm việc lái xe đề xuất, kiến nghị sửa đổi nhằm hạn chế tai nạn giao thông, Hải Hà [Ngày truy cập 01/8/2018], https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phapluat/thoi-gian-lam-viec-thoi-gian-nghi-ngoi-cua-lai-xe-thuc-trang-va-nhung-kiennghi-nham-han-che-tai-nan-giao-thong GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 18 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc cơng việc đặc thù MỤC LỤC A LỜI NĨI ĐẦU Lý chọn đề tài Phạm vi nghiên cứu Sơ lượt tài liệu Bố cục B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ Khái niệm thời làm việc công việc đặc thù Đặc điểm thời làm việc công việc đặc thù Tầm quan trọng quy định thời làm việc công việc đặc thù Một số văn quy định thời làm việc cơng việc đặc thù Chương 2: HỒN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC ĐẶC THÙ Quy định thời làm việc số công việc đặc thù 1.1 Công việc vận tải đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng khơng, thăm dò khai thác dầu khí biển 1.2 Thời làm việc lĩnh vực nghệ thuật 1.3 Thời làm việc người lao động làm công việc xạ, hạt nhân 1.4 Thời làm việc người lao động làm cơng việc sản xuất có tính thời vụ cơng việc gia công hàng theo đơn đặt hàng Một số vấn đề lao động đặc thù 2.1 Chưa có tiêu chí xác định cụ thể cho thời làm việc đặc thù 2.2 Quy định thời làm việc cơng việc đặc thù riêng lẻ Hoàn thiện quy định thời gian làm việc công việc đặc thù 3.1 Xây dựng quy định cụ thể thời làm việc cơng việc đặc thù GVHD: TS Đồn Thị Phương Diệp Page 19 HVTH: Trần Lãm Tiểu luận: Pháp luật thời làm việc công việc đặc thù 3.2 Thống quy định thời làm việc công việc đặc thù C KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO GVHD: TS Đoàn Thị Phương Diệp Page 20 HVTH: Trần Lãm ... Hải Hà [Ngày truy cập 01/8/2018], https://tapchitoaan.vn/bai-viet /phap- luat/ thoi- gian- lam- viec -thoi- gian- nghi-ngoi-cua-lai-xe-thuctrang-va-nhung-kien-nghi-nham-han-che-tai-nan-giao-thong GVHD:... Hải Hà [Ngày truy cập 01/8/2018], https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phapluat /thoi- gian- lam- viec -thoi- gian- nghi-ngoi-cua-lai-xe-thuc-trang-va-nhung-kiennghi-nham-han-che-tai-nan-giao-thong GVHD:... 24 (khơng tính thời gian giao nhận ban): Thời gian lên ban không 08 giờ, thời gian xuống ban 16 giờ, số ban tối đa tháng 22,5 ban; thời gian lên ban khơng q 12 giờ, thời gian xuống ban 24 giờ,
- Xem thêm -

Xem thêm: PHAP LUAT VE THOI GIAN LAM VIEC DOI VOI LAO DONG DAC THU, PHAP LUAT VE THOI GIAN LAM VIEC DOI VOI LAO DONG DAC THU, Thông tư 31/2007/TT-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm