Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển tây nam vùng đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu tt

27 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI HỒ VĂN ĐÁNG QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐƠ THỊ VÀ CƠNG TRÌNH MÃ SỐ: 62.58.01.06 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Hà Nội - Năm 2019 Luận án hoàn thành trường Đại học kiến trúc Hà Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Vinh TS Nguyễn Thanh Nghị Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp trường, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Vào hồi .giờ .ngày tháng .năm 2019 Luận án tìm hiểu tại: Thư viện quốc gia Việt Nam Thư viện Đại học Kiến trúc Hà Nội DANH MỤC BÁO KHOA HỌC Hồ Văn Đáng (2018), “Tác động biến đổi khí hậu tới mạng lưới đường thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sơng Cửu Long, Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, số 95+96 năm 2018” Hồ Văn Đáng (2019), “Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu số thành phố khu vực Đơng Nam Á, Tạp chí Quy hoạch Xây dựng, số 97+98 năm 2019” Hồ Văn Đáng (2019), “Giải pháp quản lý mạng lưới đường thành phố Rạch Giá đô thị tỉnh lỵ ven biển tây Đồng sơng Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu Tạp chí Xây dựng, số 10 năm 2019” MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long gồm thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng tác động biến đổi khí hậu dẫn tới nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày tăng gặp nhiều khó khăn trước thay đổi BĐKH ngày phức tạp, cụ thể bảng I sau: Tỉnh Cà Mau Kiên Giang Diện tích (ha) 528870 573690 Tỷ lệ ngập (% diện tích) ứng với mực nước biển dâng 50cm 8,74 7,77 60cm 13,7 19,8 70cm 21,9 36,3 80cm 30,3 50,8 90cm 40,9 65,9 100cm 57,7 76,9 Qua bảng I cho thấy, với địa hình tỉnh Kiên Giang xảy tượng nước biển dâng cao 0,5m có 7,77% diện tích chìm nước, nước biển dâng cao 1m có gần 76,9% diện tích bị chìm nước, mực nước biển dâng lên đến 1,5m có 95% diện tích bị chìm nước Hiện MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam năm vừa qua nhà nước đầu tư nâng cấp sở hạ tầng giao thơng nên có nhiều thay đổi Tuy nhiên công tác quản lý MLĐ đô thị điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu thị chưa chủ động, chưa có giải pháp thích ứng với BĐKH ngày gia tăng đặc biệt Rạch Giá thành phố có nhiều khu vực xây dựng đất lấn biển, thành phố Cà Mau đô thị gần biển, điều tác động lớn tới mạng lưới đường đô thị nước biển dâng cao kết hợp với mưa lớn Vì việc lựa chọn đề tài luận án “Quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” cần thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL điều kiện ảnh hưởng BĐKH ngày khắc nghiệt Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng sơng Cửu Long Trong tập trung vào:Mạng lưới đường đô thị chủ thể quản lý sở ngành địa phương, UBND thành phố cộng đồng dân cư Phạm vi nghiên cứu: - Tập trung vào quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH để khắc phục tình trạng úng ngập, sạt lở nước biển dâng vấn đề lớn đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam - Về thời gian: Phù hợp với định hướng phát triển đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL đến năm 2030 tầm nhìn năm 2050 - Về không gian: Các đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL, cụ thể gồm đô thị thành phố Cà Mau Rạch Giá Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp khảo sát điều tra, Phương pháp kế thừa, Phương pháp chuyên gia, Phương pháp phân tích tổng hợp, Phương pháp dự báo, Phương pháp tiếp cận hệ thống, Phương pháp thực chứng ứng dụng Ý nghĩa khoa học đề tài * Ý nghĩa khoa học - Luận án góp phần bổ sung cụ thể hóa sở lý luận cơng tác quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ vùng ven biển Tây nam vùng đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - Cung cấp vấn đề quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH để làm tài liệu tham khảo cho công tác giảng dạy chuyên ngành: quản lý đô thị, quản lý giao thông đô thị, quản lý xây dựng ngành hạ tầng kỹ thuật thị - Góp phần bổ sung hoàn thiện nội dung số văn quản lý nhà nước công tác quản lý MLĐ đô thị điều kiện BĐKH * Ý nghĩa thực tiễn: - Đề xuất bổ sung nhiệm vụ cho quan quản lý chuyên môn quản lý nhà nước quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long - Đề xuất bổ sung thêm số quy định cho công tác quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu - Xác định chế sách quản lý quy hoạch mạng lưới đường quan điểm thích ứng với biến đổi khí hậu - Áp dụng đề xuất giải pháp vào thành phố Cà Mau Rạch Giá từ làm sở tham khảo áp dụng đô thị tỉnh lỵ nước Đóng góp Luận án Xác định yếu tố tác động biến đổi khí hậu đến mạng lưới đường thị thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL Xây dựng tiêu chí quản lý MLĐ thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Đề xuất sơ đồ phân vùng theo khu vực đô thị để đưa giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Đề xuất giải pháp tổ chức máy quản lý MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với BĐKH Đề xuất bổ sung quy định chế sách cơng tác quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Các khái niệm thuật ngữ liên quan tới đề tài Luận án giới thiệu số khái niệm thuật ngữ liên quan tới đề tài như: quản lý mạng lưới đường đô thị, hạ tầng kỹ thuật thị biến đổi khí hậu Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, nơi dung Luận án có chương: Chương 1.Tổng quan quản lý MLĐ thị thích ứng với biến đổi khí hậu Chương Cơ sở khoa học quản lý MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Chương Đề xuất số giải pháp quản lý MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐƠ THỊ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Tổng quan quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu số thị giới Việt Nam 1.1.1 Các đô thị nước phát triển Các nước phát triển Hoa Kỳ châu Mỹ hay Hà Lan châu Âu nước chịu ảnh hưởng lớn biến đổi khí hậu, song với điều kiện kinh tế khoa học công nghệ nên nước có giải pháp quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu theo xu hướng tiên tiến xây dựng quy trình thích ứng với BĐKH thành phố New York xây dựng hệ thống đê biển thành phố Afsluitdijk để tránh lũ lụt kết hợp với tuyến đường cao tốc biển 1.1.2 Các đô thị nước phát triển 1.1.2.1 Các đô thị nước châu Mỹ La Tinh Các nước phát triển châu Mỹ La Tinh vùng Caribe cơng tác ứng phó với BĐKH tập trung chủ yếu vào số lĩnh vực: Nâng cao nhận thức cho người dân thích ứng với BĐKH lĩnh vực nông nghiệp để giải sinh kế Riêng công tác quản lý MLĐ chưa quan tâm nhiều mối quan tâm sống hàng ngày 1.1.2.2 Các đô thị nước Đông Nam Á Đông Nam Á có 10 nước khu vực có đường bờ biển dài, mật độ dân số cao có nhiều hoạt động kinh tế khu vực ven biển, khu vực dễ bị tổn thương tác động biến đổi khí hậu nước biển dâng cao, lũ lụt hạn hán Các nước Myanma Philippines chịu nhiều tác động Thành phố Yangon-Myanma Thành phố Olongapo-Philippines có cố gắng quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH theo giải pháp: -Tăng cường nhận thức nhà hoạch định sách cơng chúng BĐKH - Hình thành Trung tâm thơng tin liên quan đến biến đổi khí hậu, có số liệu đầy đủ tin cậy đưa định hướng kế hoạch hành động xác - Lồng ghép nội dung BĐKH vào quy hoạch sử dụng đất, tổ chức đơn vị chịu trách nhiệm lập kế hoạch thực chiến lược thích ứng hợp tác liên ngành nhiều bên liên quan Xác định hệ thống đường sá chỗ nguy hiểm mà phương tiện giao thông người dân lại nguy hiểm khu vực bị sạt lở, ngập chìm - Kiểm tra xem có đủ phương tiện vận chuyển người thiết bị di dời đến địa điểm an toàn 1.1.3.Các thị Việt Nam 1.1.3.1 Thành phố Tuy Hồ - tỉnh Phú n Thành phố Tuy Hòa thị tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên, đô thị loại II, nằm sát biển nên thành phố chịu tác động mạnh BĐKH ảnh hưởng lớn tới hệ thống hạ tầng kỹ thuật nói chung mạng lưới đường thị nói riêng Trước thành phố chưa chuẩn bị đầy đủ để đối phó với lũ sơng, biển mưa Mặc dù thành phố khoanh vùng nguy xói lở vùng với mức độ khác để bố trí hợp lý cho khu vực việc quan tâm đầy đủ giải pháp quy hoạch quản lý MLĐ vấn đề lớn 1.1.3.2 Thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh Thành phố Hạ Long đô thị tỉnh lỵ tỉnh Quảng Ninh thuộc vùng duyên hải Bắc đô thị loại I trực thuộc tỉnh chịu ảnh hưởng nặng BĐKH Do thành phố Hạ Long nằm sát biển lại bị chia cắt địa hình khu vực riêng biệt khu vực Hòn Gai Bãi Cháy với điều kiện địa hình khác nên tác động BĐKH có khác Việc sạt lở, ngập lụt khu vực đô thị theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho mặt trái tốc độ phát triển kinh tế-xã hội nhanh chóng, thành phố có biện pháp phường (xã) thành phố rà soát vị trí có nguy cao sạt lở để chủ động di dời dân khỏi khu vực 1.2 Hiện trạng mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long 1.2.1.Giới thiệu chung đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long Theo Từ điển Việt-Việt Wikiwand, Tỉnh lỵ trung tâm hành nhà nước tỉnh, tức nơi quan hành nhà nước cấp tỉnh đóng trụ sở Vì TP.Cà Mau (tỉnh lỵ tỉnh Cà Mau) TP Rạch Giá (tỉnh lỵ tỉnh Kiên Giang) 1.2.1.1 Thành phố Hình 1.13- Vị trí TP.Cà Mau Rạch giá ven biển Tây Cà MauNam TP Tuy Tây Hòa Nam Tổ Quốc, Thành phố Cà Mau đô thị tỉnh lỵ nằm ven biển với đặc điểm địa hình giáp với biển, lại có rừng, có sơng ngòi chằng chịt nên Cà Mau xem đồng sông Cửu Long thu nhỏ Khu vực sát biển với rừng đước tạo nên đặc thù TP.Cà Mau rừng góp phần bảo vệ ven bờ thành phố 1.2.1.1 Thành phố Rạch Giá Rạch Giá đô thị tỉnh lỵ thuộc tỉnh Kiên Giang đô thị loại II, chạy dọc bờ biển Tây Nam, trung tâm trị, kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật tỉnh Do nằm vĩ độ thấp giáp biển, khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 27– 27,5oC, không chịu ảnh hưởng trực tiếp bão lượng nước mưa bão chiếm tỷ trọng đáng kể, vào cuối mùa mưa 1.2.2 Hiện trạng mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long Mạng lưới đường hai đô thị quy hoạch đầu tư giai đoạn xây dựng, nâng cấp, cải tạo Một số đoạn đường dùng phà vượt sơng nên tốc độ kết nối giao thơng hạn chế Tài cho cơng tác bảo trì đường thiếu Hiện nay, tốc độ thị hóa mạnh bắt đầu xuất ùn tắc trật tự an tồn giao thơng địa bàn hai TP Tỷ lệ sử dụng phương tiện cá nhân gồm: xe ô tô, xe máy, xe đạp chiếm 80%, xe máy chiếm 70% 12.2.1 Hiện trạng mạng lưới đường TP Cà mau Hình-1.17 Hiện trạng mạng lưới đường thành phố Cà Mau 10 cập tới công tác quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH đô thị tỉnh lỵ ven biển tây vùng ĐBSCL 1.5 Những vấn đề đặt nghiên cứu luận án Từ hạn chế thành phố công tác quản lý MLĐ, đặc thù điều kiện tự nhiên tình hình BĐKH thành phố, nhiệm vụ luận án cần làm rõ số nội dung quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH cho đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL là: Xác định rõ yếu tố tác động biến đổi khí hậu đến mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long để có giải pháp phù hợp thích ứng với BĐKH Xác định tiêu chí quản lý MLĐ thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sơng Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Trên sở tiêu chí để quyền thành phố có định hướng chiến lược quản lý phát triển MLĐ Căn vào điều kiện thực tế đô thị để xác định cụ thể việc phân khu vực đô thị quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH Điều gắn với công tác quy hoạch như: Vấn đề sử dụng đất quy hoạch đô thị quy hoạch giao thông đô thị lồng ghép BĐKH Nâng cấp cải tạo mạng lưới đường đô thị để nâng cao mật độ km/km2 đáp ứng tiêu chuẩn để quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH Đề xuất số giải pháp cơng trình phi cơng trình phù hợp với khu vực hai đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH Đề xuất cấu tổ chức bổ sung quy định chế-chính sách quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH cho đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long Huy động tham gia cộng đồng quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH 11 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở pháp lý quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long 2.1.1 Hệ thống Luật Cơ sở pháp lý luận án hệ thống luật: Luật Giao thông đường bộ, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật đất đai, Luật Xây dựng,Luật phòng chống thiên tai 2.1.2 Hệ thống văn Luật Luận án văn luật gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, Kịch BĐKH văn pháp lý liên quan Những văn Bộ GTVT quản lý mạng lưới đường bộ; Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/1/2013 Chính phủ quản lý, sử dụng khai thác tài sản KCHT giao thông đường 2.1.3 Định hướng quy hoạch phát triển đô thị vùng ĐBSCL - Định hướng phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng sông Cửu Longđến năm 2015, định hướng đến năm 2020 - Quy hoạch phát triển GTVTvùng KTTĐ đồng sông Cửu Long đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 2.1.4 Kịch biến đổi khí hậu khu vực ven biển Tây vùng đồng sông Cửu Long Kịch BĐKH chi tiết năm 2016 xây dựng dựa sở số liệu khí tượng thủy văn mực nước biển Việt Nam cập nhật đến năm 2014; số liệu địa hình cập nhật đến tháng năm 2016; phương pháp Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ Ban liên phủ biến đổi khí hậu Kịch BĐKH xây dựng đến tỉnh ven biển Tây tỉnh Cà Mau Kiên Giang 12 2.2.Cơ sở lý luận quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH 2.2.1 Nội dung quản lý nhà nước quản lý mạng lưới đường Quản lý quy hoạch MLĐ đô thị phần quản lý quy hoạch đô thị Hiện việc quản lý quy hoạch MLĐ đô thị thực theo Thông tư Số: 04/2008/TT-BXD, ngày 20/02/2008 Thông tư Số: 16/2009/TTBXD, ngày 30/06/2009 Bộ Xây dựng Nội dung công tác quản lý MLĐ đô thị, luận án xin đề cập tới số nội dung chủ yếu Thơng tư có liên quan tới quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH 2.2.2 Một số tiêu chí MLĐ có khả thích ứng với BĐKH Nghiên cứu tiêu chí thị thích ứng với BĐKH vấn đề giới, nghiên cứu tiêu chí MLĐ thị thích ứng với BĐKH vấn đề đòi hỏi chuyên sâu Trên sở tham khảo tiêu chí thị thích ứng với BĐKH luận án đúc kết để xem xét MLĐ thị 2.2.2.1 Tiêu chí thị có khả thích ứng với biến đổi khí hậu T mạng lưới thành phố châu Á, đô thị có khả thích ứng bao gồm tiêu chí hay gọi đặc tính: Sự bền bỉ - Khả thích nghi Khả chuyển đổi 2.2.2.2 Chỉ số thích ứng với hiểm họa biến đổi khí hậu a Theo tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD Một số thích ứng tồn diện bao gồm vấn đề hình: (xem hình 2.5) Hình 2.5- Mơ tả số thích ứng 13 b.Theo tổ chức ARUP (Hoa Kỳ) Bộ số đô thị chống chịu với BĐKH (City Resilience Index-CRI) mà tổ chức ARUP (Hoa Kỳ) dẫn cho nước, số CRI xây dựng nghiên cứu rộng Trong số có chiều cạnh lớn Sức khỏe hạnh phúc, Kinh tế xã hội, Cơ sở hạ tầng môi trường, Lãnh đạo chiến lược 2.2.3 Các yếu tố tác động đến khả thích ứng với BĐKH quản lý MLĐ đô thị Quản lý MLĐ đô thị lĩnh vực chịu nhiều tác động nhiều yếu tố Nếu xét tới BĐKH yếu tố tác động lại nhiều bao gồm: Điều kiện địa hình–tự nhiên, Yếu tố kinh tế-xã hội xây dựng, Yếu tố biến đổi khí hậu vùng, Sự kết hợp bên liên quan 2.2.4 Một số yêu cầu quản lý mạng lưới đường thị thính ứng với biến đổi khí hậu - Yêu cầu lồng ghép nội dung nghiên cứu thích ứng BĐKH quy hoạch giao thơng đô thị - Giải pháp lồng ghép quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH - Yêu cầu lồng ghép quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch giao thông - Yêu cầu lực tổ chức quản lý giao thông đô thị 2.3 Kinh nghiệm quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu số thị giới Việt Nam 2.3.1.Kinh nghiệm số thị nước ngồi Trong khu vực Đơng Nam Á có số thị chịu ảnh hưởng mạnh mẽ BĐKH thành phố Cebu, Manila, Băng Kok.- Thái Lan Tìm hiểu thực tế quản lý đô thị công tác quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH đô thị kinh nghiệm học đô thị vùng ven biển Tây vùng ĐBSCL 2.3.2.Kinh nghiệm đô thị nước 14 Với kinh nghiệm đô thị nước luận án tham khảo thành phố: Cần Thơ, Đà Nẵng… nhằm lựa chọn học tập kết làm được, mặt khó khăn làm học cho đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 3.1 Quan điểm, nguyên tắc tiêu chí quản lý mạng lưới đường thị thích ứng biến đổi khí hậu 3.1.1 Quan điểm Luận án đề xuất công tác quản lý MLĐ đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL dựa quan điểm 3.1.2 Các nguyên tắc quản lý mạng lưới đường thích ứng với BĐKH Để nâng cao hiệu quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sơng Cửu Long thích ứng với BĐKH tác giả đề xuất nguyên tắc quản lý dựa Với quan điểm nêu trên, Luận án đề xuất nguyên tắc chung quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH thành phố Cà Mau Rạch Giá sau: Phù hợp với Quy hoạch chung thị vùng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới đường đô thị vùng, đảm bảo kết hợp vận chuyển đa phương thức Xây dựng mơ hình quản lý phải linh hoạt mở để tích hợp Căn vào tình hình cụ thể chịu tác động BĐKH để phân vùng quản lý MLĐ thị sở xác định phương thức quản lý MLĐ khu vực Gắn kết quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch mạng lưới đường, đặc biệt lưu ý tới khu vực dễ chịu tác động nước biển dâng triều cường 15 Xây dựng hệ thống trung tâm điều hành, thông tin, quản lý giao thông phải đồng bộ, thống cho đô thị Đồng thời đẩy mạnh tham gia cộng đồng yếu tố quan trọng quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH Nhằm giảm phát thải nhà kính thị cần đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông công cộng theo hướng giao thông xanh kết hợp tổ chức tuyến phố bộ, tuyến xe nhằm giảm phát thải khí nhà kính Chọn nguyên tắc phát triển bền vững làm sở cho việc đề xuất hoạt động quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH 3.1.3.Các tiêu chí quản lý mạng lưới đường thị thích ứng BĐKH 3.1.3.1.Cơ sở đề xuất tiêu chí Để đề xuất tiêu chí quản lý MLĐ thị thích ứng BĐKH đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL tác giả trình bày chương II 3.1.3.2.Các tiêu chí quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH Từ nêu NCS đề xuất hệ thống tiêu chí Quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH với tiêu chí sau: - Có chiến lược quy hoạch GT dài hạn thích ứng với BĐKH - Phù hợp với điều kiện địa hình tự nhiên đặc điểm BĐKH vùng - Phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội địa phương - Phù hợp với đặc điểm khả chống chịu sở hạ tầng ĐT - Phù hợp với chế trách nhiệm bên liên quan 3.2 Một số giải pháp quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu Luận án đề xuất nhóm giải pháp bao gồm: Nhóm giải pháp phân vùng quy hoạch, Nhóm giải pháp hồn thiện cấu tổ chức, Nhóm giải pháp chế sách 16 3.2.1 Nhóm giải pháp phân vùng quy hoạch 3.2.1.1.Phân vùng đô thị theo khu vực để quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu a Cơ sở phân vùng Cơ sở phân vùng theo: trạng mạng lưới đường, địa chất, địa hình tình hình biến đổi khí hậu b Đề xuất phân vùng theo khu vực cho thành phố Đề xuất giải pháp phân vùng thành khu vực: -Khu vực 1: Khu vực gần biển khu vực sát biển -Khu vực 2: Khu vực trung tâm đô thị -Khu vực 3: Khu vực ngoại vi giáp biên (khu vực xa biển) • Phân vùng theo khu vực thành phố Cà Mau Hình 3.2 Sơ đồ phân khu vực TP Cà Mau Để công tác quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH luận án đề xuất chia TP.Cà Mau làm khu vực (xem hình 3.2) -Màu đỏ khu vực 1: Khu vực gần biển -Màu vàng khu vực 2: Khu vực trung tâm đô thị -Màu xanh Khu vực 3: Khu vực ngoại vi (khu vực xa biển) 17 • Phân vùng theo khu vực thành phố Rạch Giá Tác giả luận án đề xuất phân vùng thành phố Rạch Giá làm khu vực (xem hình 3.3) - Màu đỏ khu vực (Khu vực sát biển) - Màu vàng khu vực (Khu vực đô thị trung tâm) - Màu xanh khu vực (Khu vực ngoại vi thành phố giáp biên) Hình 3.3-Sơ đồ phân khu vực thành phố Rạch Giá 3.2.1.2.Các giải pháp quản lý MLĐ đô thị thích ứng với BĐKH khu vực thành phố Cà Mau Rạch Giá a Giải pháp quản lý theo khu vực thành phố Cà Mau • Khu vực 1- khu vực gần biển Khu vực khu vực đô thị gần biển, khu vực đô thị ven trung tâm thành phố Tuy nhiên Cà Mau chưa trọng nhiều đến biến đổi khí hậu, đặc biệt chưa có lồng ghép BĐKH quy hoạch xây dựng đô thị, mà đặc biệt khu vực gần biển, chịu ảnh hưởng tác động lớn BĐKH so với khu vực lại thị vùng Vì khu vực luận án đề xuất giải pháp: Giải pháp tổ chức giao thơng hồn mạng lưới đường, Giải pháp phát triển rừng phòng hộ để chống sói lở bờ • Khu vực 2-khu vực trung tâm Là khu vực đô thị trung tâm thành phố Khu vực tập trung nhiều quan hành xây dựng từ thời Pháp, mật độ dân số cao, đường sá nhỏ hẹp, cao độ mặt đường thấp, hệ thống thoát nước mưa nước thoát thải chung, hệ thống thoát nước cũ thường bị ngập úng cục bộ, quy hoạch xây dựng đường đô thị phục vụ cho ô tô xe máy, khơng có đường 18 dành riêng cho phương tiện giao thông công cộng đường dành riêng cho xe đạp, sử dụng vỉa hè làm đường Trong điều kiện luận án đề xuất cho khu vực trung tâm (khu vực 2) là: Giải pháp kỹ thuật hồn thiện mạng lưới đường; Tổ chức giao thơng gắn kết GTCC giao thông phi giới; Lập lại trật tự tuyến đường đô thị đảm bảo vỉa hè cho người • Khu vực - khu vực ngoại vi thành phố giáp biên Luận án đề xuất tổ chức quản lý MLĐ khu vực sau: - Kết nối mạng lưới giao thông đường với giao thông đường thuỷ đặc thù vùng sông nước đồng sông Cửu Long - Tổ chức tuyến buýt đến trung tâm xã/phường ngoại thành - Kết nối trạm xe buýt với bến đò ngang, đò dọc đường thuỷ - Xây dựng tuyến kè sông/rạch nhằm bảo vệ tuyến đường hầu hết tuyến đường song song tuyến kênh, rạch - Huy động người dân trồng cây, theo tuyến đường nhằm giảm sạt lở, giảm nhiệt độ tiếp xúc trực tiếp đến mặt đường b Giải pháp quản lý khu vực thành phố Rạch Giá • Khu vực 1-khu vực sát biển Là khu vực có nhiều khu thị phần lớn lấn biển, nằm phía Tây thành phố (sát biển), khu vực chịu tác động BĐKH lớn thành phố nằm dọc theo bờ biển cửa sơng lớn, nước thẳng biển, kết nối hạ tầng giao thông khu đô thị với đô thị cũ cao độ chênh lệch trung bình 50cm Mặc dù khu thị MLĐ chưa trọng nhiều đến yếu tố BĐKH Vì luận án đề xuất: Giải pháp quy hoạch hoàn thiện mạng lưới đường; Giải pháp đê chắn sóng dọc theo bờ biển Tây thành phố Rạch Giá thích ứng với biến đổi khí hậu, Xây dựng cống ngăn mặn cửa sông đổ biển Tây Nam 19 • Khu vực 2-khu vực đô thị cũ thành phố Đây khu vực có MLĐ dày mật độ dân cư cao, hệ thống đường sá nhỏ hẹp, khu vực có nhiều quan hành chính, di tích đình Nguyễn Trung Trực, trung tâm thương mại, nên thường xuyên ùn tắc giao thông khu vực vào mùa lễ hội Đường hệ thống thoát nước xuống cấp hư hỏng nhiều.Tại khu vực luận án đề xuất: Quy hoạch cải tạo tuyến đường, Trồng xanh, cải tạo hệ thống thoát nước lập lại trật tự giao thơng thị • Khu vực -khu vực ngoại vi thành phố (xa biển) Luận án đề xuất: - Xây dựng thêm cống ngăn mặn lại ven thành phố cửa sông đổ trực tiếp biển - Quy hoạch mạng điều chỉnh mạng lưới đường khu vực phải đảm bảo thích ứng với BĐKH gắn kết với hệ thống MLĐ chạy theo kênh, rạch - Xây dưng hệ thống mạng lưới đường nông thôn theo tiêu chuẩn nông thôn sử dụng công nghệ vật liệu để đường có khả thích ứng có triều cường lũ - Có giải pháp kết nối phương giao thông tiện cá nhân tham gia giao thông với mạng lưới xe buýt với tuyến đò ngang đò dọc thuộc giao thơng đường thuỷ 3.2.1.3 Quy hoạch mạng lưới đường đô thị gắn với quy hoạch sử dụng đất lồng ghép thích ứng với BĐKH Quy hoạch giao thông gắn với quy hoạch sử dụng đất liên quan đến q trình kiểm sốt mật độ sử dụng đất đô thị, giảm mật độ sử dụng đất giao thông dọc theo tuyến kênh, rạch, ven biển khu vực có nguy sạt lở, ngập mặn, thuỷ triều thay đổi để tạo mảng xanh, vùng đệm ven sông rạch, ven biển 3.2.1.4 Một số đề xuất khác nhóm giải pháp quy hoạch mạng lưới đường thích ứng với biến đổi khí hậu 20 a Giải pháp quy hoạch quản lý mạng lưới đường theo hướng giao thơng xanh thích ứng với BĐKH b Xem xét tiêu chuẩn kỹ thuật quy hoạch kỹ thuật thiết kế đường có xét tới yếu tố đặc thù BĐKH khu vực 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện cấu tổ chức Quản lý quy hoạch MLĐ đô thị TP.Cà Mau TP.Rạch Giá thể sơ đồ hình 3.12 - Thực tế nhiều hạn chế: Cơng tác bảo trì, nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới đường, chưa lồng ghép quy hoạch MLĐ thích ứng với BĐKH, nhân quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH kiêm nhiệm chưa đạo tạo chuyên sâu quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH Hình 3.12 -Sơ đồ tổ chức quan quản lý MLĐ đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam - Phòng Quản lý đô thị đơn vị tham mưu cho UBND thành phố quản lý MLĐ đô thị nhiên nhiệm vụ quyền hạn hạn chế hầu hết tùy thuộc vào sở GTVT phân bổ quỹ bảo trì kế hoạch 21 3.2.2.1 Giải pháp phân cấp quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Theo Thơng tư số: 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 Quản lý MLĐ đô thị Bộ Xây dựng ban hành quy định áp dụng thực 3.2.2.2.Giải pháp hồn thiện chức Phòng Quản lý đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng ĐBSCL thích ứng với BĐKH a Những đề xuất chung phòng Quản lý thị Luận án đề xuất chung cho phòng quản lý đô thị thành phố Cà Mau Rạch Giá hình thành tổ chun mơn phù hợp với chức nhiệm vụ phòng sở phối hợp chuyên viên theo tổ đội tăng cường đào tạo chuyên môn cán quản lý liên quan đến quản lý MLĐ thích ứng với BĐKH b Giải pháp cụ thể phòng Quản lý thị Do thành phố có nét tương đồng tự nhiên, quy hoạch, thể chế, sách, cấu tổ chức có khác nhau, nên để có phân công chuyên trách nhiệm chuyên viên rõ ràng chịu tác động lớn BĐKH Luận án đề xuất sơ đồ tổ chức chức nhiệm vụ phòng Quản lý đô thị thành phố gồm 15 biên chế với cấu tổ chức: + Lãnh đạo gồm: trưởng phòng, phó trưởng phòng + Bộ phận chun mơn gồm: tổ chuyên môn, Trung tâm tin học, Đội trật tự đô thị Đây cấu tốt cho đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL mà đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL cần tham khảo áp dụng c.Tăng cường lực cho cán sở Xây dựng, sở GTVT, sở Tài ngun Mơi trường phòng QLĐT thành phố quản lý MLĐ thích ứng với biến đổi khí hậu Trong chương trình đào tạo, đào tạo bồi dưỡng dành cho cán lãnh đạo chuyên viên thuộc sở Giao thông, sở Xây dựng, sở Tài ngun Mơi trường, phòng quản lý thị thành phố trang bị kiến thức quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với BĐKH 22 3.2.3 Đề xuất bổ sung quy định chế sách 3.2.3.1 Đề xuất bổ sung quy định chế a Sự phối hợp bên có đầu mối chịu trách nhiệm b Tăng cường giám sát đánh giá môi trường giao thông đô thị 3.2.3.2 Đề xuất bổ sung quy định sách Chính sách quản lý khâu cốt lõi quan trọng, định hiệu Quản lý đô thị, ảnh hưởng đến khu vực Luận án đề xuất cụ thể xây dựng sách để thực cơng việc có liên quan 3.2.4 Huy động tham gia cộng đồng quản lý mạng lưới đường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu Để xây dựng quản lý MLĐ thị tham gia cộng đồng quan trọng Vì vậy, luận án đề xuất: a Sự phối hợp chặt chẽ quyền người dân b.Tăng cường nhận thức cộng đồng dân cư việc chấp hành luật lệ giao thơng thích ứng với BĐKH 3.3 Bàn luận kết nghiên cứu Từ kết nghiên cứu, luận án bàn luận vấn đề sau: Bàn luận tiêu chí quản lý MLĐ thị thích ứng BĐKH Bàn luận Quy hoạch mạng lưới đường đô thị gắn với quy hoạch sử dụng đất thích ứng biến đổi khí hậu đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL Bàn luận phân vùng đô thị theo khu vực để quản lý mạng lưới đường thị thích ứng với biến đổi khí hậu Bàn luận tổ chức máy quản lý MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu Bàn luận cải tiến tổ chức phòng quản lý thị thành phố Cà Mau Rạch Giá 23 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Vùng đồng sơng Cửu Long có vị trí quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ mơi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực chịu ảnh hưởng nghiệm trọng BĐKH có thành phố ven biển Tây nam Việc nghiên cứu đề tài “Quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu” cần thiết Kết lận án bao gồm: * Xác định cách hệ thống đặc điểm đô thị tỉnh lỵ Ven biển Tây nam vùng ĐBSCL yếu tố tác động tới quản lý MLĐ thị thích ứng với biến đổi khí hậu Trên sở xây dựng sở khoa học quản lý MLĐ thị thích ứng với biến đổi khí hậu * Với kiện quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH, luận án đề xuất tiêu chí phù hợp với hướng phát triển thị bền vững thích ứng với BĐKH * Căn vào đặc điểm đặc thù của đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL, luận án đề xuất phân thành khu vực để có giải pháp quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH khu vực bao gồm: khu vực vực sát biển, Khu vực trung tâm khu vực xa biển * Luận án nghiên cứu đề xuất phân cấp nhiều cho đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL cơng tác quản lý MLĐ là: Những tuyến đường nằm thị quyền đô thị quản lý nhằm khắc phục tuyến đường có nhiều quan khác quản lý dẫn đến chồng chéo không làm rõ trách nhiệm Đồng thời đề xuất cấu tổ chức chế sách quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH cho thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thành phố Cà Mau Rạch Giá * Nâng cao nhận thức người dân với tham gia cộng đồng quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH cho đô thị tỉnh lỵ 24 KIẾN NGHỊ 1) Đề xuất Bộ Xây dựng Bộ Giao thông vận tải - Quy hoạch MLĐ đô thị cần đưa vào công tác nghiên cứu quy hoạch MLĐ Do cần xem xét định hướng chiến lược Bộ Xây dựng gắn công tác quy hoạch giao thông gắn với quy hoạch sử dụng đất lồng ghép với biến đổi khí hậu Đặc biệt cần đưa vào tiêu chuẩn quy chuẩn để thực quản lý - Cần có kế hoạch đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán chuyên viên phụ trách lĩnh vực giao thông kiến thức quản lý MLĐ thị thích ứng với BĐKH Tăng cường sở vật chất, trang bị cập nhật thiết bị phục vụ tốt cho hệ thống quản lý mạng lưới đường đô thị cấp thích ứng với BĐKH 2) Đối với quyền đô thị tỉnh lỵ vùng ĐBSCL - Cần tổ chức lại phòng Quản lý thị thuộc ủy ban nhân dân thành phố với việc phân tổ chuyên môn theo nhiệm vụ chức mà phòng quản lý Phải phân bổ biên chế chuyên trách điều giúp cho công tác điều hành rõ ràng trách nhiệm chuyên viên cụ thể Đặc biệt chức nhiệm vụ phòng cần phải quan tâm tới cơng tác BĐKH - Trong nhiều giải pháp để thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố ven biển Cà Mau Rạch Giá nội dung phát triển rừng phòng hộ ven biển chương trình phủ xanh thành phố thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố huy động người dân tham gia trồng bảo vệ rừng phòng hộ, trồng xanh đường phố giải hiệu Làm tốt điều làm cho thành phố xanh hơn, đẹp giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu Trồng nhiều xanh phát triển rừng phòng hộ ven biển với tham gia cộng đồng cần tâm hệ thống trị ... THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 2.1 Cơ sở pháp lý quản lý mạng lưới đường đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng đồng sông. .. cho thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam Chương ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ TỈNH LỴ VEN BIỂN TÂY NAM VÙNG ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU... lý MLĐ đô thị đô thị tỉnh lỵ ven biển Tây Nam vùng ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 1.1 Tổng quan quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển tây nam vùng đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu tt, Quản lý mạng lưới đường đô thị các đô thị tỉnh lỵ ven biển tây nam vùng đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu tt

Từ khóa liên quan