Đề số 2

7 39 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! THẦY GIÁO: NGUYỄN VĂN THẾ ĐỀ ÔN LUYỆN HỌC KỲ - LỚP 12 NĂM HỌC 2019 - 2020 ĐỀ CHÍNH THỨC Mơn: Tốn ĐỀ SỐ (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề) x  3 Câu 1: Cho hàm số y = log x; y = x ; y = ln x; y =   Trong hàm số có   hàm số nghịch biến tập xác định hàm số đó? A B C D Câu 2: Hình lăng trụ tam giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 3: Cho hàm số y = x3 − x − x + Điểm M (1;2) A Điểm cực đại hàm số B Điểm cực tiểu hàm số C Điểm cực đại đồ thị hàm số D Điểm cực tiểu đồ thị hàm số Câu 4: Tính bán kính khối cầu tích 36π(cm3) A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) Câu 5: Cho hàm số y = x + x + Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng (−1; +∞) B Hàm số nghịch biến khoảng (−∞;0) C Hàm số nghịch biến khoảng (−1;0) D Hàm số đồng biến khoảng (−∞ ;−1) Câu : Trong hàm số sau hàm số khơng có điểm cực trị? A y = 2x −1 x +1 B y = x C y = − x + x D y = x Câu 7: Đường cong hình sau đồ thị hàm số nào? A y = log ( x ) B y = x C y = x + Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe D y = ( 2) x |1 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 8: Tìm giá trị lớn hàm số y = x − x − 15 đoạn [−3;2] A max y = 16 [ −3;2] B max y = [−3;2] C max y = 54 D max y = 48 [−3;2] Câu 9: Đường thẳng y = x +1 cắt đồ thị hàm số y = [−3;2] x+3 hai điểm phân biệt A, B Tính độ dài x −1 đoạn thẳng AB A AB = B AB = 17 C AB = 34 D AB = Câu 10: Cho hàm số y = x − x + Khẳng định sau sai? A Điểm cực đại hàm số x = B Điểm cực đại đồ thị hàm số (0;1) C Hàm số khơng có giá trị nhỏ D Hàm số khơng có giá trị lớn Câu 11: Bác Minh có 400 triệu đồng mang gửi tiết kiệm hai kì hạn khác theo hình thức lãi kép Bác gửi 200 triệu đồng theo kì hạn quý với lãi suất 2,1% quý 200 triệu lại bác gửi theo kì hạn tháng với lãi suất 0,73% tháng Sau gửi năm, bác rút tất số tiền loại kì hạn theo quý gửi kì hạn theo tháng Hỏi sau năm kể từ gửi tiền lần đầu, bác Minh thu tất tiền lãi? (kết làm tròn đến hàng phần nghìn) A 75,304 triệu đồng B 75,303 triệu đồng C 470,656 triệu đồng D 475,304 triệu đồng Câu 12: Tìm tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A x = −1 y = −2 B x = y = −2 2x +1 x +1 C x = −1 y = D x = y = Câu 13: Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh a Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ A 7π a 2 B 7π a C 7π a D 7π a Câu 14: Hình vẽ đồ thị hàm số ? A y = − x B y = −x x +1 C y = −x +1 x +1 Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe D y = −2 x + x +1 |2 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A B, SA ⊥ (ABCD), AD > BC Xác định tâm I mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A I trung điểm cạnh SC B I trung điểm cạnh SB C I không tồn D I trọng tâm tam giác SAC ( a − a ) với a > 0, a ≠ Tính giá trị M = f ( 2019 Câu 16: Cho hàm số f ( a ) = a ( a − a ) a3 A 20191009 −2 3 2018 ) −1 B 20191009 +1 C − 20191009 +1 D −20191009 −1 Câu 17: Tìm tọa độ tâm đối xứng đồ thị hàm số y = x − x + A (−1; 3) B (1; 0) C (1; −1) D (0; 1) Câu 18: Cho hàm số y = x + m − x − 2m + x + m + có đồ thị Cm Biết đường cong Cm tiếp xúc điểm Viết phương trình tiếp tuyến chung đường cong Cm điểm A y = B y = −4x + C y = −4 Câu 19: Tìm tung độ giao điểm đồ thị hàm số y = A − 19 24 B 12 13 D y = −4x − x3 x + − x đường thẳng y = − x − 24 C − D 13 12 Câu 20: Tìm đạo hàm hàm số y = log ( e x ) + 22 x +1 A y ' = + 2 x +1.ln ln10 C y ' = ln e x + 2 x +1 B y ' = + 22 x +1.ln e ln10 D y ' = + 22 x + 2.ln ln10 x Câu 21: Cho hàm số y = f (x) có f '(x) < 0, ∀ x ∈ ℝ Có giá trị nguyên m để phương trình f ( sin x + cos2 x ) = f ( m ) có nghiệm với ∀x ∈ ℝ A B C D Câu 22: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng, cạnh SA vng góc với đáy, SA = a Biết thể tích khối chóp S.ABCD a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD A a 2 B a C a Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe D 2a |3 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 23: Cho log a = 2, log b = Biểu diễn log A 5a + b + B Câu 24: Cho hàm số y = f ( x ) = 5a − b + theo a b 15 C 5a + b − D 5a − b − −2 Khẳng định sau khẳng định đúng? −x +1 A Hàm số đồng biến ℝ B Hàm số nghịch biến ℝ C Hàm số nghịch biến khoảng xác định D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 25: Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình vẽ Phương trình f (1 − x ) + = có nghiệm phân biệt? A B C D Câu 26: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy tam giác vng A, AC = a, ACB = 60° Đường thẳng BC′ tạo với mặt phẳng ( AA’C'C) góc 30° Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ A a B a3 C 2a D 2a Câu 27: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B, AB = a, AC = a Biết ∆SAB tam giác thuộc mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABC) Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 B a3 12 C a3 D a3 Câu 28: Cho hàm số y = − x + x − có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) giao điểm (C) với trục tung A y = −3x −2 B y = 3x − C y = 3x + Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe D y = −3x + |4 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 29: Mỗi đỉnh hình đa diện thuộc mặt? A B C D Câu 30: Cho a >1 Khẳng định đúng? A a2 >1 a Câu 31: Hàm số f ( x ) = A 10 B a 2017 < C a − a 2018 > 1 a D a > a 11 10 x − x + x − x5 + x − x + 2018 có cực trị ? 11 B 11 C D Câu 32: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y = ( m − 3) sin x − tan x nghịch  π π biến  − ;   2 A B C D Câu 33: Cho điểm A nằm mặt cầu S (O;R) Biết qua A có vơ số tiếp tuyến với mặt cầu Tập hợp tiếp điểm đường tròn nằm mặt cầu có bán kính R Tính độ dài đoạn thẳng OA theo R A 3R B Câu 34: Tìm tập xác định D hàm số y = e x A D = ℝ C 2R 2R D R +2 x B D = [ −2;0] C D = ( −∞; −2] ∪ [0; +∞ ) D D = ∅ Câu 35: Cho hàm số y = f (x) hàm số chẵn f ' ( x ) = x ( x − 1) Khẳng định sau đúng? A f (1) = f ( ) = f ( −1) B f (1) > f ( ) > f ( −2 ) C f ( −2 ) > f ( ) > f (1) D f ( −1) ≥ f ( ) ≥ f (1) Câu 36: Trong không gian, cho hai điểm phân biệt A B Tập hợp tâm mặt cầu qua A B A mặt phẳng B đường thẳng C đường tròn D mặt cầu Câu 37: Cho hàm số y = ( m − 1) x + ( m − 1) x − x + với m tham số Có giá trị nguyên dương m để hàm số nghịch biến khoảng (−∞; +∞ )? A B C Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe D |5 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 38: Tính tổng số đo góc tất mặt hình chóp ngũ giác A 5π B 7π C 6π D 8π Câu 39: Tìm số thực ab, cho điểm A(0;1) điểm cực đại đồ thị hàm số b y = ax + a + x +1 A a = −1; b = B a = b = −1 C a = b =1 D a = ±1; b = Câu 40: Cho hàm số y = f (x) có lim f ( x ) = −∞; lim f ( x ) = +∞ lim− f ( x ) = +∞ Khẳng định x →−∞ x →+∞ x →1 sau đúng? A Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x =1 C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y =1 Câu 41: Cho hàm số y = f (x) xác định ℝ \{−1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên Khẳng định đúng? A Đồ thị hàm số cho có hai tiệm cận ngang B Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = C Giá trị lớn hàm số D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng Câu 42: Khối 20 mặt có đỉnh? A 12 B 16 C 20 D 30 Câu 43: Khẳng định sau sai? A Số cạnh khối đa diện số chẵn B Tồn khối đa diện có số cạnh số lẻ C Số mặt khối đa diện số chẵn D Số đỉnh khối đa diện ln số chẵn Page: Học Tốn Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe |6 Thầy Giáo: Nguyễn Văn Thế - Link facebook: http://www.facebook.com/toanthaythe Em đăng kí Livestream #Inbox trực tiếp cho thầy nhé! Câu 44: Cho a, b số thực dương m, n số thực tùy ý Khẳng định sau đúng? A a b = ( ab ) m n mn b B a b =   a m  2018  Câu 45: Tính đạo hàm hàm số y =    x  A − 20182019 20192018 C a m b n = ( ab ) −m m B − 20192018 20182019 2019  x     2019  C 2m D a m a n = a mn 2018 điểm x = 20192018 20182019 D 20182019 20192018 Câu 46: Có ba số thực (x, y, z) thoả mãn đồng thời điều kiện sau: 33 x2 y 27 z = 36   x y z = A B C D Câu 47 : Cho sợi dây kim loại dài 32 cm cắt thành hai đoạn Đoạn thứ uốn thành hình chữ nhật có chiều dài cm, chiều rộng cm Đoạn thứ hai uốn thành tam giác có độ dài cạnh cm Gọi độ dài hai cạnh lại tam giác x cm, y cm (x ≤ y) Hỏi có cách chọn số (x, y) cho diện tích tam giác khơng nhỏ diện tích hình chữ nhật A cách B cách C cách D vô số cách Câu 48: Cho hình chóp SABC có SA= 3, AB = 1, AC = SA ⊥ (ABC) Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Mặt cầu tâm O qua A cắt tia SB, SC D E Khi độ dài đoạn BC thay đổi, tìm giá trị lớn thể tích khối chóp S.ADE A 81 130 B C 21 D 87 130  log ac ( b + 1) + log bc a = Câu 49: Cho a ≥ 1; b ≥ 1; c ≥ 1và thỏa mãn  Tính S = a + b + c log ab c ≤ A 21 16 B C 21 D Câu 50: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, M điểm thuộc cạnh SB, N điểm thuộc cạnh SD cho SB =3BM; SN = 2ND Mặt phẳng (AMN) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện Gọi V1, V2 thể tích khối đa diện chứa đỉnh S đỉnh C Tính tỉ số V1 V2 A B C D HẾT -Page: Học Toán Thầy Thế "Dạy chân thành, học ngon lành!" Link fanpage: http://www.facebook.com/hoctoanthaythe |7 ... − 20 1 920 18 20 1 820 19 20 19  x     20 19  C 2m D a m a n = a mn 20 18 điểm x = 20 1 920 18 20 1 820 19 D 20 1 820 19 20 1 920 18 Câu 46: Có ba số thực (x, y, z) thoả mãn đồng thời điều kiện sau: 33 x2... thị hàm số y = A − 19 24 B 12 13 D y = −4x − x3 x + − x đường thẳng y = − x − 24 C − D 13 12 Câu 20 : Tìm đạo hàm hàm số y = log ( e x ) + 22 x +1 A y ' = + 2 x +1.ln ln10 C y ' = ln e x + 2 x +1... hàm số có tiệm cận đứng x = C Giá trị lớn hàm số D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận đứng Câu 42: Khối 20 mặt có đỉnh? A 12 B 16 C 20 D 30 Câu 43: Khẳng định sau sai? A Số cạnh khối đa diện số chẵn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề số 2 , Đề số 2