Đề cương Cơ sở khoa học môi trường

22 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 18:34

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Kỳ II_2017 Chương Những khái niệm chung môi trường - Khái niệm, phân loại môi trường - Các chức chủ yếu môi trường - Quan hệ môi trường phát triển Chương Các thành phần môi trường - Thạch + Sự hình thành đá q trình tạo khống tự nhiên + Tai biến địa chất, xói mòn, trượt lở đất đá - Thủy Sơ lược thủy Chương Ơ nhiễm mơ itrường - Các khái niệm, nguyên nhân, hậu ô nhiêm ô nhiễm mơi trường đất, nước, khơng khí - Tầng Ozon (Khái niệm, Vai trò, nguyên nhân, hậu quả) - Gia tăng hiệu ứng nhà kính (Khái niệm, nguyên nhân, hậu quả) - Mưa axit (Khái niệm, nguyên nhân, hậu quả) Chương Tài nguyên thiên nhiên - Khái niệm tài nguyên, tài nguyên thiên nhiên, phân loại tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên nước, đất, rừng, khoán gsản (Khái niệm, Vai trò vấn đề mơi trường liên quan đến tài nguyên) Chương Các vấn đề tảng môi trường phát triển bền vững - Phát triển bền vững + Khái niệm, mơ hình PTBV + Các mục tiêu PTBV + Nguyên tắc PTBV LucsHen - Các dạng lương thực thực phẩm thách thức vấn đề lương thực thực phẩm Chương Những khái niệm chung môi trường Khái niệm: Môi trường tập hợp tất yếu tố tự nhiên xã hội bao quanh người, ảnh hưởng tới người tác động đến hoạt động sống người như: khơng khí, nước, độ ẩm, sinh vật, xã hội lồi người thể chế Phân loại: Được chia thành loại: - Môi trường tự nhiên: bao gồm yếu tố thn nhiên, vật lí, hóa học, sinh học, tồn khách quan bao quanhcon người - Môi trường xã hội: tổng thể quan hệ người vơi người, tạo nên thuận lợi trở ngại cho phát triển cá nhân cộng đồng đân cư VD: gia tăng đân số, định cư, môi trường sống dân tộc thiểu số - Môi trường nhân tạo: tập hợp yếu tố tự nhiên xã hội người tạo nên chịu chi phôi người VD: mmoi trường nhân tạo nơi ở, môi trường khu vực đô thị khu vực công nghiệp, môi trường nông thôn… Các chức môi trường - Môi trường không gian sống người lồi sinh vật - Mơi trường nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản suất người - Môi trường nơi chứa đựng chất phế thải người tạo sống hoạt động sản suất - Mơi trường nơi giảm nhẹ tác động có hại thiên nhiên đến người sinh vật trái đất - Môi trường nơi lưu trữ cung cấp thong tin cho người Quan hệ môi trường phát triển - Giữa môi trường phát triển có mối quan hệ chặt chẽ: Mơi trường địa bàn đối tượng phát triển phát triển nguyên nhân tạo nên biến đối môi trường - Tác động hoạt động phát triển đến mơi trường thể khía cạnh có lợi cải tạo mơi trường tự nhiên tạo chi phí cần thiết cho cải tạo đó, lại gây nhiễm cho mơi trường tự nhiên nhân tạo Mặt khác, môi trường tự nhiên tác động ngược lại đến phát triển xã hội thơng qua việc làm suy thối nguồn tài nguyên đối tượng hoạt động phát triển gây thảm họa thiên gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội khu vực - Tác động qua lại môi trường phát triển biểu cho mối quan hệ hai chiều hệ thống kinh tế xã hội hệ thống môi trường Chương Các thành phần môi trường I Thạch Sự hình thành than đá q trình tạo khống tự nhiên - Đất đá khoáng vật tự nhiên tạo Trái đất nhờ trình địa chất: macma, trầm tích biến chất Ba loại đá macma, biến chất trầm tích có quan hệ nhân chặt chẽ với vỏ Trái đất - Các tính tốn nhà Địa chất cho thấy: trọng lượng đá vỏ Trái đất có tỷ lệ phân bố sau: macma 65%, biến chất 25% trầm tích 10% Phù hợp với q trình địa chất trên, khống vật vỏ Trái đất thành tạo trình trầm tích, biến chất macma.Hai q trình sau gọi q trình nội sinh Tai biến địa chất, xói mòn, trượt lở đất a Tai biến địa chất - Tai biến địa chất tượng tự nhiên tham gia tích cực vào q trình biến đổi địa hình bề mặt thạch quyển" - Tai biến địa chất dạng tai biến môi trường phát sinh thạch Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất Chúng liên quan tới trình địa chất xảy bên lòng trái đất - Nguyên nhân lớp vỏ trái đất hồn tồn khơng đồng thành phần chiều dày, có khu vực vỏ trái đất mỏng manh hệ thống đứt gãy chia cắt vỏ trái đất thành khối, mảng nhỏ Do vậy, lớp vỏ trái đất thực tế chuyển động theo chiều đứng chiều ngang b Xói mòn - Xói mòn hoạt động q trình bề mặt (như nước gió) làm phong hóa vận chuyển hợp phần rắn (trầm tích, đá, đất, …) mơi trường tự nhiên từ nguồn lắng đọng vị trí khác - Nguyên nhân –Yếu tố khí hậu : mưa, gió, bão, nhiệt độ, … –Yếu tố địa chất: loại đá/trầm tích, độ dốc, độ lỗ rỗng, nứt nẻ, hệ số thấm, … –Yếu tố sinh học: độ bao phủ bề mặt, hoạt động sinh vật, sử dụng đất, … –Do trọng lượng: Di chuyển từ nơi cao xuống nơi thấp –Do nước: + Splash erosion: giọt mưa rơi xuống làm di chuyển hạt vật liệu tới khoảng cách khác + Sheet erosion: nước mưa chảy tràn kéo theo hạt vật liệu theo đường di chuyển dòng chảy + Khe xói mòn (rill erosion): nước tập trung khe nhỏ kéo theo vật liệu theo dòng chảy + Rãnh xói mòn (gully erosion): kết khe xói mòn theo thời gian –Dọc bờ biển: Hoạt động sóng +Do băng (ice erosion): +Do gió (wind erosion): +Do nhiệt (thermal erosion): tan chảy băng, thay đổi nhiệt độ Xói mòn q trình tự nhiên nhiên vài nơi trình diễn nhanh tác động từ việc sử dụng đất người c Trượt lở đất: - Trượt lở đất dạng biến đổi bề mặt trái đất khác Tại đây, khối lượng đất đá khác theo bề mặt đặc biệt bị trọng lực kéo trượt xuống địa hình thấp Bề mặt trượt bề mặt khe nứt lớp đất đá có tính chất lý yếu đất sét thấm nước - Hiện tượng trượt lở đất thường xuất cách tự nhiên vùng núi vào thời kỳ mưa nhiều hàng năm Các hoạt động mở đường, khai thác khoáng sản làm xuất tác nhân trượt lở đất nhân tạo Một số tượng tự nhiên khác sóng biển, thay đổi dòng chảy dòng sơng tạo nên trượt lở đất II Thủy quyển: Khái niệm: Thủy lớp nước trái đất, bao gồm nước biển, đại dương, nước lục địa nước khí Tỷ lệ nguồn nước - Nước trá đất: - Nước - Nước mặt ( lỏng) + Nước mặn: 97% + Đỉnh núi băng sông + Hồ 87% + Nước 3% băng 68,7% + Đầm lầy 11% + Nước ngầm 30,1% + Sông 2% + Nước mặn 0,3% + Nước khác 0,9% Vòng tuần hồn nước: - Vòng tuần hồn nước khơng có điểm bắt đầu đại dương - Mặt Trời điều khiển vòng tuần hồn nước việc làm nóng nước đại dương, làm bốc nước vào khơng khí Những dòng khí bốc lên đem theo nước vào khí quyển, gặp nơi có nhiệt độ thấp nước bị ngưng tụ thành đám mây Những dòng khơng khí di chuyển đám mây khắp toàn cầu, phân tử mây va chạm vào nhau, kết hợp với nhau, gia tăng kích cỡ rơi xuống thành giáng thủy (mưa) Giáng thuỷ dạng tuyết tích lại thành núi tuyết băng hà giữ nước đóng băng hàng nghìn năm - Trong vùng khí hậu ấm áp hơn, mùa xuân đến, tuyết tan chảy thành dòng mặt đất, tạo thành lũ Phần lớn lượng giáng thuỷ rơi đại dương; rơi mặt đất nhờ trọng lực trở thành dòng chảy mặt Một phần dòng chảy mặt chảy vào sông theo thung lũng sông khu vực, với dòng chảy sơng chảy đại dương Dòng chảy mặt, nước thấm tích luỹ trữ hồ nước - Mặc dù vậy, khơng phải tất dòng chảy mặt chảy vào sông Một lượng lớn nước thấm xuống đất Một lượng nhỏ nước giữ lại lớp đất sát mặt thấm ngược trở lại vào nước mặt (và đại đương) dạng dòng chảy ngầm Một phần nước ngầm chảy thành dòng suối nước Nước ngầm tầng nông rễ hấp thụ qua Cấu tạo hình thái thủy - Thủy lớp vỏ không lien tục bao quanh trái đất gồm nước mặn - Tồn trạng thái rắn, lỏng, khí - Thủy bao gồm đại dương, biển ao hồ, sơng ngòi, nước ngầm băng tuyết - Khối lượng 1,4 * 10^18 - thủy chia làm đại dương, vùng biểm vịnh lớn Biển: - Đặc trưng vật lý nước biển: + Tỷ trọng + Nhiệt độ + Sự truyền xạ ánh sáng nước biển + Mực nước biển - Nước biển thường chứa hầu hết nguyên tố hóa học vỏ Trái Đất - Khối nước biển trạng thái chuyển động theo chiều đứng ( chiều ngang) → dòng chảy Đới ven biển - Là nơi gặp đất liền biển, đánh dấu nét chung lục địa đại dương - Là khu vực chịu chi phối chính: thạch quyển, thủy khí Cửa sơng: - Vùng cửa sơng cửa sông, nơi nước chảy biển - Vùng cửa sơng phụ thuộc: + Q trình xảy đại dương + Ảnh hưởng thủy triều - Thành phần hóa học khối nước cửa sơng phụ thuộc: + Lưu lượng nước sông + Chế độ thủy triều + Dạng địa hình Băng: - Băng thành phần quan trọng thủy quyển, tập trung chủ yếu cực Trái Đất + Chiếm 75% tổng lượng nước gần 2% khối lượng thủy + Tập trung nhiều châu Nam Cực 8 Vai trò cuẩ thủy quyển: - Thủy có vai trò to lớn việc điều tiết yếu tố mơi trường khí hậu Trái Đất - Chứa đựng tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, sinh vật, lượng - Thủy nơi sống phát triển hệ sinh thái nước - Tác động đến khí khác: thạch quyển, sinh quyển, khí - Thủy nhân tố lớn nhóm ngoại lực tác dụng lên địa hình - Thủy tạo điều kiện thuận lợi phân bố loài theo chiều thẳng đứng, giảm bớt cạnh tranh loài - Là điều kiện để phát triển kinh tế, đường giao thơng quan trọng Chương Ơ nhiễm mơ itrường I Khái niệm nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường, không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sinh vật khác Ô nhiễm đất a Nguyên nhân - Nạn phá rừng, thâm canh - Mưa axit - Do hoạt động nông nghiệp: Việc sử dụng nhiều phân hóa học phân hữu cơ, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ - Do chất thải cơng nghiệp khơng qua xử lí: + Rác thải điện tử + Rác thải phóng xạ + Dầu nhiên liệu thải bỏ - Do thải trực thiếp lên mặt đất chôn lấp rác thải sinh hoạt - Do việc đẩy mạnh thị hóa, cơng nghiệp hóa mạng lưới giao thơng b Hậu +, Con người Đất bị ô nhiễm trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người thông qua tiếp xúc trực tiếp với đất qua đường hô hấp bốc chất gây ô nhiễm đất: - Gây tổn thương cho gan, thận hệ thống thần kinh trung ương - Ảnh hưởng đến sức khỏe nhức đầu, buồn nơn, mệt mỏi, kích ứng mắt phát ban da - Thực vật trồng đất ô nhiễm bị nhiễm bệnh, người ăn vào nhiễm bệnh - Gây ô nhiễm nguồn nước ngầm, chất độc công nghiệp, thuốc trừ sâu, trừ cỏ nguyên nhân gây bệnh ung thư, đột biến, quái thai + Hệ sinh thái: - Có thay đổi hóa học đất mà phát sinh từ diện nhiều hóa chất độc hại nồng độ thấp Những thay đổi biểu thay đổi chuyển hóa lồi vi sinh vật đặc hữu động vật chân đốt môi trường đất định - Kết số chuỗi thức ăn chính, từ có hậu lớn cho động vật ăn thịt lồi người Thậm chí có hiệu lực hóa học dạng sống thấp nhỏ, đáy kim tự tháp chuỗi thức ăn ăn hóa chất ngoại lai, thứ thường trở nên tập trung nhiều cho bậc tiêu thụ chuỗi thức ăn - Những ảnh hưởng biết đến, chẳng hạn trì nồng độ vật liệu DDT cho người tiêu dùng gia cầm, dẫn đến suy yếu vỏ trứng, tăng số gà chết tuyệt chủng tiềm tàng loài - Những ảnh hưởng xảy với đất nơng nghiệp nơi có số loại đất nhiễm Chất gây ô nhiễm thường làm thay đổi trình chuyển hóa thực vật, thường gây giảm suất trồng Điều có tác dụng phụ bảo tồn đất, kể từ tiều tụy nên bảo vệ đất Trái Đất khỏi xói mòn Một số chất gây nhiễm hóa học có thời gian sống lâu trường hợp khác dẫn xuất hóa chất hình thành từ phân rã chất gây nhiễm đất 2 Ơ nhiễm khơng khí a Ngun nhân : - Ô nhiễm tự nhiên + Là mưa,tuyết tan, lũ lụt, gió bão… sản phẩm hoạt động sống sinh vật, kể xác chết chúng Cây cối, sinh vật chết đi, chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu Một phần ngấm vào lòng đất, sau ăn sâu vào nước ngầm, gây nhiễm theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn + Lụt lội làm nước sạch, khuấy động chất dơ hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác theo loại hoá chất trước cất giữ Nước lụt bị nhiễm hố chất dùng nông nghiệp, kỹ nghệ tác nhân độc hại khu phế thải Công nhân thu dọn lân cận cơng trường kỹ nghệ bị lụt bị tác hại nước nhiễm hố chất + Ô nhiễm nước yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt, ) nghiêm trọng, không thường xuyên, ngun nhân gây suy thối chất lượng nước tồn cầu - Ô nhiễm nhân tạo + Từ sinh hoạt Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): nước thải phát sinh từ hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, quan trường học, chứa chất thải trình sinh hoạt, vệ sinh người + Từ chất thải công nghiệp - Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): nước thải từ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải Khác với nước thải sinh hoạt hay nước thải thị, nước thải cơng nghiệp khơng có thành phần giống nhau, mà phụ thuộc vào ngành sản xuất cơng nghiệp cụ thể - Ngồi nguồn gây nhiễm có nguồn gây ô nhiếm nước khác từ y tế hay từ hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp người… b Hậu - Các khu vực ao hồ, sơng ngòi bị nhiễm trầm trọng, người dân khu vực khơng có đủ lượng nước để sử dụng sinh hoạt ngày cho hoạt động tưới tiêu ảnh hưởng lớn đến điều kiện sống người - Khi sử dụng nguồn nước ô nhiễm dẫn đến việc phát sinh nhiều mầm mống dịch bệnh Hậu nặng nề tình trạng số người mắc bệnh viêm màng kết, ung thư, tiêu chảy ngày tăng cao, số lượng người chết tăng cao đặc biệt đối tượng trẻ em khu vực nguồn nước ô nhiễm - Hủy hoại hệ sinh thái nước Ơ nhiễm khơng khí - Ngn nhân:+) Nguồn tự nhiên - Ô nhiễm hoạt động núi lửa: - Ô nhiễm cháy rừng - Ô nhiễm bão cát - Ô nhiễm đại dương: Do trình bốc nước biển co kéo theo lượng muối (chủ yếu NaCl) - Ô nhiễm phân hủy chất hữu tự nhiên: Do trình lên men chất hữu khu vực bãi rác, đầm lầy tạo khí metan (CH4), hợp chất gây mùi hôi thối hợp chất nitơ (ammoniac – NH3), hợp chất lưu huỳnh ( hydrosunfua – H2S, mecaptan) chí có vi sinh vật +) Nguồn nhân tạo: hoạt động người tạo nên bao gồm: - Ô nhiễm sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp: ví dụ nhà máy sản xuất hóa chất, sản xuất giấy, luyện kim loại, nhà máy nhiệt điện (sử dụng nhiên liệu than, dầu …) - Hoạt động nơng nghiệp: sử dụng phân bón, phun thuốc trừ sâu diệt cỏ - Dịch vụ thương mại: chợ buôn bán - Sinh hoạt: nấu nướng phục vụ sinh hoạt hàng người (gia đình, cơng sở…) - Vui chơi, giải trí: khu du lịch, sân bóng … b Hậu quả: - Tác động tới sức khỏe tim mạch - Làm tăng nguy ung thư - Ảnh hưởng đến phổi - Tổn thương da II Tầng ozon Khái niệm Vai trò: Tuy mỏng manh lại có vai trò quan trọng với sống trái đất Nó hấp thụ tia cực tím từ xạ mặt trời, không cho tai đến với trái đất Có thể nói, sống xuất trái đất có tầng ozon Vì tầng ozon bị phá hủy gây lên tác hại xấu sinh vật trái đất Nếu tầng ozon bị suy giảm đồng nghĩa với việc tia UV chiếu đến trái đất nhiều tăng bệnh nhân bị ung thư da, đục thủy tinh thể mắt làm giảm sản lượng lương thực ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển Nguyên nhân - Nguyên nhân liên quan đến việc sản xuất tủ lạnh giới Dung dịch freon có hệ thống dẫn khép kín tủ lạnh bay thành thể khí, chất bay thẳng lên tầng ozon khí quyển, phá vỡ kết cấu tầng giảm nồng độ khí ozon - Đến thập kỷ 90 xuất ngun nhân chất thải cơng nghiệp, đặc biệt NO, CO2,… Những loại khí thải bền bỉ, dai dẳng bay vào bầu khí tiếp tục làm công việc phá hoại tầng ozon Hiện công nghiệp ngày phát triển ảnh hưởng khí đến bầu khí ngày nặng nề - Việc xả khói bụi chất hóa học từ phương tiện giao thơng hay khu cơng nghiệp hóa chất vào khơng khí gây ảnh hưởng khơng hề nhỏ đến tầng  ozon Hậu việc suy giảm ozon: - Thủng tầng ozon làm suy giảm sức khỏe thể người động vật Nó phá hủy hệ thống miễn dịch thể người động vật, điều đồng nghĩa với việc người động vật dễ mắc bệnh - Làm hủy hoại sinh vật nhỏ: Thủng tầng ozon làm cân hệ sinh thái động thực vật biển Tia UV tăng lên có ảnh hưởng nghiêm trọng đến q trình sinh trưởng lồi tơm, cua, cá,… làm giảm khả sinh sản chúng - Làm giảm chất lượng khơng khí: Tầng ozon suy giảm làm tăng lượng xạ tử ngoại UV-B đến mặt đất, làm tăng phản ứng hóa học từ dẫn đến nhiễm khí - Gây hại đến thực vật giảm suất trồng - Tác động tới vật liệu: Bức xa tia tử ngoại làm giảm nhanh tuổi thọ vật liệu, làm độ bền Ngồi đóng góp vào việc tăng cường hiệu ứng nhà kính III Hiệu ứng nhà kính a khái niệm hiệu ứng nhà kính: Hiệu ứng nhà kính hiệu ứng làm cho khơng khí Trái đất nóng lên xạ sóng ngắn Mặt trời xuyên qua tầng khí chiếu xuống mặt đất; mặt đất hấp thu nóng lên lại xạ sóng dài vào khí để CO2 hấp thu làm cho khơng khí nóng lên b Nguyên nhân Các hoạt động sống người, đặc biệt hoạt động đốt nhiên liệu hố thạch (than, dầu mỏ khí thiên nhiên), hoạt động nông nghiệp (đốt phụ phẩm sau thu hoạch, ), thay đổi sử dụng đất (phá rừng ) làm sinh nhiều khí nhà kính Khi nồng độ khí nhà kính tăng làm cho q trình giữ nhiệt tăng lên c Hậu quả: + Nhiệt độ Trái đất tăng lên làm tan lớp băng hai cực Trái đất, mực nước biển tăng lên, nạn bão, lụt, úng xảy ra, thành phố, đồng có độ thấp bị nhấn chìm nước + Nhiệt độ Trái đất tăng làm tăng trình chuyển hóa sinh học phản ứng hóa học xảy nhanh hơn, gây nên cân sinh thái, cân lượng chất thể sống + Nhiệt độ Trái đất tăng làm giảm khả hòa tan CO2 vào nước biển Cân CO2 khí đại dương bị phá vỡ làm tăng lượng CO2 khí + Nhiệt độ Trái đất tăng làm chuyển dịch vùng sinh thái rái đất Các loài cá chuyển dịch xuống sống vùng nước sâu Các sinh vật sống mặt đất gặp khó khăn lớn IV Mưa axit a Khái niệm: Mưa axít tượng mưa mà nước mưa có độ pH thấp 5,6 b Nguyên nhân: Nguyên nhân mưa axit nước mưa có hồ tan khí SO2, SO3,NO, NO2, N2O Các khí hồ tan nước mưa tạo axit tương ứng chúng, làm cho độ pH thấp gây nên tượng mưa axit c Cơ chế: Các PTPƯ nguyên tố lưu huỳnh nitơ Lưu huỳnh: S + O2 → SO2 SO2 + OH* → HOSO2* HOSO2* + O2 → HO2* + SO3* SO3* + H2O → H2SO4 Nitơ: N2 + O2 → 2NO 2NO + O2 → 2NO2 2NO2 + H2O → HNO3 d Hậu quả: - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới thuỷ vực (ao, hồ) Các dòng chảy mưa axit đổ vào hồ, ao làm độ pH hồ, ao giảm nhanh chóng, sinh vật hồ, ao suy yếu chết hoàn toàn - Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất nước mưa ngầm xuống đất làm tăng độ chua đất, hoà tan nguyên tố đất cần thiết cho canxi (Ca), magiê (Mg), làm suy thoái đất, cối phát triển - Mưa axit ảnh hưởng đến hệ thực vật trái đất, làm cho khả quang hợp giảm, cho suất thấp - Mưa axit phá huỷ vật liệu làm kim loại sắt, đồng, kẽm, làm giảm tuổi thọ cơng trình xây dựng, làm lở lt bề mặt đá cơng trình xây dựng, di tích lịch sử - Đối với người, mưa axit không gây tác động trực tiếp với loại thực vật hay sinh vật, loại hạt bụi axit khơ gây bệnh hen suyễn, viêm phế quản, bệnh hô hấp bệnh tim - Mưa axít gây ảnh hưởng đến hệ thống khí Các hạt sulphate, nitrate tạo thành khí làm hạn chế tầm nhìn Chương 4: tài nguyên thiên nhiên I khái niệm: - Tài nguyên tất dạng vật chất, tri thức sử dụng để tạo cải vật chất, tạo giá trị sử dụng người - Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất có sẵn tự nhiên mà người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ sống người (rừng cây, động vật, thực vật quý hiếm, mỏ khoáng sản, nguồn nước, dầu, khí ).Tài nguyên thiên nhiên phận thiết yếu mơi trường, có quan hệ chặt chẽ với môi trường II Phân loại tài nguyên thiên nhiên: + Tài nguyên tái tạo( nước ngọt, đất, sinh vật) tài ngun tự trì tự bổ sung cách liên tục quản lý cách hợp lý Tuy nhiên, sử dụng khơng hợp lý, tài ngun tái tạo bị suy thối khơng thể tái tạo Ví dụ: tài ngun nước bị nhiễm, tài ngun đất bị mặn hố, bạc màu, xói mòn v.v + Tài ngun khơng tái tạo( khống sản, gen di truyền…) loại tài nguyên tồn hữu hạn, biến đổi sau trình sử dụng + Tài nguyên vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thủy triều, ) nghiên cứu sử dụng ngày nhiều, thay dần lượng bị cạn kiệt hạn chế tình trạng nhiễm môi trường III Tài nguyên nước Khái niệm: Tài nguyên nước nguồn nước mà người sử dụng sử dụng vào mục đích khác Nước dùng hoạt động nơng nghiệp, cơng nghiệp, dân dụng, giải trí mơi trường Hầu hết hoạt động cần nước Vai trò: + Nước tài nguyên vật liệu quan trọng loài người sinh vật trái đất Con người ngày cần 250 lít nước cho sinh hoạt, 1.500 lít nước cho hoạt động cơng nghiệp 2.000 lít cho hoạt động nơng nghiệp + Ngồi chức tham gia vào chu trình sống trên, nước chất mang lượng (hải triều, thuỷ năng), chất mang vật liệu tác nhân điều hồ khí hậu, thực chu trình tuần hồn vật chất tự nhiên Có thể nói sống người sinh vật trái đất phụ thuộc vào nước Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên nước - Nước phân bố không bề mặt trái đất Lượng mưa sa mạc 100mm/năm, nhiều vùng nhiệt đới (Ấn Độ) đạt 5000mm/năm Do vậy, có nơi thiếu nước, hạn hán, nhiều vùng mưa lụt thường xuyên - Con người ngày khai thác sử dụng nhiều tài nguyên nước Lượng nước ngầm khai thác giới năm 1990 gấp 30 lần năm 1960 dẫn đến nguy suy giảm trữ lượng nước sạch, gây thay đổi lớn cân nước - Nguồn nước bị ô nhiễm hoạt động người Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, nước biển tác nhân NO3, P, thuốc trừ sâu hoá chất, kim loại nặng, chất hữu cơ, vi sinh vật gây bệnh v.v Các tác nhân gây ô nhiễm nước chia làm nhiều loại: Kim loại nặng (As, Pb, Cr, Sb, cd, Hg, Mo, Al, Cu, Zn, Fe, Al, Mn ), anion (CN-, F-, NO3, Cl-, SO4), số hoá chất độc (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, Dioxin), sinh vật gây bệnh (vi khuẩn, ký sinh trùng) IV Tài nguyển đất Khái niệm: Ðất dạng tài nguyên vật liệu người Ðất có hai nghĩa: đất đai nơi ở, xây dựng sở hạ tầng người thổ nhưỡng mặt để sản xuất nông lâm nghiệp Ðất theo nghĩa thổ nhưỡng vật thể thiên nhiên có cấu tạo độc lập lâu đời, hình thành kết nhiều yếu tố: đá gốc, động thực vật, khí hậu, địa hình thời gian Thành phần cấu tạo đất gồm hạt khoáng chiếm 40%, hợp chất humic 5%, khơng khí 20% nước 35% Giá trị tài nguyên đất đo số lượng diện tích (ha, km2) độ phì (độ mầu mỡ thích hợp cho trồng cơng nghiệp lương thực) Vai trò: - Đất đai đóng vai trò định cho tồn phát triển xã hội lồi người Nếu khơng có đai rõ ràng khơng có ngànhsản xuất nào, khơng thể có tồn lồi người - Đất đai tài nguyên vô quý giá người, điều kiện sống cho động vật, thực vật người trái đất - Đất đai tham gia vào tất hoạt động đời sống kinh tế, xã hội - Đất đai địa điểm, sở thành phố, làng mạc cơng trình cơng nghiệp, giao thơng, thuỷ lợi vá cơng trình thuỷ lợi khác - Trong ngành phi nông nghiệp: Đất đai giữ vai trò thụ động với chức sở khơng gian vị trí để hồn thiện q trìn lao động, kho tàng dự trữ lòng đất( ngành khai thác khống sản ) Q trình sản xuất sản phẩm tạo không phụ thuộc vào đặc điểm, độ phì nhiêu đất, chất lượng thảm thực vật tính chất tự nhiên có sẵn đất - Trong ngành nông-lâm nghiệp: Đất đai yếu tố tích cực q trình sản xuất, điều kiện vật chất – sở không gian, đồng thời đối tượng lao động ( chịu tác động trình sản xuất cày, bừa, xới xáo….) công cụ hay phương tiện lao động ( sử dụng để trồng trọt, chăn nuôi…) Quá trình sản xuất nơng-lâm nghiệp ln liên quan chặt chẽ với độ phì nhiêu trình sinh học tự nhiên đất \ Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên đất + Tài nguyên đất giới bị suy thoái nghiêm trọng xói mond, rửa trơi, bạc màu, nhiễm mặn, nhiễm phèn nhiễm đất, biến đổi khí hậu + Với đầy đủ thành phần hệ sinh thái hồn chỉnh, đất thường bị nhiễm suy thoái hoạt động người Ô nhiễm đất phân loại theo nguồn gốc phát sinh thành ô nhiễm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải hoạt động nơng nghiệp, nhiễm nước khơng khí từ khu dân cư tập trung V Tài nguyên rừng Khái niệm: Rừng thảm thực vật thân gỗ bề mặt trai đất Rừng loại tài nguyên thiên nhiên có khả tái tạo, phận quan trọng môi trường sinh thái, có giá trị to lớn bao gồm rừng tự nhiên rừng trồng đất lâm nghiệp, gồm có thực vật rừng, động vật rừng yếu tố tự nhiên có liên quan đến rừng ( gọi chung quần xã sinh vật) Vai trò: + Rừng có vai trò quan trọng sống người môi trường: cung cấp nguồn gỗ, củi, điều hòa, tạo oxy, điều hòa nước, nơi cư trú động thực vật tàng trữ nguồn gen quý hiếm, bảo vệ ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sống, bảo vệ sức khỏe người… + Rừng giữ khơng khí lành: Do chức quang hợp xanh, rừng nhà máy sinh học tự nhiên thường xuyên thu nhận CO2 cung cấp O2 Đặc biệt ngày tượng nóng dần lên trái đất hiệu ứng nhà kính, vai trò rừng việc giảm lượng khí CO2 quan trọng + Rừng điều tiết nước, phòng chống lũ lụt, xói mòn: Rừng có vai trò điều hòa nguồn nước giảm dòng chảy bề mặt chuyển vào lượng nước ngấm xuống đất vào tầng nước ngầm Khắc phục xói mòn đất, hạn chế lắng đọng lòng sơng, lòng hồ, điều hòa dòng chảy sông, suối (tăng lượng nước sông, nước suối vào mùa khô, giảm lượng nước sông suối vào mùa mưa) + Rừng bảo vệ độ phì nhiêu bồi dưỡng tiềm đất: vùng có đủ rừng dòng chảy bị chế ngự, ngăn chặn nạn bào mòn, đồi núi dốc tác dụng có hiệu lớn, nên lớp đất mặt khơng bị mỏng, đặc tính lý hóa vi sinh vật học đất khơng bị phá hủy, độ phì nhiêu trì Rừng lại liên tục tạo chất hữu Điều thể qui luật phổ biến: rừng tốt tạo đất tốt, đất tốt nuôi lại rừng tốt Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên rừng: + Tài nguyên rùng ngày bị thu hẹp diện tích trữ lượng Tóc độ rùng hàng năm giới 20tr ha, rừng nhiệt đới bị suy giảm với tốc độ lớn Theo tính toán, giá trị kinh tế rừng châu Âu giảm 30 tỷ USD/ năm, suy giảm trữ lượng gỗ chất lượng rừng + Tốc độ rừng Việt Nam năm 1985-1995 200.000 ha/năm Trong đó, 60.000ha khai hoang, 50.000 cháy 90.000 khain thác mức Mặt khác, trữ lượng gỗ chất lượng rừng bị suy giảm VI Tài nguyên khoáng sản Khái niệm: tích tụ vật chất dạng hợp chất đơn chất vỏ trái đất, mà điều kiện tại, người có đủ khả lấy ngun tố có ích sử dụng chúng trực tiếp đời sống ngày Tài nguyên khoáng sản thường tập trung khu vực gọi mỏ khoáng sản Vai trò: Tài ngun khống sản có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế loài người, nguồn vật liệu để tạo nên dạng vật chất có ích cải người Các vấn đề môi trường liên quan đến tài nguyên khoáng sản: + Khai thác khoáng sản gây đất, rừng, ô nhiễm nước, ô nhiễm bụi, khí độc, lãng phí tài nguyên + Vận chuyển chế biến khống sản gây nhiễm bụi, khí, nước chất thải rắn + Sử dụng khoáng sản gây nhiễm khơng khí( SO2, bụi, khí độc,v.v), ô nhiễm nước, chất thải rắn Chương Các vấn đề tảng môi trường phát triển bền vững I Phát triển bền vững Khái niệm: Phát triển bền vững khái niệm nhằm định nghĩa phát triển mặt xã hội mà phải bảo đảm tiếp tục phát triển tương lai xa Khái niệm mục tiêu hướng tới nhiều quốc gia giới, quốc gia dựa theo đặc thù kinh tế, xã hội, trị, địa lý, văn hóa riêng để hoạch định chiến lược phù hợp với quốc gia Mơ hình PTBV ... nghiệp, môi trường nông thôn… Các chức môi trường - Môi trường không gian sống người lồi sinh vật - Mơi trường nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho sống hoạt động sản suất người - Môi trường. .. Chương Ơ nhiễm mơ itrường I Khái niệm nhiễm mơi trường Ơ nhiễm mơi trường biến đổi thành phần môi trường, không phù hợp với quy chuẩn kĩ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng... chặt chẽ: Môi trường địa bàn đối tượng phát triển phát triển nguyên nhân tạo nên biến đối môi trường - Tác động hoạt động phát triển đến mơi trường thể khía cạnh có lợi cải tạo môi trường tự
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Cơ sở khoa học môi trường, Đề cương Cơ sở khoa học môi trường, - Ô nhiễm nhân tạo + Từ sinh hoạt Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): là nước thải phát sinh từ các hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, cơ quan trường học, chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người. + Từ các chất thải công

Từ khóa liên quan