4 bài giảng SCC tổn thương vùng mắt

10 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 17:12

Sưng, bầm tím.Cảm giác cộm, đau, đỏ mắt.Có thể thấy dị vật cắm chặt vào mắtMắt bị chấn thương có thể nhìn không rõ hoặc không nhìn thấy.Do chấn thương bởi lực va đập mạnh vào mắtDo dị vật rơi vào mắt Do vật sắc, nhọn đâm vào mắt Do hoá chất bắn vào mắt TỔN THƯƠNG MẮT VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ1 THẬP ĐỎ Nội dung • Dấu hiệu nhận biết - Nguyên nhân • Nguy • Cách xử trí VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ2 THẬP ĐỎ DẤU Mục HIỆU NHẬN tiêu BIẾT • Sưng, bầm tím • Cảm giác cộm, đau, đỏ mắt • Có thể thấy dị vật cắm chặt vào mắt • Mắt bị chấn thương nhìn khơng rõ khơng nhìn thấy VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ3 THẬP ĐỎ SƠNguyên CẤP CỨUnhân LÀ GÌ? • Do chấn thương lực va đập mạnh vào mắt • Do dị vật rơi vào mắt • Do vật sắc, nhọn đâm vào mắt • Do hố chất bắn vào mắt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ4 THẬP ĐỎ Nguy  Giảm thị lực hay nhìn khơng rõ  Mất thị lực hay khơng nhìn thấy VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ5 THẬP ĐỎ Xử trí Tổn thương mắt dị vật vật sắc nhọn: •Nghiêng đầu bên có dị vật •Nhỏ nước sạch/ nước muối sinh lý liên tục để rửa mắt cho dị vật trôi chớp mắt vào bát nước đầy để dị vật trôi ( dị vật nhỏ) •Nếu dị vật to: Khơng rút dị vật •Cố định dị vật băng chèn xung quanh dị vật •Đưa nạn nhân đến sở y tế chuyên khoa mắt nhanh tốt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ6 THẬP ĐỎ Xử trí Chấn thương mắt va đập: •Nếu mắt bị sưng, tím đỏ: chườm/ đắp khăn lạnh lên vùng mắt khoảng 30 phút nhằm giảm sưng đau thâm tím •Băng mắt lại chuyển nạn nhân đến chuyên khoa mắt nhanh tốt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ7 THẬP ĐỎ Xử trí Tổn thương mắt hố chất : •Để nạn nhân nghiêng đầu bên tổn thương •Dùng nước nước muối sinh lý nhỏ liên tục để rửa mắt cho hố chất trơi VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ8 THẬP ĐỎ Lưu ý  Khơng nghiêng bên mắt lành để rửa, tránh hố chất trôi sang làm tổn thương mắt  Đưa nạn nhân đến chuyên khoa mắt nhanh tốt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ9 THẬP ĐỎ ? VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ10THẬP ĐỎ ... Do chấn thương lực va đập mạnh vào mắt • Do dị vật rơi vào mắt • Do vật sắc, nhọn đâm vào mắt • Do hố chất bắn vào mắt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CH 4 THẬP ĐỎ... chuyên khoa mắt nhanh tốt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ6 THẬP ĐỎ Xử trí Chấn thương mắt va đập: •Nếu mắt bị sưng, tím đỏ: chườm/ đắp khăn lạnh lên vùng mắt khoảng... •Băng mắt lại chuyển nạn nhân đến chuyên khoa mắt nhanh tốt VIỆT NAM TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ HỖ TRỢ SƠ CẤP CỨU - TW HỘI CHỮ7 THẬP ĐỎ Xử trí Tổn thương mắt hố chất : •Để nạn nhân nghiêng đầu bên tổn
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 bài giảng SCC tổn thương vùng mắt, 4 bài giảng SCC tổn thương vùng mắt