SLIDE POWER POINT BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

13 194 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 11:09

Mẫu slide bằng power point trình chiếu Nghiên cứu khoa học cấp trường,Đề tài: XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.Slide ngắn gọn rõ ràng đủ ý. Trình bày nội dung đã đăng trong phần tài liệu.Khuyến khích các bạn tải cả 2 bản đã đăng để hiểu rõ đầy đủ ý của bài làm.Chúc các bạn làm tốt ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÂY DỰNG E-BOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TỐN VIỆT NAM ▹ MỤC ĐÍCH Xây dựng e-book tập hợp văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hướng dẫn lĩnh vực kế toán Việt Nam ▹ Hiểu biết E-book cách xây dựng Ebook ▹ Nghiên cứu E-book ▹ Tìm hiểu hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán Việt Nam ▹ Xây dựng E-book NHIỆM VỤ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Xây dựng E-book đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ, thân thiện, trực quan… giúp sinh viên học tập người làm việc lĩnh vực kế toán tiếp cận chia sẻ cách dễ dàng , nhanh chóng xác văn quy phạm pháp luật dùng lĩnh vực kế toán PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Đọc nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài  Phân tích, tổng hợp  Sử dụng máy tính phần mềm tin học cần thiết để xây dựng Ebook GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU Sinh viên học tập người bắt đầu làm việc lĩnh vực kế toán sử dụng E-book VB quy phạm pháp luật lĩnh vực kế toán Việt Nam theo phần mềm thiết kế E-book: PowerCHM 2012 NỘI DUNG ▹ TỔNG QUAN VỀ EBOOK ▹ NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ TỐN ▹ TRÌNH BÀY VỀ SẢN PHẨM E-BOOK E-BOOK Sách điện tử (E-book) phương tiện số tương ứng loại sách in thông thường SÁCH TRUYỀN THỐNG - Được in giấy thơng thường - Tốn diện tích lưu trữ - To, nặng, dày phải lật trang để đọc khơng có đánh dấu trang, gây cảm giác khơ khan cho người đọc - Độ bền không cao ảnh hưởng nhiều yếu tố tác động mối mọt, mục ruỗng, ẩm thấp, thiên tai, - Khó tìm kiếm, khả chia sẻ không cao E-BOOK - Được lập trình dạng liệu thể qua hình thiết bị điện tử - Khả lưu trữ lớn - Gọn nhẹ - Có thể chỉnh màu sắc, kích thước chữ cho phù hợp, tạo hứng thú cho người dùng - Có thể chia sẻ dễ dàng ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC SỬ DỤNG EBOOK SO VỚI TRA CỨU THƠNG THƯỜNG QUA INTERNET - Có thể xem offline khơng có internet - Thống kê đầy đủ văn quy phạm pháp luật cần tìm văn khác có liên quan - Cập nhật nhanh chóng kịp thời văn bản, xếp hợp lý khoa học theo đề mục Ý TƯỞNG THIẾT KẾ ĐỐI TƯỢNG CUNG CẤP Khắc phục nhược điểm sách in  Sinh viên học tập ngành kế toán  Những người bắt đầu làm việc lĩnh vực kế toán 13 NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ Giao diện thân thiện, chặt chẽ, dễ sử dụng Ngôn ngữ sử dụng quán, dễ hiểu Phân tích Xây dựng nội dung Thiết kế xây dựng hình thức cho E-book Thử nghiệm phẩm sản ~ 350 văn Luật, Nghị định, Thông tư 12 XÂY DỰNG E-BOOK 14 GV hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ CHINH LAM CHÚNG EM CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ !
- Xem thêm -

Xem thêm: SLIDE POWER POINT BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SLIDE POWER POINT BÁO CÁO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Từ khóa liên quan