XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

122 125 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 10:57

Báo cáo Nghiên cứu khoa học cấp trường.Khoa Kế toán Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.Đề tài: XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM.Đây là phần trình bày bằng bản word về ebook và các văn bản, nghị định, thông tư pháp luật trong ngành kế toán tại Việt Nam MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Mục đích nghiên cứu: .3 Nhiệm vụ đề tài: .3 Khách thể đối tượng nghiên cứu: .3 Giả thuyết khoa học: .3 Phương pháp nghiên cứu: Giới hạn phạm vi nghiên cứu: PHẦN II: NỘI DUNG .5 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ E-BOOK Tìm hiểu E-Book 1.1 Khái niệm E-Book .5 1.2 Sự khác E-Book sách truyền thống 1.3 Ưu điểm E-Book so với việc tìm kiếm thơng thường qua internet Nguyên tắc thiết kế E-Book 2.1 Giao diện thân thiện, chặt chẽ, dễ sử dụng 2.2 Từ ngữ sử dụng quán, dễ hiểu 2.3 Quy trình thiết kế E-Book Các phần mềm thiết kế E-Book .9 3.1 Một số định dạng phổ biến E-Book 3.2 Một số trang web phần mềm hỗ trợ tạo E-Book thông dụng: 10 3.3 Một số phần mềm chuyển đổi định dạng E-Book: 15 Hướng dẫn sử dụng E-Book 19 CHƯƠNG II: NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM 20 Một số E-Book dành cho lĩnh vực kế toán Việt Nam .20 Hệ thống văn quy phạm pháp luật điều chỉnh ngành kế toán Việt Nam 20 CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY VỀ SẢN PHẨM E-BOOK NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM .21 Ý tưởng thiết kế nội dung E-Book 21 Đối tượng sử dụng E-Book 21 Xây dựng E-Book 21 PHẦN III: KẾT LUẬN 27 PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH ẢNH HÌNH GIAO DIỆN CHÍNH PAPYRUS EDITOR HÌNH CÁC TRANG BÌA ĐƯỢC THIẾT KẾ SẴN HÌNH MÀN HÌNH THIẾT KẾ NỘI DUNG EBOOK HÌNH GIAO DIỆN CHÍNH PHẦN MỀM SIGIL 10 HÌNH MỤC LỤC CỦA EBOOK 11 HÌNH TẠO EBOOK BẰNG MICROSOFT WORD 12 HÌNH VÍ DỤ VỀ EBOOK ĐƯỢC TẠO LẬP VỚI ĐỊNH DẠNG PDF 13 HÌNH GIAO DIỆN CHÍNH PHẦN MỀM CALIBRE 14 HÌNH EBOOK ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN TỪ ĐỊNH DẠNG PDF SANG EPUB 15 HÌNH 10 GIAO DIỆN CHÍNH CỦA ZAMZAR 16 HÌNH 11 TẢI VỀ TÀI LIỆU ĐÃ HỒN THÀNH ĐỊNH DẠNG MỚI 16 HÌNH 12 CÁCH CHUẨN BỊ NỘI DUNG 20 HÌNH 13 GIAO DIỆN CỦA PHẦN MỀM POWERCHM 2012 21 HÌNH 14 CÁCH XUẤT CẢ TỆP THƯ MỤC ĐỊNH DẠNG MHT 22 HÌNH 15 GIAO DIỆN SAU KHI CHUYỂN THƯ MỤC VÀO PHẦN MỀM PCHM 2012 22 HÌNH 16 GIAO DIỆN XUẤT BẢN E-BOOK 23 HÌNH 17 GIAO DIỆN CỦA E-BOOK SAU KHI ĐƯỢC XUẤT BẢN23 TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG E-BOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Thế giới biến động mạnh mẽ sâu sắc tác động cách mạng khoa học kỹ thuật, phải kể đến tốc độ phát triển chóng mặt cơng nghệ thơng tin Nhu cầu to lớn người ngày không khác, thơng tin Sách điện tử hay E-Book (Electronic Book) ý tưởng mẻ, song thu hút quan tâm ý nhiều người, khơng tính lạ mà E-Book có nhiều tính năng, cơng dụng lợi ích độc đáo Việc áp dụng E-Book vào lĩnh vực kế toán nhiều người quan tâm Để việc tìm kiếm thơng tin cách thuận tiện nhanh Vì chọn đề tài nghiên cứu khoa học: “Xây dựng E-Book văn quy phạm pháp luật diều chỉnh hướng dẫn lĩnh vực kế toán Việt Nam” Mục đích nghiên cứu: - Xây dựng sách điện tử tập hợp văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hướng dẫn lĩnh vực kế tốn Việt Nam - Hiểu E-Book cách xây dựng E-Book Nhiệm vụ đề tài: - Nghiên cứu E-Book - Tìm hiểu hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán Việt Nam - Sử dụng phần mềm tin học để xây dựng sách điện tử (EBook) văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hướng dẫn lĩnh vực kế toán Việt Nam Khách thể đối tượng nghiên cứu: - Khách thể nghiên cứu: sinh viên học tập người làm việc lĩnh vực kế toán Việt Nam - Đối tượng nghiên cứu: E-Book việc xây dựng E-Book văn quy phạm pháp luật điều chỉnh hướng dẫn lĩnh vực kế toán Việt Nam Giả thuyết khoa học: Nếu xây dựng E-Book đảm bảo tính khoa học, thẩm mĩ, thân thiện, trực quan… giúp sinh viên học tập người làm việc lĩnh vực kế toán tiếp cận chia sẻ cách dễ dàng , nhanh chóng xác văn quy phạm pháp luật dùng lĩnh vực kế toán Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: - Đọc nghiên cứu tài liệu có liên quan đến đề tài - Phân tích, tổng hợp - Sử dụng máy tính phần mềm tin học cần thiết để dàn dựng EBook cho sinh viên học tập Giới hạn phạm vi nghiên cứu: - Thiết kế E-Book hỗ trợ sinh viên học tập người bắt đầu làm việc lĩnh vực kế toán sử dụng E-Book văn quy phạm pháp luật lĩnh vực kế toán Việt Nam theo phần mềm thiết kế E-Book: PowrCHM 2012 PHẦN II: NỘI DUNG CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ E-BOOK Tìm hiểu E-Book 1.1 Khái niệm E-Book Sách điện tử (tiếng Anh: Electronic Book; viết tắt: E-Book) phương tiện số tương ứng loại sách in thông thường Loại sách ngày phổ biến việc dễ dàng phân phối, chia sẻ với bạn đọc Internet Tuy dung lượng nhỏ gọn chứa đựng lượng tri thức lớn, sách điện tử lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu lưu trữ đọc sách lúc, nơi thiết bị điện toán người dùng cá nhân máy vi tính, máy tính bỏ túi pocket PC, máy điện thoại Ngày nay, với bùng nổ Internet giúp cho sách điện tử nhiều người quan tâm Hầu hết sách giấy tiếng năm 1993 nhiều tác giả nhà xuất chuyển sang thành sách điện tử để thuận tiện việc in ấn, xuất Nhiều trang web lập để bán ấn phẩm nhiều tác giả tiếng tri thức kèm theo thơng tin chia sẻ với nhiều bạn đọc khác (Theo wikipedia.org) 1.2 Sự khác E-Book sách truyền thống - Một điểm rõ ràng sách in giấy, E-Book chuyển sang dạng liệu dạng lập trình thể qua hình thiết bị điện tử - Sách truyền thống thường to, nặng, dày phải lật trang để đọc khơng có đánh dấu trang Trong E-Book có lại gọn nhẹ (khi sử dụng điện thoại để đọc), chỉnh màu sắc để làm dịu mắt, chỉnh kích thước chữ cho phù hợp - Khả lưu trữ E-Book lớn, ứng dụng E-Book giống thư viện thu nhỏ, gồm nhiều loại sách, nhiều thể loại khác tổng hợp ứng dụng riêng Cụ thể với khả lưu trữ lên đến 500kb, tính nghìn sách khác - E-Book chia sẻ dễ dàng cho nhiều người cần có tài khoản có kết nối mạng internet Trong vừa có đánh dấu trang, vừa note lại chưa hiểu, vừa tự động chuyển trang sau số người dùng hẹn 1.3 Ưu điểm E-Book so với việc tìm kiếm thơng thường qua internet - Tiện lợi việc xem offline khơng có internet - Ebook tiện cách tra cứu thông thường qua internet chỗ, ebook thống kê đầy đủ văn quy phạm pháp luật cần tìm văn khác có liên quan, thầy search mạng lại phải search một, vài trường hợp cần phải trả phí đăng kí thành viên xem đầy đủ tài liệu, cộng thêm việc lại phải search thêm xem hiệu lực hay khơng, có văn bổ sung thay cho hay khơng, EBook cập nhật nhanh chóng kịp thời văn bản, xếp cách hợp lý khoa học theo đề mục để tiện tra cứu thêm thông tin liên quan - Và tiện lợi sinh viên người làm nghề kế toán chưa nắm rõ luật dễ dàng nắm bắt luật mà khơng phải nghĩ xem gõ lên tìm kiếm google tiết kiệm thời gian công sức Nguyên tắc thiết kế E-Book Để thiết kế E-Book có chất lượng, q trình thiết kế E-Book đòi hỏi phải dựa nguyên tắc sư phạm chặt chẽ Điều nhằm nâng cao tính tiện dụng hiệu người sử dụng Sau nguyên tắc thiết kế E-Book xây dựng dựa yêu cầu chuẩn SCORM với E-learning 2.1 Giao diện thân thiện, chặt chẽ, dễ sử dụng Thẩm mĩ gây ấn tượng quan sát vật Vì vậy, để hút người sử dụng, điều hiển nhiên giao diện E-Book phải thật đẹp bắt mắt Phát huy tối đa hiệu âm thanh, hình ảnh làm cho E-Book trở nên sinh động EBook sách điện tử nên vượt xa sách in thông thường nhờ hiệu ứng, điều làm nên hấp dẫn EBook Tuy nhiên, phải biết bố trí cho hợp lý, hài hòa, khơng nên lạm dụng làm E-Book trở nên rườm rà, rắc rối E-Book phải có cấu trúc đơn giản, rõ ràng, cần thiết kế cho người dùng tìm thấy thông tin mà họ cần 2.2 Từ ngữ sử dụng quán, dễ hiểu Một hạn chế hướng dẫn sử dụng phần mềm đa số sử dụng Tiếng Anh Vì vậy, để dễ dàng việc sử dụng E-Book nên thiết kế hoàn toàn Tiếng Việt Các ngôn từ sử dụng EBook đơn giản, dễ hiểu Những thuật ngữ chuyên ngành hạn chế có sử dụng phổ biến quán với tài liệu khác Nếu khơng có trở ngại mặt kỹ thuật cần phải đảm bảo quán tiêu chí sau: - Thống kích cỡ (size), kiểu chữ (font) màu sắc (color) tiêu đề nội dung Không nên áp dụng nhiều định dạng cho chữ viết làm rối mắt người nhìn, gây phản cảm tài liệu khoa học - Tạo chuẩn chung thiết kế (màu sắc, cấu trúc, bố cục) cho trang chủ, trang nội dung có thay đổi, thấy thật cần thiết - Tạo đường dẫn (link) chữ hay biểu tượng tất trang nhằm tăng khả liên kết trang chủ – trang nội dung trang nội dung với Do cần chọn biểu tượng thích hợp, người dùng di chuyển sang trang khác - Dễ sử dụng máy tính thơng thường Cần đảm bảo yêu cầu cấu hình dung lượng bị chiếm khơng q lớn để máy tính có cấu hình thấp khơng bị chậm dùng E-Book Khơng nên lạm dụng đồ họa, màu sắc vừa làm dung lượng E-Book tăng lên vừa làm giảm tính thẩm mĩ - Khơng biến E-Book sách in Lượng kiến thức E-Book chọn lọc biên soạn để phục vụ tốt cho việc tự học, tự rèn luyện Không “tham lam”, đưa q nhiều thơng tin vào E-Book làm trở nên rối phức tạp Tuy nhiên không sơ sài làm E-Book nghèo thông tin Phải ý thiết kế E-Book cho thật sinh động, bắt mắt, đơn điệu thiếu sáng tạo thiết kế E-Book sách in thông thường Thiết kế cho phát huy hết mạnh sách điện tử, giúp lôi người học từ giúp họ nhanh chóng tiếp thu kiến thức trình bày E-Book - Kiểm tra kỹ phần trước tiếp tục Đọc kiểm tra cẩn thận nội dung: + Kiểm tra lỗi tả: Thường nhập nội dung từ nguồn, tác giả tiến hành kiểm tra tả Nhưng lần kiểm tra thứ nhất, sai sót phát nhờ thầy cô người dùng phát sửa giúp + Kiểm tra độ xác kiến thức: Đối với kiến thức đưa vào E-Book, cần xem xét, thẩm định cẩn thận, tốt tìm hiểu kỹ tài liệu chuyên ngành trao đổi trực tiếp với thầy cô trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu vấn đề mà tác giả quan tâm + Kiểm tra thao tác hướng dẫn sử dụng phần mềm EBook Thao tác phải thật chuẩn xác Tốc độ thao tác vừa phải, không nhanh làm cho người sử dụng không kịp tiếp thu không chậm khiến cho người sử dụng cảm giác chán ngán + Kiểm tra hoạt động trang: Ở trang cần chạy thử xem hoạt động, đường dẫn có liên kết xác không Nên kiểm tra nhiều lần hệ máy khác 2.3 Quy trình thiết kế E-Book Tính đến thời điểm này, E-Book đến với nhân loại hệ tất yếu phát triển khoa học công nghệ Tuy nhiên, chưa có tài liệu nghiên cứu sâu rộng xây dựng quy trình 10
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM, XÂY DỰNG EBOOK VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM, CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ E-BOOK, CHƯƠNG III: TRÌNH BÀY VỀ SẢN PHẨM E-BOOK NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM, Hình 21. Giao diện của E-Book trên màn hình điện thoại, PHẦN III: KẾT LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm