QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

125 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:10

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THỊ MẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM Ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG DƯƠNG VIỆT ANH HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THỊ MẾN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM Ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 34 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HOÀNG DƯƠNG VIỆT ANH HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiệp Đức” Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, sở kiến thức học chương trình đào tạo Học viện kiến thức tìm hiểu, học hỏi từ đồng nghiệp, anh, chị, cô, công tác huyện Hiệp Đức thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế Các kết nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy cô giáo, giảng viên Học viện khoa học xã hội; Huyện ủy, UBND-HĐND, ban ngành, Hội đồn thể, Phòng Lao động thương binh xã hội huyện Hiệp Đức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi tìm hiểu, nghiên cứu, hồn thành Luận văn Đặc biệt tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Hoàng Dương Việt Anh, người trực tiếp hướng dẫn đề tài cho tơi với tất lòng nhiệt tình quan tâm Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƯỜI CAM ĐOAN Huỳnh Thị Mến MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Lý luận chung quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 1.2 Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững .16 1.3 Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2016 ĐẾN NAY 33 2.1 Đặc điểm tự nhiên, điều kiên kinh tế xã hội huyện Hiệp Đức 33 2.2 Thực trạng vấn đề đói nghèo địa bàn huyện Hiêp Đức .35 2.3 Thực trạng quản lý nhà nước công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiêp Đức 44 2.4 Đánh giá việc thực thi sách giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiêp Đức 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM 66 3.1 Quan điểm, mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Hiệp Đức định hướng đến năm 2020 66 3.2 Các giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiêp Đức 68 3.3 Một số kiến nghị 76 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC STT Tên viết tắt BHYT CB CC CCN CN-XD CNH-HĐH CP CS BTXH CSGN 10 DTTS 11 ĐBKK 12 GTNT 13 HĐND 14 HVPN 15 KT-XH 16 KHKT 17 KT-HT 18 LHPN 19 LĐTB-XH 20 MTTQ 21 MTQG 22 NHCSXH 23 NTM 24 NN-PTNT 25 NQ 26 ODA 27 QĐ 28 QH 29 SXKD 30 TN 31 TN-MT 32 TT-KTNN 33 TW 34 UBND 35 WB 36 XĐGN 37 XKLĐ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu 1.1 1.2 2.1 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 Tìn hụt Số l tượn Số giai MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo vấn đề xã hội mang tính tồn cầu Những năm gần đây, nhờ sách đổi Đảng Nhà nước, kinh tế nước ta có bước chuyển quan trọng, tốc độ tăng trưởng nhanh, đại phận đời sống nhân dân nâng lên rõ rệt Song, phận không nhỏ dân cư đặc biệt dân cư vùng cao, vùng sâu, vùng xa chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo điều kiện tối thiểu sống ăn, ở, mặc, lại Trong năm qua, sách xóa đói giảm nghèo giảm nghèo bền vững trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia, Đảng Nhà nước ta đưa vào kế hoạch định kỳ 05 năm Chính phủ địa phương, đến thực qua 05 giai đoạn, thực giai đoạn 2015-2020 định hướng giai đoạn 2020 - 2025 Giảm nghèo bền vững chủ trương lớn Đảng Nhà nước ta nhằm bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển vùng, địa bàn nhóm dân tộc, nhóm dân cư, năm qua góp phần tăng trưởng kinh tế thực công xã hội, nâng cao kinh tế, nâng cao chất lượng sống người Tuy nhiên, kết công giảm nghèo nhiều địa phương chưa bền vững, nhiều hộ nghèo có nguy tái nghèo, chênh lệch giàu nghèo vùng khoảng cách đáng kể, đặc biệt vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới khó khăn Đối với huyện Hiệp Đức, huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam, thành lập từ năm 1986, đời sống phận nhân dân khó khăn yếu kinh tế chủ yếu dựa vào nơng nghiệp Do đó, cơng tác giảm nghèo bền vững huyện đặc biệt quan tâm nhằm tạo hội cho người nghèo tham gia vào q trình phát triển kinh tế- xã hội, có hội điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội, phát triển sản xuất tự vươn lên thoát khỏi nghèo đói Tuy nhiên, cơng tác giảm nghèo bền vững thời gian qua bộc lộ nhiều vướng mắc, khó khăn cần khắc phục Thực trạng quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững địa bàn vấn đề cấp bách, đặt thách thức lớn Đảng quyền huyện Hiệp Đức nói riêng tỉnh Quảng Nam noi chung mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm tới Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích, luận giải cách có hệ thống, đánh giá thực trạng Quản lý Nhà nước giảm nghèo bền vững, từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm thực có hiệu hoạt động giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiệp Đức vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn cơng tác Quản lý Với lí qua trình học tập, tìm hiểu thực tế chủ trương sách Đảng Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam; kết hợp với việc nghiên cứu số liệu thu nhập, việc làm, đời sống vật chất, tinh thần hộ nghèo nói riêng nhân dân huyện nói chung, tơi chọn đề tài: “Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam” làm Luận văn tốt nghiệp, với hy vọng nghiên cứu góp phần cơng giảm nghèo bền vững huyện Hiệp Đức q tơi nói riêng tỉnh Quảng Nam nói chung Đồng thời tư liệu quan trọng để quan chức năng, quan chun mơn tìm hiểu, nghiên cứu có hoạch định cơng tác giảm nghèo bền vững địa phương nước Tình hình nghiên cứu đề tài Nghèo đói vấn đề xã hội bao hàm nghĩa rộng, đa chiều gắn liền với tăng trưởng kinh tế, thực công xã hội, quan hệ phân phối cải vật chất, mở rộng an sinh xã hội hội tiếp cận dịch vụ xã hội cho người, đặc biệt ưu tiên cho phụ nữ trẻ em, nhóm người yếu dễ bị tổn thương, thực đầy đủ quyền người nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách trình độ phát triển vùng, địa 25 Quyết định TTgCP 26 Quyết định TTg Quyết định 27 TTgCP Quyết định 28 Bộ trưởng BYT Quyết định 29 Bộ trưởng BYT VI Các sách Đào tạo nghề, giải việc làm, xuất kh 30 Quyết định TTgCP Quyết định 31 Bộ trưởng Bộ LĐTBXH 32 33 34 35 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP VII Các văn giảm nghèo bền vững Nghị 36 Chính phủ 37 38 Quyết định TTgCP Quyết định TTgCP Thông tư 39 Ủy ban Dân tộc Thông tư Bộ 40 Thông tin Truyền thông Thông tư Bộ Nông 41 nghiệp Phát triển nông thôn Thông tư 42 Bộ Lao động – TBXH 43 Quyết định TTgCP Thông tư 44 Bộ LĐTBXH Nguồn:Trang thông tin giảm nghèo bền vững –Bộ LĐ-TBXH Phụ lục Tình hình hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016-2018 Chỉ tiêu Tổng số hộ Hộ nghèo Hộ cận Nghèo Nguồn: Niên giám thống kê năm 2018 UBND huyện Hiệp Đức Phụ lục Một số sách Tỉnh Quảng Namđã ban hành hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững STT B TÊN VĂN BẢN VĂN BẢN CỦA ĐỊA PHƯƠNG Nghị số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19 tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định nguyê định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh Quảng Nam Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 việc triển khai thực Nghị số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển kinh phí nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 20162020 địa bàn tỉnh Quảng Nam Nghị 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 HĐND tỉnh Quy định mức chi hỗ trợ người làm công tác giảm nghèo cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 11/9/2018 UBND tỉnh Về việc triển khai Nghị số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ người làm công tác giảm nghèo cấp xã địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 Nghị 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 HĐND tỉnh Quy định số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 địa bàn tỉnh Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 UBND tỉnh việc triển khai thực Nghị 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Quy định số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020 địa bàn tỉnh Quảng Nam CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH THỐT NGHÈO BỀN III VỮNG TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2017-2021 Nghị số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh Quảng Nam Chính sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021 Quyết định số 2511/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định thực Chính sách khuyến khích nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021 Công văn số 951/LĐTBXH-BTXH ngày 03/7/2017 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn xác định đối tượng đăng ký quy trình đăng ký nghèo bền vững thực Chính sách khuyến khích nghèo theo Nghị số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh Công văn số 1401/LĐTBXH-BTXH ngày 02/10/2017 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc tập trung nguồn kinh phí nghiệp thực Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hỗ trợ đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị số 13/2017/NQ-HĐND Công văn số 2494/STC-NS ngày 30/10/2017 Sở Tài tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn thực sách hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số 2511/QĐ-UBND UBND tỉnh Công văn số 1642/LĐTBXH-BTXH ngày 07/11/2017 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ cơng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo hàng năm Công văn số 1524/NHCS-KHTD ngày 07/11/2017 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam việc đạo thực cho vay khuyến khích nghèo theo Nghị 13/2017/NQ-HĐND Cơng văn số 2082/HD-SGDĐT ngày 29/12/2017 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam việc thực cấp bù 100% học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông cấp học hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi theo quy định Quyết định số 2511/QĐ-UBND Công văn số 80/SGDĐT ngày 17/01/2018 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam việc điều chỉnh thời gian 10 hưởng sách giáo dục nghèo bền vững theo hướng dẫn số 2082/HD-SGDĐT Công văn số 99/LĐTBXH-BTXH ngày 25/01/2018 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc hướng 11 dẫn thực sách cấp bù học phí cho học sinh, sinh viên hộ thoát nghèo bền vững theo Nghị số 13/2017/NQHĐND ngày 19/4/2017 UBND tỉnh Công văn số 151/LĐTBXH-BTXH ngày 05/02/2018 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc 12 hướng dẫn thực sách thưởng cho hộ nghèo bền vững cho cộng đồng thơn có hộ nghèo bền vững theo Nghị số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 HĐND tỉnh Công văn số 760/LĐTBXH-BTXH ngày 30/5/2018 Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Nam việc đối 13 tượng đăng ký thoát nghèo bền vững theo Nghị số 13/2017/NQ-HĐND VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN MỘT SỐ IV CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO Nghị số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 Chính phủ số sách hộ nghèo thiếu hụt đa chiều Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ quy định chế thu, quản lý học phí sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 Nghị định số 116/2016/NQQ-CP ngày 18/7/2016 Chính phủ Quy định Chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thơng xã, thơn đặc biệt khó khăn Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 Chính phủ Quy định sách hỗ trợ ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 Chính phủ Quy định sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số sinh sách dân số Thông tư số 07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 Liên Bộ Y tế - Bộ Tài – Bộ LĐTBXH Quy định chi tiết Nghị đinh số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng năm 2015 Chính phủ Quy định sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo người dân tộc thiểu số sinh sách dân số Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm y tế 10 Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 Bộ Y tế - Bộ Tài Hướng dẫn thực bảo hiểm y tế Thông số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2016 Bộ Lao 11 động - Thương binh Xã hội Hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định Khoản 4, Điều Luật sửa đổi, bổ sung số Điều Luật Bảo hiểm y tế Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh 12 theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ địa bàn tỉnh Quảng Nam VĂN BẢN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ, XUẤT KHẨU LAO V ĐỘNG Quyết định 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 UBND tỉnh Quy định sách hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm doanh nghiệp địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 UBND tỉnh Quảng Nam Quy định sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam làm việc nước theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021 Hướng dẫn số 744/HDLN/LĐTB-TC-NHCSXH ngày 20/5/2019 việc hướng dẫn thực số nội dung sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam làm việc nước theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021 Phụ lục Một số sách huyện Hiệp Đức ban hành hỗ trợ công tác giảm nghèo bền vững STT TÊN VĂN BẢN Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 12/11/201 2020 thực hỗ trợ hộ nghèo nhà 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 Thủ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 25/5/20 định nội dung chi mức hỗ trợ mô hìn nghiệp thực Đề án tái cấu ngành nô bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016-2018 Quyết định số 834/QĐ-UBND gày 14/12/2016 việc sữa đổi Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 UBND huyện ban hành đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 việc phê duyệt dự án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2016-2018 địa bàn huyện; Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 ban hành đề án phát triển giao thông nông thôn địa bàn huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2016-2020; Nghị số 27/2017/NQ-HĐND ngày 15/5/2017 HĐND tỉnh huyện Hiệp Đức Chính sách khuyến khích nghèo bền vững huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2017-2021 ... BỀN VỮNG 1.1 Lý luận chung quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 1.2 Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững .16 1.3 Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Nam. .. sách giảm nghèo bền vững Cơ cấu luận văn: Chương Cơ sở lý luận Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững Chương Thực trạng Quản lý Nhà nước công tác giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiệp Đức,. .. Đức, tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 đến Chương Giải pháp giảm nghèo bền vững địa bàn huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM , QUẢN lý NHÀ nước đối với CÔNG tác GIẢM NGHÈO bền VỮNG TRÊN địa bàn HUYỆN HIỆP đức, TỈNH QUẢNG NAM

Từ khóa liên quan