TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ VẤN ĐỀ CÁC MẶT ĐỐI LẬP

11 176 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 00:45

Mặt đối lập là những mặt có những đặc điểm, những thuộc tính, những tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau tồn tại một cách khách quan trong tự nhiên, xã hội và tư duy. Sự tồn tại các mặt đối lập là khách quan và là phổ biến trong thế giới. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BÀI TIỂU LUẬN KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN: TRIẾT HỌC MAC-LÊNIN Đề: Bạn hiểu kết hợp mặt đối lập? Hãy vận dụng lý luận vào việc giải mâu thuẫn nảy sinh hoạt động kinh doanh sống ngày bạn -Sinh viên thực hiện: -Khóa/Lớp: -MSSV: TP.HCM/ngày 28 tháng 11 năm 2019 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh LỜI MỞ ĐẦU -Mâu thuẫn tượng có tất lĩnh vực tự nhiên, xã hội tư người Mâu thuẫn tồn từ vật xuất đến vật kết thúc Sự vật mâu thuẫn hình thành nhiều nhiều mâu thuẫn bên mâu thuẫn mâu thuẫn khác bắt đầu hình thành -Trong sống bao quanh vật, tượng tự nhiên; vật, tượng ln tồn theo chiều hướng khác sai, hợp lý hay chưa hợp lý,… tùy thuộc vào cách nhìn nhận, nhận thức mối quan hệ biện chứng tồn vật, tượng để từ tìm hướng giải pháp tốt trường hợp cụ thể MỤC LỤC Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh I Sự kết hợp mặt đối lập:………………………………………………………1 I.1 Mặt đối lập:…………………………………………………………………1 I.2 Cắc mặt đối lập vừa mâu thuẫn vừa thống với nhau:………………….1 I.3 Sự đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập:………………………….2 II Sự vận dụng vào sống tại:……………………………………………3 II.1 Trong lĩnh vực kinh tế:…………………………………………………….3 II.2 Trong sống nay:……………………………………………… Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh NỘI DUNG I Sự kết hợp mặt đối lập: I.1.Mặt đối lập: -Mặt đối lập mặt có đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược tồn cách khách quan tự nhiên, xã hội tư Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến giới Theo triết học vật biện chứng Engels tất vật, tượng giới chứa đựng mặt trái ngược -Ví dụ: kinh tế thị trường có cung cầu, hàng tiền Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập I.2 Các mặt đối lập vừa mâu thuẫn vừa thống với nhau: -Sự thống mặt đối lập nương tựa, ràng buộc quy định lẫn làm tiền đề tồn cho mặt đối lập Không có thống mặt đối lập không tạo vật -Theo nghĩa hẹp thống đồng nhất, phù hợp ngang hai mặt đối lập trạng thái cân mâu thuẫn Sự thống mặt đối lập tạm thời tương đối, nghĩa tồn thời gian định, trạng thái đứng im, ổn định tương đối vật, tính tương đối thống mặt đối lập làm cho giới vật chất phân hoá thành phận vật đa dạng phức tạp, gián đoạn -Sự đấu tranh mặt đối lập trừ gạt bỏ phủ định biện chứng lẫn mặt đối lập (sự đấu tranh hiểu theo nghĩa tác động ảnh hưởng lẫn mặt đối lập theo nghĩa đen).Sự đấu tranh mặt đối lập tuyệt đối vĩnh viễn Nó diễn liên tục suốt trình tồn vật kể trạng thái vật ổn định chuyển hoá nhảy vọt chất Page |5 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Sự đấu tranh mặt đối lập tạo lên tính chất tự thân, liên tục vận động phát triển vật Cũng muốn thay đổi vật phải tăng cường đấu tranh -Sự đấu tranh mặt đối lập trình phức tạp diễn từ thấp đến cao, gồm nhiều giai đoạn, giai đoạn lại có đặc điểm riêng + Giai đoạn đầu: Mâu thuẫn biểu khác hai mặt đối lập song khác mâu thuẫn mà hai mặt khác liên hệ hữu với chỉnh thể có khuynh hướng phát triển trái ngược tạo thành giai đoạn đầu mâu thuẫn, giai đoạn đấu tranh chưa rõ chưa gay gắt; + Giai đoạn sau: Trong trình phát triển mâu thuẫn, khác biến thành đối lập, hai mặt đối lập rõ, sâu sắc đấu tranh chúng ngày gay gắt liệt, có điều kiện chín muồi hai mặt chuyển hoá lẫn mâu thuẫn đợc giải I.3.Sự đấu tranh chuyển hóa mặt đối lập -Không phải đấu tranh mặt đối lập dẫn đến chuyển hố chúng Chỉ có đấu tranh mặt đối lập phát triển đến trình độ định, hội đủ điều kiện cần thiết dẫn đén chuyển hoá, trừ phủ định Trong giới tự nhiên, chuyển hoá mặt đối lập thường diễn cách tự phát, xã hội, chuyển hoá mặt đối lập thiết phải diễn thơng qua hoạt động có ý thức người -Đấu tranh mặt đối lập gây biến đổi mặt đối lập đấu tranh mặt đối lập trở lên liệt có điều kiện chín muồi thống bị phá huỷ, mặt đối lập chuyển hoá lẫn Sự chuyển hoá Page |6 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh mặt đối lập lúc mâu thuẫn giải quyết, vật cũ bị đi, vật xuất Các mặt đối lập chuyển hố lẫn với ba hình thức -Các mặt đối lập chuyển hoá lẫn mặt đối lập thành mặt đối lập ngược lại trình độ cao phương diện vật chất vật Ví dụ: Mâu thuẫn vơ sản tư sản biểu thành cách mạng vô sản lật độ giai cấp tư sản -Cả hai mặt đối lập chuyển hoá thành mặt đối lập Ví dụ: Giải mâu thuẫn nơng dân địa chủ (chế độ phong kiến) xã hội lại xuất mâu thuẫn mâu thuẫn tư sản vô sản (Chế độ TBCN) -Các mặt đối lập thâm nhập vào nhau, cải biến lẫn Trong vật lại có mâu thuẫn mới, mặt đối lập mâu thuẫn lại đấu tranh với nhau, làm cho vật lại chuyển hoá thành vật khác tiến hơn, mà vật tượng thường xuyên biến đổi phát triển khơng ngừng, vậy, mâu thuẫn nguồn gốc động lực trình vận động phát triển vật tượng II Sự vận dụng vào sống tại: II.1 Trong lĩnh vực kinh tế: -Ứng dụng tư tưởng kết hợp mặt đối lập để nâng cao khả cạnh tranh quản lý doanh nghiệp Ví nhu cầu thị trường thay đổi nhanh chóng khiến cho kế hoạch ban đầu trở nên sai lầm Đây lúc xảy đấu tranh hai mặt đối lập Cần có kết hợp hoàn hảo hai mặt đối lập Chủ thể định cần có lĩnh trị khả điều chỉnh hợp lý để qua kết hợp phát triển doanh nghiệp cách hợp lý -Đặc biệt, Việt Nam gia nhập WTO, bên cạnh thay đổi cần ý để có giải pháp đắn trước vấn đề việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ mơi trường, giữ gìn sắc văn hóa, truyền thống; Page |7 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh chống lại lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền Từ đó, doanh nghiệp thực phát triển bền vững -Trong hoạt động tư vấn thẩm định dự án mâu thuẫn xảy lợi ích chủ đầu tư lợi ích chung tồn xã hội Khi chủ đầu tư nhận thấy hội kinh doanh lĩnh vực, chủ đầu tư lên ý tưởng thẩm định ý tưởng kinh doanh thơng qua tiêu giá (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội (IRR), thời gian thu hồi vốn,… Tuy nhiên số để thể dự án có hiệu hay khơng mặt kinh tế mà chưa xét đến đầy đủ mặt xã hội quốc gia Đặc biệt dự án cơng có tổng mức đầu tư lớn, ảnh hưởng đến phát triển quốc gia, dân tộc vấn đề lần cần quan tâm Các dự án cần có thẩm định cách đầy đủ, xác để đảm bảo nguồn vốn đầu tư hợp lý nước ta nước phát triển, nguồn vốn đầu tư cơng có viện trợ vay nợ từ nước ngồi, số tiền bỏ đầu tư dự án công cần phải thực có hiệu cho quốc gia Nhìn chung, hoạt động thẩm định dự án hoạt động khác có quy trình, sở thẩm định theo quy ước quốc tế quy định pháp luật hành nên kết thẩm định sở để đánh giá dự án thật Tuy nhiên hoạt động tư vấn có mâu thuẫn số đánh giá hiệu kinh tế dễ điều chỉnh từ không hiệu thành hiệu ngược lại để phục vụ mục đích chủ đầu tư Các thơng số trình thẩm định dự án gồm nhiều khoản hạng mục khác nhau, cần có thay đổi nhỏ thơng số kết thẩm định dự án có khác biệt đáng kể Ngồi q trình thẩm định dự án chia làm nhiều thành giai đoạn thẩm định tiền khả thi, thẩm định khả thi,…,do mức độ tin cậy từ kết thẩm định dự án khác tùy thuộc vào yêu cầu chủ đầu tư theo giai đoạn dự án Các dự án đánh giá sơ có mức độ sai số lớn, cụ thể mức độ đánh giá sơ dự án có độ xác ±50% Chính lý trên, mâu thuẫn Page |8 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh lợi ích chủ đầu tư lợi ích chung tồn xã hội mâu thuẫn quan trọng hoạt động tư vấn thẩm định dự án -Trong hoạt động tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh tồn mâu thuẫn gay gắt chiến lược phát triển ngắn hạn chiến lược phát triển dài hạn Chiến lược ngắn hạn dài hạn có ưu, nhược điểm khác nhau, hoạt động tư vấn cần giải mâu thuẫn phát sinh hai loại chiến lược để giúp doanh nghiệp hoạt động tốt Tuy nhiên cần phải nhìn rõ đâu ưu, nhược điểm chiến lược hướng ưu tiên sử dụng chiến lược phải phù hợp với giai đoạn phát triển công ty Chiến lược phát triển ngắn hạn chiến lược phát triển kinh doanh cơng ty nhằm mục đích tăng doanh thu lợi nhuận ngắn hạn, cắt giảm tối đa chi phí khơng thật cần thiết tập trung đến việc để bán nhiều sản phẩm để đem doanh thu công ty thời gian ngắn thời Nhưng đồng thời kể đến nhược điểm sử dụng chiến lược ngắn hạn sử dụng nguồn lực tiềm sử dụng hết mà không đầu tư phát triển khiến cho cơng ty thật khó khăn tương lai Chiến lược phát triển dài hạn chiến lược với mục tiêu phát triển bền vững công ty giai đoạn dài từ 10 đến 20 năm tầm nhìn đến 25 – 30 năm, chiến lược dài hạn giúp công ty nhận thấy đâu vấn đề mấu chốt phát triển cơng ty, từ cơng ty tập trung nguồn lực, tài để phát triển Tuy nhiên vấn đề nảy sinh công ty chọn chiến lược phát triển dài hạn giai đoạn ngắn hạn từ đến năm đầu, doanh thu lợi nhuận công ty tăng trưởng đáng kể, ngồi áp lực đầu tư cho công ty ngày nhiều làm suy kiệt nguồn tài cơng ty làm tinh thần nhân viên bị giảm sút thành tương lai xa để đạt đến nguyên nhân dẫn đến chiến lược dài hạn khó thực Người tư vấn thực chiến lược công ty cần Page |9 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh phải hiểu rõ vấn đề tồn công ty, xác định rõ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp; lẽ xác định hoàn toàn phương pháp định tính có số định lượng Nhìn chung, hoạt động cụ thể tồn vấn đề mâu thuẫn với nhau, việc xác định nhận thức mâu thuẫn bước đầu, từ vận dụng lý thuyết kết hợp biện chứng mặt mặt đối lập để giải mâu thuẫn phát sinh II.2 Trong sống nay: -Tư tưởng kết hợp mặt đối lập Đảng ta vận dụng triệt để thời kỳ đổi Điều thể loạt chủ trương: phát triển kinh tế nhiều thành phần, kết hợp kế hoạch với thị trường, sách đại đoàn kết toàn dân, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Thực chủ trương đó, Đảng ta khẳng định, phải dựa nguyên tắc "bảo đảm độc lập tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc, an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hố dân tộc, bảo vệ môi trường" -Tuy nhiên, kết hợp mặt đối lập tầm vĩ mơ, mà tầm vi mơ, cơng việc, cơng tác cụ thể Do đó, chủ thể kết hợp mặt đối lập trình xây dựng đất nước khơng có Đảng, Nhà nước, mà có cá nhân, cán lãnh đạo, quản lý Nhưng dù cấp độ nào, phạm vi thực việc kết hợp mặt đối lập đòi hỏi chủ thể phải vừa có lực, vừa có lĩnh; vừa táo bạo, vừa phải tỉnh táo - Trong giai đoạn phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa nay, kết hợp mặt đối lập thời cơ, tiềm ẩn nguy xem thường Thận trọng mức, thiếu táo bạo bỏ lỡ thời cơ, thiếu chủ động, kết hợp cách vô nguyên tắc dẫn tới sai lầm Kết hợp mặt đối lập tư tưởng biện chứng, thể tính linh hoạt, mềm dẻo cách mạng Tư tưởng hoàn toàn trái ngược với chủ nghĩa cách mạng tả khuynh, khác nguyên tắc với chủ nghĩa cải lương, hữu khuynh việc chấp nhận giải mâu thuẫn - Nhà nước soạn thảo kế hoạch, quy hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội ban hành sách để hướng chủ thể thị trường thực kế hoạch, quy hoạch chương trình thơng qua sách tài tiền P a g e | 10 Tiểu luận Triết học Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh tệ, sử dụng đòn bẩy kinh tế như: ưu đãi thuế, lãi suất cho vay cho đầu tư vào lĩnh vực mà nhà nước khuyến khích P a g e | 11 ... I Sự kết hợp mặt đối lập: I.1 .Mặt đối lập: -Mặt đối lập mặt có đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược tồn cách khách quan tự nhiên, xã hội tư Sự tồn mặt đối lập... nghĩa nay, kết hợp mặt đối lập thời cơ, tiềm ẩn nguy xem thường Thận trọng mức, thiếu táo bạo bỏ lỡ thời cơ, thiếu chủ động, kết hợp cách vô nguyên tắc dẫn tới sai lầm Kết hợp mặt đối lập tư... tồn cho mặt đối lập Không có thống mặt đối lập không tạo vật -Theo nghĩa hẹp thống đồng nhất, phù hợp ngang hai mặt đối lập trạng thái cân mâu thuẫn Sự thống mặt đối lập tạm thời tương đối, nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ VẤN ĐỀ CÁC MẶT ĐỐI LẬP, TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC VỀ VẤN ĐỀ CÁC MẶT ĐỐI LẬP

Từ khóa liên quan