Đề THI lâm SÀNG SINH VIÊN y5 tổ 8

15 46 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:55

ĐỀ THI LÂM SÀNG SINH VIÊN Y5 NGÀY 18/ 10/2019 TỔ  Chọn đáp án xác Câu 1: Chẩn đoán viêm thận lupus A Tăng ure, creatinin máu B Protein niệu > 0,5 g/24, kèm theo trụ niệu C Siêu âm thận có ranh giới tủy vỏ D Protein niệu > 3,5 g/ 24h phù Câu Thuốc điều trị đầu tay cho bệnh nhân sốc phản vệ A Adrenalin B Thuốc kháng histamin H1 C Thuốc Corticoid D Salbutamin khí dung Câu Bệnh huyết thuộc dị ứng typ A I B II C III D IV Câu Chẩn đoán xớ cứng bì tồn thể théo EULAR 2013, tiêu chuẩn sẹo lõm đầu chi A điểm B điểm C điểm D Khơng tính điểm  Bnh lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương Câu Chẩn đốn tổn thương A Ban hình cánh bướm B Sẩn phù C Hồng ban đa dạng D Ban lupus kinh Câu Tổn thương da A Hồng ban nhiễm sắc B Sẩn phù C Hồng ban đa dạng D Ban lupus kinh Bệnh nhân 10 tuổi, tiền sử nhiều đợt ban đỏ, sau ăn tôm 3h ban đỏ tăng lên,ngứa, chảy dịch tiết Câu Chẩn đoán A Viêm da dị ứng tiếp xúc B Mày đay C Phù mạch D Viêm da atopy  Bệnh nhân nữ 10 tuổi, cách ngày xuất sốt, dau dùng paracetamol 10 h xuất tổn thương Câu Chẩn đoán A Mày đay cấp B Hội chứng AGEP C Viêm da dị ứng tiếp xúc D Thủy đậu CÂU TỔ STT 1-15 BNH DƯƠNG VĂN TUYẾN STT 16- 29 BNH TRẦN THỊ THANH HUYỀN  Dương VănTuyến GS9 Trần Thị Thanh Huyền gs 1 Chẩn đoán bệnh nhân gì? A A SJS B B SJS/TEN C C TEN A Ban xuất huyết D D Hồng ban đa dạng thể nặng B Ban xung huyết Ban đỏ da bệnh nhân ? C Ban mày đay D Hồng ban đa dạng TUYẾN STT 16- 29 BNH TRẦN THỊ THANH HUYỀN   Dương VănTuyến GS9 BN nhập viện có M Điểm SLEDAI bệnh nhân 115 ck/phút xét nghiệm máu có ure 19,8 mmol/l, creatinine 412 umol/l; glucose 19,5 mmol/; khí máu có pH 7,45, HCO3- 18,6 mmol/l, ng/ml procalcitonin Điểm scorten bệnh nhân: …….? 4,4 ……….? Câu Dung tích sống chậm A 67% B 70% C 45% D 64% Câu Bệnh nhân có rối loạn thơng khí A RLTK tắc nghẽn B RLTK hạn chế C PLTK hỗn hợp ... Khơng tính điểm  Bnh lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương Câu Chẩn đốn tổn thương A Ban hình cánh bướm B Sẩn phù C Hồng ban đa dạng D Ban lupus kinh Câu Tổn thương da A Hồng ban nhiễm sắc B Sẩn phù... cách ngày xuất sốt, dau dùng paracetamol 10 h xuất tổn thương Câu Chẩn đoán A Mày đay cấp B Hội chứng AGEP C Viêm da dị ứng tiếp xúc D Thủy đậu CÂU TỔ STT 1-15 BNH DƯƠNG VĂN TUYẾN STT 16- 29 BNH... Điểm SLEDAI bệnh nhân 115 ck/phút xét nghiệm máu có ure 19 ,8 mmol/l, creatinine 412 umol/l; glucose 19,5 mmol/; khí máu có pH 7,45, HCO3- 18, 6 mmol/l, ng/ml procalcitonin Điểm scorten bệnh nhân:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề THI lâm SÀNG SINH VIÊN y5 tổ 8 , Đề THI lâm SÀNG SINH VIÊN y5 tổ 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn