Catalogue phụ kiện ngũ kim ngành gỗ

80 76 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 19:46

Hệ thống bản lề Hệ thống ray âm Hệ thống ray hộp TANDEMBOX Hệ thống ray hộp LEGRABOX Hệ thống ray TIPON BLUMOTION Thiết kế đặc biệt cho ray hộp Hệ thống tay nâng AVENTOS Công nghệ hỗ trợ cho thiết kế đồ nội thất không tay nắm Công nghệ nhấn mở bằng cơ TIPON Công nghệ nhấn mở bằng điện SERVODRIVE Bảng giá 2018 - 2019 www.blum.com Blum Hơn 60 năm qua, Blum không ngừng nghiên cứu phát triển giải pháp lưu trữ có tính tuyệt vời cho khu vực bếp Hơn 7000 nhân viên khắp giới nỗ lực để đem đến chuyển động hoàn hảo cho sản phẩm phụ kiện Blum đáp ứng tốt nhu cầu người sử dụng Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Các sản phẩm Blum sản xuất nhà máy Vorarlberg, Áo Mục lục Hệ thống lề 11 Hệ thống ray âm 15 Hệ thống ray hộp TANDEMBOX 20 Hệ thống ray hộp LEGRABOX 21 Hệ thống ray TIP-ON BLUMOTION 28 Thiết kế đặc biệt cho ray hộp 30 Hệ thống phân chia bên 38 Hệ thống tay nâng AVENTOS 45 Công nghệ hỗ trợ cho thiết kế đồ nội thất không tay nắm 45 Công nghệ nhấn mở - TIP-ON 49 Công nghệ nhấn mở điện - SERVO-DRIVE 56 Thông tin tham khảo 70 Bộ dụng cụ lắp đặt 71 Huấn luyện lắp đặt 72 Mã Hafele tham khảo Hệ thống lề Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà không cần báo trước Hệ thống lề đa dạng Blum bao quát nhiều ứng dụng khác Tất loại lề vượt trội chức năng, đảm bảo dễ dàng lắp đặt, điều chỉnh có thiết kế đẹp Hệ thống lề Bản lề CLIP CLIP top Bản lề góc mở 100° 100° opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71M2550 Trùm / Full overlay 26,950 71M2650 Trùm nửa / Half overlay 32,450 71M2750 Lọt lòng / Inset 32,450 Bản lề góc mở 107°, kết hợp với lề CLIP top BLUMOTION góc mở 107° 107° opening angle, combined with CLIP top BLUMOTION 107° opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 75T1550 Trùm / Full overlay 39,050 75T1650 Trùm nửa / Half overlay 46,200 75T1750 Lọt lòng / Inset 46,200 Bản lề góc mở 110˚, kết hợp với lề CLIP top BLUMOTION góc mở 110˚ 110˚ opening angle, combined with CLIP top BLUMOTION 110˚ opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71T3550 Trùm / Full overlay 57,200 71T3650 Trùm nửa / Half overlay 69,300 71T3750 Lọt lòng / Inset 69,300 Bản lề góc mở 95° dành cho cửa dày, kết hợp với lề CLIP top BLUMOTION mở 95° cửa dày 95° opening angle for profile / thick door, combined with CLIP top BLUMOTION 95° for profile / thick door Mã Blum Blum No Mơ tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71T9550 Trùm ngồi / Full overlay 70,400 71T9650 Trùm nửa / Half overlay 81,400 71T9750 Lọt lòng / Inset 81,400 Bản lề góc mở 155°, dành cho tủ có ngăn kéo 0-Protrusion hinge 155° opening angle, for cabinets with inner drawers Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71T7500N Trùm / Full overlay 181,500 71T7500NB Bản lề CLIP top 155° Onyx black, trùm CLIP top 155° Onyx black , full overlay 209,000 Xem thêm phụ kiện dành cho lề (trang 08 - 10) / See more hinge accessories (page 08 - 10) Hệ thống lề Bản lề CLIP top Bản lề góc mở 170° 170° opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71T6550 Trùm / Full overlay 123,200 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 79T8500 Dùng nối góc, kết hợp với lề góc mở 170° Bi-fold hinge, combine with 170° opening angle 157,300 Bản lề nối góc, góc mở 60° Bi-fold hinge 60° opening angle Bản lề góc mù, góc mở 95° Blind corner hinge 95° opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 79T9550 Lọt lòng / Inset 85,800 Mã Blum Blum No Mơ tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 75T4100 Trùm / Full overlay 110,000 75T4200 Trùm nửa / Half overlay 126,500 75T4300 Lọt lòng / Inset 126,500 84.4140 NP Nắp đậy chén lề / Hinge boss cover 60,500 Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Bản lề góc mở 94° dành cho cửa kính 94° opening angle for glass door Bản lề góc mở 95° dành cho cửa khung nhôm 95° opening angle for aluminium frame door Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71T950A Trùm / Full overlay 106,700 71T960A Trùm nửa / Half overlay 121,000 71T970A Lọt lòng / Inset 121,000 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 75T1590B Trùm / Full overlay 67,100 75T1690B Trùm nửa / Half overlay 74,800 75T1790B Lọt lòng / Inset 78,100 Bản lề góc mở 107°, INSERTA 107° opening angle, INSERTA Bản lề góc mở 125° CRISTALLO dành cho cửa kính 125° opening angle CRISTALLO for mirror doors Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 79C450BT Dành cho cửa kính For mirror doors 319,000 Sản phẩm Blum có cửa hàng phụ kiện nhà sản xuất bếp uy tín Việt Nam Hệ thống lề Bản lề CLIP top BLUMOTION Bản lề CLIP top BLUMOTION / CLIP top BLUMOTION hinges Bản lề CLIP top BLUMOTION 107˚ tích hợp chức giảm chấn BLUMOTION CLIP top BLUMOTION 107� with integrated BLUMOTION soft-closing Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 75B1550 Trùm / Full overlay 102,300 75B1650 Trùm nửa / Half overlay 104,500 75B1750 Lọt lòng / Inset 104,500 Bản lề CLIP top BLUMOTION 107˚ tích hợp chức giảm chấn màu đen onyx CLIP top BLUMOTION 107� onyx black hinge with integrated BLUMOTION soft-closing Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 75B1550B Trùm / Full overlay 110,000 75B1650B Trùm nửa / Half overlay 115,500 75B1750B Lọt lòng / Inset 115,500 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 71B9550 Trùm / Full overlay 140,800 71B9650 Trùm nửa / Half overlay 147,400 71B9750 Lọt lòng / Inset 147,400 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 74T1550.TL Mở 107°, trùm / 107° full overlay 49,500 74T1650.TL Mở 107°, trùm nửa / 107° half overlay 55,000 74T1750.TL Mở 107°, lọt lòng / 107° inset 66,000 70T9550.TL Dành cho gỗ dày, mở 95°, trùm For profile door, 95° full overlay 74,800 70T9650.TL Dành cho gỗ dày, mở 95°, trùm nửa For profile door, 95° half overlay 92,400 70T9750.TL Dành cho gỗ dày, mở 95°, lọt lòng For profile door, 95° inset 92,400 70T6550.TL Bản lề mở 170°, trùm 170° opening angle, full overlay 127,600 70T7500NTL Bản lề mở 155°, trùm 155° opening angle, full overlay 181,500 Bản lề góc mở 95° dành cho cửa dày 95° opening angle for profile / thick door Bản lề TIP-ON / TIP-ON hinge Bản lề CLIP top không bật CLIP top with unsprung hinge Hệ thống lề Bản lề CLIP top Đế lề CLIP top, CLIP / CLIP top, CLIP mounting plates Đế lề CLIP CLIP mounting plate Mã Blum Blum No Mơ tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 173L6100 Khơng có ốc điều chỉnh chiều cao Without height adjustment 5,940 173H7100 Có ốc điều chỉnh chiều cao With height adjustment 17,600 173H7130 Cho lề góc mù 95° For blind corner 95° opening angle 24,200 175H3100 Đế lề thẳng / Straight mounting plate 29,700 78C4568 Đế dành cho cửa kính / For CRISTALLO hinge 176,000 Nắp lề CLIP top, CLIP / CLIP top, CLIP cover caps Nắp lề Cover caps Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 70.1503.BP Trùm / Full overlay 3,080 70.1663.BP T Trùm nửa, lọt lòng bên trái Half overlay, inset left 3,740 70.1663.BP P Trùm nửa, lọt lòng bên phải Half overlay, inset right 3,740 80.6507.BP Cho lề 170° For 170° opening angle 4,400 Phụ kiện cho lề CLIP top BLUMOTION màu đen onyx Accessories for CLIP top onyx black hinge Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item(VND) 973A7000B Nêm giảm chấn cho lề góc mở 155° BLUMOTION for 155° opening angle 67,650 175H3100B Đế lề thẳng Straight mounting plate 20,900 70.1503B Nắp lề Cover cáp 5,060 70T3504B Nắp đậy chén lề Cup cover cap 6,050 Hệ thống lề Bản lề MODUL Bản lề MODUL / MODUL hinges Bản lề góc mở 100° 100° opening angle Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 20,900 91M2550 Trùm / Full overlay 91M2650 Trùm nửa / Half overlay 24,200 91M2750 Lọt lòng / Inset 24,200 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 95M1550 Trùm / Full overlay 29,700 95M1650 Trùm nửa / Half overlay 29,700 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 193L6100 Lắp trượt / Slide-on 7,590 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 90M2503.BP Trùm / Full overlay 3,300 90M2603.BL T Trùm nửa, lọt lòng bên trái Half overlay, inset left 4,400 90M2603.BL P Trùm nửa, lọt lòng bên phải Half overlay, inset right 4,400 Bản lề góc mở 107° 107° opening angle Đế lề MODUL / MODUL mounting plates Đế lề Mounting plate Nắp lề MODUL / MODUL cover caps Nắp lề Cover caps Sản phẩm Blum có cửa hàng phụ kiện nhà sản xuất bếp uy tín Việt Nam Hệ thống lề Bản lề CLIP BLUMOTION cho lề Nêm giảm chấn kết hợp với lề CLIP top, CLIP BLUMOTION in combination with CLIP top, CLIP Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 973A0500 Trùm / Full overlay 51,700 973A0600 Trùm nửa / Half overlay 75,900 973A0700 Lọt lòng / Inset 79,200 973A6000 Cho lề góc mở 170° For 170° opening angle hinge 99,000 973A7000 Cho lề góc mở 155° For 155° opening angle hinge 63,250 973A9000 Cho lề CRISTALLO 125˚ For 125˚ opening angle CRISTALLO hinge 154,000 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 971A0500 Lắp bên lề / For hinge side 114,400 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 970A1002 Bắt phía lề / Hinge side 52,800 970.1002 Bắt phía tay nắm / Handle side 41,800 Mã Blum Blum No Mô tả Description Giá/cái (Đ) Price/item (VND) 970.1501 Đế đơn / Single adapter 7,040 970.2501 Đế đôi / Twin adapter 14,850 Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà không cần báo trước Nêm giảm chấn có để BLUMOTION cruciform mounting Nêm giảm chấn bắt vào thành tủ BLUMOTION drill-in Đế cho nêm giảm chấn BLUMOTION mounting plate Sản phẩm Blum có cửa hàng phụ kiện nhà sản xuất bếp uy tín Việt Nam 10 AVENTOS Để chọn tay nâng, cần phải biết số thông tin sau / Information need to know to select the correct lift system Khối lượng cửa / Door weight Cơng thức tính khối lượng cửa Calculating the door weight FG (kg) = FH (m) x FB (m) x FS (m) x tỉ trọng / density (kg/m3) Bảng tỉ trọng / Density table FH FB FS FG Chiều cao cửa / Front height (mm) Chiều rộng cửa / Front width (mm) Chiều dày cửa / Front thickness (mm) Khối lượng cửa / Door weight (kg) Loại gỗ / Material Tỉ trọng / Density (kg/m3) Chipboard 680 MDF 760 Kính khung nhơm Alu frames with glass 2500 Hệ số lực / Power factor (AVENTOS HF, HK, HK-S, HK-XS ) Cơng thức tính hệ số lực Calculating the power factor Hệ số lực / PF = Chiều cao tủ / cabinet height (mm) x Khối lượng cửa / door weight (kg) Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Vị trí AVENTOS / Where to use AVENTOS AVENTOS HL AVENTOS HL AVENTOS HK-S High cabinet Wall cabinet Recess 66 AVENTOS HF AVENTOS HS AVENTOS HS AVENTOS HF AVENTOS HL AVENTOS HK AVENTOS HS AVENTOS HL AVENTOS HK AVENTOS AVENTOS HK AVENTOS HK-XS HK-S AVENTOS AVENTOS HF Bộ phận / Component 5 1 SL / Qty Cơ cấu nâng / Mechanism cặp / pair Cánh tay nâng / Telescopic arm cặp / pair Nắp đậy lớn / Cover cap large / pcs Nắp đậy tròn / Cover cap round / pcs Đế lề / Mouting plate / pcs Bản lề CLIP top 120° / CLIP top 120° hinge / pcs Bản lề CLIP top nối hai cánh cửa / CLIP top centre hinge / pcs AVENTOS HS Bộ phận / Component SL / Qty Cơ cấu nâng / Mechanism cặp / pair Cánh tay nâng / Lever arm cặp / pair Nắp đậy lớn / Cover cap large / pcs Nắp đậy tròn / Cover cap round / pcs Khớp nối cho cánh tay / Front fixing bracket set / pcs Thanh cân / Cross stabiliser rod round / pc AVENTOS HL Bộ phận / Component SL / Qty 1 cặp / pair Cơ cấu nâng / Mechanism Cánh tay nâng / Lever arm cặp / pair Nắp đậy lớn / Cover cap large / pcs Nắp đậy tròn / Cover cap round / pcs Khớp nối cho cánh tay / Front fixing bracket set / pcs Thanh cân / Cross stabiliser rod round / set AVENTOS HK 1 Bộ phận / Component SL / Qty 1 cặp / pair Cơ cấu nâng / Mechanism Nắp đậy lớn / Cover cap large / pcs Nắp đậy nhỏ / Cover cap small / pcs Khớp nối cho cánh tay / Front fixing bracket set / pcs AVENTOS HK-S Bộ phận / Component SL / Qty Cơ cấu nâng / Mechanism cặp / pair Nắp đậy / Cover cap / pcs Khớp nối cho cánh tay / Front fixing bracket set / pcs 67 Hinge system Hệ thống lề Số lượng lề / Number of hinges Chiều cao cửa / Door height (mm) Số lượng lề phụ thuộc trọng lượng chiều cao cánh cửa Để đạt độ ổn định tốt nhất, khoảng cách lề lớn tốt Thông tin trọng lượng chiều cao bên áp dụng cho cửa tiêu chuẩn rộng 600 mm * kg The number of hinges depends on the door weight and front height To achieve good stability, distances between hinges should be as large as possible Information on weight and height apply to a standard door width of 600 mm Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước TIP-ON 955x Hệ thống hỗ trợ mở hoạt động tối ưu nêm nhấn TIP-ON gắn vị trí tay nắm Vị trí dao động ± 300 mm 1/4 chiều rộng hộc tủ Cánh cửa lớn cần dùng nêm nhấn Optimal opening support is ensured when the TIP-ON unit is attached in the actual handle position This can deviate ± 300 mm and up to a quarter of the cabinet width for the width Also for larger doors only pcs/door 68 SERVO-DRIVE Bộ điện SERVO-DRIVE Bộ / Basic set Bộ phận / Component SL / Qty Biến / Transformer / pc Đế gắn biến vào đáy tủ / Transformer unit housing / pc Đầu phích cắm / Flex cord / pc Dây dẫn điện / Distribution cable (6 m) / pc Nút nối dây / Connecting node / pc Nắp đậy dây dẫn điện / Cable end protector / pc Bộ dây điện / Cable set Bộ phận / Component SL / Qty Dây dẫn điện / Distribution cable (6 m) / pc Nút nối dây / Connecting node / pc Nắp đậy dây dẫn điện / Cable end protector / pc Mỗi nhà bếp cần MỘT phụ kiện Our Basic Set is required for ONE kitchen 69 JIGS BASIC SET Bộ dụng cụ lắp đặt Dụng cụ gá lắp, dẫn khoan / Precision installation tools BỘ DỤNG CỤ JIG CƠ BẢN / BASIC SET Mã 372.74.01000 Khuôn bắt đế lề Đánh dấu vị trí lắp đế lề, đế gắn BLUMOTION TIP-ON Dùng cho: MODUL, CLIP top, CLIP top BLUMOTION, AVENTOS HF Khn khoan lấy dấu Đánh dấu vị trí lắp khớp nối trước nâng cấp TANDEMBOX, khớp nối trước AVENTOS Dùng cho: AVENTOS, TANDEMBOX Khuôn khoan lấy dấu Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Xác định vị trí lắp ray trượt, hộp lực, đế lề Dùng cho: AVENTOS, lề, TANDEMBOX, TANDEM, STANDARD Khuôn lắp đặt ray Tandem Khoan lỗ mặt hậu lắp ray TANDEM Đánh dấu vị trí gắn khóa ray TANDEM Dùng cho: TANDEM 70 Huấn luyện lắp đặt Việc lắp đặt xác có vai trò định đến chất lượng hoạt động sản phẩm Blum Chính chúng tơi thường xuyên tổ chức buổi hướng dẫn kỹ thuật lắp đặt miễn phí cho quý khách hàng Tham gia buổi huấn luyện lắp đặt, người tham gia được: ■ Cập nhật thông tin sản phẩm Blum ■ Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật lắp đặt tất nhóm sản phẩm Blum ■ Hướng dẫn sử dụng dụng cụ JIG Ngoài huấn luyện lắp đặt, Blum có khóa huấn luyện dành cho nhân viên thiết kế / kiến trúc sư nhân viên sale đối tác Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết đăng ký tham gia Điện thoại: (028) 3822 3304 - Email: info.bvn@blum.com 71 Mã Hafele tham khảo Mã Hafele tham khảo Bản lề phụ kiện lề 72 Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 71M2550 342.15.506 173L6100 342.21.910 71M2650 342.15.515 173H7100 342.20.800 71M2750 342.15.516 173H7130 342.20.830 75T1550 342.80.500 175H3100 342.22.060 75T1650 342.80.501 78C4568 75T1750 342.80.504 175H3100B 342.22.065 71T3550 342.42.500 70.1503B 342.94.602 71T3650 342.42.501 70T3504B 342.45.032 71T3750 342.42.502 70.1503.BP 342.94.600 71T9550 342.83.500 70.1663.BP T 342.94.672 71T9650 342.83.502 70.1663.BP P 342.94.671 71T9750 342.83.504 80.6507.BP 71T7500N 342.44.500 74T1550.TL 71T7500NB 342.44.502 74T1650.TL 71T6550 342.82.500 74T1750.TL 79T8500 342.87.600 70T9550.TL 342.83.400 79T9550 342.84.500 70T9650.TL 342.83.402 75T4100 70T9750.TL 342.83.404 75T4200 70T7500NTL 342.44.400 75T4300 70T6550.TL 342.82.400 84.4140 NP 91M2550 342.52.607 71T950A 91M2650 342.52.616 71T960A 91M2750 342.52.602 71T970A 95M1550 342.53.600 75T1590B 95M1650 342.53.601 75T1690B 193L6100 342.41.510 75T1790B 90M2503.BP 342.40.900 79C450BT 90M2603.BL T 9 75B1550 342.80.600 90M2603.BL P 75B1650 342.80.601 973A0500 356.08.900 10 75B1750 342.80.602 973A0600 356.08.901 10 71B9550 342.46.600 973A0700 356.08.902 10 71B9650 342.46.601 973A6000 356.08.910 10 71B9750 342.46.602 973A7000 342.45.000 10 75B1550B 342.42.300 973A9000 75B1650B 342.42.301 973A7000B 342.45.001 75B1750B 342.42.302 971A0500 356.08.940 10 10 Mã Hafele tham khảo Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 970A1002 356.08.950 10 T55.7151S 423.54.061 48 970.1002 356.14.500 10 T55.889W 423.53.066 48 970.1501 356.14.520 10 T55.000R 423.53.067 48 970.2501 356.14.540 10 Ray trượt STANDARD Ray trượt MOVENTO 760H3000B 13 230M3000 421.72.323 14 760H3500B 13 230M3500 421.72.378 14 760H4000B 13 230M4000 421.72.421 14 760H4500B 13 230M4500 421.72.476 14 760H5000B 13 230M5000 421.72.529 14 760H5500B 13 766H4500B 13 Ray trượt TANDEM 550H2700.03 423.53.284 12 766H5000B 13 550H3000.03 423.53.319 12 766H5500B 13 550H3500.03 423.53.364 12 766H6000B 13 550H4000.03 423.53.417 12 760H3000T 14 550H4500.03 423.53.462 12 760H3500T 14 550H5000.03 423.53.515 12 760H4000T 14 560H3000C 423.54.318 12 760H4500T 14 560H3500C 423.54.363 12 760H5000T 14 560H4000C 423.54.416 12 760H5500T 14 560H4500C 423.54.467 12 766H4500T 14 560H5000C 423.54.514 12 766H5000T 14 560H5500C 423.54.569 12 766H5500T 14 550H2700B 423.53.728 12 766H6000T 14 550H3000B 423.53.731 12 550H3500B 423.53.736 12 550H4000B 423.53.741 12 ZST.1160W 14 550H4500B 423.53.746 12 T57.7400.01 14 550H5000B 423.53.751 12 298.7600 560H3000B 423.54.731 12 560H3500B 423.54.736 12 760H3500M 433.24.054 23 560H4000B 423.54.741 12 760H4000M 433.24.056 23 560H4500B 423.54.746 12 760H4500M 433.24.058 23 560H5000B 423.54.751 12 760H5000M 433.24.060 23 560H5500B 423.54.750 12 L1LM 550.61.001 22 423.53.090 12 L3LM 550.61.002 22 423.53.080 12 T60.000D 550.60.100 22 T60.1125W 550.60.119 22 T51.1700.04 TIP-ON cho ray TANDEM T55.1151S 423.53.061 T51.7601 433.24.981 14 433.24.980 14 433.24.970 14 TIP-ON BLUMOTION cho ray MOVENTO 48 73 Mã Hafele tham khảo Mã Hafele tham khảo Ray trượt hộpTANDEMBOX Mã Blum Blum No X1 antaro X2 antaro X3 antaro X4 antaro X5 antaro Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 553.84.735 Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 16 550.90.775 17 551.23.750 16 551.23.758 17 553.84.335 16 550.90.375 17 551.23.350 16 551.23.358 17 553.84.235 16 550.90.275 17 551.23.250 16 551.23.258 17 550.85.765 16 550.90.745 551.23.751 16 551.23.759 17 550.85.365 16 550.90.345 17 551.23.351 16 551.23.359 17 550.85.265 16 550.90.215 17 551.23.251 16 551.23.259 17 550.85.705 16 550.94.745 17 551.23.752 16 551.23.760 17 550.85.305 16 550.94.345 17 551.23.352 16 551.23.360 17 550.85.205 16 550.94.245 17 551.23.252 16 551.23.260 17 550.93.775 16 550.93.745 17 551.23.753 16 551.23.761 17 550.93.375 16 550.93.345 17 551.23.353 16 551.23.361 17 550.93.275 16 550.93.245 17 551.23.253 16 551.23.261 17 550.93.715 16 Ngăn kéo TANDEMBOX intivo 551.23.754 16 553.84.735 18 550.93.315 16 551.23.750 18 551.23.354 16 553.84.335 18 550.93.215 16 551.23.350 18 551.23.254 16 553.84.235 18 551.23.250 18 Y2 antaro Y3 antaro Y4 antaro Y5 antaro X1 intivo Ngăn kéo âm TANDEMBOX antaro Y1 antaro 74 553.82.635 17 550.85.705 551.23.757 17 551.24.750 18 553.82.135 17 550.85.305 18 551.23.357 17 551.23.355 18 553.82.865 17 550.85.205 18 551.23.257 17 551.23.255 18 X6 intivo Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No X7 intivo Mã Hafele tham khảo Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 550.85.735 18 551.24.751 18 550.85.335 18 551.23.356 18 550.85.235 18 551.23.256 18 Ngăn kéo âm TANDEMBOX intivo Mã Blum Blum No LEGRABOX F Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 550.71.525 20 20 550.71.725 20 20 550.70.585 LEGRABOX IM 20 20 550.70.785 20 553.82.635 19 551.23.757 19 553.82.135 19 551.23.357 19 553.82.865 19 551.23.257 19 553.85.665 19 551.23.762 19 553.85.465 19 28 551.23.362 19 28 553.83.805 19 551.23.262 19 28 553.85.885 19 28 551.23.763 19 553.85.285 19 28 551.23.363 19 29 553.83.835 19 551.23.263 19 29 Z37G440 DSA 553.90.085 19 29 Z37G590 DSA 553.90.088 19 Y1 intivo Y6 intivo Y7 intivo 20 550.71.565 LEGRABOX IC 20 550.71.765 550.70.525 LEGRABOX M 20 Ray hộp có thiết kế đặc biệt 28 CC.X1 intivo 28 28 CC.X6 intivo 28 CC.X7 intivo Sink X6 intivo 29 Sink X7 intivo 29 20 20 550.71.505 LEGRABOX C 29 29 NC LEGRABOX 20 550.70.725 20 20 Ray trượt LEGRABOX 20 NC antaro 29 551.23.714 28 551.23.314 28 551.23.214 28 20 20 550.71.705 20 20 75 Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No Mã Hafele tham khảo Mã Hafele Mã Hafele Trang Page ST antaro Y3 29 ST intivo Y6 29 ST LEGRABOX pure IC 29 Mã Blum Blum No Y2 antaro TOB TIP-ON BLUMOTION cho ray LEGRABOX 551.23.708 25 551.23.308 25 551.23.208 25 551.23.709 25 551.23.309 25 23 550.72.585 23 551.23.209 25 550.73.765 23 551.23.710 25 550.73.565 23 551.23.310 25 550.73.785 23 551.23.210 25 550.73.585 23 551.23.711 25 550.72.786 23 551.23.311 25 550.72.586 23 551.23.211 25 550.72.766 23 TIP-ON BLUMOTION cho ray TANDEMBOX intivo 550.72.566 23 551.23.700 26 L1LM 550.61.001 22 551.23.300 26 L3LM 550.61.002 22 551.23.200 26 T60.000D 550.60.100 22 551.24.700 26 T60.1125W 550.60.119 22 551.23.305 26 551.23.205 26 551.24.701 26 551.23.306 26 LEGRABOX C TOB LEGRABOX F TOB LEGRABOX IM TOB LEGRABOX IC TOB Y4 antaro TOB Y5 antaro TOB X1 intivo TOB X6 intivo TOB TIP-ON BLUMOTION cho ray TANDEMBOX antaro X1 antaro TOB X2 antaro TOB X3 antaro TOB X4 antaro TOB X5 antaro TOB Y1 antaro TOB 76 Trang Page 550.72.785 LEGRABOX M TOB Y3 antaro TOB Mã Hafele Mã Hafele 551.23.700 24 551.23.300 24 551.23.206 26 551.23.200 24 551.23.707 27 551.23.701 24 551.23.307 27 551.23.301 24 551.23.207 27 551.23.201 24 551.23.712 27 551.23.702 24 551.23.312 27 551.23.302 24 551.23.212 27 551.23.202 24 551.23.713 27 551.23.703 24 551.23.313 27 551.23.303 24 551.23.213 27 551.23.203 24 Bộ nhấn mở TIP-ON BLUMOTION cho ray TANDEMBOX 551.23.704 24 L1T 555.01.002 22 551.23.304 24 L3T 555.01.003 22 551.23.204 24 T60.000D 550.60.100 22 551.23.707 25 T60.1125W 550.60.119 22 551.23.307 25 551.23.207 25 X7 intivo TOB Y1 intivo TOB Y6 intivo TOB Y7 intivo TOB Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No Mã Hafele tham khảo Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Khay chia ORGA-LINE cho TANDEMBOX Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Khay chia ORGA-LINE cho LEGRABOX ZSI.500BI1N 555.24.520 31 ZC7G0P0I 550.83.000 35 ZSI.500BI3N 555.24.501 31 ZC7C0000 550.83.510 35 ZSI.500FI2N 555.24.341 31 ZC7M0200 550.83.520 35 ZSI.500FI3N 555.24.504 31 ZC7T0350 550.83.530 35 ZSI.500KI2N 555.24.515 31 ZC7S500BS3 550.80.504 36 ZSI.500KI4N 555.24.507 31 ZC7S500RS1 550.81.504 36 ZSI.500MI3N 555.24.506 31 ZC7S500RS2 550.81.514 36 ZSI.60VEI6 555.92.072 31 ZC7F300RSU 550.81.541 36 553.95.705 32 ZC7F400RSP 550.81.522 36 553.95.305 32 ZC7S500BS3 550.80.704 36 553.95.205 32 ZC7S500RS1 550.81.704 36 553.95.755 32 ZC7S500RS2 550.81.714 36 553.95.355 32 ZC7F300RSU 550.81.741 36 553.95.255 32 ZC7F400RSP 550.81.722 36 553.96.719 32 550.82.530 37 553.96.319 32 550.82.730 37 553.96.219 32 550.74.580 37 553.95.790 32 550.74.780 37 553.95.390 32 550.74.508 37 553.95.690 32 550.74.708 37 553.89.795 32 550.74.585 37 553.89.395 32 550.74.785 37 553.89.695 32 553.89.794 32 553.89.394 32 553.89.694 32 553.95.780 32 553.95.380 32 553.95.280 32 Z48.30B0I6 554.91.055 32 ZFZ.30G0I 554.91.091 33 20F3201 372.74.615 39 ZFZ.45G0I 554.91.094 33 20F3501 372.74.616 39 ZSZ.02M0 555.24.010 33 20F3801 372.74.617 39 ZSZ.01FO 554.92.600 33 20F3901 372.74.618 39 ZSZ.02FO 554.93.001 33 ZTH.0305 553.13.500 33 20F7051 372.74.998 39 ZOU.90UI 554.93.011 33 20F7011 372.74.997 39 Z49L472S Z46L470S Z40L1077A Z40L0002 Z40D0002 Z40C0002 Z43.L100S ZC7A0U0C ZC7U10E0 ZR7.1080U ZC7U10F0 Tay nâng AVENTOS HF 20F2201 20F2501 20F2801 372.94.030 39 372.94.033 39 372.94.031 39 372.94.034 39 372.94.032 39 372.94.035 39 Cánh tay nâng AVENTOS HF Chặn góc mở 77 Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No Mã Hafele tham khảo Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Tay nâng AVENTOS HS 20S2A01 20S2B201 20S2C01 20S2D01 20S2E01 20S2F01 Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 20L3201 372.94.860 41 372.94.609 40 20L3501 372.94.861 41 372.94.618 40 20L3801 372.94.862 41 372.94.610 40 20L3901 372.94.863 41 372.94.619 40 372.94.611 40 372.94.620 40 372.94.612 40 372.94.621 40 372.94.613 40 372.94.622 40 372.94.614 40 372.94.623 40 20K1101 372.95.735 44 372.94.615 40 20K1301 372.95.736 44 372.94.624 40 20K1501 372.95.737 44 372.94.616 40 20K1301 372.95.738 44 372.94.625 40 20K1501 372.95.739 44 372.94.617 40 372.94.626 40 Tay nâng AVENTOS HK-S 20K2A01 20K2B01 20K2C01 372.94.321 43 372.94.318 43 372.94.322 43 372.94.319 43 372.94.323 43 372.94.320 43 Tay nâng AVENTOS HK-XS 20S2G01 20S2H01 20S2I01 Tay nâng AVENTOS HK 20K2301 20K2501 20K2701 20K2901 20L2301 20L2501 20L2701 20L2901 78 20F2201.SD 372.94.039 53 372.94.036 53 372.94.040 53 372.94.037 53 372.94.041 53 372.94.038 53 372.94.314 42 372.94.310 42 372.94.315 42 372.94.311 42 372.94.316 42 20F3201 372.74.615 53 372.94.312 42 20F3501 372.74.616 53 372.94.317 42 20F3801 372.74.617 53 372.94.313 42 20F3901 372.74.618 53 Tay nâng AVENTOS HL 20L2101 SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS HF 20F2501.SD 20F2801.SD SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS HS 372.94.855 41 372.94.850 41 372.94.856 41 372.94.851 41 372.94.857 41 372.94.852 41 372.94.858 41 372.94.853 41 372.94.859 41 372.94.854 41 20S2A01.SD 20S2B01.SD 20S2C01.SD 20S2D01.SD 20S2E01.SD 372.94.627 53 372.94.600 53 372.94.628 53 372.94.601 53 372.94.629 53 372.94.602 53 372.94.630 53 372.94.603 53 372.94.631 53 372.94.604 53 Mã Hafele tham khảo Mã Blum Blum No Mã Hafele tham khảo Mã Hafele Mã Hafele Trang Page Mã Blum Blum No Mã Hafele Mã Hafele Trang Page 372.94.632 53 unit 554.99.994 51 372.94.605 53 sink unit 554.99.995 51 372.94.633 53 space tower 554.99.996 51 372.94.606 53 Z10C500AF 554.99.977 55 372.94.634 53 Z10C5007 554.99.978 55 372.94.607 53 Z10C500AD 554.99.007 55 372.94.635 53 372.94.608 53 SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS HS 20S2F01.SD 20S2G01.SD 20S2H01.SD 20S2I01.SD TIP-ON cho cửa SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS HL 356.04.370 46 356.04.570 46 372.94.869 54 372.94.864 54 356.04.770 46 372.94.870 54 356.04.313 46 372.94.865 54 356.04.513 46 372.94.871 54 356.04.713 46 372.94.866 54 356.04.380 46 372.94.872 54 356.04.580 46 372.94.867 54 356.04.780 46 372.94.873 54 356.04.312 46 372.94.868 54 356.04.512 46 20L3201.SD 372.94.874 54 356.04.712 46 20L3501.SD 372.94.798 54 356.04.540 46 20L3801.SD 372.94.875 54 20L3901.SD 372.94.876 54 20L2101.SD 20L2301.SD 20L2501.SD 20L2701.SD 20L2901.SD SERVO-DRIVE cho tay nâng AVENTOS HK 20K2301.SD 20K2501.SD 20K2701.SD 20K2901.SD 956.1002 956.1201 956A1002 956A1201 955.1008S TIP-ON cho tay nâng AVENTOS HK-XS 20K1101T 372.95.740 47 20K1301T 372.95.741 47 372.94.933 54 20K1501T 372.95.742 47 372.94.329 54 20K1301T 372.95.743 47 372.94.334 54 20K1501T 372.95.744 47 372.94.330 54 372.94.335 54 372.94.331 54 372.94.336 54 372.94.332 54 SERVO-DRIVE cho ngăn kéo Basic set 554.99.991 50 Cable set 554.99.985 50 Z10NA20EA 554.99.092 50 unit 554.99.992 51 unit 554.99.993 51 TIP-ON cho tay nâng AVENTOS HK-S 20K2A01 20K2B01 20K2C01 372.97.406 48 372.94.324 48 372.94.327 48 372.94.325 48 372.94.328 48 372.94.326 48 79 Giá bán lẻ tham khảo Giá bao gồm thuế VAT Giá thay đổi mà khơng cần báo trước Bảo hành trọn đời Công ty TNHH Blum Việt Nam Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tel: (+84) 28 3822 3304 Hotline: 1800 9999 E-Mail: info.bvn@blum.com www.blum.com www.facebook.com/BlumVietnam 80
- Xem thêm -

Xem thêm: Catalogue phụ kiện ngũ kim ngành gỗ, Catalogue phụ kiện ngũ kim ngành gỗ

Từ khóa liên quan