Thảo Luận Quản trị thực hiên hợp đồng mua bán gạo của công ty XNK lương thực hà nội với công ty galluck vai trò là ngân hàng

9 100 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 17:25

Thảo Luận Quản trị thực hiên hợp đồng mua bán gạo của công ty XNK lương thực hà nội với công ty galluck vai trò là ngân hàng I.TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ1.Khái niệm về tín dụng chứng từ2.Quy trình thanh toán LC3.Vai trò của các bên4.Một số lưu ý trong thanh toán tín dụng chứng từII.TÌNH HUỐNG HỢP ĐÔNG MUA BÁN GẠO1.Trường hợp 1: Người bán kiện Ngân hàng đòi tiền thanh toán, ngân hàng từ chối thanh toán.2.Trường hợp 2: Ngân hàng kiện người mua Mục Lục I TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ II Khái niệm tín dụng chứng từ Quy trình tốn L/C Vai trò bên Một số lưu ý tốn tín dụng chứng từ TÌNH HUỐNG HỢP ĐƠNG MUA BÁN GẠO Trường hợp 1: Người bán kiện Ngân hàng đòi tiền toán, ngân hàng từ chối toán Trường hợp 2: Ngân hàng kiện người mua KẾT LUẬN III NỘI DUNG I TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ Khái niệm - Thư tín dụng (Letter of Credit - viết tắt L/C) cam kết tốn có điều kiện văn tổ chức tài (thơng thường ngân hàng) người thụ hưởng L/C (thông thường người bán hàng người cung cấp dịch vụ) với điều kiện người thụ hưởng phải xuất trình chứng từ phù hợp với tất điều khoản quy định L/C, phù hợp với Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ (UCP) dẫn chiếu thư tín dụng phù hợp với Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ (ISBP) - Thư tín dụng khơng hủy ngang: loại thư tín dụng mà sau mở ngân hàng mở L/C phải chịu trách nhiệm toán tiền cho tổ chức xuất tổ chức nhập không tự ý sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ nội dung L/C khơng có đồng ý tổ chức xuất Loại L/C không hủy ngang đảm bảo quyền lợi cho bên xuất sử dụng phổ biến Một điểm cần ý L/C không ghi hủy hay khơng hủy bỏ, đương nhiên thừa nhận hủy bỏ (Điều UCP 600-ICC 2006) Quy trình tốn L/C Quy trình tốn L/C thơng thường gồm bước sau: - Bên mua làm thủ tục yêu cầu ngân hàng mở L/C mở L/C cho người thụ hưởng bên bán - Ngân hàng mở L/C mở L/C theo yêu cầu người mua chuyển L/C sang ngân hàng thông báo để báo cho người bán biết việc thư tín dụng - Hai bên ký kết hợp đồng thương mại mở - Ngân hàng thông báo L/C thông báo chuyển gốc L/C cho người bán - Người bán xem xét L/C so với hợp đồng để đề nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh chấp nhận giao hàng - Người bán lập chứng từ toán sau giao hàng gửi đến ngân hàng thơng báo để tốn - Ngân hàng thông báo chuyển chứng từ cho ngân hàng mở L/C - Ngân hàng mở L/C tiến hành kiểm tra chứng từ Nếu chứng từ phù hợp với L/C tiến hành tốn cho ngân hàng thông báo Nếu chứng từ không phù hợp với L/C từ chối tốn trả lại chứng từ - Ngân hàng thơng báo L/C ghi có báo có cho người bán 10 Ngân hàng mở L/C trích tài khoản báo nợ cho người mua - Người mua xem xét chấp nhận trả tiền cho ngân hàng mở L/C - Ngân hàng mở L/C trao chứng từ cho người mua để nhận hàng Vai trò bên: Đây loại L/C mà sau mở việc liên quan đến sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ Ngân hàng phát hành tiến hành sở có thoả thuận bên có liên quan Vì quyền lợi người bán đảm bảo Tuy nhiên, L/C khơng thể khơng thể huỷ ngang khơng có nghĩa huỷ bỏ Trong trường hợp bên đồng ý huỷ bỏ L/C cơng nhận khơng giá trị thực Đây loại L/C sử dụng nhiều thương mại quốc tế ngày Một số lưu ý mở L/C ● Khi mở L/C, người mua phải ký quỹ số tiền ngân hàng (có thể lên đến 100% giá trị L/C) ● L/C phương thức tốn an tồn tuyệt đối ngân hàng làm việc chứng từ không xét đến chất lượng hàng hoá ● Bộ chứng từ đề nghị toán L/C bên thoả thuận Người bán phải cung cấp đầy đủ chứng từ phải phù hợp với L/C tốn Các loại chứng từ thường gặp: - Bill of Lading – B/L (Vận đơn); - Invoice (Hoá đơn); - Packing List (Bảng kê chi tiết hàng hố đóng thùng); - Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc); - Insurance Certificate (Chứng từ bảo hiểm lô hàng); - Shipping Documents(Chứng từ giao hàng); - Phytosanitary Certificate (Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật); - Fumigation Certificate (Giấy chứng nhận hàng hố xơng khói); - … ● Trong q trình kiểm tra chứng từ, phát sai sót, ngân hàng mở L/C từ chối tốn Trường hợp giải sau: - Người bán cam kết miệng với ngân hàng để tốn Cách thực có tín nhiệm ngân hàng người bán - Người bán viết thư cam kết bồi thường - Người bán điện cho ngân hàng phát hành để xin phép toán - Người bán chuyển sang phương thức nhờ thu Các đặc điểm đặc biệt L/C + L/C không phụ thuộc vào hợp đồng sở (hợp đồng mà xuất phát từ hợp đồng người ta tiến hành mở L/C) Các ngân hàng không liên quan bị ràng buộc hợp đồng L/C có dẫn chiếu đến hợp đồng (điều UCP600) + Các ngân hàng làm việc với sở chứng từ khơng quan tâm đến hàng hóa/dịch vụ Cho dù người bán giao hàng bị thiếu, hàng chất lượng, giao hàng sai …, bề mặt chứng từ thể phù hợp với L/C, UCP, ISBP ngân hàng phát hành phải toán cho người thụ hưởng Các bên tham gia thư tín dụng khơng lợi dụng vào tình trạng hàng hóa/dịch vụ giao để trì hỗn việc tốn + Theo UCP600 L/C hủy ngang + Theo UCP600 quy định, bên muốn áp dụng phiên UCP phải quy định rõ thư tín dụng + Mặc dù người đề nghị mở L/C tham gia với tư cách người mua hàng hóa/dịch vụ, ngân hàng phát hành người toán, người thụ hưởng ký phát hối phiếu đòi tiền phải đòi tiền ngân hàng phát hành L/C II TÌNH HUỐNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠO Với vai trò ngân hàng tốn, ngân hàng từ chối toán cho người bán với lý thiếu thông báo chi tiết việc giao hàng Trường hợp 1: Người bán kiện Ngân hàng đòi tiền toán, ngân hàng từ chối toán Lý do: Thiếu thông tin chi tiết việc giao hàng Theo hợp đồng mua bán gạo hai công ty XNK lương thực Hà Nội ( Người bán) công ty Galluck ( Người mua) việc tốn theo phương thức tốn tín dụng chứng từ khơng hủy ngang trả Phương pháp tốn tín dụng chứng từ thỏa thuận mà ngân hàng ( ngân hàng mở tín dụng) theo yêu cầu khách hàng ( người xin mở thư tín dụng) cam kết trả số tiền định cho người thứ ba ( người hưởng lợi số tiền thư tín dụng) chấp nhận hối phiếu người thứ ba ký phát phạm vi số tiền đó, người thứ ba xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định đề L/C Như hợp đồng này, Công ty XNK lương thực Hà Nội người bán ngân hàng Vietcombank toán Cty XNK lượng thực xuất trình cho Vietcombank mơt chứng từ toán phù hợp với quy định đề L/C bên mua Cty Galluck đưa hợp đồng Tín dụng thư điện tử hoạt động theo hai nguyên tắc: Độc lập tuân thử nghiêm ngặt: Độc lập: Thư tín dụng có tính chất quan trọng, hình thành sở hợp đồng mua bán, sau thiết lập, lại hồn tồn độc lập với hợp đồng mua bán: Điều có nghĩa ngân hàng Vietcombank có nghĩa vụ tốn người bán ( Cty XNK lương thực Hà Nội) xuất trình đầy đủ u cầu L/C Ngân hàng Vietcombank hồn tồn khơng quan tâm đến hợp đồng không quan tâm đến hàng hóa thực Tuân thủ nghiêm ngặt: Ngân hàng Vietcombank toán chứng từ toán hoàn toàn phù hợp với L/C, với dẫn người mua Cty Galluck Theo nguyên tắc này, ngân hàng kiểm tra kĩ lưỡng máy móc tồn chứng từ mà Cty XNK lương thực Hà Nội xuất trình Theo hợp đồng thỏa thuận, chứng từ cho phù hợp với điểu khoản L/C sau: Một đầy đủ vận đơn xếp hàng lên tàu ba gốc có ghi cước phí trả sau - Hóa đơn thương mại làm thành Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng bao bì Vinacontrol cấp cảng bốc hàng có giá trị pháp lí cuối làm thành Những chi tiết thông báo gửi hàng điện tín / Telex / Fax vòng 24h sau hồn thành việc bốc hàng Khi mở L/C Công ty Galluck quy định toán tiền hàng cho cty XNK lương thực Hà Nội nết xuất trình đủ chứng từ gồm: Clean B/L, Commercial Invoice, giấy chứng nhận số lượng, chất lượng, bao bì, phiếu đóng gói Nhưng thực tế, Cty XNK lương thực Hà Nội xuất trình chứng từ sau: - Commercial Invoice, Clean B/L Giấy chứng nhận chất lượng, số lượng quan Hải quan Việt Nam cấp => Ở đây, chứng từ không phù hợp L/C quy định theo L/C chứng từ phải Vinacontrol cấp cảng bốc hàng thiếu chứng từ bao bì phiếu đóng gói Hơn nữa, theo quy định L/C phải gửi thông báo “những chi tiết thông báo gửi hàng điện tín / Telex / Fax vòng 24h sau hoàn thành việc bốc hàng” cho ngân hàng Nhưng cty XNK lượng thực Hà Nội không thông báo chi tiết hàng hóa giao Do vậy, Ngân hàng khơng tốn cho Cty XNK lượng thực Hà Nội chứng từ khơng phù hợp với quy định L/C thiếu thông báo chi tiết việc giao hàng mà không quan tâm đến số lượng hay chất lượng hàng hóa thực tế cập cảng ngân hàng toán cho người bán theo phương thức chứng từ tín dụng vào chứng từ mà người bán xuất trình phù hợp với L/C Trường hợp 2: Ngân hàng kiện người mua Thứ 1: Trong hợp đồng nêu Người mua mở L/C khơng hủy ngang trả quy định toán tiền hàng cho người bán người bán xuất trình đủ chứng từ gồm: clean B/L,commercial invoice, giấy chứng nhận số lượng, chất lượng, bao bì, phiếu đóng gói ( L.C thỏa thuận mà ngân hàng theo yêu cầu bên mua cam kết trả tiền cho bên bán ng theo lệnh người bán người bán xuất trình đầy đủ chứng từ thực yêu cầu quy định thư tín dụng Trong : LC khơng hủy ngang tức : Loại thư tín dụng mà thời hạn hiệu lực ngân hàng phát hành khơng quyền thay đổi hay hủy bỏ nội dung cho dù người u cầu mở tín dụng có lệnh hủy bỏ/ thay đổi ( Thư tín dụng không hủy ngang đảm bảo cho người bán ) Ở : Người bán lập chứng từ toán gồm: commercial invoice, clean B/L nộp cho ngân hàng Vietcombank để nhờ thu hộ tiền hàng Sau chứng từ theo ngân hàng thiếu, nhiên bên bán bổ sung đầy đủ sau nhận thông báo ngân hàng Thứ 2: Trong hợp đồng, phần điều khoản tốn có nêu rõ , Người bán định mở P.B với 1% tổng giá trị LC Vietcaombank Hà Nội vòng ngày , sau thơng báo cho người mua sau mở P.B ngày Sau nhận dc xác nhận Vietcombank sau mở L/C nhận xác nhận Vietcombank, ng mua mở L.c xác nhận khơng hủy ngang điện tín phù hợp với hợp đồng ngân hàng quốc tế hạng tốn T.T.R chấp nhận với 40.000 MT cho ng bán hưởng qua ngân hàng ngoại thương Việt Nam Thứ 3: Đối với 60.000MT , người bán chấp nhận người mua người định người mua mở thư tín dụng tốn chuyển nhượng được, khơng hủy ngang điện báo không phù hợp với hợp đồng này, chấp nhận với chuyển tiền điện Thứ 4: Ngân hàng toán cho người bán khoảng thời gian từ đến ngày làm việc ngân hàng sau nhận Telex kiểm tra từ Vietcombank chứng tỏ chứng từ đc kiểm tra phù hợp với điều khoản L/c , bên bán xuất trình chứng từ sau : • Một đầy đủ vận đơn xếp hàng lên tàu ba gốc có ghi cước phí trả sau • Hóa đơn thương mại làm • Giấy chứng nhận chất lượng, trọng lượng bao bì Vinacontrol cấp cảng bốc hàng có giá trị pháp lý cuối làm thành • Những chi tiết thơng báo gửi hàng điện tín/telex/fax vòng 24 sau hoàn thành việc bốc hàng =>>> Những chứng từ xuất trình cho ngân hàng đầy đủ sau lần thứ ngân hàng yêu cầu bổ sung chứng từ người bán cho vận chuyển hàng Thứ : Trong toán TDCT, việc toán NH cho người thụ hưởng vào chứng từ xuất trình mà khơng vào việc kiểm tra hàng hố NH kiểm tra tính chân thật bề ngồi chứng từ, mà khơng chịu trách nhiệm tính chất bên chứng từ, chất lượng số lượng hàng hố Như khơng có đảm bảo cho nhà NK hàng hoá đơn đặt hàng hay khơng Nhà NK nhận hàng chất lượng bị hư hại q trình vận chuyển mà phải hồn trả đầy đủ tiền toán cho NH phát hành =>Người mua lập hồ sơ khiếu nại người bảo hiểm,người vận tải người bán đòi bồi thường tổn thất Ngân hàng không chịu trách nhiệm vấn đề →Ngân hàng dựa chứng từ thỏa thuận hai bên để giải việc toán tiền III Kết luận ... thứ ba xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định đề L/C Như hợp đồng này, Công ty XNK lương thực Hà Nội người bán ngân hàng Vietcombank toán Cty XNK lượng thực xuất trình cho... MUA BÁN GẠO Với vai trò ngân hàng toán, ngân hàng từ chối tốn cho người bán với lý thiếu thơng báo chi tiết việc giao hàng Trường hợp 1: Người bán kiện Ngân hàng đòi tiền tốn, ngân hàng từ chối... trọng, hình thành sở hợp đồng mua bán, sau thiết lập, lại hồn tồn độc lập với hợp đồng mua bán: Điều có nghĩa ngân hàng Vietcombank có nghĩa vụ tốn người bán ( Cty XNK lương thực Hà Nội) xuất trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo Luận Quản trị thực hiên hợp đồng mua bán gạo của công ty XNK lương thực hà nội với công ty galluck vai trò là ngân hàng, Thảo Luận Quản trị thực hiên hợp đồng mua bán gạo của công ty XNK lương thực hà nội với công ty galluck vai trò là ngân hàng

Từ khóa liên quan