GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2018 ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM

19 125 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 17:14

ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2018Gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm đa dạng và đáp án cụ thểNGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2018Tuyển Giáo Viên Tin Học Văn Phòng Bộ Đề Thi Trắc Nghiệm NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2018 MÔN: TIN HỌC Traloi A Traloi B Traloi C Luật công nghệ thơng tin đời thức có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 29/6/2005 có hiệu lực ngày 01/01/2006 Ngày 29/6/2007 có hiệu lực ngày 01/01/2008 Ngày 29/6/2006 có hiệu lực ngày 01/01/2007 Ngày 29/6/2008 có hiệu lực ngày C 01/01/2009 Luật an ninh mạng đời thức có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Ngày 12/6/2018 có hiệu lực ngày 01/01/2019 Ngày 12/6/2018 có hiệu lực ngày 01/01/2020 Ngày 12/6/2018 có hiệu lực ngày 01/01/2021 Ngày 12/6/2018 có hiệu lực ngày A 01/01/2022 1 Là phần mềm dùng để Là phần mềm dùng để điều Là phần mềm chạy máy điều hành, quản lý thiết hành, quản lý tài nguyên phần Tất đáp án D tính bị phần cứng mềm máy tính 4 STT Câu hỏi Hệ điều hành gì? 10 Phần cứng máy tính bao gồm thành phần Máy tính cá nhân PC chữ viết tắt Thiết bị sau dùng nhập liệu vào máy tính Thiết bị sau dùng xuất thơng tin ngồi Thiết bị dùng lưu trữ liệu Thiết bị sau dùng để chuyển văn giấy thành văn số hóa Những thành phần gọi phần mềm Traloi D Đáp án Nhóm Bộ xử lý ( CPU) Bộ nhớ Thiết bị nhập, xuất Personal Computer Performance Computer Personnal Connecter Printing Computer A 1 Bàn phím, hình Máy in Bàn phím, chuột, hình cảm ứng CPU C Bàn phím Màn hình, máy in Chuột CPU B Đĩa cứng, thẻ nhớ Màn hình, máy in CPU Loa A 1 Scanner Scanner, Camera Digital Scanner, Camera Digital, Điện thoại có chụp hình Máy in C Windows 10, Office 2013 Mainboard, CPU, RAM CDROM, HDD, Nguồn, Case Tất đáp án A 1 Tất đáp án D 1 11 Các thiết bị sau đây, thiết bị dùng đề lưu trữ liệu CD-ROM, DVD ROM HDD, USB Thẻ nhớ, Flash disk 12 Tính đĩa cứng SSD ưu việt đĩa cứng HDD Nhanh Chậm Kích thước lớn Tất đáp án D Dung lượng lớn A 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Thiết bị ghi (thu) lại Camera Digital hình ảnh lưu vào máy tính Thiết bị khơng thể thiếu CPU máy tính Phần mềm sau gọi hệ Windows 10 điều hành Trong Windows, từ Shortcut có ý Xóa đối tượng chọn nghĩa gì? hình Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file SHIFT + DEL folder ta Nhấn tổ hợp phím ? Trong tập tin có phần mở rộng sau Tập tin tập tin RAR chương trình chạy trực tiếp được? Để kiểm tra dung lượng đĩa Nhấn phải chuột vào ổ đĩa, chọn cứng, ta sử dụng thao tác nào? Properties Khi gõ tiếng việt phần mềm Vietkey Unikey, để chuyển chế độ gõ tiếng anh, ALT + X tiếng việt ta sử dụng phím tắt nào? Cơng cụ Windows Explorer Khơi phục thư mục tệp tin dùng để? Trong hệ điều hành Windows, muốn mở bảng chọn tắt (Shortcut menu) đối Click tượng đó, ta sử dụng thao tác sau với chuột máy tính? Muốn thay đổi thông số Tại Short date format hay Long hệ thống máy tính cho date format nhập: dddd, MMMM liệu ngày hiển thị dd, yyyy dạng “Tuesday, July 30, 2018” ta khai báo thẻ lệnh Date hộp thoại Customize Regional Máy in, Camera Digital USB Máy ảnh thường A 1 Máy in Loa Webcam A 1 Unikey Microsoft Office Paint A 1 Di chuyển đối tượng đến nơi khác Đóng cửa sổ mở Tạo đường tắt để truy cập D ALT + DEL CTRL + DEL Tất đáp án sai A 1 ZIP EXE Tất đáp án C Nhấn phải chuột vào ổ đĩa, chọn Format Nhấn phải chuột vào ổ đĩa, chọn Create Shortcut Nhấn phải chuột vào ổ A đĩa, chọn Pin to Start 1 ATL + Z CTRL + Z SHIFT + X B Quản lý thư mục tệp tin Duyệt web Gửi nhận Email B Double Click Right Click Drag and Drop C Tại Short date format hay Long date format nhập: MMMM dd, yyyy Tại Short date format hay Long date format nhập: dddd, dd MMMM, yyyy Tại Short date format hay Long date format nhập: dd MMMM, yyyy A 1 Options sau: 24 Để chọn biểu tượng nằm cách hình Desktop, ta nhấn phím trái Alt chuột chọn biểu tượng đồng thời Nhấn giữ phím nào? Trong cửa sổ Windows Explorer, ta vào bảng chọn View, chọn lệnh List, có nghĩa ta chọn Các biểu tượng lớn kiểu hiển thị nội dung cửa sổ bên phải chương trình dạng Ta cài thêm hệ điều hành máy tính chạy Windows Windows 10 Trong windows 10, ta sử dụng tổ hợp phím để kích hoạt menu CTRL+X Start Trong windows 10, ta sử dụng phím tắt để đổi tên Folder F2 File chọn? Khi biểu tượng hình Desktop windows 10 bị ẩn Nhấn phải chuột vào hình hết Thao tác sau để hiển nền, chọn View, chọn tiếp Auto thị biểu tượng hình arrange icons Desktop Trong windows 10, ta sử dụng công cụ để quản lý files Microsoft Offíce folders ? Ctrl Enter Shift B Các biểu tượng nhỏ Danh sách Danh sách liệt kê chi tiết C Linux Windows XP Bất kì hệ điều hành D CTRL+ESC ALT + F4 CTRL + Z B F3 F4 F6 A 1 Nhấn phải chuột vào hình nền, chọn View, chọn tiếp Show desktop icons Nhấn phải chuột vào hình nền, chọn View, chọn tiếp Align icons to grid Không thể hiển thị được, Windows bị lỗi B Control Panel Windows Explorer Paint C Vào Start, tìm kiếm tên Trong windows 10, làm Setting > Apps> Apps and Xóa biểu tượng chương trình Xóa thư mục chương chương trình chọn 31 để gỡ bỏ chương trình khỏi features, chọn chương trình cần gỡ C hình trình hệ thống xóa, sau khởi động máy tính tốt nhất? Nhấn Uninstall lại máy tính 25 26 27 28 29 30 Trong hệ điều hành windows 10, thuộc tính dùng để 32 ẩn cơng việc (Taskbar) tự động? Lock the taskbar Trong hệ điều hành windows 10, muốn đóng tệp hành 33 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4 khơng khỏi chương trình ta: Trong hệ điều hành windows 10, Chuột phải vào hình chọn 34 để thay đổi hình ta thực Screen resolution 38 Tất đáp án sai B Nhấn chuột vào biểu tượng tệp A cơng việc (Taskbar) Gỡ hình dán B hình lên hình 1 Nhấn tổ hợp phím Alt + F4 Chuột phải vào hình chọn Personalization Chuột phải vào hình chọn Paste Chuột phải vào hình chọn Personalization Chuột phải vào hình chọn Next desktop background Chuột phải vào hình chọn Paste A 1 Ctrl + E Windows + E Alt + E Shift + E B On-Screen keyboard Tablet PC Input Vitual Keyboard Khơng có bàn phím ảo A windows 10 1 C Là dịch vụ hành Là dịch vụ hành cơng Là dịch vụ hành cơng Là dịch vụ hành cơng cơng dịch vụ dịch vụ khác quan nhà dịch vụ khác dịch vụ khác quan nhà nước khác quan nhà nước cung cấp cho tổ quan nhà nước cung B cung cấp cho doanh nghiệp nước cung cấp chức, cá nhân mạng nội cấp cho tổ chức, cá nhân môi trường mạng cho công dân môi đơn vị môi trường mạng trường mạng Để tìm kiếm chương trình Mở hết tất thư mục trên windows 10, ta thực hình Desktop tìm mắt 39 Dịch vụ cơng trực tuyến gì? Use small taskbar buttons Vào bảng chọn File chọn Exit Trong hệ điều hành windows 10, Chuột phải vào hình chọn 35 để thay đổi độ phân giải ta thực Display Settings Trong hệ điều hành windows 10, 36 phím tắt để mở Windows Explorer Trong hệ điều hành windows 10, 37 bàn phím ảo chương trình Automatically hide the taskbar in desktop mode Automatically hide the taskbar in tablet mode 40 Nút “Home” trang web có nghĩa Đi đến trang trước 41 www.google.com “.com” có nghĩa Đây tên miền trang web giáo dục Mở chương trình “Search” Vào Start, gõ từ khóa tìm kiếm vào Vào control panel ổ System gõ tên ô “Type here to search” chọn chương trình chương trình vào Đi đến trang chủ Đi đến nhà Đây đuôi tên miền Đây đuôi tên miền trang trang web thơng thường web thương mại Khơng có ý nghĩa gì, để trang trí B Đây đuôi tên miền trang web thương mại, dịch vụ D Khi phát biểu Internet, phát 42 biểu sai Dịch vụ thư điện tử (email) ISP phải thuê đường truyền gửi thông điệp, gửi cổng IAP tập tin Internet Explorer trình duyệt WEB Telnet A dịch vụ Internet 1 Công chức SITE:lamdong.gov.vn Công chức C FROM:lamdong.gov.vn C Tất đáp án D C 47 Chọn phát biểu tên miền Tên miền tên giao dịch Công việc chuyển đổi tử tên miền Tên miền tên gọi trỏ công ty hay tổ chức sử sang địa IP máy chủ DNS Tất đáp án D địa IP dụng Internet đảm trách 48 HTTP gì? Là giao thức truyền tải siêu văn Để tìm thơng tin "Cơng chức" trang web “www.lamdong.gov.vn” ta vào 43 Công chức IN: lamdong.gov.vn google gõ từ khóa tìm kiếm để google trả kết khơng có kết từ trang web khác 44 Cấu trúc địa thư điện tử? . Cơng cụ tìm kiếm thơng tin Internet bật Trong soạn thảo email 46 muốn gởi kèm file Nhấn vào nút 45 Công chức ON: lamdong.gov.vn @ Google Bing Yahoo send copy attachment Là ngôn ngữ để soạn thảo nội dung trang Web Là thành phần Là nội dụng thể Trong trang web, Hyperlink trang Web liên kết đến vị trí khác 49 Web Browser (văn bản, gì? trang Web liên âm thanh, hình ảnh) kết đến trang Web khác Các thành phần tên miền phân cách ký tự gì? Trong MS Word 2010, phím 51 đưa trỏ đầu dòng hành? 50 save Là tên trang web Là địa trang Web A 1 Là địa trang Web Tất đáp án sai A 1 Dấu “.” Dấu “,” Dấu “#” Dấu “@” A 1 Home Ctrl + Home End Ctrl + Page Up A Trong MS Word 2010, Table (bảng) để chèn thêm 52 dòng bên dòng chọn ta vào thẻ Layout chọn nút lệnh gì? Insert Above Insert Below Rows Below Trong MS Word 2010, sau 53 bơi đen tồn bảng, nhấn phím Delete điều xảy ra? Khơng có tác dụng Xóa tồn nội dung bảng biểu Xóa bảng, khơng xóa nội dung Ctrl + Space Ctrl + Delete Ctrl + Enter Shift + Space Ctrl + N Ctrl + S Ctrl + U Ctrl + P Vào Insert, nhấp Page Number chọn Top of Page Vào Insert, nhấp Page Number, chọn Current Position Page Down Ctrl + Page Down End Ctrl + End Khối văn biến Khối văn biến thay vào số Số chèn vào trước khối chọn Ctrl + O Ctrl + N Shift + Ctrl + A Trong MS Word 2010, để xóa bỏ tồn định dạng kiểu chữ 54 văn chọn ta nhấn tổ hợp phím gì? Trong MS Word 2010, tổ hợp 55 phím dùng để lệnh in B 2 Xóa tồn nội dung bảng, khơng xóa D bảng A D Vào Insert, nhấp Number Page, chọn C Format Page Numbers D số chèn vào sau khối chọn B 2 Ctrl + P Ctrl + W D Ctrl + A Ctrl + Alt + A Shift + A B 2 Ctrl + ESC Ctrl + S Ctrl + Space Ctrl + Enter D Ctrl + page Up Ctrl + End Home Ctrl + Home D Trong MS Word 2010, để chèn Vào Insert, nhấp Page Number 56 số trang vào vị trí trỏ tài chọn Bottom of Page liệu ta gọi lệnh nào? 57 58 59 60 61 62 Trong MS Word 2010, để di chuyển trỏ cuối tài liệu nhấn: Trong MS Word 2010, soạn thảo văn bản, nhấn phím số có khối văn chọn Trong MS Word 2010, tổ hợp phím dùng để đóng tài liệu mở? Trong MS Word 2010, để chọn toàn nội dung nhấn tổ hợp phím Trong MS Word 2010, để thực ngắt trang cho văn ta sử dụng tổ hợp phím gì? Trong MS Word 2010, để di chuyển trỏ đầu tài liệu nhấn Insert Right 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Trong MS Word 2010, để tạo chữ lớn đầu đoạn văn (Drop cap) Tại thẻ Home, nhấp nút Dropcap cho ký tự chọn, ta thực chọn Dropped Trong MS Word 2010, tổ hợp phím dùng để bật hộp Ctrl + H thoại tìm kiếm Trong MS Word 2010, để chèn biểu đồ vào văn ta gọi Tại thẻ Insert, nhấp nút SmartArt lệnh gì? Trong MS Word 2010, để chia Tại thẻ Page Layout, nhấp chọn cột cho đoạn văn ta thực Columns nào? Trong MS Word 2010, để đặt lề giấy cho văn soạn thảo, ta chọn thẻ Page Layout, Orientation chọn nút sau chọn tùy chọn canh lề Trong MS Word 2010, để chèn hình ảnh từ bên ngồi vào văn Tại thẻ Insert, nhấp nút SmartArt ta gọi lệnh gì? Trên MS Word 2010, văn soạn thảo chưa "Do you want to save changes lưu lại ta vào menu you made to " File, chọn lệnh Close thơng báo xuất hiện? Trong MS Word 2010, rê đối tượng hình ảnh hay hình vẽ có nhấn giữ Sao chép đối tượng đồng thời phím Shift có tác dụng gì? Trong MS Word 2010, tổ hợp phím Ctrl + P thay cho lệnh Vào File, chọn Print đây? Trong MS Word 2010, làm 72 để áp dụng mẫu (style) cho hình ảnh chọn? Trong thẻ Format, chọn mẫu nhóm Picture Effect Tại thẻ Insert, nhấp nút Dropcap chọn Dropped Tại thẻ Insert, nhấp nút Dropcap chọn None Ctrl + G Shift + F Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt Tại thẻ Insert, nhấp nút Chart Tại thẻ Page Layout, nhấp Tại thẻ Insert, nhấp chọn Columns chọn Line Numbers Tại thẻ Insert, nhấp nút Dropcap chọn In B Margin 2 D Tại thẻ Insert, nhấp nút C WordArt Ctrl + F Tại thẻ Home, nhấp chọn Columns A Page Setup C Tại thẻ Insert, nhấp nút C Shape Size Margins Tại thẻ Insert, nhấp nút Clip Art Tại thẻ Insert, nhấp nút Picture "Are you sure to exit?" "Do you want to save the document before close" "The file already exist" A Di chuyển đối tượng đường thẳng ngang dọc Xoay đối tượng Thay đổi kích thước đối tượng B 2 Vào View, chọn Print Layout Vào File, chọn Print Preview Vào Edit, chọn Paste A Trong thẻ Format, chọn mẫu nhóm Picture Border Trong thẻ Format, nhấp nút Artistic Effect chọn mẫu Trong thẻ Format, chọn mẫu nhóm D Picture Styles Trong MS Word 2010, để chọn 73 khối từ trỏ đầu tài liệu Ctrl + Home nhấn: Trong MS Word 2010, thao tác 74 nhấn giữ phím Ctrl rê Sao chép đối tượng hình vẽ có tác dụng gì? Trong văn MS Word 2010 75 mở, muốn thay tất chữ Trong thẻ Home, chọn Clear “VN” thành “Việt Nam” Trong MS Word 2010, để chèn hình đơn giản hình chữ Tại thẻ Insert, nhấp nút Shapes 76 nhật, tròn, elip, tam giác ta gọi chọn hình cần vẽ lệnh gì? Khi thao tác MS Word Khi chọn phông chữ (font) 2010, thơng báo "Do you want to 77 mà khơng tồn hệ save changes to " xuất thống nào? Trong MS Word 2010, thao tác Giữ phím Ctrl nhấp chuột từ 78 dây dùng để chọn câu cần chọn từ đoạn văn bản? Trong MS Word 2010, tổ hợp 79 phím dùng để tăng, giảm cỡ Ctrl + chữ cho nội dung văn bản? Trong MS Word 2010, muốn Nhấp chuột vùng trống rê 80 chọn nhiều hình vẽ đồng thời ta ngang qua đối tượng cần thực chọn Trong MS Word 2010, tổ hợp Vào File, chọn lệnh Save and 81 phím Ctrl + S thay cho Send lệnh đây? Trong MS Word 2010, soạn thảo văn để xác định 82 Thanh công cụ Ribbon tổng số trang văn hành ta quan sát Trong MS Word 2010, để tạo gạch chân cho đoạn 83 Nhấn Ctrl + U văn lựa chọn với nét đơn ta thực Ctrl + End Ctrl + Page Up Ctrl + Shift + Home D Di chuyển đối tượng Xoay đối tượng Thay đổi kích thước đối tượng A Trong thẻ Home, chọn Advanced Trong thẻ Home, chọn D Find Replace Tại thẻ Insert, nhấp nút A SmartArt Khi lưu văn với tên Khi đóng văn văn file trùng với file C chưa lưu có thư mục lựa chọn Giữ phím Shift nhấp chuột từ câu cần chọn Nhấp chuột lần vào lề trái văn Nhấp đôi chuột lên từ cần chọn D Ctrl + Ctrl+[ hay Ctrl+] Shift+[ hay Shift+] C Nhấn giữ phím Shift nhấp chuột trái lên đối tượng muốn chọn Nhấn giữ phím Alt nhấp chuột lên đối tượng muốn chọn Vào menu Edit, chọn Select All AutoShape B 2 Vào File, chọn lệnh Save Vào File, chọn lệnh Open Vào File, chọn lệnh Save As B 2 Thanh trạng thái Trong trang Backstage thực đom File Thanh ruler B 2 Nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C Không thực A Trong thẻ Home, chọn Go To Tại thẻ Insert, nhấp nút TextBox Không đặt tên file lưu văn Tại thẻ Insert, nhấp nút Screenshot Trong MS Word 2010, để gộp Vào thẻ Layout, nhấp nút Margin Vào thẻ Layout, nhấp nút 84 ô chọn bảng Cells Split Table thành ô ta gọi lệnh nào? Trong MS Word 2010, cần gõ số H2O sử 85 Ctrl = Ctrl Shift = dụng tổ hợp phím tắt gõ Trong MS Word 2010, để chèn Tại thẻ Insert, nhấp nút Tại thẻ Insert, nhấp nút 86 chữ nghệ thuật (Word Art) QuickPart ClipArt vào văn ta gọi lệnh gì? Trong MS Word 2010, để chèn Tại thẻ Insert, nhấp nút Tại thẻ Insert, nhấp Footer, chọn 87 tiêu đề vào lề văn Header, chọn mẫu tiêu mẫu tiêu đề mở, ta thực đề Vào thẻ Layout, nhấp nút Merge Cells Vào thẻ Layout, nhấp nút Split Cells C Ctrl Alt Shift = Shift = A Tại thẻ Insert, nhấp nút WordArt Tại thẻ Insert, nhấp nút C Equation Tại thẻ Insert, nhấp nút Footer, chọn Remove Footer Tại thẻ Insert, nhấp nút Header, chọn Edit A Header Trong MS Word 2010, để nối hai Đặt trỏ đầu đoạn thứ 2, nhấn Đặt trỏ đầu đoạn thứ 2, Đặt trỏ đầu đoạn thứ 1, nhấn 88 đoạn văn thành đoạn ta thực backspace nhấn delete backspace hiện: Đặt trỏ đầu đoạn thứ 1, nhấn delete A Trong MS Word 2010, để đánh Vào Insert, nhấp Page Number 89 số trang lề tài liệu ta chọn Top of Page gọi lệnh nào? Vào Insert, nhấp Number Page, chọn Page Margins C Tại thẻ Insert, nhấp nút C Screenshot A Tại thẻ Insert, nhấp nút D SmartArt Trong MS Word 2010, công Sao chép nội dung lựa Phục hồi lại thao tác Dán tất nội dung Thực canh lề 93 dụng tổ hợp phím Ctrl + C A chọn vào nhớ đệm làm trước chép trước vào vị trí trỏ đoạn văn gì? Trong MS Word 2010, để chèn 90 hình ảnh từ thư viện có sẵn Tại thẻ Insert, nhấp nút Picture Word vào văn bản, ta thực hiện: Standard một…của Microsoft 91 Word dùng để thao tác với tập Thanh công cụ tin văn Trong MS Word 2010, để chèn 92 sơ đồ tổ chức vào văn ta Tại thẻ Insert, nhấp nút Shapes gọi lệnh gì? Trong MS Word 2010, thao tác 94 dùng để chọn Nhấp đôi chuột lên câu cần chọn câu đoạn văn bản? Một văn soạn thảo 95 chương trình Microsoft WorkBook Word gọi gì? Vào Insert, nhấp Page Number chọn Current Position Vào Insert, nhấp Page Number, chọn Bottom of Page Tại thẻ Insert, nhấp nút SmartArt Tại thẻ Insert, nhấp nút ClipArt Menu Hộp thoại Tại thẻ Insert, nhấp nút WordArt Tại thẻ Insert, nhấp nút Chart Giữ phím Shift nhấp chuột lên câu cần chọn Worksheet Trang giấy Nhấp chuột lần vào lề trái Giữ phím Ctrl nhấp D văn chuột lên câu cần chọn Document Text Document C Trong MS Word 2010, cách nhanh để chọn (bôi đen) từ 96 trỏ cuối câu nhấn tổ hợp phím: Chương trình sau cho 97 phép gõ tiếng Việt MS Word 2010? Trong MS Word 2010, bảng (table) để chèn thêm 98 cột bên trái cột chọn ta vào thẻ Layout chọn nút lệnh gì? Alt + F8 Ctrl + End Shift + End Alt + A C VNI TCVN3 Unicode Unikey Vietkey D Left Columns Insert Below Insert Above Insert Left D Tại thẻ Insert, nhấp nút Table, chọn Draw Table vẽ vào văn Tất đáp án D A Nhấn tổ hợp phím Ctrl C + Alt + D 3 Nhấn tổ hợp phím Ctrl B +D Nhấn tổ hợp phím Alt + A Ctrl + % Nhấn tổ hợp phím Shift C + F10 3 Vào Home -> Insert -> D Insert Sheet Rows Vào Data -> Insert -> Insert Sheet Columns Trong MS Word 2010, để chèn Tại thẻ Insert, nhấp nút Table, rê 99 bảng biểu vào văn ta chọn số hàng, số cột dùng lệnh gì? Tại thẻ Insert, nhấp nút Table, chọn Insert Table Khi mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel 100 Microsoft Acces, để chuyển Alt + Tab Shift + Tab qua lại ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím nào: Trong Microsoft Excel, để chọn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + 101 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C tồn bảng tính B 102 103 104 105 106 Ctrl + Tab Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A Trong Microsoft Excel, để xuống Nhấn tổ hợp phím Alt + Nhấn tổ hợp phím Ctrl + B Nhấn tổ hợp phím Alt + F11 dòng Enter Trong Microsoft Excel 2010, để Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Nhấn tổ hợp phím Alt + định dạng kiểu số % cho Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + % % Shift + % Trong Microsoft Excel, để chèn Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Nhấn tổ hợp phím Alt + Nhấn tổ hợp phím Shift + F11 thêm Bảng tính (Worksheet) F11 Shift + F11 Trong Microsoft Excel 2010, để Vào Data -> Insert -> Insert Vào View -> Insert -> Insert Vào Home -> Insert -> Insert chèn thêm Dòng (Row) Sheet Rows Sheet Rows Sheet Row dòng Trong Microsoft Excel 2010, để Vào Home -> Insert -> Insert Vào View -> Insert -> Insert Vào Insert -> Insert Sheet chèn thêm Cột (Column) trước Sheet Columns Sheet Column Columns cột Alt + Shift A Trong Excel 2010, muốn xóa hẳn hàng khỏi trang tính, ta 107 đánh dấu khối chọn hàng thực Khi làm việc với Excel, di chuyển từ sheet sang 108 sheet khác cách sử dụng tổ hợp phím 109 Trong Excel, Name Box có cơng dụng Home -> Delete Tab + Page Up ; Tab + Page Down Hiển thị công thức ô Data -> Delete A Ctrl + Page Up ; Ctrl + Page Shift + Page Up ; Shift Alt + Page Up ; Alt + Page Down B Down + Page Down Hiển thị địa ô hành tên vùng D chọn 4 3 Hiển thị liệu ô Table -> Delete Canh lề liệu cho ô View -> Delete Để tính trung bình cộng giá trị số 110 ô C1, C2 C3 Ta thực =SUM(C1:C3)/3 =AVERAGE(C1:C3) =(C1+SUM(C2:C3))/3 Tất đáp án D cơng thức sau đây: Trong bảng tính Excel 2010, để Vào Home -> Text to Vào Fomulas -> Text to Vào Data -> Text to 111 tách liệu ô thành Vào Insert -> Text to Columns… D Columns… Columns… Columns… hai nhiều ô, ta thực Trong Excel 2010, để giữ cố định hàng cột cửa sổ Vào Home -> Freeze 112 Vào Review -> Freeze Panes Vào View -> Freeze Panes Vào Page Layout -> Freeze Panes B soạn thảo, ta đánh dấu hàng Panes cột, sau 113 Trong Microsoft Excel, hàm Tính tổng giá trị chọn SUM dùng để Tìm giá trị lớn giá trị chọn Tìm giá trị nhỏ giá trị chọn Tính giá trị trung bình giá trị A chọn 114 Trong Microsoft Excel, hàm Tính tổng giá trị chọn MAX dùng để Tìm giá trị lớn giá trị chọn Tìm giá trị nhỏ giá trị chọn Tính giá trị trung bình giá trị B chọn 115 Trong Microsoft Excel, hàm Tính tổng giá trị chọn MIN dùng để Tìm giá trị lớn giá trị chọn Tìm giá trị nhỏ giá trị chọn Tính giá trị trung bình giá trị C chọn 3 116 Trong Microsoft Excel, hàm Tính tổng giá trị chọn AVERAGE dùng để Tìm giá trị lớn giá trị chọn Tìm giá trị nhỏ giá trị chọn Tính giá trị trung bình giá trị D chọn 117 Trong Microsoft Excel, hàm ROUND dùng để Tìm giá trị nhỏ Làm tròn số Tính giá trị trung bình C 3 Tính tổng 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Chức hàm TRIM(text) để dùng: Cắt bỏ khoảng trống đầu chuỗi Text Cắt bỏ khoảng trống cuối chuỗi Text Trong Excel, để tính tổng với MAX SUM điều kiện cho, ta dùng hàm Hàm sau dùng để chuyển chữ thường thành chữ IN UPPER LOWER HOA Sử dụng hàm để biến đổi ký tự đầu từ thành ký tự in TRIM LOWER hoa ô chứa liệu kiểu chuỗi (Text): Hàm sau cho phép chuyển đổi chuỗi số từ dạng Val Upper chữ sang dạng số Hàm sau cho biết chiều Len Lower dài chuổi ký tự Trong Excel, nhóm hàm sau có sử dụng điều kiện COUNT, COUNTA, COUNTIF DSUM, SUMIF, COUNTIF để tính tốn Một công thức Excel ? # bắt đầu dấu sau Trong Excel, địa sau địa tuyệt đối Trong Excel, địa sau địa tuyệt đối cột tương đối hàng Trong Excel, cho biết địa sau không hợp lệ Trong Excel, ô A2 có cơng thức =A1&$B$1&C$1 Khi chép cơng thức đến ô C3, công thức ô C3 Trong Excel, A3 có cơng thức =SUM(A1:B2)&$B$1 Khi chép công thức đến ô Cắt bỏ khoảng trống đầu cuối chuỗi Text Cắt bỏ khoảng trống chuỗi Text C 3 SUMIF TOTAL C 3 LEN PROPER A UPPER PROPER D Value Lower C 3 Upper If A SUM, SUMIF, DSUM B MAX, MIN, AVERAGE, $ = D C$1:D$10 $C$1:$D$10 C$1:$D$10 $C$1:$D10 B C$1:D$11 $C$1:$D$11 C$1:$D$11 $C1:$D11 D 111$A BB$111 AA222 $BA20 A =C2&$B$1&E$1 =C2&$B$1&E$2 =C2&$B$1&E$3 =C2&$B$1&E$4 A =SUM(D3:E4)&$B$1 =SUM(D4:E5)&$B$2 =SUM(D5:E6)&$B$3 =SUM(D3:E4)&$B$4 A D5, công thức ô D5 131 132 133 134 135 136 137 138 Trong bảng tính Excel, chiều dài liệu kiểu số lớn chiều rộng thị chuỗi kí tự Tên tập tin bảng tính Excel 2010 thường có mở rộng Trong bảng tính Excel, điều kiện hàm IF phát biểu dạng phép so sánh Khi cần so sánh khác sử dụng kí hiệu sau Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi HOAHONG, B2 có giá trị chuỗi PHUONGTIM Tại ô C2 gõ công thức =MID(A2&B2,4,4) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi HOAHONG, B2 có giá trị chuỗi PHUONGTIM Tại ô C2 gõ công thức =MID(B2,2,5)&LEFT(A2,3) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi TINHOC Tại B2 gõ cơng thức =LEFT(A2,3) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị chuỗi Tinhoc Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 nhận kết & $ % # D XLSA XLSY XLSK XLSX D # & >< A TIN TINHOC C 3 HONG HOAHONG HOATIM UONG A TIMHONG HOAHONG HUONGHOA HOAPHUONG C 3 TIN HOC Tinhoc A Value TINHOC TinHoc Tinhoc D 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi TINHOC, B2 có giá trị chuỗi CCA Tại ô C2 gõ công thức =A2&B2 nhận kết Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi HOAHONG, B2 có giá trị chuỗi DALAT Tại ô C2 gõ công thức =LEFT(A2,3)&B2 nhận kết Trong Excel, ô A2 có giá trị chuỗi HOAHONG, B2 có giá trị chuỗi PHUONGTIM Tại ô C2 gõ công thức =A2&RIGHT(B2,3) nhận kết Trong bảng tính Excel, cho biết kết thực công thức: =LEN(LEFT("THANH PHO DALAT"))+2 Trong Excel, A2 có giá trị số 80, B2 có giá trị số 100 Tại C2 gõ cơng thức =COUNT(A2:B2) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị số 80, B2 có giá trị số 100 Tại C2 gõ cơng thức =A2 COUNT(A2:B2) nhận kết Trong Excel, A2 có giá trị ngày 30/04/2016 Tại ô B2 gõ công thức =DAY(A2) nhận kết Các hàm IF, AND OR thuộc loại hàm xử lý liệu: Để tính Bình qn cho cột Tổng Lương từ E6 đến E12 Ta sử TINHOC_CCA CCA TINHOCCCA TINHOC C 3 HOAHONG HOAHONGDALAT HOADALAT DALAT C 3 HOAPHUONGTIM PHUONGTIM HOAPHUONGHONG HOAHONGTIM D 10 B 90 80 180 D 78 -100 102 80 A 2016 04 30 C 3 Số Ngày Tháng Năm Logic Chuỗi C 3 =SUM(E6:E12) =AVG(E6:E12) =AVERAGE(E6+E12) =AVERAGE(E6:E12) D dụng công thức sau đây: 148 149 150 151 152 Để tính giá trị trung bình số có B1, C1, D1, E1, ta dùng công thức: Trong Excel, công thức =MOD(32,5) trả kết sau Cho biết kết công thức sau: =LEN(TRIM(MID("THANH PHO DALAT",6,5))) Trong Powerpoint 2010, để chèn thêm Slide vào file trình điễn Trong Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng cho đối tượng =Round(Average(B1:E1),0) =Average(B1:E1) =Average(B1,C1,D1,E1) B 3 A Vào Insert -> New Slide Vào File -> New Slide Vào Home -> New Slide Vào Edit -> New Slide C Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng Chọn đối tượng cần tạo hiệu Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng Chọn đối tượng cần tạo -> Animations -> Add ứng -> Slide Show -> Add -> Custom Animation -> Add hiệu ứng -> Insert -> A Animation… Effect… Effect… Add Animation… Trong Powerpoint 2010, để tạo Vào Slide Show -> Custom 153 hiệu ứng chuyển đổi Animation trang Trong Powerpoint 2010, để chọn 154 Vào Format -> Slide Design mẫu giao diện cho Slide Tất đáp án D Vào Slide Show -> Slide Transition Vào View -> Slide Transition Vào Transitions -> chọn hiệu ứng D 4 Vào Slide Show -> Slide Design Vào Design -> chọn mẫu Vào Slide Design -> chọn mẫu C Chọn đối tượng cần tạo liên Chọn đối tượng cần tạo Chọn đối tượng cần tạo liên kết -> kết -> Insert -> Action -> liên kết -> Insert -> Insert -> Action -> Hyperlink to -> A Hyperlink to -> Next Custom Shows -> Custom Show… slide… Hyperlink to -> URL… Vào Insert -> Header and Vào Insert -> Header Vào Insert -> Header and Footer Vào Insert -> Header and Footer Trong Powerpoint 2010, để đánh Footer -> Slide -> Chọn and Footer -> Slide -> 156 -> Slide -> Chọn Slide Number -> Slide -> Chọn Slide Number -> A số trang cho tất slide Page Number -> Apply to Chọn Page Number -> -> Apply to All Apply All Apply 4 Chọn đối tượng cần tạo liên kết Trong Powerpoint 2010, để tạo 155 -> Insert -> Action -> Hyperlink liên kết chuyển đến trang to -> Slide… Trong Powerpoint 2010, để tạo Vào Insert -> Header & Footer 157 tiêu đề cuối trang cho slide -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply to All Vào Insert -> Footer -> Chọn Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> Apply to All Vào Insert -> Header & Vào Insert -> Footer -> Chọn Footer -> Chọn Footer Footer -> nhập nội dung tiêu đề -> D -> nhập nội dung tiêu Apply đề -> Apply Trong Powerpoint, để trình diễn Slide ta thực Trong Powerpoint, để trình 159 diễn Slide trở hình soạn thảo ta thực 158 160 Trong Powerpoint 2010, để chèn âm vào Slide ta thực Ấn phím F2 Ấn phím F3 Ấn phím F4 Ấn phím F5 D 4 Ấn phím ESC Ấn phím CTRL Ấn phím ALT Ấn phím SHIFT A Vào Insert -> Movies and Sounds -> Sound from file… Vào Insert -> Audio -> Audio from file… Vào Insert -> Sounds -> Sound from file… Vào Insert -> Audio -> B Movies and Sounds… Vào Insert -> Audio -> Audio from file… Vào Insert -> Audio -> Clip Art Audio… Vào Insert -> Audio -> A Movies and Sounds… Vào Insert -> Symbol… Vào Insert -> Object… Vào Insert -> Text box… A Vào Insert -> Duplicate selected slides… Vào Slide -> New Slide -> Duplicate selected slides… Vào Home -> New Slide -> Duplicate selected slides… D 4 Chọn slide cần xóa nhấn phím Chọn slide cần xóa C Delete nhấn phím Backspace B Toolbar Access Quick A Chèn Video vào Slide B A A Trong Powerpoint 2010, để thu Vào Insert -> Audio -> Record 161 âm bên chèn vào Audio… Slide ta thực Trong Powerpoint 2010, để chèn 162 cơng thức tốn học vào Slide ta Vào Insert -> Equation… thực Trong Powerpoint 2010, để tạo 163 slide giống hệt slide hành 164 Vào New Slide -> Duplicate selected slides… Trong Powerpoint 2010, muốn Chọn tất đối tượng xóa slide thời slide nhấn phím Delete Trong Powerpoint 2010, để chọn 165 màu cho slide trình diễn ta thực Trong Powerpoint 2010, 166 cơng cụ truy cập nhanh có tên Trong Powerpoint 2010, nút lệnh 167 Screenshot có chức sau Chọn tất đối tượng slide nhấn phím Backspace Vào View -> Format Background… Vào Design -> Format Background… Vào Format -> Background… Quick Access Toolbar Quick Toolbar Access Access Toolbar Quick Chèn hình ảnh vào Slide Chụp ảnh chương trình chạy để chèn vào Slide Chèn âm vào Slide Vào Home -> Format Background… Trong Powerpoint 2010, nút lệnh Loại bỏ hình Slide Loại bỏ ảnh chọn Loại bỏ màu Slide chọn Tất đáp án sai Remove Background cho phép chọn Trong Powerpoint 2010, chế độ trình chiếu, chuyển Giữ phím CTRL nút Giữ phím ALT nút 169 Giữ phím CTRL nút chuột trái Giữ phím ALT nút chuột phải trỏ chuột sang dạng Laser chuột phải chuột trái cách 168 Trong Powerpoint 2010, để Vào File -> Save as -> Create a Vào File -> Save & Send -> Vào File -> Save & Send -> Save a Vào File -> Save as -> 170 chuyển tập tin trình diễn B Video… Create a Video… Video… Save a Video… Powerpoint sang dạng Video Trong Powerpoint, để tìm kiếm Nhấn tổ hợp phím Ctrl 171 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + E Nhấn tổ hợp phím Ctrl + T Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F D thay ta dùng tổ hợp phím +H 172 Trong Powerpoint 2010, vào Để quy định khoảng cách HOME -> LINE SPACING dòng Trong Powerpoint 2010, để cài 173 mật mã cho tập tin thời 174 175 176 177 178 179 Vào File -> Info -> Protect Presentation -> Encrypt with Password… Trong Powerpoint 2010, để chuyển đoạn văn chọn Ctrl + F2 sang chữ in hoa, ta dùng tổ hợp phím Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + O sau dùng để in Trong Powerpoint, tổ hợp phím sau dùng để tạo thêm trang Ctrl + O Slide Trong Powerpoint 2010, để xóa Vào Home -> Clear All tồn định dạng đoạn văn Formatting chọn Trong Powerpoint 2010, Chèn Vào Home -> Insert WordArt… chữ nghệ thuật WordArt Trong Powerpoint 2010, sau Kích chuột phải chọn Split chèn bảng vào slide, Cells… muốn chia ô thành ô 4 C Vào Home -> Save -> Protect Presentation -> A Encrypt with Password… Để quy định khoảng cách Để quy định khoảng cách Tất đáp án sai đoạn dòng, đoạn Vào File -> Save -> Protect Presentation -> Encrypt with Password… Vào Home -> Info -> Protect Presentation -> Encrypt with Password… Ctrl + F3 Shift + F3 Alt + F2 C Ctrl + P Ctrl + N Ctrl + S B Ctrl + P Ctrl + N Ctrl + M D 4 Vào Insert -> Clear All Formatting Vào View -> Clear All Formatting Vào Format -> Clear All Formatting A Vào Insert -> Insert WordArt… Vào Insert -> WordArt… Vào Slide -> WordArt… C Vào Table -> Split Cells Kích chuột trái chọn Split Cells… Vào Home -> Split Cells A Chọn cột cần xóa, kích chuột phải chọn D Delete Columns 4 Trong Powerpoint 2010, sau 180 chèn bảng vào slide, muốn xóa cột Chọn cột cần xóa, kích chuột phải chọn Split Cells Chọn cột cần xóa, kích chuột phải chọn Merge Cells Chọn cột cần xóa, kích chuột trái chọn Delete Columns Trong Powerpoint 2010, nhấn phím ALT, phím H, phím 181 tương ứng với tổ hợp phím sau CTRL + B CTRL + I CTRL + U CTRL + Z A 182 183 184 185 186 187 188 189 Trong Powerpoint 2010, nhấn phím ALT, phím N, phím T Vào Home -> Format Vào Insert -> Table Vào Design -> Page Setup tương ứng với lựa chọn sau Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím CTRL + H Vào Home -> Replace Vào Home -> Reset Vào Insert -> Picture tương ứng với lựa chọn sau Trong Powerpoint 2010, để thêm slide giống slide ta ALT + H + E + D ALT + H + I + D ALT + H + D + I dùng tố hợp phím lệnh sau Trong Powerpoint, đánh dấu đoạn văn sau nhấn tổ hợp Sao chép đoạn văn phím CTRL + E, thao tác Xóa đoạn văn chọn Canh đoạn văn chọn chọn tương ứng với lựa chọn sau Trong Powerpoint, đánh dấu đoạn văn sau nhấn tổ hợp Xóa định dạng đoạn văn Canh phải đoạn văn phím CTRL + R, thao tác Canh đoạn văn chọn chọn chọn tương ứng với lựa chọn sau Trong Powerpoint 2010, để Vào Review, chọn Reading chuyển sang chế độ đọc ta thực Vào View, chọn Reading Mode Vào Review, chọn Reading View Mode Trong Powerpoint, để kết thúc trình diễn Slide ta thực nhấn ESC F10 DELATE phím sau Trong Powerpoint, tổ hợp phím Dán đoạn văn từ Xóa đoạn văn Sao chép đoạn văn Ctrl + V thường sử dụng để Clipboard 190 Trong Powerpoint, tổ hợp phím Ctrl + C sử dụng để Xóa đoạn văn Dán đoạn văn từ Clipboard Sao chép đoạn văn 191 Trong Powerpoint, tổ hợp phím Shift + F9 sử dụng để Chuyển sang chế độ đọc Tắt chế độ khung lưới soạn thảo Bật chế độ khung lưới soạn thảo 192 Trong Powerpoint, tổ hợp phím Shift + Alt + F9 sử dụng để Bật thước kẻ Tắt thước kẻ Bật Tắt thước kẻ Vào View -> Zoom B Vào View -> Slide Master A ALT + H + E + I B Canh trái đoạn văn chọn C Canh trái đoạn văn chọn B Vào View, chọn Reading View D 4 ENTER A Cắt chép đoạn văn B C D 4 C Cắt chép đoạn văn Bật, Tắt chế độ khung lưới soạn thảo Tất đáp án sai 193 194 195 196 197 198 199 Trong Powerpoint 2010, thao tác sau để tạo hiệu ứng Vào Insert -> Text Vào Home -> Text Shadow Vào Format -> Text Shadow Vào View -> Text Shadow bóng mờ cho đoạn văn Shadow chọn Trong Powerpoint 2010, thao tác sau để thay đổi khoảng Vào Format -> Character Vào Home -> Character Vào View -> Character Vào Insert -> Character Spacing cách ký tự đoạn văn Spacing Spacing Spacing chọn Trong Powerpoint 2010, tổ hợp Vào Home -> Character Vào Home -> Change phím SHIFT + F3 tương ứng với Vào Format -> Change Case Vào Home -> Text Shadow Spacing Case thao tác sau Trong Powerpoint 2010, thao tác sau cho phép xoay Vào Home -> Text Vào Home -> Vào Format -> Text Direction… Vào Format -> Orientation… hướng đoạn văn Direction… Orientation… chọn Trong Powerpoint 2010, tổ hợp phím sau cho phép tăng Ctrl + Shift + > Ctrl + Shift + = Ctrl + Shift + < Ctrl + Shift + ] kích cỡ đoạn văn chọn Trong Powerpoint 2010, thao tác Vào Home -> Columns -> Vào Insert -> Columns -> Two sau để chia đoạn văn Vào Home -> Column Vào Insert -> Columns Two Columns Columns chọn thành cột Trong Powerpoint 2010, lệnh Quy định thời gian trình diễn cho Rehearse Timings dùng để Slide Trong Powerpoint 2010, lệnh sau cho phép quy định 200 thời gian lồng giọng nói cho slide Rehearse Timings Ẩn Slide Quy định thời gian chạy hiệu ứng đối tượng chọn Record Slide Show Custom Slide Show A B D 4 B A B A Broadcast Slide Show B Xóa Slide
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2018 ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM, GIÁO VIÊN MÔN TIN HỌC THI CÔNG CHỨC 2018 ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM

Từ khóa liên quan