Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của tổng công ty bảo hiểm bảo việt

102 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 00:05

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TRỌN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ TRỌN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN VĂN SĨ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thân tơi tự nghiên cứu, số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung đề tài nghiên cứu Tác giả luận văn Nguyễn Thị Trọn DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Stt Diễn giải Bảo Minh Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh Bảo Việt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BHTM Bảo hiểm thương mại DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm GDP Tổng sản phẩm quốc nội 10 KDBH Kinh doanh bảo hiểm 11 PJICO Công ty Bảo hiểm Petrolimex 12 PTI Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện 13 PVI Tổng Công ty bảo hiểm Dầu khí Việt Nam 14 TNDS Trách nhiệm dân 15 TSCĐ Tài sản cố định 16 PNT Phi nhân thọ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Kết tung xúc sắc Bảng 2.1 Thống kê doanh thu Bảo Việt thị trường Bảng 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Bảng 2.3 Chỉ số tài qui mơ Bảng 2.4 Chi nhánh hoạt động lượng nhân viên Bảng 2.5 Năng suất lao động Bảo Việt DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình lực cạnh tranh Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng doanh thu Bảo Việt thị trường Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ bồi thường Bảo Việt thị trường Biểu đồ 2.3 Tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc tốp DNBH thị trường Biểu đồ 2.4 Thị phần doanh thu tốp DNBH đứng đầu thị trường Biểu đồ 2.5 Thị phần doanh thu giữ lại tốp DNBH đứng đầu thị trường MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu, hình vẽ Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận BH PNT 1.1 Các lý luận chung bảo hiểm 1.1.1 Định nghĩa bảo hiểm 1.1.2 Phân loại bảo hiểm 1.1.3 Vai trò cần thiết bảo hiểm 1.1.4 Cơ sở kỹ thuật quan trọng nguyên tắc hoạt động 1.1.4.1 Cơ sở kỹ thuật quan trọng bảo hiểm 1.1.4.2 Các nguyên tắc hoạt động bảo hiểm 12 1.2 Những hoạt động BH PNT 13 1.2.1 Hoạt động khai thác bảo hiểm 13 1.2.2 Hoạt động tái bảo hiểm 14 1.2.3 Giải quyền lợi chi trả bảo hiểm 14 1.2.4 Hoạt động quản lý quỹ đầu tư vốn 15 1.3 Một số tiêu đánh giá hoạt động DNBH PNT 16 1.3.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 16 1.3.2 Một số nhân tố tác động đến hiệu kinh doanh DNBH PNT 17 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động DNBH PNT 19 1.4 Một số công cụ hỗ trợ phân tích hoạt động DN 23 1.4.1 Sử dụng mơ hình PEST để phân tích mơi trường vĩ mơ 23 1.4.2 Sử dụng mơ hình lực cạnh tranh để phân tích mơi trường ngành 23 1.4.3 Phân tích SWOT DN 24 Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 25 2.1 Giới thiệu Tập đồn tài chính- bảo hiểm Bảo Việt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 25 2.1.1 Vài nét Tập đoàn 25 2.1.2 Vài nét Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 29 2.2 Hoạt động KDBH PNT Bảo Việt 30 2.2.1 Về doanh thu bảo hiểm gốc 30 2.2.2 Bồi thường bảo hiểm 33 2.3 Phân tích mơi trường ngành BHPNT 36 2.2.3.1 Phân tích mơi trường vĩ mơ 36 2.2.3.2 Định vị vị trí cạnh tranh Bảo Việt 37 2.2.3.3.Phân tích nguồn lực doanh nghiệp 41 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 45 2.4.1 Kết hoạt động chung Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 45 2.4.2.Đánh giá số tài DNBH tốp đầu 46 2.4.3 Chỉ tiêu suất lao động 48 2.4.4 Đánh giá khách hàng thương hiệu sản phẩm/dịch vụ 49 2.4.5 Độ hài lòng khách hàng sản phẩm, dịch vụ Bảo Việt 49 2.4.6.Những tồn tại, hạn chế Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 50 Chương 3: KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT 3.1 Định hướng phát triển Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 54 3.1.1 Mục tiêu chiến lược 54 3.1.2 Về tiêu tài 54 3.2 Giải pháp kiến nghị với DN để nâng cao hiệu hoạt động KDBH PNT 54 3.2.1 Mơ hình quản lý 54 3.2.2 Thu hút giữ chân nguồn lao động chất lượng 55 3.2.3 Ứng dụng công nghệ thông tin 55 3.2.4 Đa dạng hóa sản phẩm 57 3.2.5 Phát triển kênh phân phối sản phẩm 58 3.2.6 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 58 3.2.7 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng công tác giám định, bồi thường 59 3.2.8 Về phía khách hàng 60 3.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 60 3.3 Kiến nghị với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam 62 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài: Hiện tồn thị trường có 29 cơng ty 01 chi nhánh cơng ty bảo hiểm nước ngồi hoạt động lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (xem phụ lục 1) Mỗi cơng ty lại có mạng lưới hoạt động tỉnh, thành, nên việc cạnh tranh không dừng lại 29 công ty mà thực chất 600 chi nhánh/công ty thành viên,chưa kể doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi khơng có trụ sở Việt Nam phép khai thác bảo hiểm qua biên giới Môi trường cạnh tranh thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày khốc liệt hơn, không nội khối DN nội mà vươn nhà bảo hiểm nội với nhà bảo hiểm ngoại Thị trường bảo hiểm tồn phổ biến vấn đề cạnh tranh không lành mạnh gây tác động không tốt đến thị trường, DNBH cố giành lấy doanh thu giá nên bỏ qua mục tiêu lợi nhuận cạnh tranh phi phi kỹ thuật tăng chi phí, tăng hoa hồng, tăng quyền lợi bảo hiểm, , dù hoạt động lỗ họ chấp nhận để có thị phần Đại đa số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm Việt Nam không đạt lợi nhuận từ hoạt động hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hiệu kinh doanh kém.Đây vấn đề trăn trở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ lý tơi chọn đề tài phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt nhằm mục đích tìm giải pháp cho phát triển bền vững Bảo Việt lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ 2.Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa làm rõ vấn đề sở lý luận thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, nhằm điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức DN để DN phát huy điểm mạnh vốn có mình, hạn chế điểm yếu, tận dụng hội để vượt qua thách thức mà doanh nghiệp phải đối mặt trình hoạt động Trên sở kiến nghị giải pháp nhằm gia tăng mở rộng thị phần, tăng lợi nhuận cho DN, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Tổng quan nghiên cứu có liên quan: Liên quan đến nghiên cứu thuộc lĩnh vực bảo hiểm thương mại gồm có: - Nghiên cứu sinh Phí Trọng Thảo, năm 2004 nghiên cứu đề tài "Giải pháp thỏa mãn nhu cầu tiềm bảo hiểm nhân thọ Việt Nam" - Nghiên cứu sinh Phạm Thị Định, năm 2004 nghiên cứu đề tài "Hoạt động đầu tư doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước Việt Nam" - Nghiên cứu sinh Đoàn Minh Phụng, năm 2006 với đề tài nghiên cứu "Giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ DNBH nhà nước Việt Nam điều kiện mở cửa hội nhập" - Nghiên cứu sinh Nguyễn Quốc Trị, năm 2006 nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện chế quản lý tài Tổng cơng ty bảo hiểm Việt Nam theo mơ hình Tập đồn kinh doanh" - Nghiên cứu sinh Trần Hùng Dũng, năm 2007 nghiên cứu đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; Tuy nhiên, đề tài "Nâng cao hiệu hoạt động KDBH PNT Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt" mà luận văn tập trung nghiên cứu tiếp cận theo hướng khác biệt so với tác giả khác cần thiết cho doanh nghiệp điều kiện tái cấu trúc mơ hình quản lý Kết nghiên cứu đề tài sở lý luận thực tiễn để doanh nghiệp xem xét, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn nhằm mục đích nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm, phân tích điểm mạnh điểm yếu Tổng Cơng ty Bảo hiểm Bảo Việt, mối liên hệ phân tích so sánh với thị trường bảo hiểm Việt 19 MSIG 20,685 4,546 21.98% 22 43 37 3,456 20 PJICO 954,682 437,809 45.86% 1,038 1,643 1,290 2,342 2,030 21 PTI 970,157 362,631 37.38% 673 333 1,932 636 1,717 22 PVI 814,590 362,098 44.45% 3,950 7,385 23 QBE Samsung vina 815 102 12.52% 4,432 814 18.37% 24 (75) 276 11,977 138 17,208 4,372 950,286 437,110 967,106 362,328 804,339 367,086 802 102 2,172 407 146,175 45,626 332 128,826 60,633 776 162,969 88,045 56 24,003 7,034 150,736 45,875 7,657,341 3,508,512 2,114 2,397 1,948 13 1,799 25 BSH 146,300 45,626 31.19% 26 Xuân Thành 128,831 59,856 46.46% 408 787 27 GIC 163,499 87,949 53.79% 246 96 28 BVTM 24,029 7,034 29.27% 42 29 VASS 151,138 45,631 30.19% 35 325 30 Tổng 7,749,443 3,505,238 45.23% 9,234 10,987 964 279 419 128 42 130 81 10 12 2,906 254 59 185 22 20,086 6,908 53,526 3,711 28,688 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Doanh thu bảo hiểm sức khỏe: Đơn vị:: triệu đồng TT Doanh thu Nhận TBH nước Bảo hiểm gốc Phí Bồi thường Tỷ lệ BT Phí BT Nhận TBH ngồi nước Phí BT Nhượng TBH nước Thu Phí BT Nhượng TBH ngồi nước Phí Thu BT ACE 23,148 2,799 12.09% 112 19,528 2,273 AIG 127,090 30,851 24.27% 104 5,423 2,164 Giảm phí, hồn phí Phí thực thu Bồi thường 9=3+4+56-7-8 10 2,484 3,732 526 119,287 28,687 Bảo Long Bảo Minh 32,851 10,319 31.41% 132 851,419 207,448 24.36% 35,063 329 VBI 55,212 4,646 8.41% 13,374 2,791 ABIC 415,129 84,519 20.36% 80 715 95 13.29% 2,103,932 1,162,398 55.25% 117,396 32,191 27.42% 4,965 2,086 42.01% Phú Hưng Bảo Việt 428 21,698 1,143 427 373 BIC 817 10 Cathay 11 AAA 230,038 7,677 3.34% 12 UIC 21,751 4,839 22.25% 348 13 Fubon 19,581 5,065 25.87% 14 14 Groupa ma 36,569 7,437 15 VNI 12,055 16 HVI 17 12 574 142 161 122 885,567 229,146 615 1,764 66,395 6,822 114 415,023 84,599 189 24 11 11 326 (105) 88,407 26,399 11,392 2,004,133 1,135,999 431 87 172 117,468 32,092 4,965 2,086 1,049 228,989 7,686 428 20,091 4,830 340 15,642 4,830 31,026 6,368 319 119 3,613 235 20.34% 576 201 4,967 868 4,911 40,74% 133 653 539 (20) 40 11,343 4,278 46,950 20,493 43.63% 31,558 12,513 314 14,877 7,987 Liberty 121,903 65,136 53.43% 4,175 1,575 117,728 63,561 18 MIC 88,477 54,851 61.99% 14 87,718 54,851 19 MSIG 47,264 13,110 27.74% 234 168 626 107 33,959 10,858 20 PJICO 249,956 112,710 45.09% 25,009 12,628 714 134 272,891 125,204 21 PTI 313,198 109,656 35.01% 26,223 8,005 424 2,502 1,252 314,887 111,685 22 PVI 646,776 350,297 54.16% 1,275 233 190 645,960 350,540 23 QBE 8,443 839 9.94% 603 45 8,674 884 23,194 3,163 13.64% 3,971 927 47,014 9,906 21.07% 14 47,028 9,906 16,278 6,179 37.96% 4,443 20,558 6,624 24 25 26 Samsun g vina BSH Xuân Thành 35 162 9,749 101 143 32,272 236 1,423 33 111 10 2,313 1,360 22,456 4,724 314 1,967 372 13,008 525 12,913 662 56 967 80 6,173 1,269 42 107 27 GIC 40,359 24,128 59.78% 10,361 2,194 98 28 BVTM 45,981 17,339 37.71% 206 49 29 VASS 243,883 6,145 2.52% 62 120 30 Tổng 5,991,527 2,361,233 39.41% 117,634 26,958 1,922 21,720 24,757 45 2,025 26 49 16 5,221 200,817 54,225 3,117 47,505 26,322 243 43,870 17,300 243,896 6,223 5,859,781 2,350465 25,728 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Doanh thu bảo hiểm tài sản thiệt hại: Đơn vị:: triệu đồng Nhận TBH nước Bảo hiểm gốc TT Doanh thu Phí Bồi thường Tỷ lệ BT Phí ACE 2,547 AIG 106,645 56,865 53% 13,331 Bảo Long 82,865 27,660 33% Bảo Minh 188,593 35,774 VBI 72,270 ABIC BT Nhận TBH ngồi nước Phí BT 16,097 Nhượng TBH nước Phí Thu BT Nhượng TBH ngồi nước Phí Thu BT Giảm phí, hồn phí Phí thực thu Bồi thường 9=3+4+56-7-8 10 3,227 7,947 13,924 889 631 7,947 13,924 21,918 14,150 8,347 19% 38,986 1,501 7,657 23,085 32% 24,145 82,818 37,976 46% Phú Hưng 2,422 205 Bảo Việt 439,217 BIC 10 Cathay 24,639 16,520 29,242 3,176 96,432 5,532 28,443 26,789 2,036 26,452 10,717 20,266 5,747 22,521 8,974 39,236 33,121 8% 796 203 1,670 45 633 185,425 42% 85,555 56,946 77,094 40,264 90,708 55,225 239,835 48,581 20% 44,556 24,703 51,857 3,797 93,242 24,286 32,792 52,216 159 % 569 22,880 13,161 19,714 5,758 53,491 22,114 110,361 24,668 7,501 42,196 8,657 2,521 63,582 13,829 70 482 433 293 255,949 138,735 7,861 247,348 88,675 106,360 23,141 177 136,469 29,654 10,481 39,064 11 AAA 9,191 2,549 28% 5,432 5,304 12 UIC 32,865 1,796 5% 122 490 13 Fubon 5,949 600 10% 529 14 Groupama 10.708 1,106 10% 1,503 15 VNI 39,023 7,115 18% 16,891 16 HVI 7,329 851 12% 17 Liberty 26,514 16,873 18 MIC 156,405 19 MSIG 20 1,433 535 2,259 6,513 951 582 6,993 4,643 241 5,903 1,419 24,211 565 3,183 1,123 543 3,594 2,073 603 13 798 13 2,582 497 1,854 21,201 9,934 25 6,239 làm sau 13,767 5,464 138,915 29,876 11,613 21,183 15,937 1,217 145 8,412 464 6,940 17,601 4,479 15,258 (358) 2,894 700 3,968 740 64% 4,276 1,159 40,045 26% 66,309 8,001 17,523 90,888 145,984 161 % 10,212 6,781 PJICO 133,346 15,542 12% 7,147 2,235 6,208 21 PTI 184,518 58,555 32% 42,636 53,329 22 PVI 3,029,434 760,239 25% 161,070 23 QBE 5,765 5,429 94% 24 Samsung vina 469,117 196,015 25 BSH 59,752 26 Xuân Thành 27 17,023 12,568 8,153 51,308 10,017 3,410 1,263 86,077 130,319 5,549 61,422 3,664 51,870 3,725 261 33,148 4,335 189 37,148 34,036 133,961 57,455 60,380 20,582 100,848 229,963 101,269 1,149,228 174,853 1,338,727 604030 69,783 862,729 183,473 27,916 995 151 (14) 30 16,415 31 17,431 6,367 42% 1,859 110,929 128,475 15,832 224,837 165,665 356,150 141,486 12,549 15,625 8,697 15% 8,878 7,715 2,219 2,727 36,161 15,068 25,823 9,810 38% 8,124 4,717 18,883 9,123 GIC 134,219 163,526 122 % 3,098 1,063 34,085 160,463 83,224 28 BVTM 63,597 46,487 73% 32,986 3,030 38,915 29 VASS 25,494 1,742 7% 829 2,731 1,341 4,303 3,089 30 Tổng 5,759,941 1,950,748 34% 671,185 426,387 520,719 191,169 2,018,732 14,968 5,916 39,340 (1,383) 157 14,907 5,404 350 521 19,487 3,776 16,105 48,835 28,804 1,231 7,606 951 9,169 4,647 15,406 3,178 744,682 2,810,439 1,217,097 1,909,615 606,525 124,302 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Doanh thu bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu: Đơn vị:: triệu đồng Nhận TBH nước Bảo hiểm gốc TT Doanh thu Bồi thường Phí Tỷ lệ BT Phí BT ACE AIG Bảo Long 24,259 14,231 58.66% 3,075 Bảo Minh 129,393 136,775 105 7% 24,147 VBI 3,628 205 5.65% 1,499 ABIC 9,612 3,161 32.89% Phú Hưng 12 Bảo Việt 454,566 375,699 BIC 45,138 10 Cathay 11 AAA 3,372 12 UIC 5,184 13 Fubon 14 Groupama 1,377 288 20.92% 15 VNI 3,003 90 3.00% 16 HVI 17 Liberty Nhận TBH ngồi nước Phí BT Nhượng TBH nước Phí Thu BT 5,135 Nhượng TBH ngồi nước Phí Thu BT 4,261 552 4,578 751 69,896 15,317 4,161 53,900 940 224 386 62 567 5,826 2,195 670 1,100 82.65% 11,031 18,349 24,705 54.73% 442 800 23.72% 439 142 10,540 21 24,023 20,593 27 1,333 213 487 Phí thực thu BT 9=3+4+ 5-6-7-8 10 397 18,098 79,625 177 4,340 610 3,238 71 590 129,365 96,060 126,172 138,428 4,781 229,302 16,886 9,087 16,907 7,443 461 11,353 199 190 1,908 448 11 1,702 135 900 933 2,355 Giảm phí, hồn phí 3,216 158 40 671 807 45 1,921 103 21 18,0 63 78,0 98 1,14 1,53 1,10 180, 153 8,17 1,70 548 145 2,609 532 18 MIC 19 MSIG 209 20 PJICO 255,898 118,642 46.36% 28,918 17,192 108,411 36,873 56,438 26,595 21 PTI 57,567 24,154 41.96% 8,714 7,763 26,607 6,581 18,542 11,835 22 PVI 656,671 211,590 32.22% 33,576 27,694 50,346 264,803 85,909 257,144 77,416 23 QBE 1,419 45 3.17% 8,480 575 77 3,672 451 24 Samsung vina 7,690 (9) 27 25 BSH 7,173 1,480 20.63% 2,865 571 573 90 26 Xuân Thành 2,005 495 24.69% 1,358 623 516 1,142 149,088 14,968 10.04% 8,448 1,178 8,859 304 28,459 4,688 1,028 119,190 16 27 GIC 30,621 10,990 35.89% 2,315 28 BVTM 3,475 124 3.57% 58 29,073 2,217 29 VASS 2,641 1,013 38.36% (7,540) 2,576 (50) 30 Tổng 1,846,311 939,455 50.88% 132,582 97,793 74,565 60,419 193 1,980 117,987 21,132 9,398 209,248 6,304 (9) 21,330 4,043 1,456 123 5,436 937 4,029 86 818 107 (730) 411 (179) 661,217 257,852 530,877 322,816 Nhận TBH nước Phí Bồi thường Tỷ lệ BT Phí BT Nhận TBH ngồi nước Phí BT Nhượng TBH nước Phí Thu BT Nhượng TBH ngồi nước Phí Thu BT ACE 2,237 847 37.86% 466 401 1,916 774 AIG 52,382 17,419 33.25% 2,825 187 43,365 15,004 114 11,492 1,035 224 (5,467) 20,305 841,059 Giảm phí, hồn phí Phí thực thu Bồi thường 9=3+4+ 5-6-7-8 10 78 7,66 1,02 (24) Đơn vị:: triệu đồng Bảo hiểm gốc 169 9,16 * Doanh thu bảo hiểm hàng hóa vận chuyển: Doanh thu 72,3 66 13,5 01 105, 032 2,761 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam TT 11,1 54 787 474 11,764 2,602 4,49 516, 999 Bảo Long Bảo Minh 76,730 20,553 26.79% (45) (936) 154,108 45,162 29.31% 44,261 16.35% 856 177 1,348 18,669 3,291 1,296 14,950 3,108 46,130 10,183 893 211 VBI 22,183 3,627 3,861 ABIC 4,581 226 4,93% 86 1,264 Phú Hưng 344 45,027 13089 2% 1,161 688 198 Bảo Việt 384,271 122,828 31.96% 11,399 643 2,029 387 33,452 BIC 76,812 24,727 32.19% 3,950 1,017 584 1,190 10 Cathay 4,266 810 18.99% 11 AAA 5,037 110 2.18% 12 UIC 49,694 5,536 11.14% 2,246 13 Fubon 16,238 3,882 23.91% 14 Groupam a 17,757 4,158 15 VNI 13,669 16 HVI 20,916 17 Liberty 1,935 18 MIC 73,348 2,860 3.90% 1,295 87 1,395 48 7,885 19 MSIG 76,752 23,349 30.42% 419 13 1,955 619 12,470 3,450 20 PJICO 216,797 40,953 18.89% 6,006 2,748 42,240 7,921 65,489 4,790 21 PTI 83,871 20,064 23.92% 7,370 2,414 23 7,790 4,128 13,495 1,800 22 PVI 205,436 15,418 7.51% 27,087 12,222 593 81,806 4,995 8,516 624 23 QBE 8,823 5,122 58.05% 27 24 Samsung vina 631,290 57,796 9.16% 25 BSH 31,679 6,802 21.47% 5,333 26 Xuân Thành 9,545 282 2.95% 27 GIC 131,,050 49,534 37.08% 38 171 58,273 15,213 151,346 53,437 1,513 16,317 3,804 130 3,189 274 105 40,662 21 1,181 5,053 15,192 19,154 1,685 4,788 340,305 106,981 10,614 8,095 43,980 10,757 26,750 8,082 3,048 782 1,218 28 33 216 16 108 3,094 10 1,955 208 132 27 5,848 468 16,936 2,844 1,007 28,281 2,775 34 1,971 580 12,662 1,649 209 1,430 1,653 23.42% 96 2,172 376 8,676 2,718 7,005 1,064 6,655 48.69% 2,263 1,338 1,332 3,045 8,265 (19) 1,040 5,308 5,039 2,064 9.87% 3,022 926 16,713 2,757 25 7,200 233 524 13 72 841 163 1,094 361 727 9,123 1,174 2,831 1,144 80,455 7,380 495,881 45,827 652 467 539 11,165 783 893 278 1,871 76 1,458 1,621 1,000 97,349 33,283 2,735 225 65,002 2,899 62,746 19,293 114,347 30,990 69,979 16,713 133,671 22,021 7,676 5,122 53,363 7,420 25,380 6,132 7,109 484 35,097 17,251 28 BVTM, 86,810 37,834 43.58% 3,923 (8) 3,549 560 16,544 24,813 29 VASS 27,760 733 2.64% 31 999 676 286 8,190 1,102 30 Tổng 2,486,321 564,378 22.70% 126,541 28,287 446,950 102,755 820,965 162,592 4,551 20,724 1,831 23,991 68,809 12,453 18,925 344 1,325,507 348,042 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Bồi thường theo nghiệp vụ chung thị trường: Đơn vị: triệu đồng Nhận tái bảo hiểm nước Bảo hiểm gốc Tỷ lệ bồi thường TT Tỷ lệ bồi Nghiệp vụ BH Phí Bồi thường thường Tỷ lệ bồi Bồi Phí thường (%) thường (%) Tổng doanh thu phí bảo hiểm Tổng bồi chung thường toàn nghiệp vụ BH sức khỏe 5,991,527 2,361,233 39,4 1,922 21,720 1130.07 5,993,449 2,382,953 39,76% 1.1 BH tai nạn người 2,732,802 665,987 24.37 1,436 21 1.46 2,734,238 666,008 24.36% 1.2 BH y tế 844,948 648,333 76.73 157 0.64 845,105 648,334 76.72% 1.3 BH chăm sóc sức khỏe 1,223,925 654,565 53.48 0 1,223,925 654,565 53.48% BH tài sản thiệt hại 5,759,941 1,950,748 33.87 520,719 191,169 36,71 6,280,660 2,141,917 34,10% BH hàng hóa vận chuyển 2,486,321 564,378 22.70 4,551 20,724 455.37 2,490,872 585,102 23.49% BH hàng không 529,215 93,941 17.75 47,517 12,248 25.785 576,732 106,189 18.41% BH xe giới 7,749,443 3,505,238 45.23 964 2,906 301,45 7,750,407 3,508,144 45.26% 5.1 BH bắt buộc 1,590,659 470,569 29.58 0 1,590,659 470,569 29.58% BH tự nguyện 4,083,213 2,550,420 62.46 774 1028 132.82 4,083,987 2,551,448 62.47% BH cháy nổ 2,240,967 1,277,926 57.03 180,639 136,307 75.46 2,421,606 1,414,233 58.40% 6.1 BH bắt buộc 1,083,014 634130 58,55 33,951 113,547 334,44 1,116,965 747,677 66,94% 6.2 BH tự nguyện 869,850 538,358 61.89 84,181 22,757 27.03 954,031 561,115 58.82% 1,846,311 939,455 50.88 74,565 604,19 81.03 1,920,876 999,874 52.05% 634,894 77,822 12.26 82,248 729 0.89 717,142 78,551 10.95% 18,627 7,429 39.88 0 18,627 7,429 39.88% 102,050 15,610 15.30 0 102,050 15,610 15,30% 134,944 32,395 24.01 11,789 897 146,733 33,292 22.69% 5.2 BH thân tàu TNDS Chủ tàu BH trách nhiệm BH trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh BH tín dụng vả rủi ro tài 10 BH thiệt hại kinh doanh 7.61 11 BH nông nghiệp Tổng 31,082 68,367 219.96 0 27,506,695 10,887,113 39.58 924,914 447,119 48.34 31,082 68,367 219,96% 28,431,609 11,334,232 39.86% Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam * Dự phòng bồi thường: Đơn vị:: triệu đồng TT Tên DN Sức Tài sản Hàng khỏe và thiệt hóa vận TNCN hại chuyển ACE 524 386 39 AIG 17,616 3,951 3,731 Bảo Long 4,027 32,677 4,294 Thân Hàng Xe không giới Cháy nổ tàu Trách TNDS nhiệm chủ tàu 17 Tín dụng rủi ro tài Thiệt hại kinh doanh nghiệ Khác Tổng p 4,578 404 9,727 27 4,885 13 39,950 51,122 941 481 37 94,463 867 183 Nông 6,114 Bảo Minh 10,161 26,088 17,041 VBI 215 9,929 (2,622) ABIC 23,762 15,436 95 Phú Hưng 138 137 121 Bảo Việt 109,512 101,558 55,942 BIC 17,264 34,816 7,022 10 CATHAY 391 65,968 113 11 AAA 11,623 4,909 156 12 UIC 1,082 2,456 13 FUBON 1,559 14 Groupama 15 Hàng 702 26,565 63,339 23,271 2,718 (8,660) 1,808 14,512 1,719 1,286 226 1,348 6,045 18 70 5,950 186,546 70,518 128,612 44,375 919 20,531 21,275 5,850 (166) 5,376 290,688 15,112 2,547 5,492 270 5,512 771 4,026 2,814 63,646 2,395 38,864 243 63 3,521 1,158 6,242 2,195 1,097 20,989 893 3,496 1,412 4,251 3,880 16 10 7,573 319 261 (272) 175,048 3,388 16 57,068 7,877 1,913 7,956 20 710,989 93 377 109,894 (66) 362,470 2,221 1,593 38,171 27 4,885 3 19,730 53 72,869 104 67 45,257 762 780 33,223 1,173 13 Không 16 Hùng 15,127 Vương 17 LIBERTY 9,595 3,629 80 46,332 257 18 MIC 1,069 10,050 427 10,272 4,390 1,886 9,850 61,779 36,064 19 MSIG 7,293 26,519 16,408 695 38,240 20 PJICO 15,968 24,373 36,310 168,366 92,837 21 PTI 11,525 60,361 18,765 113,701 22 PVI 57,118 208,818 29,465 23 QBE 1,749 20,706 24 Samsung 524 8,904 71,243 1,908 91,063 12,486 421,583 10,960 215,312 87,622 7,143 109,362 12,751 43 2,136 11 6,803 17,126 6,326 30,222 4,728 87 378 874 77 22,630 107,506 5,166 82 70,906 24,920 930 293 1,514 33,330 13,658 20,501 4,423 33 97 16 60,072 8,290 817 49,273 148,784 1,655 521,226 56,512 36,890 Vina 25 BSH 2,169 (68,936) 2,294 (8) 26 Xuân Thành 2,623 2,035 1,013 27 Toàn Cầu 1,637 8,955 10,693 28 Bảo Việt 8,578 8,172 21,010 Viễn Đông (3,098) 8,502 67,660 (1,732) 75,290 3,930 (2,388) 739 (135) 16 Tổng 319,070 691,090 310,289 15,939 927,937 812,491 392,908 111,265 2,250 10,984 59 2,403 Tokyo Marine 29 209 3,594,432 Nguồn : Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phụ lục - Hệ thống số tiêu đánh giá hiệu hoạt động Stt Tên tiêu Công thức Hiệu bồi thường BH kỳ Tổng số tiền bồi thường/Tổng phí BH Tỷ suất lợi nhuận vốn CSH (ROE) Lợi nhuận ròng/Vốn cổ phần Tỷ suất lợi nhuận tài sản (ROA) Thu nhập ròng/Tổng tài sản Năng suất lao động bình quân Tổng doanh thu/ lao động bình quân Hiệu bình quân Lợi nhuận/lao động bình quân Hiệu đầu tư tài kỳ Lợi nhuận hoạt động tài chính/Giá trị đầu tư Hiệu sử dụng chi phí trực tiếp cho hoạt động kinh doanh kỳ Lợi nhuận từ HĐKD/Chi phí trực tiếp cho HĐKD kỳ Hiệu sử dụng chi phí bán hàng Lợi nhuận HĐKD/Chi phí bán hàng kỳ Hiệu sử dụng chi phí quản lý Lợi nhuận/Chi phí quản lý kỳ 10 Hiệu trích lập dự phòng nghiệp vụ Quỹ dự phòng nghiệp vụ thời điểm cuối kỳ/ Phí bảo hiểm kỳ 11 Thu nhận cổ phần (Thu nhập ròng – Cổ tức cổ phiếu ưu đãi)/Lượng cp b/q lưu hành 12 Hệ số giá thu nhập cổ phiếu (P/E) Thị giá cổ phiếu/Thu nhập ... giải Bảo Minh Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh Bảo Việt Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BHTM Bảo hiểm thương mại DN Doanh nghiệp DNBH Doanh. .. từ hoạt động hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ hiệu kinh doanh kém.Đây vấn đề trăn trở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ lý chọn đề tài phân tích hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ. .. BHPNT hiệu hoạt động kinh doanh DNBH PNT Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Chương 3: Kiến nghị, giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của tổng công ty bảo hiểm bảo việt , Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ của tổng công ty bảo hiểm bảo việt

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm