Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm lốp ô tô nhập khẩu công ty TNHH TMDV thái thịnh nam

121 67 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 11:36

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ ĐẶNG NGA NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỐP Ô TÔ NHẬP KHẨU CÔNG TY TNHH TMDV THÁI THỊNH NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ ĐẶNG NGA NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỐP Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH TMDV THÁI THỊNH NAM Chuyên ngành: Kinh Doanh Thương mại Mã số: 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS-TS ĐỒN THỊ HỒNG VÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CÁM ƠN  Để hoàn thành tốt luận văn này, xin chân thành cám ơn tất hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ từ thầy cơ, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Đầu tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GS-TS ĐOÀN THỊ HỒNG VÂN, Người hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệp quý báu tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin cám ơn Thầy, Cô khoa Thương Mại – Du lịch – Marketing giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức để tơi hồn tất chương trình học, nâng cao tư hiểu biết Xin chân thành cám ơn giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình anh chị ban giám đốc, phòng ban công ty TNHH Thái Thịnh Nam Cuối cùng, xin cho tơi gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè đồng nghiệp ln khuyến khích, động viên hỗ trợ tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 NGUYỄN THỊ ĐẶNG NGA LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng sản phẩm lốp ô tô nhập công ty TNHH Thái Thịnh Nam” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi.Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn tồn trung thực.Các thơng tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2013 Ký tên NGUYỄN THỊ ĐẶNG NGA DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh ASEAN :Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) FDI : Vốn đầu tư trực tiếp từ nước (Foreign Direct Investment) ODA : Hỗ trợ phát triển thức (Official Development Assistance) DRC : Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng SRC : Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng CASUMINA : Công Ty Cổ Phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam WTO : Tổ Chức Thương Mại Thế GiớiWorld Trade Organization TNHH TMDV: Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ACFTA : Khu vực mậu dịch tự ASEAN-Trung Quốc (ASEAN–China Free Trade Area) DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng lốp ô tô nhập thị trường Việt Nam 20 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh chủ yếu công ty từ 2009-2012 27 Bảng 2.3: Tỷ trọng doanh thu nhập tổng doanh thu 28 Bảng 2.4: Kim ngạch nhập lốp xe ô tô công ty giai đoạn 2009-2012 29 Bảng 2.5: Doanh thu theo cấu mặt hàng chủ yếu từ năm 2009-2012 31 Bảng 2.6: Doanh thu theo cấu thị trường nhập 33 Bảng 3.1: Các nhân tố biến quan sát đề xuất cho vấn chuyên gia 39 Bảng 3.2: Thang đo nháp 43 Bảng 4.1: Cronbach’s Alpha thang đo giá trị cảm nhận 51 Bảng 4.2: Cronbach’s Alpha lần thành phần Danh mục hàng hóa Phân phối 54 Bảng 4.3: Ma trận nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận xoay lần 56 Bảng 4.4: Kết phân tích tương quan Pearson 59 Bảng 4.5: Kết hồi quy biến ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận 61 Bảng 5.1: Chính sách tốn đề xuất cho mã sản phẩm Jinyu 1200 69 DANH MỤC MƠ HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 14 Hình 2.1: Biểu đồ cấu thị trường nhập lốp ô tô 21 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức hành cơng ty TNHH TMDV Thái Thịnh Nam 26 Hình 2.3: Biểu đồ Doanh thu theo cấu mặt hàng chủ yếu từ năm 2009-2012 31 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 38 Hình 4.1: Biểu đồ tỷ lệ chức vụ người tham gia vấn 48 Hình 4.2: Biểu đồ tỷ lệ loại phương tiện giao thông sử dụng 49 Hình 4.3: Biểu đồ tỷ lệ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước, nước liên doanh 49 Hình 4.4: Biểu đồ tỷ lệ doanh nghiệp có trụ sở/bãi xe vùng miền 50 Hình 4.5: Biểu đồ tỷ lệ thời gian thay lốp doanh nghiệp 50 Hình 4.6: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 58 MỤC LỤC TRANG BÌA LỜI CÁM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC MƠ HÌNH VÀ ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .3 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI BỐ CỤC LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG .6 1.1 GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÁC KHẢI NIỆM CÓ LIÊN QUAN 1.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 1.2.1 Một số mơ hình nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng 1.2.2 Các viết có liên quan đến giá trị cảm nhận ngành công nghiệp săm lốp ô tô công ty Frost Sullivan 11 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất: 13 1.2.4 Giả thuyết nghiên cứu: 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG LỐP Ô TÔ NHẬP KHẨU VÀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI THỊNH NAM 17 2.1 TỔNG QUÁT VỀ LỐP XE Ô TÔ VÀ THỊ TRƯỜNG LỐP XE Ô TÔ NHẬP KHẨU VIỆT NAM 17 2.1.1 Những lý thuyết lốp xe ô tô: 17 2.1.2 Tổng quan thị trường lốp xe ô tô Việt Nam giai đoạn 2009-2012 19 2.1.3 2.2 Dự báo nhu cầu thị trường tới năm 2020 24 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÁI THỊNH NAM 24 2.2.1 Thông tin chung 24 2.2.2 Cơ cấu tổ chức hành 26 2.2.3 Đánh giá chung tình hình kinh doanh năm gần 27 2.2.4 Tình hình nhập lốp xe ô tô công ty giai đoạn 2009-2012 28 2.2.5 Đặc điểm khách hàng cơng ty Thái Thịnh Nam tình hình đánh giá giá trị cảm nhận 34 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 37 Nghiên cứu định tính: 37 Nghiên cứu định lượng: 37 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 38 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 38 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 41 3.2.2.1 Kết thảo luận tay đôi với chuyên gia 41 3.2.2.2 Kết phát triển thang đo nháp 43 3.2.2.3 Bố cục bảng câu hỏi khảo sát nghiên cứu định lượng 44 3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 45 3.3.1 Quy trình nghiên cứu định lượng 45 Phân tích mơ tả 45 Đánh giá độ tin cậy thang đo 45 Phân tích nhân tố khám phá EFA 45 Phân tích mối quan hệ 45 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 45 3.3.2 Thiết kế mẫu nghiên cứu 46 Kích thước mẫu 46 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 THỐNG KÊ MẪU NGHIÊN CỨU 48 4.2 PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 50 4.2.1 Cronbach’s alpha yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận khách hàng 51 4.2.2 Cronbach’s alpha sau loại biến 53 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 54 4.3.1 Các tiêu chuẩn phân tích nhân tố khám phá EFA 54 4.3.2 Kết phân tích EFA cho thang đo nhân tố tác động đến giá trị cảm nhận 55 4.3.3 Kết điều chỉnh mơ hình nghiên cứu 57 4.4 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 59 4.4.1 Mối tương quan tuyến tính biến mơ hình 59 4.4.2 Kiểm tra giả định tượng đa cộng tuyến 59 4.4.3 Mơ hình hồi quy bội yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận khách hàng60 4.4.4 Kiểm định giả thuyết mơ hình hồi quy bội yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận 63 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65 5.1 KẾT LUẬN 65 5.2 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT CÁC KIẾN NGHỊ: 66 5.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM LỐP Ô TÔ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY THÁI THỊNH NAM 67 5.3.1 Về Chính sách giá tốn: 67 5.3.2 Về Thành phần Độ bền số an toàn 69 5.3.3 Về Thành phần Danh tiếng 71 5.3.4 Về Thành phần Chăm sóc khách hàng 72 5.3.5 Về Danh mục hàng hóa 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted GT NHAN DUOC CAO SP DAP UNG DUOC NHU CAU if Item Deleted Total Alpha Correlation Deleted 6.58 1.962 0.767 0.736 6.60 2.344 0.594 0.851 if Item Cronbach’s Alpha lần nhân tố Danh mục hàng hóa Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 721 Item Statistics Mean DANH MUC HH DA DANG DM PHU HOP LOAI XE & MUC DICH SD Std Deviation N 3.36 1.196 171 3.21 696 171 Item-Total Statistics DANH MUC HH DA DANG DM PHU HOP LOAI XE & MUC DICH SD Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3.21 485 590 693 3.36 1.431 428 701 Cronbach’s Alpha lần nhân tố Phân Phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 793 Item Statistics Mean HE THONG DAI LY & CUA HANG NHIEU HE THONG DAI LY & CUA HANG THUAN TIEN HE THONG BAO TRI O NOI THUAN TIEN Std Deviation N 3.02 1.082 171 2.72 1.053 171 2.94 1.047 171 Item-Total Statistics HE THONG DAI LY & CUA HANG NHIEU HE THONG DAI LY & CUA HANG THUAN TIEN HE THONG BAO TRI O NOI THUAN TIEN Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 5.65 3.674 559 800 5.95 3.327 710 638 5.74 3.536 643 711 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA Phân tích EFA Giá trị cảm nhận - Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 815 2898.5 59 Approx Chi-Square df 300 Sig 0.000 Initial Eigenvalues Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total 8.994 % of Variance 35.974 Cumulative % 35.974 Total 8.994 % of Variance 35.974 Cumulative % 35.974 Total 4.424 % of Variance 17.695 Cumulative % 17.695 2.595 10.381 46.356 2.595 10.381 46.356 3.143 12.571 30.267 2.004 8.018 54.374 2.004 8.018 54.374 2.830 11.319 41.585 1.518 6.070 60.444 1.518 6.070 60.444 2.673 10.693 52.278 1.414 5.657 66.101 1.414 5.657 66.101 2.444 9.777 62.056 1.156 4.626 70.727 1.156 4.626 70.727 2.086 8.344 70.400 1.054 4.214 74.941 1.054 4.214 74.941 1.135 4.541 74.941 753 3.014 77.955 723 2.893 80.848 10 622 2.488 83.336 11 569 2.276 85.612 12 515 2.058 87.670 13 480 1.918 89.588 14 390 1.560 91.148 15 335 1.340 92.488 16 317 1.267 93.755 17 292 1.168 94.923 18 253 1.011 95.933 19 222 886 96.820 20 196 783 97.603 21 165 659 98.262 22 155 619 98.881 23 122 486 99.367 24 084 337 99.704 25 074 296 100.000 Component Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component SP ON DINH KHI CHAY TOC DO CAO CAP NHAT GIA CHO KH 811 766 SP CHIU NHIET TOT 684 NV TU VAN KY THUAT CHO KH 684 HE THONG DAI LY & CUA HANG NHIEU SP CHIU DUOC MAI MON CAO 617 537 TTN LA NCC TAI CHINH MANH 911 TTN CO NGUON HANG ON DINH TTN LA NCC CO UY TIN 888 851 DOI TRA HANG HOA 769 HIEU LUC BAO GIA TUAN HOP LY GIA PHU HOP CHAT LUONG 714 GIA VA HIEU LUC BAO GIA LINH HOAT GIA HOP LY VS HH CANH TRANH BAO DUONG DINH KY CHU DAO 603 713 580 760 XU LY NHANH KHI DOI TRA HANG HOA HAN MUC TIN DUNG PHU HOP 696 740 GIA PHU HOP NHU CAU KH 711 SP CHIU DUOC TAI NANG 571 THOI GIAN TT PHU HOP NHU CAU KH DM PHU HOP LOAI XE & MUC DICH SD HE THONG BAO TRI O NOI THUAN TIEN HE THONG DAI LY & CUA HANG THUAN TIEN DANH MUC HH DA DANG 522 HONG/NO IT XAY RA 819 769 505 688 629 607 Phân tích EFA Giá trị cảm nhận - Lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 829 2435.373 Approx Chi-Square 253 df Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Component Total 8.014 % of Variance 33.844 Cumulative % 33.844 Total 8.014 % of Variance 33.844 Cumulative % 33.844 Total 3.556 % of Variance 15.109 Cumulative % 15.460 2.361 9.464 43.308 2.361 9.464 43.308 3.225 13.022 28.482 1.925 7.590 50.898 1.925 7.590 50.898 2.728 11.104 39.586 1.617 6.007 56.905 1.617 6.007 56.905 2.612 11.028 50.614 1.300 5.627 62.532 1.300 5.627 62.532 2.290 8.433 59.047 1.150 3.980 66.512 1.150 3.980 66.512 2.063 7.465 66.512 902 3.921 70.433 812 3.529 73.962 663 2.881 76.843 10 603 2.621 79.464 11 548 2.383 81.847 12 472 2.050 83.897 13 448 1.949 85.846 14 366 1.593 87.439 15 326 1.418 88.856 16 305 1.328 90.185 17 266 1.158 91.343 18 223 970 92.313 19 199 864 93.177 20 166 753 93.930 21 138 601 94.531 22 113 491 95.021 23 085 372 95.393 Rotated Component Matrix a Component SP ON DINH KHI CHAY TOC DO CAO 827 HONG/NO IT XAY RA 700 SP CHIU NHIET TOT 677 SP CHIU DUOC MAI MON CAO 664 THOI GIAN TT PHU HOP NHU CAU KH 566 SP CHIU DUOC TAI NANG 510 HE THONG DAI LY & CUA HANG NHIEU 508 HE THONG BAO TRI O NOI THUAN TIEN TTN LA NCC TAI CHINH MANH 915 TTN CO NGUON HANG ON DINH 884 TTN LA NCC CO UY TIN 861 XU LY NHANH KHI DOI TRA HANG HOA 780 NV TU VAN KY THUAT CHO KH 723 CAP NHAT GIA CHO KH 610 DOI TRA HANG HOA 804 GIA PHU HOP CHAT LUONG 665 HIEU LUC BAO GIA TUAN HOP LY 654 GIA HOP LY VS HH CANH TRANH 650 GIA VA HIEU LUC BAO GIA LINH HOAT 603 HAN MUC TIN DUNG PHU HOP 784 GIA PHU HOP NHU CAU KH 599 DM PHU HOP LOAI XE & MUC DICH SD 580 BAO DUONG DINH KY CHU DAO DANH MUC HH DA DANG 796 571 Phân tích EFA Giá trị cảm nhận – lần Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings Total 8.014 % of Variance 34.844 Cumulative % 34.844 Total 8.014 % of Variance 34.844 Cumulative % 34.844 Total 3.556 % of Variance 15.460 Cumulative % 15.460 2.361 10.264 45.108 2.361 10.264 45.108 3.225 14.622 30.082 1.971 8.571 53.679 1.971 8.571 53.679 2.784 13.504 43.586 1.585 6.891 60.570 1.585 6.891 60.570 2.766 12.028 55.614 1.273 5.533 66.103 1.273 5.533 66.103 2.170 10.489 66.103 961 5.046 71.149 902 3.921 75.070 812 3.529 78.599 663 2.881 81.480 10 603 2.621 84.101 11 548 2.383 86.484 12 472 2.050 88.534 13 448 1.949 90.483 14 366 1.593 92.076 15 326 1.418 93.493 16 305 1.328 94.822 17 266 1.158 95.980 18 223 970 96.950 19 199 864 97.814 20 166 723 98.537 21 138 601 99.138 22 113 491 99.628 23 085 372 100.000 Component Rotated Component Matrix a Component SP ON DINH KHI CHAY TOC DO CAO 827 HONG/NO IT XAY RA 700 SP CHIU NHIET TOT 677 SP CHIU DUOC MAI MON CAO 664 SP CHIU DUOC TAI NANG 566 TTN LA NCC TAI CHINH MANH 915 TTN CO NGUON HANG ON DINH 884 TTN LA NCC CO UY TIN 861 XU LY NHANH KHI DOI TRA HANG HOA NV TU VAN KY THUAT CHO KH 780 BAO DUONG DINH KY CHU DAO 610 CAP NHAT GIA CHO KH 586 723 GIA PHU HOP NHU CAU KH 804 GIA PHU HOP CHAT LUONG 665 HIEU LUC BAO GIA TUAN HOP LY 654 GIA HOP LY VS HH CANH TRANH 650 GIA VA HIEU LUC BAO GIA LINH HOAT 603 THOI GIAN TT PHU HOP NHU CAU KH 590 HAN MUC TIN DUNG PHU HOP 510 DANH MUC HH DA DANG 699 HE THONG DAI LY & CUA HANG NHIEU DM PHU HOP LOAI XE & MUC DICH SD 680 DOI TRA HANG HOA 566 577 Phân tích tương quan Pearson Correlations An toan An toan Pearson Correlation Danh tieng Cham soc khach hang Gia ca va toan Danh muc hang hoa Gia tri cam nhan Pearson Correlation 507** 497** 000 000 000 000 000 171 171 171 171 171 171 416** ** 500** N 171 413** ** ** 614 000 000 171 171 171 171 171 ** ** 488** 000 000 000 171 171 171 171 ** ** 453** 000 000 171 171 171 ** 418** 472 000 N 171 171 475 ** 390 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 171 171 171 507** 475 000 000 417** 472 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation Gia tri cam nhan 417** 000 Pearson Correlation Danh muc hang hoa 413** Sig (2-tailed) Pearson Correlation Danh tieng Gia ca va toan 416** Sig (2-tailed) N Cham soc khach hang 614 ** 582 ** 390 523 ** 582 523 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 171 171 171 171 171 171 497** 500** 488** 453** 418** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 171 171 171 171 171 Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 171 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ HỒI QUY BỘI Kết hồi quy mơ hình yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận khách hàng Model Summaryb Model R R Square 804a Adjusted Std Error of R Square the Estimate 646 636 75532757 a Predictors: (Constant), Danh muc hang hoa, Gia ca va toan, Cham soc khach hang, Danh tieng, An toan b Dependent Variable: Gia tri cam nhan ANOVAa Sum Model of Squares Mean df Square F Regression 49.804 9.961 Residual 24.136 165 146 Total 73.940 170 Sig 48.595 000b a Unstandardized Coefficients Coefficients Standardized Coefficients t Std Model (Constant) B Error Collinearity Statistics Sig Beta Tolerance VIF -.566 058 An toan 314 058 314 5.426 000 634 1.577 Danh tieng 211 058 199 3.682 000 543 1.843 Cham soc khach hang 217 058 217 3.740 000 499 2.006 Gia ca va toan 512 058 320 8.822 003 543 1.840 Danh muc hang hoa 197 058 197 3.407 001 598 1.672 a Dependent Variable: Gia tri cam nhan 000 1.000 Giả định liên hệ tuyến tính mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận Giả định phân phối chuẩn phần dư Giả định phương sai sai số không đổi Correlations Spearman's rho ABSphandu Correlation Coefficient ABSphandu 1.000 Sig (2tailed) An toan Danh tieng Danh muc hang hoa Cham soc khach hang -.113 Gia ca va toan ** -.301 Danh muc hang hoa 093 071 421 142 120 226 171 171 171 171 171 171 Correlation Coefficient 138 1.000 028 -.039 -.028 045 Sig (2tailed) 071 717 615 719 558 N 171 171 171 171 171 171 -.062 028 1.000 -.054 103 025 421 717 485 179 741 171 171 171 171 171 171 -.113 -.039 -.054 1.000 -.060 -.039 142 615 485 435 616 171 171 171 171 171 171 ** -.028 103 -.060 1.000 011 Sig (2tailed) N 120 719 179 435 171 171 171 171 171 171 Correlation Coefficient 093 045 025 -.039 011 1.000 Sig (2tailed) N 226 558 741 616 883 171 171 171 171 171 Correlation Coefficient Correlation Coefficient Sig (2tailed) N Gia ca va toan Danh tieng -.062 N Sig (2tailed) N Cham soc khach hang An toan 138 Correlation Coefficient -.301 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) b Model Summary Model R 804 R Square a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 646 636 75532757 Durbin-Watson 1.847 a Predictors: (Constant), Danh muc hang hoa, Gia ca va toan, Cham soc khach hang, Danh tieng, An toan b Dependent Variable: Gia tri cam nhan 883 171 PHỤ LỤC 7: CÁCH ĐỌC THÔNG SỐ KỸ THUẬT TRÊN LỐP XE Các thông số kỹ thuật bản: Trên thành lốp thường có nhiều chữ số thể kích thước chủng loại lốp Độ rộng mặt lốp tính theo mm Tỷ số chiều cao thành lốp với chiều rộng mặt lốp tính theo tỷ lệ % Cấu trúc lốp (có hai loại ký hiệu: R chữ đầu Radial, thể lốp bố tròn, B chữ đầu Bias, thể lốp bố chéo) Đường kính vành bánh xe tính theo inch: chiều ngang mâm bánh từ mút bên sang mút bên Chỉ số trọng tải: trị số trọng tải tối đa, tính kilo gam, mà lốp xe chịu đựng bơm áp suất Chỉ số tốc độ: số tốc độ không đánh giá khả vận hành ôm cua lốp mà cho biết giới hạn tốc độ cao lốp chịu Có ký hiệu ứng với tốc độ tối đa cho phép Q, S, T, U, H, V, Z … Ví dụ, lốp có dòng chữ, số P215/65R17 87V chữ P viết tắt “Passenger Vehicle”, tức xe du lịch chỗ trở xuống Nếu thay LT, tức lốp dành cho xe bán tải nhẹ (Light Truck), thường dùng cho xe tải trọng lớn, hay T dùng để lốp dự phòng Con số 215 biểu thị bề rộng lốp theo mm, số thứ hai, 65, thể tỷ số độ cao thành lốp với chiều rộng lốp Trong trường hợp này, thành lốp 65% chiều rộng 215mm R chữ đầu Radial, thể lốp bố tròn, để phân biệt với loại bố chéo (Bias) Lốp bố tròn thường dùng cho xe du lịch phù hợp với loại đường, lốp bố chéo thường dùng cho xe việt dã Về cảm giác lái hiệu tiêu thụ nhiên liệu, lốp B thua lốp R Số cuối cùng, 17, đường kính vành xe lắp lốp Và kích thước lốp tồn giới tính đơn vị hệ mét đường kính vành xe lại đo inch Sử dụng loại lốp cho ô tô, phải tuân theo hai tiêu kỹ thuật quan trọng tiêu tải trọng LI (Load Index) tiêu tốc độ SM (Speed marking) thể khả làm việc lốp, đảm bảo độ an toàn sử dụng Bất kể loại lốp không phép sử dụng vượt tải trọng tối đa tốc độ tối đa quy định có ghi mặt hơng lốp Tại Việt Nam, tốc độ cho phép tối đa đường cao tốc chưa vượt 120km/h nên số tốc độ loại lốp sử dụng phải ứng với loại lốp có ký hiệu từ R, S, T, U, H V, có khả vận hành với tốc độ từ 170km/h -240km/h (V) ...  Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế Nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng sản phẩm lốp ô tô nhập công ty TNHH Thái Thịnh Nam cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi.Số liệu kết nghiên cứu. .. ô tô nhập công ty TNHH TMDV Thái Thịnh Nam Khách hàng tiêu dùng cuối doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể, khách hàng cá nhân mua sử dụng lốp xe ô tô công ty TNHH TMDV Thái Thịnh Nam Sản phẩm lốp. .. lên hàng đầu nhân tố giúp công ty thay đổi phù hợp với mong muốn khách hàng để tồn phát triển Vì lý đó, đề tài Nghiên cứu giá trị cảm nhận khách hàng sản phẩm lốp ô tô nhập công ty TNHH Thái Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm lốp ô tô nhập khẩu công ty TNHH TMDV thái thịnh nam , Nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm lốp ô tô nhập khẩu công ty TNHH TMDV thái thịnh nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm