giao an toan 9 tiet 19

6 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 23:06

Tiết: 19 – 20 SỐ LUYỆN TẬP NHẮC LẠI VÀ BỔ SUNG VỀ KHÁI NIỆM HÀM I XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC a Về kiến thức: Hs nắm khái niệm hàm số, hiểu tính đồng biến, nghịch biến hàm số b Về kĩ năng: Nhận biết hàm số, tính giá trị hàm số, chứng minh hàm số đồng biến, nghịch biến c Về thái độ: Cẩn thận, ý, tích cực học tập d Các lực hướng tới hình thành phát triển học sinh: Hình thành phát triển lực tư Năng lực tính tốn, làm việc nhóm sử dụng ngơn ngữ tốn II BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Khái niệm hàm Phát biểu Xác định Tính giá trị số khái niệm hàm số hàm số hàm số Đồ thị hàm Hiểu đồ thị Vẽ đồ thị số hàm số hàm số cho dạng bảng Hàm số đồng Phát biểu Chứng minh biến, hàm số tính đồng biến hàm số đồng biến nghịch biến nghịc biến hay nghịch biến hàm số III CHUẨN BỊ 1.Chuẩn bị Giáo viên: Kế hoạch dạy học, tình khởi động Bài tập nhóm Chuẩn bị học sinh: Xem lại kiến thức hàm số học Bảng nhóm IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt/ Dự kiến SP HS HĐ1: KHỞI ĐỘNG y Mục tiêu: Nhằm giúp học sinh tạo hứng thú với học, nhắc lại kiến thức lớp *A(1;2) x O *B(1;-2) Phương thức: Vấn đáp, gợi mở nhắc lại Đặt vấn đề Cách thực + Khi đại lượng y gọi hàm số đại lượng thay đổi x ? + Hỏi tiếp : đ/lượng y ; đ/lượng x gọi + Hàm số cho dạng ? HĐ 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC - Hs nhắc lại kiến thức * Hàm số cho bảng cơng thức Khái niệm hàm số - Mục tiêu: Hs nắm khái niệm hàm số - Phương thức: Vấn đáp, đặt giải vấn đề - Hình thành kĩ năng: tư duy, tính tốn ngơn ngữ toán - Các bước tiến hành + GV treo bảng phụ ghi bảng ví dụ SGK + Đ/l y có phụ thuộc vào đ/ lượng x k0 ? + Với giá trị x có giá trị y ? Vậy y có hàm số x khơng? + Hãy lấy ví dụ h/số cho c/thức? + Với x = h/số y = x có giá trị ? + GV: Khi h/số cho cơng thức biến x lấy giá trị mà f(x) xác định + Ta kí hiệu h/số cách tính giá trị hàm số ntn? + Các cơng thức y = 1; y = -3; y = 0,2 có phải hàm số khơng? + Hãy làm ?1 - SGK ? + Nêu cách tính f(x) ? + GV gọi hai HS lên làm, HS khác làm vào => Nhận xét Ví dụ: a) x y => y hàm số x b) y = 2x ; y = 2x + ; y = x * Khi y hàm số x ta viết y = f(x) ; y = g(x)… Ví dụ: y = f(x) = 2x + Với x = => y = +3 = hay f(3) = * Hàm số y = a với x hàm ?1 Cho h/số y = f(x) = x + Tính : 1 f(0) = +5 = 5; f(1) = +5 = 5,5 1 f(2) = 2 +5 = 6; f(3) = +5 = 6,5 f(-2) = (-2) +5 = f(-10) = (-10) +5 = Đồ thị hàm số - Mục tiêu: Hs hiểu đồ thị hàm số, biểu diễn ?2- SGK đồ thị hàm số cho dạng bảng - Phương thức: Vấn đáp, đặt vấn đề - Hình thành kĩ năng: Tư duy, trình bày - Các bước tiến hành + Đồ thị hàm số ?Để trả lời câu hỏi làm ?2 SGK + Nêu cách biểu diễn điểm có toạ độ ( x; f(x) ) lên mặt phẳng toạ độ Oxy? + GV gọi HS lên bảng làm a) => Nhận xét + Vẽ đồ thị hàm số y = ax ntn ? + GV gọi HS lên vẽ đồ thị h/ số y = 2x ? => Nhận xét + Vậy đồ thị hàm số gì? 1   ;6÷ 3  1   ;4÷ 2  *C(1;2) *D(2;1) O y = 2x => Đồ thị hàm số y = f(x) tập hợp điểm biểu diẽn cặp giá trị tương ứng (x;f(x) )trên mặt phẳng toạ độ + GV chốt lại vấn đề *Ví dụ 1: Xét hàm số y = 2x +1 + Hàm số xác định R + Khi x tăng y tương ứng tăng Hàm số đồng biến, hàm số nghịch biến => y = 2x + hàm số đồng biến R * Ví dụ 2: Xét hàm số y = -2x +1 - Mục tiêu: Hs hiểu tính đồng biến, nghịch + H/số xác định R biến hàm số + Khi x tăng y tương ứng giảm = > y = -2x +1 h/số nghịch biến - Phương thức: Vấn đáp, đặt vấn đề, làm nhóm * Tổng qt: - Hình thành kĩ năng: Tư duy, trình bày Với x1 , x2 ∈ R + Nếu x1 < x2 mà f(x1) < f(x2) h/số - Các bước tiến hành + GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 3phút làm ?3 SGK + GV gọi HS lên điền => Nhận xét Hàm số y = 2x+1 xác định nào? + Khi giá trị x tăng giá trị tương ứng y tăng hay giảm ? + GV: Khi ta nói … + Hãy nhận xét tương tự với hàm số y = - 2x +1 ? + Vậy cách tổng quát hàm số đồng biến, nghịch biến? y = f(x) đồng biến R + Nếu x1 < x2 mà f(x1) > f(x2) h/số y = f(x) nghịch biến R x *Bài tập 2: (sgk - 45)Cho hàm số y = - + a)Tính GT t/ư y theo GT x ? x -1,5 -1 -0,5 y 3.75 3.5 3.25 b) Hàm số cho nghịch biến R giá trị x tăng giá trị tương ứng y lại giảm *Bài tập (45) a)Vẽ đồ thị h/số y1= 2x y2= - 2x x + GV cho HS đọc SGK GV chốt hàm số đồng y1 = 2x y2 = -2 biến, nghịch biến b) H/s y = 2x đồng biến R H/s y = - 2x nghịch biến R HĐ 3: HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP -GV gọi đồng thời hs lên bảng -HS (sgk – 45) -HS 3/a (sgk – 45) *Bài tập ( sgk-45) :  Cách vẽ : +XĐ điểm B (1;1) +Kẻ OB ⇒ 2 OB = + = -GV bổ sung sửa sai +Vẽ (O ; OB ) cắt Oy E -Để vẽ đồ thị hàm số ta làm ntn ? (Đáp :Vì đồ thị h/số cho đường thẳng, ; 1) nên cần xác định điểm mà đồi thị qua, nối +Xác định điểm D( điểm lại … ) - Để biết hàm đồng biến hay nghịch biến vận dụng kiến thức ? ( Đáp : dựa vào tổng quát ) -GV bổ sung sửa sai 3a HĐ 4: HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG - Bài tập (sgk – 45): Bài toán cho biết ? y/c tìm ? GV cho hs thảo luận nhóm 2’ -Gợi ý : Khi x = 1, y= +Kẻ OD ⇒ OD = ( ) ⇒ ⇒ OB = OE = OB = + 12 = ⇒ OD = +Vẽ (O ; OD ) cắt Oy F ⇒ OF = OD = +XĐ điểm A(1; O(0;0) A(1; 3x F3 2*E ); kẻ đường thẳng d qua ) ta đồ thị hàm số y = D *B ( ⇒ A 1; ) y= € đồ thị h/số x +Muốn vẽ đ/thị cần XĐ đoạn thẳng có độ dài tia Oy ⇔ Mà : = + ⇒ ( ) = ( ) + ( 1) Để có đoạn thẳng 3 Oy cần vẽ ΔV có cgv +Lại có = + ⇔ ( ) = ( 1) + ( 1) ⇒ 2 *Bài tập ( sgk-45) : A C B Để có đoạn thẳng Oy cần vẽ ΔV có cgv -Gọi hs trả lời cách vẽ : - Vận dụng bước thực vẽ đồ thị h/số y = 3x ? HĐ HOẠT ĐỘNG TÌM TỊI, MỞ RỘNG -Bài (sgk – 45) -GV vẽ sẵn hệ trục toạ độ có lưới vuông lên bảng phụ (H.5 - sgk) Yêu cầu hs lên bảng vẽ đồ thị, hs khác vẽ vào … -Dựa vào hình vẽ tìm toạ độ điểm A ; B ? ? - Tính chu vi tam giác 0AB ? (HS: 0A+0B +AB ) -Trong tổng biết độ dài đoạn ? (HS AB = -2 = ) - Cần tính độ dài ? (tính 0A; 0B) -Thực tính 0A ; 0B áp dụng kiến thức ? (áp dụng định lý Pi ta go) -GV yêu cầu HS tính … -GV nhận xét bổ sung -Hỏi : Còn cách khác tính S 0AB không ? GV giới thiệu cách D Ta có : +) y = 2x; mà y = ⇒ x = ⇒ tọa độ A( 2;4) +)y = x ; mà y = ⇒ x = ⇒ tọa độ B( 4;4) ⇒ AB = – = 2(cm) +)Áp dụng Đ/l Pitago vào ΔV 0AC, ΔV 2 + = 20 (cm) 0BD ta có : 0A = 0B = + = 32 (cm ) * Chu vi tam giác 0AB : 2 0A + 0B + AB = + 20 + 32 = 12,13(cm) * Diện tích tam giác 0AB 2.4 S= = 4(cm2) S0AB = S04B – S04A yêu cầu HS nhà tính -HS nêu cách khác GV chốt lại kiến thức toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an toan 9 tiet 19, giao an toan 9 tiet 19