LTVC tuần 15

5 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 21:29

KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN TIẾNG VIỆT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tên bài: Ý chí – Nghị lực Lớp: Người lập: Tiết: Người phê duyệt: I Mục tiêu học: * Về kiến thức: Sau học, HS: - Biết số từ, số câu tục ngữ nói ý chí, nghị lực người - Hiểu nghĩa số từ, số câu tục ngữ nói ý chí, nghị lực người - Làm tập liên quan cách sử dụng từ nói ý chí, nghị lực người văn cảnh câu, đoạn văn Tuần: Ngày phê duyệt: * Về lực: - Rèn cho HS kĩ ý thức tập trung: Bằng kiến thức hiểu biết thân để tìm giải nghĩa từ, câu tục ngữ nói ý chí – nghị lực - Tiếp tục rèn kĩ chủ động: sử dụng từ nói ý chí, nghị lực người văn cảnh câu, đoạn văn * Về phẩm chất: - Chăm làm tập, làm việc nhóm; sẵn sàng đón nhận kiến thức mới; thực hành phản biện làm - Thêm say mê, hào hứng học tiếng Việt II Phương tiện dạy học: GV chuẩn bị: HS chuẩn bị: - Đồ dùng: SGK, phấn màu; hình ảnh làng mạc ngày mùa, - Đồ dùng: SGK; hình ảnh, tư liệu làng mạc ngày mùa Slide trình chiếu - Hoạt động: - Hoạt động:  Tự phân tích đề bài; trao đổi nhóm đơi, tìm cách viết từ có  Xếp từ có tiếng "chí" vào nhóm thích hợp tiếng "chí", nêu nghĩa từ “ nghị lực” điền từ từ  Nêu nghĩa từ “ nghị lực” điền từ nghĩa với nghị lực vào chỗ trống thích hợp, nêu ý nghĩa số câu từ nghĩa với nghị lực vào chỗ trống thích hợp tục ngữ  Nêu ý nghĩa số câu tục ngữ  Thuyết trình, tranh luận, kiểm chứng chốt cách đáp án đúng; tổng kết KT  Thực hành làm tập luyện tập để củng cố kiến thức  Tự giải tập có liên quan III Tiến trình tổ chức hoạt động dạy học: Nội dung HĐ TG Hoạt động GV Ổn định lớp – Ôn bài: (3p) - Gv ổn định lớp; nhận định chung - GV ổn định lớp, nắm thông tin sĩ tâm sẵn sàng học HS số, vệ sinh (Nếu cần) - KTBC: Nói câu người bạn - Nêu yêu cầu: Nói câu em có sử dụng tính từ người bạn em có sử Nêu tính từ câu dụng tính từ Nêu tính từ câu - GV HS nhận xét Hoạt động HS - HS báo cáo tình hình lớp - HS lắng nghe yêu cầu GV Kết cần đạt Ôn lại kiến thức tính từ - – nói HS, lớp làm vào nháp Định hướng mới, liên hệ với - - GV nêu: Chủ điểm - HS lắng nghe cũ/ Liên hệ tổng thể kiến thức: tìm hiểu gì?( Có chí (2p) nên) - GV dẫn dắt: Tiết Luyện từ câu hôm hệ thống - HS ghi tên hóa vốn từ chủ đề Và để biết nghĩa xác từ chí câu tục ngữ Có chí nên nào, tìm hiểu tập - GV giới thiệu “MRVT: Ý chí – Nghị lực” ghi lên bảng - GV ghi đề lên bảng, yêu cầu HS ghi vào Triển khai dạy học: (23p) Nội dung HĐ TG Hoạt động GV Hoạt động HS 3.1 HĐ 1: Bài 1: Xếp GV gọi HS đọc đề - - 1HS nêu yêu cầu từ có tiếng "chí" - GV phân tích mẫu Có thể lấy ví dụ hai - Cả lớp đọc thầm - Biết mục tiêu cần đạt sau tiết học: Kết cần đạt - Học sinh hiểu nghĩa mở rộng thêm vốn từ: ý vào nhóm bảng trường hợp dùng từ chí phải ý chí để - HS làm bảng nhóm sau: (5p) HS hiểu rõ nghĩa: - Đại diện nhóm trình bày - PP KTDH: hỏi đáp; nêu - GV chốt lại - Các nhóm khác bổ sung vấn đề; thuyết đa trí thơng Chí có nghĩa rất, ( biểu thị Chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí - Học sinh đặt câu với từ thuộc minh; thảo luận nhóm mức độ cao nhất) cơng,nhóm chí tơn từ thuộc nhóm - Hình thức tổ chức: cá Chí có nghĩa ý muốn bền bỉ theo ý chí, chí khí, chí hướng, chí nhân; nhóm 2, lớp đuổi mục đích tốt đẹp - GV nhận xét chỉnh sửa HS sai 3.2 HĐ 2: 3.2 Bài 2: Dòng GV gọi HS nêu yêu cầu đề - 1HS nêu yêu cầu nêu ý - GV cho HS làm vào SGK khuyến - HS làm vào SGK.(có thể kết nghĩa từ "nghị lực" khích bạn sử dụng từ điển để tra từ hợp tra từ điển) (6p) a) Làm việc liên tục, bền bỉ kiên trì - Cả lớp viết đáp án chọn lên - PP KTDH: Hỏi – đáp; b) Sức mạnh tinh thần làm cho người bảng kiên hành động, không lùi - HS giơ bảng thảo luận - Hình thức tổ chức: Cá bước trước khó khăn nghị lực - HS hiểu thêm nghĩa khác c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ kiên câu a, c, d nhân, lớp cố - HS nêu gương giàu nghị d) Có tình cảm chân tình, sâu sắc chí lực mà biết tình, chí nghĩa - HS nói cảm nhận - GV chốt lại lời giải gương - Đáp án: Dòng b - HS làm theo yêu cầu GV - GV hỏi: Con biết người giàu - HS đọc nêu yêu cầu nghị lực? - HS đếm số từ cần điền đánh dấu - GV giới thiệu gương thày Kí, thứ tự Nick Vujicic, em Hồ Hữu Hạnh kể câu - HS giải thích nghĩa từ: nản chí, nguyện vọng chuyện đời họ - HS trao đổi nhóm đơi Nhóm xong trước quyền chữa - HS nhóm nhận xét 3.3 Bài 3: Điền vào chỗ GV cho HS nêu yêu cầu trống từ thích hợp: - GV hỏi HS có từ cần điền vào (6 phút) cho đánh số thứ tự vào phía từ để chí, đồng thời qua biết áp dụng cho thân Học sinh hiểu nghĩa mở rộng thêm vốn từ: nghị lực, đồng thời qua biết áp dụng cho thân HS hiểu nghĩa từ cần xếp biết xếp từ vào vị trí PP KTDH: Hỏi – đáp; thảo luận - Hình thức tổ chức: Cá nhân, lớp 3.4 Bài 4: Các câu sau khuyên người ta điều ? (6 phút) PP KTDH: hỏi đáp; nêu vấn đề; thuyết đa trí thơng minh; thảo luận nhóm - Hình thức tổ chức: cá nhân; nhóm 4, lớp điền cho thuận tiện - GV u cầu HS thảo luận nhóm đơi làm vào SGK - GV chốt đáp án - Các từ ngữ điền là: nghị lực, nản chí, tâm, kiên nhẫn, chí, nguyện vọng GV tổ chức cho HS nêu ý nghĩa câu tục ngữ - GV cho HS thảo luận nhóm để giải nghĩa câu tục ngữ - GV giải nghĩa số từ khó HS chưa hiểu rõ: vã, đồ, tàn… a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức * Muốn biết có phải vàng thật hay khơng người ta phải đem thử lửa * Khuyên: Đừng sợ vất vả, gian nan Gian nan, vất vả thử thách người, giúp người vững vàng, cứng cỏi lên b) Nước lã mà vã nên hồ Tay không mà đồ ngoan * Nước lã mà vã lên hồ: Đừng sợ bàn tay trắng *Những người mà từ tay trắng mà làm nên nghiệp kính trọng, khâm phục c) Có vất vả nhàn, Khơng dưng dễ cầm tàn che cho * Cầm tàn che cho: phải thành đạt làm quan cầm tàn che cho * Khuyên người ta: phải vất vả có lúc nhàn nhã, có ngày thành đạt 1HS nêu yêu cầu HS biết vận dụng vốn từ học để đặt câu - HS thảo luận nhóm - HS đại diện nhóm trình bày nghĩa đen, nghĩa bóng câu tục ngữ - HS nhóm nhận xét, bổ sung cần - HS nêu lại lời khuyên nhủ, gửi gắm câu Củng cố, tổng kết mở rộng: (5p) - Nội dung: Cũng cố nội dung đọc - Mở rộng, ứng dụng: - Hình thức: Hỏi – đáp; nêu ý kiến - Đối chiếu lại với mục tiêu ban đầu - GV hỏi lại: Thế ý chí, nghị lực - GV nhận xét học ghi nhớ câu tục ngữ học - Ý chí khả tự xác định mục đích cho hành động tâm đạt cho mục đích - Nghị lực sức mạnh tinh thần bền bỉ làm cho người kiên hành động, không lùi bước trước khó khăn Giao nhiệm vụ nhà: (2p) - GV nhắc việc: - Nhắc HS - Nhắc nhở HS chuẩn bị sau ghi vào Dặn dò hay STHT - HS tự đánh giá ý chí, nghị lực thân - HS nêu việc làm để thể ý chí-nghị lực học tập - Mục tiêu: - HTĐG: + HS Tự suy ngẫm tự đánh giá việc học qua học, đạt mục tiêu + GV hỏi vấn đáp vài HS - Lắng nghe GV dặn dò để thực - HS biết việc cần đúng, đủ làm nhà IV Rút kinh nghiệm, góp ý đánh giá: Tự đánh giá, rút kinh nghiệm ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Hình thức thu thập đánh giá HS dạy …………………………………………… … …………………………………………… … …………………………………………… … Nhận xét, góp ý người dự ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: LTVC tuần 15 , LTVC tuần 15