Chuyên đề 2 Tìm hiểu về MSSQL Sever 2017 Tin học kinh tế K59

46 263 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 10:23

Mình là sv K59 tin kinh tế. Đây là bài báo cáo Môn học của bộ môn Tin học kinh tế khoa công nghệ thông tin đại học mỏ địa chất............Tìm hiểu về Microsoft SQL Sever 2017. Mình là sv K59 tin kinh tế. Đây là bài báo cáo Môn học của bộ môn Tin học kinh tế khoa công nghệ thông tin đại học mỏ địa chất............Tìm hiểu về Microsoft SQL Sever 2017. Mình là sv K59 tin kinh tế. Đây là bài báo cáo Môn học của bộ môn Tin học kinh tế khoa công nghệ thông tin đại học mỏ địa chất............Tìm hiểu về Microsoft SQL Sever 2017. TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN -*** - CHUYÊN ĐỀ THỰC HÀNH GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT SQL SEVER 2017 Giảng viên hướng dẫn TS Lê Thanh Huệ Sinh viên thực Lớp Tin Kinh Tế A K59 Nhóm 06 Nguyễn Thị Hương – 1421050092 Phạm Thị Thu Hường – 1421050447 Dương Thị Lan – 1421050470 Lê Thị Lệ - 1421050104 Hà Nội - 2018 MỞ ĐẦU Nếu coi sở liệu sách hệ quản trị sở liệu thư viện Hãy thử tưởng tượng, bạn phải đến thư viện để tìm đọc sách A Làm cách để bạn tìm sách cách xác nhanh nhất? Ơi, bạn cười Tơi câu hỏi đơn giản quá! Trước tiên phải xác định vị trí sách cách: Hỏi người phụ trách thư viện Tra cứu máy tra tài liệu thư viện (theo loại sách, tên sách, tác giả, …) Sau việc đến vị trí xác định lấy đọc phải không Nếu thư viện khơng có máy tra tài liệu hay người phụ trách không nhớ nơi đặt sách Lúc này, bạn phải tự mò tìm sách hàng nghìn sách thư viện Chỉ nghĩ mà muốn bỏ Vậy đó, khơng có kênh thích hợp khơng biết cách để lấy sách cách nhanh xác Tương tự vậy, hệ quản trị sở liệu (DBMS) ứng dụng phần mềm máy tính để tạo quản lý liệu sở liệu Chúng cung cấp cho người dùng người lập trình cách thích hợp để truy xuất, quản lý, cập nhật tạo liệu Các hệ quản trị sở liệu giúp bảo vệ liệu an toàn, giảm thừa liệu trì hiệu liệu Microsoft SQL Sever phần mềm quản trị sở liệu phổ biến, Microsoft phát triển dựa RDBMS (Relational Database Management System) Phần mềm sử dụng giao diện dòng lệnh giao diện GUI Thêm vào đó, sử dụng phần mềm bạn luôn nhận hỗ trợ thân thiện từ cộng đồng người dùng trực tuyến Bạn bắt đầu sử dụng chương trình với học biên soạn cẩn thận Vì phần mềm phát triển Microsoft nên dễ cài đặt tảng window Chúng ta tìm hiểu Microsoft SQL Sever để hiểu rõ BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC Họ tên Nguyễn Thị Hương Phạm Thị Thu Hường Dương Thị Lan Lê Thị Lệ Cơng việc hồn thành Chương I,III Mở đầu + Kết thúc + Làm Word + Làm Slide + Thuyết trình + Tìm tài liệu + Chương IV Chương II Phụ Lục Mục Lục CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER Hệ quản trị sở liệu 1.1 Khái niệm Hệ quản trị sở liệu (Database Management System) hiểu hệ thống thiết kế để quản lí khối lượng liệu định cách tự động có trật tự Các hành động quản lý bao gồm chỉnh sửa, xóa, lưu thơng tin tìm kiếm (truy xuất thơng tin) nhóm liệu định 1.2 Vai trò hệ quản trị sở liệu Trong thời buổi công nghệ số nay, nhiều quy trình, cơng đoạn hay hệ thống quản trị mã hóa vận hành thiết bị, phần mềm nhằm giúp cho đối tượng sử dụng đạt hiệu suất làm việc tốt Trên sở đó, hệ sở quản trị liệu đời đóng vai trò quan trọng xử lý kiểm sốt nguồn thơng tin, liệu đơn lẻ Cụ thể, hệ quản trị CSDL có chức sau: Cung cấp mơi trường tạo lập sở liệu: hệ quản trị sở liệu đóng vai trò cung cấp cho người dùng ngôn ngữ định nghĩa liệu để mô tả, khai báo kiểu liệu, cấu trúc liệu Cung cấp cách nhập xử lí liệu: hệ quản trị sở liệu cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác liệu để diễn tả yêu cầu thao tác liệu khai thác liệu Thao tác liệu bao gồm: Cập nhật ( nhập, sửa, xóa liệu ) khai thác ( tìm kiếm, kết xuất liệu ) Cung cấp cơng cụ kiểm sốt, điều khiển truy cập sở liệu: nhằm đảm bảo số yêu cầu sở liệu Bao gồm: + Đảm bảo an ninh, phát ngăn chặn truy cập bất hợp pháp + Duy trì tính qn liệu + Tổ chức điều khiển truy cập + Khơi phục sở liệu có cố phần cứng hay phần mềm + Quản lí mô tả liệu Tổng quan Microsoft SQL Server 2.1 Khái niệm Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server hệ quản trị liệu quan hệ sử dụng câu lệnh SQL để trao đổi liệu máy cài SQL Server máy Client Một Relational Database Management System – RDBMS gồm có: databases, datase engine chương trình ứng dụng dùng để quản lý phận RDBMS liệu khác 2.2 Lịch sử phát triển Phiên Microsoft SQL Server đời vào năm 1989 cho hệ điều hành chạy 16 bit với SQL Server phiên 1.0 tiếp tục phát triển ngày SQL Server Microsoft thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ version 6.5 Sau Microsoft cải tiến viết lại engine cho SQL Server nói từ version 6.5 lên version 7.0 bước nhảy vọt Có số đặc tính SQL Server 7.0 khơng tương thích với version 6.5 Trong từ Version 7.0 lên version 8.0 (SQL Server 2000) cải tiến chủ yếu mở rộng tính web làm cho SQL Server 2000 đáng tin cậy Một điểm đặc biệt đáng lưu ý phiên 2000 Multiple-Instance Tức bạn cài dặt phiên 2000 chung với phiên trước mà không cần phải gỡ chúng Nghĩa bạn chạy song song version 6.5 7.0 với phiên 2000 máy (điều xảy với phiên trước đây) Khi phiên cũ máy bạn Default Instance phiên 2000 vừa cài Named Instance Microsoft gần phát hành SQL Server 2017, cung cấp nhiều lý thuyết phục để nâng cấp Mặc dù bạn lo lắng q trình dẫn đến thời gian ngừng hoạt động gián đoạn hoạt động kinh doanh bạn, lợi lĩnh vực khả tương thích tảng phân tích thống kê nguồn mở cung cấp cho bạn lợi cạnh tranh tiềm 2.3 Các phiên SQL Server Microsoft SQL sever có nhiều phiên khác Dưới danh sách phiên với tính phiên bản: • • Enterprise - cao cấp với đầy đủ tính Standard - tính Enterprise, sử dụng không cần dùng • tới tính nâng cao Workgroup - phù hợp cho công ty lớn với nhiều văn phòng làm • • việc từ xa Web - thiết kế riêng cho ứng dụng web Developer - tương tự Enterprise cấp quyền cho người dùng để phát triển, thử nghiệm, demo Có thể dễ • dàng nâng cấp lên Enterprise mà không cần cài lại Express - dùng mức độ đơn giản, tối đa CPU nhớ 1GB, kích thước tối đa sở liệu 10GB • Compact - nhúng miễn phí vào mơi trường phát triển ứng dụng • web Kích thước tối đa sở liệu 4GB Datacenter - thay đổi lớn SQL Server 2008 R2 • Datacenter Edition Khơng giới hạn nhớ hỗ trợ 25 cài Business Intelligence - Business Intelligence Edition giới thiệu SQL Server 2012 Phiên có tính Standard hỗ trợ số tính nâng cao BI Power View PowerPivot khơng hỗ trợ tính nâng cao • mức độ sẵn sàng AlwaysOn Availability Groups… Enterprise Evaluation - SQL Server Evaluation Edition lựa chọn tuyệt vời để dùng tính có cài miễn phí SQL Server để học tập phát triển Phiên có thời gian hết hạn tháng từ ngày cài.Từ tháng 10 năm 2016, phiên sau Microsoft hỗ trợ: o SQL Server 2008 R2 o SQL Server 2012 o SQL Server 2014 o SQL Server 2016 Tên gọi qua năm: 1986: SQL 86 (Được công bố ANSI Được phê chuẩn ISO năm 1987) 1989: SQL 89 1992: SQL 92 (SQL2) 1999: SQL 1999(SQL3) 2005: SQL Server 2005 2008: SQL Server 2008 2012: SQL Server 2012 2016: SQL Server 2016 SQL Server 2017 phát hành thức vào tháng 10/2017 Những phần SQL Server 2017 tung từ cuối năm 2016, tính đến cuối năm 2017 có 10 phát hành Phiên SQL Server 2017 chủ yếu kết nối với Linux, mang sức mạnh SQL lên Linux Để nói ngắn gọn bạn cài SQL Server 2017 Linux, sử dụng SQL Server 2017 docker container dựa Linux SQL Server 2017 cho phép lựa chọn ngôn ngữ phát triển, phát triển chỗ (on-premise) dựa đám mây Trong này, SQL Server 2017 cải thiện hiệu suất, khả mở rộng tính phần Database Engine, Integration Services, Master Data Services, Analysis Services, v.v Trong viết xem xét qua phần CHƯƠNG II: MICROSOFT SQL SEVER 2017 Các phiên Microsoft SQL Sever 2017 • SQL Sever 2017 on-premises: Xây dựng ứng dụng thông minh, nhiệm vụ quan trọng cách sử dụng tảng liệu hỗn hợp, mở rộng cho khối lượng cơng việc đòi hỏi Được dùng thử • miễn phí 180 ngày SQL Server 2017 Windows SQL Sever in the cloud: Tận dụng khả sẵn có cao, bảo mật thông minh Cơ sở liệu SQL Azure sử dụng công cụ SQL quen thuộc mà không cần phức tạp quản lý sở hạ tầng • Được sử dụng Cơ sở liệu SQL miễn phí Azure Phiên SQL Server Developer : phiên miễn phí, bạn khơng thể sử dụng sản xuất Đối với hướng dẫn này, bạn sử dụng phiên SQL Server Developer edition Bạn nên sử dụng cho mục đích phát triển cho mục đích đào tạo Nó • bao gồm tất tính cần có Phiên SQL Server Express : miễn phí sử dụng sản xuất, có giới hạn lưu trữ (10GB) khơng bao gồm số tính (như SQL Server Agent, DTA, v.v ) Bạn nên sử dụng phiên bạn không cần nhiều dung lượng ổ đĩa tài nguyên máy Tính SQL Server 2017 Tính Database Engine: identity_cache Tùy chọn giúp bạn tránh sai lệch giá trị cột ID, trường hợp máy chủ tắt đột ngột tiến hành chuyển đổi dự phòng, hay chí chuyển sang máy chủ phụ Nó sử dụng với lệnh ALTER DATABASE SCOPED CONFIGURATION, để kích hoạt thiết lập cấu hình sở liệu Cú pháp sau: CHƯƠNG IV: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ DEMO Hướng dẫn cài đặt phần mềm Microsoft SQL Sever 2017 cho Mac Linux sử dụng Docker Bài viết hướng dẫn cách tạo chạy SQL Server hệ điều hành Mac OS Linux sử dụng Docker, SQL Server 2017 container image, sqlcmd tool Và thao tác với sở liệu qua giao diện trực quan SQL Pro Studio tool.1 Bước : Cài đặt Docker: Bạn vào trang chủ docker, dowload cài đặt cách dễ dàng https://docs.docker.com/engine/installation/ Bước 2: Cấu hình Docker: Để làm việc với SQL server 2017 qua Docker bạn phải có tối thiểu 4GB ổ đĩa trống 4GB Ram trống - Bước Click logo Docker taskbar Chọn Preferences Chọn tab Advanced Kéo mở rộng Memory tối thiểu 4GB Click Apply & Restart Docker 3: Cài đặt sqlcmd tool (https://docs.microsoft.com/en- us/sql/linux/sql-server-linux-setup-tools) Dowload cài đặt sqlcmd tool với commands: - /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)" brew tap microsoft/mssql-release https://github.com/Microsoft/homebrew-mssql-release brew update brew install no-sandbox mssql-tools Bước 4: Khởi tạo running mssql-server instance Sử dụng commands sau: - docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=yourStrong(!)Password' -p 1433:1433 -d - microsoft/mssql-server-linux:2017-latest docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=yourStrong(!)Password' -p 1433:1433 -d - microsoft/mssql-server-linux:latest docker run -e 'ACCEPT_EULA=Y' -e 'SA_PASSWORD=yourStrong(!)Password' -e 'MSSQL_PID=Express' -p 1433:1433 -d microsoft/mssql-serverlinux:latest Bước 5: Kiểm tra instance mssql khởi tạo hay chưa với command: - sudo docker ps -a Bước 6: Kết nối sở liệu qua instance mssql server với command - docker exec -it /opt/mssqltools/bin/sqlcmd -S localhost -U sa -P Kết luận: Đến có nghĩa bạn hoàn tất việc cài đặt SQL Server 2017 Tuy nhiên để làm việc với database bạn lại hoàn toàn sử dụng qua commands line Điều khó khăn khơng trực quan Ở xin giới thiệu phần mềm làm việc với sở liệu cách trực quan SQL Pro Studio (Tuy nhiên phần mềm phí ) (https://www.sqlprostudio.com) PHỤ LỤC : GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC Theo DB-Engines Ranking, năm 2018 có 343 hệ quản trị sở liệu khác Tuy nhiên, có khoảng 10 DBMS sử dụng phổ biến giới cho ứng dụng công nghệ thông tin Và Top 10 hệ quản trị sở liệu phổ biến giới : Hệ quản trị sở liệu Oracle Oracle hệ quản trị sở liệu quan hệ đối tượng sử dụng rộng rãi Oracle phát triển hướng đến mơ hình liệu đám mây phiên 12c, c nghĩa điện tốn đám mây Nó hỗ trợ nhiều phiên Windows, UNIX Linux Một vài tính Oracle RDBMS sau: • • • Nó bảo mật Chiếm khơng gian Hỗ trợ sở liệu lớn giảm thời gian CPU để xử lý liệu Oracle kiến trúc theo mơ hình lớp: lớp liệu, lớp xử lý lớp nhớ Oracle server hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều công cụ việc quản lý thông tin Oracle tập hợp tập tin vật lý, tiến trình cấu trúc nhớ dùng để thực yêu cầu truy xuất liệu, thực thao tác phục hồi lưu trữ liệu cần thiết Oracle server chạy hay nhiều máy tính với mơ hình khác nhau: • Client – application – server: mơ hình lớp, người dùng truy cập từ may đơn vào máy chứa liệu thông qua trạm trung gian gọi application server, dùng để thực việc xử lý yêu cầu • ứng dụng cần truy xuất liệu Client – server: thông qua hệ thống mạng, người dùng dùng máy tính để xuất CSDL đặt máy tính khác hệ thống • mạng,truy xuất theo dạng gọi mơ hình lớp Host – base: người dùng truy xuất liệu máy dùng làm server lưu trữ CSDL Hệ quản trị sở liệu Microsoft SQL server SQL Server hệ quản trị sở liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi liệu máy Client máy cài SQL Server Một RDBMS bao gồm databases, database engine ứng dụng dùng để quản lý liệu phận khác RDBMS SQL Server tối ưu để chạy môi trường sở liệu lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte phục vụ lúc cho hàng ngàn user SQL Server kết hợp “ăn ý” với server khác Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server… DBMS quen thuộc với tín đồ công nghệ Microsoft sáng tạo công cụ phần mềm Visual Studio Kết hợp với Visual Studio, Microsoft SQL Server lựa chọn để xây dựng ứng dụng NET hệ điều hành với độ tương thích hỗ trợ cao với kết nối với sản phẩm chủ khác Excel, Word, Access SharePoint Microsoft SQL Server phổ biến phiên 2008, 2012, 2014 gần 2017 Hệ quản trị sở liệu MySQL MYSQL sở liệu sử dụng cho ứng dụng Web có quy mơ vừa nhỏ Nhưng chúng có trình giao diện Windows hay Linux Phiên Ngôn ngữ sử dụng C C ++ Hoạt động Linux, Windows Vài tính số là: tốc độ xử lý liệu cao, việc sử dụng trình kích hoạt tăng suất, với tính quay lại cam kết giúp khôi phục liệu cần Hệ quản trị sở liệu PostgreSQL Bạn có lẽ biết PostgreSQL, DBMS mã mở khác dùng nhiều ứng dụng game online, công cụ tự động hóa database đăng ký domain PostgreSQL hệ quản trị sở liệu viết theo hướng mã ngồn mở mạnh mẽ Có thể chạy tất hệ điều hành, bao gồm Linux, UNIX Windows Có hỗ trợ đầy đủ foreign keys, joins, views, triggers stored procedures Hệ quản trị sở liệu sửa dụng thông qua giao diện ngôn ngữ C/C++, Java, Net, Python, Tcl, ODBC… Vài tính là: • • • • Nó sử dụng sở liệu quan hệ đối tượng Dữ liệu an toàn Truy xuất liệu nhanh Chia sẻ liệu thông qua trang tổng quan nhanh Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access Microsoft Access hệ quản trị sở liệu tương tác người sử dụng chạy mơi trường Windows Microsoft Access có khả thao tác liệu , khả kết xuất liệu cho phép người dung sử dụng thiết kế biểu mẫu báo cáo phức tạp đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý, trình bày kết theo dạng thức chuyên nghiệp Microsoft Access hệ quản trị sở liệu nằm phần mềm Microsoft office hãng Microsoft Khả Microsoft Access là: Cung cấp công cụ tạo tập, lưu trữ, cập nhật khai thác liệu : • Tạo CSDL lưu trữ chúng thiết bị nhớ • Tạo biểu mẫu để cập nhật liệu, tạo báo cáo thống kê, tổng kết hay mẫu hỏi để khai thác liệu CSDL, giải tốn quản lý Tính Microsoft Access là: • Đó tập tin tải lên máy chủ tạo cách sử • dụng truy cập ms Đó hệ thống sở liệu giá rẻ sử dụng hệ thống internet chủ yếu trang web thương mại điện tử Hệ quản trị sở liệu MongoDB MongoDB sở liệu mã nguồn mở thuộc họ nhà NoSQL phát hành sử dụng miễn phí cơng ty MongoDB MongoDB hoạt động hệ điều hành phổ biến như: Windows, Linux, OS X hỗ trợ đầy đủ driver cho ngơn ngữ lập trình để giao tiếp với chúng cách dễ dàng MongoDB sở liệu có tốc độ phát triển tốt sử dụng cho nhiều dự án cơng nghệ Tính MongoDB: sở liệu xử lý liệu lớn đồng thời sử dụng nhớ để liệu truy cập dễ dàng, sử dụng phép nối phức tạp đó, việc chia tỷ lệ dễ dàng Ưu điểm MongoDB là: • Dữ liệu lưu trữ phi cấu trúc, khơng có tính ràng buộc, tồn vẹn nên • tính sẵn sàng cao, hiệu suất lớn dễ dàng mở rộng lưu trữ Dữ liệu caching (ghi đệm) lên RAM, hạn chế truy cập vào ổ cứng nên tốc độ đọc ghi cao Nhược điểm MongoDB là: • Khơng ràng buộc, tồn vẹn nên khơng ứng dụng cho mơ • hình giao dịch u cầu độ xác cao Khơng có chế transaction (giao dịch) để phục vụ ứng dụng • ngân hàng Dữ liệu caching, lấy RAM làm trọng tâm hoạt động • hoạt động yêu cầu nhớ RAM lớn Như giới thiệu trên, thay đổi liệu mặc định chưa ghi xuống ổ cứng khả bị liệu từ nguyên nhân điện đột xuất cao Hệ quản trị sở liệu DB2 DB2 hệ quản trị sở liệu phân tán IBM, quản lý xử lý CSDL quan hệ CSDL nguyên XML Ngôn ngữ sử dụng Assembly Language, C, C ++ để viết Nó hỗ trợ nhiều phiên Windows, UNIX Linux DB2 giải tốt vấn đề phân tán liệu, bảo mật điều khiển tương tranh tránh được: - Mất mát liệu - Không truy cập Không thể cập nhật Tắc nghẽn …… DB2 gồm phiên server, client Một vài tính IBM DB2 sau: dễ dàng để cài đặt thiết lập liệu truy cập dễ dàng, chúng tơi tiết kiệm số lượng lớn liệu gần lên đến byte vật nuôi Hệ quản trị sở liệu Redis Redis số hệ quản trị sở liệu phát triển mang phong cách NoSQL Redis hệ thống lưu trữ key-value với nhiều tính sử dụng rộng rãi Redis bật việc hỗ trợ nhiều cấu trúc liệu (hash, list, set, sorted set, string), Có thể làm việc cửa sổ, hệ điều hành Linux Nó mã hóa ngơn ngữ ANSI C vài tính Tốc độ thực cao, kiểu liệu băm chuỗi sử dụng hiệu suất truy vấn cao Những ưu điểm redis như: - Redis hỗ trợ thêm mới, cập nhật, xố liệu cách nhanh chóng Lưu trữ liệu dạng KEY-VALUE Dữ liệu lưu trữ RAM giúp việc truy xuất liệu cách nhanh chóng Ngồi bạn cấu hình để Redis lưu trữ - liệu ổ cứng Bạn cấu hình cho key tự động xoá khoảng thời gian - định(expire) Hỗ trợ nhiều loại kiểu liệu khác - Hỗ trợ Queue(hàng đợi) thông qua chế PUB/SUB, dùng Redis để làm hệ thống queue cho website xử lý request Các kiểu liệu Redis: - STRING: string, integer float Redis làm việc với string, phần string, tăng/giảm giá trị integer, float - LIST: danh sách liên kết strings Redis hỗ trợ thao tác push, pop từ phía list, trim dựa theo offset, đọc nhiều items list, tìm kiếm xóa giá trị - SET: tập hợp string (không xếp) Redis hỗ trợ thao tác thêm, đọc, xóa phần tử, kiểm tra xuất phần tử tập hợp Ngồi Redis hỗ trợ phép toán tập hợp, gồm intersect/union/difference - HASH: lưu trữ hash table cặp key-value, key xếp ngẫu nhiên, không theo thứ tự Redis hỗ trợ thao tác thêm, đọc, xóa phần tử, đọc tất giá trị - ZSET (sorted set): danh sách, phần tử map string (member) floating-point number (score), danh sách xếp theo score Redis hỗ trợ thao tác thêm, đọc, xóa phần tử, lấy phần tử dựa theo range score string Hệ quản trị sở liệu Elasticsearch - Elasticsearch thực chất hoặt động web server, có khả tìm - kiếm nhanh chóng thơng qua giao thức RESTful Elasticsearch có khả phân tích thống kê liệu Elasticsearch hệ thống phân tán có khả mở rộng tuyệt vời Lắp thêm node cho nó tự động mở rộng cho bạn 10 Hệ quản trị sở liệu Cassandra Cassandra hệ quản trị sở liệu phân tán mã nguồn mở thiết kế để sử lý khối lượng lớn liệu giàn trải nhiều node mà vẩn đảm bảo tinh sẵn sàng cao, khả mở rộng hay thu giảm số node linh hoạt chấp nhận số sai sót Nó phát triển facebook vẩn tiếp tục phát triển sử dụng cho mạng xã hội lớn giới Các đặc trưng cassandra : - Tính phân tán: khả phân chia liệu thành nhiều phần đặt nhiều node khác người dùng vẩn thấy liệu - khối hợp Tính co giãn: khả hệ thống mở rộng số node cluster để phục vụ số lượng request đến nhiều thu giảm - số lượng request đến Tính hướng cột: RDBMS hướng dòng( row-oriented) phải định nghĩa trước cột ( column) bản(table) Đối với cassandra bạn khơng phải làm điều , đơn giản thêm vào cột tùy theo nhu cầu bạn - Tính sẵn sàng cao: liệu chia làm nhiều lưu nhiều node nên client thực tác vụ đọc/ghi Cassandra đáp ứng cách thực gần - tất Chấp nhận sai: liệu bạn chép thành nhiều node cluster Nếu chẳng may node bị hỏng, bạn vẩn truy xuất liệu bạn node khác Vài tính Cassandra là: - Xử lý lượng lớn liệu lưu trữ nhiều máy chủ phân bố - khắp nơi Song song cung cấp khả mở rộng cao sẵn có mà khơng - gặp lỗi Các hệ thống Cassandra mở rộng nhiều trung tâm liệu, cho phép độ trễ thấp cho tất máy kết nối Kết Luận Sau thời gian nghiên cứu với hướng dẫn Lê Thanh Huệ tìm hiểu nhóm em hồn thành báo cáo với đề tài: “Tìm hiểu phần mềm Microsoft SQL Sever 2017 ” Bản báo cáo thực số vấn sau: - Tổng quan Microsoft SQL Sever 2017 Các thao tác Microsoft SQL Sever 2017 Giới thiệu số Hệ quản trị sở liệu khác Cài đặt phần mềm Microsoft SQL Sever 2017 cho hệ điều hành Mac Linux Trong trình làm việc, em sử dụng tài liệu tham khảo từ sách báo, Internet, từ khảo sát thực tế Mặc dù cố gắng có nhiều hạn chế khả kinh nghiệm nên báo cáo nhóm em nhiều thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến để hồn thiện Chúng Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo Lê Thanh Huệ người tận tình giảng dạy em bạn thời gian vừa qua Xin Chân Thành Cảm Ơn !!! TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình giảng Hệ quản trị sở liệu – Đặng Hữu Nghị, Hoàng Kim Bảng, Bùi Thị Vân Anh – Trường ĐH Mỏ địa chất Nguồn Internet : • https://tatthanh.net/2018/08/09/he-quan-tri-co-so-du-lieu-pho• bien/ https://www.webico.vn/quan-tri-co-du-lieu-la-gi-cac-quan-tri- • co-du-lieu-pho-bien-nhat-hien-nay https://www.datavail.com/blog/microsofts-newest-sql-server2017-advantages-to-upgrade • https://www.techwalla.com/articles/advantages-disadvantages- • • of-microsoft-sql https://www.techwalla.com/articles/how-to-build-a-server https://www.quora.com/What-are-descriptive-advantages-or- • drawbacks-in-choosing-Microsoft-SQL-server-over-MySQL https://quantrimang.com/huong-dan-cai-sql-server-2017-tungbuoc-158257? fbclid=IwAR1urs5s2UQyqcOEuYCWgy0nDmv- • 7UzOIhBzyFTlhSfXjWMIuUTUEKqozEA https://www.dammio.com/2018/04/25/danh-sach-cac-he-quantri-co-so-du-lieu-pho-bien-nhat-nam-2018? fbclid=IwAR3zqCB2JHAHcp46jkfni4nzMwt6dYAcKMuGIZ • z9kEJWqTM_46IyI9Y1Sf4 https://db-engines.com/en/ranking? fbclid=IwAR2F1mnDfalSu4t2KtUAOlR4rM_wxCKqtb6lsT4fjz7dujkxucU-5aER2I ... SQL 89 19 92: SQL 92 (SQL2) 1999: SQL 1999(SQL3) 20 05: SQL Server 20 05 20 08: SQL Server 20 08 20 12: SQL Server 20 12 2016: SQL Server 20 16 SQL Server 20 17 phát hành thức vào tháng 10 /20 17 Những... Server 20 17 tung từ cuối năm 20 16, tính đến cuối năm 20 17 có 10 phát hành Phiên SQL Server 20 17 chủ yếu kết nối với Linux, mang sức mạnh SQL lên Linux Để nói ngắn gọn bạn cài SQL Server 20 17 Linux,... Services, v.v Trong viết xem xét qua phần CHƯƠNG II: MICROSOFT SQL SEVER 20 17 Các phiên Microsoft SQL Sever 20 17 • SQL Sever 20 17 on-premises: Xây dựng ứng dụng thông minh, nhiệm vụ quan trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 2 Tìm hiểu về MSSQL Sever 2017 Tin học kinh tế K59, Chuyên đề 2 Tìm hiểu về MSSQL Sever 2017 Tin học kinh tế K59, Tính năng mới của SQL Server 2017, Ưu điểm và nhược điểm của SQL Server 2017, Các thao tác cơ bản trên bản SQL Server Express  2017, Các câu lệnh trong Microsoft SQL Sever 2017, Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Cassandra

Từ khóa liên quan