Đồ án Môn Học_p004-029

26 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 06:05

MỤC LỤC Lời cảm ơn Nhận xét giáo viên hướng dẫn Chương TỔNG QUAN VỀ GẠCH XÂY DỰNG KHÔNG NUNG 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tình hình sử dụng gạch khơng nung Việt Nam 1.3 Gạch không nung 1.3.1 Định nghĩa phân loại 1.3.1.1 Định nghĩa 1.3.1.2 Phân loại 1.3.2 Ưu nhược điểm 1.3.2.1 Ưu điểm gạch không nung 1.3.2.2 Nhược điểm gạch không nung 1.3.3 Một số loại Gạch không nung phổ biến 1.3.3.1 Gạch bê tơng nhẹ bọt khí (CLC - Cellular Lightweight Concrete) 1.3.3.2 Gạch bê tơng khí chưng áp (ACC) 10 1.3.3.3 Gạch xi măng cốt liệu 12 1.3.3.4 Gạch không nung Polymer 14 Chương 2: CÁC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 17 2.1 Cơng nghệ sản xuất gạch Polymer hóa khống 17 2.1.1 Nguyên liệu sản xuất 17 2.1.2 Cách phối trộn 17 2.1.3 Quy trình sản xuất 17 2.2 Công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu( gạch block) 20 2.2.1 Nguyên liệu 20 2.2.2 Cách phối trộn 20 2.2.3 Quy trình sản xuất 20 2.3 Cơng nghệ bê tơng khí chưng áp (gạch bê tơng nhẹ-ACC) 23 2.3.1 Nguyên liệu 23 2.3.2 Cách phối trộ 23 2.3.3 Quy trình sản xuất 23 2.3.4 Yêu cầu kỹ thuật 24 Chương 3: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ KẾT LUẬN 26 3.1 Ứng dụng thực tế Hiệu kinh tế xã hội 26 3.1.1 Ứng dụng thực tế 26 3.1.2 Hiệu kinh tế xã hội 26 3.1.2.1 Hiệu xã hội 26 3.1.2.2 Hiệu kinh tế 26 3.2 Kết luận 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 Trường Đại học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Chương TỔNG QUAN VỀ GẠCH XÂY DỰNG KHÔNG NUNG 1.1 Đặt vấn đề Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ ngành Xây dựng, hàng năm, nước tiêu thụ từ 20 - 22 tỷ viên gạch lọai, đà phát triển này, đến năm 2020 lượng gạch cần cho xây dựng 40 tỷ viên/năm Để đạt mức này, lượng đất sét phải tiêu thụ vào khoảng 600 triệu m3/năm, tương đương với 30.000 đất canh tác; Bình quân năm 2.500 đất canh tác Riêng năm 2020, khoảng 3.150 đất Không vậy, gạch nung tiêu tốn nhiều lượng: Than, củi, đặc biệt than đá thải vào bầu khí nhiều loại khí độc, khơng ảnh hưởng tới mơi trường, sức khỏe người, mà giảm suất trồng, vật nuôi Do vậy, việc sử dụng gạch không nung cần quan tâm Theo quy hoạch tổng thể ngành công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ phê duyệt ngày 01/08/2001, phải phát triển gạch không nung thay gạch đất nung từ 10% - 15% vào năm 2005 25% - 30% vào năm 2010, tiến tới xóa bỏ hồn tồn gạch đất nung thủ cơng vào năm 2020.[8] 1.2 Tình hình sử dụng gạch khơng nung Việt Nam Tại Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, tỷ lệ vật liệu xây dựng không nung chiếm 70% thị phần, số nước phát triển giới có xu hướng giảm gạch đất sét nung xuống 30% - 50% có xu hướng thay tồn gạch khơng nung Ở nước ta, dân gian sử dụng gạch không nung từ lâu loại gạch Papanh (được sản xuất từ phế thải công nghiệp: xỉ than, vôi bột), gạch xi măng-cát (được tạo thành từ cát xi măng)…, tỷ lệ sử dụng gạch không nung thấp, đến thời điểm này, chiếm 4% - 5% sản lượng gạch toàn quốc Các nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng gạch khơng nung nước ta, bao gồm nguyên nhân khách quan chủ quan Đó là: - Thói quen sử dụng gạch nung để xây tường nhà có từ ngàn đời, việc loại bỏ khỏi đời sống nhân dân vấn đề xã hội khó khăn - Các dây chuyền gạch không nung đưa vào nước ta phần lớn thiết bị đắt, công nghệ phức tạp, làm cho giá thành viên gạch không nung trở thành loại hàng xa xỉ” nhân dân gạch nung thắng - Chưa có cơng nghệ sản xuất gạch khơng nung từ vật liệu đơn giản, rẻ tiền, ảnh hưởng đến đất canh tác, mà làm mơi trường khỏi loại phế liệu xây dựng; thiết bị dây chuyền sản xuất với suất cao, giá thành hợp lý cho sản phẩm nhiều, rẻ phù hợp với kinh tế ta Thực tế, tại, số dây chuyền sản xuất gạch khơng nung có, nhiều ngun nhân chưa phát triển rộng Cụ thể là: - Dây chuyền sản xuất gạch Block cát, đá, xi măng có, song chưa phát triển mạnh, mà nguyên liệu đầu vào phải kén chọn đất, cát nên hạn chế việc triển khai ứng dụng - Dây chuyền sản xuất gạch ép từ đá xi măng vậy, vật liệu có hạn, mẫu mã sản phẩm làm không đẹp, mịn; nơi xây dựng nhà máy có hạn phụ thuộc vào vùng nguyên liệu - Dây chuyền sản xuất gạch bê tông nhẹ phương pháp sủi bọt khí Đức có ưu gạch nhẹ, song nguyên liệu đầu vào cung phải kén chọn cát + tro bay + xi măng + phụ gia Mà phụ gia phải phụ thuộc nhập ngoại Dây chuyền thiết bị ngoại nhập đắt nên khó phù hợp để đầu tư… Do vậy, để gạch không nung sử dụng rộng rãi xã hội, công nghệ sản xuất cần hồn chỉnh để khắc phục tiêu chí: Ngun liệu đầu vào khơng kén chọn, dễ kiếm; Máy móc thiết bị dây chuyền tự sản xuất chế tạo nước; Xây dựng nhà máy khắp địa hình từ hải đảo tới vùng núi cao; Phụ gia vật tư sẵn có thị trường; Sản xuất từ thủ cơng tới tự động hóa hồn tồn; Chất lượng viên gạch tiêu chuẩn tốt; Giá thành hạ so với gạch nung.[8] GVHD: Đặng Thanh Phong Trường Đại học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu 1.3 Gạch không nung 1.3.1 Định nghĩa phân loại 1.3.1.1 Định nghĩa Gạch không nung loại gạch mà sau ngun cơng định hình tự đóng rắn đạt số học cường độ nén, uốn, độ hút nước mà không cần qua nhiệt độ, sử dụng nhiệt để nung nóng đỏ viên gạch nhằm tăng độ bền viên gạch Độ bền viên gạch không nung gia tăng nhờ lực ép rung ép lẫn rung lên viên gạch thành phần kết dính chúng Về chất liên kết tạo hình, gạch khơng nung khác hẳn gạch đất nung Q trình sử dụng gạch khơng nung, phản ứng hố đá hỗn hợp tạo gạch tăng dần độ bền theo thời gian Tất tổng kết thử nghiệm cấp giấy chứng nhận: Độ bền, độ rắn viên gạch không nung tốt gạch đất sét nung đỏ kiểm chứng tất nước giới: Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nhật Bản, Gạch khơng nung Việt Nam đơi gọi gạch block, gạch blốc, gạch bê tông, gạch block bê tơng, nhiên với cách gọi không phản ánh đầy đủ khái niệm gạch không nung Mặc dù gạch không nung dùng phổ biến giới Việt Nam gạch không nung chiếm tỉ lệ thấp.[5] 1.3.1.2 Phân loại Hiện thị trường nước, gạch không nung thường phân loại gọi tên riêng chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu phụ gia sử dụng cơng nghệ ép viên Theo đó, có loại gạch không nung sau: - Gạch xi măng cốt liệu - Gạch khơng nung bê tơng nhẹ: Có hai dòng sản phẩm hình thành sản xuất gạch khơng nung bê tơng nhẹ tùy thuộc vào quy trình sản xuất ngun liệu, gạch bê tơng nhẹ bọt khí (CLC - Cellular Lightweight Concrete) gạch bê tơng khí chưng áp (AAC - Autoclaved Aerated Concrete) - Các loại gạch không nung khác: Nguồn nguyên liệu để tạo loại gạch Không nung khác sử dụng dân gian thường xỉ than, đất đồi núi chất lượng thấp, phế thải công nghiệp, phế thải xây dựng phụ gia vôi bột để tạo đông kết, đóng rắn Trong thực tế tùy điều kiện kinh tế, người ta bổ sung thêm xi măng để tăng độ bền học gạch Công nghệ tạo viên thường thủ công, đổ khuôn nén tay nện chày gỗ nên loại gạch có độ chịu lực yếu, lực nén thấp độ hút nước cao Ngồi ra, trực tiếp sử dụng số đá khống có sẵn tự nhiên để làm gạch từ đá chẻ, đá ong, đá silicat …[4] 1.3.2 Ưu nhược điểm 1.3.2.1 Ưu điểm gạch không nung - Khi sản xuất gạch không nung, nguyên liệu không sử dụng đất nơng nghiệp, khơng ảnh hưởng đến diện tích đất nơng nghiệp để canh tác Ngồi ra, quy trình sản xuất gạch khơng nung khơng trải qua giai đoạn nung đốt, nên không sử dụng đến nhiên liệu đốt, nên tiết kiệm nhiên liệu, tránh tình trạng phá rừng tràn lan khơng gây ô nhiễm môi trường - Nguyên liệu để sản xuất gạch không nung phong phú, đa dạng đất, mạt đá, bột đá, cát vàng, xi măng, nguồn nguyên liệu có hầu hết tỉnh thành nước - Dây chuyền sản xuất gạch sử dụng cơng nhân, khâu hầu hết tự động hoá, điều tiết kiệm chi phí nhân cơng - Khả chịu lực đáp ứng theo nhu cầu sử dụng lớn Gạch khơng nung chịu lực với cường độ từ 30 – 40MPa trở lên (trong gạch nung đạt ≤ 10MPa) Đối với cơng trình vùng tường không yêu cầu cường độ, việc sản xuất gạch khơng nung thay đổi để giảm bớt lượng xi măng nhằm giảm chi phí - Gạch khơng nung có khả cách âm tốt, cách nhiệt tốt chống thấm cao Điều hoàn toàn phù hợp vào kết cấu viên gạch cấp phối vữa bê tông GVHD: Đặng Thanh Phong Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu - Kích thước gạch khơng nung có nhiều loại, tùy vào nhu cầu khách hàng để sản xuất, có viên có kích thước lớn, làm cho việc xây dựng trở nên nhanh hơn, giảm chi phí nhân cơng đạt tiến độ nhanh cho cơng trình - Có nhiều chủng loại, đa dạng kích thước, sử dụng sử dụng kích thước chi tiết phụ, làm cho cơng trình đạt tính thẩm mỹ cao - Ngồi ra, sử dụng gạch không nung thông thường để lát vỉa hè mang lại hiệu cao Trong q trình thi cơng vỉa hè, dùng gạch lát không nung không cần phải trát mạch, tiết kiệm vật liệu, nhân công giảm thời gian thi cơng cho cơng trình, ngồi việc thoát nước dễ dàng Vỉa hè sau lát gạch xong sử dụng mà không cần đợi Lát vỉa hè gạch thi cơng thời tiết, kể trời mưa Kiểu dáng, hoa văn, màu sắc viên gạch đa dạng, tính thẩm mỹ cao.[4] 1.3.2.2 Nhược điểm gạch không nung - Một số loại gạch khơng nung có tỷ trọng cao so với gạch đất nung Do sử dụng phần nguyên liệu cát, đá làm nguyên liệu khiến cho nhu cầu khai thác cát đá tăng cao Tuy trình sản xuất thi cơng nhiễm nguyên liệu thứ phẩm xi măng, bột nhôm, ảnh hưởng tới môi trường - Giá thành sản xuất số loại gạch không nung cao so với gạch nung truyền thống Hiện tại, gạch khơng nung gia nhập trường Việt Nam chưa lâu, người dân chưa quen dùng.[4] 1.3.3 Một số loại Gạch không nung phổ biến 1.3.3.1 Gạch bê tơng nhẹ bọt khí (CLC - Cellular Lightweight Concrete) Gạch bê tơng nhẹ bọt khí có kết cấu bê tơng với hàng triệu bọt khí li ti tạo nên hệ thống lỗ dạng tổ ong kín với kích thước siêu nhỏ, ngăn thẩm thấu nước Do đó, Gạch bê tơng bọt siêu nhẹ có đặc tính chống thấm cao Thường sử dụng thi công bể bơi, bể chứa, sàn, mái chống thấm Cũng nhờ cấu tạo này, gạch bê tơng bọt khí siêu nhẹ có khả cách âm, cách nhiệt, chống cháy cực tốt, thích hợp thi cơng cơng trình đòi hỏi tiêu chuẩn cao bệnh viện, khách sạn, trường học …:đặc biệt cơng trình cao tầng nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt Hình 1.1 Gạch bê tơng bọt khí - Thành phần:  Xi măng,tro nhiệt điện, sợi tổng hợp (có thể có) (10-30%)  Chất tạo bọt  Phụ gia (3-4%) - Đặc tính: GVHD: Đặng Thanh Phong Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu  Là sản phẩm có tỉ trọng D từ 600-900 kg/m3 (D600-D900) (Bằng ½ so với gạch thừơng)  Nhẹ nước nước - Kích thước tiêu chuẩn: 100x200x400 mm (có thể thay đổi tùy theo yêu cầu) = viên gạch đất nung kích thứơc 50x100x200 mm - Trọng lượng: 6,4 kg/viên D800 - Các thông số kĩ thuật bản: Quy định theo bảng 1.1 Bảng 1.1 Các thông số & tiêu chuẩn Gạch Bê tông bọt khí so với Gạch Đất sét nung ĐƠN VỊ GẠCH BÊ TƠNG BỌT KHÍ GẠCH ĐẤT SÉT NUNG TIÊU CHUẨN YÊU CẦU (*) Trọng lượng khô kg/m3 600-900 1150 500-700 Cường độ chịu lực nén kg/cm2 40-60 40-80 10–25 Cường độ chịu lực uốn kg/cm2 6-8 6-9 Không yêu cầu Độ hút nước % 12 18-20 Không yêu cầu 10 cm Decibel 43 25 Không yêu cầu 20 cm Decibel 50 38 Không yêu cầu Watt/m.K 0.13 1.15 Không yêu cầu 10 cm H 1-1.5 Không yêu cầu 20 cm H 4-8 1.5-2 Khơng u cầu MƠ TẢ TÍNH CHẤT LÝ HỌC TÍNH CHẤT CÁCH ÂM TÍNH CHẤT CÁCH NHIỆT Hệ số dẫn nhiệt TÍNH CHỐNG CHÁY (*) Ghi chú: TCVN 7959-2008 – Các ưu điểm vượt trội:  Tải trọng gạch xây giảm 30-40 %  Kết cấu móng chịu lực giảm từ 12-20%  Giảm 12-15% chi phí xây thơ  Giảm từ 15-20% khối lượng thép với kết cấu khung  Thời gian thi công nhanh 30-50%  Giảm 40 % điện tiêu thụ máy điều hòa  Là vật liệu cách âm, cách nhiệt tốt (có thể sử dụng cho nhà hàng,khách sạn,phòng hát, thu âm )  Thân thiện với môi trường từ sản xuất tới tiêu thụ,không độc hại tái sản xuất dễ dàng.[2] GVHD: Đặng Thanh Phong Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Hình 1.2 So sánh gạch nung gạch bê tơng bọt khí 1.3.3.2 Gạch bê tơng khí chưng áp (ACC) Gạch Bê tơng khí chưng áp gọi gạch AAC (Aerated Autoclaved Concrete) loại VLXD tạo thành từ loại nguyên liệu xi măng, vôi, cát vàng, nước phụ gia tạo khí Hỗn hợp nghiền mịn phối trộn xác thiết bị định lượng tạo hình khn thép Trong q trình đơng kết xảy phản ứng hóa học tạo bọt khí giúp sản phẩm trương nở, sản phẩm cắt xác nhờ thiết bị cắt tự động trưng hấp Autoclave áp suất nhiệt độ cao Sau trình trưng hấp cho đời loại Gạch bê tông siêu nhẹ, cách âm cách nhiệt tốt phù hợp cho cơng trình xây dựng, đặc biệt nhà cao tầng Gạch Bê tơng khí chưng áp thành tựu 80 năm qua lĩnh vực xây dựng Đó Vật Liệu mang tính cách mạng kết hợp nhiều đặc tính tốt độ bền, trọng lượng thấp, khả cách nhiệt, hấp thụ âm thanh, khả chịu nhiệt tốt kỹ thuật xây dựng đơn giản Gạch Bê tơng khí chưng áp kỹ thuật mang tính đại hiệu mặt so với phương pháp xây dựng thông thường Gạch Bê tơng khí chưng áp VLXD khơng độc, mang tính tự nhiên, tiết kiệm lượng thân thiện với mơi trường.[2] Hình 1.3 Sản phẩm gạch khí chưng áp AAC thông dụng - Thành phần:  Vật liệu xi măng, vơi  Cát nghiền mịn (có thể thay cát khống silic hoạt tính xỉ bazơ dạng nghiền mịn)  Nước chất tạo khí GVHD: Đặng Thanh Phong 10 Trường Đại học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu - Trọng lượng :siêu nhẹ (400-700Kg/m3) - Đặc tính: Tỷ trọng bê tơng khí khoảng từ 400kg/m3 đến 1.000kg/m3 thông thường người ta sản xuất loại sản phẩm có tỷ trọng từ 600 – 800kg/m3 Tỷ trọng 1/3 so với gạch đặc 2/3 so với gạch rỗng đất sét nung Nhẹ nước nên nước - Kích thước chuẩn : 100x200x400 mm tương đương với viên gạch đất nung (50x100x200 mm), đồng nghĩa với việc tiết kiệm thời gian thi công, vật liệu sử dụng xi măng, cát xây dựng - Trọng lượng: 6,4 kg/viên D800, kích thước xây dựng xây gạch nung nặng gấp đôi so với gạch siêu nhẹ [6] - Các thông số kĩ thuật bản: Quy định theo bảng 1.2 Bảng 1.2 Các thông số & tiêu chuẩn Gạch khí chưng áp so với Gạch đất sét nung Thông số so sánh Gạch ACC Gạch đất sét nung Nhận xét so sánh Khối lượng thể tích khơ (kg/m³) 500-650 1.100-1.200 Giảm tải trọng & chi phí kết cấu Cường độ nén (Mpa) 3.5-4 3-8 Cường độ đồng đều, ổn định Hệ số cách nhiệt (W/m.k) 0.18 1.15 Cách nhiệt tốt 10 Hệ số cách âm (dB) 38 28 Cách âm hoàn hảo với chiều dày 100mm Khả chống cháy (giờ) 1-2 Chống cháy gấp lần, giảm thiệt hại hỏa hoạn Độ xác SX (mm) ±1-2 ±5 Kích thước chuẩn, giảm chi phí hồn thiện Vữa xây Sử dụng vữa xây chuyên dụng, mạch xây mỏng 1-3m Vữa trộn công trường, mạch xây > 10mm Sử dụng vữa xây chun dụng giảm chi phí cơng, mạch vữa mỏng tiết kiệm vật tư Số lượng viên/khối xây 83 680 Kích thước lớn gấp lần viên gạch thông thường, giúp tăng suất & tiến độ XD Công nghệ sản xuất Cơng nghệ chưng áp, khơng nung đại, Lò nung tuynen > 1.000ºC Công nghệ đại hơn, chất lượng ổn định, thân thiện bảo vệ môi trường - Các ưu điểm vượt trội: GVHD: Đặng Thanh Phong 11 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu - Nhẹ Cũng nhờ tỷ trọng sản phẩm nhẹ nên cho phép tạo hình sản phẩm kích cỡ lớn so với gạch xây mà không ảnh hưởng đến thao tác người thợ Khi xây gạch bê tơng khí, tốc độ xây người thợ tăng gấp đơi so với gạch thơng thường Đây yếu tố làm rút ngắn tiến độ thi cơng cơng trình - Tính cách nhiệt cao Hệ số dẫn nhiệt gạch bê tơng khí vào khoảng: 0,11 – 0,22 W/m.k, 1/4 – 1/5 hệ số dẫn nhiệt gạch đất nung 1/6 hệ số dẫn nhiệt gạch bê tông thông thường Thực tế chứng minh: Hiệu bảo ôn tường gạch bê tơng nhẹ có chiều dày 20cm tương đương hiệu bảo ôn tường gạch đất nung có chiều dày 49cm Các chuyên gia tính tốn, với điều kiện khí hậu nhiệt đới, sử dụng sản phẩm bê tơng khí làm giảm tới 40% chi phí điện tiêu thụ cho điều hồ - Tính cách âm tốt Vì gạch bê tơng khí chưng áp có kết cấu với nhiều lỗ khí, lượng lỗ khí phân bố đặn với mật độ cao, có tính cách âm tốt nhiều so với loại vật liệu xây dựng khác So với gạch xây thông thường khả cách âm gấp lần - Tính chịu nhiệt Khi nhiệt độ 6000C, cường độ kháng nén gạch bê tơng khí chưng áp tương đương với nhiệt độ thường, tính chống cháy gạch bê tơng khí chưng áp xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp I - Khả chịu chấn động tốt Với kết cấu thể xốp, nên bê tơng khí có khả hấp thụ xung lực tốt Các cơng trình sử dụng gạch bê tơng khí có khả chịu động đất tốt hẳn so với gạch xây thông thường - Khả linh hoạt sản xuất gia công dễ dàng công trường Gạch bê tơng khí sản xuất theo nhiều kích cỡ khác tùy theo yêu cầu cơng trình Các cơng trình thường sử dụng loại gạch dày 22cm cho tường gạch dày 10cm cho tường ngăn, chí kích thước phi tiêu chuẩn khác, khách hàng cần đặt hàng trước ngày nhà máy sản xuất đáp ứng Khi xây gạch bê tơng khí chưng áp ACC cơng tác hồn thiện lắp đặt điện nước dễ dàng, tường bê tơng khí cho phép khoan, doa, tạo rãnh, tạo hốc cách dễ dàng nhiều so với gạch xây thông thường mang lại tiện lợi linh hoạt thi công.[2] 1.3.3.3 Gạch xi măng cốt liệu Gạch xi măng cốt liệu hay gọi gạch bê tơng, gạch block: Loại gạch cấu thành từ Mạt đá, Tro bay liên kết Xi măng (khoảng 10%) Gạch xi măng cốt liệu có kết cấu vững theo ngun lý hình thành bê tơng Lý phát triển: gạch xi măng cốt liệu trở thành gạch xây phổ biến thay cho gạch đất sét nung lý sau đây: – Nguyên liệu dồi dào, dễ kiếm, giá hợp lý – Công nghệ sản xuất từ thủ công đến công nghiệp đại: Suất đầu tư không lớn, dễ lắp đặt vận hành, chuyển giao – Độ bền lý: tốt gạch đất sét nung truyền thống – Thi cơng: Quy trình xây trát đơn giản, gần tương đồng gạch đất sét nung – Vữa xây trát: thông thường Đây chi tiết quan trọng hỗ trợ gạch xi măng cốt liệu phát triển Cốt liệu vữa xây trát thơng dụng cát xi măng độ kết dính lớp vữa với gạch bền vững Các loại gạch nhẹ phải dùng vữa xây trát chuyên dụng.[3] GVHD: Đặng Thanh Phong 12 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Hình 1.4 Gạch xi măng cốt liệu - Thành phần:  Đá mạt (đá mi) nguyên liệu (trên 85%) để sản xuất gạch xi măng cốt liệu có nhiều vùng miền Việt Nam, đặc biệt tỉnh có mỏ khai thác đá xây dựng lớn Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Thái Nguyên… mạt đá phải (không lẫn đất), hạt nhỏ mịn, nhiều bột (Hạt < mm, tỷ lệ bột > 35%)  Tro bay / xỉ ron (phụ phẩm từ nhà máy nhiệt điện) sử dụng phần để sản xuất gạch xi măng cốt liệu Loại vật liệu có trữ lượng lớn ngày nhiều lên theo đầu tư nhà máy nhiệt điện  Xi măng: phải dùng xi măng PC để liên kết, hoàn toàn khơng dùng Vơi [nhiên phát lọc] - Đặc tính: Do có cốt liệu Mạt đá nên Gạch xi măng cốt liệu có tỷ trọng đặc khoảng 2.050 kg/m3 Công nghệ sản xuất đại cho thị trường loại gạch xi măng cốt liệu có lỗ rỗng lớn, thành vách mỏng Tỷ lệ rỗng gạch xi măng cốt liệu đạt từ 35% đến 50% tùy vào mẫu gạch nên gạch xi măng cốt liệu lỗ rỗng có tỷ trọng đạt từ 1.050 kg/m3 đến 1.365 kg/m3 Tỷ trọng gạch xi măng cốt liệu hồn tồn phù hợp với cơng trình xây dựng, kể nhà cao tầng: – Kết cấu kiến trúc tòa nhà ln phải tính đến Tải trọng tĩnh, Hoạt tải Tải trọng động Tải trọng tĩnh yếu tố liên quan đến trọng lượng thân toàn kết cấu Hoạt tải yếu tố liên quan đến người, xe, thang máy, đồ đạc di chuyển tòa nhà … Tải trọng động khả chịu mưa, gió, bão, động đất… – Tồn nhà cao yếu tố Tải trọng động lớn Khi kết cấu tòa nhà cao tầng đảm bảo Tải trọng động tỷ trọng Gạch khơng vấn đề phải lưu tâm – Bằng chứng cáccơng trình cao tầng Hàn Quốc đầu tư Việt Nam xây gạch xi măng cốt liệu như: Keangnam, Grand Plaza, Chung cư cao tầng Splendora, Hyundai Hillstate, Lotte, Deawoo Clever… Ngồi nhiều dự án Việt Nam sử dụng gạch xi măng cốt liệu như; Horison Hotel, Marriott Hotel, Nam Đô Complex, VNT Tower, Sail Tower… - Kích thước tiêu chuẩn: Mẫu mã, chủng loại sản phẩm: Gạch xi măng cốt liệu đa dạng mẫu mã Công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu tạo sản phẩm có kích thước lớn, độ rỗng cao, thành vách mỏng, tỷ trọng thấp [7] GVHD: Đặng Thanh Phong 13 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu - Các thơng số kĩ thuật bản: Quy định theo bảng 1.3 Bảng 1.3 Các thông số & tiêu chuẩn Gạch xi măng cốt liệu so vớ Gạch đất sét nung Stt Chỉ tiêu Gạch đất sét nung Gạch xi măng cốt liệu Cường độ nén (kg/cm2) Bình thường Cao (từ ≥ 75 đến ≥ 100) Kích thước, chủng loại Nhỏ, mẫu mã Đa dạng mẫu mã, kích thước Độ xác viên gạch (DxRxC) mm ± 10, ± ± ± 2, ± ± Nứt, sứt góc cạnh 5% - 10% ≤ 3% Độ hút nước (độ ngậm nước) 10% - 18% ≤ 8% Tốc độ thi cơng Bình thường Nhanh tối thiểu lần - Các ưu điểm vượt trội: – Độ cứng cao – Khả chịu lực cao cho dù gạch lỗ cao nhiều so với gạch đất nung đặc – Khả cách nhiệt tốt không cần sử dụng thêm ốp tường cách nhiệt – Khả chống cháy chống thấm chống nước – Kích thước xác, viên gạch khơng cong vênh, có nhiều loại dùng để đóng cột bê tơng cốt thép nhanh chóng mà giảm thiểu kết cấu cốt thép rút ngắn thời gian xây dựng, tiết kiệm vữa xây trát – Do quy trình sản xuất khơng phải dùng than nung gạch đất nung nên sản xuất nhanh chóng lại cần nhân cơng có nhiều kiểu dáng kích thước, tính tốn kỹ giảm thiểu nhiều chi phí xây dựng Gạch xi măng cốt liệu sử dụng vữa trát thông thường có loại gạch kích thước lớn nên tiết kiệm vữa trát.[2] - Phân biệt loại gạch xi măng cốt liệu: – Gạch có nguồn gốc từ mạt đá (đá mi) sản xuất thủ công, không theo tiêu chuẩn quy định: loại gạch dùng nhiều vùng nông thôn, xây hạng mục phụ trợ Gạch gọi với tên khác Gạch Papanh, gạch Bi, gạch Cay… – Gạch xi măng cốt liệu sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 6477:2011: Gạch sản xuất cơng nghiệp, đảm bảo tiêu chí cường độ chịu nén toàn viên, độ hút nước, sai số…  Loại gạch có nhược điểm độ thấm nước nhanh Nước chảy xuyên dễ dàng qua cốt liệu Cốt liệu bê tông xốp, có nhiều khe hở thơng – Gạch xi măng cốt liệu chống thấm: tên kỹ thuật xác gạch xi măng cốt liệu có khả chống xuyên nước Gạch đạt đầy đủ tiêu theo Tiêu chuẩn TCVN 6477:2011 có thêm tính chống xuyên nước:  Độ chống thấm < 1,8 ml/cm2/h  Cốt liệu bê tơng đặc chắc, kín khít Tính lý ổn định, bền vững [7] 1.3.3.4 Gạch không nung Polymer GVHD: Đặng Thanh Phong 14 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu GẠCH ỐNG 2-LỖ KÍCH THƯỚC: 60 x 105 x 220 (mm) ĐỘ CỨNG: >5 MPa ĐỘ HÚT NƯỚC: – 12% Hình 1.6 Gạch ống lỗ GẠCH ỐNG 4-LỖ KÍCH THƯỚC: 80 x 80 x 180 (mm) ĐỘ CỨNG: >5 MPa ĐỘ HÚT NƯỚC: – 12% Hình 1.7 Gạch ống lỗ GẠCH ỐNG 6-LỖ KÍCH THƯỚC: 75 x 115 x 175 (mm) HOẶC 96 x 138 x 220 (mm) ĐỘ CỨNG: >5 MPa ĐỘ HÚT NƯỚC: – 12% Hình 1.8 Gạch ống lỗ GVHD: Đặng Thanh Phong 16 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Chương 2: CÁC CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT GẠCH KHƠNG NUNG 2.1 Cơng nghệ sản xuất gạch Polymer hóa khống 2.1.1 Ngun liệu sản xuất: – Ngun liệu Xi măng Portland thơng thường (Thành phần xi măng Portland silicate – canxi) cát Xi măng sử dụng thường dùng loại PC40 – Ngun liệu khống hoạt tính có tự nhiên nhân tạo phụ gia polime gốc xellulose có thị trường HPMC, MC, HPE, + Ngun liệu khống hoạt tính khống giàu thành phần nhơm silic, có nhiều tự nhiên phế thải công nghiệp tro bay, muội silic, kaolinite + Khi sử dụng người ta cần nghiền mịn với kích thước tiêu chuẩn ( kích thước hạt xi măng tốt, khoảng < 45 micromet) + Phụ gia polymer đóng vai trò chất làm đặc, có tính kết dính có khả tạo màng, giúp tăng cường độ dẽo hỗn hợp vữa, đặc biệt trạng thái bán khô – Nguyên liệu thô như: mạt đá (đá mi), xỉ than, tro bay, đá tổ ông, đất đồi, cát … Ngồi vật liệu phế thải xây dựng như; gạch vỡ, bụi đá 2.1.2 Cách phối trộn: – 12-15% Xi măng cát + 3-4% Nguyên liệu khống hoạt tính Phụ gia polymer + 6-8% nước + phần lại ngun liệu thơ 2.1.3 Quy trình sản xuất: Máy trộn tự động Máy ép Băng truyền tự động Băng truyền tự động Hình 2.1 Dây chuyền sản xuất gạch Polime hóa khống – Cấp phối nguyên liệu: Nguyên liệu với kích thước tiêu chuẩn cấp vào phễu với công thức tỷ lệ định theo yêu cầu Sau phễu đưa lên máy trộn – Trộn nguyên liệu: Mạt đá (cốt liệu), nước xi măng đưa vào máy trộn tự động theo quy định theo quy định cấp phối Sau đó, hỗn hợp nguyên liệu trộn ngấu theo thời gian cài đặt ( Thời gian trộn thường lớn phút) – Công đoạn truyền tải: sau trộn nguyên liệu theo yêu cầu định tạo thành hỗn hợp vữa, vữa đổ xuống băng truyền tự động chuyển thẳng đến máy ép GVHD: Đặng Thanh Phong 17 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu – Tạo hình sản phẩm: Máy ép hoạt động theo chế kết hợp với rung tạo lực ép lớn (55-65 MPa) để hình thành lên viên gạch đồng đều, đạt chất lượng cao ổn định Sau định hình gạch chuyển băng truyền tự động đến khu vực bảo dưỡng – Phơi, bảo dưỡng sản phẩm: sau 5-7 ngày thành phẩm đóng gói, dán nhãn mác xuất xưởng 2.1.4 Giá thành sản xuất gạch Polymer : Bảng 2.1 Chủng loại - Quy cách – Đơn giá CHỦNG LOẠI QUY CÁCH Đơn vị tính GIÁ BÁN (đ/viên) 96 x 138 x 200 Viên 2.200 96 x 138 x 100 Viên 1.500 95 x 95 x 200 viên 1.600 95 x 95 x 100 viên 1.100 50 x 100 x 200 viên 1.700 Ghi Gạch lỗ Gạch lỗ Gạch thẻ Gạch nửa (1/2) Gạch nửa (1/2) - Đơn giá bao gồm thuế VAT (10%) 2.1.5 Yêu cầu kỹ thuật : Phải đạt tiêu chí bảng 2.2 Bảng 2.2 Quy định độ hút nước, cường độ nén uốn Tiêu chí Cường độ nén Độ hút nước (%) 10,0 Cường độnén (MPa) 8,7 Cường độuốn (MPa) 2,5 2.1.6 Ứng dụng: Gạch khơng xây dựng nhà cao tầng, khu dân cư, khu cơng nghiệp, dùng xây móng, tường, vách ngăn… 2.1.7 Sản phẩm: Hình dạng đa dạng phù hợp với nhu cầu sử dụng thị hiếu vùng miền : gạch lỗ miền bắc, lỗ miền nam, lỗ miền trung.[1] GVHD: Đặng Thanh Phong 18 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Hình 2.2 Gạch lỗ miền Bắc Hình 2.3 Gạch lỗ miền Nam Hình 2.4 Gạch lỗ miền Trung GVHD: Đặng Thanh Phong 19 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu 2.2 Công nghệ sản xuất gạch xi măng cốt liệu( gạch block) 2.2.1 Nguyên liệu: – Xi măng PC để liên kết – Cốt liệu chính: Đá mạt ( Đá mi), – Các chất phụ gia khác như: mạt đá, xỉ nhiệt điện, cát vàng, cát đen, đất đồi, đá sỏi, bã khai thác quặng, phế thải công nghiệp, tro bay… 2.2.2 Cách phối trộn: – 8-10% Xi măng + 85% cốt liệu nước + phần lại chất phụ gia 2.2.3 Quy trình sản xuất: Hình 2.5 Dây chuyền sản xuất gạch xi măng cốt liệu Chú thích: Khu tập kết nguyên liệu Xe xúc lật Phễu liệu (TPC 8000) Máy trộn (TPC 500) Silo xi măng Tải liệu Phễu Phễu phụ GVHD: Đặng Thanh Phong 10 11 12 13 14 15 16 Hộp Palet Xe nạp liệu Máy (B5111) Xe nạp màu Băng tải sản phẩm Sản phẩm Máy gắp sản phẩm Máy trộn màu (D200) 17 18 19 20 21 22 23 Trung tâm điều khiển Thùng dầu Khu tập kết sản phẩm Máy gắp hồi sản phẩm Palet Hệ thống tách gạch, hồi palet Xe chở sản phẩm 20 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Hình 2.6 Quy trình sản xuất gạch xi măng cốt liệu - Giai đoạn (1) Cấp nguyên liệu: gồm phễu chứa liệu (PL1200 đến PL1600), băng tải liệu, cân định lượng, phận cài đặt phối liệu Sau nguyên liệu cấp đầy vào phễu (bằng máy xúc vật), nguyên liệu cấp theo công thức phối trộn cài đặt (cấp phối bê tông) - Giai đoạn (2) Máy trộn nguyên liệu: Mạt đá (cốt liệu), nước xi măng đưa vào máy trộn tự động theo quy định theo quy định cấp phối Sau đó, hỗn hợp nguyên liệu trộn ngấu theo thời gian cài đặt Hỗn hợp sau phối trộn tự động đưa vào ngăn phân chia nguyên liệu khu vực máy tạo hình - Giai đoạn (3): Khu vực chứa khay (palet) cấp palet làm đế đỡ phía q trình ép chuyển gạch thành phẩm khỏi dây chuyền Khay (palet) làm nhựa tổng hợp tre-gỗ ép; trình làm việc chịu lực ép, rung lớn - Giai đoạn (4) Máy ép tự động tạo hình: Nhờ vào hệ thống thủy lực, máy hoạt động theo chế kết hợp với rung tạo lực ép lớn để hình thành lên viên gạch block đồng đều, đạt chất lượng cao ổn định Cùng với việc phối trộn nguyên liệu, phận tạo hình nhờ ép rung hai yếu tố vô quan trọng để tạo sản phẩm theo ý muốn - Giai đoạn (5) Tự động ép mặt – Máy cấp mầu: Đây phận giúp tạo màu bề mặt cho gạch tự chèn, cần thiết sản xuất gạch tự chèn, gạch trang trí có màu sắc - Giai đoạn (6) Tự động chuyển gạch: Đây máy tự động chuyển xếp khay gạch vào vị trí định trước cách tự động Nhờ mà ta chuyển gạch vừa sản xuất để dưỡng hộ tự động chuyển vào máy sấy tùy theo mơ hình sản xuất - Giai đoạn (7): Gạch dưỡng hộ sơ – 1,5 ngày nhà xưởng có máy che, sau chuyển khu vực kho bãi thành phẩm tiếp tục dưỡng hộ một thời gian (từ 10 đến 28 ngày tùy theo yêu cầu) đóng gói, dán nhãn mác xuất xưởng 2.2.4 Yêu cầu kỹ thuật: – Theo theo tiêu chuẩn TCVN 6477 : 2011 – Độ rỗng viên gạch không lớn 65% khối lượng viên không lớn 20 kg – Màu sắc gạch trang trí lô phải đồng – Độ thấm nước gạch xây tường không trát không lớn 350 ml/m2.h – Khuyết tật ngoại quan cho phép quy định theo bảng 2.3 Bảng 2.3 Khuyết tật ngoại quan cho phép GVHD: Đặng Thanh Phong 21 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Mức cho phép Loại khuyết tật Gạch thường Gạch trang trí Độ cong vênh bề mặt viên gạch, mm, không lớn Số vết sứt vỡ góc cạnh sâu từ mm đến 10 mm, dài từ 10 mm đến 15 mm, không lớn Số vết nứt có chiều dài không 20 mm, không lớn – Cường độ nén độ hút nước quy định theo bảng 2.4 Bảng 2.4 Quy định cường độ nén độ hút nước Cường độ nén, MPa, không nhỏ Độ hút nước, %, không lớn Mác gạch M3,5 3,5 M5,0 5,0 M7,5 7,5 M10,0 10,0 M15,0 15,0 M20,0 20,0 14 12 2.2.5 Ứng dụng: - Xây nhà xây cơng trình - Nơi trọng tải giao thơng (lát đường, hè phố, sân bãi, khu vực cầu cảng, nhà kho, sàn đường nhà máy, ) - Xây bờ kè, vách ngăn, tường, vỉa hè, Những ứng dụng khác gạch block - Gạch block bó gốc cây; - Gạch kè bờ hồ, bờ sông; - Gạch trải thảm cỏ; 2.2.6 Sản phẩm: - Gạch xây: Gạch R90 (190x90x135 mm) - Gạch bờ kè (300x300x120 mm) - Gạch D100 (390x100x190 mm) - Gạch R150 ( 390 x 150 x 190 mm) - Gạch R100 (390 x 100 x 190 mm) Cơng trình xây gạch xi măng cốt liệu xây tường: - Gạch lát vỉa hè: Gạch lục giác (200x200x60 mm) - Gạch bát giác (200x200x60 mm) - Gạch lục lăng (258x138x60 mm) - Gạch chữ I (164 x 200 x 60 mm) [1] GVHD: Đặng Thanh Phong 22 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu 2.3 Cơng nghệ bê tơng khí chưng áp (gạch bê tông nhẹ-ACC) 2.3.1 Nguyên liệu: - Xi măng - Cát nghiền mịn - Vôi, Thạch cao, Bột Nhôm, Nước - Chất tạo khí (chất tạo khí thay cho cát khống silic hoạt tính xỉ bazơ nghiền mịn) 2.3.2 Cách phối trộn: - Tùy nhu cầu sử dụng mà có tỉ lệ trộn khác nhau, cơng ti có kĩ thuật riêng Nhưng chủ yếu thành phần Cát, Xi măng, Vôi, Thạch cao, Bột Nhơm 2.3.3 Quy trình sản xuất: - Cơng đoạn sơ chế sản phẩm:  Cát đưa vào máy nghiền để đảm bảo độ mịn cát Cát nghiền chung với nước Sau nghiền, dung dịch cát + nước dẫn vào bồn dung dịch (slurry tank)  Xi măng nhập dạng bột, xe bồn chứa xi măng bơm trực tiếp xi măng vào thùng chứa (silo) xi măng  Vôi nghiền thành bột chưa thành chứa (silo) trước đem trộn thành dung dịch  Thạch cao dạng bột chứa thùng chứa (silo)  Bột Nhôm nhập với lượng nhỏ đượ chứa vào thùng đựng bột Nhôm - Công đoạn trộn:  Tất nguyên liệu sau sơ chế đưa vào công đoạn trộn Công đoạn thực hoàn toàn tự động  Máy tính kiểm sốt độ ẩm, nhiệt độ cối trộn đưa nguyên liệu theo thứ tự tỷ lệ xác  Sau kiểm tra lượng nước đưa vào dung dịch trộn, tốc độ trộn thời gian trộn sau cho có dung dịch vữa đảm bảo tốt - Cơng đoạn rót:  Sau công đoạn trộn, dung dịch sẵn sàng đưa vào cơng đoạn rót Dung dịch rót vào khuôn với khối lượng hệ thống tự động tính tốn  Khn đặt lên xe rót (Ferry cart), chuyển vào khu vực rót lập trình sẵn thực hồn tồn tự động - Cơng đoạn ủ (lưu hóa):  Sau dung dịch rót vào khn, khn đưa vào buồng lưu hóa, nhiệt độ trình khoảng 40-500C  Tại xảy phản ứng Canxi Hydroxit vôi bột Nhôm, phản ứng sinh khí Hydro Kết dung dịch khn tăng lên thể tích có hàng triệu bột khí bên  Thời gian lưu hóa kéo dài 2-3h - Công đoạn cắt:  Sau kết thúc cơng đoạn lưu hóa, phản ứng giải phóng Hydro kết thúc dung dịch đóng thành bánh (cake) đạt độ kết dính nhất định, bánh đưa vào máy cắt  Máy cắt cài đặt kích thước viên gạch sẵn thực hoàn toàn tự động  Do phải cắt mặt ngồi bao quanh, nên cơng đoạn sinh phần thừa bánh (slurry waste), phần thừa rơi vào rãnh nằm máy cắt, chuyển hố chứa, đánh nhuyễn bơm ngược bồn chứa dung dịch (waste slurry tank) quay lại công đoạn trộn rót - Cơng đoạn hấp: GVHD: Đặng Thanh Phong 23 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu     Sau cơng đoạn hấp hồn thành bánh (cake) đưa vào buồng hấp Buồng hấp thép có đường kính 2m, dài 32m Hơi cấp từ lò (boilers) đưa vào buồng hấp Trong buồng hấp, khơng khí rút để tạo chân khơng, sau tăng áp suất 12kg/cm2 nhiệt độ 1800C  Tồn cơng đoạn hấp kéo dài 10-11h để đảm bảo độ cứng tốt - Công đoạn đóng gói phân loại:  Kết thúc cơng đoạn hấp, gạch đưa khỏi buồng hấp để phân loại đóng gói  Gạch đưa lên pallet đóng gói, dán nhãn mác, ngày sản xuất, lô sản xuất đưa khu vực thành phẩm 2.3.4 Yêu cầu kỹ thuật : - Theo tiêu chuẩn TCVN 7959:2011 - Sai lệch kích thước cho phép gạch AAC quy định theo bảng 2.5 Bảng 2.5 Sai lệch kích thước cho phép Kích thước Sai lệch cho phép (mm) Chiều dài ±3 Chiều rộng ±2 Chiều cao ±2 - Khuyết tật ngoại quan gạch AAC quy định theo bảng 2.6 Bảng 2.6 Khuyết tật ngoại quan Loại khuyết tật Mức Độ thẳng cạnh, độ phẳng mặt, mm, không lớn Vết sứt cạnh, sứt góc có chiều sâu từ 10mm đến 15 mm chiều dài từ 20mm đến 30 mm, vết, không lớn - Cường độ nén khối lượng thể tích khơ gạch AAC quy định theo bảng 2.7 GVHD: Đặng Thanh Phong 24 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Bảng 2.7 Cường độ nén khối lượng thể tích khơ Cường độ nén, Khối lượng thể tích khơ, MPa, khơng nhỏ kg/m3 Cấp cường độ nén Giá trí trung Giá trị đơn lẻ Danh nghĩa Trung bình bình B2 B3 B4 B6 B8 2,5 3,5 5,0 7,5 10,0 400 từ 351 đến 450 500 từ 451 đến 550 500 từ 451 đến 550 600 từ 551 đến 650 600 từ 551 đến 650 700 từ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 700 từ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 800 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 1000 từ 951 đến 1050 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 2.3.5 Ứng dụng: - Dùng làm cấu kiện, có khả cách âm, cách nhiệt, chịu lửa, chống thấm 2.3.6 Sản phẩm: - Các sản phẩm từ AAC bao gồm gạch bê tông, panel tường, panel sàn, panel mái chống thấm, dầm lanh tô [1] GVHD: Đặng Thanh Phong 25 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Chương 3: ỨNG DỤNG THỰC TẾ VÀ KẾT LUẬN 3.1 Ứng dụng thực tế Hiệu kinh tế xã hội 3.1.1 Ứng dụng thực tế - Xây nhà xây cơng trình khu dân cư, khu cơng nghiệp… - Nơi trọng tải giao thông (lát đường, hè phố, sân bãi, khu vực cầu cảng, nhà kho, sàn đường nhà máy, …) - Những nơi mật độ giao thông cao (đường vỉa hè, chợ, bãi đỗ xe, nhà ga, bến xe…) - Nơi điều kiện đất không tốt, nơi dốc đứng cần bảo vệ (bờ sơng, sân golf…) - Nơi có cơng trình ngầm đất - Nơi vỉa hè cần trang trí có thẩm mỹ cao, nơi cần thay đổi bề mặt vỉa hè cách nhanh chóng Một số cơng trình tiêu biểu gạch không nung như: Keangnam Hà Nội Landmard Tower (đường Phạm Hùng, Hà Nội), Habico Tower (đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội), Khách sạn Horinson (Hà Nội), Hà Nội Hotel Plaza (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), Sông Giá resort (Hải Phòng), Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), Làng Việt Kiều Châu Âu (Hà Đông, Hà Nội), [1] 3.1.2 Hiệu kinh tế xã hội 3.1.2.1 Hiệu xã hội Sử dụng gạch không nung xu hướng tất yếu xã hội thực công làm môi trường sống, mà nguồn lượng tái tạo Trái Đất ngày cạn kiệt Lợi ích mặt xã hội việc Sử dụng gạch không nung rõ, cụ thể là: - Làm môi trường không sử dụng nhien liệu đốt trực tiếp như: Củi, than, trấu… - Không lấy đất sét mịn làm vật liệu sản xuất gạch nên khơng làm đất canh tác nông thôn; Không làm ô nhiễm nguồn nước ngầm địa phương sản xuất gạch - Làm chất thải rắn công nghiệp từ nguồn: Vật liệu xây dựng thừa (đất, cát, gạch cũ), từ khoáng chất thừa khai thác mỏ, từ chất thải rắn sinh hoạt xây dựng khác [8] 3.1.2.2 Hiệu kinh tế So sánh đặc điểm sản xuất lý gạch không nung với gạch nung, thấy gạch khơng nung có nhiều lợi kinh tế: - Chất lượng tương đương cao gạch nung truyền thống loại - Sử dụng diện tích mặt hơn, diện tích có mái che hơn, chi phí đầu tư giảm - Khơng sử dụng nhiệt nên tiết kiệm lượng để sản xuất gạch - Tận dụng nguồn đất sẵn có địa phương - Sử dụng công nghệ nên không gây ô nhiễm môi trường - Giá thành hạ gạch nung loại Thiết bị sản xuất đơn giản dễ sử dụng, bố trí theo yêu cầu, theo quy mô nhỏ lẽ, phân tán quy mô tổ hợp lớn.[8] 3.2 Kết luận Gạch không nung cơng nghệ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng nước ta, hiệu cao cho thi công Thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên quốc gia phù hợp với xu phát triển bền tồn cầu Được Nhà nước quan tâm khuyến khích đầu tư, ưu tiên phát triển, miễn giảm thuế Từ 2011, quy định cơng trình nhà cao tầng từ tầng trở lên sử dụng ích 30% vật liệu khơng nung Bên cạnh thu hút nhà đầu tư, không ngừng mở rộng qua mô, sản lượng, mẫu mã, chất lượng, cải tiến công nghệ sản xuất Thị trường vật liệu phát triển không với nhu 20 tỷ viên năm 2020, tiềm xuất rộng mở [1] GVHD: Đặng Thanh Phong 26 Trường Đại học Cơng Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu Bảng 3.1 Ưu Điểm số loại gạch không nung Một số loại Gạch STT không nung     Gạch bê tơng bọt khí Gạch bê tơng khí chưng áp ACC GVHD: Đặng Thanh Phong    Ưu điểm Tải trọng gạch xây dựng giảm 30–40% Kết cấu móng chịu lực giảm từ 12-20% Giảm 12-15% chi phí xây dựng thô Giảm từ 15-20% khối lượng thép với kết cấu khung Thời gian thi cơng nhanh 30-50% Giảm 40% điện tiêu thụ máy điều hòa Là vật liệu cách âm, cách nhiệt tốt ( sử dụng cho nhà hàng, khách sạn, phòng hát, thu âm…)  Nhẹ Cũng nhờ tỷ trọng sản phẩm nhẹ nên cho phép tạo hình sản phẩm kích cỡ lớn so với gạch xây mà không ảnh hưởng đến thao tác người thợ Khi xây gạch bê tơng khí, tốc độ xây người thợ tăng gấp đơi so với gạch thơng thường Đây yếu tố làm rút ngắn tiến độ thi cơng cơng trình  Tính cách nhiệt cao Hệ số dẫn nhiệt gạch bê tông khí vào khoảng: 0,11 – 0,22 W/m.k, 1/4 – 1/5 hệ số dẫn nhiệt gạch đất nung 1/6 hệ số dẫn nhiệt gạch bê tông thông thường Thực tế chứng minh: Hiệu bảo ơn tường gạch bê tơng nhẹ có chiều dày 20cm tương đương hiệu bảo ôn tường gạch đất nung có chiều dày 49cm Các chuyên gia tính tốn, với điều kiện khí hậu nhiệt đới, sử dụng sản phẩm bê tơng khí làm giảm tới 40% chi phí điện tiêu thụ cho điều hồ  Tính cách âm tốt Vì gạch bê tơng khí chưng áp có kết cấu với nhiều lỗ khí, lượng lỗ khí phân bố đặn với mật độ cao, có tính cách âm tốt nhiều so với loại vật liệu xây dựng khác So với gạch xây thông thường khả cách âm gấp lần  Tính chịu nhiệt Khi nhiệt độ 6000C, cường độ kháng nén gạch bê tơng khí chưng áp tương đương với nhiệt độ thường, tính chống cháy gạch bê tơng khí chưng áp xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp I  Khả chịu chấn động tốt Với kết cấu thể xốp, nên bê tơng khí có khả hấp thụ xung lực tốt Các cơng trình sử dụng gạch bê tơng khí có khả chịu động đất tốt hẳn so với gạch xây thông thường 27 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu  Khả linh hoạt sản xuất gia công dễ dàng công trường Khi xây gạch bê tơng khí chưng áp ACC cơng tác hồn thiện lắp đặt điện nước dễ dàng, tường bê tơng khí cho phép khoan, doa, tạo rãnh, tạo hốc cách dễ dàng nhiều so với gạch xây thông thường mang lại tiện lợi linh hoạt thi công      Gạch xi măng cốt liệu  GVHD: Đặng Thanh Phong Độ cứng cao Khả chịu lực cao cho dù gạch lỗ cao nhiều so với gạch đất nung đặc Khả cách nhiệt tốt không cần sử dụng thêm ốp tường cách nhiệt Khả chống cháy chống thấm chống nước Kích thước xác, viên gạch khơng cong vênh, có nhiều loại dùng để đóng cột bê tơng cốt thép nhanh chóng mà giảm thiểu kết cấu cốt thép rút ngắn thời gian xây dựng Do quy trình sản xuất khơng phải dùng than nung gạch đất nung nên sản xuất nhanh chóng lại cần nhân cơng có nhiều kiểu dáng kích thước, tính tốn kỹ giảm thiểu nhiều chi phí xây dựng Gạch xi măng cốt liệu sử dụng vữa trát thơng thường có loại gạch kích thước lớn nên tiết kiệm vữa trát 28 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Công Nghệ Hóa Học & Vật Liệu    Gạch không nung Polymer   Chỉ cần nguyên liệu chủ yếu xi măng thông dụng cát ( khống silic thay cát ) Do đặt nhà máy nơi đâu, miễn có nguyên liệu Suất đầu tư thấp, 1/5 suất đầu tư gạch tuynel Diện tích mặt sản xuất nhỏ sản phẩm xuất bán đưa vào xây dựng sau ngày sản xuất Viên gạch có hình dáng đẹp : vng thành , sắc cạnh , kích thước xác đến 1/10 mm sản phẩm nhanh chóng đạt độ cứng sau ép khỏi khuôn ( cơng nghệ ép nén cơng suất lớn ) Ngồi tiêu thụ phần đáng kể phế thải ngành khác, như: Nhiệt điện, luyện kim, khai khống…; góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm mơi trường chi phí xử lý phế thải Ngồi tiêu thụ phần đáng kể phế thải ngành khác, như: Nhiệt điện, luyện kim, khai khống…, góp phần tiết kiệm tài ngun thiên nhiên, giảm thiểu nhiễm mơi trường chi phí xử lý phế thải Kết luận: Gạch xi măng cốt liệu loại gạch khuyến khích sử dụng nhiều ưu tiên phát triển mạnh Nó đáp ứng tốt tiêu chí kỹ thuật, kết cấu, môi trường, phương pháp thi công Loại gạch dễ sử dụng, dùng vữa thông thường GVHD: Đặng Thanh Phong 29 Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM – Khoa Cơng Nghệ Hóa Học & Vật Liệu TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Minh Đức (2015), Các công nghệ sản xuất gạch không nung, yêu cầu kỹ thuật ứng dụng thực tế, Luận văn tốt nghiệp, Đại học Cần Thơ, Cần Thơ [2] Công ty Cổ Phần Sơng Đáy – Hồng Hà dầu khí, Sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam [3] Công ty TNHH Vật liệu nhiệt Phát Lộc, Tư vấn - Cung cấp - Lắp đặt - Chuyển giao công nghệ vật liệu cách nhiệt chịu nhiệt - Bảo ơn [4] Hồng Cầm (2017), Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất gạch không nung từ nguồn phế liệu nhà máy xi măng Trung Sơn – Lương Sơn – Hòa Bình, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [5] Hoàng Ngọc Châu (2012), Nghiên cứu đề xuất phân tích hiệu giải pháp đổi cơng nghệ sản xuất gạch xây đại bàn Tỉnh Phú Thọ, giai đoạn đến năm 2020, Luận văn Thạc sĩ khoa học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, HÀ Nội [6] Mạnh Thân (2014), “Tìm hiểu gạch bê tơng khí chưng áp (AAC)”, Mạng Thông tin Vật liệu xây dựng Việt Nam [7] Những điều cần biết gạch xi măng cốt liệu (2016), Mạng Thông tin Vật liệu xây dựng Việt Nam [8] Phan Văn Hùng (2011), “Sản xuất gạch khơng nung từ đất phế thải cơng nghiệp, góp phần bảo vệ mơi trường”, Tạp chí cơng nghệ, tr 24-25 [9] Trần Trung Nghĩa, Phạm Tuấn Nhi (2015), Cơ sở khoa học gạch Polymer khoáng tổng hợp, Hội xây dựng Tp.HCM GVHD: Đặng Thanh Phong 30 ... Thông số so sánh Gạch ACC Gạch đất sét nung Nhận xét so sánh Khối lượng thể tích khơ (kg/m³) 500-650 1.100-1.200 Giảm tải trọng & chi phí kết cấu Cường độ nén (Mpa) 3.5-4 3-8 Cường độ đồng đều,... bánh (cake) đạt độ kết dính nhất định, bánh đưa vào máy cắt  Máy cắt cài đặt kích thước viên gạch sẵn thực hoàn toàn tự động  Do phải cắt mặt ngồi bao quanh, nên cơng đoạn sinh phần thừa bánh... nguyên liệu đất sét tạp, đất đồi kết hợp với vơi/ xi măng phụ gia hoạt tính Loại có ưu điểm nguồn nguyên liệu phong phú, quy trình sản xuất đơn giản, kích thước sản phẩm đồng nên dễ sử dụng Nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Môn Học_p004-029, Đồ án Môn Học_p004-029