SKKN một số phương pháp tạo hướng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn giáo dục công dân 9

18 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:32

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lí chọn đề tài Đổi phương pháp nhu cầu phát triển giai đoạn đất nước ta tiến hành hội nhập quốc tế tất lĩnh vực đời sống xã hội, ngành giáo dục khơng nằm ngồi quỹ đạo để phù hợp với xu phát triển tiến thời đại Môn Giáo dục công dân (GDCD) bậc THCS nhằm giáo dục cho em chuẩn mực người công dân phù hợp với lớp học Dạy môn không đơn giản việc truyền thụ tri thức mà phải giáo dục hành vi em cho phù hợp với chuẩn mực học, hình thành tình cảm, niềm tin đạo đức, pháp luật Nếu dạy phần lý thuyết khô khan khó lòng thuyết phục em Kiến thức môn phải cập nhật hàng ngày qua tư liệu sách báo, tài liệu tham khảo, phương tiện thông tin đại chúng Hiện mạng Internet có nhiều thơng tin cần thiết bổ ích Hơn nữa, điều kiện nay, đồ dùng dạy học cho mơn thiếu nhiều, việc chuyển tải nội dung học phương pháp dạy học tích cực có ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp, nhằm lôi em, gây hứng thú cho em qua tiết học để từ giáo dục hành vi cần thiết, hình thành nhân cách cho học sinh Nhận thức tầm quan trọng môn học, bước tìm hiểu áp dụng số phương pháp dạy học tích cực vào tiết dạy GDCD phần đạo đức, tăng hấp dẫn, hứng thú học sinh Và lí tơi chọn đề tài: "Mợt sớ phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh các học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9" để trao đổi bạn bè đồng nghiệp 1.2 Mục đích nghiên cứu: Với đề tài này, mục đích nghiên cứu tơi qua học thực tế đó, tơi giáo dục em học bổ ích nhất, thiết thực đạo đức để em trở thành học sinh ngoan, có ích cho gia đình xã hội 1.3 Đới tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài phương pháp học tập tích cực để từ áp dụng vào việc giảng dạy, tạo hứng thú cho học sinh học trường THCS Hà Vinh 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu lí thuyết - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế, thu thập thông tin - Phương pháp thống kê, xử lí số liệu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận a Đặc điểm môn học Đặc điểm môn GDCD bao quát kiến thức đạo đức pháp luật Tất nhiên, kiến thức đơn giản Nó cung cấp tri thức sơ lược quan hệ ứng xử gia đình, quan hệ hàng xóm, quan hệ xã hội Đồng thời cung cấp hiểu biết qui tắc pháp luật quyền lao động, quyền công dân Đặc điểm chương trình kết cấu đồng tâm với lớp cấp học cao Môn GDCD có vị trí vơ quan trọng việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh Những tri thức mơn GDCD trực tiếp xây dựng tư tưởng, tình cảm đạo đức, trách nhiệm nghĩa vụ công dân gia đình, nhà trường cộng đồng xã hội Giáo viên dạy môn phải đánh giá vị trí, tầm quan trọng môn [1] b Những quan điểm vấn đề tạo hứng thú dạy môn GDCD Tạo hứng thú cho học sinh học vấn đề mà giáo viên lên lớp mong muốn làm điều đó, song thành công Bằng chứng cho thấy, có giáo viên lên lớp học sinh thích học, có giáo viên lên lớp học sinh khơng có hứng thú, gây trật tự Theo để tạo hứng thú học, giáo viên phải nắm vững bước sau: b.1 Giáo viên phải hiểu yêu cầu nợi dung cơng tác giáo dục tư tưởng, trị, đạo đức cho học sinh Ở đây, giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh phải sở chương trình, kiến thức mơn học Mức độ giáo dục học sinh THCS phải phù hợp với trình độ, lứa tuổi Yêu cầu cụ thể sau: - Công tác giáo dục tư tưởng đạo dức, trị phải phù hợp với trình độ kiến thức chương trình học Đặc điểm kiến thức lớp 6, lớp giản đơn khái niệm khoan dung, lễ độ, trung thực; kiến thức thường phải gắn với thực tế để minh hoạ, giảng giải mức độ xây dựng tình cảm cho học sinh nhẹ nhàng, tự nhiên sở giảng giải - Công tác giáo dục phải phù hợp với đối tượng lứa tuổi Hầu hết học sinh THCS nhỏ tuổi Việc hiểu khái niệm trực tiếp, cảm tính đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giáo dục thích hợp Việc giáo dục ý thức trị giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh phải sở ý nghĩa rút khái niệm kiến thức giảng Từ để học sinh cảm nhận tự nâng lên thành nhận thức ý thức thân Tránh lí thuyết chung chung, tránh lời hô hào phải này, nọ… - Công tác giáo dục tư tuởng đạo đức cho học sinh phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội b.2 Các nguyên tắc công tác giáo dục Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh thơng qua mơn học GDCD việc làm bắt buộc khó Ở đây, phải xuất phát từ khái niệm đạo đức học để hình thành em tình cảm đạo đức hành vi đạo đức Chính đòi hỏi phương pháp sau: - Phải cho học sinh hiểu khái niệm rút ý nghĩa vận dụng, hình thành tư tưởng, tình cảm, thái độ cho học sinh - Tính thực tiễn cơng tác giáo dục tư tưởng phải xuất phát từ thực tiễn sống, thực tiễn cách mạng để giáo dục - Giáo dục tư tưởng đạo đức phải đáp ứng với yêu cầu thiết thực gia đình, nhà trường xã hội địa phương - Giáo dục tư tưởng đạo đức phải phù hợp với đối tượng, phù hợp với chương trình học Tất nguyên tắc kết hợp hài hòa gắn liền hữu với nhau, coi nặng mà coi nhẹ Một giảng gây hứng thú cho học sinh trước hết phải giảng có tính giáo dục tốt phải biết vận dụng kết hợp nguyên tắc trên.[1] 2.2 Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.2.1 Thực trạng chung: Như nói,về mục tiêu, môn GDCD môn học trực tiếp giáo dục chuẩn mực đạo đức pháp luật cần thiết người thời đại Bản thân tên gọi - Giáo dục cơng dân- thông báo nhiệm vụ rõ ràng cụ thể: giáo dục người, nhiệm vụ cần thiết hữu ích quốc gia, dân tộc, thời đại Gần nhất, giáo viên dạy mơn GDCD lớp tham gia xếp loại hạnh kiểm học sinh lớp Vậy mà thực tế mơn học chưa thực phát huy hết vai trò, nhiệm vụ chức quan Vì vậy? Có nhiều lí dẫn đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa đạt hiệu cao Trước hết phải kể đến việc xã hội, gia đình thân ngành giáo dục trọng mơn khoa học nhằm nâng cao trí tuệ mà chưa ý nâng cao nhân cách đạo đức cho học sinh, nghĩa ý rèn tài chưa ý rèn đức Biểu cụ thể mà thấy rõ môn GDCD chưa Bộ Giáo dục Đào tạo xếp vào môn thi tốt nghiệp hay vào cấp III Điều làm cho giáo viên học sinh chủ quan, ý thức miễn dạy học đủ bài, chương trình Chính mơn GDCD khơng chọn vào mơn thi kì thi quan trọng nên sách tham khảo, sách tập ít, đặc biệt sách viết phương pháp dạy học môn hiếm, tài liệu dạy học phần pháp luật gần khơng có…Một vấn đề lượng thời gian dành cho mơn (1 tuần/1 tiết) Sách viết nội dung phong phú, tương đối phù hợp với trình độ học sinh giáo viên dạy môn mà đầu tư học nhàm chán, chí học sinh khơng ý lắng nghe [1] 2.2.2 Thực trạng giáo viện dạy môn Giáo dục công dân Thông qua việc dự lớp, nhận thấy điểm hạn chế, tồn tập trung nhiều phương pháp truyền thụ kiến thức giáo viên cho học sinh Đó đầu tư cho dạy ít, chưa chu đáo, đặc biệt chưa đổi phương pháp, chưa tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, chưa cập nhật kịp thời thông tin, số liệu Nhiều tiết học sa vào giảng suông, đọc chép tả dẫn đến học khơ khan, khơng đọng lại tâm trí học sinh ấn tượng đặc biệt để em khắc sâu, ghi nhớ học 2.2.3 Thực trạng học sinh học môn Giáo dục công dân Qua dự đột xuất, dự thao giảng thu thập thông tin từ giáo viên dạy trực tiếp qua thực tế dạy học môn thân năm trước chưa tích cực đổi phương pháp, chưa sử dụng kĩ thuật dạy học tích cực đặc biệt chưa có ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào dạy học, thấy học sinh chưa hứng thú học môn Đa số em chưa tự giác học tập, tham khảo sách vở, mải chơi Các em chưa có thói quen chủ động tìm hiểu, khám phá học không giao nhiệm vụ cụ thể Các em ngại tìm tài liệu cho học, tiếp thu cách thụ động, học qua loa, đối phó ln coi mơn học không quan trọng, cần học để lấy điểm trung bình được… Tất nguyên nhân khiến cho việc dạy học môn giáo dục công dân nhà trường phổ thông trở nên nhàm chán, thụ động Tình trạng học sinh vi phạm đạo đức ngày gia tăng Có em tồn cố ý làm ngược lại với thầy giáo dạy dạy Nghĩa “học đằng, làm nẻo” nhiều khiến giáo viên cảm thấy buồn, bất lực không giáo dục em làm theo điều hay lẽ phải mà cố công dạy bảo Đây thực trạng chung không trường học mà thực trạng chung toàn xã hội Vậy làm để học sinh cảm thấy u thích mơn học học với tinh thần, thái độ hoàn toàn tự giác, tự nguyện ứng dụng điều học vào thực tế sống? 2.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh qua môn học GDCD để thực tốt theo cách dạy giáo viên quan trọng nhất.Thầy cô người gợi mở, học sinh tự phát triển Giáo viên dẫn dắt vấn đề, đưa kiến thức tình bên ngồi sống học thêm sinh động Giờ học, học sinh phải "phát ngơn" theo hiểu biết gắn với học, giúp học sinh say mê với môn học Giáo viên người bạn, người tâm giao, có vướng mắc em hỏi mà không ngại Với SGK, giáo viên dựa vào khung sườn từ có cách gợi mở với học để HS chủ động Từ kiến thức đó, giáo viên "biến hóa" để HS hiểu bài, biết tốt - xấu, nguy hiểm cầu cứu đâu Tuy nhiên, có khó đồ dùng dạy học ít, tranh ảnh minh họa ít, phần lớn giáo viên phải tự chuẩn bị, tự làm, công sưu tầm tư liệu nhiều thời gian Thực tế, dập khn theo SGK mơn GDCD khơ cứng, giáo điều, HS khó hiểu Chương trình lớp khó, nhiều liên quan đến trị, tư tưởng lý tưởng sống niên, hay tôn trọng học hỏi dân tộc khác Kiến thức đưa vào giáo viên học sinh phải dạy học, nhiên, để minh họa cho học khó khăn Từ thực tế giảng dạy, nhận thấy để tạo hứng thú cho học sinh học GDCD cần ý phương pháp sau: 2.3.1 Phương pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào giảng, làm cho giảng phong phú sinh đợng, học sinh dễ hiểu có ấn tượng sâu học " Những tư liệu phải phong phú, cập nhật vấn đề mang tính thời mà học sinh quan tâm Muốn vậy, đòi hỏi người giáo viên phải thường xuyên theo dõi vấn đề xã hội đặc biệt đọc thơng tin báo, mạng internet, truyền hình"…, [1]giáo viên phải tích lũy lại vấn đề có tính thời nóng hổi, nhiều người quan tâm, để phục vụ cho giảng Điều có tác dụng lớn dạy học lớp 2.3.2 Phương pháp nêu gương: "Mỗi chủ đề đạo đức tương ứng, giáo viên cần đưa gương tốt người thật, việc thật để học sinh học tập noi theo; đồng thời nêu gương xấu (nếu có) để học sinh tránh" [1] Những gương nêu phải nhiều học sinh biết, đặc biệt gương trường, lớp, địa phương nơi học sinh học tập sinh sống Như tác dụng giáo dục em hiệu 2.3.3 Phương pháp viết báo tường, hát các có chủ đề đạo đức Phương pháp kết hợp tiết dạy phần đạo đức, đặc biệt tiết dạy hoạt động ngoại khóa mơn GDCD Phương pháp kết hợp với đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm để học sinh tập duyệt sinh hoạt lớp Bên cạnh lên lớp môn GDCD, nhà trường nên tổ chức giáo dục đạo đức công dân cho học sinh thơng qua hoạt động ngoại khóa, qua lễ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp giúp HS hiểu rõ "chuyển động" đời sống xã hội để từ hình thành em tình cảm, niềm tin sáng, sống vui vẻ, lạc quan, yêu đời, yêu sống 2.3.4 Phương pháp tọa đàm Để tránh nhàm chán, đơn điệu, trước tọa đàm, giáo viên cho học sinh chơi trò chơi chữ, sau tiến hành tọa đàm thơng qua số hình thức hoạt động tổ chức hái hoa dân chủ bắt thăm câu hỏi trả lời Đây phương pháp tăng hứng thú học tập học sinh học đạo đức môn GDCD 2.3.5 Phương pháp tập xây dựng kịch đóng vai xử lí các tình h́ng liên quan đến đạo đức Đây phương pháp áp dụng tất tiết dạy đạo đức môn GDCD Đối với có tình sách giáo khoa, giáo viên cho học sinh dựa vào tình mà đóng vai Đối với khơng có sẵn tình sách giáo khoa, giáo viên phải cho học sinh chuẩn bị xây dựng kịch trước nhà tập đóng vai để xử lí tình liên quan đến đạo đức Trên giải pháp mà thân thực nhiều tiết dạy phần đạo đức trường THCS Hà Vinh thu kết bước đầu khả quan Tuy nhiên, khuôn khổ sáng kiến có hạn, tơi khơng thể minh họa hết tiết dạy mà thân áp dụng Sau tơi xin trình bày ứng dụng tơi vào tiết học cụ thể để tạo cho học sinh có hứng thú học ỨNG DỤNG TRONG BÀI DẠY CỤ THỂ Ở CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP Bài 10 -Tiết 16: Ngoại khóa: Lí tưởng sớng niên Bài phân phối dạy hai tiết (Tiết 15 tiết 16) Ở tiết 15, tơi hướng dẫn học sinh tìm hiểu phần đặt vấn đề (Mục 1) sách giáo khoa rút nội dung liên quan đến lí thuyết thuộc kiến thức học: khái niệm lí tưởng sống, niên cần sống có lí tưởng làm tập sách giáo khoa số tập sách tham khảo khác Hết tiết 15, yêu cầu học sinh nhà học cũ chuẩn bị số nội dung cho tiết 16: * Phần chuẩn bị học sinh: - Đọc tiếp phần nội dung học để xác định lí tưởng sống niên Việt Nam nay,đồng thời đề phương hướng cụ thể để thực lí tưởng sống đặt ra, kết hợp làm tập 2,3 sách giáo khoa trang 35,36 - Tìm hiểu gương niên qua thời kì - Sưu tầm hát Đoàn, niên, gương đoàn viên ưu tú lớp trước - Tập văn nghệ, tập xây dựng kịch bản, tập đóng vai - Chuẩn bị diễn đàn, chuẩn bị câu hỏi toạ đàm * Phần chuẩn bị giáo viên: - Những gương, ví dụ thực tế - Các hình ảnh, đoạn video hoạt động niên tình nguyện - Chuẩn bị máy tính, máy chiếu phục vụ cho buổi toạ đàm Đây dạy khó Các kiến thức lí thuyết trừu tượng học sinh, phần tập sách giáo khoa chưa phong phú, hấp dẫn Hơn nữa, sách tham khảo hướng dẫn cho việc dạy học khơng có Nếu giáo viên lên lớp khơng tìm phương pháp dạy học thích hợp học trở nên nhàm chán, đơn điệu, khơng kích thích chủ động, sáng tạo học sinh Đặc trưng tiết học ngoại khóa nên việc tìm phương pháp dạy học hiệu để tăng hứng thú học tập cho học sinh cần thiết Vậy làm để học sinh dễ hiểu, có hứng thú học, gây ấn tượng sâu đậm tâm hồn em? Tôi suy nghĩ vận dụng phương pháp thích hợp để tạo hứng thú dạy Và để làm nên thành công dạy thiếu sử dụng cơng nghệ thơng tin Phương pháp đưa các tư liệu cuộc sống vào dạy để tạo ấn tượng cho học sinh: Khi dạy phần lí tưởng sống cao đẹp niên ngày nay, cho học sinh đọc thông tin phần đặt vấn đề (mục 2) sách giáo khoa Sau tơi đưa thêm tư liệu, hình ảnh sống vào giảng Những tư liệu không giới học sinh quan tâm mà toàn xã hội quan tâm tư liệu hiến máu nhân đạo, hình ảnh niên tham gia giúp đỡ bà vùng gặp nhiều khó khăn Những tư liệu đơn giản có mạng internet Đây hai thơng tin để học sinh tìm hiểu lí tưởng sống niên ngày nay: Tôi cho em đọc thông tin kết hợp quan sát ảnh: Từ ngày 10/10/2015 đến 12/10/2016, điểm hiến máu đặt siêu thị Big C Hà Nội có 205 bạn trẻ đăng ký hiến máu, 122 đơn vị máu tiếp nhận Tại Bình Định, sau nước lũ rút, đội niên y bác sĩ trẻ tình nguyện có mặt vùng trọng điểm lũ để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, làm vệ sinh mơi trường, khắc phục đường giao thơng, cơng trình thủy lợi,… Thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo Thanh niên chung tay giúp dân khắc phục lũ sau nêu câu hỏi: Khi đọc thơng tin và quan sát ảnh, em có suy nghĩ hoạt động niên nay? Học sinh dễ dàng thấy hoạt động niên đa dạng, phong phú, thiết thực Thanh niên tham gia vào nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đến nơi đất nước nhân dân cần Từ cho học sinh thấy ý nghĩa việc làm họ đem đến cho người sống ấm no, hạnh phúc, góp phần thực mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Sau giáo viên cho học sinh tự rút lí tưởng sống cao đẹp niên ngày câu hỏi: ? Theo em, lí tưởng sống niên Việt Nam là gì? Khi học sinh trình bày ý kiến mình, giáo viên chốt lại: Lí tưởng sống niên Việt Nam là: PhÊn ®Êu thực mục tiêu xây dng nớc Vit Nam độc lập, dân giàu, nớc mạnh, xó hi công bằng, dân chủ, văn minh Trớc mắt thực thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, đại hóa theo định híng x· héi chđ nghÜa.[2,3] Khi dạy phần tiếp theo: Cách rèn luyện thân, tơi đưa hình ảnh niên nghiện ngập, tiêm trích ma túy, hình ảnh đối tượng niên vi phạm pháp luật, bị bắt truy tố trước vành móng ngựa Đồng thời tơi kết hợp cho học sinh xem đoạn video hoạt động niên tham gia nhiều lĩnh vực đời sống xã hội năm 2016 Dưới số hình ảnh lồng đoạn băng đó: Thanh niên tình nguyện cấy trồng chuối giúp dân Thanh niên tình nguyện tham gia dọn vệ sinh dạy múa hát cho thiếu nhi Sau cho học sinh xem hình ảnh đoạn video, tơi hỏi: ? Em có suy nghĩ sau xem hình ảnh đoạn video trên? Em rút học cho thân? Từ hình ảnh xem, học sinh biết phải làm theo gương để không sa vào đường nghiện ngập, ma tuý tệ nạn xã hội khác Đồng thời phải sức học tập, rèn luyện để có đủ tri thức, phẩm chất lực cần thiết nhằm thực lí tưởng sống đề Có thể nói, hình ảnh tác động đến tâm lí, hành vi em từ hướng em đường mà xã hội cần mong muốn Đối với học sinh, em thích thú xem hình ảnh đó, em nói ấn tượng sâu đậm, có em xin đoạn băng hình Còn người dự cảm thấy dưng dưng, có xúc động thật tâm hồn Để làm hình ảnh tốn khơng nhiều thời gian.Tất từ hát đến hình ảnh lấy mạng internet Phương pháp nêu gương Khi dạy xong phần lí tưởng sớng niên ngày nay, cho học sinh nêu vài gương niên Việt Nam sống có lí tưởng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước [2,3] Sau học sinh nêu xong, giới thiệu gương cô giáo hiệu trưởng trường Đó chị Nguyễn Thị Phương Chị chăm học tập để theo đuổi ước mơ, trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người Chị thi đậu Đại học Y khoa Hà Nội với số điểm cao Chị xếp hạng sáu thí sinh có điểm thi cao tỉnh Thanh Hóa… Hay gương thời kì kháng chiến gây sóng giới niên, làm thay đổi cách sống, suy nghĩ giới trẻ, Nguyễn Văn Thạc Đặng Thuỳ Trâm.Tôi kể cho học sinh nghe hai gương đưa ln hình ảnh hai nhật kí hai liệt sĩ cho học sinh xem Phương pháp viết báo tường, hát các hát có chủ đề đạo đức Do tiết học có hạn thời gian, phương pháp viết báo tường thực hoạt động Đoàn Đội lễ kỉ niệm lớn năm 22/12 hay 26/3 Trong khuôn khổ tiết học, tổ chức cho học sinh tổ thi hát hát chủ đề niên sống có lí tưởng Mỗi tổ hát Các em dễ dàng hát hát truyền thống như: “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” hay “Mùa hè xanh” Kết thúc hoạt động này, nhận xét cho điểm tổ để khuyến khích em học tập, tăng hứng thú cho tiết học Phương pháp toạ đàm Học sinh tự tổ chức buổi toạ đàm nói lí tưởng sống niên ngày (thời gian 15 phút) Nội dung phải duyệt trước Nội dung toạ đàm gồm hai phần: - Phần 1: Trò chơi chữ: Học sinh tìm hiểu gương niên Việt Nam sống có lí tưởng thời chiến 10 Câu 1: Có chữ cái: Tên người lãnh tụ vĩ dân Việt Nam? ( Đáp án: Hồ Chí Minh) Câu 2: Có 12 chữ cái: Tên người đánh bom vang dội Quảng Châu – Trung Quốc năm 1924? ( Đáp án: Phạm Hồng Thái) Câu 3: có 13 chữ cái: Tên người viết nhật kí “Mãi tuổi 20”? ( Đáp án: Nguyễn Văn Thạc) Câu 4: Có 12 chữ cái: Tên người nữ bác sĩ chiến đấu với 120 tên lính Mĩ Quảng Trị? (Đáp án: Đặng Thùy Trâm) Câu 5: Có chữ cái: Tên người nữ anh hùng đất đỏ hi sinh chưa tròn 18 tuổi? (Đáp án: Võ Thị Sáu) Câu 6: có 12 chữ cái: Tên người anh hùng dũng cảm lấy thân lấp lỗ châu mai? (Đáp án: Phan Đình Giót) Câu 7: có chữ cái: Tên người anh hùng với câu nói tiếng: “Tuổi trẻ đẹp trận tuyến chống quân thù” (Đáp án: Lê Mã Lương) Câu 8: Có 10 chữ cái: Tên người anh hùng lấy thân chèn pháo? (Đáp án: Tơ Vĩnh Diện) * Ơ chữ hàng dọc: CỐNG HIẾN 11 Với việc cho học sinh chơi trò chơi chữ đây, tơi muốn giáo dục cho học sinh ý thức cần phải sống có ích, sống cống hiến để tiếp nối truyền thống cha ông trước Phần có minh họa hình ảnh cụ thể máy chiếu, đồng thời lồng ghép hát tạo khơng khí sôi buổi toạ đàm Học sinh hào hứng tham gia trò chơi, tiết học trở nên sinh động, hấp dẫn em - Phần 2: Là trao đổi toạ đàm ước mơ em tâm thực lí tưởng sống người Tơi cho em tham gia trò chơi “Hái hoa dân chủ” với câu hỏi chuẩn bị sẵn (chủ yếu câu hỏi phần tập sách giáo khoa) Học sinh “hái hoa” trả lời số câu hỏi sau: + Mơ ước em tương lai gì? Em làm để đạt mơ ước đó? [2,4] (Học sinh tự bộc lộ, qua tơi giáo dục thêm em việc cần làm trước mắt để thực mơ ước ) + Em dự định làm sau tốt nghiệp Trung học sở? [2,4] (học sinh tự bộc lộ qua tơi tư vấn cho học sinh số định hướng nghề nghiệp sau tốt nghiệp Trung học sở để hướng em chọn nghề phù hợp với lực mình) + Trong buổi diễn đàn học sinh lớp với chủ đề “Lí tưởng niên học sinh thời đại ngày nay” Chi đoàn tổ chức nảy sinh hai quan điểm: - Thanh niên học sinh phải nỗ lực học tập, rèn luyện, chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Thanh niên phải “Sống nhắm mắt xuôi tay ân hận năm tháng sống hoài, sống phí” (Lời Pa-ven tác phẩm “Thép tơi đấy”) - Học sinh THCS tuổi ăn, tuổi chơi nên biết tranh thủ ăn chơi, hưởng thụ Còn việc học hành, làm việc, cống hiến việc làm suốt đời Em tán thành quan điểm hai quan điểm trên? Vì sao? [2,4] Qua trao đổi, thảo luận, học sinh tỏ thái độ tán thành quan điểm (lời Paven) Vì: người sống phải có lí tưởng, để đạt mục đích đề từ nhỏ, ngồi ghế nhà trường, người phải biết tích lũy tri thức, rèn luyện phẩm chất lực thân Qua việc tổ chức hoạt động trên, thấy em học sinh lớp trả lời tốt câu hỏi mà chuẩn bị Khơng thế, học diễn sơi nổi, em tham gia học tập tích cực mà hiệu học tập nâng lên rõ rệt Phương pháp tập xây dựng kịch đóng vai xử lí các tình h́ng liên quan đến đạo đức Ở tất tiết học đạo đức, giáo viên sử dụng phương pháp để tăng hứng thú học tập học sinh Ở tiết học này, cho em chuẩn bị xây dựng kịch nhà (nội dung liên quan đến chủ đề học) tập đóng vai trước Đến lớp, tổ thể thời gian 5-7 phút Sau tổ đóng vai xử lí 12 tình xong, tơi cho em nhận xét chéo lẫn cuối đánh giá hoạt động tổ, biểu dương tổ đóng vai xử lí tình tốt cho điểm em Giờ học mà trở nên sinh động, hấp dẫn, thu hút học sinh, tăng hứng thú học tập em môn học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Qua trình nghiên cứu lí thuyết áp dụng vào giảng dạy tiết học phần đạo đức (có ứng dụng số dạy phần pháp luật) môn GDCD lớp 6,7,8,9, nhận thấy phương pháp dạy học mà tơi nêu áp dụng có tác dụng lớn việc giáo dục học sinh Các em tiếp thu học nhanh, hiệu mà hứng thú với mơn học Tuy nhiên, khơng có phương pháp vạn Để học thật lơi học sinh bên cạnh việc tổ chức học, chuẩn bị chu đáo, người giáo viên lên lớp phải biết vận dụng linh hoạt, kết hợp nhiều phương pháp khác Và sau đây, tơi xin trình bày cụ thể cách tiến hành kiểm nghiệm đề tài Tôi tiến hành kiểm nghiệm hai lớp 9A 9B, trường THCS Hà Vinh tiết 16, 10, GDCD 9: Lí tưởng sống niên Với lớp 9A, tơi tiến hành dạy bình thường: hết tiết 15, đến tiết 16, cho học sinh học tiếp hai phần lí thuyết lại (lí tưởng sống niên cách rèn luyện) làm tập 2,3 sách giáo khoa, bỏ hết ứng dụng CNTT, sử dụng bảng phụ để khái quát kiến thức sách chuẩn kiến thức, kĩ Với lớp 9B, áp dụng phương pháp trình bày ứng dụng CNTT vào số nội dung cụ thể: sử dụng thông tin, tranh ảnh, âm nhạc, xem đoạn video clip, chơi trò chơi, đóng vai, thi hát, thi hái hoa dân chủ Sau tơi cho hai lớp làm tập để đánh sau: *Bài tập đánh giá: Câu 1: Em thích hay khơng thích tiết học này? Tại sao? Câu 2:Học xong bài: Lí tưởng sống niên, em có suy nghĩ gì? Sau cho học sinh làm 15 phút, thu kết sau: - Lớp 9A (chưa áp dụng phương pháp tạo hứng thú học chưa có ứng dụng CNTT): Có 20/ 40 học sinh (chiếm 50%) thích học tiết học với lí do: hiểu lí tưởng sống niên nay, biết cách rèn luyện để trở thành người sống có lí tưởng, - Lớp 9B (áp dụng phương pháp tạo hứng thú học tập có ứng dụng CNTT): có 35/41 học sinh (chiếm 85,4%) thích học tiết học với nhiều lí hơn: bên cạnh nội dung dễ hiểu, xem tranh ảnh minh họa, nghe kể chuyện gương người thật việc thật, chơi trò chơi chữ, trò chơi hái hoa dân chủ, thi hát, đóng vai,… Câu : 13 Điểm Dưới 5->6 7->8 9->10 Lớp Sĩ số 9A 40 2(5,0%) 11(27,5%) 20(50,0%) 7(17,5%) Ghi 9B 41 (0%) 9(22,0%) 17(41,5%) 15(36,5%) Với phương pháp mà áp dụng dạy mình, đa số học sinh hiểu nắm Các em biết vận dụng điều học vào thực tế sống để biến thành kĩ sống người Điều quan trọng học sinh có hứng thú học mơn GDCD, em thấy mơn học thực bổ ích, giúp em hình thành tư tưởng, đạo đức đắn, biết sống có lí tưởng, có mục đích, có hồi bão, có ước mơ, sống để cống hiến, nhà thơ Tố Hữu sinh thời nói: “Đã làm chim, Con chim phải hót, phải xanh Lẽ nào vay mà không trả Sống là cho, đâu nhận riêng mình” (Một khúc ca) Và kết thúc tiết học lời dặn dò, giáo dục em nhẹ nhàng mà thấm thía : Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Có đức mà khơng có tài làm việc khó Có tài mà khơng có đức vơ dụng”.Vì vậy, ý rèn “tài” “đức” để trở thành cơng dân thực có ích cho đất nước, mong đợi Bác Hồ, ca từ hát “Đừng hỏi Tổ quốc làm cho ta mà cần hỏi ta làm cho Tổ quốc hơm nay” Hãy lấy cống hiến làm lẽ sống để hăng hái, xung phong vào nơi khó khăn nhất, phần việc gian nan để phát huy nhiều sức trẻ đóng góp cho xã hội.Trong q trình cống hiến khơng mệt mỏi đó, em trưởng thành mặt, tư tưởng, tâm hồn, vốn sống, kiến thức, kĩ năng… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI 3.1.Kết luận: Với hiệu nói trên, nhận thấy phương pháp mà thực đúng, hoàn toàn phù hợp với đối tượng học sinh trường THCS Hà Vinh Điều quan trọng nhờ đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá học sinh nên chất lượng đại chà môn dạy vượt tiêu mà nhà 14 trường đặt Tỉ lệ học sinh yếu ít, tỉ lệ học sinh giỏi tăng lên đáng kể, đặc biệt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh tăng lên đạt giải cao Và thiết nghĩ, năm tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung áp dụng triệt để, rộng rãi đề tài để đồng nghiệp tham khảo thực hiện, góp phần tăng hứng thú học tập học sinh môn học GDCD, phần đạo đức; Trên suy nghĩ việc làm cá nhân tơi Đó ý kiến, việc làm nhỏ góp phần vào việc đổi phương pháp dạy học nâng cao chất lượng dạy học Theo cách học tập tốt, học đôi với hành, phù hợp với đặc trưng môn Để có dạy đạt hiệu cao, học sinh dễ hiểu bài, dễ ghi nhớ nội dung việc làm khó Trong qúa trình giảng dạy tơi mạnh dạn nêu kinh nghiệm nhỏ mình, qua năm dạy học, chắn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đóng góp chung quý thầy cô, bạn đồng nghiệp để chất lượng dạy học môn GDCD ngày nâng cao, để học sinh hứng hứng với môn học 3.2 Kiến nghị: - Để sáng kiến áp dụng hiệu quả, mong muốn nhà trường cấp lãnh đạo địa phương, hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi mua sắm thêm số phương tiện, thiết bị cho tất phòng học như: máy chiếu đa năng, máy chụp - Trang bị thêm sách môn giáo dục công dân, sách truyện danh nhân, quà tặng sống để học sinh giáo viên tham khảo Xác nhận thủ trưởng đơn vị Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hiền Thanh Hóa, ngày 10 tháng 03 năm 2017 Tôi xin cam đoan là sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Tống Thị Dung 15 Tài liệu tham khảo Lê Thị Hiền, GV trường THCS Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - "Tạo hứng thú cho học sinh học học đạo đức môn Giáo dục công dân" SKKN năm học 2007-2008 Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9.Tổng chủ biên: Hà Nhật Thăng Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Giáo dục công dân THCS Chủ biên: Nguyễn Hữu Khải -Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Năm XB 2011 Sách giáo viên Giáo dục công dân 9.Tổng chủ biên: Hà Nhật Thăng - Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Năm XB 2005 Những Đoàn viên ưu tú lớp trước Tác giả: Nhiều tác giả - Nhà xuất Thanh niên Năm XB 2004 Thiết kế giảng Giáo dục công dân Chủ biên: Hồ Thanh Diện - Nhà xuất Hà Nội Năm XB 2009 16 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đà ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Tống Thị Dung Chức vụ đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vinh TT Tên đề tài SKKN Một số kinh nghiệm dạy học Cấp đánh Kết giá xếp loại đánh giá (Phòng, Sở, xếp loại Tỉnh ) (A, B, C) Phòng GD C Năm học đánh giá xếp loại 2004 văn nghị luận lớp để tăng hứng thú học tập học sinh Một số kinh nghiệm giúp học Phòng GD C 2011 17 sinh cách học văn có hiệu Ứng dụng cơng nghệ thơng Phòng GD C 2014 tin dạy học Ngữ văn (phần văn bản) để tăng hứng thú học tập học sinh 18 ... "Tạo hứng thú cho học sinh học học đạo đức môn Giáo dục công dân" SKKN năm học 2007-2008 Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9. Tổng chủ biên: Hà Nhật Thăng Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn Giáo. .. này, nọ… - Công tác giáo dục tư tuởng đạo đức cho học sinh phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn xã hội b.2 Các nguyên tắc công tác giáo dục Giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh thơng... điều học vào thực tế sống? 2.3 GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh qua môn học GDCD để thực tốt theo cách dạy giáo viên quan trọng nhất.Thầy cô người gợi mở, học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số phương pháp tạo hướng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn giáo dục công dân 9 , SKKN một số phương pháp tạo hướng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn giáo dục công dân 9