SKKN rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ địa lí qua bài thiên nhiên trung và nam mĩ địa lí lớp 7

18 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT HUYỆN HOẰNG HÓA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG PHÂN TÍCH CÁC MỐI LIÊN HỆ ĐỊA LÍ QUA BÀI "THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ" ĐỊA LÍ LỚP Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngà Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Đồng SKKN thuộc mơn: Địa Lí MỤC LỤC THANH HỐ NĂM 2018 Nội dung MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp thực để giải vấn đề 2.3.1 Về phía học sinh 2.3.2 Về phía giáo viên 2.3.3.Cách thức thực cụ thể 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ MỤC LỤC Trang 2 2 3 5 14 15 MỞ ĐẦU 1.1.Lí chọn đề tài nghiên cứu Địa lí học ngành khoa học có phạm trù rộng lớn có tính thực nghiệm, khơng dừng lại việc mô tả vật tượng địa lí xảy bề mặt Trái Đất mà tìm cách giải thích, phân tích, so sánh, tổng hợp yếu tố địa lí, thấy mối quan hệ chúng với Mặt khác góp phần vào việc phát hiện, khai thác, sử dụng, bảo vệ cải tạo tài nguyên thiên nhiên - mơi trường cách hợp lí nhằm góp phần vào việc xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội nước nhà Để góp phần nâng cao chất lượng dạy- học thực hiệu phong trào thi đua tiếp tục “đổi phương pháp dạy học,dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ đổi kiểm tra đánh giá” cần phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo học sinh học tập, rèn luyện kĩ sống, kĩ làm việc nhóm, rèn luyện sức khỏe, thực nhiệm vụ năm học, nâng cao chất lượng gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống nhân văn Trong rèn luyện kĩ địa lí quan sát, phân tích mối liên hệ địa lí, nhận xét, đánh giá, so sánh, tổng hợp đồ, biểu đồ, tranh ảnh địa lí học sinh tự phát tri thức khắc sâu nội dung học học khác Ngoài ra, có tác dụng giúp giáo viên tổ chức tiết học đạt hiệu cao Trong chương trình mơn địa lí lớp chứa nhiều nội dung bản, đại cương yêu cầu học sinh phải tư duy, đồng thời phải nổ lực rèn luyện kĩ địa lí Một kĩ cần có chương trình địa lí lớp kĩ phân tích mối liên hệ địa lí Việc phát mối liên hệ địa lí giúp em thích thú hơn, tư linh hoạt, nhạy bén từ giúp em giải thích tượng địa lí khác Một nội dung chương trình địa lí lớp tìm hiểu châu lục Trong châu lục học sinh tìm hiểu khu vực từ điều kiện tự nhiên đến dân cư, xã hội kinh tế Hiểu đặc điểm tự nhiên giúp em hiểu rõ đặc điểm kinh tế xã hội điều kiện tự nhiên học sinh hiểu đặc điểm vị trí thấy ảnh hưởng tới khí hậu, sơng ngòi, cảnh quan Vì chọn Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" học mà kĩ phân tích mối liên hệ địa lí cần đặc biệt quan tâm 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu nguyên nhân HS lại “sợ” học địa lí nói chung địa lí tự nhiên Châu Lục - Hướng dẫn cho HS số kĩ cần thết để HS phân tích mối liên hệ địa lí - Tạo hứng thú cho HS tham gia học Địa Lí để từ nâng cao chất lượng môn học 1.3 Đối tượng nghiên cứu Là HS lớp trường THCS Hoằng Đồng Đề tài nghiên cứu, tổng kết lại vấn đề: Sau tác động kết học tập HS có nâng cao không? 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc nghiên cứu tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu - Phương pháp quan sát điều tra: Phân tích hệ thống hóa tài liệu thu thập - Phương pháp thực nghiệm: Tổ chức dạy thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi hiệu việc dạy học - Phương pháp thu thập số liệu, sử lý thông tin: Điều tra kết học tập HS từ thấy mức độ hiệu đạt HS thực đề tài Qua rút kinh nghiệm thực tốt trình xây dựng đề tài NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm Sự vật tượng bề mặt trái đất đa dạng, phức tạp, biến đổi không ngừng theo qui luật khách quan, song lại có mối quan hệ mật thiết với Với học sinh lớp 7, em hiểu vật tượng cách sơ lược chương trình Địa lí lớp 6, lại xảy tượng đó, vật tượng trái đất có mối quan hệ với học sinh mơ hồ Vậy dạy cho học sinh nắm kiến thức không mà không rèn luyện cho học sinh kỹ năng, đặc biệt “kỹ phân tích mối liên hệ địa lí” cho hiệu em không hiểu chất vật, tượng địa lí, từ việc giải thích tượng địa lí liên quan sơ sài, có lại khơng có sở khoa học Đây kỹ quan trọng, chất khoa học địa lí gắn với khơng gian, với đồ gắn với mối liên hệ vật tượng Kỹ không dựa vào hiểu biết địa đồ học mà phải dựa vào kiến thức địa lí, nắm vững, hiểu sâu, tích lũy nhiều kiến thức địa lí kỹ thành thạo Vì việc rèn luyện kỹ phân tích mối liên hệ địa lí cho học sinh cần thiết học sinh tiếp thu tốt kĩ làm cho tiết dạy địa lí sau hay em học lên lớp 8, nhẹ nhàng lượng kiến thức mà học sinh cần phải đạt ngày lớn Qua giáo viên thực tốt vai trò người “hướng dẫn” hoạt động dạy mình, phát huy vai trò “trung tâm” hoạt động học học sinh Tôi hi vọng tư liệu tham khảo cho nhiều giáo viên đã, trưc tiếp giảng dạy Tôi nghĩ: kinh nghiệm tơi khơng đủ lớn, khơng hồn thiện Nếu khơng có đóng góp chân thành từ phía quý bậc trước quý đồng nghiệp Vì tơi mong nhận ý kiến đóng góp chân thực để sáng kiến tơi hồn thiện 2.2.Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Môn Địa lý nhằm giúp học sinh có kiến thức phổ thơng bản, cần thiết môi trường địa lý hoạt động người Trái Đất châu lục; Góp phần hình thành cho học sinh giới quan khoa học, giáo dục tư tưởng, tình cảm đắn, giúp cho học sinh bước đầu vận dụng kiến thức địa lý để ứng xử phù hợp với môi trường tự nhiên, xã hội xung quanh, phù hợp với yêu cầu đất nước giới thời đại Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" học rèn luyện cho học sinh kĩ phân tích mối liên hệ địa lí, cụ thể mối liên hệ địa hình với khí hậu yếu tố tự nhiên khác, từ có phân tích, so sánh để thấy rõ phân hóa địa hình khí hậu, thấy phân hố khí hậu dẫn đến cảnh quan thay đổi theo Như để hiểu chất đặc điểm thiên nhiên Trung Nam Mĩ việc rèn luyện kĩ cần thiết Tuy vậy, việc thực tiết dạy lớp có khơng khó khăn: Về phía giáo viên Trong nhiều năm đổi sách giáo khoa phương pháp dạy học mơn địa lí cho thấy kết học sinh rèn nhiều kĩ khả làm việc độc lập, có tư duy, sáng tạo việc học tập mơn địa lí Tuy nhiên q trình dạy học việc rèn luyện kĩ cho học sinh thường bị bỏ qua giáo viên nghĩ đơn giản học sinh tự biết Có giáo viên hời hợt không ý đến việc rèn luyện kĩ cho học sinh mà quan tâm đến việc trình bày kiến thức cho em Về phía học sinh Học sinh lớp học qua chương trình lớp kĩ kỹ phân tích mối liên hệ địa lí thơng qua tranh ảnh, biểu đồ, lược đồ nhiều khó khăn Việc rèn luyện kĩ dừng số học sinh giỏi, số học sinh trung bình yếu tình trạng bị " Bỏ rơi" Kĩ kỹ phân tích mối liên hệ địa lí học sinh lớp trường THCS Hoằng Đồng yếu Việc nắm mối quan hệ nhân mối quan hệ thành tố tự nhiên , tự nhiên với phát triển kinh tế chưa sâu Học sinh chưa xây dựng quy luật địa lí chưa nắm hiểu hết mối quan hệ thành tố tự nhiên Đa số học sinh xem mơn Địa lí nhà trường phổ thông môn phụ nên chưa trọng việc học tìm hiểu nhà Từ thực trạng trên, để khắc sâu kĩ đọc, phân tích, nhận xét, tìm mối liên hệ địa lí biểu đồ, tranh ảnh, giúp học trở nên sinh động, sôi nổi, nhẹ nhàng mạnh dạn giới thiệu số kinh nghiệm thân qua đề tài 2.3 Các giải pháp thực để giải vấn đề 2.3.1.Về phía học sinh Hệ thống kiến thức học - Ôn tập kiến thức, kĩ học Thiên nhiên châu Phi từ có so sánh môi trường châu Phi với Trung Nam Mĩ - Ơn lại đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ kích thước Trung Nam Mĩ để thấy Trung Nam Mĩ khơng gian địa lí khổng lồ Nghiên cứu trước Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" - Đọc Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" Tìm hiểu thơng tin thiên nhiên Trung nam Mĩ - Quan sát phân tích lược đồ 41.1 SGK trang 126, Hình 42.1 SGK trang 128, hình 46.1 46.2 SGK trang 139 - Sưu tầm cảnh quan tự nhiên đẹp mà em thích 2.3.2 Về phía giáo viên - Chuẩn bị yêu cầu Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ": Ngoài việc nghiên cứu tài liệu học tập, đưa chuẩn xác kiến thức… Yêu cầu giáo viên chuẩn bị phiếu học tập thảo luận nhóm, kết chuẩn xác kết thảo luận nhóm… - Quan trọng qua bước giáo viên rèn luyện cho học sinh kĩ phân tích mối liên hệ địa lí địa hình, khí hậu thực vật khu vực - Chuẩn bị đồ tư củng cố học, giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức cách sinh động, trực quan, nhẹ nhàng Giúp em thấy mối liên hệ địa lí địa hình, khí hậu cảnh quan góp phần giáo dục mơi trường - Giáo viên tìm hiểu đối tượng học sinh để có chia nhóm học sinh cho phù hợp, để nhóm gồm nhiều trình độ khác để em có hỗ trợ cần thiết, giúp tiến bộ, phát kiến thức rèn luyện kĩ - Giáo viên hiểu trình độ, đặc điểm tâm sinh lí học sinh lớp để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp Có gợi ý, gần gũi cần thiết để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động mình, để tránh tình trạng số em bị "bỏ rơi" 2.3.3.Cách thức thực cụ thể: Tiết 45: Bài 42: THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ ( tiếp theo) I-MỤC TIÊU HS cần nắm Kiến thức: Giáo viên giúp học sinh nắm được: - Khí hậu: có gần đủ kiểu khí hậu Trái Đất, khí hậu xích đạo cận xích đạo chiếm diện tích lớn Nguyên nhân - Cảnh quan tự nhiên: đa dạng, phong phú, phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ thấp lên cao Nguyên nhân Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ phân tích mối quan hệ địa hình với khí hậu yếu tố tự nhiên khác - Kĩ phân tích, so sánh để thấy rõ phân hóa địa hình khí hậu Từ phân hố khí hậu dẫn đến cảnh quan thay đổi theo II CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CẦN THIẾT - Giáo viên: Giáo án, SGK, lược đồ khí hậu Trung Nam Mĩ, lược đồ mơi trường tự nhiên, máy chiếu - Học sinh: Dụng cụ học tập, sách, vở, bảng nhóm, xem trước III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Ổn định tổ chức : - Kiểm tra cũ: GV đưa lên hình slive 1, lược đồ tự nhiên Trung Nam Mĩ H: Em xác định vị trí giới hạn khu vực Trung Nam Mĩ lược đồ tự nhiên? - Vị trí kéo dài: + Từ khoảng 300B - 600N + Diện tích 20,5 triệu km2 kể đất liền hải đảo - Giới hạn: Gồm:  Eo đất Trung Mĩ  Quần đảo Ăng-ti  Lục địa Nam Mĩ - Cấu trúc địa hình:  Phía tây dãy núi An-đét  Ở đồng Amadôn đồng Pampa  Phía đơng sơn ngun Guyan sơn ngun Braxin Bài Chúng ta thấy với vị trí kéo dài nhiều vĩ độ, địa hình phân hóa từ tây sang đông ảnh hưởng trực tiếp tới khí hậu phân hóa mơi trường tự nhiên Trung Nam Mĩ Vậy khu vực Trung Nam Mĩ có đặc điểm khí hậu, cảnh quan phân hóa Cơ em tìm hiểu qua tiết 45, 42 TIẾT 45- BÀI 42 THIÊN NHIÊN TRUNG VÀ NAM MĨ (Tiếp theo) Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung học GV đưa lên hình slive 2: Hình 42.1 Lược đồ Sự phân hóa tự nhiên: khí hậu Trung Nam Mĩ a) Khí hậu: - HS: Quan sát H: Em quan sát hình 42.1 cho biết Trung Nam Mĩ có đới, kiểu khí hậu nào?  Khí hậu xích đạo - Có gần đủ kiểu khí hậu trái đất; Khí hậu  Khí hậu nhiệt đới (nhiệt đới khơ, nhiệt đới ẩm) xích đạo, cận xích đạo chiếm diện tích lớn  Khí hậu cận nhiệt đới (cận nhiệt địa trung hải; - Phân hóa theo chiều Bắc – cận nhiệt đới lục địa, cận nhiệt đới hải dương), Nam, đơng – tây, thấp –  Khí hậu ôn đới (ôn đới hải dương, ôn đới lục cao địa)  Khí hậu cận xích đạo  Kiểu khí hậu núi cao GV đưa lên hình slive 3: hình 42.1 H: Dọc theo kinh tuyến 60 0T từ Bắc xuống Nam khu vực Trung Nam Mĩ có đới khí hậu nào? H: Dọc theo chí tuyến nam từ đơng sang tây khu vực có kiểu khí hậu nào? - Nhiệt đới khơ, nhiệt đới ẩm, núi cao H: Nhận xét phân hóa khí hậu khu vực Trung Nam Mĩ? H: Ngồi mơi trường vùng núi, khí hậu có thay đổi nào? - Thấp cao GV: đưa slive lược đồ tự nhiên Trung Nam Mĩ H: Em cho biết nguyên nhân làm cho khí - Nguyên nhân: hậu khu vực Trung Nam Mĩ có phân hóa + Vị trí kéo dài vậy? + Lãnh thổ rộng lớn H: Nêu khác vùng khí hậu lục địa + Địa hình Nam Mĩ với khí hậu vùng eo đất Trung Mĩ quần + Ảnh hưởng dòng đảo Ăng – ti ? Giải thích ngun nhân biển  Ở eo đất Trung Mĩ quần đảo Ăng – ti có đới khí hậu khí hậu khơng phân hóa phức tạp, địa hình đơn giản, lãnh thổ hẹp, trải dài vĩ độ  Còn lục địa Nam Mĩ có nhiều đới, kiểu khí hậu khí hậu phân hóa phức tạp lãnh  thổ trải dài nhiều vĩ độ, kích thước rộng, địa hình có nhiều dạng - GV: Chốt kiến thức phần khí hậu - GV: Chuyển sang phần b b)Các đặc điểm khác Các em biết khí hậu ảnh hưởng trực tiếp tới mơi trường tự nhiên cảnh quan tự nhiên Khí hậu thay đổi cảnh quan thay đổi theo Cụ thể cảnh quan tự nhiên Trung Nam Mĩ phân hóa sao.Chúng ta tìm hiểu phần b GV: đưa slive lược đồ đới cảnh quan tự nhiên Trung Nam Mĩ - HS: Quan sát H: Em xác định cảnh quan tự nhiên khu vực Trung Nam Mĩ từ rút nhận xét? - Rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm, rừng thưa xa - Phong phú, đa dạng, phân van, thảo nguyên, hoang mạc bán hoang mạc, hóa từ bắc xuống nam từ vùng núi thấp lên cao GV: Chúng ta thấy khí hậu phân hóa dẫn đến cảnh quan tự nhiên phân hóa theo Các em quan sát thấy khu vực xích đạo với khí hậu xích đạo, cận xích đạo rừng xích đạo nhiệt đới ẩm Ở khoảng vĩ độ 350 N khí hậu cận nhiệt đới, tương ứng cảnh quan thảo nguyên Để tìm hiểu đặc điểm, phân bố cảnh quan khu vực em tiến hành thảo luận nhóm  Rừng xích đạo  Rừng rậm nhiệt đới  Rừng thưa xa-van  Thảo nguyên  Hoang mạc bán hoang mạc  Núi cao Thảo luận nhóm: Chia làm nhóm Phân cơng nhóm trưởng, thư kí Thời gian: phút Nội dung: Dựa vào lược đồ đới cảnh quan tự nhiên Trung Nam Mĩ, kênh chữ phần (ý b) hiểu biết thân em hoàn thành phân bố, đặc điểm cảnh quan tự nhiên khu vực Trung Nam Mĩ Nhóm 1,2: Tìm hiểu rừng xích đạo, rừng rậm nhiệt đới Nhóm 3,4: Tìm hiểu rừng thưa, xavan thảo ngun, Nhóm 5,6: Tìm hiểu Hoang mạc, bán hoang mạc vùng núi cao Giáo viên phát phiếu học tập (Đã chuẩn bị trước giấy) cho nhóm GV đưa lên hình slive 6,7 lược đồ khí hậu, cảnh quan tự nhiên Trung Nam Mĩ sơ đồ dãy núi An -đét qua hình 46.1 46.2 SGK trang 139 hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức Lưu ý: -Việc chia nhóm để nhóm gồm em có trình độ khác để em có hỗ trợ cần thiết - Giáo viên hướng dấn HS để thấy mối liên hệ địa hình, khí hậu cảnh quan - Trong trình thảo luận: Giáo viên theo dõi hỗ trợ nhóm cần thiết Cần đặc biệt giúp đỡ đối tượng học sinh trung bình, yếu để em phát mối liên hệ địa lí Tránh tình trạng để số em nhóm khơng làm việc có em bị "bỏ rơi" Giáo viên cần ý đến hành vi học sinh cú hng gii quyt kp thi Lượcưđồưcácưđớiưcảnhưquanưtựư 10 nhiênưTrungưvàưưMĩ m m 6500 6500 6000 6000 5000 1300 1000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 0 Sơ đồ sườn tây An-đet Sơ đồ sườn đông An-đet GV: Đưa lên máy chiếu slive yêu cầu phiếu hoạt động nhóm Cảnh quan Phân bố tự nhiên Rừng đạo Đặc điểm xích ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Rừng rậm ……………… nhiệt đới ……………… ……………… Rừng thưa ……………… xa-van ……………… ……………… Thảo nguyên ……………… ……………… Hoang mạc ……………… bán ……………… ……………… ……………… 11 hoang mạc Núi cao ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… HS: thảo luận theo nhóm GV: Quan sát, tổ chức, hướng dẫn HS thảo luận HS thảo luận xong: Giáo viên yêu cầu nhóm theo dõi nhận xét Sau giáo viên khẳng định đúng, sai hay sửa lỗi cho nhóm So sánh nhóm làm việc cho điểm Trong trình nhận xét nhóm giáo viên đưa hình ảnh môi trường tự nhiên phân bố hình để khắc sâu cho học sinh GV: Lần lượt đưa slive 9->18 kết chuẩn xác cho nhóm hình ảnh minh hoạ Cảnh Phân bố quan tự nhiên Đặc điểm Rừng xích đạo Đồng Nóng, ẩm, mưa Amadơn nhiều Rừng rậm, xanh quanh năm; động thực vật đa dạng, phong phú Rừng rậm nhiệt đới Phía đơng eo Mưa nhiều, rừng rậm đất Trung Mĩ phát triển quần đảo Ăng-ti Rừng Phía tây eo đất Nóng, chế độ mưa thưa Trung Mĩ, ẩm theo mùa, mùa xa-van quần đảo Ăng- khô kéo dài ti, Đồng Ơ-ri-nơ-cơ Thảo ngun Đồng Pam-pa Lượng mưa trung bình từ 1000 – 1200mm, phân bố theo mùa 12 Hoang mạc bán hoang mạc Duyên hải tây Lượng mưa An-đet, Cao năm thấp nguyên Pa-tagô-ni hàng Núi cao Miền núi An- Thiên nhiên thay đổi đet theo chiều từ bắc xuống nam từ thấp lên cao - Nguyên nhân: chủ yếu phân hóa khí hậu GV đưa lên hình slive 19 lược đồ đới cảnh quan tự nhiên Trung Nam Mĩ H: Tại cảnh quan có phân hóa vậy? GV đưa lên hình slive 20 H: Dựa vào lược đồ giải thích dải đất dun hải phía tây An-đét lại có hoang mạc? - Ven biển có dòng biển lạnh Pêru, gió từ biển thổi vào mang theo nước gặp dòng biển lạnh bị ngưng tụ thành sương mù, vào đất liền gây mưa nên dẫn đến việc hình thành hoang mạc 4.Củng cố - GV: Củng cố đồ tư slive 21 13 Bài tập: Câu 1: GV cho lược đồ trống đới khí hậu Cho học sinh lên gắn lược đồ đới khí hậu tương ứng Câu 2: Giáo viên đưa lên hình (5 slive) tranh ảnh cảnh quan tự nhiên, yêu cầu học sinh đoán cảnh quan 5.Hướng dẫn học sinh v nh Làm tập 1,2,3 SGK trang 130 • Làm tập tập đồ • Nghiên cứu 43 Tìm hiểu phần dân cư thị hố Trung Nam Mĩ 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm: Sau áp dụng tiết học thực nghiệm cải tiến cho thấy áp dụng tiết dạy có nhiều tác dụng tích cực Qua tiết học đa số học sinh ôn lại kiến thức học kiểu môi trường địa lí đới nóng ,cũng kĩ nhận biết đặc điểm tự nhiên mơi trường đới nóng tăng lên nhiều so với trước chưa thực nghiêm kết đạt sau: + Học sinh hào hứng khai thác, phát tri thức Các em sôi tham gia hồn chỉnh đồ tư duy, khơng khí vui tươi, nhẹ nhàng thân thiện, làm cho học sinh cảm nhận được: “Mỗi ngày đến trường ngày vui” 14 + Các em rèn luyện kĩ cần thiết đặc biệt kĩ phân tích mối liên hệ địa lí Qua giúp em học tốt, nắm vững chất tượng tự nhiên châu lục, đồng thời bổ trợ cho em học lớp học, cấp học cao + Cụ thể, năm học 2017-2018 tỉ lệ học sinh thực kĩ thành thục tăng từ 55,5% tăng lên 85,5%, tăng 30% Tỉ lệ biết kĩ giảm từ 44,5% xuống 14,5%, giảm 30% Tỉ lệ học sinh hồn tồn khơng có kĩ chiếm tỉ lệ 0% Từ dẫn đến chất lượng giảng dạy đại trà năm học 20172018 cao năm trước Giáo viên hướng dẫn HS rèn luyện kĩ phân tích mổi liên hệ địa lí nói chung bước góp phần đổi phương pháp dạy học địa lí theo hướng tích cực Qua hướng học sinh học tập chủ động, tích cực học tập mơn địa lí góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập mơn địa lí trường phổ thơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Kết luận: Qua việc nghiên cứu tiến hành dạy đồng thời tơi có lấy ý kiến học sinh Thấy được: Học sinh tự tin hơn, có kĩ tốt việc phân tích mối liên hệ địa lí Các em biết cách tự học nhà nên số lượng tập làm nhiều Kết khả quan hơn, giúp học sinh u địa lí hơn, khơng sợ địa lí Các em khơng thấy mơn học khơ khan, trìu tượng - Kiến nghị: Những kinh nghiệm viết sánh vận dụng vào giảng dạy trường THCS Hoằng Đồng, kết đạt tơi trình bày Tuy nhiên, thời gian có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý đồng nghiệp Tôi xin cảm ơn!Hy vọng Sáng kiến kinh nghiệm thân tài liệu bổ ích để đồng nghiệp tham khảo Tuy nhiên trình thực đề tài, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót ý kiến chủ quan Kính mong quý bậc trước quý đồng nghiệp góp ý kiến để đề tài ngày hoàn chỉnh XÁC NHẬN CỦA Hoằng Đồng , ngày 18 tháng năm 2018 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người viết NGUYỄN THỊ NGÀ 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kĩ mơn địa lí THCS, NXB Giáo dục năm 2009 A-G.IXATSENKO , Địa Lí học ngày nay, NXB Giáo Dục,1985 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo –Chương trình giáo dục phổ thơng mơn Địa Lí Ban hành kèm theo định số 16/2006/QĐ Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo ngày tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo,NXB Giáo Dục,2006 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo -Những vấn đề chung đổi giáo dục THCS mơn Địa Lí ,NXB Giáo Dục,2007 Chiến lược phát triển Giáo Dục 2001-2010 (Ban hành kèm theo định số 201/2001/QĐTTg Thủ tướng phủ ) Lê Công Triêm,Nguyễn Đức Vũ-Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học ,NXB Giáo Dục,2006 7.Nguyễn Châu Giang-Sách giáo Thiết kế giảng Địa Lí THCS/tập 1,tập 2, NXB Giáo Dục,2003 Nguyễn Dược(Tổng chủ biên)-Sách giáo khoa Địa Lí 7,NXB Giáo Dục,2003 Nguyễn Đức Vũ,Phạm Thị Sen-đổi phương pháp dạy học địa lí THCS,NXB Giáo Dục,2005 10.Phan Huy Xu(Chủ biên)-Sách giáo viên Địa Lí 7,NXB Giáo Dục,2003 11.Trần Kiều(Chủ biên)-Đổi phương pháp dạy học trường THCS mơn Địa Lí,Viện khoa học Giáo Dục,1999 12.Trần Kiều(Chủ biên)-Bước đầu đổi kiểm tra kết học tập môn học học sinh lớp 7,NXB Giáo Dục 16 NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ KHOA HỌC CẤP HUYỆN ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HĐ KHOA HỌC CẤP TỈNH ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… … …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………… 17 ... mơn địa lí lớp chứa nhiều nội dung bản, đại cương yêu cầu học sinh phải tư duy, đồng thời phải nổ lực rèn luyện kĩ địa lí Một kĩ cần có chương trình địa lí lớp kĩ phân tích mối liên hệ địa lí. .. Trung Nam Mĩ để thấy Trung Nam Mĩ khơng gian địa lí khổng lồ Nghiên cứu trước Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" - Đọc Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" Tìm hiểu thơng tin thiên. .. chọn Bài 42, tiết 45: "Thiên nhiên Trung Nam Mĩ" học mà kĩ phân tích mối liên hệ địa lí cần đặc biệt quan tâm 1.2 Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu nguyên nhân HS lại “sợ” học địa lí nói chung địa lí
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ địa lí qua bài thiên nhiên trung và nam mĩ địa lí lớp 7 , SKKN rèn luyện kĩ năng phân tích các mối liên hệ địa lí qua bài thiên nhiên trung và nam mĩ địa lí lớp 7 , + Học sinh đã hào hứng hơn khi chính mình khai thác, phát hiện ra tri thức. Các em sôi nổi khi tham gia hoàn chỉnh bản đồ tư duy, không khí vui tươi, nhẹ nhàng và thân thiện, làm cho học sinh cảm nhận được: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

Từ khóa liên quan