SKKN một số kinh nghiệm trong giảng dạy tích hợp địa lý địa phương quảng xương vào giảng dạy địa lý ở trường THCS

13 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT QUẢNG XƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG DẠY TÍCH HỢP ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG HUYỆN QUẢNG XƯƠNG VÀO GIẢNG DẠY ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS Người thực hiện: Vũ Văn Soạn Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Khê SKKN thuộc lĩnh vực (mơn): Địa Lý THANH HỐ NĂM 2019 MỤC LỤC TT MỤC ĐỀ MỤC Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 2.3 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Nội dung phương pháp tích hợp Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Kết luận, kiến nghị TRANG 2 10 2.4 11 12 3.1 Kết luận 10 13 3.2 Kiến nghị 10 Tài liệu tham khảo 11 14 10 10 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài: - Việc lồng ghép địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy Địa lý trường THCS địa bàn huyện Quảng Xương yêu cầu cần thiết phòng giáo dục huyện nhà đạo thực nhằm giúp học sinh phần nắm kiến thức địa lý huyện - Việc lồng ghép nào, lồng ghép vào vị trí nào, thời gian, nội dung lồng ghép cho phù hợp câu hỏi mà giáo viên dạy địa lý trả lời Đặc biệt chương trình yêu cầu bắt đầu thực năm học vừa qua nên tài liệu, kinh nghiệm chia phần hạn chế - Là giáo viên giảng dạy mơn Địa lí năm qua trăn trở suy nghĩ làm để lồng ghép kiến thức địa lý địa phương vào giảng dạy trường THCS cho phù hợp không ảnh hưởng tới mục tiêu giáo dục mà đạt hiệu cao Nên mạnh dạn chọn đề tài để tìm hiểu nghiêm cứu áp dụng vào giảng dạy, đồng thời phần chia sẻ kinh nghiệm cách mà thân thực có hiệu đơn vị cơng tác cho đồng nghiệp tham khảo góp ý - Đó lý chọn đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy tích hợp địa lý địa phương Quảng Xương vào giảng dạy địa lý trường THCS địa bàn huyện Quảng Xương đặc biệt trường THCS Quảng Khê 1.2 Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu đề tài nhằm lồng ghép kiến thức địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy đơn vị để giúp học sinh nắm kiến thức địa lý huyện nhà - Đồng thời phần chia sẻ với đồng nghiệp để có thên tư liệu giảng dạy phần địa lý địa phương Quảng Xương - Qua đề tài này, mục đích đạt nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy giáo viên, giúp học sinh tích cực chủ động học, thông qua việc làm phong phú phương pháp giảng dạy, kết hợp nhiều phương pháp đặc trưng môn, kết hợp với môn khác 1.3 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài chủ yếu nghiện cứu phần đị lý địa phương huyện Quảng Xương để lồng ghép vào nội dung giảng dạy nào, phần cho phù hợp với nội dung phương pháp đối tượng học sinh THCS đặc biệt học sinh trường THCS Quảng khê Vì tơi chọn đề tài ứng dụng vào giảng dạy trường THCS Quảng Khê 1.4 Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu tiến hành thử nghiệm giảng dạy đơn vị công tác sử dụng nhiều phương pháp: - Phương pháp tìm hiểu tham khảo tài liệu địa lý địa phương huyện Quảng Xương để xây dưng sở lý thuyết - Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin huyện nhà - Phương pháp đàm thoại vấn đáp gợi mở, giao việc cho học sinh tự tìm hiểu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận Từ năm học 2017- 2018 nhiều cơng văn, hướng dẫn phòng giáo dục đào tạo huyện Quảng Xương yêu cầu cán giáo viên cần lồng ghép, tích hợp kiến thức địa lý, lịch sử địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy trường THCS huyện Tháng 11 năm 2018 phòng giáo dục tổ chức chuyên đề việc lồng ghép, tích hợp nội dung kiến thức địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy Chính việc nghiên cứu, chọn lựa nội dung, địa tích hợp kiến thức địa lý huyện Quảng Xương cần thiết nên chọn đề tài để nghiên cứu chia sẻ phần kinh nghiệm làm thành công đơn vị công tác 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Qua tìm hiểu nhiều trường huyện tơi biết việc lồng ghép nội dung kiến thức địa lý huyện Quảng Xương nhiều giáo viên quan tâm gặp nhiều khó khăn khơng biết lồng ghép nào, địa lồng ghép cho phù hợp mà đạt hiệu cao mà không ảnh hưởng tới thời gian nội dung kiến thức cần đạt lúc phải lồng ghép nhiều nội dung nhiều môn học khác Bản thân nhận thông tin cần lồng ghép, tích hợp nội dung kiến thức địa phương huyện băn khoăn Với lý tơi định chọn nghiên cứu thử nghiện đề tài 2.3 Nội dung và phương pháp tích hợp Qua tìm hiểu nghiên cứu thân tơi nhận thấy phần địa lý huyện Quảng Xương tích hợp vào địa lý địa phương Thanh Hóa cuối lớp thích hợp ta dạy đến phần tỉnh tích hợp nội dung cần thiết huyện vào hiệu Đồng thời việc nghiên cứu tích hợp kiến thức địa phương huyện Quảng Xương vào phần địa lý địa phương Thanh Hóa giúp có giảng địa lý địa phương Thanh Hóa phù hợp phần sách giáo khoa soạn dạng mở buộc giáo viên giảng dạy phải lựa chọn nội dung cho phù hợp Sau một: Thiết kế giảng địa lý địa phương Thanh Hóa tích hợp địa lý địa phương huyện Quảng Xương mà thử nghiệm thành cơng: Tiết 49 - Bài 41 : ĐỊA LÍ THANH HÓA I MỤC TIÊU Kiến thức - Nhận biết vị trí ý nghĩa vị trí Nêu diện tích, đơn vị hành trung tâm trị tỉnh - Hiểu trình bầy đặc điểm cua ĐKTN TNTN Đánh giá thuận lợi khó khăn để phát triển KT- XH - Lồng ghép kiến thức vị trí, địa hình, khí hậu , sơng ngòi, đất Quảng Xương Kĩ - Có kĩ đọc lược đồ để xác định vị trí tỉnh, đơn vị hành thuộc tỉnh; phân tích lược đồ, sơ đồ để biết đặc điểm tự nhiên tỉnh mối quan hệ tự nhiên phát triển kinh tế có vấn đề mơi trường - Có kỹ sống: tư duy, giải vấn đề, giao tiếp, tự nhận thức làm chủ thân Thái độ Có tình u q hương đất nước, có tinh thần đồn kết tương Định hướng phát lực: Góp phần hình thành lực: giao tiếp, tư theo lãnh thổ, biểu đồ, số liệu II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS Giáo viên - Máy chiếu để dạy Baboi - Chuẩn bị giảng điện tử Học sinh - Chuẩn bị theo hướng dẫn giáo viên - Tài liệu địa lý Thanh Hóa - Tài liệu địa lý Quảng Xương III PHƯƠNG PHÁP CHÍNH - Vấn đáp gợi mở - Hoạt động nhóm IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ổn định tổ chức lớp ( 1p) Giới thiệu phần địa lý địa phương ( 4p) Gv cho HS nghe hát: Đường Thanh Hóa dùng nội dung hát để giới thiệu phần địa lý địa phương vào ? Em cho biết tên hát hiểu biết em ca sỹ thể hát này? ? Qua giai điệu lời hát vừa em có cảm nghĩ q hương Thanh Hóa? ( Qua hát ta thấy Thanh Hóa có nhiều địa danh quan trọng; nhiều phong cảnh đẹp; nhiều di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống tiếng Từ chắn em cảm thấy thêm yêu mến tự hào quê hương nhiều ) Đúng Thanh Hóa từ ngàn xưa nhắc đến vùng đất địa linh nhân kiệt với nhiều Vậy để hiểu rõ vùng đất Thanh Hóa thầy trò hơm chuyển sang phần : ĐỊA LÝ ĐỊA PHƯƠNG THANH HÓA.) Phần học tiết Tiết hơm thầy trò tập trung vào tìm hiểu phần: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ phân chia hành Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh Dạy bài Hoạt động GV- HS Hoạt động 1: Cá nhân/ lớp - GV chiếu đồ HC VN lên bảng ? Em xác định vị trí tỉnh Hóa đò HCVN? Thanh hóa nằm vùng nào? - HS xác đinh - GV chuẩn KT Nội dung chính I Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ a, Vị trí địa lí - Thanh Hóa nằm cực bắc vùng Bắc Trung Bộ ? Lãnh thổ TH gồm phận nào? b, Phạm vi lãnh thổ : - Lãnh thổ Thanh Hóa gồm Lãnh thổ TH gồm phận: phần đất liền phận : phần biển ? Dựa vào lược đồ xác định điểm cực bắc, Nam, Đông, Tây tỉnh? * Phần đất liền: - HS xác đinh - Tọa độ địa lí : - GV chuẩn KT ? Em cho biết TH tiếp giáp với tỉnh nào, nước ?Xác định lược đồ? - GV thông tin : + Cực Bắc : X Trung Sơn - H Quan Hóa - Tiếp giáp: + Cực Nam : X Hải Hà - H Tĩnh Gia + Phía Bắc: Sơn La, Hòa Bình, + Cực Đông : X Nga Điền - H Nga Sơn Ninh Bình + Cực Tây : X Quang Chiểu - H Mường + Phía Nam: Nghệ An Lát + Phía Tây: Lào - GV TT số liệu đường biên : Bắc - + Phía Đơng: Vịnh Bắc Bộ 200 km, Nam - 175km, Tây - 192 km, Đơng - 102 km ? Diện tích phần đất liền TH bao nhiêu? so sánh với tỉnh vùng Bắc trung nước? - DT : 11.131,9 km2 ( Chiếm 3,37%, đứng thứ nước thứ khu vực) GV: Ngoài phần đất liền Tỉnh ta có vùng biển rộng lớn nhiều so với phần đất liền - Nằm phía Đông đất liền Giáp biển * Phần biển: Ninh Bình ( phía Bắc), Nghệ An ( phía nam) đảo Hải Nam - TQ (phía Đơng) ? Vị trí địa lí có ý nghĩa phát triển kinh tế - XH Thanh Hóa ? - HS trả lời - GV chuẩn KT ( Thanh Hóa có vị trí cửa ngõ Miền Trung, thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế - XH với vùng khác nước với nước ngoài.) Hoạt động 2: Cá nhân/ lớp Gv: Trình bầy qua trình hình thành tỉnh TH: (Thời bắc thuộc , thuộc quận Cửu Chân Tên phủ Thanh hóa đặt vào năm 1029 thời vua Lý Thái Tông Ngày 12/7/2017 HĐND tỉnh định lấy năm 1029 năm đời Danh xưng Thanh Hóa) ?Em cho biết Thanh Hóa có đơn vị hành cấp huyện, thị? Cấp xã, phường? - HS: ( GV: Trong có huyện giáp biển, 11 huyện miền núi, 16 huyện thị đồng Với 586 xã, 21 phường 30 thị trấn) ?Em xác định vị trí huyện Quảng Xương lược đồ? (+ Là huyện đồng ven biển nằm phía Đơng nam tỉnh) ? Em cho biết Quảng xương tiếp giáp với huyện, thành phố nào?Xác định lược đồ? ? Quảng xương gồm đơn vị hành cấp xã, thị trấn? (Có 30 đơn vị: 29 xã thị trấn(2017), tổng diện tích 172,9km2, dân số 198.475.000 người( 2017) Hoạt động 3: HĐ NHÓM GV: Đây phần kiến thức dài có nhiều phần kiến thức gần gủi với thầy giao nhiệm vụ hướng dẫn nhóm chuẩn bị nhà Bây thầy giáo gọi đại diện Rộng lớn nằm phía đơng phần đất liền => Thuận lợi cho giao lưu kinh tế - XH nước Các đơn vị hành chính - Q trình hình thành: Tên Thanh Hóa xuất từ năm 1029 - Các đơn vị hành chính: Gồm 27 Huyện, Thị xã, Thành phố + TP : Thanh Hóa , Sầm Sơn + Thị xã : Bỉm Sơn + Huyện: 24 huyện * Quảng Xương: + Là huyện đồng ven biển nằm phía Đơng nam tỉnh + Gồm 29 xã thị trấn II Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên nhóm báo cáo kết chẩn bị nhóm, nhóm khác nhận xét bổ sung Địa hình ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung địa hình Thanh Hóa, thuận lợi khó khăn đị hình mang lại? - Đại diện nhóm trình bầy - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, chuẩn KT Địa hình - Phức tạp, chia cắt nhiều - Địa hình nghiêng thấp dần theo hướng T- Đ + Núi, trung du : 73,3% + Đồng : 16,0% + Vùng ven biển: 10,7% - Địa hình có ảnh hưởng lớn tới ?Đặc điểm ĐH Quảng xương phân bố dân cư phát triển gì? kinh tế tỉnh - Học sinh trả lời * Quảng Xương có địa hình - HS khác bổ sung đồng phẳng, - GV chuẩn Kt núi ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung Khí khí Thanh hóa, thuận lợi khó khăn khí hậu mang lại? Khí hậu: - Đại diện nhóm trình bầy - Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa - Nhóm khác nhận xét, bổ sung có mùa đơng lạnh - Gv nhận xét, chuẩn KT + Nhiệt độ trung bình: 23-240C (- Nhiệt độ trung bình:23-240C vùng ĐB + Lượng mưa trung bình năm : trung du giảm dần lên vùng núi 1600- 1800 mm/năm xuống 18-200C Mưa TB từ 1600- 1800mm, mưa theo mùa ( 60-80%) mưa nhiều vào 8-10 - Gió chính: gió ĐB, gió phơn TN - Thuận lợi: Cây trồng vật nuôi - KH có mùa rõ rệt; mùa nóng trùng với phát triển quanh năm, mùa vụ mùa mưa, mùa lạnh trùng với mừa khơ ) liên tục (- Thuận lợi: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa - Khó khăn: Nhiều thiên tai có lượng mưa lớn, nhiệt độ cao tạo điều kiện cho trồng vật nuôi phát triển quanh năm, mùa vụ liên tục, mùa đông phát triển ôn đới, cận nhiệt - Khó khăn: Nhiều thiên tai; bão, áp thấp, lũ lụt, hạn hán, gió Lào, cát bay ) ?Đặc điểm KH Quảng xương gì? * Quảng Xương có khí hậu - Học sinh trả lời nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ - HS khác bổ sung trung bình 19,480C - GV chuẩn Kt ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc Thủy văn: điểm chung Thủy văn Thanh hóa, thuận lợi khó khăn thủy văn mang lại? - Đại diện nhóm trình bầy - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, chuẩn KT (- Thanh Hóa có mạng lưới sơng ngòi khơng lớn : Trung bình 0,1 – 1,06 km/km2.có 20 sơng lớn nhỏ - Gồm hệ thống sơng chính: Sơng Hoạt, Sông Mã, Sông Yên, Sông Lạch Bạng - Hướng chảy: hướng TB- ĐN với chế độ nước theo mùa.) - Giá trị cung cấp nước cho sx đ/s, thủy điện, thủy sản, du lịch ) ?Đặc điểm SN Quảng xương gì? kể tên sông lớn tromg huyện mà em biết? ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung Thổ nhưỡng Thanh hóa, thuận lợi khó khăn thổ nhưỡng Thanh hóa? - Đại diện nhóm trình bầy - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, chuẩn KT (Có 10 nhóm đất với 28 loại khác Trong có nhóm đất phổ biến sau: Đất đỏ vàng: chiếm 58% DT toàn tỉnh, phân bố chủ yếu trung du, miền núi- thích hợp cho trồng CN lâu năm, ăn quả, chăn nuôi Đất phù sa bồi tụ :13% - đồng ven biển- thích hợp với lúa nước, hoa màu, CN hàng năm Ngồi có - Gồm hệ thống sơng chính: Sơng Hoạt, Sơng Mã, Sông Yên, Sông Lạch Bạng - Hướng chảy: TB- ĐN với chế độ nước theo mùa * Quảng Xương : Có mạng lưới sơng ngòi phát triển với hệ thống sơng lớn là: S n; S Hồng; S Lý; S Rào Thổ nhưỡng - Đất feralit đỏ vàng: 58% TDMN - Đất phù sa bồi tụ: 13% đồng Hiện trạng sử dụng đất ( Đất lâm nghiệp có rừng đất SX nơng - Hiện trạng sử dụng: nghiệp chiếm 77,4%;đất chưa sử dụng chủ yếu vùng đồi núi bị thoái hóa nặng, cần có biện pháp cải tạo ) ?Đặc điểm đất đai h Quảng * Quảng Xương có đất đai xương gì? đa dạng: Đất cát pha, đất bùn, đất thịt, đất lẫn đá sỏi ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung Sinh vật Thanh hóa, Tài nguyên Sinh vật thuận lợi khó khăn sinh vật tỉnh ta? - Độ che phủ đạt 36,8% - Đại diện nhóm trình bầy - Có nhiều gỗ quý lim , lát, - Nhóm khác nhận xét, bổ sung pơ mu nhiều động vật - Gv nhận xét, chuẩn KT hoang dã quý voi, bò tót, ( Thanh Hóa có nguồn tài ngun Thực vật khỉ phong phú đa dạng VQG Bến En Khu BTTN Pù Luông, Pù Hu nơi bảo vệ nguồn thực vật đa dạng Thanh Hóa - Hiện Thanh Hóa 36,8% S rừng che phủ - Thanh Hóa có nguồn tài nguyên Động vật cạn, nước phong phú.) ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung Sinh vật Thanh hóa, thuận lợi khó khăn sinh vật tỉnh ta? - Đại diện nhóm trình bầy - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, chuẩn KT (- Thanh Hóa có nguồn khống sản đa dạng: Đá vơi, đá xây dựng, Crơm, Secpentin, Chì, Kẽm, Vàng…) ? Xin mời đại diện nhóm trình bầy đặc điểm chung Tài nguyên biển Thanh hóa, thuận lợi khó khăn TN biển tỉnh ta? - Đại diện nhóm trình bầy - Nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét, chuẩn KT Khoáng sản - Thanh Hóa có nguồn khống sản đa dạng: Đá vơi, đá xây dựng, Crơm, Secpentin, Chì, Kẽm, Vàng… Tài nguyên biển - Thanh hóa có 102 km bờ biển với vùng biển rộng khoảng 1,7 vạn km2 - Có nhiều hải sản có giá trị kinh tế cao - Có nhiều bãi biển đẹp cảnh quan đẹp ? Nhận xét chung đặc điểm tự nhiên => Tóm lại: ĐKTN TNTN ý nghĩa hồn cảnh tự nhiên Thanh Hóa thuận lợi đời sống kinh tế - XH ? cho phát triển tổng hợp ngành kinh tế biển đất liền V KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 10 Qua học hôm vốn hiểu biết vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh nhà Bây có vị khách tỉnh ngồi hay nước ngồi hỏi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh em Thanh Hóa Hãy thử làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu nét khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh với vị khách đặc biệt đó? - Hs xung phong lên giới thiệu Giới thiệu đôi nét vị trí địa lý, ĐKTN TNTT huyện Quảng Xương - Hs xung phong lên giới thiệu * Hướng dẫn học sinh học làm nhà: - Chuẩn bị phần tiếp theo, theo nhóm để hơm sau đại diện nhóm báo cáo VI ĐIỀU CHỈNH , RÚT KN VII PHỤ LỤC PHIẾU HỌC TẬP NHÓM ( Áp dụng cho phần II Điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Phân cho nhóm chuẩn bị trước hơm sau dạy báo cáo) ĐKTN VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG TNTN Địa hình Khí hậu Thủy văn ( Sông ngòi) Thổ nhưỡng ( Đất đai) Sinh vật Khoáng sản TN Biển THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp và nhà trường 11 Qua tìm hiểu, soạn giảng đưa vào giảng dạy đơn vị công tác nhận thấy thu kết tốt hầu hết em học sinh nắm kiến thức địa lý huyện Quảng Xương cụ thể qua khảo sát sau: Năm học 20172018 20182019 Xếp loại học sinh khối Giỏi Khá Trung bình 9% 22% 48% 32% 44% 24% Ghi 21% TB trở lên 79% 0% 100% yếu Khi chưa áp dụng giảng dạy Khi áp dụng vào giảng dạy Kết luận và kiến nghị 3.1 Kết luận Qua nghiên cứu, soạn giảng thực hành vào giảng dạy việc tích hợp địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào thực tiễn trường THCS Quảng Khê nhận thấy đạt hiệu cao, qua học, học sinh nắm kiến thức huyện nhà, từ em có thái độ đắn, có cách nhìn điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện, góp phần vào việc giáo dục lòng u q hương nhiều Với thành cơng tơi chia sẻ cho nhiều giáo viên huyện dịp dạy thử nghiệm chuyên đề: Tích hợp địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy địa lý trường THCS huyện cán giáo viên dạy môn địa lý tán thành cách làm này, nhiều giáo viên dùng cách áp dụng vào giảng dạy trường huyện đạt hiệu cao, giáo viên học sinh hứng thú dạy máy chiếu 3.2 Kiến nghị Rất mong nhận góp ý, bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn, để tạo thành tư liệu cho giáo viên địa lý làm tài liệu áp dụng giảng dạy lưu hành nội huyện Quảng Xương XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 2019 Thanh Hóa, ngày 16 tháng năm (Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác) ( Đã ký) Vũ Văn Soạn 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO - Địa lý tự nhiên Việt Nam - Tài liệu địa lý địa phương Thanh Hóa - Tài liệu giáo dục lịch sử địa phương huyện Quảng Xương 13 ... góp ý - Đó lý tơi chọn đề tài: Một số kinh nghiệm giảng dạy tích hợp địa lý địa phương Quảng Xương vào giảng dạy địa lý trường THCS địa bàn huyện Quảng Xương đặc biệt trường THCS Quảng Khê... cho nhiều giáo viên huyện dịp dạy thử nghiệm chuyên đề: Tích hợp địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào giảng dạy địa lý trường THCS huyện cán giáo viên dạy môn địa lý tán thành cách làm này, nhiều... dụng giảng dạy Khi áp dụng vào giảng dạy Kết luận và kiến nghị 3.1 Kết luận Qua nghiên cứu, soạn giảng thực hành vào giảng dạy việc tích hợp địa lý địa phương huyện Quảng Xương vào thực tiễn trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm trong giảng dạy tích hợp địa lý địa phương quảng xương vào giảng dạy địa lý ở trường THCS , SKKN một số kinh nghiệm trong giảng dạy tích hợp địa lý địa phương quảng xương vào giảng dạy địa lý ở trường THCS

Từ khóa liên quan