SKKN một số kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu quả cho giờ dạy bài thực hành đại lý ở trường THCS trương công man

31 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:31

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HỐ PHỊNG GD&ĐT CẨM THỦY SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO GIỜ DẠY BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CƠNG MAN Người thực hiện: Vũ Thị Hiên Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man SKKN thuộc lĩnh mực (mơn): Địa lí CẨM THỦY NĂM 2017 MỤC LỤC TT A B I II III IV C NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Cơ sở lí luận Đổi phương pháp dạy học dạy học theo hướng tích cực Khái niệm hoạt động dạy học lợi ích hoạt động dạy học mơn Địa lí Thực trạng vấn đề: Các biện pháp tiến hành để giải thực trạng: Tổ chức hoạt động nhóm sử dụng đồ kết hợp phiếu học tập nhỏ: Tổ chức hoạt động nhóm hợp tác thiết kế sơ đồ tư Tổ chức hoạt động nhóm với kỹ thuật khăn phủ bàn Hiệu SKKN: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SKKN ĐÃ ĐƯỢC CẤP TRÊN ĐÁNH GIÁ TRANG 2-3 3 4 4-5 5-7 7-10 10-13 13-16 16-17 18-19 20 21 PHẦN A PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Nằm lộ trình thay sách giáo khoa, đổi đồng phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá trường phổ thông theo định hướng phát triển lực học sinh tinh thần Nghị 29-NQ/TƯ đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Mục tiêu dạy học phát triển lực học sinh, đòi hỏi phải yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức vào giải vấn đề thực tiễn Trước đòi hỏi thực tiễn, nước ta đường hội nhập phát triển đổi giáo dục, đổi phương pháp dạy học cần thiết Luật giáo dục công bố năm 2005, Điều 28.2 có ghi “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh” Đổi giáo dục đòi hỏi nhà trường không trang bị cho học sinh kiến thức có nhân loại mà phải bồi dưỡng, hình thànhở học sinh tính động, óc tư sáng tạo kĩ thực hành áp dụng, tức đào tạo người lao động kiến thức mà phải có lực lao động, kĩ thực hành Trong năm gần đây, nghành giáo dục có nhiều lần thực triển khai đến giáo viên đổi phương pháp dạy học Thực tinh thần đạo Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT Thanh Hố, phòng GD - ĐT Cẩm Thủy, BGH trường THCS Trương Công Man tạo điều kiện, động viên, khuyến khích giáo viên tích cực đổi phương pháp dạy học, vận dụng có hiệu chuyên đề đổi phương pháp dạy học kỹ thuật dạy học vào thực tiễn giảng dạy hàng ngày Tuy nhiên, việc vận dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học mơn học nói chung mơn Địa lí nói riêng khơng phải vấn đề đơn giản, phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan sở vật chất, thiết bị dạy học… Vì vậy, với giáo viên nhiều trường, nhiều địa phương việc ứng dụng đổi phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học tích cực vấn đề mẻ, việc vận dụng vào thực tiễn chưa thật thường xuyên, nhiều nơi mang tính hình thức Riêng trường THCS Trương Công Man việc ứng dụng đổi phương pháp dạy học nói chung với mơn Địa lí nói riêng khiêm tốn, phần trang bị để phục vụ cho đổi phương pháp dạy học giáo viên hạn chế đặc biệt trang thiết bị để dạy tiết thực hành gặp nhiều khó khăn, phần điều kiện sở vật chất, khả học sinh Từ thực tế trên, mạnh dạn thực đề tài "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Công Man" với hy vọng chia sẻ kinh nghiệm dạy học với đồng nghiệp, đồng thời vận dụng vào thực tiễn dạy học tiết thực hành Địa Lí THCS, giúp học sinh rèn luyện kỹ hiệu quả, từ nâng cao chất lượng mơn học Mục đích nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man” nhằm mục đích giúp học sinh học tập chủ động, chống lại thói quen thụ động, phát huy tính tích cực học sinh học tập Đặc biệt thực hành Địa lí Đối tượng nghiên cứu Thể nghiệm vận dụng học sinh lớp 6A, 8A, 7B Trường THCS Trương Công Man năm học 2015 – 2016 Đề tài nghiên cứu việc vận dụng: "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man” tiết dạy học Địa lí, đặc biệt dạy tiết thực hành Địa lí Trường THSC Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp điều tra: * Phương pháp đối chứng: * Phương pháp nghiên cứu tài liệu: * Phương pháp phân tích, tổng kết kinh nghiệm * Phương pháp thiết kế vận dụng giáo án điện tử vào giảng dạy PHẦN B: NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM I Cơ sở lí luận Đổi phương pháp dạy học dạy học theo hướng tích cực Đổi phương pháp dạy học dạy học theo hướng tích cực phát huy tính tích cực nhận thức học sinh Nói cách khác “Dạy học lấy hoạt động người học làm trung tâm” Trong dạy học tích cực, thiết kế, tổ chức, định hướng giáo viên, người học tham gia vào trình hoạt động học tập từ khâu phát vấn đề, tìm giải pháp cho vấn đề đặt ra, thực giải pháp rút kết luận Q trình giúp người học lĩnh hội nội dung học tập đồng thời phát triển lực sáng tạo Đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực có nghĩa hoạt động học tập phải thực sở kết hợp hoạt động cá nhân hoạt động tập thể, mối quan hệ tương tác thầy trò, trò – trò mơi trường học tập thân thiện, an tồn Trong dạy học tích cực học sinh chủ thể hoạt động, giáo viên đóng vai trò người tổ chức hướng dẫn, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu, rộng, có kỹ sư phạm, đặc biệt phải có tình cảm nghề nghiệp việc đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực đạt hiệu Đổi phương pháp dạy học học theo hướng tích cực đòi hỏi người dạy phải biết kế thừa, phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm phương pháp dạy học truyền thống cập nhật phương pháp dạy học đại cho phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện dạy học nhà trường, địa phương Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học cho dạy thực hành Địa lí thân tơi thực trường Trung học sở Trương Công Man minh chứng cho điều Khái niệm hoạt động dạy học lợi ích hoạt động dạy học mơn Địa lí 2.1 Khái niệm hoạt động dạy học Hoạt động dạy học trình gồm hai hoạt động thống biện chứng: Hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh Trong lãnh đạo, tổ chức, điều khiển giáo viên, người học tự giác, tích cực,tự điều khiển hoạt động học tập nhằm thực nhiệm vụ học Trong trình dạy học, hoạt động dạy giáo viên có vai trò chủ đạo, hoạt động học học sinh có vai trò tự giác, chủ động, tích cực Nếu thiếu hai hoạt động trên, trình tổ chức dạy học khơng diễn theo nghĩa 2.2 Lợi ích việc tổ chức hoạt động dạy học dạy thực hành Địa lí THCS "Tổ chức tốt hoạt động dạy học cho thực hành Địa lí” giúp cho học thêm sơi nổi, có sức hấp dẫn, giúp học sinh dễ hiểu, dễ khắc sâu kiến thức, nắm số kĩ cần thiết học (KN), quan trọng KN xác định đồ, lược đồ, KN giao tiếp, KN hợp tác, KN làm việc nhóm, KN định Đặc biệt qua tổ chức tốt hoạt động dạy học kích thích HS học tập, học sinh hứng thú trải nghiệm, vận dụng kiến thức học để thực hành kỹ Địa lí tốt Đây cách học mamg lại hiệu cao em Đồng thời phương pháp giúp giáo viên dạy thực hành Địa lí thành cơng II Thực trạng vấn đề: Trong năm gần việc dạy học mơn Địa lí Trường THCS nói chung trường THCS Trương Cơng Man nói riêng có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực hố hoạt động học tập HS Tuy nhiên trình dạy học trường, qua việc dự đồng nghiệp qua lần sinh hoạt cụm, tổ nhóm chuyên môn nhà trường tổ chức thấy việc dạy tổ chức tiết thực hành mơn Địa lí số GV đơn điệu, nhiều GV dạy thực hành đơn hỏi – đáp, lớp học không sôi nổi, HS rèn luyện kỹ năng: Kỹ giao tiếp, kỹ hợp tác, kỹ làm việc nhóm…đặc biệt kỹ thực hành Địa Lí Một số GV đơi ngại dạy tiết thực hành phải chuẩn bị nhiều đồ dùng …Từ nguyên nhân nên hiệu thực hành Địa lí chưa cao, nhiều học sinh chưa thích chưa ý đến học môn Đối với giáo viên"Tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí” chưa thật sử dụng thường xuyên lẽ hình thức dạy học đòi hỏi người giáo viên phải có chuẩn bị chu đáo thời gian, kiến thức đồ dùng dạy học: Bản đồ trống, phiếu học tập, thiết kế giáo án trình chiếu… việc tổ chức tốt hoạt động dạy học tiết thực hành với 45 phút giáo viên phải chuẩn bị nhiều đồ dùng dạy học có liên quan nên nhiều giáo viên ngại khơng muốn tổ chức hoạt động dạy học Mặt khác đời sống nhiều giáo viên khó khăn nên chưa có điều kiện đầu tư thỏa đáng cho tiết dạy thực hành lớp mà dừng lại chỗ sử dụng thiết bị có trường Đối với HS phần lớn em khơng thích học mơn Địa lí cho mơn học phụ khơng quan trọng, tiết học Địa lí lớp chưa mang lại hiệu học tập em nên em chưa u thích mơn học Mặt khác "Tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí” em chưa học thường xuyên nên cách học chưa phát huy hiệu tốt, HS có nhiều bỡ ngỡ giao tiếp, lúng túng giao nhiệm vụ, học sinh gặp phải khó khăn vừa tham gia hợp tác với bạn nhóm, vừa phải lĩnh hội kiến thức mới, ôn lại kiến thức cũ để giải đáp yêu cầu thực hành Trên số vấn đề thực trạng mơn Đia lí trường THCS Trương Công Man Bằng yêu nghề, trăn trở, tâm huyết với chuyên môn tiến hành khảo sát thực trạng để minh chứng cho nguyên nhân: Vì học sinh khơng thích học mơn Địa lí, việc rèn luyện kỹ Địa lí chất lượng mơn Địa lí thấp so với u cầu Cụ sau: Vào đầu năm học 2015-2016 tơi tiến hành khảo sát thăm dò ý kiến mơn Địa lí lớp 7B,8A, 6A Trường THCS Trương Công Man thu kết sau: Kết khảo sát thăm dò ý kiến HS Lớp Sĩ số Thích học mơn Khơng thích học Địa lí mơn Địa lí 7B 28 24 8A 30 25 6A 30 22 Qua kết khảo sát thăm dò cho thấy: HS khơng thích học mơn Địa lí chiếm tỷ lệ cao, nhiều học sinh hoạt động giao tiếp, kỹ sống hạn chế, chưa mạnh dạn học, không dám tranh luận với thầy giáo, chưa có thói quen hợp tác học tập ảnh hưởng không tốt đến việc học tập HS Có nhiều nguyên nhân cho hạn chế nguyên nhân chủ yếu chưa vận dụng thường xuyên hợp lí phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp để hút học sinh học môn học Đồng thời với kết khảo sát thăm dò tơi tiến hành cho HS làm kiểm tra vào đầu năm học 2015-2016 lớp 8A,7B, 6A Trường THCS Trương Công Man, kết thu sau: Kết thực trạng ban đầu GV tổ chức cho HS làm kiểm tra Giỏi Khá TB Yếu Lớp Sĩ số SL % SL % SL % SL % 8A 30 3.3 10,0 18 60,0 26,7 7B 28 3,6 17,9 15 53,5 25,0 6A 30 0.0 20,0 14 46,6 10 33.4 Kết điểm kiểm tra GV tiến hành tổ chức vào đầu năm học 20152016 lớp 7B,8A,6A thấp (số HS đạt điểm khá, giỏi ít, số HS đạt điểm TB yếu chiếm tỉ lệ cao) Từ thực trạng thân mạnh dạn ứng dụng"Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man" Trong q trình thực đề tài tơi nhà trường, đồng nghiệp quan tâm tạo nhiều điều kiện thuận lợi giúp đỡ - Trường THCS Trương Cơng Man trường có truyền thống dạy học Trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, u nghề - Nhà trường có tương đối đầy đủ sở vật chất, đồ dùng dạy học thuận lợi cho giáo viên giảng dạy học sinh học tập - Ban giám hiệu nhà trường tổ chuyên môn quan tâm sát đến chuyên môn đồng chí cán bộ, giáo viên Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá góp ý rút kinh nghiệm công tác giảng dạy để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ - Bản thân yêu nghề, tìm tòi học hỏi để trau dồi kiến thức, đổi phương pháp giảng dạy - Được quyền địa phương phụ huynh quan tâm, tạo điều cho thầy trò dạy tốt – học tốt… Đối với học sinh, đa số ý nghe giảng, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi mà giáo viên đặt tiết dạy Đa số học sinh tích cực thảo luận đưa lại hiệu cao trình lĩnh hội kiến thức Khi tiến hành thực đề tài thấy học sôi nổi, kích thích HS học tập tạo cách học cho học sinh HS tham gia học tập cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào q trình khám phá, phát hiện, đề suất lĩnh hội kiến thức; ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, kỹ HS; tạo niềm vui, hứng khởi, nhu cầu hành động thái độ tự tin học tập cho HS Từ em u thích mơn Địa lí Bên cạnh thuận lợi trên, thực đề tài thân gặp không khó khăn: Các hoạt động dạy học áp dụng vào giảng dạy thời gian 45 phút lớp, giáo viên phải chuẩn bị nhiều đồ dùng dạy học, kiến thức cách thức tổ chức hoạt động dạy học theo hướng đổi Cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học hạn chế Đời sống phận cán giáo viên nhiều khó khăn nên chưa đầu tư thỏa đáng vào việc đổi phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực Nhiều học sinh không hứng thú với việc học tập mơn Địa lí cho mơn Địa lí mơn học phụ khơng quan trọng Hình thức dạy học tổ chức nhóm đạt hiệu cao cần phải có máy chiếu đa nhà trường chưa có đủ phòng dạy máy chiếu, máy chiếu hư hỏng xuống cấp qua nhiều năm sử dụng III Các biện pháp tiến hành để giải thực trạng: Trong q trình giảng dạy mơn Địa lí trường THCS Trương Công Man đặc biệt dạy thực hành thân tơi tích cực sử dụng tối đa tổ chức hoạt động dạy học nhằm tạo hứng thú cho HS u thích mơn học, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy môn Địa lí Các hoạt động dạy học chủ yếu áp dụng là: Nhóm sử dụng đồ trống kết hợp phiếu học tập nhỏ, nhóm hoạt động với kỹ thuật khăn phủ bàn, nhóm hợp tác thiết kế sơ đồ tư Các hoạt động dạy học mà áp dụng đề tài vận dụng, kế thừa phát huy việc đổi phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực Tổ chức hoạt động dạy học nhóm sử dụng đồ trống kết hợp với phiếu học tập nhỏ: Tổ chức hoạt động nhóm sử dụng Bản đồ trống kết hợp phiếu học tập nhỏ thân thực trường THCS Trương Cơng Man với hình thức: HS nhóm thảo luận, thống ý kiến ghi vào phiếu học tập nhỏ phù hợp, sau hoàn thành phiếu học tập, nhóm tiếp tục thảo luận đặt phiếu vào vị trí đồ trống cho nội dung, vị trí đối tượng Địa lí mà thực hành yêu cầu 1.1 Xác định thực hành Địa lí cấp học THCS phù hợp để tiến hành tổ chức hoạt động dạy học: Nhóm sử dụng đồ trống kết hợp với phiếu học tập nhỏ Khối Tiết 11 Bài Mục Bài 4-Thực hành: Phân tích Mục 3: Tìm lược đồ phân lược đồ dân số tháp tuổi bố dân cư châu Á khu vực đông dân Bài 12-Thực hành: Nhận biết Mục 1: Xác định ảnh đặc điểm mơi trường đới nóng thuộc mơi trường đới nóng Bài 28 -Thực hành: Phân tích Mục 2, ý 2: Sắp xếp biểu lược đồ phân bố môi đồ A,B,C,D vào lược đồ 29 trường tự nhiên, biểu đồ nhiệt môi trường tự nhiên châu Phi độ lượng mưa châu Phi Bài -Thực hành: Đọc, phân Mục 2: Các thành phố lớn tích lược đồ phân bố dân cư châu Á thành phố lớn châu Á Bài 30-Thực hành: Đọc đồ Mục 1,2,3 (toàn bài) 34 địa hình Việt Nam 1.2 Ví dụ cụ thể: Tiết 34, Bài 30,Thực hành: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM Lớp tiến hành thử nghiệm đề tài; Lớp 8A; Tổng số HS lớp 30 em Bước 1: Chuẩn bị đồ dùng để tổ chức hoạt động dạy học: GV: Bản đồ trống Việt Nam, Bản đồ tự nhiên Việt Nam, lát cắt địa hình dọc kinh tuyến 1080Đ từ Bạch Mã đến Phan Thiết, Át lát Địa lí Việt Nam, máy chiếu đa năng, Phiếu học tập loại nhỏ thích hợp, nam châm HS: Át lát Địa lí Việt Nam, nam châm, bút dạ, thước, Bước 2: Tiến hành tổ chức hoạt động dạy học sử dụng Bản đồ trống kết hợp với phiếu học tập nhỏ - GV chia lớp thành nhóm (khi chia nhóm phải ý tỷ lệ HS nam nữ; tỷ lệ HS giỏi, khá, trung bình, yếu) - Nội dung GV yêu cầu nhóm thực thực hành cụ thể sau: Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 220B, từ biên giới Việt - Lào đến biên giới Việt - Trung, ta phải vượt qua: a.Các dãy núi nào? b.Các dòng sơng lớn nào? Câu 2: Đi dọc kinh tuyến 108 0Đ (Hình 30.1 SGK), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải vượt qua cao nguyên nào? Câu 3: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau vượt qua đèo lớn nào? - Giáo viên yều cầu nhóm tiến hành theo trình tự sau: Nội dung 1: Các nhóm thảo luận thống ý kiến điền vào phiếu học tập nhỏ: Các dãy núi, dòng sơng lớn, cao ngun, đèo lớn Nội dung 2: Các nhóm quan sát Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, At lát Địa lí Việt Nam xác định vị trí: Các dãy núi, dòng sông lớn, cao nguyên, đèo lớn cách đặt phiếu học tập nhỏ hoàn thành lên Bản đồ trống Việt Nam (Trong thời gian 15 phút nhóm hồn thành nhiệm vụ) Hình ảnh nhóm sử dụng Bản đồ trống kết hợp với phiếu học tập nhỏ lớp 8A Trường THCS Trương Công Man Bước 3: Sau 15 phút GV yêu cầu nhóm để nguyên sản phẩm thực hành chỗ để GV nhận xét, chấm điểm sản phẩm GV bổ sung, chuẩn kiến thức máy chiếu đa Nội dung Đi theo vĩ tuyến 220B, từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt –Trung, ta phải vượt qua: Đi dọc kinh tuyến 1080Đ (hình 30.1), đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải vượt qua: Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau vượt qua: Dạng địa hình Các dãy núi Các dòng sơng lớn Các cao ngun Các đèo lớn Tên địa hình Pu-Đen-ĐinhHồng Liên Sơn Con Voi CCsơng Gâm  CC Ngân Sơn  CC Bắc Sơn S.Đà  S.Hồng  S.Chảy  S.Lơ S.Gâm  S.Cầu S.Kì Cùng - Kon Tum: Cao TB >1400m đỉnh cao Ngọc Linh 2598m - Plây-ku: Cao TB >1000m tương đối phẳng - Đắc-lắc: Cao TB 1000m Sài Hồ (Lạng Sơn) Tam Điệp (Ninh Bình)  Ngang (Hà Tĩnh)  Hải Vân (Thừa Thiên Huế)  Cù Mơng (Bình Định) Cả (Phú n) Bước 4: GV cơng bố kết hoạt động nhóm 10 IV Hiệu SKKN: Từ thực tế thực đề tài"Một số kinh nghiệm tổ tốt chức hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Công Man"giúp cho HS tiếp thu học vững bền trải nghiệm kiến thức thông qua thực hành cách hiệu Từ em hiểu giá trị kiến thức, kỹ mơn Địa lí thật ý nghĩa, từ em không cảm thấy chán học môn học Các hoạt động dạy học mà thân thực nghiệm đề tài cho thấy hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hoàn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ vận dụng thực hành Dưới kết minh chứng sau áp dụng đề tài "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man" Kết khảo sát thăm dò ý kiến HS trước thực đề tài Lớp Sĩ số Thích học mơn Khơng thích học Địa lí mơn Địa lí 7B 28 24 8A 30 25 6A 30 22 Kết khảo sát thăm dò ý kiến HS sau thực đề tài Lớp Sĩ số Thích học mơn Khơng thích học Địa lí mơn Địa lí 7B 28 26 8A 30 30 6A 32 28 Kết tổ chức cho HS làm kiểm tra để tiến hành đối chứng: (Lớp 8B,7A, 6B không thử nghiệm, lớp 8A,7B, 6A tiến hành thử nghiệm theo đề tài, lớp có lực học nhau) Lớp 8B: Khơng thực nghiệm Lớp 8A: Qua thực nghiệm % Giỏi Khá TB Yếu % Giỏi Khá TB Yếu HS HS 30 18 30 12 % 3,3 10,0 60,0 26,7 % 26,7 40,0 30,0 3,3 Lớp 7A: Không thực nghiệm % Giỏi Khá TB Yếu HS 28 15 % 3,6 17,9 53,5 25,0 Lớp 7B: Qua thực nghiệm % Giỏi Khá TB Yếu HS 28 10 14 % 35,7 50,0 14,3 0.0 17 Lớp 6B: Không thực nghiệm Lớp 6A: Qua thực nghiệm % Giỏi Khá TB Yếu % Giỏi Khá TB Yếu HS HS 32 18 32 16 % 3,1 15,6 56,3 25,0 % 15,6 50,0 28,1 6,3 Kết học sinh giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh mơn Địa lí Trường THCS Trương Cơng Man Năm học Số HS Số HSG Số HSG đạt giải cấp Tỉnh đăng kí dự đạt giải thi cấp huyện 2011 - 2012 em (Đạt giải Ba) em (1 em giải Nhất, 1em 2012 - 2013 giải Nhì) 2014 -2015 1em đạt giải KK 2015 -2016 4 1em đạt giải KK Từ kết cho thấy "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man"mang lại hiệu tốt Hình thức dạy học tổ chức hoạt động dạy học cho thực hành Địa lí giúp em HS có cách học mới, học sinh lĩnh hội tri thức nhanh hơn, kiến thức khắc sâu hơn, nhớ lâu Đặc biệt khả tư vận dụng kiến thức vào giải tình thực tiễn tốt hơn, hứng thú với học nhiều đồng thời động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho HS tham gia cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào trình khám phá, phát hiện, đề suất lĩnh hội kiến thức Đặc biệt “Tổ chức tốt hoạt động dạy học cho dạy thực hành Địa lí” học sinh rèn luyện, trải nghiệm kỹ thực hành lớp, từ lĩnh hội kiến thức cách chắn bền vững Đồng thời qua thực tế "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Công Man" nhận thấy học sinh u thích mơn học hơn, số học sinh đăng kí thi học sinh giỏi mơn Địa lí đơng trước Trong kì thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh đạt nhiều giải cao Đặc biệt kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh mơn Địa lí Trường THCS Trương Công Man thân trực tiếp ôn luyện liên tục đạt nhiều giải cao (Nhất, Nhì, Ba) 18 PHẦN C: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Có thể nói rằng, cơng đổi GD&ĐT Việt Nam năm qua đạt thành định Song nhìn thẳng vào thật nhiều vấn đề bất cập Tính đồng lơgic q trình đổi chưa cao Chính bất cập thách thức, cản trở tiến trình thực dạy học, ảnh hưởng lớn tới kết trình đổi Chất lượng GD&ĐT nói chung việc dạy - học mơn Địa lí nói riêng chưa thực nâng cao theo yêu cầu Từ thực tế nên mạnh dạn ứng dụng kinh nghiệm giảng dạy: "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man" tiết dạy học Địa lí, đặc biệt tiết dạy thực hành Địa lí THCS Bản thân ứng dụng phương pháp Trường THCS Trương Công Man thu học kinh nghiệm sau: Nêu số hoạt động dạy học áp dụng giảng dạy thực hành nhằm gây hứng thú cho học sinh học môn Địa lí Kết thể rõ: số HS yêu thích mơn Địa lí nhiều hơn; chất lượng học lực đạt mơn học cao, có nhiều HS đạt HS giỏi cấp huyện, liên tục có HS đạt giải cao cấp tỉnh (Nhất, Nhì, Ba) Đưa số ví dụ, cụ thể áp dụng tổ chức tốt hoạt động dạy học cho dạy thực hành Địa lí cấp học THCS - Đề số biện pháp phù hợp với thực tế cho việc dạy học đặc biệt thực hành Địa lí THCS Kiến nghị: - Một là: GV phải tích cực phong trào đổi PPDH, tạo hứng thú, say mê học Địa lí cho HS - Hai là: Cần đầu tư mở rộng thư viện phòng đọc, bổ sung loại sách tham khảo, máy chiếu, tranh ảnh minh hoạ cho học để phục vụ cho GV HS Đặc biệt cần tăng cường đồ dùng học tập có liên quan đến tiết thực hành để HS thực hành kỹ Địa lí cách tốt - Ba là: Trong chương trình mơn Địa lí THCS có tiết thực hành, GV cần phải đầu tư cho dạy sử dụng đồ dùng cho tiết thực hành tương đối đầy đủ - Bốn là: "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man" thân ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy trường THCS Trương Công Man, Huyện Cẩm Thuỷ, mạnh dạn khẳng định có tính hiệu cao, mong đồng nghiệp tham khảo, ứng dụng góp ý kiến Trong khuôn khổ hạn hẹp, nội dung đề tài giải pháp đúc rút từ thực tiễn qua kinh nghiệm giảng dạy thân đồng nghiệp Hy vọng "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động 19 dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man" góp phần nâng cao hiệu q trình dạy học Địa lí theo tinh thần đổi Bản thân hy vọng đồng nghiệp nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi sáng kiến kinh nghiệm vào trình giảng dạy để nâng cao chất lượng dạy học, để góp phần vào nghiệp phát triển tồn diện giáo dục đào tạo Trên kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Địa lí thực hành cấp THCS Đề tài hẳn khơng tránh khỏi thiếu sót Vì tơi mong nhận đươc góp ý chân thành, q báu từ phía phận chun mơn ý kiến phản hồi mang tính chất xây dựng từ bạn đồng nghiệp để sáng kiến ngày hồn thiện hơn, đồng thời thân tơi rút kinh nghiệm giảng dạy năm học sau Tôi xin chân thành cảm ơn XÁC NHẬN CỦA Cẩm Phú, ngày 16 tháng 05 năm 2017 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Tôi xin cam đoan SKKN mình, khơng chép nội dung người khác NGƯỜI VIẾT Vũ Thị Hiên TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Địa lí – Nguyễn Dược, Phạm Thị Thu Phương, Nguyễn Quận, Phạm Thị Sen NXB Giáo dục Địa lí – Nguyễn Dược, Phan Huy Xu, Nguyễn Hữu Danh, Mai Phú Thanh NXB Giáo dục Địa lí – Nguyễn Dược, Nguyễn Phi Hạnh, Đặng Văn Đức, Đặng Văn Hương, Nguyễn Minh Phương NXB Giáo dục Địa lí – Nguyễn Dược, Đỗ Thị Minh Đức, Vũ Như Vân, Phạm Thị Sen, Phí Cơng Việt NXB Giáo dục Lí luận dạy học địa lí – Nguyễn Dược, Nguyễn Trọng Phúc NXB Đại học sư phạm Dạy học tích cực: Một số phương pháp kĩ thuật dạy học – Bộ giáo dục đào tạo theo Dự án Việt - Bỉ NXB Đại học sư phạm Giáo dục kỹ sống mơn Địa lí trường Trung học sở - Lưu Thu Thủy, Lê Minh Châu, Nguyễn Hải Hà, Phạm Thị Thu Phương NXB Giáo dục Một số vấn đề dạy học Địa lí trường phổ thơng – Nguyễn Trọng Phúc NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh mơn Địa lí cấp THCS NXB Giáo dục DANH MỤC 21 CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Vũ Thị Hiện Chức vụ đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Trương công Man TT Tên đề tài SKKN Tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm cho Địa lí THCS Tổ chức dạy học theo sơ đồ cho tiết ôn tập Địa lí THCS theo chuẩn kiến thức kỹ Tổ chức dạy học theo sơ đồ cho tiết ôn tập Địa lí THCS theo chuẩn kiến thức kỹ Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy thực hành Địa lí THCS Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy thực hành Địa lí THCS Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Công Man Cấp đánh giá xếp loại (Phòng, Sở, Tỉnh ) Kết đánh giá xếp loại (A, B, C) PGD&ĐT A Năm học đánh giá xếp loại 2008-2009 2010-2011 PGD&ĐT A SGD&ĐT B 2011-2012 2014-2015 PGD&ĐT A SGD&ĐT C PGD&ĐT A 2015-2016 2016-2017 PHỤ LỤC 22 THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO GIỜ DẠY BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ (LỚP 6A, TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CƠNG MAN, CẨM THỦY) Tiết 37, Bài 11-Thực hành: SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Kiến thức - Biết phân bố lục địa đại dương bán cầu - Biết tên, xác định vị trí châu lục đại dương địa cầu đồ Kĩ - Rèn kĩ quan sát, xác định vị trí châu lục đại dương đồ Địa Cầu Thái độ: - Sự u thích học mơn Địa lí Định hướng phát triển lực - Quan sát khai thác đồ, trình bày ý tưởng, hợp tác, tính tốn, tư tổng hợp địa lí… II Chuẩn bị GV HS 1.Giáo viên: - Quả địa cầu, Bản đồ tự nhiên giới - Máy chiếu đa - Phiếu học tập Học sinh: - Sách giáo khoa, máy tính, bút III Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức (1’) Kiểm tra cũ (4’) Cấu tạo bên Trái Đất gồm lớp? Tầm quan trọng lớp vỏ Trái Đất xã hội loài người? Nội dung a Đặt vấn đề: Lớp vỏ Trái Đất có tổng diện tích lục địa đại dương 510 triệu km2 Trong lục địa có diện tích 149 triệu km đại dương 316 triệu km2 Vậy phân bố lục địa đại dương bề mặt Trái Đất ta tìm hiểu 11 b Tiến trình thực nghiệm HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 1: HS thực hành tập 1, theo yêu cầu SGK 23 (20 phút) * Hoạt động nhóm vận dụng kỹ I Thực hành kiến thức thuật “khăn phủ bàn”cho toàn Bài tập 1: Quan sát H28 cho biết tỉ lệ thực hành lục địa Đại Dương hai bán cầu Bắc, - GV chia lớp thành nhóm Nam (Khi chia nhóm cần ý tỷ lệ HS Bài tập 2: Dựa vào Bản đồ tự nhiên Thế nam nữ; tỷ lệ HS giỏi, giới, Quả Địa cầu cho biết: ,trung bình, yếu), - Trên Trái Đất có lục địa nào? - Phát cho nhóm tờ giấy A - Lục địa có diện tích lớn nhất? Lục địa nằm nửa cầu nào? - Trên giấy A chia thành phần - Lục địa có diện tích nhỏ nhất? Lục gồm phần phần địa nằm nửa cầu nào? xung quanh Phần xung quanh - Các lục địa mằm hoàn toàn nửa cầu chia theo số thành viên Bắc? Các lục địa mằm hồn tồn nửa nhóm Mỗi người ngồi vào vị trí cầu Nam? Bài tập 4: Dựa vào Bản đồ tự nhiên Thế tương ứng với phần xung quanh giới, Quả Địa cầu cho biết kết hợp với kiến thức hiểu biết thân cho biết: - Nếu diện tích bề mặt Trái Đất 510 triệu km2 diện tích bề mặt Đại Dương - Mỗi cá nhân làm việc độc lập chiếm %? - Tên bốn Đại Dương giới? khoảng vài phút, tập trung - Đại Dương có diện tích lớn nhất? suy nghĩ trả lời câu hỏi theo cách hiểu riêng cá nhân viết Đại Dương có diện tích nhỏ nhất? vào phần giấy tờ A -Trên sở ý kiến cá nhân học sinh thảo luận nhóm, thống ý kiến viết vào phần tờ giấy A “khăn phủ bàn” Nội dung hoạt động theo kỹ thuật khăn phủ bàn nhóm: (Bài tập 1, SGK) (Các nhóm tiến hành thời gian 20 phút) GV chia nhóm giao yêu cầu nội dung thực hành cho nhóm (khi chia nhóm phải ý tỷ lệ HS nam nữ; tỷ lệ HS giỏi, ,trung bình, yếu), 24 Các nhóm HS lớp 6A nhận nhiệm vụ hoạt động học “khăm phủ bàn” GV yêu cầu: Mỗi cá nhân làm việc độc lập khoảng phút, tập trung suy nghĩ trả lời câu hỏi theo cách hiểu riêng cá nhân viết vào phần giấy tờ A Các nhóm HS tham gia hoạt động học kỹ thuật “khăn phủ bàn” Các cá nhân nhóm làm việc độc lập phiếu học tập 25 GVquan sát HS nhóm hoạt động giúp đỡ kịp thời gặp khó khăn Hình ảnh giáo viên trợ giúp nhóm HS gặp khó khăn - Trên sở ý kiến cá nhân học sinh thảo luận nhóm, thống ý kiến viết vào phần tờ giấy A “khăn phủ bàn” (thờii gian 10 phút) GV yêu cầu HS đại nộp sản phẩm hoạt động nhóm đại diện nhóm trình bày kết * Sau nhóm hồn thành nội dung theo hoạt động “khăn phủ bàn”trình bày kết - GV yêu cầu sản phẩm hoạt động nhóm trình bày kết nhóm HS nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm Thống ý kiến tồn thành viên nhóm HS nhóm trình bày kết hoạt động học “khăn phủ bàn” - GV yêu cầu sản phẩm hoạt động nhóm trình bày kết nhóm - HS nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm HS nhóm trình bày kết hoạt động học “khăn phủ bàn” 26 - GV yêu cầu sản phẩm hoạt động nhóm trình bày kết nhóm - HS nhóm nhận xét, bổ sung cho nhóm HS nhóm trình bày kết hoạt động học “khăn phủ bàn” GV nhận xét hoạt động nhóm HS chuẩn kiến thức Hình ảnh GV nhận xét kết sản phẩm nhóm chuẩn kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG Hoạt động 2: HS thực hành kỹ (15 phút) - Gv yêu cầu HS quan sát địa II Thực hành kỹ cầu kết hợp với kiến thức vừa Xác định lục địa địa cầu học đại diện nhóm xác định lục địa địa cầu Trong trình xác định Gv ý HS nội sung sau: - Xác định lục địa Trái Đất? (Lục địa Á-Âu; Phi; Bắc Mĩ; Nam Mĩ; Nam Cực; Ôxtrây lia) - Lục địa có diện tích lớn nhất? Lục địa nằm nửa cầu nào? (Lục địa Á - Âu có diện tích lớn nằm nửa cầu Bắc) - Lục địa có diện tích nhỏ nhất? Lục địa nằm nửa cầu nào? (Lục địa Ơxtrây lia có diện tích nhỏ 27 nằm nửa cầu Nam) - Các lục địa mằm hoàn toàn nửa cầu Bắc? (Lục địa phân bố Bắc bán cầu Lục địa Á - Âu, Lục địa Bắc Mĩ) - Các lục địa mằm hoàn toàn nửa cầu Nam? (Lục địa phân bố Nam bán cầu Lục địa Ôxtrây lia Nam Cực) - Lục địa nằm hai bán cầu? (Lục địa Phi) - HS nhóm quan sát, nhận xét kỹ xác định vị trí lục địa địa cầu Hình ảnh HS lớp 6A xác định lục địa địa cầu - GV yêu cầu HS quan sát địa Xác định Đại Dương địa cầu kết hợp với kiến thức vừa cầu học đại diện nhóm xác định Đại Dương địa cầu Trong trình xác định Gv ý HS nội sung sau: - Xác định Đại Dương (Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dươg) + Thái Bình Dương có diện tích lớn + Bắc Băng Dươg có diện tích nhỏ - Các Đại dương thơng với nên có tên chung Đại Dương Thế Giới Hình ảnh HS lớp 6A xác định Đại Dương địa cầu - HS nhóm quan sát, nhận xét kỹ xác định vị trí đại dương địa cầu IV TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC BÀI (5 phút) IV Tổng kết Hướng dãn HS học nhà 1.Tổng kết: (4’) Gọi HS lên xác định Lục địa Đại dương đồ Thế Giới Hướng dẫn HS học nhà (1’) - Học làm tập cuối - Đọc đọc thêm - Chuẩn bị trước 12 "Tác động nội lực ngoại lực việc hình thành địa hình bề mặt trái đất " 28 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG 29 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD&ĐT 30 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SỞ GD&ĐT 31 ... kết cho thấy "Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành Địa lí trường THCS Trương Cơng Man "mang lại hiệu tốt Hình thức dạy học tổ chức hoạt động dạy học. .. nghiệm tổ chức trò chơi dạy thực hành Địa lí THCS Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi dạy thực hành Địa lí THCS Một số kinh nghiệm tổ chức tốt hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu cho dạy thực hành. .. 22 THỰC NGHIỆM ĐỀ TÀI: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TỐT CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO GIỜ DẠY BÀI THỰC HÀNH ĐỊA LÍ (LỚP 6A, TRƯỜNG THCS TRƯƠNG CƠNG MAN, CẨM THỦY) Tiết 37, Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu quả cho giờ dạy bài thực hành đại lý ở trường THCS trương công man , SKKN một số kinh nghiệm tổ chức tốt các hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu quả cho giờ dạy bài thực hành đại lý ở trường THCS trương công man

Từ khóa liên quan