Cập nhật khuôn khổ pháp lý của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền

10 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:45

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) công khai được khởi xướng ở Mỹ, nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đóng góp tích cực cho ổn định hoạt động ngân hàng, duy trì và năng cao niềm tin của cộng đồng đối với hoạt động ngân hàng chính thức. Cho tới nay có hơn 142 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu triển khai hoạt động BHTG. Ở Việt Nam, hoạt động BHTG chính thức được khởi xướng năm 1999 và triển khai hoạt động vào tháng 52000. Tới ngày 0862012 phiên bản Luật BHTG đầu tiên được ban hành và có hiệu lực vào ngày 01012013. Tới nay, sau hơn 7 năm kể từ khi Luật BHTG được ban hành và có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG và các qui định dưới Luật là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả và đóng góp của hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền. Cập nhật khuôn khổ pháp lý hoạt động bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền Hoạt động bảo hiểm tiền gửi (BHTG) công khai khởi xướng Mỹ, nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền, đóng góp tích cực cho ổn định hoạt động ngân hàng, trì cao niềm tin cộng đồng hoạt động ngân hàng thức Cho tới có 142 quốc gia vùng lãnh thổ toàn cầu triển khai hoạt động BHTG Ở Việt Nam, hoạt động BHTG thức khởi xướng năm 1999 triển khai hoạt động vào tháng 5/2000 Tới ngày 08/6/2012 phiên Luật BHTG ban hành có hiệu lực vào ngày 01/01/2013 Tới nay, sau năm kể từ Luật BHTG ban hành có hiệu lực, việc nhìn nhận, bổ sung, cập nhật Luật BHTG qui định Luật cần thiết, nhằm nâng cao hiệu đóng góp hoạt động BHTG, thúc đẩy bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền Những khía cạnh pháp lý cần cập nhật Điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG, nâng cao mức độ bảo vệ trực tiếp người gửi tiền Hạn mức trả tiền bảo hiểm nội dung cốt lõi thực sách bảo vệ người gửi tiền Luật BHTG quy định: “Thủ tướng Chính phủ quy định hạn mức trả tiền bảo hiểm theo đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) thời kỳ” Từ ngày 05/8/2017 đến nay, hạn mức trả tiền bảo hiểm cho cá nhân tổ chức tham gia BHTG gồm gốc lãi tối đa 75 (bảy mươi lăm) triệu đồng Với hạn mức này, theo số liệu khảo sát Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) vào thời điểm tháng 6/2017, bảo vệ 87,32% người gửi tiền thuộc đối tượng bảo hiểm Hiệp hội BHTG Quốc tế (IADI) khuyến nghị thiết lập hạn mức trả tiền bảo hiểm cần tuân thủ hai mục tiêu Thứ nhất, hạn mức chi trả phải đủ cao để bảo vệ đại đa số người gửi tiền (bảo vệ 90% đến 95% người gửi tiền), đặc biệt người gửi số lượng tiền thấp, có hạn chế định khả tiếp cận đánh giá thông tin hoạt động ngân hàng Thứ hai, hạn mức chi trả cần xác định đủ thấp để có tỷ lệ đáng kể giá trị tiền gửi tuân theo kỷ luật thị trường Điều có tác dụng hạn chế khả người gửi số tiền lớn chạy theo hành vi rủi ro, tìm kiếm ngân hàng có lãi suất cao để gửi tiền, biết ngân hàng có rủi ro cao Hạn mức BHTG tối ưu xác định sở mục tiêu sách cơng hoạt động BHTG quốc gia Hơn nữa, hạn mức BHTG cần xây dựng dựa yếu tố lạm phát, thu nhập bình qn quốc nội, quy mơ tiền gửi người gửi tiền, kỳ vọng thị trường, yếu tố tác động tới mục tiêu sách cơng yếu tố tương quan quốc gia khác khu vực Cho tới nay, tình hình kinh tế vĩ mơ Việt Nam có cải thiện đáng kể, lạm phát, GDP bình quân đầu người, tỷ giá, lãi suất, hoạt động hệ thống ngân hàng, mức độ tăng huy động tiền gửi, có thay đổi đáng kể theo chiều hướng tích cực Vì vậy, sở nguyên tắc nhân tố ảnh hưởng đến hạn mức chi trả BHTG, xem xét, đánh giá tính phù hợp hạn mức BHTG cần thiết Điều chỉnh tăng kịp thời hạn mức chi trả BHTG có tác dụng nâng cao khả đóng góp cơng cụ BHTG cho tiến trình đổi hoạt động ngân hàng tăng trưởng kinh tế thời gian tới Rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ kịp thời người gửi tiền Thực quy trình chi trả BHTG hiệu điều kiện tiên nội dung trì niềm tin cơng chúng góp phần vào ổn định hệ thống ngân hàng, đặc biệt tình có ngân hàng đóng cửa Điều 23 Luật BHTG qui định, thời hạn 60 ngày kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức BHTG có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người BHTG Kinh nghiệm quốc tế chi trả BHTG cho thấy, quốc gia có hệ thống BHTG phát triển có quy định pháp luật thời gian chi trả ngắn nhiều so với thời hạn 60 ngày Các tổ chức BHTG thường đặt khoảng thời gian mục tiêu thực chi trả với nỗ lực chi trả nhanh Tổng cơng ty BHTG Mỹ chi trả sau ngày, tính từ thời điểm đóng cửa ngân hàng, Đài Loan sau ngày, Canada chi trả phần sau ngày toàn sau 14 ngày, Anh đặt mục tiêu chi trả sau ngày IADI khuyến nghị nên qui định thời hạn mục tiêu để chi trả BHTG sau ngày tính từ ngân hàng nhận tiền gửi tuyên bố chấm dứt hoạt động (đóng cửa) Với thực tiễn quốc tế điều kiện có liên quan tới hoạt động chi trả BHTG Việt Nam, qui định thời hạn chi trả 60 ngày cần rút ngắn Rút ngắn thời gian chi trả có tác dụng hạn chế ảnh hưởng bất lợi tâm lý người gửi tiền, giảm hiệu ứng đám đơng đóng cửa ngân hàng phát sinh Yếu tố để rút gắn thời hạn chi trả bao gồm khả tiếp cận thông tin tiền gửi bảo hiểm, nguồn nhân lực, phương thức chi trả, hạ tầng công nghệ thông tin Trên thực tế, yếu tố BHTGVN cải thiện đáng kể Từ tháng năm 2017 đến nay, tổ chức tham gia BHTG định kỳ cung cấp tới BHTGVN thông tin tiền gửi bảo hiểm Nguồn nhân lực BHTGVN đáp ứng nhu cầu hoạt động chi trả Hơn nữa, Luật BHTG Việt Nam cho phép tổ chức BHTG trực tiếp trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền ủy quyền cho tổ chức tham gia BHTG khác thực Điều cho phép BHTGVN sử dụng phương thức ủy quyền chi trả BHTG tình cần rút ngắn thời gian chi trả Hơn nữa, dự án hệ thống thông tin đại hóa ngân hàng (FSMIMS) Ngân hàng Thế giới tài trợ Việt Nam hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin tiền gửi ngân hàng hỗ trợ xử lý chi trả ngân hàng thuận lợi điều kiện rút ngắn thời gian Nội dung bảo vệ gián tiếp người gửi tiền Hoạt động giám sát, kiểm tra nghiệp vụ quan trọng tổ chức BHTG, góp phần bảo vệ gián tiếp người gửi tiền Luật BHTG quy định, BHTGVN thực “Tổng hợp, phân tích xử lý thơng tin tổ chức tham gia BHTG nhằm phát hiện, kiến nghị NHNNVN xử lý kịp thời vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây an toàn hệ thống ngân hàng” Hoạt động giám sát tổ chức tham gia BHTG BHTGVN dựa hai nguồn thông tin Một là, thông tin báo cáo tiền gửi bảo hiểm từ tổ chức tham gia BHTG hai là, thông tin chia sẻ từ NHNN quy định Thông tư số 34/2016/TT-NHNN Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) sửa đổi năm 2017 bổ sung quy định áp dụng can thiệp sớm NHNN trước đặt TCTD vào tình trạng kiểm sốt đặc biệt (KSĐB) để xử lý tổ chức có dấu hiệu yếu chưa đến mức phải KSĐB Các TCTD đối tượng có nguy rủi ro cao, dẫn đến chấm dứt hoạt động tương lai gần, có khả phát sinh chi trả tiền bảo hiểm Để nâng cao khả bảo vệ người gửi tiền trường hợp này, đồng thời hạn chế khả trục lợi BHTG, thiết nghĩ cần có qui định cho phép BHTGVN NHNNVN chia sẻ thông tin TCTD tình KSĐB từ giai đoạn can thiệp sớm NHNN Kiểm soát rủi ro đạo đức hoạt động BHTG Trên thực tế, bên cạnh tính ưu việt, hoạt động BHTG phát sinh số rủi ro Nhận thức tồn diện, đầy đủ có giải pháp phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ rủi ro nâng cao hiệu hoạt động BHTG Điều 10 Luật BHTG quy định hành vi bị cấm hoạt động BHTG, chưa đề cập tới hành vi gây rủi ro đạo đức bị cấm Rủi ro đạo đức hoạt động ngân hàng có liên quan tới diện công cụ BHTG tương đối đa dạng, cần xác định có giải pháp kiểm sốt Người gửi tiền có tâm lý quan tâm tới hoạt động ngân hàng họ gửi tiền họ cho ngân hàng họ gửi tiền tham gia BHTG rủi ro tiền gửi loại trừ Họ có tâm lý an tâm tìm kiếm hội gửi tiền ngân hàng chào lãi suất cao Ứng xử vơ hình dung thúc đẩy hoạt động ngân hàng chấp nhận rủi ro cao Hơn nữa, phía ngân hàng huy động tiền gửi, tình khó khăn dẫn tới đóng cửa ngân hàng, ngân hàng có số động thái trục lợi BHTG Chẳng hạn, có ngân hàng phối hợp với người gửi tiền tách sổ tiền gửi để lách hạn mức chi trả BHTG, đảm bảo chi trả tối đa từ tổ chức BHTG Những ứng xử từ người gửi tiền ngân hàng biểu rủi ro đạo đức Để xây dựng mơ hình tổ chức BHTG hiệu quả, thiết lập kỷ cương thị trường, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực từ rủi ro đạo đức, cần xem xét bổ sung định danh trục lợi BHTG, điều khoản miễn trừ, quyền từ chối trả tiền bảo hiểm trường hợp có biểu trục lợi BHTG Tổ chức BHTG tham gia giải khó khăn ngân hàng Qui định pháp lý liên quan tới hoạt động BHTG đề cập tới nội dung tổ chức BHTGVN có trách nhiệm quyền hạn tham gia giải khó khăn ngân hàng Mặc dầu vậy, tính cụ thể, chi tiết đầy đủ qui định hành chưa đảm bảo tham gia có hiệu an toàn tổ chức BHTGVN tiến trình giải khó khăn ngân hàng Cụ thể, nhiệm vụ, chức quyền hạn nhân đại diện cho tổ chức BHTG, tham gia Ban KSĐB chưa qui định Hơn nữa, TCTD chấm dứt hoạt động, chi trả BHTG, chưa có qui định cho phép BHTGVN phép khởi kiện tổ chức cá nhân (nếu có) gây nên thất khó khăn cho ngân hàng chi trả Bổ sung Luật BHTG cho phép tổ chức BHTGVN thực hỗ trợ tài tổ chức tham gia BHTG trường hợp cần có nguồn tài để giải khó khăn Hoạt động hỗ trợ tài trường hợp có ý nghĩa lớn khả củng cố tổ chức tham gia BHTG, vượt qua khó khăn Mặc dầu vậy, hoạt động đặt tổ chức BHTGVN vào tình đối diện rủi ro lớn Rủi ro cao BHTGVN không trực tiếp tham gia vào hoạt động tổ chức tham gia BHTG trình củng cố sau hỗ trợ tài Thiết nghĩ, số nội dung liên quan tới hoạt động hỗ trợ tài cần qui định có hiệu lực cao, bao gồm, qui định miễn trừ trách nhiệm tình đặc biệt, qui định phép truy tố khởi kiện tổ chức cá nhân gây nên khó khăn cho tổ chức tham gia BHTG có liên quan Thực tiễn Việt Nam cho thấy, hoạt động hỗ trợ tài có hiệu thiết thực củng cố giải khó khăn tổ chức tham gia BHTG Trong giai đoạn thí điểm hoạt động hỗ trợ tài chính, BHTGVN thực thành cơng hỗ trợ tài TCTD có khó khăn Sau hỗ trợ tài chính, với hoạt động hỗ trợ khác, tổ chức hỗ trợ tài giải khó khăn trở lại hoạt động bình thường (tham khảo bảng 1) Bảng 1: Tổng hợp hoạt động hỗ trợ tài giai đoạn thí điểm TT Tổ chức Địa tham gia điểm BHTG cho vay hỗ trợ tài QTD Phương Tú QTD Quý Sơn Thời điểm hỗ trợ Hà 2009 Nội Bắc 2008 Giang QTD Dương Hà Liễu Tây 2007 Số Kết tiền cho vay hỗ trợ (triệu đồng) 1000 Đã trả hết gốc 832 Đã trả hết gốc lãi Hoạt động bình thường 1500 Đã trả hết gốc lãi Hoạt động bình thường QTD cao su Tây Tây Ninh Ninh QTD Sơn 2006 Lộc Lâm 2005 Đồng Tổng cộng 1000 Đã trả hết gốc lãi Hoạt động bình thường 2600 Đã trả hết gốc lãi Hoạt động bình thường 6932 Nguồn: BHTGVN, 2019 Để hoạt động hỗ trợ tài mang lại hiệu cao, tạo tính chủ động thực chức hỗ trợ tài chính, pháp luật cần có quy định cụ thể thời gian, điều kiện, phương pháp, thời điểm hỗ trợ tổ chức tham gia BHTG gặp khó khăn tạm thời mặt tài Áp dụng phí BHTG có phân biệt Trong hoạt động BHTG, có hai phương pháp tính phí BHTG, phí đồng hạng phí phân biệt theo mức độ rủi ro tổ chức tham gia BHTG IADI khuyến nghị phí BHTG đồng hạng áp dụng thời gian triển khai hoạt động BHTG Với tiến trình phát triển hoạt động BHTG, áp dụng phí BHTG có phân biệt rủi ro cần triển khai Luật BHTG quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí BHTG theo đề nghị NHNNVN; vào khung phí BHTG, NHNNVN quy định mức phí BHTG cụ thể tổ chức tham gia BHTG sở kết đánh giá phân loại tổ chức này” Từ BHTGVN thành lập đến gần 20 năm, phí BHTG tính đồng hạng 0,15%/năm/trên số dư tiền gửi bình quân loại tiền gửi bảo hiểm tổ chức tham gia BHTG Phương pháp tính phí phù hợp giai đoạn đầu thành lập tổ chức BHTG đặc thù kinh tế chuyển đổi từ tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Mặc dầu vậy, việc áp dụng mức phí đồng hạng thời gian dài khơng tạo cạnh tranh lành mạnh TCTD hệ thống, khơng khuyến khích tổ chức tham gia BHTG nâng cao hiệu hoạt động để áp dụng mức phí thấp hơn, góp phần làm gia tăng nguy phát sinh rủi ro đạo đức Vì vậy, để phù hợp với tình hình thực tế thơng lệ quốc tế, hướng dẫn thu phí theo đánh giá phân loại tổ chức tham gia BHTG cần thiết Hàm ý sách Bảo vệ người gửi tiền mục tiêu cốt lõi sách BHTG Người gửi tiền bảo vệ trực tiếp thông qua chi trả tiền bảo hiểm tổ chức tham gia BHTG bị đỗ vỡ bảo vệ gián tiếp thông qua phát triển an toàn lành mạnh hệ thống tài ngân hàng Trong giai đoạn nay, Việt Nam tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hệ thống tài – ngân hàng thực tái cấu trúc phát triển mạnh mẽ, rủi ro phát sinh đa dạng qui mơ cao Chính sách BHTG thời gian qua có đóng góp tích cực cho tiến trình đổi phát triển hoạt động ngân hàng Việt Nam Mặc dầu vậy, để nâng cao hiệu đóng góp sách BHTG, cập nhật khuôn khổ pháp lý hoạt động BHTG cần thiết Hơn nữa, phiên Luật BHTG 2012 với nhiều nội dung mức độ đề cập gợi mở, mức độ chi tiết cập nhật so với quốc tế có khoảng cách đáng kể Cập nhật chi tiết nội dung đề cập, bao gồm điều chỉnh tăng hạn mức chi trả BHTG, nâng cao mức độ bảo vệ trực tiếp người gửi tiền, rút ngắn thời gian chi trả BHTG, bảo vệ gián tiếp người gửi tiền, kiểm soát rủi ro đạo đức, tham gia giải khó khăn, áp dụng phí BHTG có phân biệt, cần thể điều chỉnh Luật BHTG phiên lần tới Tài liệu tham khảo: - Các nguyên tắc IADI hệ thống BHTG hiệu quả; - Báo cáo thường niên BHTGVN, BHTG Mỹ; Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính; BHTG Đài Loan; BHTG Canada; - Luật sửa đổi bổ sung Luật Các TCTD năm 2017 10 ... hợp này, đồng thời hạn chế khả trục lợi BHTG, thi t nghĩ cần có qui định cho phép BHTGVN NHNNVN chia sẻ thơng tin TCTD tình KSĐB từ giai đoạn can thi p sớm NHNN Kiểm soát rủi ro đạo đức hoạt động... tiền ngân hàng biểu rủi ro đạo đức Để xây dựng mơ hình tổ chức BHTG hiệu quả, thi t lập kỷ cương thị trường, giảm thi u tối đa tác động tiêu cực từ rủi ro đạo đức, cần xem xét bổ sung định danh... tắc nhân tố ảnh hưởng đến hạn mức chi trả BHTG, xem xét, đánh giá tính phù hợp hạn mức BHTG cần thi t Điều chỉnh tăng kịp thời hạn mức chi trả BHTG có tác dụng nâng cao khả đóng góp cơng cụ BHTG
- Xem thêm -

Xem thêm: Cập nhật khuôn khổ pháp lý của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền, Cập nhật khuôn khổ pháp lý của hoạt động bảo hiểm tiền gửi, thúc đẩy bảo vệ tốt hơn quyền lợi người gửi tiền