KỊCH bản cửu TRÙNG đài

4 98 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 22:02

CỬU TRÙNG ĐÀI Cảnh 1: Vua, Cung nữ Vua ngồi ghế, cung nữ múa, cung nữ lại đứng quạt cho vua VUA - Ha ha… Đẹp, đẹp! Các múa đẹp lắm, ta thích! KIM PHƯỢNG - Muôn tâu bệ hạ, hôm chẳng hay có điều chi làm người vui vẻ vậy? VUA - Hỏi hay Ta hôm vui, việc Cửu Trùng Đài Ngày hơm nay, hồng thân mang đến cho ta kẻ thiên tài Hắn người thợ tài hoa bậc đất nước Có hắn, chắn Cửu Trùng Đài xây xong Đến lúc đó, ta đưa nàng hưởng lạc Ha ha ha… KIM PHƯỢNG - Ơi, thật phúc lớn chị em thần thiếp, tạ ơn thánh thượng vạn tuế Nhưng bẩm, thần thiếp xin mạn phép hỏi, kẻ ai? VUA - Còn vào Hắn là, VŨ NHƯ TƠ Cảnh 2: Đan Thiềm, Vũ Như Tơ ĐAN THIỀM - Ơng Cả, tơi mong ông mãi, gặp Qủa phúc phận trời ban Tơi đến đây, để nói chuyện với ông Cửu Trùng Đài VNT (gắt lên): Nếu đi! Còn để nói? Hừ, ta chết, không phục tùng mệnh lệnh kẻ hôn quân bạo chúa, tiếp tay cho đám đàn bà ti tiện hưởng lạc! ĐAN THIỀM - Ơng Cả, ơng nghe tơi nói Lý tưởng ông nước dân hay sao? Lũ cung nữ chết, tác phẩm ơng lưu giữ mn đời! Ơng nghe theo lệnh vua, xây dựng Cửu Trùng Đài Rồi đây, trở thành kiệt tác, tài ông chứng minh, đất nước có cơng trình vĩ đại bền trăng sao, tranh tinh xảo với hóa cơng, để dân ta nghìn thu hãnh diện! Ơng Cả, ơng khơng muốn điều đó? VŨ NHƯ TƠ - Nói dễ, làm khó Đây, định khó Bà mau đi, để ta suy nghĩ thêm … VŨ NHƯ TÔ qua lại suy nghĩ VŨ NHƯ TƠ - Thơi rồi, ta xây Cửu Trùng Đài Đây đóng góp ta dành cho non sơng đất nước! Cảnh 3: Dân, lính Dân nói chuyện với nhau, lính xơng vào Lính: Tồn dân làng quỳ xuống, nhận thánh vua ban Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết Để phục vụ cho việc xây dựng Cửu Trùng Đài, điểm tô non sông đất nước, lệnh cho tất người dân lên kinh tham gia xây dựng Kẻ làm tốt, ban thưởng hậu hĩnh Kẻ chống đối, chém đầu không tha Dân làng tuân Dân: hoảng loạn, quỳ lạy lính Dân: Bẩm ơng, xin ơng rủ lòng thương Nhà tơi tơi lo lắng Tơi rồi, họ biết sống Bẩm ơng, cầu ơng suy xét Lính: Dài dòng Của cải bây giờ, để xây đài Im lặng tuân mệnh Binh lính lơi kéo dân Cảnh 4: Người dân, Lính Người dân cực nhọc bê khối gạch đi, bị lính quất roi đốc thúc Người dân định loạn Dân: Bây tao không làm Chúng bay muốn chém muốn giết mặc kệ Xây dựng điểm tô cho non sông? Non sông giàu lên, máu thịt chúng tao rơi xuống! Anh em đâu, xông lên Người dân đập phá Cửu Trùng Đài Cảnh 5: VŨ NHƯ TÔ - Đan Thiềm, Cung nữ VŨ NHƯ TƠ - Có việc mà bà chạy hớt hơ, hớt hải? ĐAN THIỀM, thở hổn hển - Nguy đến nơi Ông Cả! VŨ NHƯ TÔ - Lạ chưa, nguy làm sao? ĐAN THIỀM - Ông trốn đi, mau lên khơng khơng kịp VŨ NHƯ TƠ - Sao bà nói lạ? Đài Cửu trùng chưa xong, tơi trốn đâu Làm phải trốn? ĐAN THIỀM - Loạn đến nơi Dân gian đói lên tứ tung Ai cho ông thủ phạm Vua xa xỉ ơng, cơng khố hao hụt ơng, dân gian lầm than ơng, man di ốn giận ơng, thần nhân trách móc ơng Họ muốn phá Cửu trùng đài VŨ NHƯ TÔ - Phá Cửu trùng đài? Khơng đời nào! Mà tơi khơng làm nên tội Họ hiểu nhầm VŨ NHƯ TƠ - Tơi khơng trốn đâu Người quân tử không sợ chết Mà vạn có chết, phải người biết cơng việc làm đại quang minh Tôi sống với Cửu trùng đài, chết với Cửu trùng đài Hồn tơi để đây, tơi chạy đâu? ĐAN THIỀM - Ơng đừng mơ mộng Dân chúng không hiểu công việc ông Tài khơng nên để uổng Ơng mà có mệnh hệ nước ta khơng tơ điểm Trốn đi! Đừng để phí tài trời Tơi chết khơng thiệt hại cho đời Còn ơng, ơng phải (Có tiếng nhà đổ, tiếng cửa đổ) (nàng chắp tay lạy) Tôi xin ông, ông nghe trốn VŨ NHƯ TÔ, thản nhiên - Bà Vậy đây, nguy biến ta chịu Có tiếng giày dép nhốn nháo Bọn cung nữ hốt hoảng vào KIM PHƯỢNG, khóc lóc - Làm bây giờ? Cửa điện bị chúng phá rồi! (hỏi Đan Thiềm) Đây có cửa đằng sau khơng? ĐAN THIỀM - Đến đường rồi! Đây tử địa! Cung nữ - Trời ơi! Quân khởi loạn kéo vào, gươm giáo sáng lòe Cảnh 6: Quân khởi loạn - Đây rồi! Vũ Như Tô! Lũ cung nữ! NGÔ HẠCH - Quân bay, vào bắt lũ cung nữ trước Cung nữ, quỳ xuống - Trăm lạy tướng quân, trăm lạy tướng quân KIM PHƯỢNG, quỳ xuống - Chị em chúng tơi khơng có tội (Đan Thiềm bĩu môi thở dài) Kẻ hay xúc xiểm vua ả (chỉ Đan Thiềm) Chính mê vua Chính dan díu với Vũ Như Tơ, làm uế tạp nơi cung cấm, thủ phạm ĐAN THIỀM - Lũ yêu quái không đặt để nên nhời, tướng quân nên thấu cho Tôi không sợ chết, nguyện xin chết Nhưng người bất chính, tơi nói khơng hổ với quỷ thần hai vai, không hổ với thiên bạch nhật ĐAN THIỀM - Tướng quân nghe Bao nhiêu tội xin chịu hết Nhưng xin tướng quân tha cho ông Cả Ông người tài VŨ NHƯ TÔ - Đan Thiềm, bà đứng dậy Sao bà lẩn thẩn thế, lạy đứa tiểu nhân? NGÔ HẠCH, cười - Cần thợ tài để tô điểm Để hao hụt công khố, để dân gian lầm than NGƠ HẠCH, truyền - Trói cổ đĩ già lại NGƠ HẠCH - Dẫn đi, khơng cho nói nhảm (Quân sĩ dẫn nàng ra) ĐAN THIỀM - Ơng Cả ơi! Xin ơng vĩnh biệt (Họ kéo nàng tàn nhẫn) Cảnh 7; Những người trên, trừ Đan Thiềm VŨ NHƯ TÔ - Xin đa tạ lòng tri kỷ Đan Thiềm, xin bà vĩnh biệt (Buồn rầu, trấn tĩnh ngay) Đời ta chưa tận, mệnh ta chưa Ta xây đài vĩ tạ lòng tri kỷ VŨ NHƯ TƠ, đầy hy vọng - Dẫn ta mắt An Hòa hầu, để ta phân trần Ta tội Khơng, ta có hồi bão tơ điểm đất nước, đem hết tài xây cho nòi giống tòa đài hoa lệ, thách cơng trình sau trước, tranh tinh xảo với Hóa cơng Vậy ta có tội gì? Ta xây Cửu trùng đài có phải đâu để hại nước? Khơng, khơng, ta khơng có tội chủ tướng người cởi trói cho ta để ta xây nốt Cửu trùng đài Quân sĩ, cười ầm - Quân điên rồ, câm không chúng ông vả vỡ miệng Mày khơng nghìn người chết Cửu trùng đài, mẹ con, vợ chồng mày ư? Người ta ốn mày ốn quỷ Câm VŨ NHƯ TƠ - Vài năm nữa, đài Cửu trùng hoàn thành, cao cả, huy hồng, cõi trần lao lực, có cảnh Bồng lai… xuất Quân sĩ - Câm mồm! (Họ xúm vào vả miệng Vũ Như Tô) Một tên lính chạy vào Lũ quân - Bẩm tướng quân! Kinh thành phát hỏa! VŨ NHƯ TÔ - Thế Cửu trùng đài? Lũ quân - Cửu trùng đài ư? Cửu trùng đài đống tro tàn! VŨ NHƯ TƠ - Vơ lý! Vơ lý! NGƠ HẠCH - Rõ quân ngu muội! Đến đầu mày chả chắc, nói chi đến Cửu trùng đài mà tin tưởng VŨ NHƯ TƠ - Đời ta khơng q Cửu trùng đài Quân sĩ - Giống vật nhục VŨ NHƯ TƠ, nhìn ra, rú lên - Đốt thực rồi! Đốt thực rồi! Ơi đảng ác! Ơi mn phần căm giận! Trời ơi! Phú cho ta tài làm gì? Ơi mộng lớn! Ơi Đan Thiềm! Ơi Cửu trùng đài! (Có tiếng hô vui vẻ: “Cửu trùng đài cháy!”) VNT ôm đầu tuyệt vọng ... NHƯ TÔ - Thế Cửu trùng đài? Lũ quân - Cửu trùng đài ư? Cửu trùng đài đống tro tàn! VŨ NHƯ TƠ - Vơ lý! Vơ lý! NGƠ HẠCH - Rõ quân ngu muội! Đến đầu mày chả chắc, nói chi đến Cửu trùng đài mà tin... chết Mà vạn có chết, phải người biết cơng việc làm đại quang minh Tôi sống với Cửu trùng đài, chết với Cửu trùng đài Hồn để đây, tơi chạy đâu? ĐAN THIỀM - Ơng đừng mơ mộng Dân chúng không hiểu... Hóa cơng Vậy ta có tội gì? Ta xây Cửu trùng đài có phải đâu để hại nước? Khơng, khơng, ta khơng có tội chủ tướng người cởi trói cho ta để ta xây nốt Cửu trùng đài Quân sĩ, cười ầm - Quân điên
- Xem thêm -

Xem thêm: KỊCH bản cửu TRÙNG đài, KỊCH bản cửu TRÙNG đài

Từ khóa liên quan