luyen tu va cau lop 2

20 742 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 19:10

Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 Luyện từ câu Chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nào…… Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 2009 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về muông thú Đi nào ……. Các bạn ơi!!! Mời các bạn vào rừng thăm những người bạn của tớ nhé! …….trước tiên, các bạn hãy tìm ra tên của mỗi con vật… Nhưng… Tê giác Lợn lòi Cáo 1 2 4 Bò rừng 3 Ngựa vằn Chó sói 7 sóc 5 6 8 Hươu Chồn Gấu 11 12 9 10 ThỏHổ Vượn Khỉ Sư tử Báo 13 14 15 16 Các bạn rất giỏi! Cùng nhìn lại nào… Tê giác Lợn lòi Cáo Bò rừng Ngựa vằn Chó sói Sóc Hươu Hổ Thỏ Gấu Chồn Khỉ Sư tử Vượn Báo Nhiệm vụ của chúng ta là……… Hãy xếp các con vật vào hai nhóm [...]...• Thú dữ, nguy hiểm • Thú không nguy hiểm Thế nào là thú dữ, nguy hiểm thú không nguy hiểm? Lợn lòi Tê giác Chó sói Cáo Sóc báo Hổ Sư tử Hươu Gấu Bò rừng Vượn Chồn Thỏ Khỉ Ngựa vằn Bài 2: Dựa vào hiểu biết của em về các con vật, trả lời những câu hỏi sau a) Thỏ chạy như thế nào? b) Sóc chuyền từ cành này sang cành khác như thế nào? c) Gấu đi như thế nào? d) Voi kéo gỗ như thế nào? a) . Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 20 09 Luyện từ và câu Chúng ta cùng kiểm tra bài cũ nào…… Thứ sáu ngày 27 tháng 2 năm 20 09 Luyện từ và câu Mở. của mỗi con vật… Nhưng… Tê giác Lợn lòi Cáo 1 2 4 Bò rừng 3 Ngựa vằn Chó sói 7 sóc 5 6 8 Hươu Chồn Gấu 11 12 9 10 ThỏHổ Vượn Khỉ Sư tử Báo 13 14 15 16
- Xem thêm -

Xem thêm: luyen tu va cau lop 2, luyen tu va cau lop 2, luyen tu va cau lop 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn