Bài tập tổ hợp cực chất mức 9 10 điểm

3 110 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 11:58

Chọn lọc từ rất nhiều tài liệu và tự biên soạn một số câu đặc biệt dựa theo các nguyên lý có sẵn.Bài tập tổ hợp này là phần vận dụng cao, có tính tự luận và suy luận cao, giúp các em học sinh nâng cao khả năng tư duy cho phần tổ hợp này. Chúc các em học tốt. Bài tập đếm phát triển tư Câu 1: Số 5940 có ước số tự nhiên? Câu 2: Cho đa giác có 10 cạnh Hỏi? a/ Số đường chéo đa giác đó? b/ Số hình chữ nhật tạo thành từ đỉnh đa giác đó? c/ Số tam giác vng tạo thành từ đỉnh đa giác đó? d/ Số tam giác tù tạo thành từ đỉnh đa giác đó? Câu 3: Một sneaker kho sưu tập 15 đôi giày hàng xịn Trong lúc kiện vội lấy Số cách ch ọn đ ể ng ười mang theo đơi Câu 4: Có học sinh trung bình học sinh giỏi x ếp vào hàng ngang Hỏi có cách để xếp cho mối học sinh giỏi ngồi h ọc sinh trung bình Câu 5: Cho chữ số 0,2,3,5,6,8 Lập số l ẻ có ch ữ s ố khác phải có mặt chữ số Câu 6: Trong ngày sinh nhật thầy N, nhóm h ọc sinh gồm nam n ữ xem phim Hỏi có cách xếp thầy trò cho? a/ Trên hàng ngang nam (kể thầy) xen kẽ nữ? b/ Trên hàng song song đối diện cho phía tr ước phía sau nam nữ ngược lại? Câu 7: Cho chữ số 0,1,2,3,4,5 Lâp s ố có ch ữ số khác cho số số lặp lại lần, ch ữ số khác xuất lần Câu 8: Một trọng tài có thẻ vàng, thẻ đỏ th ẻ xanh Trong tr ận đ ấu trọng tài tặng cho cầu thủ cầu thủ thẻ Hỏi có cách tặng thẻ cho sau kết thúc trận đấu trọng tài lại m ỗi lo ại nh ất thẻ? Thầy ĐNNam - 0935679122 Câu 9: Lớp 11A0 có 20 học sinh đăng kí học t ự nhiên, 12 h ọc sinh đăng kí ban xã hội học sinh đăng kí ban Cho biết lớp có 40 h ọc sinh, tính số học sinh khơng đăng kí ban nào? Câu 10: Trong khảo sát, lớp 11D0 có 18 em thích n ấu ăn, 21 em thích E-Sport, 21 em thích quyền anh Trong có em v ừa thích n ấu ăn E-Sport, em thích quyền anh E-Sport, em thích n ấu ăn quyền anh Riêng có em thích thể loại Biết lớp em có sở thích, tìm số học sinh lớp 11D0? Câu 11: Xếp học sinh lớp A học sinh lớp B vào dãy đ ối di ện cho đối diện học sinh ngồi đối diện khác lớp Khi s ố cách xếp là? Câu 12: Cho tập hợp số {1;5} Có thể lập s ố có ch ữ s ố cho khơng có chữ số đứng cạnh nhau? Câu 13: Có cặp vợ chồng dự tiệc đám cưới, có cách s ắp x ếp cặp vào bàn tròn cho người đàn ông không đ ược ng ồi c ạnh Câu 14: Có số tự nhiên có chữ số cho ch ữ số cách đ ều chữ số giống Câu 15: Một đàm phán hòa bình giới tổ ch ức c ường quốc tham gia gồm Mỹ, EU Việt Nam Trong phái đốn Mỹ có thành viên , EU có thành viên Việt Nam cần thành viên Có cách xếp cho thành viên đến từ EU không đ ược ng ồi c ạnh nhau, thành viên Việt Nam ngồi sát hai bên Việt Nam Mỹ EU Câu 16: Một tiệm cầm đồ có 16 smartphone có 12 ch ạy android iphone dung IOS Chiếc 16 nhóm đ ể lý cho nhóm có Iphone có cách chia? Câu 17: Một lớp có 10 học sinh gồm nam nữ, số cách chia l ớp thành nhóm cho nhóm có nữ số nam nhóm khơng số nữ? Câu 18: Cho đa giác n đỉnh TÌm n biết đa giác cho có 135 đ ường chéo? Thầy ĐNNam - 0935679122 Câu 19: Cho tập hợp {1;2;3;4;5;6} lập bai nhiêu số có ch ữ s ố chia hết cho Câu 20: Có cách chia đồ vật đôi khác cho ba ng ười cho có người đồ vật và hai người lại m ỗi ng ười đồ vật? Thầy ĐNNam - 0935679122 ... lớp có 10 học sinh gồm nam nữ, số cách chia l ớp thành nhóm cho nhóm có nữ số nam nhóm khơng số nữ? Câu 18: Cho đa giác n đỉnh TÌm n biết đa giác cho có 135 đ ường chéo? Thầy ĐNNam - 093 56 791 22... Cho đa giác n đỉnh TÌm n biết đa giác cho có 135 đ ường chéo? Thầy ĐNNam - 093 56 791 22 Câu 19: Cho tập hợp {1;2;3;4;5;6} lập bai nhiêu số có ch ữ s ố chia hết cho Câu 20: Có cách chia đồ vật đôi...Câu 9: Lớp 11A0 có 20 học sinh đăng kí học t ự nhiên, 12 h ọc sinh đăng kí ban xã hội học sinh đăng kí ban Cho biết lớp có 40 h ọc sinh, tính số học sinh khơng đăng kí ban nào? Câu 10: Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tổ hợp cực chất mức 9 10 điểm, Bài tập tổ hợp cực chất mức 9 10 điểm