tuần 1 giáo án sử 7 tuần 1

8 89 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 10:44

Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử Tuần 1: Chủ đề: Ngày soạn: 22/08/2018 Ngày dạy: 23/08/2018 CHỦ ĐỀ: XÃ HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU (4 tiết) Bước 1: Xác định vấn đề cần giải dạy học - Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu - Quá trình phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - Sự suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu - Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu Bước 2: Xây dựng nội dung chủ đề học Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu Lãnh địa phong kiến Sự xuất hiện các thành thị trung đại Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu Phong trào văn hóa Phục hưng Phong trào Cải cách tôn giáo Chiến tranh nông dân Đức Bước 3: Xác định mục tiêu học  Sau học xong chủ đề, học sinh cần: Kiến thức - Trình bày sự đời xã hội phong kiến châu Âu - Hiểu biết sơ giản thành thị trung đại: sự đời, các quan hệ kinh tế, sự hình thành tầng lớp thị dân - Các phong trào văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông dân Đức Ý nghĩa của các phong trào này Kĩ - Sưu tầm và khai thác tranh ảnh liên quan bài học - Giải vấn đề mối liên hệ các sự kiện - So sánh, nhận xét, đánh giá vấn đề Thái độ: Hình thành nhận thức xã hội phong kiến và ý nghĩa của các phong trào văn hóa Phục hưng, Cải cách tôn giáo, Chiến tranh nông dân Đức Định hướng lực hình thành: - Thực hành bợ mơn khai thác, sử dụng kênh hình có liên quan đến chuyên đề - Năng lực tổng hợp, liên hệ, sâu chuỗi các sự kiện lịch sử, so sánh đối chiếu Chuẩn bị - Đối với giáo viên: Tranh ảnh, tư liên liên quan chủ đề, sử dụng công nghệ thông tin, SGK, SGV… - Đối với học sinh: SGK Bước 4: Xác định mô tả mức độ yêu cầu Chủ đề (Nội dung…) XÃ HỘI PHONG KIẾN CHÂU ÂU Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao - Biết sự đời của xã hội phong kiến ở châu Âu - Nắm khái niệm, tổ chức và hoạt động của lãnh địa phong kiến - Hiểu biết một số vấn đề bản thành thị trung đại: nguyên nhân đời, hoạt động - Thiết lập mối quan hệ các giai cấp xã hội phong - Đánh giá vai trò của giai cấp tư sản và giai cấp vô sản đối với sản Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi - Trình bày cuộc phát kiến địa lí lớn và ý nghĩa của chúng - Trình bày sự hình thành của CNTB ở châu Âu - Nắm khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng - Trình bày phong trào Cải cách tôn giáo : nguyên nhân, diễn biến, hệ quả - Nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức Giáo án Lịch sử và vai trò của thành thị - Giải thích sự đời của các thành thị là yếu tố bản thúc đẩy kinh tế hàng hóa ở châu Âu phát triển, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu kiến phương Tây - So sánh nề kinh tế lãnh địa với kinh tế các thành thị trung đại xuất TBCN - Đánh giá thực chất của phong trào văn hóa Phục hưng Bước 5: Biên soạn câu hỏi, tập I Trắc nghiệm: Câu 1: Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa sở của giai cấp nào? A Tăng lữ quý tộc và nông dân B Lãnh chúa phong kiến và nông nô C Chủ nô và nô lệ D Địa chủ và nông dân Câu 2: Lãnh địa phong kiến là A vùng đất rộng lớn của nông dân B vùng đất rộng lớn của lãnh chúa phong kiến C vùng đất rộng lớn của lãnh chúa và nông nô D vùng đất rộng lớn của các tướng lĩnh quân sự Câu 3: C Cô-lôm-bô “tìm ra” chây Mĩ vào năm A năm 1490 B năm 1491 C năm 1492 D năm 1493 Câu 4: Những cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ yếu hướng A Ấn Độ và các nước phương Đông B Trung Quốc và các nước phương Đông C Nhật Bản và các nước phương Đông D Hàn Quốc và các nước phương Đông Câu 5: Cuộc phát kiến địa lí đã mang lại sự giàu có cho các tầng lớp A tăng lữ, quý tộc B công nhân, quý tộc C Tướng lĩnh quân sự, quý tộc D thương nhân, quý tộc Câu 7: Chế độ phong kiến châu Âu chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng A Phật giáo B Ki-tô giáo C Hồi giáo D Ấn Độ giáo Câu 8: Quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng là A nước Pháp B nước Bỉ C nước Ý D nước Anh Câu 9: Văn hóa Phục hưng đề cao A trật tự xã hội B giá trị chân chính của người C thần thánh D Kinh thánh của nhà thờ Câu 10: Thời đại Văn hóa Phục hưng đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực A văn học nghệ thuật B khoa học xã hội – nhan văn C khoa học – kĩ thuật D tư tưởng văn hóa Câu 11: Bằng tác phẩm của mình, giai cấp tư sản đã nghiêm khắc lên án A chế độ phong kiến B văn hóa đồi trụy Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử C Giáo hội Ki – tô D chế độ phong kiến và Giáo hợi Ki – tơ Câu 12: Ơng là người đã đến Ấn Đợ bằng đường biển Ơng là A B Đi – a – xơ B Va – xco Ga – ma C Cô – lôm – bô D Ph Ma – gien – lan Câu 13 Do nhu cầu phát triển sản xuất, các thương nhân châu Âu rất cần A vàng bạc B nguyên liệu C thị trường D nguyên liệu, thị trường Câu 14: Nước Anh trước có tên gọi là A Ăng – glo Xắc – xông B Tây Gốt C Đông Gốt D Phơ – II Tự Luận: Câu 1: Lãnh địa phong kiến là gì? Hãy miêu tả đời sống của lãnh chúa phong kiến các lãnh địa? Câu 2: Quý tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có tiền vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? Câu 3: Vì thời kì trung đại ở châu Âu, giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống lại quý tộc phong kiến? Câu 4: Trong phong trào văn hóa Phục hưng, các công trình khoa học của họ thể hiện đậm nét tư tưởng mới là chủ nghĩa nhân văn Theo em, chủ nghĩa nhân văn trọng điều gì nhất ? Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học Khởi động: a Mục tiêu: Tạo tâm cho học tập cho HS, giup` học sinh ý thức nhiệm vụ học tập , hứng thú vào bài mới b Phương thức Giáo viên sử dụng bản đồ châu Âu thời phong kiến, chỉ rõ nước có chế độ phong kiến đời sớm, sau đó đặt câu hỏi gợi ý vấn đề: “Ở châu Âu, xã hội phong kiến đã hình thành và phát triển nào?” Để tìm hiểu quá trình đó, cùng tìm hiểu chủ đề Xã hội phong kiến châu Âu c Gợi ý sản phẩm: GV dẫn dắt vào tìm hiểu bài Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Sự hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu a Mục tiêu Trình bày sự đời của xã hội phong kiến ở châu Âu b Phương thức GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK để trả lời câu hỏi: Sự xâm nhập của người Giéc – man đã khiến xã hội Tây Âu có biến đổi nào? Làm rõ mối quan hệ nông nô và lãnh chúa? HS hoạt động cá nhân, trao đổi, thảo luận, sau báo cáo kết làm việc trước lớp GV sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề hoạt động này Nhận xét, đánh giá sản phẩm HS và chốt ý c Dự kiến sản phẩm - Cuối kỷ V, người Giécman tràn vào lãnh thổ Rôma: + Họ thành lập nhiều vương quốc mới + Chiếm ruộng đất của chủ nô Rôma, chia cho các tướng lĩnh, quý tộc và phong tước vị - Xã hội xuất hiện giai cấp mới: lãnh chúa và nông nô → Xã hội phong kiến ở châu Âu hình thành Hoạt động 2: Lãnh địa phong kiến a Mục tiêu -Nắm khái niệm, tổ chức và hoạt động của lãnh địa phong kiến Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử b Phương thức Đọc thông tin sgk/3 và kết hợp hình ảnh trả lời câu hỏi sau GV chia HS thành nhóm Giao nhiệm vụ cho nhóm + Nhóm 1: Trình bày tổ chức lãnh địa + Nhóm 2: Miêu tả đời sống lãnh địa + Nhóm 3,4: Sự phát triển kinh tế và đặc điểm lãnh địa GV yêu cầu nhóm trình bày sản phẩm, nhóm khác nhận xét và bổ sung c Gợi ý sản phẩm - Khái niệm: là khu đất rộng, trở thành vùng đất riêng của lãnh chúa – một vương quốc thu nhỏ - Tổ chức và hoạt động: (SGK) - Đặc trưng bản: Là một đơn vị kinh tế riêng biệt, đóng kín ( tự cung, tự cấp ), nông nô bị phụ thuộc vào lãnh chúa Giáo viên mở rộng thêm: giai đoạn phát triển chế độ phong kiến châu Âu, quyền lực bị phân tán mà không tập trung vào tay vua Vua, thực chất cũng chỉ là lãnh chúa lớn mà Điều dẫn đến sự hình thành chế độ phong kiến phân quyền (đây là điểm khác biệt so với quốc gia pk phương Đông Hoạt động 3: Sự xuất thành thị trung đại a Mục tiêu: - Hiểu biết một số vấn đề bản thành thị trung đại: nguyên nhân đời, hoạt động và vai trò của thành thị - Giải thích sự đời của các thành thị là yếu tố bản thúc đẩy kinh tế hàng hóa ở châu Âu phát triển, đồng thời cũng là nguyên nhân dẫn đến sự suy vong của chế độ phong kiến ở châu Âu b Phương thức: GV yêu cầu HS tìm hiểu thơng tin SGK/4 và kết hợp quan sát hình SGK thảo luận để trả lời câu hỏi: Nguyên nhân nào dẫn đến sự đời thành thị thời trung đại ? Quan sát hình – Sgk trang 5, em có nhận xét gì hội chợ ở Đức và tổ chức thành thị ở ? Những sống thành thị ? họ làm nghề gì ? Nền kinh tế thành thị có điểm gì khác so với kinh tế lãnh địa ? HS hoạt động cá nhân, trao đổi, thảo luận, sau báo cáo kết làm việc trước lớp c Gợi ý sản phẩm: * Nguyên nhân: Cuối kỷ XI, sản xuất thủ công phát triển nhanh, xuất hiện nhu cầu trao đổi, buôn bán → hình thành các thị trấn, rồi phát triển thành các thành phố, gọi là thành thị *Hoạt động ở thành thị: Cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân (thị dân), họ lập các thương hội, phường hội để cùng sản xuất và buôn bán *Vai trò: thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến phát triển Giáo viên mở rộng: Điểm khác giữa lãnh địa và thành thị trung đại là cư dân lãnh địa bao gồm lãnh chúa và nông nô, còn cư dân thành thị trung đại bao gồm chủ yếu là thương nhân và thợ thủ công Hoạt động 4: Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu a Mục tiêu: - Biết nguyên nhân, trình bày cuộc phát kiến địa lí lớn và ý nghĩa của chúng - Trình bày sự hình thành của CNTB ở châu Âu b Phương thức : GV yêu cầu HS tìm hiểu thông tin SGK/6 và kết hợp quan sát đồ giới , Địa cầu và trả lời câu hỏi sau: Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí điều kiện thực hiện các cuộc phát kiến địa lí Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử Kể tên các cuộc phát kiến địa lí lớn Nêu kết quả, ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lí c Gợi ý sản phẩm: Nguyên nhân: - Do nhu cầu sản xuất phát triển, cần nguyên liệu, thị trường và sự tiến bộ kĩ thuật hàng hải: la bàn, hải đồ, kĩ thuật đóng tàu Các cuộc phát kiến địa lí tiêu biểu: + Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (1498) + Cô-lôm-bô tìm châu Mĩ (1492) + Ma-gien-lan vòng quanh trái đất ( 1519-1522) Kết quả: - Tìm vùng đất mới - Đem lại món lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản châu Âu - Thúc đẩy thương nghiệp phát triển Giáo viên khắc sâu ý nghĩa của các cuộc phát kiến địa lí: nó co là một cuộc cách mạng giao thông và tri thức, no đem cho giai cấp tư sản châu Âu nguồn nguyên liệu quý giá vô tận, đồng thời góp phần thúc đẩy thương nghiệp châu Âu phát triển Nhờ có các cuộc phát kiến địa lí mà quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy đã xuất hiện và hình thức kinh doanh TBCN đời => chuyển mục GV chia HS thành nhóm Giao nhiệm vụ cho nhóm - Hậu quả của quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy: kinh tế, xã hội và chính trị - Biện pháp để tích lũy tư bản nguyên thủy - Phân tích biểu hiện của quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu: ở thành thị, nông thôn, thương nghiệp, giai cấp xã hợi GV u cầu nhóm trình bày sản phẩm, nhóm khác nhận xét và bổ sung c Gợi ý sản phẩm: + Kinh tế: Hình thức kinh doanh tư bản đời, đó là các công trường thủ công dần đần thay các phường hội + Xã hội: Hình thành hai giai cấp mới: Tư sản và vô sản + Chính trị: Giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến, dẫn đến các cuộc đấu tranh chống quý tộc phong kiến, tạo điều kiện cho quan hệ sản xuất TBCN phát triển + Biện pháp để tích lũy tư bản nguyên thủy: cướp bóc thuộc địa, buôn bán nô lệ da đen, cướp biển, “rào đất cướp ruộng” Hoạt động 5: Phong trào văn hóa Phục hưng a Mục tiêu: - Nắm khái niệm, nội dung, ý nghĩa của phong trào Văn hóa Phục hưng b Phương thức : GV yêu cầu HS tìm hiểu thơng tin SGK/7 và kết hợp quan sát hình SGK thảo luận để trả lời câu hỏi: - Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào Văn hoá Phục hưng? - Tại giai cấp tư sản chọn văn hoá làm cuộc mở đường cho đấu tranh chống phong kiến? - Kể tên nhà văn hoá tiêu biểu - Thành tựu bật của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì? - Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì? c Gợi ý sản phẩm: Nguyên nhân: - Sự kìm hãm, vùi dập của chế độ phong kiến đối với các giá trị văn hóa - Giai cấp tư sản có lực kinh tế không có địa vị xã hội → đấu tranh giành địa vị xã hội → phong trào Văn hoá Phục hưng Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử Nội dung văn hố Phục hưng: - Phê phán xã hợi phong kiến và Giáo hội Ki - tô - Đề cao giá trị người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng giới quan vật Ý nghĩa: - Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến - Mở đường cho sự phát triển của văn hóa châu Âu và nhân loại c Phong trào Cải cách tôn giáo a Mục tiêu: - Trình bày phong trào Cải cách tôn giáo : nguyên nhân, diễn biến, hệ quả b Phương thức : ? Nguyên nhân nào dẫn đến phong trào Cải cách tôn giáo? (Giáo hội cản trở bước tiến của giai cấp tư sản) ? Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là ai? ? Trình bày nội dung Cải cách tôn giáo của Lu thơ và Can vanh? (phủ nhận vai trò của Giáo hội) ? Phong trào cải cách tôn giáo phát triển nào? ( lan rộng) ? Nó tác động đến xã hội nào? c Gợi ý sản phẩm: * Nguyên nhân: - Sự thống trị tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là lực cản đối với giai cấp tư sản Yêu cầu đặt phải tiến hành cải cách * Nội dung: - Cải cách của Lu – thơ: lên án hành vi tham lam và đồi bại của Giáo hoàng, bãi bỏ thủ tục, lễ nghi phiền toái - Cải cách của Can – vanh: chịu ảnh hưởng cải cách của Lu – thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành * Tác động: - Thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân - Đạo Ki-tô bị phân hoá: Cựu giáo và tân giáo, xug đột với Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức => chuyển mục Hoạt động 7: Chiến tranh nông dân Đức a Mục tiêu: - Nêu nguyên nhân, diễn biến và ý nghĩa của cuộc chiến tranh nông dân Đức b Phương thức : GV chia HS thành nhóm Giao nhiệm vụ cho nhóm N1 Nguyên nhân nổ chiến tranh N2 Diễn biến N3,4 Ý nghĩa GV u cầu nhóm trình bày sản phẩm, nhóm khác nhận xét và bổ sung c Gợi ý sản phẩm: - Nguyên nhân nổ chiến tranh: + Đến kỉ XVI, ở Đức tàng lớp thị dân có lực kinh tế lại bị chế độ phong kiến cát cứ kìm hãm + Ảnh hưởng của cải cách tôn giáo của Lu – thơ - Diễn biến: SGK - Ý nghĩa: + Đây là cuộc chiến tranh nông dân vĩ đại nhất châu Âu + Phản ánh lòng căm thù của nông dân Đức bị áp bức + Góp phần vào trận chiến chống chế độ phong kiến Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử Hoạt động luyện tập a Mục tiêu: Thông qua hoạt động này, giúp HS củng cố, hệ thống lại kiến thức bản của bài học: - Thiết lập mối quan hệ các giai cấp xã hội phong kiến phương Tây - So sánh nề kinh tế lãnh địa với kinh tế các thành thị trung đại b Phương thức: - GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân và trả lời câu hỏi sau vào bài tập Lãnh địa phong kiến là gì? Hãy miêu tả đời sống của lãnh chúa phong kiến các lãnh địa? a.Em hãy đánh dấu x vào ô trống nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí: £ Quí tộc, nhà vua muốn tìm vùng đất mới để du lịch, phục vụ cho cuộc sống xa hoa £ Do yêu cầu phát triển của sản xuất, các thương nhân châu Âu cần nguyên liệu, thị trường mới £ Do mạo hiểm, muốn khám phá của các nhà thám hiểm b Bảng dưới ghi các cuộc phát kiến lớn địa lí Em hãy ghi thời gian của các cuộc phát kiến địa lí đó vào cột còn lại của bảng: Thời gian Các cuộc phát kiến lớn địa lý B.Đi-a-xơ vòng qua điểm cực Nam châu Phi Va-xcô-đơ Ga-ma cập bến Ca-li-cút ở phía Tây Nam Ấn Độ Cô-lôm-bô tìm châu Mĩ Ph Ma-gien-lan vòng quanh Trái đất Phong trào cải cách tôn giáo, tác động trực tiếp đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ nào? c Gợi ý sản phẩm - Lãnh địa phong kiến là vùng đất rộng lớn mà các quý tộc chiếm đoạt đã nhanh chóng bị họ biến thành khu đất riêng của mình - Cuộc sống của nông nô các lãnh địa phong kiến là: + Đời sống của nông nô vô cùng khốn khổ, bị phụ thuộc vào lãnh chúa và không tự ý rời khỏi lãnh địa + Lãnh chúa đặt nhiều thứ thuế để bóc lột nông nô + Nông nô phải làm vất vả quanh năm mà không đủ ăn, họ sống các túp lều tồi tàn + Bị đói bệnh tật, bị đòn roi của bọn lãnh chúa phong kiến hàng ngày - Cuộc sống của lãnh chúa các lãnh địa phong kiến là: + Lãnh chúa xây dựng nơi ở của mình pháo đài kiên cố, có hào sâu, tường cao bao quanh, có dinh thự, nhà thờ… + Lãnh chúa đặt nhiều thứ thuế để bóc lột nông nô + Lãnh chúa không phải làm việc, suốt ngày ăn chơi, tổ chức yến tiệc + Đối xử rất tàn nhẫn với nông nô, vì nông nô nhiều lần dậy đấu tranh chống lại các lãnh chúa phong kiến - GV hướng dẫn HS làm trả lời vào bài tập Vận dụng, mở rộng a Mục tiêu: - Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã lĩnh hội bài học để giải vấn đề cuộc sống: b Phương thức: - GV giao nhiệm vụ cho HS trả lời các câu hỏi sau: So sánh sự khác thành thị trung đại với lãnh địa phong kiến Sưu tầm tư liệu, tìm hiểu bài để hoàn thành câu hỏi sau: So sánh quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở các nước phương Đông và phương Tây để rút điểm khác biệt? c Gợi ý sản phẩm Sự khác thành thị trung đại với lãnh địa phong kiến Đặc điểm so sánh Lãnh địa phong kiến Thành thị trung đại Cư dân Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page Trường THCS Lê Lợi Giáo án Lịch sử Ngành kinh tế chính Giáo viên: Nguyễn Thị Hà Page ... các tướng lĩnh quân sự Câu 3: C Cô-lôm-bô “tìm ra” chây Mĩ vào năm A năm 14 90 B năm 14 91 C năm 14 92 D năm 14 93 Câu 4: Những cuộc phát kiến địa lí của các thương nhân châu Âu chủ... quý tộc D thương nhân, quý tộc Câu 7: Chế độ phong kiến châu Âu chịu ảnh hưởng của hệ tư tưởng A Phật giáo B Ki-tô giáo C Hồi giáo D Ấn Độ giáo Câu 8: Quê hương của phong trào... lí tiêu biểu: + Va-xcôđơ Ga-ma đến Tây Nam Ấn Độ (14 98) + Cô-lôm-bô tìm châu Mĩ (14 92) + Ma-gien-lan vòng quanh trái đất ( 15 19 -15 22) Kết quả: - Tìm vùng đất mới - Đem lại món
- Xem thêm -

Xem thêm: tuần 1 giáo án sử 7 tuần 1, tuần 1 giáo án sử 7 tuần 1