em bé thông minh giáo án ngữ văn 6

17 124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 07:26

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY Giáo viên thực hiện: Võ Nguyễn Thuận Khanh Lớp giảng dạy: 6TC1 Nhìn tranh tóm tắt ngắn gọn nội dung câu chuyện Tiết 26 Văn bản: EM BÉ THƠNG MINH (T2) (TRUYỆN CỔ TÍCH) EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Giới thiệu nhân vật Sự thông minh em bé qua lần thử thách a Lần thứ b Lần thứ hai Thử thách vua dân làng: Nuôi trâu đực năm phải đẻ thành trâu   Câu đố lần thứ hai gì? Của ai? Có khó lần khơng?   EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thông minh em bé qua lần thử thách b Lần thứ hai Thử thách vua dân làng: Nuôi trâu đực năm phải đẻ thành trâu   => Để vua tự nói vơ lý điều mà đố Em bé giải câu đố nào?   EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thông minh em bé qua lần thử thách b Lần thứ hai => Để vua tự nói vơ lý, điều mà đố  Thông minh, lời lẽ đĩnh đạc, lễ phép mực Nhận xét lời lẽ cách ứng xử em bé?   EM BÉ THÔNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thơng minh em bé qua lần thử thách c Lần thứ ba Thử thách vua: Từ chim sẻ làm thành cỗ thức ăn => Em bé dùng cách đố lại: Một kim may xin rèn thành dao để xẻ thịt chim Câu đố lần thứ ba gì? Của ai? EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thơng minh em bé qua lần thử thách c Lần thứ ba => Em bé dùng cách đố lại: Một kim may xin rèn thành dao để xẻ thịt chim  Dùng hình thức “gậy ơng đập lưng ơng” EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thông minh em bé qua lần thử thách d Lần thứ tư Câu đố sứ thần nước ngoài: Xâu sợi qua ruột ốc vặn dài  Dùng kinh nghiệm đời sống dân gian để giải đố Em bé hát lên đồng dao: Tang tình tang! Tính tình tang Bắt kiến buộc ngang lưng Bên thời lấy giấy mà bưng Bên thời bơi mỡ, kiến mừng kiến sang Tang tình tang … Thử Người thách câu đố Nội dung câu đố Cách giải Thú vị Viên quan Trâu cày ngày đường Đố vặn lại viên quan Đẩy bị động sang người đố Vua Ba trâu đực đẻ thành chín Chỉ vơ lí câu đố Đưa vào bẫy, tự nói điều phi lí Lần Vua Một chim sẻ làm ba mâm cỗ Lần Sứ thần Lần Lần Xâu qua ruột ốc vặn Đố vặn lại nhà vua Lấy “gậy ông đập lưng ông” Hát đồng dao Kinh nghiệm đời sống dân gian EM BÉ THÔNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thơng minh em bé qua lần thử thách e Nhận xét nhân vật em bé - Thơng minh, tài trí người - Chăm lao động để đỡ đần cho cha mẹ - Hết lòng dân làng Thảo luận (2 phút): Qua lần giải đố đó, em có nhận xét nhân vật em bé câu chuyện? EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thông minh em bé qua lần thử thách e Nhận xét nhân vật em bé - - Có trách nhiệm với đất nước - Tinh thần dũng cảm, tự tin, mạnh dạn, không sợ uy quyền giữ vẻ hồn nhiên, ngây thơ Câu chuyện khiến em nhớ đến vị trạng nguyên nước ta? Nguyễn Hiền (1234 – 1255), người làng Dương A, huyện Thượng Hiền, phủ Thiên Trường (nay xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) Ông thi đỗ trạng nguyên khi 13 tuổi, trở thành trạng nguyên trẻ lịch sử khoa cử Việt Nam, khoa thi tháng năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 16 (năm 1247) thời vua Trần Nhân Tơng EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung II Tìm hiểu văn Sự thơng minh em bé qua lần thử thách Ý nghĩa câu chuyện - Đề cao trí thơng minh người - Đem lại tiếng cười vui vẻ, thú vị III Tổng kết Ghi nhớ: SGK/74 Em nêu ý nghĩa câu chuyện CÂU HỎI CỦNG CỐ Em bé truyện thuộc kiểu nhân vật cổ tích? A Nhân vật dũng sĩ B Nhân vật người mang lốt vật xấu xí có phẩm chất cao đẹp C Nhân vật tài trí người D Nhân vật bất hạnh, nghèo khổ Tất lời giải đố em bé bắt nguồn từ đâu? A Việc nghiên cứu tìm tòi tài liệu khoa học kỹ lưỡng B Vận dụng kinh nghiệm dân gian để giải vấn đề C Nhờ trợ giúp lực thần tiên D Khả hiểu biết sâu rộng nhờ đọc nhiều sách CÂU HỎI CỦNG CỐ Nhận định với ý nghĩa truyện Em bé thông minh? A Truyện đề cao trí tuệ dân gian kết tinh thơng qua thực tế đời sống B Truyện khẳng định khéo léo quan hệ ngoại giao Việt Nam C Truyện ca ngợi thành tựu xây dựng đất nước người Việt D Truyện đề cao vai trò giáo dục với hình thành trí tuệ người Truyện “Em bé thơng minh” có khác với truyện “Thạch Sanh”? A Có nhiều khó khăn, thử thách với nhân vật B Có nhân vật nhân vật phụ đối lập C Khơng có chi tiết tưởng tượng kỳ ảo CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH ... câu chuyện Tiết 26 Văn bản: EM BÉ THÔNG MINH (T2) (TRUYỆN CỔ TÍCH) EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Giới thiệu nhân vật Sự thông minh em bé qua lần thử thách... giải đố đó, em có nhận xét nhân vật em bé câu chuyện? EM BÉ THÔNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thơng minh em bé qua lần thử thách e Nhận xét nhân vật em bé - - Có... nghiệm đời sống dân gian EM BÉ THƠNG MINH (Truyện cổ tích)  I Tìm hiểu chung  II Tìm hiểu văn Sự thông minh em bé qua lần thử thách e Nhận xét nhân vật em bé - Thơng minh, tài trí người - Chăm
- Xem thêm -

Xem thêm: em bé thông minh giáo án ngữ văn 6, em bé thông minh giáo án ngữ văn 6