KE HOACH y TE 18 19

11 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 04:50

PHÒNG GD&ĐT ĐẠI TỪ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĂN YÊN Số: /KH-TH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Văn Yên, ngày 12 tháng năm 2019 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018-2019 Căn Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT, ngày 12/5/2016 Liên Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định công tác Y tế trường học; Căn công văn hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Huyện Đại Từ; Căn vào Kế hoạch hoạt động trường TH Văn Yên, phận YTTH xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường sau: I - Đặc điểm tình hình: 1.Thuận lợi khó khăn * Thuận lợi: - Y tế trường học nhận quan tâm BGH nhà trường, ủng hộ cán giáo viên, học sinh toàn trường bậc phụ huynh; - Sự đạo, hướng dẫn cấp ngành như: Y tế, giáo dục, Tài chính, Bảo hiểm xã hội …và phối hợp đạo ngành cấp trên; - Trường học xây dựng nơi cao ráo, sẽ, thuận tiện cho việc học học sinh Khn viên gọn gàng, khối cơng trình nhà trường phân khu bố trí hợp lý Có nhiều xanh, bóng mát, có sân chơi, bãi tập; - Được quan tâm giúp đỡ nhiệt tình BGH nhà trường nên cán y tế làm tốt công tác xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác thu nộp loại bảo hiểm như: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thân thể; - Trường có Ban đạo cơng tác y tế nhiệt tình, động có kiến thức vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc; - Có đội ngũ giáo viên chủ nhiệm động, nhiệt tình giúp đỡ cho việc triển khai hoạt động lên lớp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ cho học sinh có hiệu * Khó khăn: - Cán y tế kiêm nhiệm - Trang thiết bị y tế chưa đủ sử dụng; - Ý thức bảo vệ sức khỏe học sinh bậc tiểu học hạn chế; - Tỷ lệ học sinh mắc bệnh miệng cao; - Phương tiện để tổ chức buổi truyền thơng gặp nhiều khó khăn; - Học sinh: Đối tượng học sinh lứa tuổi bậc tiểu học nhỏ chưa biết cách tự chăm sóc cho thân nên cần quan tâm giúp đỡ tận tình thầy giáo; - Kinh tế khó khăn quan tâm phụ huynh học sinh tới em hạn chế, chưa có hiểu biết sâu rộng phòng bệnh bệnh thông thường II Nhiệm vụ chung: Năm học 2018-2019 năm tiếp tục triển khai Chương trình hành động Bộ GDĐT thực Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo; Tăng cường nếp, kỷ cương chất lượng, hiệu công tác sở giáo dục tiểu học, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực nội dung vận động, phong trào thi đua ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương Đội ngũ cán giáo viên học sinh: a Giáo viên: - Tổng số: 34 cán bộ, giáo viên; - Trong nữ: 30 đ/c; Nam: đ/c + Tổng số giáo viên: 30 đ/c + Số cán bộ, nhân viên: đ/c b Học sinh : - Năm học 2018-2019tổng số học sinh trường là: 656 em + Trong đó: HS nam : em - Số học sinh thuộc dân tộc: - Số học sinh khuyết tật: HS nữ: em em Học sinh thuộc hộ nghèo: 36 em em - Số lượng học sinh toàn trường lớn (656 học sinh), biên chế 19 lớp học; đó: + Khối lớp 1: 170 học sinh (4 lớp) + Khối lớp 2: 129học sinh (4 lớp) + Khối lớp 3: 107 học sinh (3 lớp) + Khối lớp 4: 123 học sinh (4 lớp) + Khối lớp 5: 120 học sinh (3 lớp) III Nội dung hoạt động cụ thể Quản lý chăm sóc sức khỏe cho tồn 100% học sinh, cán giáo viên toàn trường: - Xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh; - Lập hồ sơ khám sức khỏe, ghi đầy đủ thông tin; - Chuẩn bị sở vật chất để phục vụ cho công tác khám sức khỏe định kỳ đạt kết cao; - Tổng hợp phân loại sức khỏe sau khám; - Thơng tin tới gia đình trường hợp học sinh mắc bệnh cần điều trị Truyền thông giáo dục sức khỏe: - Truyền thông trực tiếp tới học sinh, toàn giáo viên trường phòng dịch bệnh hay gặp vào buổi thứ hàng tuần; - Các kênh truyền thông khác qua hình thức trò chơi, thi, tranh áp phích tờ rơi Chăm sóc vệ sinh miệng, thực súc miệng Fluor Natri 0,2%: - Tổ chức súc miệng Fluor Natri 0.2% vào thứ chào cờ hàng tuần; - Hướng dẫn học sinh cách chải răng, vệ sinh miệng Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm: - Chú trọng công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh theo mùa; - Thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh có dịch xảy ra; - Tuyên truyền phòng bệnh đau mắt đỏ; - Bệnh miệng; - Tuyên truyền phòng chống bệnh giun sán; - Bệnh chân - tay - miệng, bệnh sởi Bảo đảm an tồn phòng chống tai nạn, thương tích: - Tun truyền phòng chống tai nạn đuối nước xử trí kịp thời có tai nạn thương tích xảy - Tuyên truyền an tồn giao thơng, học sinh khối 1,2,3 phải có phụ huynh đưa đón - Khối lớp xe phù hợp với lứa tuổi Vệ sinh môi trường học tập - Cung cấp đầy đủ nước cho học sinh; - Vệ sinh trường lớp sẽ; - Đôn đốc nhắc nhở học sinh vệ sinh trước, sau lớp học, khuôn viên trường, khối cơng trình nhà vệ sinh; - Khơi thơng cống rãnh tránh tắc nghẽn mùa mưa đến; - Hướng dẫn học sinh xử lý rác thải, đổ rác nơi quy định Công tác chữ thập đỏ: - Xây dựng kế hoạch hoạt động chữ thập đỏ; - Thăm hỏi học sinh có hồn cảnh khó khăn, tai nạn ốm đau; - Tuyên truyền vận động ủng hộ áo ấm tặng bạn, hũ gạo tình thương, mua tăm ủng hộ người khuyết tật, tham gia vân động ủng hộ bạn nghèo… Nhà vệ sinh: - Nhà vệ sinh giáo viên: 02( tự hoại); - Nhà vệ sinh học sinh: 02 ( Bán tự hoại); - Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở vệ sinh nhà vệ sinh hàng ngày Phòng y tế: - Phòng y tế học đường 13 mét vuông - Tủ thuốc 01 chiếc; - Giường Inox 1m2 01 chiếc; - Bàn, ghế làm việc 01 10 Trang thiết bị thuốc: - Nẹp cố định gẫy xương 01 bộ; - Bộ đo huyết áp 01 bộ; - Nhiệt kế 01 chiếc; - Panh, kéo 01 11 Quản lý thu chi kinh phí: - Chi mua thuốc, dụng cụ y tế đồ dùng phục vụ cho học sinh; - Chi khám sức khỏe định kỳ; - Chi phô tô phiếu theo dõi sức khỏe học sinh; - Chi phô tô phiếu xin ý kiến cha mẹ học sinh để tẩy giun cho học sinh; - Tất mục chi có hóa đơn chứng từ kèm theo đủ; - Chi theo danh mục quy định; - Chi theo công văn hướng dẫn 12 Thực công tác sơ kết, tổng kết quy định báo cáo, thống kê công tác y tế trường học: - Làm đầy đủ báo cáo nội dung yêu cầu Phòng giáo dục Trung tâm Y tế; - Nộp báo cáo thời gian quy định IV Biện pháp thực hiện: - Bằng khó khăn khắc phục tồn tại; - Tham mưu với ban sức khỏe để thực tốt công tác giáo dục sức khỏe qua hình thức; - Tham mưu với ban ngành đoàn thể để thực tốt công tác y tế Dự kiến kế hoạch hoạt động tháng: sT Thời gian Nội dung hoạt động Tham mưu với hiệu trưởng: - Thành lập ban đạo YTTH; - Thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh; - Thành lập hội chữ thập đỏ trường học; - Thực vệ sinh trường học; - Thực phong trào Xanh - Sạch - Đẹp Người thực sT Thời Nội dung hoạt động gian Người thực Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh - Xây dựng kế hoạch khám sức khoẻ; Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ: - Phòng, tránh bệnh đau mắt đỏ; - Tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT, BHTT Thực hiện, triển khai văn YTTH Bổ sung trang thiết bị, thuốc cho phòng y tế - Kiểm tra thuốc số lượng, hạn sử dụng; - Mua trang thiết bị, thuốc theo danh mục Súc miệng Fluor Natri 0.2% 1lần/tuần vào sáng thứ hàng tuần Hàng ngày kiểm tra: Tháng - Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh; Cán y tế, 9/2018 - Nước uống: Nhắc nhở học sinh đánh rửa ca Tổng phụ cốc hàng ngày; trách, học - Vệ sinh cá nhân gọn gàng, sinh toàn Tổng vệ sinh chung vào thứ hàng tuần: trường - Nhặt rác xung quanh bồn cây, lớp học; - Vệ sinh giá đựng ca, cốc, vệ sinh bình nước uống Theo dõi phát bệnh truyền nhiễm để kịp thời cách ly thông báo với gia đình đưa đến sở y tế chuyên khoa khám kịp thời 10 Triển khai công tác thu nộp bảo hiểm y tế theo công văn đạo BHXH huyện: Thu lần 15 tháng nộp BHXH huyện trước sT Thời gian Nội dung hoạt động Người thực ngày 20 tháng 9; - Thơng báo tới phụ huynh học sinh: Mức phí thu, ngày thu ngày nhận trả thẻ bảo hiểm: Tháng 657.000 đồng/HS/15 tháng Bổ sung trang thiết bị, thuốc cho phòng y tế Cán y tế 10/2018 - Kiểm tra thuốc số lượng, hạn sử dụng; - Mua trang thiết bị, thuốc theo danh mục - Tiếp tục thu nộp BHTT; - Phòng bệnh đau mắt đỏ việc tuyên truyền tới học sinh giáo viên cách phòng tránh điều trị mắc bệnh đau mắt đỏ - Tuyên truyền ATGT: Nhắc nhở học sinh không xe đạp sân trường, theo Cán y tế, quy định trường, nhà cán trạm - Tổ chức khám sức khoẻ; y tế - Tổng hợp kết sau khám, thông báo cho phụ huynh học sinh trường hợp cần phối hợp điều trị; - Nhận phát thẻ BHYT cho học sinh: Cán y tế, Hướng dẫn học sinh kiểm tra thẻ bảo hiểm Tổng phụ xêm có sai họ, tên, tên đệm, sai hay nhầm trách, học lẫn thông tin sửa thẻ kịp thời cho học sinh sinh toàn - Chuẩn bị hồ sơ sổ sách, hóa đơn chứng từ để trường đón đồn kiểm tra y tế trường học; - Kiểm tra khu vệ sinh, cống rãnh thoát nước, kiểm tra khu đổ rác xem học sinh có đổ nơi quy định khơng - Tun truyền – giáo dục sức khỏe phòng sT Thời Nội dung hoạt động gian Người thực chống nhiễm giun; tiến hành cho học sinh uống thuốc tẩy giun theo đạo cấp Tuyên truyền GDSK: - Tuyên truyền bệnh mắt học đường; Tháng 11/2018 Cán y tế - Tuyên truyền bệnh miệng; Triển khai văn YTTH; Duy trì súc miệng Fluor hàng tuần; Kiểm tra, theo dõi tổng vệ sinh chung; Theo dõi phát bệnh truyền nhiễm Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ - Tuyên truyền vệ sinh cá nhân Cán y tế Thực triển khai văn YTTH - Duy trì súc miệng Fluor hàng tuần; - Tuyên truyền phòng bệnh cong vẹo cột sống: - Tuyên truyền tới học sinh tư ngồi học Tháng 12/2018 Hàng ngày kiểm tra: - Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh; - Nước uống, nhắc học sinh vệ sinh ca, cốc, bình nước Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ - Không phân biệt, kỳ thị với người có HIV; Cán y tế; - Triển khai công văn YTTH Hàng ngày kiểm tra: Tháng 1/2019 - Vệ sinh trường lớp; Lớp Trực - Nước uống; tuần, học - Vệ sinh cá nhân; sinh toàn - Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh trường sT Thời Nội dung hoạt động gian Người thực Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ - Vệ sinh ATTP; Cán y - Phòng bệnh giun sán; tế; - Phòng bệnh bướu cổ; - Duy trì súc miệng Fluor Natri 0.2% hàng tuần Hàng ngày kiểm tra: - Vệ sinh trường lớp; Cán y tế, - Nước uống; Tháng 2/2019 - Vệ sinh cá nhân nhắc học sinh đến Tổng phụ trách, học trường quần áo gọn gàng, Tổng vệ sinh chung vào thứ hàng tuần: sinh toàn Cho học sinh nhặt giác bồn xung trường quanh lớp học Theo dõi bệnh truyền nhiễm để kịp thời cách ly thông tin tới gia đình đưa em đến sở y tế chuyên khoa khám kịp thời Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ; Cán y tế Duy trì súc miệng Fluor Natri 0.2% hàng tuần; Tháng Hàng tuần kiểm tra; 3/2019 -Vệ sinh trường lớp; - Nước uống: kiểm tra nhắc nhở em vệ sinh ca, cốc, bình nước Cán y tế Theo dõi tổng vệ sinh chung toàn trường Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ: Cán y tế, - Truyền thơng phòng bệnh giun sán; - Tẩy giun định kỳ cho học sinh; sT Thời Người thực Nội dung hoạt động gian - Truyền thơng phòng bệnh mùa hè: Bệnh tiêu chảy, bệnh giun sán Chăm sóc bồn hoa cảnh: - Cho học sinh tưới hàng ngày vào ngày thứ tuần Lớp TT, học sinh toàn trường Tháng Kiểm tra hàng tuần: 4/2019 - Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh - Nước uống kiểm tra nhắc nhở em vệ sinh ca, cốc, bình nước Truyền thơng giáo dục sức khoẻ - Tuyên truyền phòng chống bệnh mùa hè; - Tuyên truyền phòng tránh đuối nước; Cán y tế, - Duy trì chăm sóc miệng Hàng ngày kiểm tra: - Vệ sinh trường lớp, nhà vệ sinh; Tháng 5/2019 - Kiểm tra nước uống; - Tổng vệ sinh toàn trường trước hè Cán y tế Sơ kết tổng kết thống kê, báo cáo công tác y tế trường học Người lập kế hoạch Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT(B/cáo) Lưu vp (T/hiện) Nguyễn Quang Huân 10 11 ... Theo dõi phát bệnh truyền nhiễm Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ - Tuyên truyền vệ sinh cá nhân Cán y tế Thực triển khai văn YTTH - Duy trì súc miệng Fluor hàng tuần; - Tuyên truyền phòng bệnh cong... lớp học Theo dõi bệnh truyền nhiễm để kịp thời cách ly thông tin tới gia đình đưa em đến sở y tế chuyên khoa khám kịp thời Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ; Cán y tế Duy trì súc miệng Fluor Natri... ca, cốc, bình nước Truyền thơng giáo dục sức khoẻ - Tuyên truyền phòng chống bệnh mùa hè; - Tuyên truyền phòng tránh đuối nước; Cán y tế, - Duy trì chăm sóc miệng Hàng ng y kiểm tra: - Vệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: KE HOACH y TE 18 19, KE HOACH y TE 18 19