Tác động của tập trung kinh tế đối với môi trường cạnh tranh

5 259 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 00:00

TÁC ĐỘNG CỦA TẬP TRUNG KINH TẾ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH Tập trung kinh tế vốn tượng mang tính hệ cạnh tranh, diễn mức độ cao thấp khác lĩnh vực khác thị trường Sự đời tượng tập trung kinh tế có tác động định tới cấu thị trường qua tác động lớn tới cạnh tranh Tuy nhiên, tác động tập trung kinh tế tới cạnh tranh thể mặt: tích cực tiêu cực 1.Tác động tích cực Đánh giá góc độ sau:  Dưới góc độ lợi ích kinh tế Bằng việc áp dụng lợi kinh tế nhờ quy mô mà tập trung kinh tế giúp hãng giảm chi phí sản xuất Điều làm cho doanh nghiệp tham gia vào tập trung kinh tế có mức giá cạnh tranh tốt đưa sản phẩm thị trường Tập trung kinh tế coi đường ngắn để giải nhu cầu tích tụ nguồn lực thị trường nhà kinh doanh nhằm nâng cao lực kinh doanh lực cạnh tranh Vì vậy, biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại liên doanh, lý thuyết kinh tế coi cách thức không tốn nhiều thời gian để hình thành nên quyền lực thị trường Nhờ tập trung kinh tế, doanh nghiệp tăng cường tích tụ nguồn lực để đầu tư thực dự án lớn đáp ứng nhu cầu kinh tế xã hội; tăng cường khả nghiên cứu phát triển nhằm nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Chỉ thông qua tập trung kinh tế, cơng ty có nguồn lực dồi để đầu tư cho việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ đại thúc đẩy đổi công nghệ nhằm tạo suất cao chất lượng sản phẩm tốt; đồng thời tạo khả chun mơn hố sâu sản xuất kinh doanh- điều mà cơng ty riêng lẻ khó thực Đây giải pháp hữu ích giúp cho doanh nghiệp vừa nhỏ tăng quy mô kinh doanh tăng thêm sức mạnh tài chính, tiết kiệm chi phí sử dụng nhân sự, thiết bị chuyên môn, tăng suất lao động, chia sẻ giảm thiểu rủi ro kinh doanh đồng thời giúp doanh nghiệp có hội thâm nhập thị trường Qua đó, tập trung kinh tế làm tằng thêm lợi ích kinh tế - xã hội nói chung Tập trung kinh tế tạo khả hợp tác sâu sắc kinh doanh Thông qua hành vi mua lại, liên doanh, doanh nghiệp tham gia hình thành nên liên minh kinh doanh nhóm doanh nghiệp có mối quan hệ sở hữu đầu tư với nhau, cho dù góc độ pháp lý, chúng chủ thể có tư cách độc lập Sự tồn nhóm kinh doanh tạo hình thức hợp tác kinh doanh khép kín tập trung diễn theo chiều dọc (giữa doanh nghiệp ngành kinh tế - kỹ thuật công đoạn khác trình kinh doanh); hỗ trợ quản lý, thực chiến lược mở rộng, phát triển thị trường; hợp tác chia sẻ rủi ro thị trường có biến động lớn nhằm tìm kiếm hội vượt qua khủng hoảng Điều nghĩa là, doanh nghiệp thông qua hành vi tập trung kinh tế tạo khả hợp tác sâu kinh doanh, chúng hoạt động độc lập mặt pháp lý Khi tập trung kinh tế diễn doanh nghiệp ngành công đoạn trình kinh doanh (cùng thị trường liên quan), kết ln chúng khơng tồn cạnh tranh, sau sáp nhập, hợp nhất, doanh nghiệp trở thành chủ thể nhất, tạo mối quan hệ nhà hành vi mua lại liên doanh Tập trung kinh tế giải pháp hiệu cho doanh nghiệp việc cấu lại hoạt động kinh doanh Sự tác động từ thị truờng tạo cho doanh nghiệp nhiều khó khăn thuận lợi kinh doanh mà từ đó, họ cần thực chiến lược cấu lại cho phù hợp với thay đổi từ thị trường nhằm bảo đảm tính hiệu hoạt động kinh doanh  Dưới góc độ thị trường cạnh tranh Tập trung kinh tế góp phần làm cho mức độ cạnh tranh thị trường sâu sắc sức cạnh tranh doanh nghiệp mạnh mẽ Bởi dựa vào tập trung kinh tế, doanh nghiệp tham gia khai thác lợi để cải thiện lực cạnh tranh Tập trung kinh tế khiến nguồn lực thị trường sử dụng tập trung hiệu hơn, tránh tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trình kinh doanh Sự manh mún quy mơ đầu tư làm cho thị trường phát triển, lúc đó, tập trung kinh tế lại coi giải pháp cho việc cấu lại quy mơ kinh doanh thị trường Chính lý thuyết thị trường coi sáp nhập, hợp nhất, mua lại liên doanh biện pháp cấu lại thị trường Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế, việc phải đương đầu với tập đoàn kinh tế đa quốc gia có tiềm lực tài kinh nghiệm kinh doanh lâu đời thách thức lớn quốc gia phát triển, đặc biệt quốc gia có kinh tế thị trường chuyển đổi Một biện pháp mà nhiều nước (trong có nước phát triển) sử dụng tập trung nguồn lực kinh tế để hình thành nên tập đồn liên minh có sức mạnh tài chính, kỹ thuật, cơng nghệ Các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại doanh nghiệp mặt đáp nhu cầu trên, mặt khác góp phần cấu lại doanh nghiệp kinh doanh hiệu song không làm giảm giá trị đầu tư thị trường Trong pháp luật kinh doanh, chế định giải thể phá sản doanh nghiệp coi phương thức giải số phận doanh nghiệp gặp khó khăn kinh doanh hiệu Tuy nhiên, việc sử dụng triệt để hai biện pháp nói gây hậu là, sau doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, chấm dứt tồn cácgiá trị đầu tư họ dùng để giải trách nhiệm tài sản doanh nghiệp trả lại cho chủ đầu tư Khi đó, giá trị đầu tư chung thị trường liên quan giảm tương ứng Trong đó, sáp nhập, mua lại, hợp diễn với vai trò điều phối nguồn lực kinh tế từ người sử dụng hiệu để tập trung vào doanh nghiệp có khả sử dụng tốt Lúc số lượng doanh nghiệp giảm song giá trị đầu tư thị trường không giảm sút Tác động tiêu cực Bên cạnh tác động tích cực nêu khơng thể khơng nhắc tới tác động tiêu cực tập trung kinh tế Trước hết, tập trung kinh tế làm thay đổi số lượng doanh nghiệp có thị trường Khi cấu cạnh tranh vốn có thị trường thay đổi mặt cấu trúc - số lượng doanh nghiệp Tập trung kinh tế khiến tương quan cạnh tranh thị trường thay đổi Sự tích tụ liên minh nguồn lực kinh tế doanh nghiệp thông qua biện pháp tập trung kinh tế đột ngột làm xuất doanh nghiệp nhóm doanh nghiệp có lực cạnh tranh tổng lực cạnh tranh tất doanh nghiệp tham gia Về bản, tập trung kinh tế không trực tiếp làm giảm vị trí cạnh tranh thị trường doanh nghiệp không tham gia, song chúng lại làm thay đổi quan hệ cạnh tranh họ với doanh nghiệp sau tập trung kinh tế so với trước Ngoài ra, tác động tập trung kinh tế, hình thái thị trường cạnh tranh thay đổi chuyển sang mơ hình độc quyền nhóm hình thành doanh nghiệp có quyền lực thị trường Bởi tập trung kinh tế tập hợp nguồn lực kinh tế hành vi sáp nhập, hợp nhất, mua lại liên doanh mà q trình tích tụ tư thơng thường Nói cách khác, thông qua tập trung kinh tế, doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh song từ hiệu kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, thực tế cho thấy, biện pháp tập trung kinh tế đơi sử dụng để hình thành nên lực thống lĩnh độc quyền thị trường Khi có sức mạnh thị trường, doanh nghiệp dễ lạm dụng sức mạnh thị trường để tạo lợi cạnh tranh vượt trội cho Điều làm cạnh tranh thị truờng bị sai lệch bị tổn hại Bên cạnh đó, việc tập trung kinh tế dẫn đến độc quyền nhóm, làm cho cấu thị trường bị cân đối Cạnh tranh qua dễ bị tổn hại Việc cản trở phát triển cạnh tranh làm tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng Do tác động tiêu cực tập trung kinh tế, nên chiến lược thường bị coi gây hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp Pháp luật cạnh tranh quốc gia có quy định kiểm sốt hành vi tập trung kinh tế nhằm khai thác mặt tích cực hạn chế mặt tiêu cực thị trường Có thể tác động tiêu cực cụ thể số hình thức tập trung kinh tế môi trường cạnh tranh: - Tập trung kinh tế theo chiều ngang: Việc tập trung kinh tế theo chiều ngang, lý thuyết, tạo tác động tiêu cực lớn Vì mục tiêu hình thức khống chế thị trường tạo rào cản thị trường dựa vào hiệu kinh tế nhờ quy mô, muốn tạo ý nghĩa trị (hình thành “đế chế”) Theo lý thuyết cạnh tranh gia tăng hợp theo chiều ngang tạo điều kiện cho việc phối hợp hành động doanh nghiệp, từ dẫn đến hạn chế cạnh tranh theo giá giảm động lực sáng tạo, gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn nguy gây thiệt hại cho người tiêu dùng - Tập trung kinh tế theo chiều dọc: Tập trung kinh tế theo chiều dọc dẫn đến tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cạnh tranh doanh nghiệp nắm vị thị trường mạnh phân đoạn chuỗi kinh doanh họ lợi dụng sức mạnh thị trường để gây sức ép khâu có liên quan trước sau (upstream downstream) tạo khó khăn cho đối thủ cạnh tranh không liên kết Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh có ý định gia nhập thị trường chịu bất lợi rào cản tài công nghệ cao doanh nghiệp sau tập trung kinh tế có - Tập trung kinh tế dạng khối (conglomerate): Tập trung kinh tế dạng khối gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh như: (i) Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế dạng khối gây ảnh hưởng đến trị, vận động hậu trường công tác đối ngoại, quan hệ cơng chúng, có sở tiềm lực hùng mạnh tài (ii) Thơng qua hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hợp dạng khối hạn chế rủi ro chi phí thị trường, có điều kiện kinh doanh thuận tiện nên gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh nhỏ Hiện tượng làm vơ hiệu hố ngun tắc chọn lọc kinh tế thị trường; tóm lại, việc hình thành lực hùng mạnh thị trường nhiều phương diện tiềm ẩn nhiều nguy bất lợi cho chủ thể tham gia thị trường đồng thời tác động tới người tiêu dùng cách trực tiếp gián tiếp Các trường hợp tập trung kinh tế bị cấm Theo quy định Điều 18 Luật cạnh tranh 2004 trường hợp tập trung kinh tế bị cấm quy định cụ thể sau: Cấm tập trung kinh tế thị phần kết hợp doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm 50% thị trường liên quan, trừ trường hợp quy định Điều 19 Luật trường hợp doanh nghiệp sau thực tập trung kinh tế thuộc loại doanh nghiệp nhỏ vừa theo quy định pháp luật Trong đó, tập trung kinh tế hành vi doanh nghiệp bao gồm: - Sáp nhập doanh nghiệp việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập - Hợp doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị hợp - Mua lại doanh nghiệp việc doanh nghiệp mua toàn phần tài sản doanh nghiệp khác đủ để kiểm sốt, chi phối tồn ngành nghề doanh nghiệp bị mua lại - Liên doanh doanh nghiệp việc hai nhiều doanh nghiệp góp phần tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp - Các hành vi tập trung kinh tế khác theo quy định pháp luật Trên nội dung tư vấn trường hợp tập trung kinh tế bị cấm Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm Luật cạnh tranh 2004 ... thị trường Có thể tác động tiêu cực cụ thể số hình thức tập trung kinh tế môi trường cạnh tranh: - Tập trung kinh tế theo chiều ngang: Việc tập trung kinh tế theo chiều ngang, lý thuyết, tạo tác. .. hoạt động kinh doanh  Dưới góc độ thị trường cạnh tranh Tập trung kinh tế góp phần làm cho mức độ cạnh tranh thị trường sâu sắc sức cạnh tranh doanh nghiệp mạnh mẽ Bởi dựa vào tập trung kinh tế, ... trí cạnh tranh thị trường doanh nghiệp không tham gia, song chúng lại làm thay đổi quan hệ cạnh tranh họ với doanh nghiệp sau tập trung kinh tế so với trước Ngồi ra, tác động tập trung kinh tế,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của tập trung kinh tế đối với môi trường cạnh tranh, Tác động của tập trung kinh tế đối với môi trường cạnh tranh

Từ khóa liên quan